Katılım Payından Muaf Hastalıklar
Kodu Adı
A00.1 Kolera, Vibrio cholerae 01, biovar eltor?a bağlı
A01.1 Paratifo A
A03.1 Şigelloz, Shigella flexneri?ye bağlı
A05.1 Botulizm
A15 Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A15-A19 Tüberküloz
A15.0 Akciğer tüberkülozu, kültürlü ya da kültürsüz balgam mikroskopisi ile kanıtlanmış
A15.1 Akciğer tüberkülozu, sadece kültürle kanıtlanmış
A15.2 Akciğer tüberkülozu, histolojik olarak kanıtlanmış
A15.3 Akciğer tüberkülozu, tanımlanmamış yolla kanıtlanmış
A15.4 İntratorasik lenf nodu tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A15.5 Larinks, trakea ve bronş tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A15.6 Tüberküloz plörezi, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A15.7 Primer solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A15.8 Solunum yolları diğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A15.9 Solunum yolları tüberkülozu tanımlanmamış, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A16 Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmamış
A16.0 Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak negatif
A16.1 Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik inceleme yapılmamış
A16.2 Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik kanıt hakkında bilgi verilmemiş
A16.3 İntratorasik lenf nodları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış
A16.4 Larinks, trakea ve bronş tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış
A16.5 Tüberküloz plörezi, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış
A16.7 Primer solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış
A16.8 Primer solunum yolları diğer tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış
A16.9 Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış
A17 Sinir sistemi tüberkülozu
A17.0 Tüberküloz menenjit
A17.1 Menenjial tüberkülom
A17.8 Sinir sisteminin tüberkülozu, diğer
A17.9 Sinir sistemi tüberkülozu, tanımlanmamış
A18 Organların tüberkülozu, diğer
A18.0 Kemik ve eklem tüberkülozu
A18.1 Ürogenital sistem tüberkülozu
A18.2 Tüberküloz periferik lenfadenopati
A18.3 Bağırsak, periton ve mezenterik lenf bezi tüberkülozu
A18.4 Deri ve derialtı dokusu tüberkülozu
A18.5 Göz tüberkülozu
A18.6 Kulak tüberkülozu
A18.7 Adrenal bezlerin tüberkülozu
A18.8 Tüberküloz, diğer tanımlanmış organların
A18.8T Tüberküloz, diğer tanımlanmış organların
A19 Miliyer tüberküloz
A19.0 Akut miliyer tüberküloz, tanımlanmış tek bir yerin
A19.1 Akut miliyer tüberküloz, birden fazla yerin
A19.2 Akut miliyer tüberküloz, tanımlanmamış
A19.8 Miliyer diğer tüberkülozlar
A19.9 Miliyer tüberküloz, tanımlanmamış
A24 Ruam ve melioidoz
A24.0 Ruam
A24.1 Akut ve fulminan melioidoz
A24.2 Subakut ve kronik melioidoz
A24.3 Melioidozlar, diğer
A24.4 Melioidoz, tanımlanmamış
A80 Akut poliomyelit
A80-A89 Merkezi sinir sistemi viral enfeksiyonları
A80.0 Akut paralitik poliomyelit, aşıya bağlı
A80.1 Akut paralitik poliomyelit, vahşi virüs, yabancı
A80.2 Akut paralitik poliomyelit, vahşi virüs, yerli
A80.3 Akut paralitik poliomyelit, diğer ve tanımlanmamış
A80.4 Akut nonparalitik poliomyelit
A80.9 Akut poliomyelit, tanımlanmamış
A81 Merkezi sinir sistemi atipik virüs enfeksiyonları
A81.0 Creutzfeldt-Jakob hastalığı
