ICD10 Hastalık Kodları
Kodu Adı
0 ICD10
A00 Kolera
A00-A09 Enfeksiyöz barsak hastalıkları
A00-B99 Bazı Enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar
A00.0 Kolera, Vibrio cholorea 01, biovar kolera?ya bağlı
A00.1 Kolera, Vibrio cholerae 01, biovar eltor?a bağlı
A00.9 Kolera, tanımlanmamış
A01 Tifo ve paratifo
A01.0 Tifo
A01.1 Paratifo A
A01.2 Paratifo B
A01.3 Paratifo C
A01.4 Paratifo, tanımlanmamış
A02 Salmonella enfeksiyonları, diğer
A02.0 Salmonella enteriti
A02.1 Salmonella septisemisi
A02.2 Salmonella enfeksiyonları, lokalize
A02.2T Salmonella enfeksiyonları, lokalize
A02.8 Salmonella enfeksiyonları, diğer tanımlanmış
A02.9 Salmonella enfeksiyonu, tanımlanmamış
A03 Şigelloz
A03.0 Şigelloz, Shigella dysenteriae?ye bağlı
A03.1 Şigelloz, Shigella flexneri?ye bağlı
A03.2 Şigelloz, Shigella boydii?ye bağlı
A03.3 Şigelloz, Shigella sonnei?ye bağlı
A03.8 Şigellozlar, diğer
A03.9 Şigelloz, tanımlanmamış
A04 Bakteriyel barsak enfeksiyonları, diğer
A04.0 Enteropatojenik Escherichia coli enfeksiyonu
A04.1 Enterotoksijenik Escherichia coli enfeksiyonu
A04.2 Enteroinvaziv Escherichia coli enfeksiyonu
A04.3 Enterohemorajik Escherichia coli enfeksiyonu
A04.4 Barsak Escherichia coli enfeksiyonları, diğer
A04.5 Kampilobakter enteriti
A04.6 Yersinia enterocolitica?ya bağlı enterit
A04.7 Clostridium difficile?ye bağlı enterokolit
A04.8 Bakteriyel Barsak enfeksiyonları, diğer tanımlanmış
A04.9 Bakteriyel barsak enfeksiyonu, tanımlanmamış
A05 Bakteriyel gıda zehirlenmeleri, diğer, başka yerde sınıflanmamış
A05.0 Gıda kökenli stafilokok zehirlenmesi
A05.1 Botulizm
A05.2 Gıda kökenli Clostridium perfringens [Clostridium welchii] zehirlenmesi
A05.3 Gıda kökenli Vibrio parahaemolyticus zehirlenmesi
A05.4 Gıda kökenli Bacillus cereus zehirlenmesi
A05.8 Gıda zehirlenmeleri, diğer tanımlanmış
A05.9 Bakteriyel gıda zehirlenmesi, tanımlanmamış
A06 Amebiyaz
A06.0 Akut amipli dizanteri
A06.1 Kronik barsak amebiyazı
A06.2 Dizanterik olmayan amipli kolit
A06.3 Ameboma, bağırsakta
A06.4 Amipli karaciğer apsesi
A06.5 Amipli akciğer apsesi
A06.5T Amipli akciğer apsesi
A06.6 Amipli beyin apsesi
A06.6T Amipli beyin apsesi
A06.7 Kutanöz amebiyaz
A06.8 Amip enfeksiyonu, başka bölgelerin
A06.9 Amebiyaz, tanımlanmamış
A07 Protozoal diğer barsak hastalıkları
A07.0 Balantidiyaz
A07.1 Giardiaz [lambliaz]
A07.2 Kriptosporidiyoz
A07.3 İzosporiyaz
A07.8 Barsağın protozoal diğer tanımlanmış hastalıkları
A07.9 Barsağın protozoal hastalığı, tanımlanmamış
A08 Viral ve diğer tanımlanmış barsak enfeksiyonları
A08.0 Rota virüs enteriti
A08.1 Norwalk ajanına bağlı akut gastroenteropati
A08.2 Adenovirüs enteriti
A08.3 Viral enteritler, diğer
A08.4 Viral barsak enfeksiyonu, tanımlanmamış
A08.5 Barsak enfeksiyonları diğer, tanımlanmış
A09 Diyare ve gastroenterit, enfeksiyöz kaynaklı olduğu tahmin edilen
A15 Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A15-A19 Tüberküloz
A15.0 Akciğer tüberkülozu, kültürlü ya da kültürsüz balgam mikroskopisi ile kanıtlanmış
A15.1 Akciğer tüberkülozu, sadece kültürle kanıtlanmış
A15.2 Akciğer tüberkülozu, histolojik olarak kanıtlanmış
A15.3 Akciğer tüberkülozu, tanımlanmamış yolla kanıtlanmış
A15.4 İntratorasik lenf nodu tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A15.5 Larinks, trakea ve bronş tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A15.6 Tüberküloz plörezi, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A15.7 Primer solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A15.8 Solunum yolları diğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A15.9 Solunum yolları tüberkülozu tanımlanmamış, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A16 Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmamış
A16.0 Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak negatif
A16.1 Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik inceleme yapılmamış
A16.2 Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik kanıt hakkında bilgi verilmemiş
A16.3 İntratorasik lenf nodları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış
A16.4 Larinks, trakea ve bronş tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış
A16.5 Tüberküloz plörezi, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış
A16.7 Primer solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış
A16.8 Primer solunum yolları diğer tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış
A16.9 Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış
A17 Sinir sistemi tüberkülozu
A17.0 Tüberküloz menenjit
A17.0T Tüberküloz menenjit (G01*)
A17.1 Menenjial tüberkülom
A17.1T Menenjial tüberkülom (G07*)
A17.8 Sinir sisteminin tüberkülozu, diğer
A17.8T Sinir sisteminin tüberkülozu, diğer
A17.9 Sinir sistemi tüberkülozu, tanımlanmamış
A17.9T Sinir sistemi tüberkülozu, tanımlanmamış (G99.8*)
A17T Sinir sistemi tüberkülozu
A18 Organların tüberkülozu, diğer
A18.0 Kemik ve eklem tüberkülozu
A18.0T Kemik ve eklem tüberkülozu
A18.1 Ürogenital sistem tüberkülozu
A18.1T Ürogenital sistem tüberkülozu
A18.2 Tüberküloz periferik lenfadenopati
A18.3 Bağırsak, periton ve mezenterik lenf bezi tüberkülozu
A18.3T Bağırsak, periton ve mezenterik lenf bezi tüberkülozu
A18.4 Deri ve derialtı dokusu tüberkülozu
A18.5 Göz tüberkülozu
A18.5T Göz tüberkülozu
A18.6 Kulak tüberkülozu
A18.6T Kulak tüberkülozu
A18.7 Adrenal bezlerin tüberkülozu
A18.7T Adrenal bezlerin tüberkülozu (E35.1*)
A18.8 Tüberküloz, diğer tanımlanmış organların
A18.8T Tüberküloz, diğer tanımlanmış organların
A19 Miliyer tüberküloz
A19.0 Akut miliyer tüberküloz, tanımlanmış tek bir yerin
A19.1 Akut miliyer tüberküloz, birden fazla yerin
A19.2 Akut miliyer tüberküloz, tanımlanmamış
A19.8 Miliyer diğer tüberkülozlar
A19.9 Miliyer tüberküloz, tanımlanmamış
A20 Veba
A20-A28 Bazı zoonotik bakteriyel hastalıklar
A20.0 Bubonik veba
A20.1 Selülokutanöz veba
A20.2 Pnömonik veba
A20.3 Veba menenjiti
A20.7 Septisemik veba
A20.8 Veba, diğer formları
A20.9 Veba, tanımlanmamış
A21 Tularemi
A21.0 Ülseroglandüler tularemi
A21.1 Oküloglandüler tularemi
A21.2 Pulmoner tularemi
A21.3 Gastrointestinal tularemi
A21.7 Yaygın tularemi
A21.8 Tularemi, diğer formları
A21.9 Tularemi, tanımlanmamış
A22 Şarbon
A22.0 Deri şarbonu
A22.1 Pulmoner şarbon
A22.2 Gastrointestinal şarbon
A22.7 Şarbon septisemisi
A22.8 Şarbon türleri, diğer
A22.9 Şarbon, tanımlanmamış
A23 Bruselloz
A23.0 Bruselloz, Brucella melitensis e bağlı
A23.1 Bruselloz, Brucella abortus a bağlı
A23.2 Bruselloz, Brucella suis e bağlı
A23.3 Bruselloz, Brucella canis e bağlı
A23.8 Bruselloz, diğer
A23.9 Bruselloz, tanımlanmamış
A24 Ruam ve melioidoz
A24.0 Ruam
A24.1 Akut ve fulminan melioidoz
A24.2 Subakut ve kronik melioidoz
A24.3 Melioidozlar, diğer
A24.4 Melioidoz, tanımlanmamış
A25 Sıçan ısırığı ateşi
A25.0 Spirilloz
A25.1 Streptobasilloz
A25.9 Sıçan ısırığı ateşi, tanımlanmamış
A26 Erizipeloid
A26.0 Kutanöz erizipeloid
A26.7 Erysipelothrix septisemisi
A26.8 Erizipeloid, diğer formları
A26.9 Erizipeloid, tanımlanmamış
A27 Leptospiroz
A27.0 İkterohemorajik leptospiroz
A27.8 Leptospiroz türleri, diğer formları
A27.9 Leptospiroz, tanımlanmamış
A28 Zoonotik bakteriyel diğer hastalıklar, başka yerde sınıflanmamış
A28.0 Pastörelloz
A28.1 Kedi tırmığı hastalığı
A28.2 Ekstraintestinal yersinioz
A28.8 Zoonotik diğer bakteriyel hastalıklar tanımlanmış, başka yerde sınıflanmamış
A28.9 Zoonotik bakteriyel hastalık, tanımlanmamış
A30 Lepra [Hansen hastalığı]
A30-A49 Bakteriyel diğer hastalıklar
A30.0 Belirsiz lepra
A30.1 Tüberküloid lepra
A30.2 Sınırda tüberküloid lepra
A30.3 Sınırda lepra
A30.4 Sınırda lepramatöz lepra
A30.5 Lepramatöz lepra
A30.8 Lepra, diğer formları
A30.9 Lepra, tanımlanmamış
A31 Diğer Mikobakteri türlerine bağlı enfeksiyon
A31.0 Pulmoner mikobakteri enfeksiyonu
A31.1 Kutanöz mikobakteri enfeksiyonu
A31.8 Mikobakteri enfeksiyonları, diğer
A31.9 Mikobakteri enfeksiyonu, tanımlanmamış
A32 Listerioz
A32.0 Kutanöz listerioz
A32.1 Listeria menenjiti ve meningoensefaliti
A32.1T Listeria menenjiti ve meningoensefaliti
A32.7 Listeria septisemisi
A32.8 Listerioz, diğer formları
A32.9 Listerioz, tanımlanmamış
A33 Yenidoğan tetanozu
A34 Gebelik tetanozu
A35 Tetanoz, diğer
A36 Difteri
A36.0 Faringeal difteri
A36.1 Nazofaringeal difteri
A36.2 Laringeal difteri
A36.3 Kutanöz difteri
A36.8 Difteri, diğer
A36.9 Difteri, tanımlanmamış
A37 Boğmaca
A37.0 Boğmaca, Bordetella pertussis?e bağlı
A37.1 Boğmaca, Bordetella parapertussis?e bağlı
A37.8 Boğmaca, diğer Bordotella türlerine bağlı
A37.9 Boğmaca, tanımlanmamış
A38 Kızıl
A39 Meningokok enfeksiyonu
A39.0 Meningokoksik menenjit
A39.0T Meningokoksik menenjit (G0.1*)
A39.1 Waterhouse-Friderichsen sendromu
A39.1T Waterhouse-Friderichsen sendromu (E35.1*)
A39.2 Akut meningokoksemi
A39.3 Kronik meningokoksemi
A39.4 Meningokoksemi, tanımlanmamış
A39.5 Meningokoksik kalp hastalığı
A39.5T Meningokoksik kalp hastalığı
A39.8 Meningokoksik diğer enfeksiyonlar
A39.9 Meningokok enfeksiyonu, tanımlanmamış
A40 Streptokok septisemi
A40.0 Septisemi, A grubu streptokoklara bağlı
A40.1 Septisemi, B grubu streptokoklara bağlı
A40.2 Septisemi, D grubu streptokoklara bağlı
A40.3 Septisemi, Streptococcus pneumoniae
A40.8 Streptokoksik septisemi, diğer
A40.9 Streptokoksik septisemi, tanımlanmamış
A41 Septisemiler, diğer
A41.0 Septisemi, Staphylococcus aureus
A41.1 Septisemi, diğer tanımlanmış Staphylococcus
A41.2 Septisemi, tanımlanmamış stafilokoklara bağlı
A41.3 Septisemi, Haemophilus influenza?ya bağlı
A41.4 Septisemi, anaeorob bakterilere bağlı
A41.5 Septisemi, diğer Gram-negatif organizmalara bağlı
A41.8 Septisemi, diğer tanımlanmış
A41.9 Septisemi, tanımlanmamış
A42 Aktinomikoz
A42.0 Pulmoner aktinomikoz
A42.1 Abdominal aktinomikoz
A42.2 Servikofasiyal aktinomikoz
A42.7 Aktinomikotik septisemi
A42.8 Aktinomikoz, diğer formları
A42.9 Aktinomikoz, tanımlanmamış
A43 Nokardiyoz
A43.0 Pulmoner nokardiyoz
A43.1 Kutanöz nokardiyoz
A43.8 Nokardiyoz, diğer formları
A43.9 Nokardiyoz, tanımlanmamış
A44 Bartonelloz
A44.0 Sistemik bartonelloz
A44.1 Kutanöz ve mükokutanöz bartonelloz
A44.8 Bartonelloz, diğer formları
A44.9 Bartonelloz, tanımlanmamış
A46 Erizipel
A48 Bakteriyel diğer hastalıklar, başka yerde sınıflanmamış
A48.0 Gazlı gangren
A48.1 Lejyoner hastalığı
A48.2 Lejyoner hastalığı, pnömonik olmayan [Pontiac ateşi]
A48.3 Toksik şok sendromu
A48.4 Brezilya purpurik ateşi
A48.8 Bakteriyel hastalıklar, diğer tanımlanmış
A49 Bakteriyel enfeksiyon, tanımlanmamış bölgelerin
A49.0 Stafilokok enfeksiyonu, tanımlanmamış
A49.1 Streptokok enfeksiyonu, tanımlanmamış
A49.2 Haemophilus influenzae enfeksiyonu, tanımlanmamış
A49.3 Mikoplazma enfeksiyonu, tanımlanmamış
A49.8 Bakteriyel enfeksiyonlar, tanımlanmamış bölgelerdeki diğer
A49.9 Bakteriyel enfeksiyon, tanımlanmamış
A50 Konjenital sifiliz
A50-A64 Cinsel temasla bulaşan enfeksiyonlar
A50.0 Erken konjenital sifiliz, semptomatik
A50.1 Erken konjenital sifiliz, latent
A50.2 Erken konjenital sifiliz, tanımlanmamış
A50.3 Geç konjenital sifilitik okülopati
A50.4 Geç konjenital nörosifiliz [juvenil nörosifiliz]
A50.5 Geç diğer konjenital sifilizler, semptomatik
A50.6 Geç konjenital sifiliz, latent
A50.7 Geç konjenital sifiliz, tanımlanmamış
A50.9 Konjenital sifiliz, tanımlanmamış
A51 Erken sifiliz
A51.0 Primer genital sifiliz
A51.1 Primer anal sifiliz
A51.2 Primer sifiliz, diğer bölgelerde
A51.3 Sekonder sifiliz, deri ve muköz membranlarda
A51.4 Sekonder sifiliz, diğer
A51.5 Erken sifiliz, latent
A51.9 Erken sifiliz, tanımlanmamış
A52 Geç sifiliz
A52.0 Kardiyovasküler sifiliz
A52.0T Kardiyovasküler sifiliz
A52.1 Nörosifiliz, semptomatik
A52.2 Nörosifiliz, asemptomatik
A52.3 Nörosifiliz, tanımlanmamış
A52.7 Semptomatik geç sifiliz, diğer
A52.8 Geç sifiliz, latent
A52.9 Geç sifiliz, tanımlanmamış
A52.9T Geç sifiliz, tanımlanmamış
A53 Sifiliz, diğer ve tanımlanmamış
A53.0 Latent sifiliz, erken ya da geç olarak tanımlanmamış
A53.9 Sifiliz, tanımlanmamış
A54 Gonokok enfeksiyonu
A54.0 Gonokok enfeksiyonu, alt ürogenital yollarda periüretral ya da aksesuar bez apsesi yok
A54.1 Gonokok enfeksiyonu, alt ürogenital yollarda periüretral ya da aksesuar
A54.2 Gonokoksik pelviperitonit ve diğer gonokoksik ürogenital enfeksiyonlar
A54.2T Gonokoksik pelviperitonit ve diğer gonokoksik ürogenital enfeksiyonlar
A54.3 Gonokoksik göz enfeksiyonu
A54.4 Gonokok enfeksiyonu, kas-iskelet sistemi
A54.4T Gonokok enfeksiyonu, kas-iskelet sistemi
A54.5 Gonokoksik farenjit
A54.6 Anüs ve rektumun gonokok enfeksiyonu
A54.8 Gonokok enfeksiyonları, diğer
A54.9 Gonokok enfeksiyonu, tanımlanmamış
A55 Klamidyal lenfogranüloma (venereum)
A56 Cinsel yolla bulaşan diğer klamidyal hastalıklar
A56.0 Alt ürogenital yolda klamidya enfeksiyonu
A56.1 Pelviperiton ve diğer ürogenital organ klamidya enfeksiyonu
A56.1T Pelviperiton ve diğer ürogenital organ Klamidya enfeksiyonu
A56.2 Klamidya enfeksiyonu, ürogenital yol tanımlanmamış
A56.3 Anüs ve rektumun klamidya enfeksiyonu
A56.4 Farinksin klamidya enfeksiyonu
A56.8 Klamidya enfeksiyonu, diğer bölgelerde, cinsel yolla bulaşan
A57 Şankroid
A58 Granüloma inguinale
A59 Trikomoniaz
A59.0 Ürogenital trikomoniaz
A59.8 Trikomoniaz, diğer bölgelerde
A59.9 Trikomoniaz, tanımlanmamış
A60 Anogenital herpes virüs [herpes simpleks] enfeksiyonu
A60.0 Herpes virüs enfeksiyonu, genital bölgeler ve ürogenital yollarda
A60.1 Perianal deri ve rektumun herpes virüs enfeksiyonu
A60.9 Anogenital herpes virüs enfeksiyonu, tanımlanmamış
A63 Cinsel temasla bulaşan diğer hastalıklar, başka yerde sınıflanmamış
A63.0 Anogenital (veneryal) Siğiller
A63.8 Cinsel temasla bulaşan hastalıklar, diğer tanımlanmış
A64 Cinsel yolla bulaşan hastalık, tanımlanmamış
A65 Zührevi olmayan sifiliz
A65-A69 Spiroketal diğer hastalıklar
A66 Yaws
A66.0 Yaws başlangıç lezyonları
A66.1 Multipl papillomlar ve ıslak crab yaws
A66.2 Yaws, diğer erken deri lezyonları
A66.3 Yaws hiperkeratozu
A66.4 Yaws gumma ve ülserleri
A66.5 Gangosa
A66.6 Yaws, kemik ve eklem lezyonları
A66.7 Yaws, diğer şekilleri
A66.8 Latent yaws
A66.9 Yaws, tanımlanmamış
A67 Pinta [carate]
A67.0 Primer pinta lezyonları
A67.1 Pinta ara dönem lezyonları
A67.2 Pinta geç lezyonları
A67.3 Pinta karışık lezyonları
A67.9 Pinta, tanımlanmamış
A68 Nükseden ateşler
A68.0 Nükseden ateş, bitle taşınan
A68.1 Nükseden ateş, kene ile taşınan
A68.9 Nükseden ateş, tanımlanmamış
A69 Spiroketal diğer enfeksiyonları
A69.0 Nekrotizan ülseratif stomatit
A69.1 Vincent enfeksiyonları, diğer
A69.2 Lyme hastalığı
A69.8 Spiroket enfeksiyonları, diğer tanımlanmış
A69.9 Spiroket enfeksiyonu, tanımlanmamış
A70 Klamidya psittaci enfeksiyonu
A70-A74 Klamidyalara bağlı diğer hastalıklar
A71 Trahom
A71.0 Trahom başlangıç dönemi
A71.1 Trahom aktif dönemi
A71.9 Trahom, tanımlanmamış
A74 Klamidyal diğer hastalıklar
A74.0 Klamidya konjonktiviti
A74.0T Klamidya konjonktiviti (H13.1*)
A74.8 Klamidya hastalıkları, diğer
A74.9 Klamidya enfeksiyonu, tanımlanmamış
A75 Tifüs
A75-A79 Riketsiyozlar
A75.0 Tifüs, Rickettsia prowazekii?ye bağlı epidemik bitle taşınan
A75.1 Nükseden tifüs [Brill hastalığı]
A75.1T Nükseden tifüs [Brill hastalığı]
A75.2 Tifüs, Rickettsia typhi?ye bağlı
A75.3 Tifüs, Rickettsia tsutsugamushi?ye bağlı
A75.9 Tifüs, tanımlanmamış
A77 Benekli humma [kene ile taşınan riketsiyozlar]
A77.0 Benekli humma, Ricketsia ricketsiiye bağlı
A77.1 Benekli humma, Rickettsia conoriiye bağlı
A77.2 Benekli humma, Rickettsia siberica?ya bağlı
A77.3 Benekli humma, Rickettsia australis?e bağlı
A77.8 Benekli hummalar, diğer
A77.9 Benekli humma, tanımlanmamış
A78 Q ateşi
A79 Riketsiyal diğer enfeksiyonlar
A79.0 Siper ateşi
A79.1 Riketsiyal döküntü, Rickettsia akari?ye bağlı
A79.8 Riketsiyozlar, diğer tanımlanmış
A79.9 Riketsiyoz, tanımlanmamış
A80 Akut poliomyelit
A80-A89 Merkezi sinir sistemi viral enfeksiyonları
A80.0 Akut paralitik poliomyelit, aşıya bağlı
A80.1 Akut paralitik poliomyelit, vahşi virüs, yabancı
A80.2 Akut paralitik poliomyelit, vahşi virüs, yerli
A80.3 Akut paralitik poliomyelit, diğer ve tanımlanmamış
A80.4 Akut nonparalitik poliomyelit
A80.9 Akut poliomyelit, tanımlanmamış
A81 Merkezi sinir sistemi atipik virüs enfeksiyonları
A81.0 Creutzfeldt-Jakob hastalığı
A81.1 Subakut sklerozan panensefalit
A81.2 İlerleyici multifokal lökoensefalopati
A81.8 Merkezi sinir sistemi atipik virüs enfeksiyonları, diğer
A81.9 Merkezi sinir sistemi atipik virüs enfeksiyonları, tanımlanmamış
A82 Kuduz
A82.0 Orman kuduzu
A82.1 Kent kuduzu
A82.9 Kuduz, tanımlanmamış
A83 Viral ensefalitler, sivrisinekle taşınan
A83.0 Japon ensefaliti
A83.1 Batı at ensefaliti
A83.2 Doğu at ensefaliti
A83.3 St Louis ensefaliti
A83.4 Avustralya ensefaliti
A83.5 Kaliforniya ensefaliti
A83.6 Rocio virüs hastalığı
A83.8 Ensefalitler, diğer, sivrisinekle taşınan
A83.9 Viral ensefalit sivrisinekle taşınan, tanımlanmamış
A84 Viral ensefalitler, kene ile taşınan
A84.0 Uzak Doğu ensefalit keneyle taşınan [Rus bahar-yaz ensefaliti]
A84.1 Orta Avrupa ensefaliti keneyle taşınan
A84.8 Viral diğer ensefalitler, keneyle taşınan
A84.9 Viral ensefalit keneyle taşınan, tanımlanmamış
A85 Viral diğer ensefalitler, başka yerde sınıflanmamış
A85.0 Enteroviral ensefalit
A85.0T Enteroviral ensefalit (G05.1*)
A85.1 Adenoviral ensefalit
A85.1T Adenoviral ensefalit (G05.1*)
A85.2 Artropodlarla taşınan Viral ensefalit, tanımlanmamış
A85.8 Viral ensefalitler, diğer tanımlanmış
A86 Viral ensefalit, tanımlanmamış
A87 Viral menenjit
A87.0 Enteroviral menenjit
A87.0T Enteroviral menenjit (G02.0*)
A87.1 Adenovirüs menenjiti
A87.1T Adenovirüs menenjiti (G02.0*)
A87.2 Lenfositer koriomenenjit
A87.8 Viral menenjitler, diğer
A87.9 Viral menenjit, tanımlanmamış
A88 Merkezi sinir sistemi diğer viral enfeksiyonları, başka yerde sınıflanmamış
A88.0 Entero virüs ekzantematöz ateşi [Boston egzantemi]
A88.1 Epidemik vertigo
A88.8 Merkezi sinir sisteminin diğer virüs enfeksiyonları, tanımlanmış
A89 Merkezi sinir sisteminin viral enfeksiyonları, tanımlanmamış
A90 Dank ateşi [klasik dank]
A90-A99 Artropod ile taşınan viral ateşler ve viral hemorajik ateşler
A91 Dank hemorajik ateşi
A92 Viral diğer ateşler, sivrisinek ile taşınan
A92.0 Chikungunya virüs hastalığı
A92.1 Onyong-nyong ateşi
A92.2 Venezuela at ateşi
A92.3 Batı Nil ateşi
A92.4 Rift vadi ateşi
A92.8 Sivrisinekle taşınan Viral ateşler, diğer, tanımlanmış
A92.9 Viral ateş sivrisinekle taşınan, tanımlanmamış
A93 Viral diğer ateşler, artropodlar ile taşınan, başka yerde sınıflanmamış
A93.0 Oropouche virüs hastalığı
A93.1 Kum sineği ateşi
A93.2 Kolorado kenesi ateşi
A93.8 Artropodlarla taşınan viral diğer ateşler, tanımlanmış
A94 Artropod ile taşınan viral ateşler, tanımlanmamış
A95 Sarı humma
A95.0 Silvatik sarı humması
A95.1 Kent sarı humması
A95.9 Sarı humma, tanımlanmamış
A96 Arena virüs hemorajik ateşi
A96.0 Junin hemorajik ateşi
A96.1 Machupo hemorajik ateşi
A96.2 Lassa ateşi
A96.8 Arena virüs hemorajik ateşleri, diğer
A96.9 Arena virüs hemorajik ateşi, tanımlanmamış
A96.9T Arena virüs hemorajik ateşi, tanımlanmamış
A98 Viral hemorajik ateşler, diğer, başka yerde sınıflanmamış
A98.0 Kırım-Kongo hemorajik ateşi
A98.1 Omsk hemorajik ateşi
A98.2 Kyasanur orman hastalığı
A98.3 Marburg virüsü hastalığı
A98.4 Ebola virüs hastalığı
A98.5 Hemorajik ateş, renal sendromla beraber
A98.8 Viral diğer hemorajik ateşler, tanımlanmış
