Kronik Hastalıklar
Kodu Adı
A00.1 Kolera, Vibrio cholerae 01, biovar eltor?a bağlı
A05.1 Botulizm
A05.8 Gıda zehirlenmeleri, diğer tanımlanmış
A82.0 Orman kuduzu
B18.2 Kronik viral hepatit C
D73.2 Kronik konjestif splenomegali
E04 Toksik olmayan guatr, diğer
E04.0 Toksik olmayan diffüz guatr
E04.2 Toksik olmayan multinodüler guatr
E04.8 Toksik olmayan guatr tanımlanmış, diğer
E05 Tirotoksikoz [hipertiroidizm]
E05.0 Tirotoksikoz, diffüz guatrlı
E05.1 Tirotoksikoz, toksik tek tiroid nodüllü
E05.3 Tirotoksikoz, ektopik tiroid dokusundan kaynaklanan
E05.4 Tirotoksikoz factitia
E05.5 Tiroid krizi veya fırtınası
E05.8 Tirotoksikozlar, diğer
E06 Tiroidit
E06.0 Akut tiroidit
E06.1 Subakut tiroidit
E06.2 Kronik tiroidit, geçici tirotoksikozlu
E06.3 Otoimmün tiroidit
E06.4 Tiroidit, ilaçların neden olduğu
E06.5 Kronik tiroiditler, diğer
E06.9 Tiroidit, tanımlanmamış
E14.8 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E84 Kistik fibrozis
E84.0 Kistik fibrozis, akciğer tutulumu ile birlikte
E84.1 Kistik fibrozis, barsak tutulum ile birlikte
E84.8 Kistik fibrozis, diğer tutulumlar ile birlikte
E84.9 Kistik fibrozis, tanımlanmamış
F00 Bunama, Alzheimer hastalığında
F00.0 Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunama
F00.1 Geç başlayan Alzheimer hastalığında bunama
F00.2 Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tip
F00.9 Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamış
F01 Vasküler bunama
F01.0 Akut başlangıçlı vasküler bunama
F01.1 Multipl enfarktlı bunama
F01.2 Subkortikal vasküler bunama
F01.3 Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama
F01.8 Vasküler bunamalar, diğer
F01.9 Vasküler bunama, tanımlanmamış
F02 Bunama, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
F02.0 Bunama, Pick hastalığında
F02.1 Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında
F02.2 Bunama, Huntington hastalığında
F02.3 Bunama, Parkinson hastalığında
F02.4 Bunama, İnsan immünyetmezlik virüs [HIV] hastalığında
F02.8 Bunama, diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
F03 Bunama, tanımlanmamış
G20 Parkinson hastalığı
G20-G26 Ektrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları
G35 Multipl skleroz
G35-G37 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları
G40 Epilepsi
G40-G47 Epizodik ve paroksismal bozukluklar
G40.0 Lokalize (fokal) (kısmi) idiopatik epilepsi ve lokalize nöbetlerle başlayan epileptik sendromlar, lokalize başlangıçlı nöbetlerle birlikte
G40.1 Lokalize (fokal) (kısmi) semptomatik epilepsi ve epileptik sendromlar, basit kısmi nöbetlerle birlikte
G40.2 Lokalize (fokal) (kısmi) semptomatik epilepsi ve epileptik sendromlar, kompleks kısmi nöbetlerle birlikte
G40.3 Yaygın idiopatik epilepsi ve epileptik sendromlar
G40.4 Yaygın epilepsi ve epileptik sendromlar, diğer
G40.5 Özel epileptik sendromlar
G40.6 Grand mal nöbetler, tanımlanmamış (petit mal ile birlikte veya değil)
G40.7 Petit mal, tanımlanmamış, grand mal nöbetler olmadan
G40.8 Epilepsiler, diğer
G40.9 Epilepsi, tanımlanmamış
G43 Migren
G43.0 Aurasız migren [common migraine]
G43.1 Auralı migren [klasik migren]
G43.2 Status migrenozus
G43.3 Komplikasyonlu migren
G43.8 Migrenler, diğer
G43.9 Migren, tanımlanmamış
G45 Geçici serebral iskemik ataklar ve bununla ilgili sendromlar
G45.0 Vertebro-baziler arter sendromu
G45.1 Karotid arter sendromu (hemisferik)
G45.2 Multipl ve bilateral preserebral arter sendromları
G45.3 Amarosis fugaks
G45.4 Geçici global amnezi
G45.8 Geçici serebral iskemik ataklar ve bununla ilgili sendromlar, diğer
G45.9 Geçici serebral iskemik atak, tanımlanmamış
G46 Serebrovasküler hastalıklarda beynin vasküler sendromları
G46.0 Orta serebral arter sendromu
G46.1 Anterior serebral arter sendromu
G46.2 Posterior serebral arter sendromu
G46.3 Beyin sapı felç sendromu
G46.4 Serebellar felç sendromu
G46.5 Saf motor laküner sendrom
G46.6 Saf duyusal laküner sendrom
G46.7 Laküner sendromlar, diğer
G46.8 Serebrovasküler hastalıklarda beynin diğer vasküler sendromları
I10 Esansiyel (primer) hipertansiyon
I11 Hipertansif kalp hastalığı
I11.0 Hipertansif kalp hastalığı, kalp yetmezliği (konjestif) ile birlikte
I11.9 Hipertansif kalp hastalığı, kalp yetmezliği (konjestif) olmaksızın
I12 Hipertansif böbrek hastalığı
I12.0 Hipertansif böbrek hastalığı, böbrek yetmezliği ile birlikte
I12.9 Hipertansif böbrek hastalığı, böbrek yetmezliği olmaksızın
I13 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
I13.0 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, kalp yetmezliği (konjestif) ile birlikte
I13.1 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, böbrek yetmezliği ile birlikte
I13.2 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, kalp (konjestif) ve böbrek yetmezliği ile birlikte
I15 Sekonder hipertansiyon
I15.0 Renovasküler hipertansiyon
I15.1 Sekonder hipertansiyon, diğer böbrek bozukluklarına bağlı
I15.2 Sekonder hipertansiyon, endokrin hastalıklara bağlı
I15.8 Sekonder hipertansiyon, diğer
I15.9 Sekonder hipertansiyon, tanımlanmamış
I20 Angina pektoris
I20-I25 İskemik kalp hastalıkları
I20.0 Unstable angina
I20.1 Angina pectoris, gösterilmiş spazm ile
I20.8 Angina pektoris?in diğer formları
I20.9 Angina pectoris, tanımlanmamış
I21 Akut miyokard enfarktüsü
I21.0 Ön duvar akut transmural miyokard enfarktüsü
I21.1 Alt duvar akut transmural miyokard enfarktüsü
I21.2 Akut transmural miyokard enfarktüsü diğer yerlerin
I21.3 Akut transmural miyokard enfarktüsü tanımlanmamış yerlerin
I21.4 Akut subendokardiyal miyokard enfarktüsü
I21.9 Akut miyokardiyal enfarktüs, tanımlanmamış
I22 Tekrarlayan (subsquent) miyokard enfarktüsü
I22.0 Tekrarlayan (subsquent) ön duvar miyokard enfarktüsü
I22.1 Tekrarlayan (subsquent) alt duvar miyokard enfarktüsü