A81.1 Subakut sklerozan panensefalit
A81.2 İlerleyici multifokal lökoensefalopati
A81.8 Merkezi sinir sistemi atipik virüs enfeksiyonları, diğer
A81.9 Merkezi sinir sistemi atipik virüs enfeksiyonları, tanımlanmamış
A82 Kuduz
A82.0 Orman kuduzu
A82.1 Kent kuduzu
A82.9 Kuduz, tanımlanmamış
A83 Viral ensefalitler, sivrisinekle taşınan
A83.0 Japon ensefaliti
A83.1 Batı at ensefaliti
A83.2 Doğu at ensefaliti
A83.3 St Louis ensefaliti
A83.4 Avustralya ensefaliti
A83.5 Kaliforniya ensefaliti
A83.6 Rocio virüs hastalığı
A83.8 Ensefalitler, diğer, sivrisinekle taşınan
A83.9 Viral ensefalit sivrisinekle taşınan, tanımlanmamış
A84 Viral ensefalitler, kene ile taşınan
A84.0 Uzak Doğu ensefalit keneyle taşınan [Rus bahar-yaz ensefaliti]
A84.1 Orta Avrupa ensefaliti keneyle taşınan
A84.8 Viral diğer ensefalitler, keneyle taşınan
A84.9 Viral ensefalit keneyle taşınan, tanımlanmamış
A85 Viral diğer ensefalitler, başka yerde sınıflanmamış
A85.0 Enteroviral ensefalit
A85.1 Adenoviral ensefalit
A85.2 Artropodlarla taşınan Viral ensefalit, tanımlanmamış
A85.8 Viral ensefalitler, diğer tanımlanmış
A86 Viral ensefalit, tanımlanmamış
A87 Viral menenjit
A87.0 Enteroviral menenjit
A87.1 Adenovirüs menenjiti
A87.2 Lenfositer koriomenenjit
A87.8 Viral menenjitler, diğer
A87.9 Viral menenjit, tanımlanmamış
A88 Merkezi sinir sistemi diğer viral enfeksiyonları, başka yerde sınıflanmamış
A88.0 Entero virüs ekzantematöz ateşi [Boston egzantemi]
A88.1 Epidemik vertigo
A88.8 Merkezi sinir sisteminin diğer virüs enfeksiyonları, tanımlanmış
A89 Merkezi sinir sisteminin viral enfeksiyonları, tanımlanmamış
B00 Herpes virüs [herpes simpleks] enfeksiyonları
B00-B09 Deri ve müköz membran lezyonları ile karakterize viral enfeksiyonlar
B00.0 Egzema herpetikum
B00.1 Herpes virüs veziküler dermatiti
B00.2 Herpes virüs gingivostomatiti ve faringotonsilliti
B00.3 Herpes virüs menenjiti
B00.4 Herpes virüs ensefaliti
B00.5 Herpes virüs göz hastalığı
B00.5T Herpes virüs göz hastalığı
B00.7 Dissemine herpes virüs hastalığı
B00.8 Herpes virüs enfeksiyonu, diğer formlar
B00.9 Herpes virüs enfeksiyonu, tanımlanmamış
B01 Varisella [su çiçeği]
B01.0 Varisella menenjiti
B01.0T Varisella menenjiti (G02.0*)
B01.1 Varisella ensefaliti
B01.2 Varisella pnömonisi
B01.8 Varisella, diğer komplikasyonlarla birlikte
B01.9 Varisella, komplikasyonsuz
B02 Zoster [herpes zoster]
B02.0 Zoster ensefaliti
B02.1 Zoster menenjiti
B02.2 Zoster, diğer, merkezi sinir sistemi tutulumu ile birlikte
B02.3 Zoster göz hastalığı
B02.7 Dissemine Zoster
B02.8 Zoster, diğer komplikasyonlarla birlikte
B02.9 Zoster, komplikasyonsuz
B03 Çiçek1
B04 Maymun çiçeği
B05 Kızamık
B05.0 Kızamık, ensefalit komplikasyonlu
B05.1 Kızamık, menenjit komplikasyonlu
B05.2 Kızamık, pnömoni komplikasyonlu
B05.3 Kızamık, otitis media komplikasyonlu
B05.4 Kızamık, bağırsak komplikasyonlu
B05.8 Kızamık, diğer komplikasyonlarla birlikte
B05.9 Kızamık, komplikasyonsuz
B06 Kızamıkçık [Rubella]
B06.0 Kızamıkçık, nörolojik komplikasyonlu
B06.8 Kızamıkçık, diğer komplikasyonlarla birlikte
B06.9 Kızamıkçık, komplikasyonsuz
B07 Viral siğiller
B08 Deri ve müköz membran lezyonları ile karakterize diğer viral enfeksiyonlar, başka yerde sınıflanmamış
B08.0 Ortopox virüs enfeksiyonları, diğer