A99 Viral hemorajik ateş, tanımlanmamış
B00 Herpes virüs [herpes simpleks] enfeksiyonları
B00-B09 Deri ve müköz membran lezyonları ile karakterize viral enfeksiyonlar
B00.0 Egzema herpetikum
B00.1 Herpes virüs veziküler dermatiti
B00.2 Herpes virüs gingivostomatiti ve faringotonsilliti
B00.3 Herpes virüs menenjiti
B00.3T Herpes virüs menenjiti (G02.0*)
B00.4 Herpes virüs ensefaliti
B00.4T Herpes virüs ensefaliti (G05.1*)
B00.5 Herpes virüs göz hastalığı
B00.5T Herpes virüs göz hastalığı
B00.7 Dissemine herpes virüs hastalığı
B00.8 Herpes virüs enfeksiyonu, diğer formlar
B00.9 Herpes virüs enfeksiyonu, tanımlanmamış
B01 Varisella [su çiçeği]
B01.0 Varisella menenjiti
B01.0T Varisella menenjiti (G02.0*)
B01.1 Varisella ensefaliti
B01.1T Varisella ensefaliti (G05.1*)
B01.2 Varisella pnömonisi
B01.2T Varisella pnömonisi (J17.1*)
B01.8 Varisella, diğer komplikasyonlarla birlikte
B01.9 Varisella, komplikasyonsuz
B02 Zoster [herpes zoster]
B02.0 Zoster ensefaliti
B02.0T Zoster ensefaliti (G05.1*)
B02.1 Zoster menenjiti
B02.1T Zoster menenjiti (G02.0*)
B02.2 Zoster, diğer, merkezi sinir sistemi tutulumu ile birlikte
B02.2T Zoster, diğer, merkezi sinir sistemi tutulumu ile birlikte
B02.3 Zoster göz hastalığı
B02.3T Zoster göz hastalığı
B02.7 Dissemine Zoster
B02.8 Zoster, diğer komplikasyonlarla birlikte
B02.9 Zoster, komplikasyonsuz
B03 Çiçek1
B04 Maymun çiçeği
B05 Kızamık
B05.0 Kızamık, ensefalit komplikasyonlu
B05.0T Kızamık, ensefalit komplikasyonlu (G05.1*)
B05.1 Kızamık, menenjit komplikasyonlu
B05.1T Kızamık, menenjit komplikasyonlu (G02.2*)
B05.2 Kızamık, pnömoni komplikasyonlu
B05.2T Kızamık, pnömoni komplikasyonlu (J17.1*)
B05.3 Kızamık, otitis media komplikasyonlu
B05.3T Kızamık, otitis media komplikasyonlu (H67.1*)
B05.4 Kızamık, bağırsak komplikasyonlu
B05.8 Kızamık, diğer komplikasyonlarla birlikte
B05.9 Kızamık, komplikasyonsuz
B06 Kızamıkçık [Rubella]
B06.0 Kızamıkçık, nörolojik komplikasyonlu
B06.0T Kızamıkçık, nörolojik komplikasyonlu
B06.8 Kızamıkçık, diğer komplikasyonlarla birlikte
B06.9 Kızamıkçık, komplikasyonsuz
B07 Viral siğiller
B08 Deri ve müköz membran lezyonları ile karakterize diğer viral enfeksiyonlar, başka yerde sınıflanmamış
B08.0 Ortopox virüs enfeksiyonları, diğer
B08.1 Molluskum kontagiozum
B08.2 Egzantema subitum [altıncı hastalık]
B08.3 Eritema enfeksiyozum [beşinci hastalık]
B08.4 Egzantemli enterovirüs veziküler stomatiti
B08.5 Entero virüs veziküler farenjiti
B08.8 Deri ve mukoza membranlarında lezyonlar ile karakterize diğer tanımlanmış virüs enfeksiyonları
B09 Deri ve müköz membran lezyonlarıyla karakterize viral enfeksiyon, tanımlanmamış
B15 Akut hepatit A
B15-B19 Viral hepatitler
B15.0 Hepatit A, hepatik komalı
B15.9 Hepatit A, hepatik komasız
B16 Akut hepatit B
B16.0 Akut hepatit B, delta ajanı (ko-enfeksiyon) ile birlikte, hepatik komalı
B16.1 Akut hepatit B, delta ajanı (ko-enfeksiyon) ile birlikte, hepatik komasız
B16.2 Akut hepatit B, delta ajansız, hepatik komalı
B16.9 Akut hepatit B, delta ajansız, hepatik komasız
B17 Akut viral hepatitler, diğer
B17.0 Akut delta (süper) enfeksiyonu, hepatit B taşıyıcısında
B17.1 Akut hepatit C
B17.2 Akut hepatit E
B17.8 Akut diğer viral hepatitler, tanımlanmış
B18 Kronik viral hepatit
B18.0 Kronik viral hepatit B, delta ajanlı
B18.1 Kronik viral hepatit B, delta ajansız
B18.2 Kronik viral hepatit C
B18.8 Kronik viral hepatit, diğer
B18.9 Kronik viral hepatit, tanımlanmamış
B19 Viral hepatit, tanımlanmamış
B19.0 Viral hepatit, tanımlanmamış, hepatik koma ile birlikte
B19.9 Viral hepatit, tanımlanmamış, hepatik koma olmaksızın
B20 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar ile sonuçlanan
B20-B24 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı
B20.0 HIV hastalığı sonucu mikobakteri enfeksiyonu
B20.1 HIV hastalığı sonucu diğer bakteriyel enfeksiyonlar
B20.2 HIV hastalığı sonucu sitomegalovirüs hastalığı
B20.3 HIV hastalığı sonucu diğer viral enfeksiyonlar
B20.4 HIV hastalığı sonucu kandidiyaz
B20.5 HIV hastalığı sonucu diğer mikozlar
B20.6 HIV hastalığı sonucu Pneumocystis carinii pnömonisi
B20.7 HIV hastalığı sonucu multipl enfeksiyon
B20.8 HIV hastalığı sonucu diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar
B20.9 HIV hastalığı sonucu tanımlanmamış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar
B21 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, malign neoplazmlar ile sonuçlanan
B21.0 HIV hastalığı sonucu Kaposi sarkomu
B21.1 HIV hastalığı sonucu Burkitt lenfoması
B21.2 HIV hastalığı sonucu diğer non-Hodgkin lenfoma türleri
B21.3 HIV hastalığı sonucu diğer lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların malign neoplazmları
B21.7 HIV hastalığı sonucu birden fazla malign neoplazm
B21.8 HIV hastalığı sonucu diğer malign neoplazmlar
B21.9 HIV hastalığı sonucu tanımlanmamış malign neoplazmlar
B22 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, diğer tanımlanmış hastalıklarla sonuçlanan
B22.0 HIV hastalığı sonucu ensefalopati
B22.1 HIV hastalığı sonucu lenfoid interstisiyel pnömoni
B22.2 HIV hastalığı sonucu erime sendromu
B22.7 HIV hastalığı sonucu başka yerde sınıflanmış birden fazla hastalık
B23 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, diğer durumlar ile sonuçlanan
B23.0 Akut HIV enfeksiyonu sendromu
B23.1 HIV hastalığı sonucu (persistan) yaygın lenfadenopati
B23.2 HIV hastalığı sonucu hematolojik ve immünolojik anormallikler, başka
B23.8 HIV hastalığı sonucu diğer tanımlanmış durumlar
B24 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, tanımlanmamış, başka yerde sınıflanmamış
B25 Sitomegalovirüs hastalığı
B25-B34 Viral diğer hastalıklar
B25.0 Sitomegalovirüs pnömonisi
B25.0T Sitomegalovirüs pnömonisi (J17.1*)
B25.1 Sitomegalovirüs hepatiti
B25.1T Sitomegalovirüs hepatiti (K77.0*)
B25.2 Sitomegalovirüs pankreatiti
B25.2T Sitomegalovirüs pankreatiti (K87.1*)
B25.8 Sitomegalovirüs hastalıkları, diğer
B25.9 Sitomegalovirüs hastalığı, tanımlanmamış
B26 Kabakulak
B26.0 Kabakulak orşiti
B26.0T Kabakulak orşiti (N51.1*)
B26.1 Kabakulak menenjiti
B26.1T Kabakulak menenjiti (G02.0*)
B26.2 Kabakulak ensefaliti
B26.2T Kabakulak ensefaliti (G05.1*)
B26.3 Kabakulak pankreatiti
B26.3T Kabakulak pankreatiti (K87.1*)
B26.8 Kabakulak, diğer komplikasyonlarla birlikte
B26.9 Kabakulak, komplikasyonsuz
B27 Enfeksiyöz mononükleoz
B27.0 Gamma herpes virüs mononükleozu
B27.1 Sitomegalovirüs mononükleozu
B27.8 Enfeksiyöz mononükleoz, diğer
B27.9 Enfeksiyöz mononükleoz, tanımlanmamış
B30 Viral konjonktivit
B30.0 Adenovirüslara bağlı keratokonjonktivit
B30.0T Adenovirüslara bağlı keratokonjonktivit (H19.2*)
B30.1 Adenovirüslara bağlı konjonktivit
B30.1T Adenovirüslara bağlı konjonktivit (H13.1*)
B30.2 Viral faringokonjonktivit
B30.3 Akut epidemik hemorajik konjonktivit (entero virüs)
B30.3T Akut epidemik hemorajik konjonktivit (entero virüs) (H13.1*)
B30.8 Viral konjonktivit, diğer
B30.8T Viral konjonktivit, diğer (H13.1*)
B30.9 Viral konjonktivit, tanımlanmamış
B33 Viral diğer hastalıklar, başka yerde sınıflanmamış
B33.0 Epidemik myalji
B33.1 Ross ırmağı hastalığı
B33.2 Viral kardit
B33.3 Retrovirüs enfeksiyonları, başka yerde sınıflanmamış
B33.4 Hanta virüs (Kardiyo)- pulmoner sendrom [HPS] [HCPS]
B33.4T Hanta virüs (Kardiyo)- pulmoner sendrom [HPS] [HCPS]
B33.8 Viral hastalıklar diğer, tanımlanmış
B34 Viral enfeksiyonlar, tanımlanmamış bölgelerin
B34.0 Adenovirüs enfeksiyonu, tanımlanmamış
B34.1 Enterovirüs enfeksiyonu, tanımlanmamış
B34.2 Koronavirüs enfeksiyonu, tanımlanmamış
B34.3 Parvovirüs enfeksiyonu, tanımlanmamış
B34.4 Papovavirüs enfeksiyonu, tanımlanmamış
B34.8 Viral enfeksiyonlar, diğer tanımlanmamış bölgelerdeki
B34.9 Virüs enfeksiyonu, tanımlanmamış
B35 Dermatofitoz
B35-B49 Mikozlar
B35.0 Tinea barba ve tinea capitis
B35.1 Tinea unguium
B35.2 Tinea manuum
B35.3 Tinea pedis
B35.4 Tinea corporis
B35.5 Tinea imbricata
B35.6 Tinea cruris
B35.8 Dermatofitozlar, diğer
B35.9 Dermatofitoz, tanımlanmamış
B36 Yüzeysel diğer mikozlar
B36.0 Pityriasis versicolor
B36.1 Tinea nigra
B36.2 Beyaz piedra
B36.3 Siyah piedra
B36.8 Yüzeysel mikozlar diğer, tanımlanmış
B36.9 Yüzeysel mikoz, tanımlanmamış
B37 Kandidiyaz
B37.0 Kandida stomatiti
B37.1 Akciğer kandidiyazı
B37.2 Deri ve tırnak kandidiyazı
B37.3 Vulva ve vajina kandidiyazı
B37.3T Vulva ve vajina kandidiyazı (N77.1*)
B37.4 Ürogenital bölgelerin kandidiyazı, diğer
B37.4T Ürogenital bölgelerin kandidiyazı, diğer
B37.5 Kandidal menenjit
B37.5T Kandidal menenjit (G02.1*)
B37.6 Kandidal endokardit
B37.6T Kandidal endokardit (I39.8*)
B37.7 Kandidal septisemi
B37.8 Kandidiyaz, başka bölgelerde
B37.9 Kandidiyaz, tanımlanmamış
B38 Koksidioidomikoz
B38.0 Akut akciğer koksidioidomikozu
B38.1 Kronik akciğer koksidioidomikozu
B38.2 Akciğer koksidioidomikozu, tanımlanmamış
B38.3 Deri koksidioidomikozu
B38.4 Koksidioidomikoz menenjiti
B38.4T Koksidioidomikoz menenjiti (G02.1*)
B38.7 Dissemine koksidioidomikoz
B38.8 Koksidioidomikoz türleri, diğer
B38.9 Koksidioidomikoz, tanımlanmamış
B39 Histoplazmoz
B39.0 Akut pulmoner histoplasmosis capsulati
B39.1 Kronik pulmoner histoplasmosis capsulati
B39.2 Pulmoner histoplasmosis capsulati, tanımlanmamış
B39.3 Dissemine histoplasmosis capsulati
B39.4 Histoplasmosis capsulati, tanımlanmamış
B39.5 Histoplasmosis duboisii
B39.9 Histoplazmoz, tanımlanmamış
B40 Blastomikoz
B40.0 Akut akciğer blastomikozu
B40.1 Kronik akciğer blastomikozu
B40.2 Akciğer blastomikozu, tanımlanmamış
B40.3 Deri blastomikozu
B40.7 Dissemine blastomikoz
B40.8 Blastomikoz, diğer formları
B40.9 Blastomikoz, tanımlanmamış
B41 Parakoksidioidomikoz
B41.0 Akciğer parakoksidioidomikozu
B41.7 Dissemine parakoksidioidomikoz
B41.8 Parakoksidioidomikoz, diğer formları
B41.9 Parakoksidioidomikoz, tanımlanmamış
B42 Sporotrikoz
B42.0 Akciğer sporotrikozu
B42.0T Akciğer sporotrikozu (J99.8*)
B42.1 Lenfokutanöz sporotrikoz
B42.7 Dissemine sporotrikoz
B42.8 Sporotrikoz, diğer formları
B42.9 Sporotrikoz, tanımlanmamış
B43 Kromomikoz ve faomikotik apse
B43.0 Deri kromomikozu
B43.1 Faomikotik beyin apsesi
B43.2 Deri altı faomikotik apse ve kisti
B43.8 Kromomikoz, diğer formları
B43.9 Kromomikoz, tanımlanmamış
B44 Aspergilloz
B44.0 İnvaziv pulmoner aspergilloz
B44.1 Pulmoner aspergillozlar, diğer
B44.2 Tonsiller aspergilloz
B44.7 Dissemine aspergilloz
B44.8 Aspergilloz, diğer formları
B44.9 Aspergilloz, tanımlanmamış
B45 Kriptokokoz
B45.0 Akciğer kriptokokozu
B45.1 Serebral kriptokokoz
B45.2 Deri kriptokokozu
B45.3 Kemik kriptokokozu
B45.7 Dissemine kriptokokoz
B45.8 Kriptokokoz, diğer formları
B45.9 Kriptokokoz, tanımlanmamış
B46 Zigomikoz
B46.0 Akciğer mukormikozu
B46.1 Rinoserebral mukormikoz
B46.2 Gastrointestinal mukormikoz
B46.3 Deri mukormikozu
B46.4 Dissemine mukormikoz
B46.5 Mukormikoz, tanımlanmamış
B46.8 Zigomikozlar, diğer
B46.9 Zigomikoz, tanımlanmamış
B47 Miçetoma
B47.0 Ömiçetoma
B47.1 Aktinomiçetoma
B47.9 Miçetoma, tanımlanmamış
B48 Mikozlar diğer, başka yerde sınıflanmamış
B48.0 Lobomikoz
B48.1 Rinosporidioz
B48.2 Alleşeriyazis
B48.3 Geotrikoz
B48.4 Penisilloz
B48.7 Fırsatçı mikozlar
B48.8 Mikozlar diğer, tanımlanmış
B49 Mikoz tanımlanmamış
B50 Plasmodium falciparum sıtması
B50-B64 Protozoal hastalıklar
B50.0 Plasmodium falciparum sıtması, serebral komplikasyon ile birlikte
B50.8 Plasmodium falciparum sıtması, diğer ağır ve komplikasyonlu
B50.9 Plasmodium falciparum sıtması, tanımlanmamış
B51 Plasmodium vivax sıtması
B51.0 Plasmodium vivax sıtması, dalak rütpürü ile beraber
B51.8 Plasmodium vivax sıtması, diğer komplikasyonlar ile beraber
B51.9 Plasmodium vivax sıtması, komplikasyonsuz
B52 Plasmodium malariae sıtması
B52.0 Plasmodium malariae sıtması, nefropati ile birlikte
B52.8 Plasmodium malariae sıtması, diğer komplikasyonlar ile birlikte
B52.9 Plasmodium malariae sıtması, komplikasyonsuz
B53 Sıtmalar, diğer, parazitolojik olarak kanıtlanmış
B53.0 Plasmodium ovale sıtması
B53.1 Simian plasmodia?ya bağlı malarya
B53.8 Parazitolojik olarak kanıtlanmış diğer malarya, başka yerde sınıflanmamış
B54 Sıtma, tanımlanmamış
B55 Leishmaniasis
B55.0 Viseral leishmaniasis
B55.1 Deri leishmaniasisi
B55.2 Mukokutanöz leishmaniasis
B55.9 Leishmaniasis, tanımlanmamış
B56 Afrika tripanozomiyazı
B56.0 Gambiense tripanozomiyazı
B56.1 Rodezya tripanozomiyazı
B56.9 Afrika tripanozomiyazı, tanımlanmamış
B57 Chagas hastalığı
B57.0 Akut Chagas hastalığı, kalp tutulumu ile birlikte
B57.0T Akut Chagas hastalığı, kalp tutulumu ile birlikte (I41.2*, I98.1*)
B57.1 Akut Chagas hastalığı, kalp tutulumu olmaksızın
B57.2 Chagas hastalığı (kronik), kalp tutulumu ile birlikte
B57.2T Chagas hastalığı (kronik), kalp tutulumu ile birlikte (I41.2*, I98.1*)
B57.3 Chagas hastalığı (kronik), sindirim sistemi tutulumu ile birlikte
B57.4 Chagas hastalığı (kronik), sinir sistemi tutulumu ile birlikte
B57.5 Chagas hastalığı (kronik), diğer organ tutulumu ile birlikte
B58 Toksoplazmoz
B58.0 Toksoplazma okülopatisi
B58.0T Toksoplazma okülopatisi
B58.1 Toksoplazma hepatiti
B58.1T Toksoplazma hepatiti (K77.0*)
B58.2 Toksoplazma meningoensefaliti
B58.2T Toksoplazma meningoensefaliti (G05.2*)
B58.3 Akciğer toksoplazmozu
B58.3T Akciğer toksoplazmozu (J17.3*)
B58.8 Toksoplazmoz, başka organ tutulumuyla birlikte
B58.9 Toksoplazmoz, tanımlanmamış
B59 Pnömosistoz
B59T Pnömosistoz
B60 Protozoal diğer hastalıklar, başka yerde sınıflanmamış
B60.0 Babesiyoz
B60.1 Akantamoebiyaz
B60.2 Naegleriyaz
B60.8 Protozoal diğer hastalıklar, tanımlanmış
B64 Protozoal hastalık, tanımlanmamış
B65 Siştozomiyaz [bilharziyaz]
B65-B83 Helmintiyazlar
B65.0 Schistosoma haematobium şiştozomiyazı [üriner siştozomiyaz]
B65.1 Schistosoma mansoni şiştozomiyazı [barsak şiştozomiyaz)
B65.2 Schistosoma japonicum şiştozomiyazı
B65.3 Serkaryal dermatit
B65.8 Şiştozomiyazlar, diğer
B65.9 Şiştozomiyaz, tanımlanmamış
B66 Yassı kurt enfeksiyonları, diğer
B66.0 Opistorkiyaz
B66.1 Klonorkiyaz
B66.1T Klonorkiyaz
B66.2 Dikrokoeliyaz
B66.3 Fasioliyaz
B66.4 Paragonimiyaz
B66.5 Fasiolopsiyaz
B66.8 Yassı kurt hastalıkları diğer, tanımlanmış
B66.9 Yassı kurt enfeksiyonu, tanımlanmamış
B67 Ekinokokoz
B67.0 Karaciğerde Echinococcus granulosus enfeksiyonu
B67.1 Akciğerde Echinococcus granulosus enfeksiyonu
B67.2 Kemikte Echinococcus granulosus enfeksiyonu
B67.3 Echinococcus granulosus enfeksiyonu, diğer ve birden fazla yerin
B67.4 Echinococcus granulosus enfeksiyonu, tanımlanmamış
B67.5 Karaciğerde Echinococcus multilocularis enfeksiyonu
B67.6 Echinococcus multilocularis enfeksiyonu, diğer ve birden fazla yerin
B67.7 Echinococcus multilocularis enfeksiyonu, tanımlanmamış
B67.8 Karaciğerde Ekinokokoz, tanımlanmamış
B67.9 Ekinokokoz, diğer ve tanımlanmamış
B68 Tenya
B68.0 Taenia solium tenyası
B68.1 Taenia saginata tenyası
B68.9 Tenya, tanımlanmamış
B69 Sistiserkoz
B69.0 Merkezi sinir sisteminde Sistiserkoz
B69.1 Gözde Sistiserkoz
B69.8 Sistiserkoz, diğer bölgelerde
B69.9 Sistiserkoz, tanımlanmamış
B70 Difillobotriyaz ve spargonoz
B70.0 Difillobotriyaz
B70.1 Sparganoz
B71 Sestod diğer enfeksiyonları
B71.0 Himenolepiyaz
B71.1 Dipilidiyaz
B71.8 Sestod enfeksiyonları diğer, tanımlanmış
B71.9 Sestod enfeksiyonu, tanımlanmamış
B72 Drakunkuliyaz
B73 Onkoserkiyaz
B74 Filaryaz
B74.0 Wuchereria bancrofti filaryazisi
B74.1 Brugia malayi filaryazisi
B74.2 Brugia timori filaryazisi
B74.3 Loiyaz
B74.4 Mansonelliyaz
B74.8 Filaryazlar, diğer
B74.9 Filaryaz, tanımlanmamış
B75 Trişinelloz
B76 Kancalı kurt hastalıkları
B76.0 Ankilostomiyaz
B76.1 Nekatoriyaz
B76.8 Kancalı kurt hastalıkları, diğer
B76.9 Kancalı kurt hastalığı, tanımlanmamış
B77 Askariyaz
B77.0 Askariyaz, barsak komplikasyonları ile birlikte
B77.8 Askariyaz, diğer komplikasyonlar ile birlikte
B77.9 Askariyaz, tanımlanmamış
B78 Strongiloidiyaz
B78.0 Barsak strongiloidiyazı
B78.1 Kutanöz strongiloidiyaz
B78.7 Dissemine strongiloidiyaz
B78.9 Strongiloidiyaz, tanımlanmamış
B79 Trikuriyaz
B80 Enterobiyaz
B81 Barsak helmintiyazları diğer, başka yerde sınıflanmamış
B81.0 Anisakiyaz
B81.1 Barsak kapillariyazı
B81.2 Trikostrongiliyaz
B81.3 Barsak angiostrongiliyazı
B81.4 Barsak helmintiyazları, karma
B81.8 Barsak diğer helmintiyazları, tanımlanmış
B82 Barsak parazitozu, tanımlanmamış
B82.0 Barsak helmintiyazı, tanımlanmamış
B82.9 Barsak parazitizmi, tanımlanmamış
B83 Helmintiyazlar, diğer
B83.0 Viseral larva migrans
B83.1 Gnatostomiyaz
B83.2 Parastrongylus cantonensis angiostrongiliyazi
B83.3 Singamiyazis
B83.4 İnternal hirudiniazis
B83.8 Helmintiyazlar diğer, tanımlanmış
B83.9 Helmintiyaz, tanımlanmamış
B85 Pediküloz ve pithiriyaz
B85-B89 Pediküloz, akariyaz ve diğer enfestasyonlar
B85.0 Pediculus humanus capitis?e bağlı Pediküloz
B85.1 Pediculus humanus corporis?e bağlı Pediküloz
B85.2 Pediküloz, tanımlanmamış
B85.3 Pithiriyaz
B85.4 Pediküloz ve pithiriyaz enfestasyonu birlikte
B86 Skabiyez
B87 Miyaz
B87.0 Kutanöz miyaz
B87.1 Yara miyazı
B87.2 Oküler miyaz
B87.3 Nazofaringiyal miyaz
B87.4 Kulak miyazı
B87.8 Miyaz, diğer bölgelerde
B87.9 Miyaz, tanımlanmamış
B88 Enfestasyonlar, diğer
B88.0 Akaryazlar, diğer
B88.1 Tungiyaz [kum güvesi enfestasyonu]
B88.2 Artropod enfestasyonları, diğer
B88.3 Dış hirudiniyaz
B88.8 Enfestasyonlar diğer, tanımlanmış
B88.9 Enfestasyon, tanımlanmamış
B89 Paraziter hastalıklar, tanımlanmamış
B90 Tüberküloz sekeli
B90-B94 Enfeksiyöz ve paraziter hastalıkların sekelleri
B90.0 Merkezi sinir sistemi tüberkülozu sekelleri
B90.1 Ürogenital sistem tüberkülozu sekelleri
B90.2 Kemik ve eklem tüberkülozu sekelleri
B90.8 Diğer organların tüberkülozunun sekelleri
B90.9 Solunum sistemi tüberkülozu ve tanımlanmamış tüberkülozların sekelleri
B91 Poliomyelit sekeli
B92 Lepra sekeli
B94 Enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar sekeli, diğer ve tanımlanmamış
B94.0 Trahom sekeli
B94.1 Viral ensefalit sekeli
B94.2 Viral hepatit sekeli
B94.8 Enfeksiyöz ve paraziter hastalıkların sekeli diğer, tanımlanmış
B94.9 Enfeksiyöz ve paraziter hastalıkların sekelleri, tanımlanmamış
B95 Streptokok ve stafilokoklar, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni olan
B95-B97 Bakteriyel, viral ve diğer enfeksiyöz ajanlar
B95.0 A grubu streptokok, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B95.1 B grubu streptokok, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B95.2 D grubu streptokok, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B95.3 Streptococcus pneumoniae, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B95.4 Streptokoklar diğer, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B95.5 Streptokoklar tanımlanmamış, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B95.6 Staphylococcus aureus, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B95.7 Stafilokoklar diğer, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B95.8 Stafilokoklar tanımlanmamış, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96 Bakteriyel diğer ajanlar, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni olan