I22.8 Tekrarlayan(subsquent) miyokard enfarktüsü sonuçları diğer yerlerin
I22.9 Tekrarlayan (subsquent) miyokard enfarktüsü, tanımlanmamış yerlerin
I23 Akut miyokard enfarktüsü sonrası bazı komplikasyonlar
I23.0 Hemoperikardiyum, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.1 Atrial septal defekt, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.2 Ventriküler septal defekt, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.3 Kalp duvar yırtığı, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu, hemoperikardiyum olmaksızın
I23.4 Chorda tendinea yırtığı, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.5 Papiller kas yırtığı, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.6 Atrium, aurikular appendiks ve ventriküllerin trombüsü, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.8 Akut miyokardiyal enfarktüs sonrası gelişen diğer komplikasyonlar
I24 Akut iskemik kalp hastalıkları diğer
I24.0 Koroner trombüs, miyokardiyal enfarktüs sonucu olmayan
I24.1 Dressler sendromu
I24.8 Akut iskemik kalp hastalığının diğer formları
I24.9 Akut iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış
I25 Kronik iskemik kalp hastalığı
I25.0 Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık
I25.1 Aterosklerotik kalp hastalığı
I25.2 Eski miyokard enfarktüsü
I25.3 Kalp anevrizması
I25.4 Koroner arter anevrizması
I25.5 İskemik kardiyopati
I25.6 Sessiz miyokardiyal iskemi
I25.8 Kronik iskemik kalp hastalığının diğer formları
I25.9 Kronik iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış
I50 Kalp yetmezliği
I50.0 Konjestif kalp yetmezliği
I50.1 Sol ventrikül yetmezliği
I50.9 Kalp yetmezliği, tanımlanmamış
I51 Kalp hastalıklarının komplikasyonları ve sınırları belirsiz tanımları
I51.0 Kardiak septal defekt, kazanılmış
I51.1 Korda tendinea rüptürü, başka yerde sınıflanmamış
I51.2 Papiller kas rüptürü, başka yerde sınıflanmamış
I51.3 İntrakardiyak trombozis, başka yerde sınıflanmamış
I51.4 Miyokardit, tanımlanmamış
I51.5 Miyokardiyal dejenerasyon
I51.6 Kardiyovasküler hastalık, tanımlanmamış
I51.7 Kardiyomegali
I51.8 Kalp hastalıkları, diğer sınırları belirsiz
I51.9 Kalp hastalığı, tanımlanmamış
I60 Subaraknoid hemoraji
I60.0 Subaraknoid hemoraji, karotid sifon ve bifürkasyondan kaynaklanan
I60.1 Subaraknoid hemoraji, orta serebral arterden kaynaklanan
I60.2 Subaraknoid hemoraji, ön kominikan arterden kaynaklanan
I60.3 Subaraknoid hemoraji, arka kominikan arterden kaynaklanan
I60.4 Subaraknoid hemoraji, baziler arterden kaynaklanan
I60.5 Subaraknoid hemoraji, vertebral arterden kaynaklanan
I60.6 Subaraknoid hemoraji, diğer kafa içi arterlerden kaynaklanan
I60.7 Subaraknoid hemorajiler, kafa içi arterlerden kaynaklanan, tanımlanmamış
I60.8 Subaraknoid diğer hemorajiler
I60.9 Subaraknoid hemoraji, tanımlanmamış
I61 İntraserebral hemoraji
I61.0 Hemisferde intraserebral hemoraji, subkortikal
I61.1 Hemisferde intraserebral hemoraji, kortikal
I61.2 Hemisferde intraserebral hemoraji, tanımlanmamış
I61.3 İntraserebral hemoraji, beyin sapında
I61.4 İntraserebral hemoraji, serebellumda
I61.5 İntraserebral hemoraji, intraventriküler
I61.6 İntraserebral hemoraji, birden fazla lokalizasyonlu
I61.8 İntraserebral diğer hemorajiler
I61.9 İntraserebral hemoraji, tanımlanmamış
I62 Kafa içi travmatik olmayan diğer hemoraji
I62.0 Subdural hemoraji (akut) (travmatik olmayan)
I62.1 Ekstradural hemoraji travmatik olmayan
I62.9 İntrakranial hemoraji (travmatik olmayan), tanımlanmamış
I63 Serebral enfarktüs
I63.0 Serebral enfarktüs, preserebral arter trombozuna bağlı
I63.1 Serebral enfarktüs, preserebral arter embolizmine bağlı
I63.2 Serebral enfarktüs, preserebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı
I63.3 Serebral enfarktüs, serebral arterlerin trombozuna bağlı
I63.4 Serebral enfarktüs, serebral arterlerin embolizmine bağlı
I63.5 Serebral enfarktüs, serebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon ve stenoza bağlı
I63.6 Serebral enfarktüs, serebral venlerin piyojenik olmayan trombozuna bağlı
I63.8 Serebral diğer enfarktüsler
I64 İnme, hemoraji veya enfarktüs olarak tanımlanmamış
I65 Preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayan
I65.0 Vertebral arterin oklüzyon ve stenozu
I65.1 Baziler arterin oklüzyon ve stenozu
I65.2 Karotid arterin oklüzyon ve stenozu
I65.3 Birden fazla ve bilateral preserebral arterin oklüzyon ve stenozu
I65.8 Preserebral arterlerin oklüzyon ve diğer stenozu
I65.9 Preserebral arterin oklüzyon ve stenozu, tanımlanmamış
I66 Serebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayan
I66.0 Medial serebral arterin oklüzyon ve stenozu
I66.1 Anterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu
I66.2 Posterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu
I66.3 Serebellar arterlerin oklüzyon ve stenozu
I66.4 Birden fazla ve bilateral serebral arterin oklüzyon ve stenozu
I66.8 Serebral arterlerin oklüzyon ve diğer stenozu
I66.9 Serebral arterin oklüzyon ve stenozu, tanımlanmamış
I67 Serebrovasküler hastalıklar, diğer
I67.0 Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamış
I67.1 Serebral anevrizma, rüptüre olmamış
I67.2 Serebral ateroskleroz
I67.3 İlerleyici vasküler lökoensefalopati
I67.4 Hipertansif ensefalopati
I67.5 Moyamoya hastalığı
I67.6 Kafa içi venöz sistemin piyojenik olmayan trombozu
I67.7 Serebral arterit başka yerde sınıflanmamış
I67.8 Serebrovasküler hastalıklar diğer, tanımlanmış
I67.9 Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamış
I68 Serebrovasküler bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I68.0 Serebral amiloid anjiyopati
I68.1 Serebral arterit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I68.2 Serebral arterit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I68.8 Serebrovasküler bozukluklar, diğer, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I69 Serebrovasküler hastalık sekeli