B08.1 Molluskum kontagiozum
B08.2 Egzantema subitum [altıncı hastalık]
B08.3 Eritema enfeksiyozum [beşinci hastalık]
B08.4 Egzantemli enterovirüs veziküler stomatiti
B08.5 Entero virüs veziküler farenjiti
B08.8 Deri ve mukoza membranlarında lezyonlar ile karakterize diğer tanımlanmış virüs enfeksiyonları
B09 Deri ve müköz membran lezyonlarıyla karakterize viral enfeksiyon, tanımlanmamış
B18 Kronik viral hepatit
B18.0 Kronik viral hepatit B, delta ajanlı
B18.1 Kronik viral hepatit B, delta ajansız
B18.2 Kronik viral hepatit C
B18.8 Kronik viral hepatit, diğer
B18.9 Kronik viral hepatit, tanımlanmamış
B20 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar ile sonuçlanan
B20-B24 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı
B20.0 HIV hastalığı sonucu mikobakteri enfeksiyonu
B20.1 HIV hastalığı sonucu diğer bakteriyel enfeksiyonlar
B20.2 HIV hastalığı sonucu sitomegalovirüs hastalığı
B20.3 HIV hastalığı sonucu diğer viral enfeksiyonlar
B20.4 HIV hastalığı sonucu kandidiyaz
B20.5 HIV hastalığı sonucu diğer mikozlar
B20.6 HIV hastalığı sonucu Pneumocystis carinii pnömonisi
B20.7 HIV hastalığı sonucu multipl enfeksiyon
B20.8 HIV hastalığı sonucu diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar
B20.9 HIV hastalığı sonucu tanımlanmamış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar
B21 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, malign neoplazmlar ile sonuçlanan
B21.0 HIV hastalığı sonucu Kaposi sarkomu
B21.1 HIV hastalığı sonucu Burkitt lenfoması
B21.2 HIV hastalığı sonucu diğer non-Hodgkin lenfoma türleri
B21.3 HIV hastalığı sonucu diğer lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların malign neoplazmları
B21.7 HIV hastalığı sonucu birden fazla malign neoplazm
B21.8 HIV hastalığı sonucu diğer malign neoplazmlar
B21.9 HIV hastalığı sonucu tanımlanmamış malign neoplazmlar
B22 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, diğer tanımlanmış hastalıklarla sonuçlanan
B22.0 HIV hastalığı sonucu ensefalopati
B22.1 HIV hastalığı sonucu lenfoid interstisiyel pnömoni
B22.2 HIV hastalığı sonucu erime sendromu
B22.7 HIV hastalığı sonucu başka yerde sınıflanmış birden fazla hastalık
B23 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, diğer durumlar ile sonuçlanan
B23.0 Akut HIV enfeksiyonu sendromu
B23.1 HIV hastalığı sonucu (persistan) yaygın lenfadenopati
B23.2 HIV hastalığı sonucu hematolojik ve immünolojik anormallikler, başka
B23.8 HIV hastalığı sonucu diğer tanımlanmış durumlar
B24 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, tanımlanmamış, başka yerde sınıflanmamış
B37.1 Akciğer kandidiyazı
B37.5 Kandidal menenjit
B37.6 Kandidal endokardit
B37.7 Kandidal septisemi
B38.1 Kronik akciğer koksidioidomikozu
B38.2 Akciğer koksidioidomikozu, tanımlanmamış
B38.3 Deri koksidioidomikozu
B38.4 Koksidioidomikoz menenjiti
B38.7 Dissemine koksidioidomikoz
B38.8 Koksidioidomikoz türleri, diğer
B38.9 Koksidioidomikoz, tanımlanmamış
B39.1 Kronik pulmoner histoplasmosis capsulati
B39.2 Pulmoner histoplasmosis capsulati, tanımlanmamış
B39.3 Dissemine histoplasmosis capsulati
B39.4 Histoplasmosis capsulati, tanımlanmamış
B39.5 Histoplasmosis duboisii
B39.9 Histoplazmoz, tanımlanmamış
B40.1 Kronik akciğer blastomikozu