B96.0 Mycoplasma pneumoniae [M.pneumoniae], diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96.1 Klebsiella pneumoniae [K. Pneumoniae], diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96.2 Escherichia coli [E.coli], diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96.3 Haemophilus influenza [H. İnfluenza], diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96.4 Proteus (mirabilis) (morganii), diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei), diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96.6 Bacillus fragilis [B.fragilis], diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96.7 Clostridium perfringens [C. Perfringens], diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96.8 Bakteriyel ajanlar diğer tanımlanmış, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97 Viral ajanlar, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni olan
B97.0 Adenovirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97.1 Enterovirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97.2 Coronavirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97.3 Retrovirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97.4 Respiratuvar sinsisyal virüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97.5 Reovirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97.6 Parvovirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97.7 Papillomavirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97.8 Viral diğer ajanlar, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B99 Enfeksiyöz diğer hastalıklar
C00 Dudak malign neoplazmları
C00-C14 Dudak, oral kavite ve farinks malign neoplazmları
C00-C75 Primer olan veya primer olduğu varsayılan belirli yerlerin malign neoplazmları,lemfoid, hematopoetik ve ilgili doku neoplazmları hariç
C00-C97 Malign neoplazmlar
C00-D48 Neoplazmlar
C00.0 Üst dudak malign neoplazmı, dış bölge
C00.1 Alt dudak malign neoplazmı, dış bölge
C00.2 Dudak malign neoplazmı, dış bölge, dudak tanımlanmamış
C00.3 Üst dudak malign neoplazmı, iç yüz
C00.4 Alt dudak malign neoplazmı, iç yüz
C00.5 Dudak iç yüz malign neoplazmı, dudak tanımlanmamış
C00.6 Dudak komissüru malign neoplazmı
C00.8 Dudak overlapping lezyonu
C00.9 Dudak malign neoplazmı, dudak tanımlanmamış
C01 Dil kökü malign neoplazmları
C02 Dil malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının
C02.0 Dil arka yüzeyi malign neoplazmı
C02.1 Dil kenarları malign neoplazmı
C02.2 Dil ön yüzü malign neoplazmı
C02.3 Dil 2/3 önü malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
C02.4 Lingual tonsil malign neoplazmı
C02.8 Dilin overlapping lezyonu
C02.9 Dil malign neoplazmı, tanımlanmamış
C03 Diş eti malign neoplazmları
C03.0 Üst diş eti malign neoplazmı
C03.1 Alt diş eti malign neoplazmı
C03.9 Diş eti malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
C04 Ağız tabanı malign neoplazmları
C04.0 Ağzın ön tabanı malign neoplazmı
C04.1 Ağız yan duvarı malign neoplazmı
C04.8 Ağız tabanı overlapping lezyonu
C04.9 Ağız tabanı malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
C05 Damak malign neoplazmları
C05.0 Sert damak malign neoplazmı
C05.1 Yumuşak damak malign neoplazmı
C05.2 Uvula malign neoplazmı
C05.8 Damak overlapping lezyonu
C05.9 Damak malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
C06 Ağzın malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının
C06.0 Yanak mukozası malign neoplazmı
C06.1 Ağız vestibülü malign neoplazmı
C06.2 Retromolar bölge malign neoplazmı
C06.8 Ağız diğer ve tanımlanmamış kısımlarının overlapping lezyonu
C06.9 Ağız malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
C07 Parotis bezi malign neoplazmı
C08 Majör tükrük bezlerinin malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış
C08.0 Submandibüler bez malign neoplazmı
C08.1 Sublingual bez malign neoplazmı
C08.8 Majör tükrük bezler overlapping lezyonu
C08.9 Majör tükrük bezi malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
C09 Tonsil malign neoplazmı
C09.0 Tonsiller fossada malign neoplazm
C09.1 Tonsiller plika (ön) (arka) malign neoplazmı
C09.8 Tonsil overlapping lezyonu
C09.9 Tonsil malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
C10 Orofarinks malign neoplazmı
C10.0 Vallekula malign neoplazmı
C10.1 Epiglot ön yüzünde malign neoplazm
C10.2 Orofarinks yan duvarında malign neoplazm
C10.3 Orofarinks arka duvarında malign neoplazm
C10.4 Brankial yarık malign neoplazmı
C10.8 Orofarinks overlapping lezyonu
C10.9 Orofarinks malign neoplazmı, tanımlanmamış
C11 Nazofarinks malign neoplazmı
C11.0 Nazofarinks üst duvarında malign neoplazm
C11.1 Nazofarinks arka duvarında malign neoplazm
C11.2 Nazofarinks yan duvarında malign neoplazm
C11.3 Nazofarinks ön duvarında malign neoplazm
C11.8 Nazofarinks overlapping lezyonu
C11.9 Nazofarinks malign neoplazmı, tanımlanmamış
C12 Priform sinüsün malign neoplazmı
C12.1 Priform fossada malign neoplazm
C13 Hipofarinks malign neoplazmı
C13.0 Postkrikoid bölgede malign neoplazm
C13.1 Ariepiglottik katlantı, hipofaringeal yüzde malign neoplazm
C13.2 Hipofarinks arka duvarında malign neoplazm
C13.8 Hipofarinks overlapping lezyonu
C13.9 Hipofarinks malign neoplazmı, tanımlanmamış
C14 Dudak, oral kavite ve farinksin malign neoplazmları, diğer ve sınırları belirsiz bölgelerin
C14.0 Farinks malign neoplazmı, tanımlanmamış
C14.1 Laringofarinks malign neoplazmı
C14.2 Waldeyer halkası malign neoplazmı
C14.8 Dudak oral kavite ve farinksin overlapping lezyonu
C15 Özofagus malign neoplazmı
C15-C26 Sindirim organları malign neoplazmları
C15.0 Özofagus malign neoplazmı, servikal kısmı
C15.1 Özofagus malign neoplazmı, torasik kısmı
C15.2 Özofagus malign neoplazmı, abdominal kısmı
C15.3 Özofagus malign neoplazmı, 1/3 üst kısmı
C15.4 Özofagus malign neoplazmı, 1/3 orta kısmı
C15.5 Özofagus malign neoplazmı, 1/3 alt kısmı
C15.8 Özofagus overlapping lezyonu
C15.9 Özofagus malign neoplazmı, tanımlanmamış
C16 Mide malign neoplazmı
C16.0 Kardiada malign neoplazm
C16.1 Mide fundusunda malign neoplazm
C16.2 Mide korpusunda malign neoplazm
C16.3 Pilorik antrumda malign neoplazm
C16.4 Pilor malign neoplazmı
C16.5 Mide küçük kurvaturunda malign neoplazm, tanımlanmamış
C16.6 Mide büyük kurvaturunda malign neoplazm, tanımlanmamış
C16.8 Mide overlapping lezyonu
C16.9 Mide malign neoplazmı, tanımlanmamış
C17 İnce bağırsak malign neoplazmı
C17.0 Duodenum malign neoplazmı
C17.1 Jejunum malign neoplazmı
C17.2 İleum malign neoplazmı
C17.3 Meckel divertikülünde malign neoplazm
C17.8 İnce barsak overlapping lezyonu
C17.9 İnce barsak malign neoplazmı, tanımlanmamış
C18 Kolon malign neoplazmı
C18.0 Çekumda malign neoplazm
C18.1 Appendiksde malign neoplazm
C18.2 Çıkan kolonda malign neoplazm
C18.3 Kolon hepatik fleksürde malign neoplazm
C18.4 Transvers kolonda malign neoplazm
C18.5 Kolon splenik fleksürde malign neoplazm
C18.6 İnen kolonda malign neoplazm
C18.7 Sigmoid kolonda malign neoplazm
C18.8 Kolon overlapping lezyonu
C18.9 Kolon malign neoplazmı, tanımlanmamış
C19 Rektosigmoid bileşim malign neoplazmı
C20 Rektum malign neoplazmı
C21 Anüs ve anal kanal malign neoplazmı
C21.0 Anüs malign neoplazmı, tanımlanmamış
C21.1 Anal kanal malign neoplazmı
C21.2 Kloakojenik bölge malign neoplazmı
C21.8 Rektum, anüs ve anal kanalın overlapping lezyonu
C22 Karaciğer ve intrahepatik safra yolları malign neoplazmı
C22.0 Hepatoselüler karsinom
C22.1 İntrehepatik safra yolu karsinomu
C22.2 Hepatoblastom
C22.3 Karaciğerin anjiosarkomu
C22.4 Karaciğer sarkomu, diğer
C22.7 Karaciğerin diğer tanımlanmış karsinomları
C22.9 Karaciğer malign neoplazmı, tanımlanmamış
C23 Safra kesesi malign neoplazmı
C24 Safra kanalı malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış bölgelerin
C24.0 Ekstrahepatik safra yolu malign neoplazmı
C24.1 Ampulla vateride malign neoplazm
C24.8 Safra yollarının overlapping lezyonu
C24.9 Safra yolu malign neoplazmı, tanımlanmamış
C25 Pankreas malign neoplazmı
C25.0 Pankreas başı malign neoplazmı
C25.1 Pankreas gövdesi malign neoplazmı
C25.2 Pankreas kuyruğu malign neoplazmı
C25.3 Pankreatik kanal malign neoplazmı
C25.4 Endokrin pankreas malign neoplazmı
C25.7 Pankreasın diğer kısımlarının malign neoplazmı
C25.8 Pankreas overlapping lezyonu
C25.9 Pankreas malign neoplazmı, tanımlanmamış
C26 Sindirim organları malign neoplazmı, diğer ve sınırları belirsiz bölgelerin
C26.0 Barsak kanalı malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
C26.1 Dalak malign neoplazmı
C26.8 Sindirim sisteminin overlapping lezyonu
C26.9 Sindirim sistemi içinde sınırları belirsiz yerlerin malign neoplazmı
C30 Burun boşluğu ve ortakulak malign neoplazmı
C30-C39 Solunum organları ve intratorasik organların malign neoplazmlar
C30.0 Burun boşluğunda malign neoplazm
C30.1 Ortakulakta malign neoplazm
C31 Aksesuar sinüslerin malign neoplazmı
C31.0 Maksiller sinüs malign neoplazmı
C31.1 Etmoid sinüs malign neoplazmı
C31.2 Frontal sinüs malign neoplazmı
C31.3 Sfenoid sinüs malign neoplazmı
C31.8 Aksesuar sinüs overlapping lezyonu
C31.9 Aksesuar sinüs malign neoplazmı, tanımlanmamış
C32 Larinks malign neoplazmı
C32.0 Glottis malign neoplazmı
C32.1 Supraglottis malign neoplazmı
C32.2 Subglottis malign neoplazmı
C32.3 Larinks kıkırdağı malign neoplazmı
C32.8 Larinksin overlapping lezyonu
C32.9 Larinks malign neoplazmı, tanımlanmamış
C33 Trakea malign neoplazmı
C34 Bronş ve akciğer malign neoplazmı
C34.0 Ana bronş malign neoplazmı
C34.1 Bronş veya akciğer malign neoplazmı, üst lob
C34.2 Bronş veya akciğer malign neoplazmı, orta lob
C34.3 Bronş veya akciğer malign neoplazmı, alt lob
C34.8 Bronş ve akciğer overlapping lezyonu
C34.9 Bronş veya akciğer malign neoplazmı, tanımlanmamış
C37 Timus malign neoplazmı
C38 Kalp, mediasten ve plevra malign neoplazmı
C38.0 Kalp malign neoplazmı
C38.1 Ön mediasten malign neoplazmı
C38.2 Arka mediasten malign neoplazmı
C38.3 Mediasten malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
C38.4 Plevra malign neoplazmı
C38.8 Kalp, mediasten ve plevra overlapping lezyonu
C39 Solunum sistemi ve toraks-içi organların malign neoplazmı, diğer ve sınırları belirsiz bölgelerin
C39.0 Üst solunum yolu malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
C39.8 Solunum organları ve intratorasik organların overlapping lezyonu
C39.9 Solunum sisteminde eksik tanımlanmış yerlerin malign neoplazmı
C40 Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı
C40-C41 Kemik ve eklem kıkırdağı malign neoplazmları
C40.0 Üst ekstremite uzun kemikleri ve skapula malign neoplazmı
C40.1 Üst eksremitenin kısa kemiklerinin malign neoplazmı
C40.2 Alt ekstremite uzun kemiklerinin malign neoplazmı
C40.3 Alt ekstremite kısa kemiklerinin malign neoplazmı
C40.8 Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağı overlopping lezyonları
C40.9 Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağı malign neoplazmı, tanımlanmamış
C41 Kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış bölgelerin
C41.0 Kafa ve yüz kemikleri malign neoplazmı
C41.1 Mandibula malign neoplazmı
C41.2 Vertebral kolon malign neoplazmı
C41.3 Kaburgalar, sternum ve klavikula malign neoplazmı
C41.4 Pelvik kemikleri, sakrum ve koksiks malign neoplazmı
C41.8 Kemik ve eklem kıkırdağının overlapping lezyonu
C41.9 Kemik ve eklem kıkırdakları malign neoplazmı, tanımlanmamış
C43 Deri malign melanomu
C43-C44 Melanom ve derinin diğer malign neoplazmları
C43.0 Malign melanom, dudakta
C43.1 Malign melanom, kantus dahil göz kapağında
C43.2 Malign melanom, kulak ve dış kulak yolunda
C43.3 Malign melanom, yüz diğer ve tanımlanmamış kısımlarının
C43.4 Malign melanom, kafa derisi ve boyunda
C43.5 Malign melanom, gövdede
C43.6 Malign melanom, omuz dahil üst ekstremitede
C43.7 Malign melanom, kalça dahil alt ekstremitede
C43.8 Deri overlapping malign melanomu
C43.9 Deri malign melanomu, tanımlanmamış
C44 Derinin diğer malign neoplazmları
C44.0 Dudak derisi malign neoplazmı
C44.1 Göz kapağı derisi malign neoplazmı, kantus dahil
C44.2 Kulak ve kanal derisi malign neoplazmı
C44.3 Yüz derisi malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının
C44.4 Kafa ve boyun derisi malign neoplazmı
C44.5 Gövde derisi malign neoplazmı
C44.6 Üst ekstremite derisi malign neoplazmı, omuz dahil
C44.7 Alt ekstremite derisi malign neoplazmı, kalça dahil
C44.8 Deri overlapping lezyonu
C44.9 Deri malign neoplazmı malign neoplazmı, tanımlanmamış
C45 Mezotelyoma
C45-C49 Mezotelyal ve yumuşak doku malign neoplazmları
C45.0 Plevra mezotelyoması
C45.1 Periton mezotelyoması
C45.2 Perikard mezotelyoması
C45.7 Mezotelyoma, diğer yerlerin
C45.9 Mezotelyoma, tanımlanmamış
C46 Kaposi sarkomu
C46.0 Kaposi sarkomu, deri
C46.1 Kaposi sarkomu, yumuşak doku
C46.2 Kaposi sarkomu, damak
C46.3 Kaposi sarkomu, lenf nodları
C46.7 Kaposi sarkomu, diğer yerlerin
C46.8 Kaposi sarkomu, birden fazla organın
C46.9 Kaposi sarkomu, tanımlanmamış
C47 Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi malign neoplazmı
C47.0 Periferik sinirlerin malign neoplazmı, baş, yüz ve boyunda
C47.1 Üst ekstremite periferik sinirleri malign neoplazmı, omuz dahil
C47.2 Alt ekstremite periferik sinirleri malign neoplazmı, kalça dahil
C47.3 Toraks periferik sinirleri malign neoplazmı
C47.4 Karnın periferik sinirleri malign neoplazmı
C47.5 Pelvis periferik sinirleri malign neoplazmı
C47.6 Gövde periferik sinirleri malign neoplazmı, tanımlanmamış
C47.8 Periferik sinirlerin ve otonom sinir sistemi overlapping lezyonu
C47.9 Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi malign neoplazmı, tanımlanmamış
C48 Retroperiton ve periton malign neoplazmları
C48.0 Retroperiton malign neoplazmı
C48.1 Peritonun tanımlanmış kısımları malign neoplazmı
C48.2 Periton malign neoplazmı, tanımlanmamış
C48.8 Retroperiton ve periton overlapping lezyonları
C49 Bağ dokusu ve yumuşak doku diğer malign neoplazmı
C49.0 Baş, yüz ve boyun bağ ve yumuşak dokusu
C49.1 Üst ekstremite bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı, omuz dahil
C49.2 Alt ekstremite bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı, kalça dahil
C49.3 Toraks bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı
C49.4 Karın bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı
C49.5 Pelvis bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı
C49.6 Gövde bağ ve yumuşak dokusu, tanımlanmamış
C49.8 Bağ dokusu ve yumuşak doku overlapping lezyonu
C49.9 Bağ ve yumuşak doku, tanımlanmamış
C50 Meme malign neoplazmı
C50.0 Meme ucu ve areola malign neoplazmı
C50.1 Meme merkezi kısmı malign neoplazmı
C50.2 Meme üst iç kadranı malign neoplazmı
C50.3 Meme alt iç kadranı malign neoplazmı
C50.4 Meme üst dış kadranı malign neoplazmı
C50.5 Meme alt dış kadranı malign neoplazmı
C50.6 Meme aksiller kuyruğu malign neoplazmı
C50.8 Meme overlapping lezyonu
C50.9 Meme malign neoplazmı, tanımlanmamış
C51 Vulva malign neoplazmı
C51-C58 Kadın genital organları malign neoplazmları
C51.0 Labium majus malign neoplazmı
C51.0.1.e Bartolin [büyük vestibüler] bez malign neoplazmı
C51.1 Labium minüs malign neoplazmı
C51.2 Klitoris malign neoplazmı
C51.8 Vulva overlapping lezyonu
C51.9 Vulva malign neoplazmı, tanımlanmamış
C52 Vajina malign neoplazmı
C53 Serviks uteri malign neoplazmı
C53.0 Endoserviks malign neoplazmı
C53.1 Ekzoserviks malign neoplazmı
C53.8 Serviks uteri overlapping lezyonu
C53.9 Serviks uteri malign neoplazmı, tanımlanmamış
C54 Korpus uteri malign neoplazmı
C54.0 İstmus uteri malign neoplazmı
C54.1 Endometrium malign neoplazmı
C54.2 Miyometrium malign neoplazmı
C54.3 Fundus uteri malign neoplazmı
C54.8 Korpus uteri overlapping lezyonu
C54.9 Korpus uteri malign neoplazmı, tanımlanmamış
C55 Uterus malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
C56 Over malign neoplazmı
C57 Kadın genital organları malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C57.0 Fallop tüpü malign neoplazmı
C57.1 Geniş ligament malign neoplazmı
C57.2 Yuvarlak ligament malign neoplazmı
C57.3 Parametrium malign neoplazmı
C57.4 Uterus adneksleri malign neoplazmı, tanımlanmamış
C57.7 Kadın genital organları malign neoplazmı, diğer tanımlanmış
C57.8 Kadın genital organlarının overlapping lezyonu
C57.9 Kadın genital organı malign neoplazmı, tanımlanmamış
C58 Plasenta malign neoplazmı
C60 Penis malign neoplazmı
C60-C63 Erkek genital organlarının malign neoplazmı
C60.0 Sünnet derisi malign neoplazmı
C60.1 Glans penis malign neoplazmı
C60.2 Penis gövdesi malign neoplazmı
C60.8 Penis overlapping lezyonu
C60.9 Penis malign neoplazmı, tanımlanmamış
C61 Prostat malign neoplazmı
C62 Testis malign neoplazmı
C62.0 İnmemiş testis malign neoplazmı
C62.1 İnmiş testis malign neoplazmı
C62.9 Testis malign neoplazmı, tanımlanmamış
C63 Erkek genital organlarının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C63.0 Epididimis malign neoplazmı
C63.1 Spermatik kord malign neoplazmı
C63.2 Skrotum malign neoplazmı
C63.7 Erkek genital organları malign neoplazmı, diğer tanımlanmış
C63.8 Erkek genital organlarının overlapping lezyonu
C63.9 Erkek genital organı malign neoplazmı, tanımlanmamış
C64 Böbrek malign neoplazmı, renal pelvis hariç
C64-C68 İdrar yolunun malign neoplazmı
C65 Renal pelvis malign neoplazmı
C66 Üreter malign neoplazmı
C67 Mesane malign neoplazmı
C67.0 Mesane trigonu malign neoplazmı
C67.1 Mesane kubbesi malign neoplazmı
C67.2 Mesane yan duvarı malign neoplazmı
C67.3 Mesane ön duvarı malign neoplazmı
C67.4 Mesane arka duvarı malign neoplazmı
C67.5 Mesane boynu malign neoplazmı
C67.6 Üreterik orifis malign neoplazmı
C67.7 Urakus malign neoplazmı
C67.8 Mesane overlapping lezyonu
C67.9 Mesane malign neoplazmı, tanımlanmamış
C68 İdrar yollarının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C68.0 Üretra malign neoplazmı
C68.1 Paraüretral bez malign neoplazmı
C68.8 Üriner organların overlapping lezyonu
C68.9 Üriner organ malign neoplazmı, tanımlanmamış
C69 Göz ve adneks malign neoplazmı
C69-C72 Göz, beyin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının malign neoplazmları
C69.0 Konjonktiva malign neoplazmı
C69.1 Kornea malign neoplazmı
C69.2 Retina malign neoplazmı
C69.3 Koroid malign neoplazmı
C69.4 Siliyer cisim malign neoplazmı
C69.5 Lakrimal bez ve kanal malign neoplazmı
C69.6 Orbita malign neoplazmı
C69.8 Göz ve adneks overlapping lezyonu
C69.9 Göz malign neoplazmı, tanımlanmamış
C70 Meninks malign neoplazmı
C70.0 Serebral meninksler malign neoplazmı
C70.1 Spinal meninksler malign neoplazmı
C70.9 Meninkslerin malign neoplazmı, tanımlanmamış
C71 Beyin malign neoplazmı
C71.0 Beyin malign neoplazmı, loblar ve ventriküller hariç
C71.1 Frontal lob malign neoplazmı
C71.2 Temporal lob malign neoplazmı
C71.3 Paryetal lob malign neoplazmı
C71.4 Oksipital lob malign neoplazmı
C71.5 Serebral ventrikül malign neoplazmı
C71.6 Beyincik malign neoplazmı
C71.7 Beyin sapı malign neoplazmı
C71.8 Beyin overlapping lezyonu
C71.9 Beyin malign neoplazmı, tanımlanmamış
C72 Spinal kord, kranial sinirler ve merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının malign neoplazmı
C72.0 Spinal kord malign neoplazmı
C72.0* Spinal kord malign neoplazmı
C72.1 Kauda equina malign neoplazmı
C72.2 Olfaktor sinir malign neoplazmı
C72.3 Optik sinir malign neoplazmı
C72.4 Akustik sinir malign neoplazmı
C72.5 Kranial sinirlerin malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C72.8 Beynin ve merkezi sinir sisteminin overlapping lezyonu, diğer kısımlarının
C72.9 Merkezi sinir sistemi malign neoplazmı, tanımlanmamış
C73 Tiroid bez malign neoplazmı
C73-C75 Tiroid ve diğer endokrin bezlerin malign neoplazmı
C74 Adrenal bez malign neoplazmı
C74.0 Adrenal bez korteksi malign neoplazmı