I69.0 Subaraknoid hemoraji sekeli
I69.1 İntraserebral hemoraji sekeli
I69.2 Kafa içi hemoraji sekelleri diğer, travmatik olmayan
I69.3 Serebral enfarktüs sekeli
I69.4 İnme sekeli, hemoraji veya enfarktüs olarak tanımlanmamış
I69.8 Serebrovasküler hastalıkların sekelleri diğer ve tanımlanmamış
I70 Ateroskleroz
I70.0 Aorta aterosklerozu
I70.1 Renal arter aterosklerozu
I70.2 Ekstremite arterlerinin aterosklerozu
I70.8 Arterlerin diğer aterosklerozu
I70.9 Yaygın ve tanımlanmamış ateroskleroz
I71 Aort anevrizma ve diseksiyonu
I71.0 Aorta diseksiyonu [herhangi bir kısmının]
I71.1 Torasik aorta anevrizması, rüptüre
I71.2 Torasik aorta anevrizması, rüptür olmaksızın
I71.3 Abdominal aorta anevrizması, rüptüre
I71.4 Abdominal aorta anevrizması, rüptür olmaksızın
I71.5 Torakoabdominal aorta anevrizması, rüptüre
I71.6 Torakoabdominal aorta anevrizması, rüptür olmaksızın
I71.8 Aorta tanımlanmamış bölgesinin anevrizması, rüptüre
I71.9 Aorta tanımlanmamış bölgesinin anevrizması, rüptür olmaksızın
I72 Anevrizmalar, diğer
I72.0 Karotid arter anevrizması
I72.1 Üst ekstremite arter anevrizması
I72.2 Renal arter anevrizması
I72.3 İliak arter anevrizması
I72.4 Alt ekstremite arter anevrizması
I72.8 Arterlerin anevrizması diğer, tanımlanmış
I72.9 Tanımlanmamış yerlerin anevrizması
I73 Periferik vasküler hastalıklar diğer
I73.0 Raynaud sendromu
I73.1 Tromboanjitis obliterans [Buerger]
I73.8 Periferik vasküler hastalıklar diğer, tanımlanmış
I73.9 Periferik vasküler hastalık, tanımlanmamış
I74 Arteriyel embolizm ve tromboz
I74.0 Abdominal aorta embolizm ve trombozu
I74.1 Aortanın diğer ve tanımlanmayan kısımlarının embolizm ve trombozu
I74.2 Üst ekstremite arterlerinin embolizm ve trombozu
I74.3 Alt ekstremite arterlerinin embolizm ve trombozu
I74.4 Ekstremite arterlerinin embolizm ve trombozu, tanımlanmamış
I74.5 İliak arterin embolizm ve trombozu
I74.8 Arterlerin embolizm ve diğer trombozu
I74.9 Arterlerin embolizm ve trombozu, tanımlanmamış
J20.5 Akut bronşit, solunum sinsityal virüsa bağlı
J22 Akut alt solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış
J41 Kronik bronşit, basit ve mukopürülan
J41.0 Basit kronik bronşit
J41.1 Mukopürülan kronik bronşit
J41.8 Karma basit ve mukopürülan kronik bronşit
J42 Kronik bronşit, tanımlanmamış
J43 Amfizem
J43.0 MacLeod sendromu
J43.1 Panlobüler amfizem
J43.2 Sentrilobüler amfizem
J43.8 Amfizem, diğer
J43.9 Amfizem, tanımlanmamış
J44 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diğer
J44.0 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akut alt solunum yolu enfeksiyon ile
J44.1 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akut alevlenmelerle, tanımlanmamış
J44.8 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diğer, tanımlanmamış
J44.9 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış
J45 Astım
J45.0 Astım, allerjik
J45.1 Astım, intrensek (allerjik olmayan)
J45.8 Astım, karma
J45.9 Astım, tanımlanmamış
K25 Mide ülseri
K25.0 Akut mide ülseri, hemoraji mevcut
K25.1 Akut mide ülseri, perforasyon mevcut
K25.2 Akut mide ülseri, hemoraji ve perferasyon mevcut
K25.3 Akut mide ülseri, hemoraji veya perforasyon yok
K25.4 Kronik veya tanımlanmamış mide ülseri, hemoraji mevcut
K25.5 Kronik veya tanımlanmamış mide ülseri, perforasyon mevcut
K25.6 Kronik veya tanımlanmamış mide ülseri, hemoraji ve perforasyon mevcut
K25.7 Kronik mide ülseri, hemoraji veya perforasyon yok
K25.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış mide ülseri, hemoraji veya perforasyon yok
K26 Duodenum ülseri
K26.0 Akut doudenum ülseri, hemoraji mevcut
K26.1 Akut doudenum ülseri, perforasyon mevcut
K26.2 Akut doudenum ülseri, hemoraji ve perferasyon mevcut
K26.3 Akut doudenum ülseri, hemoraji veya perforasyon yok
K26.4 Kronik veya tanımlanmamış doudenum ülseri, hemoraji mevcut
K26.5 Kronik veya tanımlanmamış doudenum ülseri, perforasyon mevcut
K26.6 Kronik veya tanımlanmamış doudenum ülseri, hemoraji ve perforasyon mevcut
K26.7 Kronik doudenum ülseri, hemoraji veya perforasyon yok
K26.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış doudenum ülseri, hemoraji veya perforasyon yok
K27 Peptik ülser, yeri tanımlanmamış
K27.0 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji mevcut
K27.1 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, perforasyon mevcut
K27.2 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji ve perferasyon mevcut
K27.3 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya perforasyon yok
K27.4 Kronik veya tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji mevcut
K27.5 Kronik veya tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, perforasyon mevcut
K27.6 Kronik veya tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji ve perforasyon mevcut
K27.7 Kronik peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya perforasyon yok
K27.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya perforasyon yok
K55 Barsağın vasküler bozuklukları
K55.0 Barsağın akut vasküler bozuklukları
K55.1 Barsağın kronik vasküler bozuklukları
K55.2 Kolon anjiodisplazisi
K55.8 Barsağın vasküler bozuklukları, diğer
K55.9 Barsağın vasküler bozukluğu, tanımlanmamış
K70 Alkolik karaciğer hastalığı
K70.0 Alkolik yağlı karaciğer
K70.1 Alkolik hepatit
K70.2 Karaciğerin alkolik fibrozis ve sklerozisi
K70.3 Karaciğer alkolik sirozu
K70.4 Alkolik karaciğer yetmezliği
K70.9 Alkolik karaciğer hastalığı, tanımlanmamış
K71 Toksik karaciğer hastalığı
K71.0 Toksik karaciğer hastalığı, kolestaz ile
K71.1 Toksik karaciğer hastalığı, hepatik nekroz ile
K71.2 Toksik karaciğer hastalığı, akut hepatit ile
K71.3 Toksik karaciğer hastalığı, kronik persistan hepatit ile
K71.4 Toksik karaciğer hastalığı, kronik lobuler hepatit ile