B40.2 Akciğer blastomikozu, tanımlanmamış
B40.3 Deri blastomikozu
B40.7 Dissemine blastomikoz
B40.8 Blastomikoz, diğer formları
B40.9 Blastomikoz, tanımlanmamış
B41.0 Akciğer parakoksidioidomikozu
B41.7 Dissemine parakoksidioidomikoz
B41.8 Parakoksidioidomikoz, diğer formları
B41.9 Parakoksidioidomikoz, tanımlanmamış
B42.0 Akciğer sporotrikozu
B42.1 Lenfokutanöz sporotrikoz
B42.7 Dissemine sporotrikoz
B42.8 Sporotrikoz, diğer formları
B43.0 Deri kromomikozu
B43.1 Faomikotik beyin apsesi
B43.2 Deri altı faomikotik apse ve kisti
B43.8 Kromomikoz, diğer formları
B43.9 Kromomikoz, tanımlanmamış
B44.0 İnvaziv pulmoner aspergilloz
B44.1 Pulmoner aspergillozlar, diğer
B44.2 Tonsiller aspergilloz
B44.7 Dissemine aspergilloz
B44.8 Aspergilloz, diğer formları
B44.9 Aspergilloz, tanımlanmamış
B45.0 Akciğer kriptokokozu
B45.1 Serebral kriptokokoz
B45.2 Deri kriptokokozu
B45.3 Kemik kriptokokozu
B45.7 Dissemine kriptokokoz
B45.8 Kriptokokoz, diğer formları
B45.9 Kriptokokoz, tanımlanmamış
B46.0 Akciğer mukormikozu
B46.1 Rinoserebral mukormikoz
B46.2 Gastrointestinal mukormikoz
B46.3 Deri mukormikozu
B46.4 Dissemine mukormikoz
B46.5 Mukormikoz, tanımlanmamış
B46.8 Zigomikozlar, diğer
B46.9 Zigomikoz, tanımlanmamış
B47.0 Ömiçetoma
B47.1 Aktinomiçetoma
B47.9 Miçetoma, tanımlanmamış
B67.1 Akciğerde Echinococcus granulosus enfeksiyonu
C00 Dudak malign neoplazmları
C00-C14 Dudak, oral kavite ve farinks malign neoplazmları
C00-C75 Primer olan veya primer olduğu varsayılan belirli yerlerin malign neoplazmları,lemfoid, hematopoetik ve ilgili doku neoplazmları hariç
C00-C97 Malign neoplazmlar
C00-D48 Neoplazmlar
C00.0 Üst dudak malign neoplazmı, dış bölge
C00.1 Alt dudak malign neoplazmı, dış bölge
C00.2 Dudak malign neoplazmı, dış bölge, dudak tanımlanmamış
C00.3 Üst dudak malign neoplazmı, iç yüz
C00.4 Alt dudak malign neoplazmı, iç yüz
C00.5 Dudak iç yüz malign neoplazmı, dudak tanımlanmamış
C00.6 Dudak komissüru malign neoplazmı
C00.8 Dudak overlapping lezyonu
C00.9 Dudak malign neoplazmı, dudak tanımlanmamış
C01 Dil kökü malign neoplazmları
C02 Dil malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının
C02.0 Dil arka yüzeyi malign neoplazmı
C02.1 Dil kenarları malign neoplazmı
C02.2 Dil ön yüzü malign neoplazmı
C02.3 Dil 2/3 önü malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
C02.4 Lingual tonsil malign neoplazmı
C02.8 Dilin overlapping lezyonu
C02.9 Dil malign neoplazmı, tanımlanmamış
C03 Diş eti malign neoplazmları
C03.0 Üst diş eti malign neoplazmı
C03.1 Alt diş eti malign neoplazmı
C03.9 Diş eti malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
C04 Ağız tabanı malign neoplazmları
C04.0 Ağzın ön tabanı malign neoplazmı
C04.1 Ağız yan duvarı malign neoplazmı
C04.8 Ağız tabanı overlapping lezyonu
C04.9 Ağız tabanı malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
C05 Damak malign neoplazmları
C05.0 Sert damak malign neoplazmı
C05.1 Yumuşak damak malign neoplazmı
C05.2 Uvula malign neoplazmı
C05.8 Damak overlapping lezyonu
C05.9 Damak malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
C06 Ağzın malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının
C06.0 Yanak mukozası malign neoplazmı
C06.1 Ağız vestibülü malign neoplazmı
C06.2 Retromolar bölge malign neoplazmı