C74.1 Adrenal bez medüllası malign neoplazmı
C74.9 Adrenal bez malign neoplazmı, tanımlanmamış
C75 Endokrin bez ve ilgili yapıların diğer malign neoplazmı
C75.0 Paratiroid bez malign neoplazmı
C75.1 Hipofiz bezi malign neoplazmı
C75.2 Kraniofaringeal dukt malign neoplazmı
C75.3 Pineal bez malign neoplazmı
C75.4 Karotid cisim malign neoplazmı
C75.5 Aortik cisim ve diğer paraganlionlar malign neoplazmı
C75.8 Birden fazla bez tutulumlu malign neoplazm, tanımlanmamış
C75.9 Endokrin bez malign neoplazmı, tanımlanmamış
C76 Malign neoplazm, diğer ve sınırları belirsiz yerlerin
C76-C80 Sınırları belirsiz sekonder ve tanımlanmamış yerlerin malign neoplazmı
C76.0 Baş, yüz ve boyun malign neoplazmı
C76.1 Toraks malign neoplazmı
C76.2 Karın malign neoplazmı
C76.3 Pelvis malign neoplazmı
C76.4 Üst ekstremite malign neoplazmı
C76.5 Alt ekstremite malign neoplazmı
C76.7 Sınırları belirsiz yerlerin malign neoplazmı, diğer
C76.8 Overlapping lezyonu diğer ve sınırları belirsiz yerlerin
C77 Lenf nodlarının malign neoplazmı, sekonder ve tanımlanmamış
C77.0 Baş, yüz ve boyun lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.0.1.e Supraklavikular lenf nodları malign neoplazmı
C77.1 Toraks-içi lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.2 Karın-içi lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.3 Aksiller ve kol lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.4 İnguinal ve bacak lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.5 İntrapelvik lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.8 Birden fazla organların lenf nodlarının sekonder malign neoplazmı
C77.9 Lenf nodu sekonder malign neoplazmı, tanımlanmamış
C78 Solunum ve sindirim organlarının sekonder malign neoplazmı
C78.0 Akciğer sekonder malign neoplazmı
C78.1 Mediasten sekonder malign neoplazmı
C78.2 Plevra sekonder malign neoplazmı
C78.3 Solunum organlarının sekonder malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C78.4 İnce bağırsak sekonder malign neoplazmı
C78.5 Kalın bağırsak ve rektum sekonder malign neoplazmı
C78.6 Retroperiton ve periton sekonder malign neoplazmı
C78.7 Karaciğer sekonder malign neoplazmı
C78.8 Sindirim organlarının sekonder malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C79 Sekonder malign neoplazmı, diğer yerlerin
C79.0 Böbrek ve renal pelvis sekonder malign neoplazmı
C79.1 Mesane ve diğer ve tanımlanmamış üriner organların sekonder malign neoplazmı
C79.2 Deri sekonder malign neoplazmı
C79.3 Beyin ve serebral meninkslerin sekonder malign neoplazmı
C79.4 Sinir sistemi diğer ve tanımlanmamış bölümlerinin sekonder malign neoplazmı
C79.5 Kemik ve kemik iliği sekonder malign neoplazmı
C79.6 Over sekonder malign neoplazmı
C79.7 Adrenal bez sekonder malign neoplazmı
C79.8 Sekonder malign neoplazm, diğer tanımlanmış yerlerin
C80 Malign neoplazm, bölge belirtilmemiş
C81 Hodgkin hastalığı
C81-C96 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokunun malign neoplazmı
C81.0 Hodgkin hastalığı, lenfosit ağırlıklı
C81.1 Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz
C81.2 Hodgkin hastalığı, karma hücreli
C81.3 Hodgkin hastalığı, lenfositten fakir
C81.7 Hodgkin hastalığı, diğer
C81.9 Hodgkin hastalığı, tanımlanmamış
C82 Folliküler [nodüler] non-Hodgkin lenfoma
C82.0 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, küçük yarık hücreli, folliküler
C82.1 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, karma küçük yarık ve geniş hücreli, folliküler
C82.2 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, büyük hücreli, folliküler
C82.7 Folliküler non-Hodgkin lenfoma diğer tipleri
C82.9 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış
C83 Yaygın non-Hodgkin lenfoma
C83.0 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, küçük hücreli (yaygın)
C83.1 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, küçük yarık hücreli (yaygın)
C83.2 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, karma küçük ve büyük hücreli (yaygın)
C83.3 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, büyük hücreli (yaygın)
C83.4 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, immünoblastik (yaygın)
C83.5 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, lenfoblastik (yaygın)
C83.6 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, indiferensiye (yaygın)
C83.7 Burkitt tümörü
C83.8 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, diğer
C83.9 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış
C84 Periferal ve kutanöz T- hücreli lenfomalar
C84.0 Mikozis fungoides
C84.1 Sézary hastalığı
C84.2 T-bölge lenfoması
C84.3 Lenfoepiteloid lenfoma
C84.4 Periferal T-hücreli lenfoma
C84.5 T-hücreli lenfomalar, diğer ve tanımlanmamış
C85 Non-Hodgkin lenfoma, diğer ve tanımlanmamış tipler
C85.0 Lenfosarkom
C85.1 B-hücreli lenfoma, tanımlanmamış
C85.7 Non-Hodgkin lenfomanın, diğer tanımlanmış tipler
C85.9 Non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış tip
C88 Malign immünoproliferatif hastalıklar
C88.0 Waldenström makroglobulinemi
C88.1 Alfa ağır zincir hastalığı
C88.2 Gama ağır zincir hastalığı
C88.3 İmmünoproliferatif ince bağırsak hastalığı
C88.7 Malign immünoproliferatif hastalıklar, diğer
C88.9 Malign immünoproliferatif hastalık, tanımlanmamış
C90 Multipl miyelom ve malign plazma hücreli neoplazmlar
C90.0 Multipl miyelom
C90.1 Plazma hücreli lösemi
C90.2 Plazmositom, ekstramedüller
C91 Lenfoid lösemi
C91.0 Akut lenfoblastik lösemi
C91.1 Kronik lenfositik lösemi
C91.2 Subakut lenfositik lösemi
C91.3 Prolenfositik lösemi
C91.4 Saçlı hücreli lösemi
C91.5 Yetişkin T-hücreli lösemi
C91.7 Lenfoid lösemiler, diğer
C91.9 Lenfoid lösemi, tanımlanmamış
C92 Myeloid lösemi
C92.0 Akut myeloid lösemi
C92.1 Kronik myeloid lösemi
C92.2 Subakut myeloid lösemi
C92.3 Myeloid sarkoma
C92.4 Akut promyelositik lösemi
C92.5 Akut myelomonositik lösemi
C92.7 Myeloid lösemiler, diğer
C92.9 Myeloid lösemi, tanımlanmamış
C93 Monositik lösemi
C93.0 Akut monositik lösemi
C93.1 Kronik monositik lösemi
C93.2 Subakut monositik lösemi
C93.7 Monositik lösemiler, diğer
C93.9 Monositik lösemi, tanımlanmamış
C94 Lösemiler diğer, özel hücre tipli
C94.0 Akut eritremi ve eritrolösemi
C94.1 Kronik eritremi
C94.2 Akut megakaryoblastik lösemi
C94.3 Mast hücreli lösemi
C94.4 Akut panmyelozis
C94.5 Akut myelofibrozis
C94.7 Lösemiler, diğer tanımlanmış
C95 Lösemi, tanımlanmamış hücre tipli
C95.0 Akut lösemi, tanımlanmamış hücre tipli
C95.1 Kronik lösemi, tanımlanmamış hücre tipli
C95.2 Subakut lösemi, tanımlanmamış hücre tipli
C95.7 Lösemiler, tanımlanmamış hücre tipli, diğer
C95.9 Lösemi, tanımlanmamış
C96 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların malign neoplazmları diğer ve tanımlanmamış
C96.0 Letterer-Siwe hastalığı
C96.1 Malign histiositoz
C96.2 Malign mast hücreli tümör
C96.3 Gerçek histiyositik lenfoma
C96.7 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların malign neoplazmları, diğer tanımlanmış
C96.9 Lenfoid hematopoetik ve ilgili dokuların malign neoplazmı, tanımlanmamış
C97 Bağımsız (primer) birden fazla bölgenin malign neoplazmı
D00 Karsinoma in situ, oral kavite, özofagus ve mide
D00-D09 İn situ neoplazmlar
D00.0 Dudak, oral kavite ve farinkste karsinoma in situ
D00.1 Özofagusda karsinoma in situ
D00.2 Midede karsinoma in situ
D01 Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış sindirim organlarının
D01.0 Kolonda karsinoma in situ
D01.1 Rektosigmoid bileşkede karsinoma in situ
D01.2 Rektumda karsinoma in situ
D01.3 Anüs ve anal kanalda karsinoma in situ
D01.4 Barsakta karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış kısımları
D01.5 Karaciğer, safrakesesi ve safra yollarında karsinoma in situ
D01.7 Sindirim organlarında karsinoma in situ, diğer, tanımlanmış
D01.7.1 Pankreasta karsinoma in situ
D01.9 Sindirim organında karsinoma in situ, tanımlanmamış
D02 Karsinoma in situ, ortakulak ve solunum sisteminin
D02.0 Larinkste karsinoma in situ
D02.1 Trakeada karsinoma in situ
D02.2 Bronş ve akciğerde karsinoma in situ
D02.3 Solunum sisteminde karsinoma in situ, diğer kısımları
D02.4 Solunum sisteminde karsinoma in situ, tanımlanmamış
D03 Melanoma in situ
D03.0 Dudakta, melanoma in situ
D03.1 Göz kapağında melanoma in situ, kantus dahil
D03.2 Kulak ve dış kulak yolunda melanoma in situ
D03.3 Yüzde melanoma in situ, diğer ve tanımlanmamış kısmının
D03.4 Kafa derisi ve boyunda melanoma in situ
D03.5 Gövdede melanoma in situ
D03.6 Üst ekstremitede melanoma in situ, omuz dahil
D03.7 Alt ekstremitede melanoma in situ, kalça dahil
D03.8 Melanoma in situ, diğer yerlerin
D03.9 Melanoma in situ, tanımlanmamış
D04 Karsinoma in situ, deri
D04.0 Dudak derisinde karsinoma in situ
D04.1 Göz kapağı derisinde karsinoma in situ, kantus dahil
D04.2 Kulak ve dış kulak yolunun derisinde karsinoma in situ
D04.3 Yüzün derisinde karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış kısmının
D04.4 Kafa ve boyun derisinde karsinoma in situ
D04.5 Gövde derisinde karsinoma in situ
D04.6 Üst ekstremite derisinde karsinoma in situ, omuz dahil
D04.7 Alt ekstremite derisinde karsinoma in situ, kalça dahil
D04.8 Deride karsinoma in situ, diğer yerlerin
D04.9 Deride karsinoma in situ, tanımlanmamış
D05 Karsinoma in situ, meme
D05.0 Lobüler karsinoma in situ
D05.1 İntraduktal karsinoma in situ
D05.7 Memenin karsinoma in situsu, diğer
D05.9 Memenin karsinoma in situsu, tanımlanmamış
D06 Karsinoma in situ, serviks uteri
D06.0 Endoserviksde karsinoma in situ
D06.1 Ekzoservisksdekarsinoma in situ
D06.7 Serviksde karsinoma in situ, diğer kısımları
D06.9 Serviksde karsinoma in situ, tanımlanmamış
D07 Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış genital organların
D07.0 Endometriumda karsinoma in situ
D07.1 Vulvada karsinoma in situ
D07.2 Vajinada karsinoma in situ
D07.3 Kadın genital organlarında karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış
D07.4 Penisde karsinoma in situ
D07.5 Prostatda karsinoma in situ
D07.6 Erkek genital organlarında , diğer ve tanımlanmamış
D09 Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış yerlerinin
D09.0 Mesanede karsinoma in situ
D09.1 Üriner organlarda karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış
D09.2 Gözde karsinoma in situ
D09.3 Tiroid ve diğer endokrin bezlerde karsinoma in situ
D09.7 Karsinoma in situ, diğer tanımlanmış yerlerin
D09.9 Karsinoma in situ, tanımlanmamış
D10 Ağız ve farinks benign neoplazmı
D10-D36 Benign neoplazmlar
D10.0 Dudak benign neoplazmı
D10.1 Dil benign neoplazmı
D10.2 Ağız tabanı benign neoplazmı
D10.3 Ağız benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış kısımları
D10.4 Tonsil benign neoplazmı
D10.5 Orofarinks benign neoplazmı, diğer kısımları
D10.6 Nazofarinks benign neoplazmı
D10.7 Hipofarinks benign neoplazmı
D10.9 Farinks benign neoplazmı, tanımlanmamış
D11 Majör tükrük bezleri benign neoplazmı
D11.0 Parotid bez benign neoplazmı
D11.7 Majör tükrük bezleri benign neoplazmı, diğer
D11.9 Majör tükrük bezi benign neoplazmı, tanımlanmamış
D12 Kolon, rektum, anüs ve anal kanal benign neoplazmı
D12.0 Çekum benign neoplazmı
D12.1 Appendiks benign neoplazmı
D12.2 Çıkan kolon benign neoplazmı
D12.3 Transvers kolon benign neoplazmı
D12.4 İnen kolon benign neoplazmı
D12.5 Sigmoid kolon benign neoplazmı
D12.6 Kolon benign neoplazmı, tanımlanmamış
D12.7 Rektosigmoid bileşke benign neoplazmı
D12.8 Rektum benign neoplazmı
D12.9 Anüs ve anal kanal benign neoplazmı
D13 Sindirim sisteminin diğer ve sınırları belirsiz kısımlarının benign neoplazmı
D13.0 Özofagus benign neoplazmı
D13.1 Mide benign neoplazmı
D13.2 Duodenum benign neoplazmı
D13.3 İnce barsak benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış kısımları
D13.4 Karaciğer benign neoplazmı
D13.5 Ekstrahepatik safra yolları benign neoplazmı
D13.5.1 Ekstrahepatik safra yolları benign neoplazmı
D13.6 Pankreas benign neoplazmı
D13.7 Endokrin pankreas benign neoplazmı
D13.9 Sindirim sisteminin sınırları belirsiz yerlerinin benign neoplazmı
D14 Ortakulak ve solunum sistemi benign neoplazmı
D14.0 Ortakulak, burun boşluğu ve aksesuar sinüslerin benign neoplazmı
D14.1 Larinks benign neoplazmı
D14.2 Trakea benign neoplazmı
D14.3 Bronş ve akciğer benign neoplazmı
D14.4 Solunum sistemi benign neoplazmı, tanımlanmamış
D15 Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış intratorasik organların
D15.0 Timüs benign neoplazmı
D15.1 Kalp benign neoplazmı
D15.2 Mediasten benign neoplazmı
D15.7 Toraks-içi organların benign neoplazmı, diğer tanımlanmış
D15.9 Toraks-içi organ benign neoplazmı, tanımlanmamış
D16 Kemik ve eklem kıkırdağı benign neoplazmı
D16.0 Üst ekstremite uzun kemikleri ve skapula benign neoplazmı
D16.1 Üst ekstremite kısa kemikleri benign neoplazmı
D16.2 Alt eksremite uzun kemikleri benign neoplazmı
D16.3 Alt eksremite kısa kemikleri benign neoplazmı
D16.4 Kafa ve yüz kemikleri benign neoplazmı
D16.5 Alt çene kemiği benign neoplazmı
D16.6 Vertebral kolon benign neoplazmı
D16.7 Kaburgalar, sternum ve klavikula benign neoplazmı
D16.8 Pelvik kemikler, sakrum ve koksiks benign neoplazmı
D16.9 Kemik ve eklem kıkırdağı benign neoplazmı, tanımlanmamış
D17 Benign lipomatöz neoplazm
D17.0 Benign lipomatöz neoplazm, baş, yüz ve boyun deri ve subkütanöz dokusu
D17.1 Benign lipomatöz neoplazm, gövde deri ve subkütanöz doku
D17.2 Benign lipomatöz neoplazm, ekstremitelerin deri ve subkütanöz dokusunun
D17.3 Benign lipomatöz neoplazm, diğer ve tanımlanmamış yerlerin deri ve subkütanöz dokusunun
D17.4 Benign lipomatöz neoplazm, intratorasik organların
D17.5 Benign lipomatöz neoplazm, intraabdominal organların
D17.6 Benign lipomatöz neoplazm, spermatik kord
D17.7 Benign lipomatöz neoplazm, diğer yerlerin
D17.9 Benign lipomatöz neoplazm, tanımlanmamış
D18 Hemanjiom ve lenfanjiom, herhangi bir yerde
D18.0 Hemanjiom, herhangi bir yerde
D18.1 Lenfanjiom, herhangi bir yerde
D19 Mezotelyal doku benign neoplazmı
D19.0 Plevra mezotelyal dokusu benign neoplazmı
D19.1 Periton mezotelyal dokusu benign neoplazmı
D19.7 Mezotelyal doku benign neoplazmı, diğer yerlerin
D19.9 Mezotelyal doku benign neoplazmı, tanımlanmamış
D20 Retroperiton ve periton yumuşak dokusunun benign neoplazmı
D20.0 Retroperiton benign neoplazmı
D20.1 Periton benign neoplazmı
D21 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokunun diğer benign neoplazmı
D21.0 Baş yüz ve boynun bağ dokusu ve diğer yumuşak dokularının benign neoplazmı
D21.1 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular benign neoplazmı, omuz dahil üst ekstremitenin
D21.2 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular benign neoplazmı, kalça dahil alt ekstremitenin
D21.3 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular benign neoplazmı, toraks
D21.4 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, karın
D21.5 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, pelvis
D21.6 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, gövde tanımlanmamış
D21.9 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, tanımlanmamış
D22 Melanositik nevüs
D22.0 Dudak melanositik nevüsü
D22.1 Göz kapağı melanositik nevüsü, kantus dahil
D22.2 Kulak ve dış kulak yolu melanositik nevüsü
D22.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının melanositik nevüsü
D22.4 Saçlı deri ve boyun melanositik nevüsü
D22.5 Gövde melanositik nevüsü
D22.6 Omuz dahil üst ekstremitenin melanositik nevüsü
D22.7 Kalça dahil alt ekstremitenin melanositik nevüsü
D22.9 Melanositik nevüs, tanımlanmamış
D23 Derinin diğer benign neoplazmları
D23.0 Dudak derisi benign neoplazmı, diğer
D23.1 Kantus dahil göz kapağı derisi benign neoplazmı, diğer
D23.2 Kulak ve dış kulak yolu derisi benign neoplazmı, diğer
D23.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının derisi benign neoplazmı, diğer
D23.4 Kafa ve boyun derisi benign neoplazmı, diğer
D23.5 Gövde derisi benign neoplazmı, diğer
D23.6 Omuz dahil üst ekstremite derisi benign neoplazmı, diğer
D23.7 Kalça dahil alt ekstremite derisi benign neoplazmı, diğer
D23.9 Deri benign neoplazmı, diğer, tanımlanmamış
D24 Meme benign neoplazmı
D25 Uterusun leiomiyoması
D25.0 Uterus submükoz leiomiyomu
D25.1 Uterus intramural leiomiyomu
D25.2 Uterus subserozal leiomiyomu
D25.9 Uterus leiomiyomu, tanımlanmamış
D26 Uterus diğer benign neoplazmları
D26.0 Serviks uteri benign neoplazmı, diğer
D26.1 Korpus uteri benign neoplazmı, diğer
D26.7 Uterusun diğer kısımları benign neoplazmı, diğer
D26.9 Uterus benign neoplazmı, diğer, tanımlanmamış
D27 Over benign neoplazmı
D28 Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış kadın genital organlarının
D28.0 Vulva benign neoplazmı
D28.1 Vajina benign neoplazmı
D28.2 Uterus tüpleri ve ligamentler benign neoplazmı
D28.7 Kadın genital organı benign neoplazmı, diğer tanımlanmış
D28.9 Kadın genital organı benign neoplazmı, tanımlanmamış
D29 Erkek genital organlarının benign neoplazmı
D29.0 Penis benign neoplazmı
D29.1 Prostat benign neoplazmı
D29.2 Testis benign neoplazmı
D29.3 Epididimis benign neoplazmı
D29.4 Skrotum benign neoplazmı
D29.7 Erkek genital organları benign neoplazmı, diğer
D29.9 Erkek genital organı benign neoplazmı, tanımlanmamış
D30 Üriner organların benign neoplazmı
D30.0 Böbrek benign neoplazmı
D30.1 Renal pelvis benign neoplazmı
D30.2 Üreter benign neoplazmı
D30.3 Mesane benign neoplazmı
D30.4 Üretra benign neoplazmı
D30.7 Üriner diğer organlar benign neoplazmı
D30.9 Üriner organ benign neoplazmı, tanımlanmamış
D31 Göz ve adnekslerin benign neoplazmı
D31.0 Konjonktiva benign neoplazmı
D31.1 Kornea benign neoplazmı
D31.2 Retina benign neoplazmı
D31.3 Koroid benign neoplazmı
D31.4 Siliyer cisim benign neoplazmı
D31.5 Gözyaşı bezi ve kanalı benign neoplazmı
D31.6 Orbita benign neoplazmı, tanımlanmamış
D31.9 Göz benign neoplazmı, tanımlanmamış
D32 Meninks benign neoplazmı
D32.0 Serebral meninksler benign neoplazmı
D32.1 Spinal meninksler benign neoplazmı
D32.9 Meninksler benign neoplazmı, tanımlanmamış
D33 Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı
D33.0 Beyin benign neoplazmı, supratentoryal
D33.1 Beyin benign neoplazmı, infratentoryal
D33.2 Beyin benign neoplazmı, tanımlanmamış
D33.3 Kranial sinirler benign neoplazmı
D33.4 Spinal kord benign neoplazmı
D33.7 Merkezi sinir sistemi benign neoplazmı, diğer tanımlanmış kısımları
D33.9 Merkezi sinir sistemi benign neoplazmı, tanımlanmamış
D34 Tiroid bez benign neoplazmı
D35 Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış endokrin bezlerin
D35.0 Adrenal bez benign neoplazmı
D35.1 Paratiroid bez benign neoplazmı
D35.2 Hipofiz bezi benign neoplazmı
D35.3 Kraniofaringeal kanal benign neoplazmı
D35.4 Pineal bez benign neoplazmı
D35.5 Karotid cisim benign neoplazmı
D35.6 Aort cismi ve diğer paraganglionlar benign neoplazmı
D35.7 Endokrin bezler benign neoplazmı, diğer tanımlanmış
D35.8 Birden fazla bez tutulumlu benign neoplazmı
D35.9 Endokrin bez benign neoplazmı, tanımlanmamış
D36 Benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış yerlerin
D36.0 Lenf nodları benign neoplazmı
D36.1 Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi benign neoplazmı
D36.7 Tanımlanmış diğer yerlerin benign neoplazmı
D36.9 Benign neoplazm, tanımlanmamış yerlerin