K71.5 Toksik karaciğer hastalığı, kronik aktif hepatit ile
K71.6 Toksik karaciğer hastalığı, hepatit ile, başka yerde sınıflanmamış
K71.7 Toksik karaciğer hastalığı, karaciğer fibroz ve sirozu ile
K71.8 Toksik karaciğer hastalığı, diğer karaciğer bozuklukları ile
K71.9 Toksik karaciğer hastalığı, tanımlanmamış
K72 Karaciğer yetmezliği, başka yerde sınıflanmamış
K72.0 Akut ve subakut karaciğer yetmezliği
K72.1 Karaciğer yetmezliği, kronik
K72.9 Karaciğer yetmezliği, tanımlanmamış
K73 Kronik hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K73.0 Kronik persistan hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K73.1 Kronik lobüler hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K73.2 Kronik aktif hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K73.8 Kronik hepatit, başka yerde sınıflanmamış diğer
K73.9 Kronik hepatit, tanımlanmamış
K74 Karaciğer fibroz ve sirozu
K74.0 Hepatik fibroz
K74.1 Hepatik skleroz
K74.2 Hepatik fibroz, hepatik skleroz ile
K74.3 Primer biliyer siroz
K74.4 Sekonder biliyer siroz
K74.5 Biliyer siroz, tanımlanmamış
K74.6 Karaciğerin diğer ve tanımlanmamış sirozu
K75 Enflamatuvar karaciğer hastalıkları, diğer
K75.0 Karaciğer apsesi
K75.1 Portal ven flebiti
K75.2 Reaktif hepatit, spesifik olmayan
K75.3 Granülomatöz hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K75.4 Otoimmun hepatit
K75.8 Enflamatuvar karaciğer hastalıkları diğer, tanımlanmış
K75.9 Enflamatuvar karaciğer hastalığı, tanımlanmamış
K90 Barsak malabsorpsiyonu
K90-K93 Sindirim sisteminin diğer hastalıkları
K90.0 Çöliak hastalığı
K90.1 Tropikal sprue
K90.2 Kör halka sendromu, başka yerde sınıflanmamış
K90.3 Pankreatik steatore
K90.4 Malabsorpsiyon, intoleransa bağlı, başka yerde sınıflanmamış
K90.8 Barsak malabsorbsiyonları, diğer
K90.9 Barsak malabsorpsiyon, tanımlanmamış
M05 Seropozitif romatoid artrit
M05.0 Felty sendromu
M05.00 Felty sendromu, birden fazla yer
M05.01 Felty sendromu, omuz bölgesi
M05.02 Felty sendromu, kol
M05.03 Felty sendromu, ön kol
M05.04 Felty sendromu, el
M05.05 Felty sendromu, pelvik bölge ve kalça
M05.06 Felty sendromu, bacak
M05.07 Felty sendromu, ayak bileği ve ayak
M05.08 Felty sendromu, diğer
M05.09 Felty sendromu, yer tanımlanmamış
M05.1 Romatoid akciğer hastalığı
M05.10 Romatoid akciğer hastalığı, birden fazla yer
M05.11 Romatoid akciğer hastalığı, omuz bölgesi
M05.12 Romatoid akciğer hastalığı, kol
M05.13 Romatoid akciğer hastalığı, ön kol
M05.14 Romatoid akciğer hastalığı, el
M05.15 Romatoid akciğer hastalığı, pelvik bölge ve kalça
M05.16 Romatoid akciğer hastalığı, bacak
M05.17 Romatoid akciğer hastalığı, ayak bileği ve ayak
M05.18 Romatoid akciğer hastalığı, diğer
M05.19 Romatoid akciğer hastalığı, yer tanımlanmamış
M05.2 Romatoid vaskülit
M05.20 Romatoid vaskülit, birden fazla yer
M05.21 Romatoid vaskülit, omuz bölgesi
M05.22 Romatoid vaskülit, kol
M05.23 Romatoid vaskülit, ön kol
M05.24 Romatoid vaskülit, el
M05.25 Romatoid vaskülit, pelvik bölge ve kalça
M05.26 Romatoid vaskülit, bacak
M05.27 Romatoid vaskülit, ayak bileği ve ayak
M05.28 Romatoid vaskülit, diğer
M05.29 Romatoid vaskülit, yer tanımlanmamış
M05.3 Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte
M05.30 Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte, birden fazla yer
M05.31 Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte, omuz bölgesi
M05.32 Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte, kol
M05.33 Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte, ön kol
M05.34 Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte, el
M05.35 Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte, pelvik bölge ve kalça
M05.36 Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte, bacak
M05.37 Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte, ayak bileği ve ayak
M05.38 Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte, diğer
M05.39 Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte, yer tanımlanmamış
M05.8 Diğer seropozitif romatoid artrit
M05.80 Diğer seropozitif romatoid artrit, birden fazla yer
M05.81 Diğer seropozitif romatoid artrit, omuz bölgesi
M05.82 Diğer seropozitif romatoid artrit, kol
M05.83 Diğer seropozitif romatoid artrit, ön kol
M05.84 Diğer seropozitif romatoid artrit, el
M05.85 Diğer seropozitif romatoid artrit, pelvik bölge ve kalça
M05.86 Diğer seropozitif romatoid artrit, bacak
M05.87 Diğer seropozitif romatoid artrit, ayak bileği ve ayak
M05.88 Diğer seropozitif romatoid artrit, diğer
M05.89 Diğer seropozitif romatoid artrit, yer tanımlanmamış
M05.9 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış
M05.90 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış, birden fazla yer
M05.91 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış, omuz bölgesi
M05.92 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış, kol
M05.93 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış, ön kol
M05.94 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış, el
M05.95 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış, pelvik bölge ve kalça
M05.96 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış, bacak
M05.97 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış, ayak bileği ve ayak
M05.98 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış, diğer
M05.99 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış, yer tanımlanmamış
M06 Romatoid artrit, diğer
M06.00 Seronegatif romatoid artrit, poliartrit
M06.09 Seronegatif romatoid artrit, yer tanımlanmamış
M06.29 Romatoid bursit, yer tanımlanmamış
M06.80 Romatoid artrit diğer, tanımlanmış, birden fazla yer
M06.88 Diğer Romatoid artrit, tanımlanmış, diğer
M06.90 Romatoid artrit, tanımlanmamış, birden fazla yer
M06.98 Romatoid artrit, tanımlanmamış, diğer