D37 Oral kavite ve sindirim sistemi belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37-D48 Belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmlar
D37.0 Dudak, oral kavite ve farinksin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.1 Mide belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.2 İnce barsak belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.3 Appendiks belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.4 Kolon belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.5 Rektum belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.6 Karaciğer, safrakesesi ve safra yolları belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.7 Sindirim organları belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer
D37.9 Sindirim organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D38 Orta kulak ve solunum ve intratorasik organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D38.0 Larinksin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D38.1 Trakea, bronş ve akciğerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D38.2 Plevra belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D38.3 Mediasten belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D38.4 Timüs belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D38.5 Solunum organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer
D38.6 Solunum organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D39 Kadın genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D39.0 Uterusun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D39.1 Overin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D39.2 Plasentanın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D39.7 Kadın genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer
D39.9 Kadın genital organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D40 Erkek genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D40.0 Prostatın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D40.1 Testisin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D40.7 Erkek genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer
D40.9 Erkek genital organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D41 İdrar yollarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D41.0 Böbreğin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D41.1 Renal pelvisin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D41.2 Üreterin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D41.3 Üretranın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D41.4 Mesanenin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D41.7 Üriner organların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer
D41.9 Üriner organın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D42 Meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D42.0 Serebral meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D42.1 Spinal meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D42.9 Meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D43 Beyin ve merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D43.0 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, supratentorial
D43.1 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, infratentoryal
D43.2 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D43.3 Kranial sinirlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D43.4 Spinal kordun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D43.7 Merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D43.9 Merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D44 Endokrin bezlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.0 Tiroid bezinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.1 Adrenal bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.2 Paratiroid bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.3 Hipofiz bezinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.4 Kraniofaringeal kanalın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.5 Pineal bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.6 Karotid cisimin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.7 Aort cismi ve diğer paraganglionların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.8 Birden fazla bez tutulumlu belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazm
D44.9 Endokrin bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D45 Polisitemia vera
D46 Myelodisplastik sendromlar
D46.0 İnatçı anemi, sideroblaslar olmadan, tarif edildiği şekilde
D46.1 İnatçı anemi, sideroblastlarla birlikte
D46.2 İnatçı anemi, blastların baskın olduğu
D46.3 İnatçı anemi, transformasyonla birlikte blastların baskın olduğu
D46.4 İnatçı anemi, tanımlanmamış
D46.7 Myelodisplastik sendromlar, diğer
D46.9 Myelodisplastik sendrom, tanımlanmamış
D47 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı diğer neoplazmı
D47.0 Histiositik ve mast hücreli tümörler, belirsiz veya bilinmeyen davranışlı
D47.1 Kronik myeloproliferatif hastalık
D47.2 Monoklonal gammopati
D47.3 Esansiyel (hemorajik) trombositemi
D47.7 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların diğer tanımlanmış belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmları
D47.9 Lenfoid hematopoetik ve ilgili dokuların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D48 Belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış yerlerin
D48.0 Kemik ve eklem kıkırdağının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.1 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokunun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.2 Periferik sinir ve otonom sinir sisteminın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.3 Retroperitonun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.4 Peritonun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.5 Derinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.6 Memenin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.7 Tanımlanmış diğer yerlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.9 Belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazm, tanımlanmamış
D50 Demir eksikliği anemisi
D50-D53 Nütrisyonel anemiler
D50-D89 Kan ve kan yapıcı organların hastalıkları ve immün sistemin bazı bozuklukları
D50.0 Kronik kan kaybına bağlı demir eksikliği anemisi
D50.1 Sideropenik disfaji
D50.8 Demir eksikliği anemileri, diğer
D50.9 Demir eksikliği anemisi, tanımlanmamış
D51 Vitamin B12 eksikliği anemisi
D51.0 Vitamin B12 eksikliği anemisi, intrinsik faktör eksikliğine bağlı
D51.1 Vitamin B12 eksikliği anemisi, seçici vitamin B12 malabsorbsiyonuna bağlı proteinüri ile birlikte
D51.2 Transkobalamin 2 eksikliği
D51.3 Vitamin B12 eksikliği anemisi, diğer, diyete bağlı
D51.8 Vitamin B12 eksikliği anemisi, diğer
D51.9 Vitamin B12 eksikliği anemisi, tanımlanmamış
D52 Folat eksikliği anemisi
D52.0 Folat eksikliği anemisi, diyete bağlı
D52.1 Folat eksikliği anemisi, ilaca bağlı
D52.8 Folat eksikliği anemileri, diğer
D52.9 Folat eksikliği anemisi, tanımlanmamış
D53 Nütrisyonel diğer anemiler
D53.0 Protein eksikliği anemisi
D53.1 Megaloblastik anemiler, diğer başka yerde sınıflanmamış
D53.2 Skorbütik anemi
D53.8 Nütrisyonel anemiler diğer, tanımlanmış
D53.9 Nütrisyonel anemi, tanımlanmamış
D55 Enzim bozukluklarına bağlı anemi
D55-D59 Hemolitik anemiler
D55.0 Anemi, glikoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliğine bağlı
D55.1 Anemi, glutatyon metabolizmasının diğer bozukluklarına bağlı
D55.2 Anemi glikolitik enzimlerin bozukluğuna bağlı
D55.3 Anemiler, nükleotid metabolizma bozukluklarına bağlı
D55.8 Anemiler, enzim bozukluklarına bağlı diğer
D55.9 Enzim bozukluğuna bağlı anemi, tanımlanmamış
D56 Talasemiler
D56.0 Alfa talasemi
D56.1 Beta talasemi
D56.2 Delta-beta talasemi
D56.3 Talasemi taşıyıcılığı
D56.4 Fetal hemoglobinin kalıtsal kalıcılığı (HPFH)
D56.8 Talasemiler, diğer
D56.9 Talasemi, tanımlanmamış
D57 Orak-hücre bozuklukları
D57.0 Orak hücreli anemi, krizle birlikte
D57.1 Orak hücreli anemi, kriz olmadan
D57.2 Çifte heterozigot oraklaşma bozuklukları
D57.3 Orak-hücre taşıyıcılığı
D57.8 Orak hücre bozuklukları, diğer
D58 Kalıtsal diğer hemolitik anemiler
D58.0 Herediter siferositozis
D58.1 Kalıtsal eliptositoz
D58.2 Hemoglobinopatiler, diğer
D58.8 Kalıtsal hemolitik anemiler, diğer, tanımlanmış
D58.9 Kalıtsal hemolitik anemiler, tanımlanmamış
D59 Kazanılmış hemolitik anemi
D59.0 Otoimmün hemolitik anemi, ilaca bağlı
D59.1 Otoimmün hemolitik anemiler, diğer
D59.2 Hemolitik anemi, ilaca bağlı, otoimmün olmayan
D59.3 Hemolitik-üremik sendrom
D59.4 Hemolitik anemiler, diğer, otoimmün olmayan
D59.5 Paroksismal noktürnal hemoglobinüri [Marchiafava-Micheli]
D59.6 Hemoglobinüri, diğer, dış etkenli hemolize bağlı
D59.8 Hemolitik anemiler, diğer kazanılmış
D59.9 Hemolitik anemi kazanılmış, tanımlanmamış
D60 Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi [eritroblastopeni]
D60-D64 Aplastik ve diğer anemiler
D60.0 Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi, kronik
D60.1 Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi, geçici
D60.8 Kazanılmış saf kırmızı hücreli aplazileri, diğer
D60.9 Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi, tanımlanmamış
D61 Aplastik diğer anemiler
D61.0 Yapısal aplastik anemi
D61.1 Aplastik anemi, ilaca bağlı
D61.2 Aplastik anemi, diğer dış etkenlere bağlı
D61.3 İdiyopatik aplastik anemi
D61.8 Aplastik anemiler, diğer, tanımlanmış
D61.9 Aplastik anemi, tanımlanmamış
D62 Akut posthemorajik anemi
D63 Anemi, başka yerde sınıflanmış kronik hastalıklarda
D63* Anemi, başka yerde sınıflanmış kronik hastalıklarda
D63.0 Neoplastik hastalıkta anemi
D63.0* Neoplastik hastalıkta Anemi (C00-D48T)
D63.8 Kronik hastalık anemisi diğer, başka yerde sınıflanmış
D63.8* Kronik hastalık anemisi diğer, başka yerde sınıflanmış
D64 Anemi, diğer
D64.0 Sideroblastik anemi, kalıtsal
D64.1 Sideroblastik anemi, sekonder hastalığa bağlı
D64.2 Sideroblastik anemi, sekonder ilaç ve toksinlere bağlı
D64.3 Sideroblastik anemiler, diğer
D64.4 Konjenital diseritropoetik anemi
D64.8 Anemiler diğer, tanımlanmış
D64.9 Anemi, tanımlanmamış
D65 Dissemine intravasküler koagülasyon [defibrinasyon sendromu]
D65-D69 Koagülasyon bozuklukları, purpura ve diğer hemorajik durumlar
D66 Kalıtsal faktör VIII eksikliği
D67 Kalıtsal faktör IX eksikliği
D68 Koagülasyon bozuklukları, diğer
D68.0 Von Willebrand hastalığı
D68.1 Kalıtsal faktör XI eksikliği
D68.2 Pıhtılaşma faktörleri kalıtsal eksikliği, diğer
D68.3 Hemorajik bozukluk, dolaşımdaki antikoagülanlara bağlı
D68.4 Kazanılmış koagülasyon faktörü eksikliği
D68.8 Koagülasyon bozuklukları, diğer, tanımlanmış
D68.9 Koagülasyon bozukluğu, tanımlanmamış
D69 Purpura ve diğer hemorajik durumlar
D69.0 Allerjik purpura
D69.1 Kalitatif trombosit bozuklukları
D69.2 Trombositopenik olmayan purpura, diğer
D69.3 İdiyopatik trombositopenik purpura
D69.4 Primer trombositopeniler, diğer
D69.5 Sekonder trombositopeni
D69.6 Trombositopeni, tanımlanmamış
D69.8 Hemorajik durumlar diğer, tanımlanmış
D69.9 Hemorajik durum, tanımlanmamış
D70 Agranülositoz
D70-D77 Kan ve kan yapıcı organların diğer hastalıkları
D71 Polimorfonükleer nötrofillerin fonksiyon bozuklukları
D72 Lökosit bozuklukları, diğer
D72.0 Lökositlerin genetik anomalileri
D72.1 Eozinofili
D72.8 Lökosit bozuklukları diğer, tanımlanmış
D72.9 Lökosit bozuklukları, tanımlanmamış
D73 Dalak hastalıkları
D73.0 Hiposplenizm
D73.1 Hipersplenizm
D73.2 Kronik konjestif splenomegali
D73.3 Dalak apsesi
D73.4 Dalak kisti
D73.5 Dalak enfarktüsü
D73.8 Dalak hastalıkları, diğer
D73.9 Dalak hastalığı, tanımlanmamış
D74 Methemoglobinemi
D74.0 Konjenital methemoglobinemi
D74.8 Methemoglobinemiler, diğer
D74.9 Methemoglobinemi, tanımlanmamış
D75 Kan ve kan yapıcı organların diğer hastalıkları
D75.0 Ailesel eritrositoz
D75.1 Sekonder polistemi
D75.2 Esansiyel trombositoz
D75.8 Kan ve kan yapıcı organların hastalıkları diğer, tanımlanmış
D75.9 Kan ve kan yapıcı organların hastalığı, tanımlanmamış
D76 Lenforetiküler doku ve retikülohistiyositik sistemi tutan bazı hastalıklar
D76.0 Langerhans hücre histiyositozu, başka yerde sınıflanmamış
D76.1 Hemofagositik lenfohistiyositoz
D76.2 Hemofagositik sendrom, enfeksiyonla bağlantılı
D76.3 Histiyositoz sendromları, diğer
D77 Kan ve kan yapıcı organların diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
D77* Kan ve kan yapıcı organların diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
D80 İmmün yetmezlik, antikor bozuklukları baskın
D80-D89 İmmün sistemi etkileyen bazı bozukluklar
D80.0 Hipogammaglobulinemi, kalıtsal
D80.1 Hipogamaglobulinemi, ailesel olmayan
D80.2 Selektif immünglobulin A [IgA] eksikliği
D80.3 Selektif immünglobulin G [IgG] alt sınıfları eksikliği
D80.4 Selektif immünglobulin M [IgM] eksikliği
D80.5 İmmün yetmezlik immünglobulin M [IgM] artışı ile birlikte olan
D80.6 Antikor eksikliği, normale yakın immünglobulin ya da
D80.7 Hipogamaglobulinemi, çocukluk çağı, geçici
D80.8 İmmün yetmezlikler, baskın olarak antikor kusurlu, diğer
D80.9 İmmün yetmezlik antikor bozukluğu baskın, tanımlanmamış
D81 Kombine immün yetmezlikler
D81.0 Şiddetli kombine immün yetmezlik [SCID], retiküler disgenez ile birlikte
D81.1 Şiddetli kombine immün yetmezlik [SCID], düşük T-ve B-hücre sayısıyla birlikte
D81.2 Şiddetli kombine immün yetmezlik [SCID], düşük ya da normal B-hücre sayısıyla birlikte
D81.3 Adenozin deaminaz [ADA] eksikliği
D81.4 Nezelof sendromu
D81.5 Pürin nükleosid fosforilaz [PNP] eksikliği
D81.6 Majör histokompabilite kompleksi sınıf 1 eksikliği
D81.7 Majör histokompatibilite kompleksi sınıf 2 eksikliği
D81.8 Kombine immün yetmezlikler, diğer
D81.9 Kombine immün yetmezlik, tanımlanmamış
D82 İmmün yetmezlik, diğer majör bozukluklarla birlikte
D82.0 Wiskott-Aldrich sendromu
D82.1 Di George sendromu
D82.2 İmmün yetmezlik, kısa ekstremiteler ile birlikte
D82.3 İmmün yetmezlik, Epstein-Barr virüsüne kalıtsal yetersiz cevap sonrası
D82.4 Hiperimmünglobulin E [IgE] sendromu
D82.8 İmmün yetmezlik, diğer tanımlanmış majör defektlerle beraber
D82.9 İmmün yetmezlik, majör bozukluklar ile birlikte, tanımlanmamış
D83 Yaygın değişken immün yetmezlik
D83.0 Yaygın değişken immün yetmezlik, B-hücre sayı ve fonksiyonunda anormalliklerin baskın olduğu
D83.1 Yaygın değişken immün yetmezlik, immün düzenleyici T-hücre bozukluğunun baskın olduğu
D83.2 Yaygın değişken immün yetmezlik, B veya T hücrelerine otoantikorlar olan
D83.8 Yaygın değişken immün yetmezlik, diğer
D83.9 Yaygın değişken immün yetmezlik, tanımlanmamış
D84 İmmün yetmezlikler, diğer
D84.0 Lenfosit fonksiyon antijen-1 [LFA-1] bozukluğu
D84.1 Kompleman sistemi bozukluğu
D84.8 İmmün yetmezlikler, diğer, tanımlanmış
D84.9 İmmün yetmezlik, tanımlanmamış
D86 Sarkoidoz
D86.0 Akciğer sarkoidozu
D86.1 Lenf nodları sarkoidozu
D86.2 Akciğer sarkoidozu, lenf nodları sarkoidozu ile birlikte
D86.3 Deri sarkoidozu
D86.8 Sarkoidoz, diğer ve kombine yerlerin
D86.9 Sarkoidoz, tanımlanmamış
D89 İmmün mekanizmayı tutan diğer bozukluklar, başka yerde sınıflanmamış
D89.0 Poliklonal hipergammaglobulinemi
D89.1 Kriyoglobulinemi
D89.2 Hipergammaglobulinemi, tanımlanmamış
D89.8 İmmün mekanizmayı tutan diğer tanımlanmış bozukluklar, başka yerde sınıflanmamış
D89.9 İmmün mekanizmayı tutan bozukluk, tanımlanmamış
E00 Konjenital iyot eksikliği sendromu
E00-E07 Tiroid bezi bozuklukları
E00-E90 Endokrin, beslenme ve metabolizma hastalıkları
E00.0 Konjenital iyot eksikliği sendromu, nörolojik tip
E00.1 Konjenital iyot eksikliği sendromu, miksödematöz tip
E00.2 Konjenital iyot eksikliği sendromu, karma tip
E00.9 Konjenital iyot eksikliği sendromu, tanımlanmamış
E01 Tiroid bezi bozuklukları ve benzer durumlar, iyot eksikliğine bağlı
E01.0 İyot eksikliğine bağlı diffüz (endemik) guatr
E01.1 İyot eksikliğine bağlı multinodüler (endemik) guatr
E01.2 İyot eksikliğine bağlı (endemik) guatr, tanımlanmamış
E01.8 İyot eksikliğine bağlı tiroid bezi hastalıkları ve benzer durumlar, diğer
E02 Subklinik iyot eksikliği hipotroidizmi
E03 Hipotiroidizm, diğer
E03.0 Konjenital hipotiroidizm, diffüz guatrın eşlik ettiği
E03.1 Konjenital hipotiroidizm, guatrsız
E03.2 Hipotiroidizm, ilaçlara ve diğer eksojen maddelere bağlı gelişen
E03.3 Hipotiroidizm, enfeksiyon sonrası
E03.4 Tiroid atrofisi (kazanılmış)
E03.5 Miksödem koma
E03.8 Hipotroidizm tanımlanmış, diğer
E03.9 Hipotroidizm, tanımlanmamış
E04 Toksik olmayan guatr, diğer
E04.0 Toksik olmayan diffüz guatr
E04.1 Toksik olmayan tek tiroid nodulü
E04.2 Toksik olmayan multinodüler guatr
E04.8 Toksik olmayan guatr tanımlanmış, diğer
E04.9 Toksik olmayan guatr, tanımlanmamış
E05 Tirotoksikoz [hipertiroidizm]
E05.0 Tirotoksikoz, diffüz guatrlı
E05.1 Tirotoksikoz, toksik tek tiroid nodüllü
E05.2 Tirotoksikoz, toksik multinodüler guatrlı
E05.3 Tirotoksikoz, ektopik tiroid dokusundan kaynaklanan
E05.4 Tirotoksikoz factitia
E05.5 Tiroid krizi veya fırtınası
E05.8 Tirotoksikozlar, diğer
E05.9 Tirotoksikoz, tanımlanmamış
E06 Tiroidit
E06.0 Akut tiroidit
E06.1 Subakut tiroidit
E06.2 Kronik tiroidit, geçici tirotoksikozlu
E06.3 Otoimmün tiroidit
E06.4 Tiroidit, ilaçların neden olduğu
E06.5 Kronik tiroiditler, diğer
E06.9 Tiroidit, tanımlanmamış
E07 Tiroid bezi diğer bozuklukları
E07.0 Kalsitonin hipersekresyonu
E07.1 Dishormogenetik guatr
E07.8 Tiroid bezinin bozuklukları diğer, tanımlanmış
E07.9 Tiroid bozuklukları, tanımlanmamış
E10 İnsülin-bağımlı diyabetes mellitüs
E10-E14 Diyabetes mellitüs
E10.0 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, komayla birlikte
E10.1 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, ketoasidozla birlikte
E10.2 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E10.2T İnsülin bağımlı Diyabetes mellitüs, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E10.3 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, göz komplikasyonuyla birlikte
E10.3T İnsülin bağımlı Diyabetes mellitüs, göz komplikasyonuyla birlikte
E10.4 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, nörolojik komplikasyonla birlikte
E10.4T İnsülin bağımlı Diyabetes mellitüs, nörolojik komplikasyonla birlikte
E10.5 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E10.6 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte
E10.7 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, birden fazla komplikasyonla birlikte
E10.8 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E10.9 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, komplikasyonları olmayan
E11 İnsülin-bağımlı olmayan diyabetes mellitüs
E11.0 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, komayla birlikte
E11.1 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, ketoasidozla birlikte
E11.2 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E11.2T İnsülin bağımlı olmayan Diyabetes mellitüs, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E11.3 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, göz komplikasyonuyla birlikte
E11.3T İnsülin bağımlı olmayan Diyabetes mellitüs, göz komplikasyonuyla birlikte
E11.4 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, nörolojik komplikasyonla birlikte
E11.4T İnsülin bağımlı olmayan Diyabetes mellitüs, nörolojik komplikasyonla birlikte
E11.5 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E11.6 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte
E11.7 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, birden fazla komplikasyonla birlikte
E11.8 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E11.9 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, komplikasyonları olmayan
E12 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs
E12.0 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, komayla birlikte
E12.1 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, ketoasidozla birlikte
E12.2 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E12.2T Malnütrisyona bağlı Diyabetes mellitüs, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E12.3 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, göz komplikasyonuyla birlikte
E12.3T Malnütrisyona bağlı Diyabetes mellitüs, göz komplikasyonuyla birlikte
E12.4 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, nörolojik komplikasyonla birlikte
E12.4T Malnütrisyona bağlı Diyabetes mellitüs, nörolojik komplikasyonla birlikte
E12.5 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E12.6 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte
E12.7 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, birden fazla komplikasyonla birlikte
E12.8 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E12.9 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, komplikasyonları olmayan
E13 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış
E13.0 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, komayla birlikte
E13.1 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, ketoasidozla birlikte
E13.2 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E13.2T Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E13.3 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, göz komplikasyonuyla birlikte
E13.3T Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, göz komplikasyonuyla birlikte
E13.4 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, nörolojik komplikasyonla birlikte
E13.4T Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, nörolojik komplikasyonla birlikte
E13.5 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E13.6 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte
E13.7 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, birden fazla komplikasyonla birlikte
E13.8 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E13.9 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, komplikasyonları olmayan
E14 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış
E14.0 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, komayla birlikte
E14.1 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, ketoasidozla birlikte
E14.2 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E14.2T Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E14.3 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, göz komplikasyonuyla birlikte
E14.3T Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, göz komplikasyonuyla birlikte
E14.4 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, nörolojik komplikasyonla birlikte
E14.4T Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, nörolojik komplikasyonla birlikte
E14.5 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E14.6 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte
E14.7 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, birden fazla komplikasyonla birlikte
E14.8 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E14.9 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, komplikasyonları olmayan
E15 Diyabetik olmayan hipoglisemik koma
E15-E16 Glikoz düzenlemesi ve pankreas iç salgısının diğer bozuklukları
E16 Pankreas iç salgısının diğer bozuklukları
E16.0 İlaca bağlı hipoglisemi, koma olmadan
E16.1 Hipoglisemiler, diğer
E16.2 Hipoglisemi, tanımlanmamış
E16.3 Artmış glukagon salgısı
E16.4 Anormal gastrin sekresyonu
E16.8 Pankreas iç salgısının diğer tanımlanmış bozuklukları
E16.9 Pankreas iç salgısının bozuklukları, tanımlanmamış
E20 Hipoparatiroidizm
E20-E35 Endokrin bezlerin diğer bozuklukları
E20.0 İdiopatik hipoparatiroidizm
E20.1 Psödohipoparatiroidizm
E20.8 Hipoparatiroidizmler, diğer
E20.9 Hipoparatiroidizm, tanımlanmamış
E21 Hiperparatiroidizm ve paratiroid bezin diğer bozuklukları
E21.0 Primer hiperparatiroidizm
E21.1 Sekonder hiperparatiroidizm, başka yerde sınıflanmamış
E21.1T Sekonder hiperparatiroidizm, başka yerde sınıflanmamış
E21.2 Hiperparatiroidizm, diğer
E21.3 Hiperparatiroidizm, tanımlanmamış
E21.4 Paratiroid bezin bozuklukları tanımlanmış, diğer
E21.5 Paratiroid bezin bozuklukları, tanımlanmamış
E22 Hipofiz bezinin hiperfonksiyonu
E22.0 Akromegali ve hipofizer devlik
E22.1 Hiperprolaktinemi
E22.2 Uygunsuz antidiüretik hormon salgı sendromu
E22.8 Hipofiz bezinin diğer hiperfonksiyonu
E22.9 Hipofiz bezinin hiperfonksiyonu, tanımlanmamış
E23 Hipofiz bezinin diğer bozuklukları ve hipofonksiyonu
E23.0 Hipopitüitarizm
E23.1 Hipopitüitarizm, ilaca bağlı
E23.2 Diyabetes insipitus
E23.3 Hipotalamik disfonksiyon, başka yerde sınıflanmamış
E23.6 Hipofiz bezinin bozuklukları, diğer
E23.7 Hipofiz bezinin bozuklukları, tanımlanmamış
E24 Cushing sendromu
E24.0 Cushing hastalığı, pitüiter beze bağlı
E24.1 Nelson sendromu
E24.2 Cushing sendromu, ilaca bağlı
E24.3 Ektopik ACTH sendromu
E24.4 Psödo-Cushing sendromu, alkole-bağlı
E24.8 Cushing sendromu, diğer
E24.9 Cushing sendromu, tanımlanmamış
E25 Adrenogenital bozukluklar
E25.0 Konjenital adrenogenital bozukluklar, enzim eksiklikleriyle birlikte olan
E25.8 Adrenogenital bozukluklar, diğer
E25.9 Adrenogenital bozukluklar, tanımlanmamış
E26 Hiperaldosteronizm
E26.0 Primer hiperaldosteronizm
E26.1 Sekonder hiperaldosteronizm
E26.8 Hiperaldosteronizm, diğer
E26.9 Hiperaldosteronizm, tanımlanmamış
E27 Adrenal bezin diğer bozuklukları
E27.0 Adrenokortikal aşırı aktiviteler, diğer
E27.1 Primer adrenokortikal yetmezlik
E27.2 Addison krizi
E27.3 Adrenokortikal yetmezlik, ilaçlara bağlı
E27.4 Adrenokortikal yetmezlik, diğer ve tanımlanmamış
E27.5 Adrenomedüller hiperfonksiyon
E27.8 Adrenal bez bozuklukları diğer, tanımlanmış
E27.9 Adrenal bez bozuklukları, tanımlanmamış
E28 Over disfonksiyonu
E28.0 Östrojen fazlalığı
E28.1 Androjen fazlalığı
E28.2 Polikistik over sendromu
E28.3 Primer over yetmezliği
E28.8 Over disfonksiyonu, diğer
E28.9 Over disfonksiyonu, tanımlanmamış
E29 Testiküler disfonksiyon
E29.0 Testiküler hiperfonksiyon
E29.1 Testiküler hipofonksiyon
E29.8 Testiküler fonksiyon bozukluğu, diğer
E29.9 Testiküler fonksiyon bozukluğu, tanımlanmamış
E30 Puberte bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
E30.0 Gecikmiş puberte
E30.1 Puberte prekoks
E30.8 Puberte bozuklukları, diğer
E30.9 Puberte bozuklukları, tanımlanmamış
E31 Poliglandüler disfonksiyon
E31.0 Otoimmün poliglandüler yetmezlik
E31.1 Poliglandüler hiperfonksiyon
E31.8 Poliglandüler disfonksiyonlar, diğer
E31.9 Poliglandüler disfonksiyonlar, tanımlanmamış
E32 Timus hastalıkları
E32.0 Timusun persistan hiperplazisi
E32.1 Timus abseleri
E32.8 Timus hastalıkları, diğer
E32.9 Timus hastalıkları, tanımlanmamış
E34 Endokrin bozukluklar, diğer
E34.0 Karsinoid sendrom
E34.1 Barsak hormonlarının diğer hipersekresyonu
E34.2 Ektopik hormon sekresyonu, başka yerde sınıflanmamış
E34.3 Boy kısalığı, başka yerde sınıflanmamış
E34.4 Yapısal uzun boyluluk
E34.5 Androjen rezistans sendromu
E34.8 Endokrin bozukluklar tanımlanmış, diğer
E34.9 Endokrin bozukluk, tanımlanmamış
E35 Endokrin bez bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
E35* Endokrin bez bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
E35.0 Tiroid bez bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
E35.0* Tiroid bez bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
E35.1 Adrenal bez bozuklukları başka yerlerde sınıflanmış hastalıklarda
E35.1* Adrenal bez bozuklukları başka yerlerde sınıflanmış hastalıklarda
E35.8 Endokrin bezlerin bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
E35.8* Endokrin bezlerin bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
E40 Kwashiorkor
E40-E46 Malnütrisyon
E41 Nütrisyonel marasmus
E42 Marasmik kwashiorkor
E43 Protein-enerji malnütrisyonu, tanımlanmamış
E44 Protein-enerji malnütrisyonu, orta veya hafif
E44.0 Orta protein-enerji malnütrisyonu
E44.1 Hafif protein-enerji malnütrisyonu
E45 Gelişme geriliği, protein-enerji malnütrisyonu sonrası
E46 Protein-enerji malnütrisyonu, tanımlanmamış
E50 Vitamin A eksikliği
E50-E64 Diğer beslenme yetersizlikleri
E50.0 Vitamin A eksikliği, konjonktival kserozis ile birlikte olan
E50.1 Vitamin A eksikliği, konjonktival kserozis ve Bitot lekesi ile birlikte olan
E50.2 Vitamin A eksikliği, korneal kserozis ile birlikte
E50.3 Vitamin A eksikliği, korneal kserozis ve ülserasyonla birlikte olan
E50.4 Vitamin A eksikliği, keratomalazi ile birlikte olan
E50.5 Vitamin A eksikliği, gece körlüğü ile birlikte olan
E50.6 Vitamin A eksikliği, korneada kseroftalmik skarla birlikte olan
E50.7 Vitamin A eksikliği, diğer göz bulguları
E50.8 Vitamin A eksikliği, diğer bulguları
E50.9 Vitamin A eksikliği, tanımlanmamış
E51 Tiamin eksikliği
E51.1 Beriberi
E51.2 Wernicke ensefalopatisi
E51.8 Tiamin eksikliği, diğer bulguları
E51.9 Tiamin eksikliği, tanımlanmamış
E52 Niasin eksikliği [pellegra]
E53 B grubu vitaminlerin eksikliği, diğer
E53.0 Riboflavin eksikliği
E53.1 Piridoksin eksikliği
E53.8 B grubu vitaminlerinin eksikliği diğer, tanımlanmış
E53.9 Vitamin B eksikliği, tanımlanmamış
E54 Askorbik asit eksikliği
E55 Vitamin D eksikliği
E55.0 Raşitizm, aktif
E55.9 Vitamin D eksikliği, tanımlanmamış
E56 Vitamin eksiklikleri, diğer
E56.0 Vitamin E eksikliği
E56.1 Vitamin K eksikliği
E56.8 Vitaminlerin eksikliği, diğer
E56.9 Vitamin eksikliği, tanımlanmamış
E58 Diyette kalsiyum eksikliği
E59 Diyette selenyum eksikliği
E60 Diyette çinko eksikliği
E61 Beslenme elementlerinin eksikliği, diğer
E61.0 Bakır eksikliği
E61.1 Demir eksikliği
E61.2 Magnezyum eksikliği
E61.3 Manganez eksikliği
E61.4 Krom eksikliği
E61.5 Molibden eksikliği
E61.6 Vanadyum eksikliği
E61.7 Birden fazla beslenme elementlerinin eksikliği
E61.8 Beslenme elementlerinin eksikliği diğer, tanımlanmış
E61.9 Beslenme elementi eksikliği, tanımlanmamış
E63 Beslenme eksiklikleri, diğer
E63.0 Esansiyel yağ asidi [EFA] eksikliği
E63.1 Gıda alımındaki dengesizlik
E63.8 Beslenme eksiklikleri diğer, tanımlanmış
E63.9 Beslenme eksiklikleri, tanımlanmamış
E64 Malnütrisyon ve diğer beslenme eksikliklerinin sekeli
E64.0 Protein-enerji malnütrisyonu sekelleri
E64.1 Vitamin A eksikliği sekelleri
E64.2 Vitamin C eksikliği sekelleri
E64.3 Raşitizm sekelleri
E64.8 Beslenme eksikliği sekelleri, diğer
E64.9 Beslenme eksikliği sekelleri, tanımlanmamış
E65 Lokalize adipozite
E65-E68 Obezite ve diğer hiperalimentasyonlar
E66 Obezite
E66.0 Obezite, aşırı kaloriye bağlı
E66.1 Obezite, ilaçlara bağlı
E66.2 Aşırı obezite, alveoler hipoventilasyonla birlikte olan
E66.8 Obezite, diğer
E66.9 Obezite, tanımlanmamış
E67 Hiperalimentasyonlar, diğer
E67.0 Hipervitaminozis A
E67.1 Hiperkarotenemi
E67.2 Megavitamin-B6 sendromu
E67.3 Hipervitaminozis D
E67.8 Hiperalimentasyon tanımlanmamış, diğer
E68 Hiperalimentasyon sekeli
E70 Aromatik amino asit metabolizması bozuklukları
E70-E90 Metabolik bozukluklar
E70.0 Klasik fenilketonüri
E70.1 Hiperfenilalaninemiler, diğer
E70.2 Tirozin metabolizması bozuklukları
E70.3 Albinizm
E70.8 Aromatik amino asit metabolizması diğer bozuklukları
E70.9 Aromatik amino asit metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E71 Dallı-zincirli amino asit metabolizması ve yağ asidi metabolizması bozuklukları
E71.0 Maple-şurup-idrar hastalığı
E71.1 Dallı-zincirli amino asit metabolizmasının diğer bozuklukları
E71.2 Dallı-zincirli amino asit metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E71.3 Yağ asidi metabolizması bozuklukları
E72 Amino asit metabolizmasının diğer bozuklukları
E72.0 Amino asit taşıma bozuklukları
E72.0.5 Lowe sendromu
E72.1 Sülfür-taşıyan amino asit metabolizması bozuklukları
E72.2 Üre siklus metabolizması bozuklukları
E72.3 Lizin ve hidroksilizin metabolizması bozuklukları
E72.4 Ornitin metabolizması bozuklukları
E72.5 Glisin metabolizması bozuklukları
E72.8 Amino asit metabolizması diğer tanımlanmış bozuklukları
E72.9 Amino asit metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E73 Laktoz intoleransı
E73.0 Konjenital laktaz eksikliği
E73.1 Sekonder laktaz eksikliği
E73.8 Laktoz intoleransı, diğer
E73.9 Laktoz intoleransı, tanımlanmamış
E74 Karbonhidrat metabolizmasının diğer bozuklukları
E74.0 Glikojen depo hastalıkları
E74.1 Fruktoz metabolizma bozuklukları
E74.2 Galaktoz metabolizması bozuklukları
E74.3 Barsak karbonhidrat emilimi diğer bozuklukları
E74.4 Piruvat metabolizması ve glukoneojenez bozuklukları
E74.8 Karbonhidrat metabolizması tanımlanmış diğer bozuklukları
E74.9 Karbonhidrat metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E75 Sfingolipid metabolizması bozuklukları ve diğer lipid depo bozuklukları
E75.0 GM2 gangliosidozis
E75.1 Gangliosidozlar, diğer
E75.2 Sifingolipidozlar, diğer
E75.3 Sfingolipidozis, tanımlanmamış
E75.4 Nöronal seroid lipofuksinoz
E75.5 Lipid depo bozuklukları, diğer
E75.6 Lipid depo bozukluğu, tanımlanmamış
E76 Glikozaminoglikan metabolizması bozuklukları
E76.0 Mukopolisakkaridoz, tip I
E76.1 Mukopolisakkaridoz, tip II
E76.2 Mukopolisakkaridozlar, diğer
E76.3 Mukopolisakkaridoz, tanımlanmamış
E76.8 Glikozaminoglikan metabolizmasının diğer bozuklukları
E76.9 Glikozaminoglikan metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E77 Glikoprotein metabolizması bozuklukları
E77.0 Lizozomal enzimlerin translasyon sonrası modifikasyon kusurları
E77.1 Glikoprotein yıkım defektleri
E77.8 Glikoprotein metabolizmasının diğer bozuklukları
E77.9 Glikoprotein metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E78 Lipoprotein metabolizması bozuklukları ve diğer lipidemiler
E78.0 Saf hiperkolesterolemi
E78.1 Saf hipergliseridemi
E78.2 Hiperlipidemi karma
E78.3 Hiperşilomikronemi
E78.4 Hiperlipidemi, diğer
E78.5 Hiperlipidemi, tanımlanmamış
E78.6 Lipoprotein eksikliği
E78.8 Lipoprotein metabolizması diğer bozuklukları
E78.9 Lipoprotein metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E79 Purin ve pirimidin metabolizması bozuklukları
E79.0 Hiperürisemi, enflamatuvar artrit ve tofüs hastalığı bulgularının bulunmadığı
E79.1 Lesch-Nyhan sendromu
E79.8 Pürin ve pirimidin metabolizması diğer bozuklukları
E79.9 Pürin ve pirimidin metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E80 Porfirin ve bilirubin metabolizması bozuklukları
E80.0 Herediter eritropoetik porfiri
E80.1 Porfiri kutena tarda
E80.2 Porfiri, diğer
E80.3 Katalaz ve peroksidaz defektleri
E80.4 Gilbert sendromu
E80.5 Crigler-Najjar sendromu
E80.6 Bilirubin metabolizmasının diğer bozuklukları
E80.7 Bilirubin metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E83 Mineral metabolizması bozuklukları
E83.0 Bakır metabolizması bozuklukları
E83.1 Demir metabolizması bozuklukları
E83.2 Çinko metabolizması bozuklukları
E83.3 Fosfor metabolizması bozuklukları
E83.4 Magnezyum metabolizması bozuklukları
E83.4* Magnezyum metabolizması bozuklukları
E83.5 Kalsiyum metabolizması bozuklukları
E83.8 Mineral metabolizması diğer bozuklukları
E83.9 Mineral metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E84 Kistik fibrozis
E84.0 Kistik fibrozis, akciğer tutulumu ile birlikte
E84.1 Kistik fibrozis, barsak tutulum ile birlikte
E84.1.1 Kistik fibroziste Mekonyum ileusuT (P75*)
E84.8 Kistik fibrozis, diğer tutulumlar ile birlikte
E84.9 Kistik fibrozis, tanımlanmamış
E85 Amiloidozis
E85.0 Heredofamilyal amiloidozis, nöropatik olmayan
E85.1 Herodofamilyal amiloidozis, nöropatik
E85.2 Amiloidozis, herodofamilyal tanımlanmamış
E85.3 Amiloidozis, sekonder sistemik
E85.4 Amiloidozis, organla sınırlı
E85.8 Amiloidozis, diğer
E85.9 Amiloidozis, tanımlanmamış
E86 Hacim kaybı
E87 Sıvı, elektrolit ve asit-baz dengesinin diğer bozuklukları
E87.0 Hiperozmolalite ve hipernatremi
E87.1 Hipo-osmolalite ve hiponatremi
E87.2 Asidoz
E87.3 Alkaloz
E87.4 Asit-baz dengesinin karma bozukluğu
E87.5 Hiperkalemi
E87.6 Hipokalemi
E87.7 Sıvı aşırı yüklenmesi
E87.8 Elektrolit ve sıvı dengesinin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
E88 Metabolik bozukluklar, diğer
E88.0 Plazma-protein metabolizması bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
E88.1 Lipodistrofi, başka yerde sınıflanmamış
E88.2 Lipomatozis, başka yerde sınıflanmamış
E88.8 Metabolik bozukluklar diğer tanımlanmamış
E88.9 Metabolik bozukluklar, tanımlanmamış
E89 Endokrin ve metabolik girişim sonrası gelişen bozukluklar, başka yerde sınıflanmamış
E89.0 Hipotiroidizm, girişim sonrası gelişen
E89.1 Hipoinsülinemi, girişim sonrası gelişen
E89.2 Hipoparatiroidizm, girişim sonrası gelişen
E89.3 Hipopituitarizm, girişim sonrası gelişen
E89.4 Over yetmezliği, girişim sonrası gelişen
E89.5 Testiküler hipofonksiyon, girişim sonrası gelişen
E89.6 Adrenokortikal (-medüller) hipofonksiyon, girişim sonrası gelişen
E89.8 Endokrin ve metabolik diğer bozukluklar, girişim sonrası gelişen
E89.9 Endokrin ve metabolik bozukluklar girişim sonrası gelişen, tanımlanmamış
E90 Beslenme ve metabolizma bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
E90* Beslenme ve metabolizma bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
F00 Bunama, Alzheimer hastalığında
F00* Bunama, Alzheimer hastalığında
F00-F09 Semptomatik ve organik mental bozukluklar
F00-F99 Mental ve davranışsal bozukluklar
F00.0 Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunama
F00.0* Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunama (G30.T)
F00.1 Geç başlayan Alzheimer hastalığında bunama
F00.1* Geç başlayan Alzheimer hastalığında bunama (G30.1T)
F00.2 Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tip
F00.2* Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tip (G30.8T)
F00.9 Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamış
F00.9* Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamış (G30.9T)
F01 Vasküler bunama
F01.0 Akut başlangıçlı vasküler bunama
F01.1 Multipl enfarktlı bunama
F01.2 Subkortikal vasküler bunama
F01.3 Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama
F01.8 Vasküler bunamalar, diğer
F01.9 Vasküler bunama, tanımlanmamış
F02 Bunama, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
F02* Bunama, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
F02.0 Bunama, Pick hastalığında
F02.0* Bunama, Pick hastalığında (G31.0T)
F02.1 Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında
F02.1* Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında (A81.0T)
F02.2 Bunama, Huntington hastalığında
F02.2* Bunama, Huntington hastalığında (G10T)
F02.3 Bunama, Parkinson hastalığında
F02.3* Bunama, Parkinson hastalığında (G20T)
F02.4 Bunama, İnsan immünyetmezlik virüs [HIV] hastalığında
F02.4* Bunama, İnsan immünyetmezlik virüs [HIV] hastalığında (B22.0T)
F02.8 Bunama, diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
F02.8* Bunama, diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
F03 Bunama, tanımlanmamış
F04 Organik amnezik sendrom, alkol ve diğer psikoaktif maddelerin sebep olmadığı
F05 Deliryum, alkol ve diğer psikoaktif maddelere bağlı olmayan