M06.99 Romatoid artrit, tanımlanmamış, yer tanımlanmamış
M15 Poliartroz
M15.0 Primer yaygın (osteo)artroz
M15.1 Heberden nodülleri (artropati ile)
M15.2 Bouchard nodülleri (artropati ile)
M15.3 Sekonder multipl artroz
M15.4 Eroziv (osteo) artroz
M15.8 Poliartroz, diğer
M15.9 Poliartroz, tanımlanmamış
M16 Koksartroz [kalça artrozu]
M16.0 Primer koksartroz, bilateral
M16.1 Primer koksartroz, diğer
M16.2 Koksartroz, displazi sonucu, bilateral
M16.3 Displastik koksartroz, diğer
M16.4 Posttravmatik koksartroz, bilateral
M16.5 Posttravmatik koksartroz, diğer
M16.6 Sekonder koksartroz, bilateral, diğer
M16.7 Sekonder koksartroz, diğer
M16.9 Koksartroz, tanımlanmamış
M17 Gonartroz [diz ekleminin artrozu]
M17.0 Primer gonartroz, bilateral
M17.1 Primer gonartroz, diğer
M17.2 Posttravmatik gonartroz, bilateral
M17.3 Posttravmatik gonartroz, diğer
M17.4 Sekonder gonartroz, bilateral, diğer
M17.5 Sekonder gonartroz, diğer
M17.9 Gonartroz, tanımlanmamış
M18 Birinci karpometakarpal eklemin artrozu
M18.0 Birinci karpometakarpal eklemin primer artrozu, bilateral
M18.1 Birinci karpometakarpal eklemin primer artrozu, diğer
M18.2 Posttravmatik birinci karpometakarpal eklemin artrozu, bilateral
M18.3 Birinci karpometakarpal eklemin diğer posttravmatik artrozu
M18.4 Birinci karpometakarpal eklemin diğer sekonder artrozu, bilateral
M18.5 Birinci karpometakarpal eklemin diğer sekonder artrozu
M18.9 Birinci karpometakarpal eklemin artrozu, tanımlanmamış
M19 Artrozlar, diğer
M19.0 Eklemlerin primer artrozu, diğer
M19.01 Eklemlerin primer artrozu, diğer, omuz bölgesi
M19.02 Eklemlerin primer artrozu, diğer, kol
M19.03 Eklemlerin primer artrozu, diğer, ön kol
M19.04 Eklemlerin primer artrozu, diğer, el
M19.07 Eklemlerin primer artrozu, diğer, ayak bileği ve ayak
M19.08 Eklemlerin primer artrozu, diğer, diğer
M19.09 Eklemlerin primer artrozu, diğer, yer tanımlanmamış
M19.1 Eklemlerin posttravmatik artrozu, diğer
M19.11 Eklemlerin posttravmatik artrozu, diğer, omuz bölgesi
M19.12 Eklemlerin posttravmatik artrozu, diğer, kol
M19.13 Eklemlerin posttravmatik artrozu, diğer, ön kol
M19.14 Eklemlerin posttravmatik artrozu, diğer, el
M19.17 Eklemlerin posttravmatik artrozu, diğer, ayak bileği ve ayak
M19.18 Eklemlerin posttravmatik artrozu, diğer, diğer
M19.19 Eklemlerin posttravmatik artrozu, diğer, yer tanımlanmamış
M19.2 Sekonder artroz, diğer
M19.21 Sekonder artroz, diğer, omuz bölgesi
M19.22 Sekonder artroz, diğer, kol
M19.23 Sekonder artroz, diğer, ön kol
M19.24 Sekonder artroz, diğer, el
M19.27 Sekonder artroz, diğer, ayak bileği ve ayak
M19.28 Sekonder artroz, diğer, diğer
M19.29 Sekonder artroz, diğer, yer tanımlanmamış
M19.8 Artrozlar diğer, tanımlanmış
M19.81 Artrozlar diğer, tanımlanmış, omuz bölgesi
M19.82 Artrozlar diğer, tanımlanmış, kol
M19.83 Artrozlar diğer, tanımlanmış, ön kol
M19.84 Artrozlar diğer, tanımlanmış, el
M19.87 Artrozlar diğer, tanımlanmış, ayak bileği ve ayak
M19.88 Artrozlar diğer, tanımlanmış, diğer
M19.89 Artrozlar diğer, tanımlanmış, yer tanımlanmamış
M19.9 Artroz, tanımlanmamış
M19.91 Artroz, tanımlanmamış, omuz bölgesi
M19.92 Artroz, tanımlanmamış, kol
M19.93 Artroz, tanımlanmamış, ön kol
M19.94 Artroz, tanımlanmamış, el
M19.97 Artroz, tanımlanmamış, ayak bileği ve ayak
M19.98 Artroz, tanımlanmamış, diğer
M19.99 Artroz, tanımlanmamış, yer tanımlanmamış
M45 Ankilozan spondilit
M45.0 Ankilozan spondilit, birden fazla yer, vertebrada
M45.1 Ankilozan spondilit, oksipito-atlanto-aksial bölge
M45.2 Ankilozan spondilit, servikal bölge
M45.3 Ankilozan spondilit, servikotorasik bölge
M45.4 Ankilozan spondilit, torasik bölge
M45.5 Ankilozan spondilit, torakolomber bölge
M45.6 Ankilozan spondilit, lomber bölge
M45.7 Ankilozan spondilit, lumbosakral bölge
M45.8 Ankilozan spondilit, sakral ve sakrokoksigeal bölge
M45.9 Ankilozan spondilit, yer tanımlanmamış
M46 Enflamatuvar spondilopatiler, diğer
M46.0 Spinal entezopati
M46.00 Spinal entezopati, birden fazla yer, vertebrada
M46.01 Spinal entezopati, oksipito-atlanto-aksial bölge
M46.02 Spinal entezopati, servikal bölge
M46.03 Spinal entezopati, servikotorasik bölge
M46.04 Spinal entezopati, torasik bölge
M46.05 Spinal entezopati, torakolomber bölge
M46.06 Spinal entezopati, lomber bölge
M46.07 Spinal entezopati, lumbosakral bölge
M46.08 Spinal entezopati, sakral ve sakrokoksigeal bölge
M46.09 Spinal entezopati, yer tanımlanmamış
M46.1 Sakroiliit, başka yerde sınıflanmamış
M46.2 Vertebranın osteomyeliti
M46.20 Vertebranın osteomyeliti, birden fazla yer, vertebrada
M46.21 Vertebranın osteomyeliti, oksipito-atlanto-aksial bölge
M46.22 Vertebranın osteomyeliti, servikal bölge
M46.23 Vertebranın osteomyeliti, servikotorasik bölge
M46.24 Vertebranın osteomyeliti, torasik bölge
M46.25 Vertebranın osteomyeliti, torakolomber bölge
M46.26 Vertebranın osteomyeliti, lomber bölge
M46.27 Vertebranın osteomyeliti, lumbosakral bölge
M46.28 Vertebranın osteomyeliti, sakral ve sakrokoksigeal bölge
M46.29 Vertebranın osteomyeliti, yer tanımlanmamış
M46.3 İntervertebral diskin enfeksiyonu (piyojenik)
M46.30 İntervertebral diskin enfeksiyonu (piyojenik), birden fazla yer, vertebrada
M46.31 İntervertebral diskin enfeksiyonu (piyojenik), oksipito-atlanto-aksial bölge
M46.32 İntervertebral diskin enfeksiyonu (piyojenik), servikal bölge
M46.33 İntervertebral diskin enfeksiyonu (piyojenik), servikotorasik bölge
M46.34 İntervertebral diskin enfeksiyonu (piyojenik), torasik bölge
M46.35 İntervertebral diskin enfeksiyonu (piyojenik), torakolomber bölge
M46.36 İntervertebral diskin enfeksiyonu (piyojenik), lomber bölge
M46.37 İntervertebral diskin enfeksiyonu (piyojenik), lumbosakral bölge
M46.38 İntervertebral diskin enfeksiyonu (piyojenik), sakral ve sakrokoksigeal bölge
M46.39 İntervertebral diskin enfeksiyonu (piyojenik), yer tanımlanmamış