F05.0 Deliryum, demans üzerine eklenmeyen
F05.1 Deliryum, demans üzerine eklenen
F05.8 Deliryumlar, diğer
F05.9 Deliryum, tanımlanmamış
F06 Mental diğer bozukluklar, beyin hasarı ve disfonksiyonu ve fiziksel hastalıklara bağlı
F06.0 Organik halusinozis
F06.1 Organik katatonik bozukluk
F06.2 Organik delüzyonel [şizofreni-benzeri] bozukluklar
F06.3 Organik duygu [affektivite] bozuklukları
F06.4 Organik anksiyete bozuklukları
F06.4* Organik anksiyete bozuklukları
F06.5 Organik disosiyatif bozukluk
F06.6 Organik duygusal labilite [astenik] bozukluk
F06.7 Hafif bilişsel bozukluk
F06.8 Beyin hasarı ve disfonksiyonuna ve fiziksel hastalığa bağlı diğer tanımlanmış mental bozukluklar
F06.9 Beyin hasarı ve disfonksiyonuna ve fiziksel hastalığa bağlı tanımlanmamış mental bozukluk
F07 Kişilik ve davranış bozukluğu, beyin hastalığı, hasarı disfonksiyonuna bağlı
F07.0 Organik kişilik bozukluğu
F07.1 Postensefalitik sendrom
F07.2 Postkonküzyonel sendrom
F07.8 Beyin hastalığı, hasarı ve disfonksiyonuna bağlı diğer organik kişilik ve davranış bozuklukları
F07.9 Beyin hastalığı, hasarı ve disfonksiyonuna bağlı tanımlanmamış organik kişilik ve davranış bozukluğu
F09 Organik veya semptomatik mental bozukluk, tanımlanmamış
F10 Zihin ve davranış bozuklukları, alkol kullanımına bağlı
F10-F19 Psikoaktif madde kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları
F10.0 Alkol kullanımına bağlı akut zehirlenme
F10.1 Alkol kullanımına bağlı zararlı kullanım
F10.2 Alkol kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F10.3 Alkol kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F10.4 Alkol kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F10.5 Alkol kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F10.6 Alkol kullanımına bağlı amnezik sendrom
F10.7 Alkol kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F10.8 Alkol kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F10.9 Alkol kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F11 Zihin ve davranış bozuklukları, opioid kullanımına bağlı
F11.0 Opioid kullanımına bağlı akut zehirlenme
F11.1 Opioid kullanımına bağlı zararlı kullanım
F11.2 Opioid kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F11.3 Opioid kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F11.4 Opioid kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F11.5 Opioid kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F11.6 Opioid kullanımına bağlı amnezik sendrom
F11.7 Opioid kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F11.8 Opioid kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F11.9 Opioid kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F12 Zihin ve davranış bozuklukları, kannabinoid kullanımına bağlı
F12.0 Kannabinoid kullanımına bağlı akut zehirlenme
F12.1 Kannabinoid kullanımına bağlı zararlı kullanım
F12.2 Kannabinoid kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F12.3 Kannabinoid kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F12.4 Kannabinoid kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F12.5 Kannabinoid kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F12.6 Kannabinoid kullanımına bağlı amnezik sendrom
F12.7 Kannabinoid kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F12.8 Kannabinoid kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F12.9 Kannabinoid kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F13 Zihin ve davranış bozuklukları, sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı
F13.0 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı akut zehirlenme
F13.1 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı zararlı kullanım
F13.2 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F13.3 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F13.4 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F13.5 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F13.6 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı amnezik sendrom
F13.7 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F13.8 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F13.9 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F14 Zihin ve davranış bozuklukları, kokain kullanımına bağlı
F14.0 Kokain kullanımına bağlı akut zehirlenme
F14.1 Kokain kullanımına bağlı zararlı kullanım
F14.2 Kokain kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F14.3 Kokain kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F14.4 Kokain kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F14.5 Kokain kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F14.6 Kokain kullanımına bağlı amnezik sendrom
F14.7 Kokain kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F14.8 Kokain kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F14.9 Kokain kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F15 Zihin ve davranış bozuklukları, kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı
F15.0 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı akut zehirlenme
F15.1 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı zararlı kullanım
F15.2 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F15.3 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F15.4 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F15.5 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F15.6 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı amnezik sendrom
F15.7 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F15.8 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F15.9 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F16 Zihin ve davranış bozuklukları, hallusinojen kullanımına bağlı
F16.0 Hallusinojen kullanımına bağlı akut zehirlenme
F16.1 Hallusinojen kullanımına bağlı zararlı kullanım
F16.2 Hallusinojen kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F16.3 Hallusinojen kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F16.4 Hallusinojen kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F16.5 Hallusinojen kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F16.6 Hallusinojen kullanımına bağlı amnezik sendrom
F16.7 Hallusinojen kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F16.8 Hallusinojen kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F16.9 Hallusinojen kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F17 Zihin ve davranış bozuklukları, tütün kullanımına bağlı
F17.0 Tütün kullanımına bağlı akut zehirlenme
F17.1 Tütün kullanımına bağlı zararlı kullanım
F17.2 Tütün kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F17.3 Tütün kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F17.4 Tütün kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F17.5 Tütün kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F17.6 Tütün kullanımına bağlı amnezik sendrom
F17.7 Tütün kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F17.8 Tütün kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F17.9 Tütün kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F18 Zihin ve davranış bozuklukları, uçucu çözücü kullanımına bağlı
F18.0 Uçucu çözücü kullanımına bağlı akut zehirlenme
F18.1 Uçucu çözücü kullanımına bağlı zararlı kullanım
F18.2 Uçucu çözücü kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F18.3 Uçucu çözücü kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F18.4 Uçucu çözücü kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F18.5 Uçucu çözücü kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F18.6 Uçucu çözücü kullanımına bağlı amnezik sendrom
F18.7 Uçucu çözücü kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F18.8 Uçucu çözücü kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F18.9 Uçucu çözücü kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F19 Zihin ve davranış bozuklukları, birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı
F19.0 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı akut zehirlenme
F19.1 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı zararlı kullanım
F19.2 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F19.3 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F19.4 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F19.5 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F19.6 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı amnezik sendrom
F19.7 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F19.8 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F19.9 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F20 Şizofreni
F20-F29 Şizofreni, şizotipal ve deluzyonel bozukluklar
F20.0 Paranoid şizofreni
F20.1 Hebefrenik şizofreni
F20.2 Katatonik şizofreni
F20.3 Ayrışmamış şizofreni
F20.4 Post-şizofrenik depresyon
F20.5 Rezidüel şizofreni
F20.6 Basit şizofreni
F20.8 Şizofreni, diğer
F20.9 Şizofreni, tanımlanmamış
F21 Şizotipal bozukluk
F22 Persistan deluzyonel bozukluklar
F22.0 Deluzyonel bozukluk
F22.8 Persistan deluzyonel bozukluklar, diğer
F22.9 Persistan deluzyonal bozukluk, tanımlanmamış
F23 Akut ve geçici psikotik bozukluklar
F23.0 Akut polimorfik psikotik bozukluk, şizofreni semptomları olmaksızın
F23.1 Akut polimorfik psikotik bozukluk, şizofreni semptomları ile
F23.2 Şizofreni-benzeri akut psikotik bozukluk
F23.3 Akut baskın deluzyonal psikotik bozukluklar, diğer
F23.8 Akut ve geçici psikotik bozukluklar, diğer
F23.9 Akut ve geçici psikotik bozukluk, tanımlanmamış
F24 Deluzyon, başka etkenlerle ortaya çıkan
F25 Şizoafektif bozukluklar
F25.0 Şizoafektif bozukluk, manik tip
F25.1 Şizoafektif bozukluk, depresif tip
F25.2 Şizoafektif bozukluk, karma tip
F25.8 Şizoafektif bozukluklar, diğer
F25.9 Şizoafektif bozukluk, tanımlanmamış
F28 Organik olmayan psikotik bozukluklar, diğer
F29 Organik olmayan psikoz, tanımlanmamış
F30 Manik nöbet
F30-F39 Duygu durum [duygulanım] bozuklukları
F30.0 Hipomani
F30.1 Mani, psikotik semptomsuz
F30.2 Mani, psikotik semptomlu
F30.8 Manik nöbetler, diğer
F30.9 Manik nöbet, tanımlanmamış
F31 Bipolar duygulanım bozukluğu
F31.0 Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet hipomanik
F31.1 Bipolar duygulanım bozukluğu, psikotik belirtisiz şimdiki nöbet manik
F31.2 Bipolar duygulanım bozukluğu, psikotik belirtili şimdiki nöbet manik
F31.3 Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet hafif veya orta şiddetli depresyon
F31.4 Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet psikotik belirtisiz ağır depresyon
F31.5 Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet psikotik belirtili ağır depresyon
F31.6 Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet karışık
F31.7 Bipolar duygulanım bozukluğu, remisyonda
F31.8 Bipolar duygulanım bozuklukları, diğer
F31.9 Bipolar duygulanım bozukluğu, tanımlanmamış
F32 Depresif nöbet
F32.0 Hafif depresif nöbet
F32.1 Orta depresif nöbet
F32.2 Psikotik belirtisiz ağır depresif nöbet
F32.3 Psikotik belirtili ağır depresif nöbet
F32.8 Depresif epizodlar, diğer
F32.9 Depresif nöbet, tanımlanmamış
F33 Yineleyen depresif bozukluk
F33.0 Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet hafif şiddetli
F33.1 Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet orta şiddetli
F33.2 Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet psikotik belirtisiz ağır şiddetli
F33.3 Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet psikotik belirtili ağır
F33.4 Yineleyici depresif bozukluk, remisyonda
F33.8 Yineleyen depresif bozukluklar, diğer
F33.9 Yineleyen depresif bozukluk, tanımlanmamış
F34 İnatçı duygu durum [duygulanım] bozuklukları
F34.0 Siklotimi
F34.1 Distimi
F34.8 İnatçı duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer
F34.9 İnatçı duygu durum [duygulanım] bozukluğu, tanımlanmamış
F38 Duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer
F38.0 Tek duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer
F38.1 Yineleyen duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer
F38.8 Duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer tanımlanmış
F39 Duygu durum [duygulanım] bozuklukları tanımlanmamış
F40 Fobik anksiyete bozuklukları
F40-F48 Nörotik, stresle ilgili ve somatoform bozukluklar
F40.0 Agorafobi
F40.1 Sosyal fobiler
F40.2 Özgül (izole) fobiler
F40.8 Fobik anksiyete bozuklukları, diğer
F40.9 Fobik anksiyete bozukluğu, tanımlanmamış
F41 Anksiyete bozuklukları, diğer
F41.0 Panik bozukluk [epizodik paroksismal anksiyete]
F41.1 Yaygın anksiyete bozukluğu
F41.2 Karışık anksiyete ve depresif bozukluk
F41.3 Karışık anksiyete bozuklukları, diğer
F41.8 Anksiyete bozuklukları diğer, tanımlanmış
F41.9 Anksiyete bozukluğu, tanımlanmamış
F42 Obsesif-kompulsif bozukluk
F42.0 Baskın obsesyonal düşünceler veya uzun boylu düşünmeler (ruminasyon)
F42.1 Baskın kompulsif eylemler [obsesyonal törenler]
F42.2 Karışık obsesyonal düşünceler ve eylemler
F42.8 Obsesif-kompulsif bozukluklar, diğer
F42.9 Obsesif-kompulsif bozukluk, tanımlanmamış
F43 Ağır strese reaksiyon ve uyum bozuklukları
F43.0 Akut stres tepkisi
F43.1 Travma sonrası stres bozukluğu
F43.2 Uyum bozuklukları
F43.8 Ağır strese karşı diğer tepkiler
F43.9 Ağır strese karşı tepki, tanımlanmamış
F44 Disosiyatif [konversiyon] bozukluklar
F44.0 Disosiyatif amnezi
F44.1 Disosiyatif füg
F44.2 Disosiyatif stupor
F44.3 Trans ve tutulma bozuklukları
F44.4 Disosiyatif motor bozuklukları
F44.5 Disosiyatif konvulziyonlar
F44.6 Disosiyatif anestezi ve duygu kaybı
F44.7 Karışık disosiyatif [konversiyon] bozuklukları
F44.8 Disosiyatif [konversiyon] bozuklukları, diğer
F44.9 Disosiyatif [konversiyon] bozukluk, tanımlanmamış
F45 Somatoform bozukluklar
F45.0 Somatizasyon bozukluğu
F45.1 Ayrışmamış somatoform bozukluk
F45.2 Hipokondriak bozukluk
F45.3 Somatoform otonom işlev bozukluğu
F45.4 İnatçı somatoform ağrı bozukluğu
F45.8 Somatoform bozukluklar, diğer
F45.9 Somatoform bozukluk, tanımlanmamış
F48 Nörotik bozukluklar, diğer
F48.0 Nörasteni
F48.1 Depersonalizasyon-derealizasyon sendromu
F48.8 Nörotik bozukluklar diğer, tanımlanmış
F48.9 Nevrotik bozukluk, tanımlanmamış
F50 Yeme bozuklukları
F50-F59 Fizyolojik bozukluklar ve fiziki faktörlerle birlikte seyreden davranış bozukluğu sendromları
F50.0 Anoreksia nervosa
F50.1 Atipik anoreksia nervosa
F50.2 Bulimia nervosa
F50.3 Atipik bulimia nervosa
F50.4 Aşırı yeme, diğer, psikolojik bozuklukların eşlik ettiği
F50.5 Kusma, diğer, psikolojik bozukluklarla ilişkili
F50.8 Yeme bozuklukları, diğer
F50.9 Yeme bozukluğu, tanımlanmamış tip
F51 Organik olmayan uyku bozuklukları
F51.0 Organik olmayan insomnia
F51.1 Organik olmayan hipersomnia
F51.2 Uyku-uyanıklık ritminin organik olmayan bozukluğu
F51.3 Uyurgezerlik [somnambulism]
F51.4 Uyku terörü-karabasan [gece terörü]
F51.5 Kabuslar
F51.8 Uyku bozuklukları diğer, organik olmayan
F51.9 Organik olmayan uyku bozukluğu, tanımlanmamış
F52 Cinsel fonksiyon bozukluğu, organik bozukluk veya hastalığın sebep olmadığı
F52.0 Seksüel isteğini kaybolması ya da yokluğu
F52.1 Seksüel tiksinti (aversion) ve seksüel zevkin yokluğu
F52.2 Psikojenik impotans
F52.3 Orgazm disfonksiyonu
F52.4 Prematür ejekülasyon
F52.5 Organik olmayan vajinismus
F52.6 Organik olmayan dispareunia
F52.7 Aşırı seksüel istek
F52.8 Organik hastalık veya bozukluğun sebep olmadığı diğer seksüel disfonksiyon
F52.9 Organik hastalık veya bozukluğun sebep olmadığı, tanımlanmamış seksüel disfonksiyon
F53 Mental ve davranışsal bozukluklar puerperium ile ilişkili olan, başka yerde sınıflanmamış
F53.0 Puerperium ile ilişkili hafif mental ve davranışsal bozukluklar, başka yerde sınıflanmamış
F53.1 Puerperiumla ilişkili şiddetli mental ve davranışsal bozukluklar, başka yerde sınıflanmamış
F53.8 Puerperiumla ilişkili olan ve diğer mental ve davranışsal bozukluklar, başka yerde sınıflanmamış
F53.9 Puerperal mental bozukluk, tanımlanmamış
F54 Psikolojik ve davranışsal faktörler, başka yerde sınıflanmış hastalık veya bozukluklarla ilişkili
F55 Bağımlılık oluşturmayan maddelerin kötüye kullanımı
F59 Fizyolojik bozukluklar ve fiziksel faktörlerle ilişkili davranış sendromları tanımlanmamış
F60 Özel kişilik bozuklukları
F60-F69 Erişkin kişilik ve davranış bozuklukları
F60.0 Paranoid kişilik bozuklukları
F60.1 Şizoid kişilik bozukluğu
F60.2 Disosyal kişilik bozukluğu
F60.3 Emosyonel olarak durağan olmayan kişilik bozukluğu
F60.4 Histrionik kişilik bozukluğu
F60.5 Anankastik kişilik bozukluğu
F60.6 Anksiyöz [avoidant] kişilik bozukluğu
F60.7 Bağımlı kişilik bozukluğu
F60.8 Spesifik kişilik bozuklukları, diğer
F60.9 Kişilik bozuklukları, tanımlanmamış
F61 Kişilik bozuklukları, karma ve diğer
F62 Beyin zedelenmesi ve hastalığına bağlanamayan kalıcı kişilik değişiklikleri
F62.0 Katastrofik bir olaydan sonra oluşan kalıcı kişilik değişikliği
F62.1 Psikiyatrik hastalıktan sonra oluşan kalıcı kişilik değişikliği
F62.8 Kalıcı kişilik değişiklikleri, diğer
F62.9 Kalıcı kişilik değişikliği, tanımlanmamış
F63 Alışkanlık ve uyarım bozuklukları
F63.0 Patolojik kumar oynama
F63.1 Patolojik yangın-çıkartma [piromani]
F63.2 Patolojik çalma [kleptomani]
F63.3 Trikotillomani
F63.8 Alışkanlık ve impuls bozuklukları, diğer
F63.9 Alışkanlık ve impuls bozukluğu, tanımlanmamış
F64 Cinsel kimlik bozuklukları
F64.0 Transseksualizm
F64.1 Çift-rollü transvestizm
F64.2 Çocukluktaki cinsel kimlik bozukluğu
F64.8 Cinsel kimlik bozuklukları, diğer
F64.9 Cinsel kimlik bozukluğu, tanımlanmamış
F65 Cinsel tercih bozuklukları
F65.0 Fetişizm
F65.1 Fetişistik transvestizm
F65.2 Teşhircilik
F65.3 Röntgencilik
F65.4 Pedofili (çocuğa cinsel sevi)
F65.5 Sadomazoşizm
F65.6 Birden fazla cinsel tercih bozuklukları
F65.8 Seksüel tercih bozuklukları, diğer
F65.9 Seksüel tercih bozukluğu, tanımlanmamış
F66 Psikolojik ve davranışsal bozukluklar, cinsel gelişim ve oryantasyon bağlantılı
F66.0 Cinsel olgunlaşma bozukluğu
F66.1 Egodistonik cinsel yönelim
F66.2 Cinsel ilişki bozukluğu
F66.8 Psikoseksüel gelişme bozuklukları, diğer
F66.9 Psikoseksüel gelişme bozuklukları, tanımlanmamış
F68 Erişkin kişilik ve davranış bozuklukları, diğer
F68.0 Psikolojik sebeplere bağlı olarak fiziksel semptomların ortaya çıkışı
F68.1 Yeteneksizliklerin veya semptomların istemli olarak üretimi veya taklidi fiziksel veya psikolojik sahte bozukluk
F68.8 Erişkin kişilik ve davranış diğer tanımlanmamış bozuklukları
F69 Erişkin kişilik ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F70 Hafif zeka geriliği
F70-F79 Zeka geriliği
F70.0 Hafif zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F70.1 Hafif zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F70.8 Hafif zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
F70.9 Hafif zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
F71 Orta zeka geriliği
F71.0 Orta zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F71.1 Orta zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F71.8 Orta zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
F71.9 Orta zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
F72 Ağır zeka geriliği
F72.0 Ağır zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F72.1 Ağır zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F72.8 Ağır zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
F72.9 Ağır zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
F73 Çok ağır zeka geriliği