M46.4 Dissit, tanımlanmamış
M46.40 Dissit, tanımlanmamış, birden fazla yer, vertebrada
M46.41 Dissit, tanımlanmamış, oksipito-atlanto-aksial bölge
M46.42 Dissit, tanımlanmamış, servikal bölge
M46.43 Dissit, tanımlanmamış, servikotorasik bölge
M46.44 Dissit, tanımlanmamış, torasik bölge
M46.45 Dissit, tanımlanmamış, torakolomber bölge
M46.46 Dissit, tanımlanmamış, lomber bölge
M46.47 Dissit, tanımlanmamış, lumbosakral bölge
M46.48 Dissit, tanımlanmamış, sakral ve sakrokoksigeal bölge
M46.49 Dissit, tanımlanmamış, yer tanımlanmamış
M46.5 Enfektif spondilopatiler, diğer
M46.50 Enfektif spondilopatiler, diğer, birden fazla yer, vertebrada
M46.51 Enfektif spondilopatiler, diğer, oksipito-atlanto-aksial bölge
M46.52 Enfektif spondilopatiler, diğer, servikal bölge
M46.53 Enfektif spondilopatiler, diğer, servikotorasik bölge
M46.54 Enfektif spondilopatiler, diğer, torasik bölge
M46.55 Enfektif spondilopatiler, diğer, torakolomber bölge
M46.56 Enfektif spondilopatiler, diğer, lomber bölge
M46.57 Enfektif spondilopatiler, diğer, lumbosakral bölge
M46.58 Enfektif spondilopatiler, diğer, sakral ve sakrokoksigeal bölge
M46.59 Enfektif spondilopatiler, diğer, yer tanımlanmamış
M46.8 Enflamatuvar spondilopatiler, diğer tanımlanmış
M46.80 Enflamatuvar spondilopatiler, diğer tanımlanmış, birden fazla yer, vertebrada
M46.81 Enflamatuvar spondilopatiler, diğer tanımlanmış, oksipito-atlanto-aksial bölge
M46.82 Enflamatuvar spondilopatiler, diğer tanımlanmış, servikal bölge
M46.83 Enflamatuvar spondilopatiler, diğer tanımlanmış, servikotorasik bölge
M46.84 Enflamatuvar spondilopatiler, diğer tanımlanmış, torasik bölge
M46.85 Enflamatuvar spondilopatiler, diğer tanımlanmış, torakolomber bölge
M46.86 Enflamatuvar spondilopatiler, diğer tanımlanmış, lomber bölge
M46.87 Enflamatuvar spondilopatiler, diğer tanımlanmış, lumbosakral bölge
M46.88 Enflamatuvar spondilopatiler, diğer tanımlanmış, sakral ve sakrokoksigeal bölge
M46.89 Enflamatuvar spondilopatiler, diğer tanımlanmış, yer tanımlanmamış
M46.9 Enflamatuvar spondilopati, tanımlanmamış
M46.90 Enflamatuvar spondilopati, tanımlanmamış, birden fazla yer, vertebrada
M46.91 Enflamatuvar spondilopati, tanımlanmamış, oksipito-atlanto-aksial bölge
M46.92 Enflamatuvar spondilopati, tanımlanmamış, servikal bölge
M46.93 Enflamatuvar spondilopati, tanımlanmamış, servikotorasik bölge
M46.94 Enflamatuvar spondilopati, tanımlanmamış, torasik bölge
M46.95 Enflamatuvar spondilopati, tanımlanmamış, torakolomber bölge
M46.96 Enflamatuvar spondilopati, tanımlanmamış, lomber bölge
M46.97 Enflamatuvar spondilopati, tanımlanmamış, lumbosakral bölge
M46.98 Enflamatuvar spondilopati, tanımlanmamış, sakral ve sakrokoksigeal bölge
M46.99 Enflamatuvar spondilopati, tanımlanmamış, yer tanımlanmamış
M80 Osteoporoz, patolojik kırık ile
M80.0 Postmenapozal osteoporoz, patolojik kırık ile
M80.00 Postmenapozal osteoporoz, patolojik kırık ile, birden fazla yer
M80.01 Postmenapozal osteoporoz, patolojik kırık ile, omuz bölgesi
M80.02 Postmenapozal osteoporoz, patolojik kırık ile, kol
M80.03 Postmenapozal osteoporoz, patolojik kırık ile, ön kol
M80.04 Postmenapozal osteoporoz, patolojik kırık ile, el
M80.05 Postmenapozal osteoporoz, patolojik kırık ile, pelvik bölge ve kalça
M80.06 Postmenapozal osteoporoz, patolojik kırık ile, bacak
M80.07 Postmenapozal osteoporoz, patolojik kırık ile, ayak bileği ve ayak
M80.08 Postmenapozal osteoporoz, patolojik kırık ile, diğer
M80.09 Postmenapozal osteoporoz, patolojik kırık ile, yer tanımlanmamış
M80.1 Postooforektomi osteoporozu, patolojik kırık ile
M80.10 Postooforektomi osteoporozu, patolojik kırık ile, birden fazla yer
M80.11 Postooforektomi osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, omuz bölgesi
M80.12 Postooforektomi osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, kol
M80.13 Postooforektomi osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, ön kol
M80.14 Postooforektomi osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, el
M80.15 Postooforektomi osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, pelvik bölge ve kalça
M80.16 Postooforektomi osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, bacak
M80.17 Postooforektomi osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, ayak bileği ve ayak
M80.18 Postooforektomi osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, diğer
M80.19 Postooforektomi osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, yer tanımlanmamış
M80.2 Kötü kullanım osteoporozu, patolojik kırık ile
M80.20 Kötü kullanım osteoporozu, patolojik kırık ile, birden fazla yer
M80.21 Kötü kullanım osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, omuz bölgesi
M80.22 Kötü kullanım osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, kol
M80.23 Kötü kullanım osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, ön kol
M80.24 Kötü kullanım osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, el
M80.25 Kötü kullanım osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, pelvik bölge ve kalça
M80.26 Kötü kullanım osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, bacak
M80.27 Kötü kullanım osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, ayak bileği ve ayak
M80.28 Kötü kullanım osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, diğer
M80.29 Kötü kullanım osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, yer tanımlanmamış
M80.3 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, patolojik kırık ile
M80.30 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, patolojik kırık ile, birden fazla yer
M80.31 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, omuz bölgesi
M80.32 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, kol