F73.0 Çok ağır zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F73.1 Çok ağır zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F73.8 Çok ağır zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
F73.9 Çok ağır zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
F78 Zeka geriliği, diğer
F78.0 Zeka geriliği, diğer, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F78.1 Zeka geriliği, diğer, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F78.8 Zeka geriliği, diğer, davranış bozulmaları, diğer
F78.9 Zeka geriliği, diğer, davranışta bozulma olmadan
F79 Zeka geriliği, tanımlanmamış
F79.0 Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F79.1 Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F79.8 Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranış bozulmaları, diğer
F79.9 Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranışta bozulma olmadan
F80 Konuşma ve dil özel gelişimsel bozuklukları
F80-F89 Psikolojik gelişme bozuklukları
F80.0 Özel konuşma artikülasyon bozukluğu
F80.1 Ekspressif dil bozukluğu
F80.2 Reseptif dil bozukluğu
F80.3 Epilepsinin eşlik ettiği kazanılmış afazi [Landau-Kleffner]
F80.8 Konuşma ve dile ait diğer gelişimsel bozukluklar
F80.9 Gelişimsel konuşma ve dil bozuklukları, tanımlanmamış
F81 Skolastik becerilerde özel gelişimsel bozukluklar
F81.0 Spesifik okuma bozukluğu
F81.1 Spesifik heceleme bozuklukları
F81.2 Spesifik aritmetik beceri bozukluğu
F81.3 Skolastik becerilerde karma tip bozukluk
F81.8 Skolastik becerilerin diğer gelişimsel bozuklukları
F81.9 Skolastik becerilerin gelişimsel bozukluğu, tanımlanmamış
F82 Motor fonksiyonda özel gelişimsel bozukluk
F83 Özel gelişimsel bozukluklar, karma tip
F84 Yaygın gelişimsel bozukluklar
F84.0 Çocukluk otizmi
F84.1 Atipik otizm
F84.2 Rett Sendromu
F84.3 Çocukluk çağının diğer disintegratif bozukluğu
F84.4 Mental gerilik ve sterotipik hareketlerle bağlantılı overaktif bozukluk
F84.5 Asperger sendromu
F84.8 Yaygın gelişimsel bozukluklar, diğer
F84.9 Yaygın gelişimsel bozukluk, tanımlanmamış
F88 Psikolojik gelişme bozuklukları, diğer
F89 Psikolojik gelişme bozukluğu, tanımlanmamış
F90 Hiperkinetik bozukluklar
F90-F98 Genellikle çocukluk ve adolesan döneminde başlayan davranışsal ve emosyonel bozukluklar
F90.0 Aktivite ve dikkat bozukluğu
F90.1 Hiperkinetik davranış bozukluğu
F90.8 Hiperkinetik bozukluklar, diğer
F90.9 Hiperkinetik bozukluk, tanımlanmamış
F91 Davranış bozuklukları
F91.0 Aile çevresiyle sınırlı davranış bozukluğu
F91.1 Sosyalleşmemiş davranış bozukluğu
F91.2 Sosyalleşmiş davranış bozukluğu
F91.3 Karşı koyma bozukluğu
F91.8 Davranış bozuklukları, diğer
F91.9 Davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F92 Davranışsal ve duygusal karma tip bozuklukları
F92.0 Depressif davranış bozukluğu
F92.8 Davranış ve emosyonların karma tip bozuklukları, diğer
F92.9 Davranış ve emosyonların karma tip bozukluğu, tanımlanmamış
F93 Duygusal bozukluklar, başlangıcı çocukluğa özgü
F93.0 Çocukluk çağının ayrılık kaygısı bozukluğu
F93.1 Çocukluk çağının fobik anksiyete bozukluğu
F93.2 Çocukluk çağının sosyal anksiyete bozukluğu
F93.3 Kardeş kıskançlığı bozukluğu
F93.8 Çocukluk çağı emosyonel bozuklukları, diğer
F93.9 Çocukluk çağı emosyonel bozukluğu, tanımlanmamış
F94 Sosyal fonksiyon bozuklukları, başlangıcı çocukluk ve ergenliğe özgü
F94.0 Elektif mutizm
F94.1 Çocuklukta reaktif bağlılık bozukluğu
F94.2 Çocukluk çağının ketlenmiş bağlanma bozukluğu
F94.8 Çocukluk çağı sosyal fonksiyon bozuklukları, diğer
F94.9 Çocukluk çağı sosyal fonksiyon bozuklukları, tanımlanmamış
F95 Tik bozukluklar
F95.0 Tik şeklindeki geçici bozukluklar
F95.1 Kronik motor veya vokal tik bozuklukları
F95.2 Kombine vokal ve birden fazla motor tik bozuklukları [de la Tourette]
F95.8 Tik bozuklukları, diğer
F95.9 Tik bozuklukları, tanımlanmamış
F95.l Kronik motor veya vokal tik şeklindeki bozukluklar
F98 Davranışsal ve duygusal diğer bozukluklar, genellikle başlangıcı çocukluk ve ergenlikte olan
F98.0 Organik olmayan enürezis
F98.1 Organik olmayan enkopresis
F98.2 Bebeklik ve çocuklukta beslenme bozukluğu
F98.3 Bebeklik veya çocukluk dönemi pikası
F98.4 Stereotipik hareket bozuklukları
F98.5 Kekemelik
F98.6 Hızlı konuşma
F98.8 Genellikle çocukluk ve ergenlikte başlayan tanımlanmış diğer davranışsal ve emosyonel bozukluklar
F98.9 Genellikle çocukluk ve ergenlikte başlayan tanımlanmamış diğer davranışsal ve emosyonel bozukluklar
F98.l Organik olmayan enkopresis
F99 Mental bozukluk tanımlanmamış
G00 Bakteriyel menenjit, başka yerde sınıflanmamış
G00-G09 Merkezi sinir sisteminin enflamatuvar hastalıkları
G00-G99 Sinir sistemi hastalıkları
G00.0 Hemofilus menenjiti
G00.1 Pnömokokkal menenjit
G00.2 Streptokokkal menenjit
G00.3 Stafilokokkal menenjit
G00.8 Bakteriyel menenjitler, diğer
G00.9 Bakteriyel menenjit, tanımlanmamış
G01 Menenjit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
G01* Menenjit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
G02 Menenjit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
G02* Menenjit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
G02.0 Menenjit, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
G02.0* Menenjit, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
G02.1 Menenjit, mikozlarda
G02.1* Menenjit, mikozlarda
G02.8 Menenjit, başka yerde sınıflanmış diğer tanımlanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
G02.8* Menenjit, başka yerde sınıflanmış diğer tanımlanmış enfeksiyöz ve
G03 Menenjit, diğer ve tanımlanmamış etkenlere bağlı
G03.0 Piyojenik olmayan menenjit
G03.1 Kronik menenjit
G03.2 Benign rekürrent menenjit [Mollaret]
G03.8 Menenjit, diğer tanımlanmış nedenlere bağlı
G03.9 Menenjit, tanımlanmamış
G04 Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit
G04.0 Akut dissemine ensefalit
G04.1 Tropikal spastik parapleji
G04.2 Bakteriyel meningoensefalit ve meningomiyelit, başka yerde sınıflanmamış
G04.8 Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, diğer
G04.9 Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, tanımlanmamış
G05 Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G05* Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G05.0 Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
G05.0* Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
G05.1 Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
G05.1* Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
G05.2 Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
G05.2* Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
G05.8 Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G05.8* Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G06 Kafa içi ve intraspinal apse ve granülom
G06.0 Kafa içi apse ve granülom
G06.1 İntraspinal apse ve granülom
G06.2 Ekstradural ve subdural apse, tanımlanmamış
G07 Kafa içi ve intraspinal apse ve granülom, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G07* Kafa içi ve intraspinal apse ve granülom, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G08 Kafa içi ve intraspinal flebit ve tromboflebit
G09 Merkezi sinir sisteminin enflamatuvar hastalıklarının sekelleri
G10 Huntington hastalığı
G10-G13 Primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen sistemik atrofiler
G11 Herediter ataksi
G11.0 Konjenital ilerleyici olmayan ataksi
G11.1 Erken başlangıçlı serebellar ataksi
G11.2 Geç başlayan serebellar ataksi
G11.3 Defektif DNA tamiri ile birlikte olan serebellar ataksi
G11.4 Herediter spastik parapleji
G11.8 Herediter ataksiler, diğer
G11.9 Herediter ataksi, tanımlanmamış
G12 Spinal musküler atrofi ve ilgili sendromlar
G12.0 İnfantil spinal musküler atrofi, tip I [Werdnig-Hoffman]
G12.1 Kalıtsal spinal musküler atrofi, diğer
G12.2 Motor nöron hastalığı
G12.8 Spinal musküler atrofiler ve ilgili sendromlar, diğer
G12.9 Spinal musküler atrofi, tanımlanmamış
G13 Primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen sistemik atrofiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G13* Primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen sistemik atrofiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G13.0 Paraneoplastik nöromiyopati ve nöropati
G13.0* Paraneoplastik nöromiyopati ve nöropati
G13.1 Neoplastik hastalıklarda primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen diğer sistemik atrofi
G13.1* Neoplastik hastalıklarda primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen diğer sistemik atrofi
G13.2 Miksödemde primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen sistemik atrofi
G13.2* Miksödemde primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen sistemik atrofi (E00.1T, E03.-T)
G13.8 Primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen sistemik atrofi, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G13.8* Primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen sistemik atrofi, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G20 Parkinson hastalığı
G20-G26 Ektrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları
G21 Sekonder parkinsonizm
G21.0 Malign nöroleptik sendrom
G21.1 İlaca bağlı sekonder parkinsonizm, diğer
G21.2 Sekonder parkinsonizm, diğer dış etkenlere bağlı
G21.3 Postensefalitik parkinsonizm
G21.8 Sekonder parkinsonizm, diğer
G21.9 Sekonder parkinsonizm, tanımlanmamış
G22 Parkinsonizm, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G22* Parkinsonizm, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G23 Bazal ganglionların diğer dejeneratif hastalıkları
G23.0 Hallervorden-Spatz hastalığı
G23.1 Progresif supranükleer oftalmopleji [Steele-Richardson-Olszewki]
G23.2 Striatonigral dejenerasyon
G23.8 Bazal ganglionların diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları
G23.9 Bazal ganglionların dejeneratif hastalığı, tanımlanmamış
G24 Distoni
G24.0 Distoni, ilaca bağlı
G24.1 İdiopatik ailesel distoni
G24.2 İdiopatik ailesel olmayan distoni
G24.3 Spazmodik tortikolis
G24.4 İdiopatik orofasyal distoni
G24.5 Blefarospazm
G24.8 Distoni, diğer
G24.9 Distoni, tanımlanmamış
G25 Ekstrapiramidal diğer bozukluklar ve hareket bozuklukları
G25.0 Esansiyel tremor
G25.1 Tremor, ilaca bağlı
G25.2 Tremorun diğer tanımlanmış şekilleri
G25.3 Miyoklonus
G25.4 Kore, ilaca bağlı
G25.5 Kore, diğer
G25.6 İlaca bağlı tikler ve diğer organik kaynaklı tikler
G25.8 Ekstrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları diğer, tanımlanmış
G25.9 Ekstrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları, tanımlanmamış
G26 Ekstrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G26* Ekstrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G30 Alzheimer hastalığı
G30-G32 Sinir sisteminin diğer dejeneratif hastalıkları
G30.0 Alzheimer hastalığı, erken başlangıçlı
G30.1 Alzheimer hastalığı, geç başlangıçlı
G30.8 Alzheimer hastalığı, diğer
G30.9 Alzheimer hastalığı, tanımlanmamış
G31 Sinir sisteminin diğer dejeneratif hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış
G31.0 Sınırlı beyin atrofisi
G31.1 Senil beyin dejenerasyonu, başka yerde sınıflanmamış
G31.2 Alkole bağlı sinir sistemi dejenerasyonu
G31.8 Sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları
G31.9 Sinir sisteminin dejeneratif hastalığı, tanımlanmamış
G32 Sinir sisteminin diğer dejeneratif bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G32* Sinir sisteminin diğer dejeneratif bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G32.0 Spinal kord subakut kombine dejenerasyonu, başka yerde sınıflanmış
G32.0* Spinal kord subakut kombine dejenerasyonu, başka yerde sınıflanmış
G32.8 Sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G32.8* Sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G35 Multipl skleroz
G35-G37 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları
G36 Akut dissemine demiyelinizasyon, diğer
G36.0 Nöromiyelitis optika [Devic]
G36.1 Akut ve subakut hemorajik lökoensefalopati [Hurst]
G36.8 Akut dissemine demiyelinizasyon diğer, tanımlanmış
G36.9 Akut dissemine demiyelinizasyon, tanımlanmamış
G37 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, diğer
G37.0 Diffüz skleroz
G37.1 Korpus kallozumun merkezi demiyelinizasyonu
G37.2 Merkezi pontin miyelinolizis
G37.3 Akut transvers miyelit, merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıklarında
G37.4 Subakut nekrotizan miyelit
G37.5 Konsantrik skleroz [Balo]
G37.8 Merkezi sinir sisteminin diğer tanımlanmış demiyelinizan hastalıkları
G37.9 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, tanımlanmamış
G40 Epilepsi
G40-G47 Epizodik ve paroksismal bozukluklar
G40.0 Lokalize (fokal) (kısmi) idiopatik epilepsi ve lokalize nöbetlerle başlayan epileptik sendromlar, lokalize başlangıçlı nöbetlerle birlikte
G40.1 Lokalize (fokal) (kısmi) semptomatik epilepsi ve epileptik sendromlar, basit kısmi nöbetlerle birlikte
G40.2 Lokalize (fokal) (kısmi) semptomatik epilepsi ve epileptik sendromlar, kompleks kısmi nöbetlerle birlikte
G40.3 Yaygın idiopatik epilepsi ve epileptik sendromlar
G40.4 Yaygın epilepsi ve epileptik sendromlar, diğer
G40.5 Özel epileptik sendromlar
G40.6 Grand mal nöbetler, tanımlanmamış (petit mal ile birlikte veya değil)
G40.7 Petit mal, tanımlanmamış, grand mal nöbetler olmadan
G40.8 Epilepsiler, diğer
G40.9 Epilepsi, tanımlanmamış
G41 Status epileptikus
G41.0 Grand mal status epileptikus
G41.1 Petit mal status epileptikus
G41.2 Kompleks kısmi status epileptikus
G41.8 Status epileptikuslar, diğer
G41.9 Status epileptikus, tanımlanmamış
G43 Migren
G43.0 Aurasız migren [common migraine]
G43.1 Auralı migren [klasik migren]
G43.2 Status migrenozus
G43.3 Komplikasyonlu migren
G43.8 Migrenler, diğer
G43.9 Migren, tanımlanmamış
G44 Baş ağrısı, diğer sendromları
G44.0 Küme baş ağrısı sendromu
G44.1 Vasküler baş ağrısı, başka yerde sınıflanmamış
G44.2 Gerilim baş ağrısı
G44.3 Kronik post-travmatik baş ağrısı
G44.4 İlaca bağlı baş ağrısı, başka yerde sınıflanmamış
G44.8 Baş ağrısı sendromları diğer, tanımlanmış
G45 Geçici serebral iskemik ataklar ve bununla ilgili sendromlar
G45.0 Vertebro-baziler arter sendromu
G45.1 Karotid arter sendromu (hemisferik)
G45.2 Multipl ve bilateral preserebral arter sendromları
G45.3 Amarosis fugaks
G45.4 Geçici global amnezi
G45.8 Geçici serebral iskemik ataklar ve bununla ilgili sendromlar, diğer
G45.9 Geçici serebral iskemik atak, tanımlanmamış
G46 Serebrovasküler hastalıklarda beynin vasküler sendromları
G46* Serebrovasküler hastalıklarda beynin vasküler sendromları
G46.0 Orta serebral arter sendromu
G46.0* Orta serebral arter sendromu (I66.0T)
G46.1 Anterior serebral arter sendromu
G46.1* Anterior serebral arter sendromu (I66.1T)
G46.2 Posterior serebral arter sendromu
G46.2* Posterior serebral arter sendromu (I66.2T)
G46.3 Beyin sapı felç sendromu
G46.3* Beyin sapı felç sendromu (I60-I67T)
G46.4 Serebellar felç sendromu
G46.4* Serebellar felç sendromu (I60-I67T)
G46.5 Saf motor laküner sendrom
G46.5* Saf motor laküner sendrom (I60-I67T)
G46.6 Saf duyusal laküner sendrom
G46.6* Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67T)
G46.7 Laküner sendromlar, diğer
G46.7* Laküner sendromlar, diğer (I60-I67T)
G46.8 Serebrovasküler hastalıklarda beynin diğer vasküler sendromları
G46.8* Serebrovasküler hastalıklarda beynin diğer vasküler sendromları (I60-I67T)
G47 Uyku bozuklukları
G47.0 Uykuya dalma ve sürdürme bozuklukları [insomnialar]
G47.1 Aşırı uyuma bozuklukları [hipersomnialar]
G47.2 Uyuma-uyanma düzeni bozuklukları
G47.3 Uyku apnesi
G47.4 Narkolepsi ve katapleksi
G47.8 Uyku bozuklukları, diğer
G47.9 Uyku bozuklukları, tanımlanmamış
G50 Trigeminal sinir bozuklukları
G50-G59 Sinir, sinir kökü ve pleksus bozuklukları
G50.0 Trigeminal nevralji
G50.1 Atipik fasiyal ağrı
G50.8 Trigeminal sinirin diğer bozuklukları
G50.9 Trigeminal sinir bozukluğu, tanımlanmamış
G51 Fasiyal sinir bozuklukları
G51.0 Bell palsisi
G51.1 Genikulat ganglionit
G51.2 Melkersson sendromu
G51.3 Klonik hemifasiyal spazm
G51.4 Fasiyal miyokimi
G51.8 Fasiyal sinir bozuklukları, diğer
G51.9 Fasiyal sinir bozukluğu, tanımlanmamış
G52 Kafa içi sinirlerin bozuklukları, diğer
G52.0 Olfaktor sinir bozuklukları
G52.1 Glossofaringeal sinir bozuklukları
G52.2 Vagus siniri bozuklukları
G52.3 Hipoglossal sinir bozuklukları
G52.7 Birden fazla kafa içi sinir bozuklukları
G52.8 Kafa içi sinir bozuklukları, diğer
G52.9 Kafa içi sinir bozukluğu, tanımlanmamış
G53 Kafa içi sinir bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G53* Kafa içi sinir bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G53.0 Postzoster nevralji
G53.0* Postzoster nevralji
G53.1 Birden fazla kafa içi sinir felçleri, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
G53.1* Birden fazla kafa içi sinir felçleri, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda (A00-B99T)
G53.2 Birden fazla kafa içi sinir felçleri, sarkoidozda
G53.2* Birden fazla kafa içi sinir felçleri sarkoidozda (D86.8T)
G53.3 Birden fazla kafa içi sinir felçleri, neoplastik hastalıklarda
G53.3* Birden fazla kafa içi sinir felçleri neoplastik hastalıklarda (C00-D48T)
G53.8 Kafa içi sinir bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G53.8* Kafa içi sinir bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G54 Sinir kökü ve pleksus bozuklukları
G54.0 Brakiyal pleksus bozuklukları
G54.1 Lumbosakral pleksus bozuklukları
G54.2 Servikal kök bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
G54.3 Torasik kök bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
G54.4 Lumbosakral kök bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
G54.5 Nevraljik amyotrofi
G54.6 Ağrılı fantom ekstremite sendromu
G54.7 Ağrısız fantom ekstremite sendromu
G54.8 Sinir kökü ve pleksus bozuklukları, diğer
G54.9 Sinir kökü ve pleksus bozuklukları, tanımlanmamış
G55 Sinir kökü ve pleksus basıları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G55* Sinir kökü ve pleksus basıları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G55.0 Sinir kökü ve pleksus basısı, neoplastik hastalıklarda
G55.0* Sinir kökü ve pleksus basısı, neoplastik hastalıklarda (C00-D48T)
G55.1 Sinir kökü ve pleksus basısı, intervertebral disk bozukluklarında
G55.1* Sinir kökü ve pleksus basısı, intervertebral disk bozukluklarında (M50- M51T)
G55.2 Sinir kökü ve pleksus basısı, spondilozda
G55.2* Sinir kökü ve pleksus basısı, spondilozda (M47.-T)
G55.3 Sinir kökü ve pleksus basısı, diğer dorsopatilerde
G55.3* Sinir kökü ve pleksus basısı, diğer dorsopatilerde (M45-M46T, M48.-T, M53-M54T)
G55.8 Sinir kökü ve pleksus basısı, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G55.8* Sinir kökü ve pleksus basısı, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G56 Üst ekstremite mononöropatileri
G56.0 Karpal tünel sendromu
G56.1 Median sinirin diğer lezyonları
G56.2 Ulnar sinir lezyonu
G56.3 Radial sinir lezyonu
G56.4 Kozalji
G56.8 Üst ekstremitenin diğer mononöropatileri
G56.9 Üst ekstremite mononöropatisi, tanımlanmamış
G57 Alt ekstremite mononöropatileri
G57.0 Siyatik sinir lezyonu
G57.1 Meralgia paraestetika
G57.2 Femoral sinir lezyonu
G57.3 Lateral popliteal sinir lezyonu
G57.4 Medial popliteal sinir lezyonu
G57.5 Tarsal tünel sendromu
G57.6 Plantar sinir lezyonu
G57.8 Alt ekstremitenin diğer mononöropatileri
G57.9 Alt ekstremite mononöropatisi, tanımlanmamış
G58 Mononöropatiler, diğer
G58.0 İnterkostal nöropati