M80.33 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, ön kol
M80.34 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, el
M80.35 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, pelvik bölge ve kalça
M80.36 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, bacak
M80.37 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, ayak bileği ve ayak
M80.38 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, diğer
M80.39 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, yer tanımlanmamış
M80.4 İlaca bağlı osteoporoz, patolojik kırık ile
M80.40 İlaca bağlı osteoporoz, patolojik kırık ile, birden fazla yer
M80.41 İlaca bağlı osteoporoz, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, omuz bölgesi
M80.42 İlaca bağlı osteoporoz, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, kol
M80.43 İlaca bağlı osteoporoz, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, ön kol
M80.44 İlaca bağlı osteoporoz, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, el
M80.45 İlaca bağlı osteoporoz, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, pelvik bölge ve kalça
M80.46 İlaca bağlı osteoporoz, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, bacak
M80.47 İlaca bağlı osteoporoz, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, ayak bileği ve ayak
M80.48 İlaca bağlı osteoporoz, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, diğer
M80.49 İlaca bağlı osteoporoz, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, yer tanımlanmamış
M80.5 İdiopatik osteoporoz, patolojik kırık ile
M80.50 İdiopatik osteoporoz, patolojik kırık ile, birden fazla yer
M80.51 İdiopatik osteoporoz, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, omuz bölgesi
M80.52 İdiopatik osteoporoz, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, kol
M80.53 İdiopatik osteoporoz, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, ön kol
M80.54 İdiopatik osteoporoz, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, el
M80.55 İdiopatik osteoporoz, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, pelvik bölge ve kalça
M80.56 İdiopatik osteoporoz, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, bacak
M80.57 İdiopatik osteoporoz, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, ayak bileği ve ayak
M80.58 İdiopatik osteoporoz, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, diğer
M80.59 İdiopatik osteoporoz, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, yer tanımlanmamış
M80.8 Osteoporoz diğer, patolojik kırık ile
M80.80 Osteoporoz diğer, patolojik kırık ile, birden fazla yer
M80.81 Osteoporoz diğer, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, omuz bölgesi
M80.82 Osteoporoz diğer, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, kol
M80.83 Osteoporoz diğer, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, ön kol
M80.84 Osteoporoz diğer, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, el
M80.85 Osteoporoz diğer, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, pelvik bölge ve kalça
M80.86 Osteoporoz diğer, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, bacak
M80.87 Osteoporoz diğer, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, ayak bileği ve ayak
M80.88 Osteoporoz diğer, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, diğer
M80.89 Osteoporoz diğer, patolojik kırık ile, patolojik kırık ile, yer tanımlanmamış
M80.9 Tanımlanmamış osteoporoz, patolojik kırık ile
M80.90 Tanımlanmamış osteoporoz, patolojik kırık ile, birden fazla yer
M80.91 Tanımlanmamış osteoporoz, patolojik kırık ile, omuz bölgesi
M80.92 Tanımlanmamış osteoporoz, patolojik kırık ile, kol
M80.93 Tanımlanmamış osteoporoz, patolojik kırık ile, ön kol
M80.94 Tanımlanmamış osteoporoz, patolojik kırık ile, el
M80.95 Tanımlanmamış osteoporoz, patolojik kırık ile, pelvik bölge ve kalça
M80.96 Tanımlanmamış osteoporoz, patolojik kırık ile, bacak
M80.97 Tanımlanmamış osteoporoz, patolojik kırık ile, ayak bileği ve ayak
M80.98 Tanımlanmamış osteoporoz, patolojik kırık ile, diğer
M80.99 Tanımlanmamış osteoporoz, patolojik kırık ile, yer tanımlanmamış
M8000/6 Neoplazm, metastatik
M8051/0 Verrüköz papillom
M8090/1 Bazal hücreli tümör
M8090/3 Bazal hücreli karsinom BŞT
M81 Osteoporoz, patolojik kırıksız
M81.0 Postmenapozal osteoporoz
M81.00 Postmenapozal osteoporoz, birden fazla yer
M81.01 Postmenapozal osteoporoz, omuz bölgesi
M81.02 Postmenapozal osteoporoz, kol
M81.03 Postmenapozal osteoporoz, ön kol
M81.04 Postmenapozal osteoporoz, el
M81.05 Postmenapozal osteoporoz, pelvik bölge ve kalça
M81.06 Postmenapozal osteoporoz, bacak
M81.07 Postmenapozal osteoporoz, ayak bileği ve ayak
M81.08 Postmenapozal osteoporoz, diğer
M81.09 Postmenapozal osteoporoz, yer tanımlanmamış
M81.1 Postooforektomi osteoporozu
M81.10 Postooforektomi osteoporozu, birden fazla yer
M81.11 Postooforektomi osteoporozu, omuz bölgesi
M81.12 Postooforektomi osteoporozu, kol
M81.13 Postooforektomi osteoporozu, ön kol
M81.14 Postooforektomi osteoporozu, el
M81.15 Postooforektomi osteoporozu, pelvik bölge ve kalça
M81.16 Postooforektomi osteoporozu, bacak
M81.17 Postooforektomi osteoporozu, ayak bileği ve ayak
M81.18 Postooforektomi osteoporozu, diğer
M81.19 Postooforektomi osteoporozu, yer tanımlanmamış
M81.2 Kötü kullanım osteoporozu
M81.20 Kötü kullanım osteoporozu, birden fazla yer
M81.21 Kötü kullanım osteoporozu, omuz bölgesi
M81.22 Kötü kullanım osteoporozu, kol
M81.23 Kötü kullanım osteoporozu, ön kol
M81.24 Kötü kullanım osteoporozu, el
M81.25 Kötü kullanım osteoporozu, pelvik bölge ve kalça
M81.26 Kötü kullanım osteoporozu, bacak
M81.27 Kötü kullanım osteoporozu, ayak bileği ve ayak
M81.28 Kötü kullanım osteoporozu, diğer
M81.29 Kötü kullanım osteoporozu, yer tanımlanmamış
M81.3 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu
M81.30 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, birden fazla yer
M81.31 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, omuz bölgesi
M81.32 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, kol
M81.33 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, ön kol
M81.34 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, el
M81.35 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, pelvik bölge ve kalça
M81.36 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, bacak
M81.37 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, ayak bileği ve ayak
M81.38 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, diğer
M81.39 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, yer tanımlanmamış
M81.4 İlaca bağlı osteoporoz
M81.40 İlaca bağlı osteoporoz, birden fazla yer
M81.41 İlaca bağlı osteoporoz, omuz bölgesi
M81.42 İlaca bağlı osteoporoz, kol
M81.43 İlaca bağlı osteoporoz, ön kol
M81.44 İlaca bağlı osteoporoz, el
M81.45 İlaca bağlı osteoporoz, pelvik bölge ve kalça
M81.46 İlaca bağlı osteoporoz, bacak
M81.47 İlaca bağlı osteoporoz, ayak bileği ve ayak
M81.48 İlaca bağlı osteoporoz, diğer
M81.49 İlaca bağlı osteoporoz, yer tanımlanmamış
M81.5 İdiopatik osteoporoz
M81.50 İdiopatik osteoporoz, birden fazla yer
M81.51 İdiopatik osteoporoz, omuz bölgesi
M81.52 İdiopatik osteoporoz, kol
M81.53 İdiopatik osteoporoz, ön kol
M81.54 İdiopatik osteoporoz, el
M81.55 İdiopatik osteoporoz, pelvik bölge ve kalça
M81.56 İdiopatik osteoporoz, bacak
M81.57 İdiopatik osteoporoz, ayak bileği ve ayak
M81.58 İdiopatik osteoporoz, diğer
M81.59 İdiopatik osteoporoz, yer tanımlanmamış
M81.6 Lokalize osteoporoz [Lequesne]
M81.60 Lokalize osteoporoz [Lequesne], birden fazla yer
M81.61 Lokalize osteoporoz [Lequesne], omuz bölgesi
M81.62 Lokalize osteoporoz [Lequesne], kol
M81.63 Lokalize osteoporoz [Lequesne], ön kol
M81.64 Lokalize osteoporoz [Lequesne], el
M81.65 Lokalize osteoporoz [Lequesne], pelvik bölge ve kalça
M81.66 Lokalize osteoporoz [Lequesne], bacak
M81.67 Lokalize osteoporoz [Lequesne], ayak bileği ve ayak
M81.68 Lokalize osteoporoz [Lequesne], diğer
M81.69 Lokalize osteoporoz [Lequesne], yer tanımlanmamış
M81.8 Osteoporoz, diğer
M81.80 Osteoporoz, diğer, birden fazla yer
M81.81 Osteoporoz, diğer, omuz bölgesi
M81.82 Osteoporoz, diğer, kol
M81.83 Osteoporoz, diğer, ön kol
M81.84 Osteoporoz, diğer, el
M81.85 Osteoporoz, diğer, pelvik bölge ve kalça
M81.86 Osteoporoz, diğer, bacak
M81.87 Osteoporoz, diğer, ayak bileği ve ayak
M81.88 Osteoporoz, diğer, diğer
M81.89 Osteoporoz, diğer, yer tanımlanmamış
M81.9 Osteoporoz, tanımlanmamış
M81.90 Osteoporoz, tanımlanmamış, birden fazla yer
M81.91 Osteoporoz, tanımlanmamış, omuz bölgesi
M81.92 Osteoporoz, tanımlanmamış, kol
M81.93 Osteoporoz, tanımlanmamış, ön kol
M81.94 Osteoporoz, tanımlanmamış, el
M81.95 Osteoporoz, tanımlanmamış, pelvik bölge ve kalça
M81.96 Osteoporoz, tanımlanmamış, bacak
M81.97 Osteoporoz, tanımlanmamış, ayak bileği ve ayak
M81.98 Osteoporoz, tanımlanmamış, diğer
M81.99 Osteoporoz, tanımlanmamış, yer tanımlanmamış
M8147/0 Bazal hücreli adenom
M82 Osteoporoz, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M82.0 Osteoporoz, multipl miyelomda
M82.00 Osteoporoz, multipl miyelomda, birden fazla yer
M82.01 Osteoporoz, multipl miyelomda, omuz bölgesi
M82.02 Osteoporoz, multipl miyelomda, kol
M82.03 Osteoporoz, multipl miyelomda, ön kol
M82.04 Osteoporoz, multipl miyelomda, el
M82.05 Osteoporoz, multipl miyelomda, pelvik bölge ve kalça
M82.06 Osteoporoz, multipl miyelomda, bacak
M82.07 Osteoporoz, multipl miyelomda, ayak bileği ve ayak
M82.08 Osteoporoz, multipl miyelomda, diğer
M82.09 Osteoporoz, multipl miyelomda, yer tanımlanmamış
M82.1 Osteoporoz, endokrin bozukluklarda
M82.10 Osteoporoz, endokrin bozukluklarda, birden fazla yer
M82.11 Osteoporoz, endokrin bozukluklarda, omuz bölgesi
M82.12 Osteoporoz, endokrin bozukluklarda, kol
M82.13 Osteoporoz, endokrin bozukluklarda, ön kol
M82.14 Osteoporoz, endokrin bozukluklarda, el
M82.15 Osteoporoz, endokrin bozukluklarda, pelvik bölge ve kalça
M82.16 Osteoporoz, endokrin bozukluklarda, bacak
M82.17 Osteoporoz, endokrin bozukluklarda, ayak bileği ve ayak
M82.18 Osteoporoz, endokrin bozukluklarda, diğer
M82.19 Osteoporoz, endokrin bozukluklarda, yer tanımlanmamış
M82.8 Osteoporoz, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
M82.80 Osteoporoz, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda, birden fazla yer
M82.81 Osteoporoz, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda, omuz bölgesi
M82.82 Osteoporoz, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda, kol
M82.83 Osteoporoz, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda, ön kol
M82.84 Osteoporoz, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda, el
M82.85 Osteoporoz, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda, pelvik bölge ve kalça
M82.86 Osteoporoz, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda, bacak
M82.87 Osteoporoz, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda, ayak bileği ve ayak
M82.88 Osteoporoz, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda, diğer
M82.89 Osteoporoz, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda, yer tanımlanmamış
N17 Akut böbrek yetmezliği
N17.0 Akut böbrek yetmezliği, tübüler nekroz ile birlikte
N17.1 Akut böbrek yetmezliği, akut kortikal nekroz ile birlikte
N17.2 Akut böbrek yetmezliği, medüller nekroz ile birlikte
N17.8 Akut böbrek yetmezlikleri, diğer
N17.9 Akut böbrek yetmezliği, tanımlanmamış
N18 Kronik böbrek yetmezliği
N18.0 Son dönem böbrek hastalığı
N18.8 Kronik böbrek yetmezlikleri, diğer
N18.9 Kronik böbrek yetmezliği, tanımlanmamış
N19 Böbrek yetmezlikleri, tanımlanmamış
R05 Öksürük