C06.8 Ağız diğer ve tanımlanmamış kısımlarının overlapping lezyonu
C06.9 Ağız malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
C07 Parotis bezi malign neoplazmı
C08 Majör tükrük bezlerinin malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış
C08.0 Submandibüler bez malign neoplazmı
C08.1 Sublingual bez malign neoplazmı
C08.8 Majör tükrük bezler overlapping lezyonu
C08.9 Majör tükrük bezi malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
C09 Tonsil malign neoplazmı
C09.0 Tonsiller fossada malign neoplazm
C09.1 Tonsiller plika (ön) (arka) malign neoplazmı
C09.8 Tonsil overlapping lezyonu
C09.9 Tonsil malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
C10 Orofarinks malign neoplazmı
C10.0 Vallekula malign neoplazmı
C10.1 Epiglot ön yüzünde malign neoplazm
C10.2 Orofarinks yan duvarında malign neoplazm
C10.3 Orofarinks arka duvarında malign neoplazm
C10.4 Brankial yarık malign neoplazmı
C10.8 Orofarinks overlapping lezyonu
C10.9 Orofarinks malign neoplazmı, tanımlanmamış
C11 Nazofarinks malign neoplazmı
C11.0 Nazofarinks üst duvarında malign neoplazm
C11.1 Nazofarinks arka duvarında malign neoplazm
C11.2 Nazofarinks yan duvarında malign neoplazm
C11.3 Nazofarinks ön duvarında malign neoplazm
C11.8 Nazofarinks overlapping lezyonu
C11.9 Nazofarinks malign neoplazmı, tanımlanmamış
C12 Priform sinüsün malign neoplazmı
C13 Hipofarinks malign neoplazmı
C13.0 Postkrikoid bölgede malign neoplazm
C13.1 Ariepiglottik katlantı, hipofaringeal yüzde malign neoplazm
C13.2 Hipofarinks arka duvarında malign neoplazm
C13.8 Hipofarinks overlapping lezyonu
C13.9 Hipofarinks malign neoplazmı, tanımlanmamış
C14 Dudak, oral kavite ve farinksin malign neoplazmları, diğer ve sınırları belirsiz bölgelerin
C14.0 Farinks malign neoplazmı, tanımlanmamış
C14.2 Waldeyer halkası malign neoplazmı
C14.8 Dudak oral kavite ve farinksin overlapping lezyonu
C15 Özofagus malign neoplazmı
C15-C26 Sindirim organları malign neoplazmları
C15.0 Özofagus malign neoplazmı, servikal kısmı
C15.1 Özofagus malign neoplazmı, torasik kısmı
C15.2 Özofagus malign neoplazmı, abdominal kısmı
C15.3 Özofagus malign neoplazmı, 1/3 üst kısmı
C15.4 Özofagus malign neoplazmı, 1/3 orta kısmı
C15.5 Özofagus malign neoplazmı, 1/3 alt kısmı
C15.8 Özofagus overlapping lezyonu
C15.9 Özofagus malign neoplazmı, tanımlanmamış
C16 Mide malign neoplazmı
C16.0 Kardiada malign neoplazm
C16.1 Mide fundusunda malign neoplazm
C16.2 Mide korpusunda malign neoplazm
C16.3 Pilorik antrumda malign neoplazm
C16.4 Pilor malign neoplazmı
C16.5 Mide küçük kurvaturunda malign neoplazm, tanımlanmamış
C16.6 Mide büyük kurvaturunda malign neoplazm, tanımlanmamış
C16.8 Mide overlapping lezyonu
C16.9 Mide malign neoplazmı, tanımlanmamış
C17 İnce bağırsak malign neoplazmı
C17.0 Duodenum malign neoplazmı
C17.1 Jejunum malign neoplazmı
C17.2 İleum malign neoplazmı
C17.3 Meckel divertikülünde malign neoplazm
C17.8 İnce barsak overlapping lezyonu
C17.9 İnce barsak malign neoplazmı, tanımlanmamış
C18 Kolon malign neoplazmı
C18.0 Çekumda malign neoplazm
C18.1 Appendiksde malign neoplazm
C18.2 Çıkan kolonda malign neoplazm
C18.3 Kolon hepatik fleksürde malign neoplazm
C18.4 Transvers kolonda malign neoplazm
C18.5 Kolon splenik fleksürde malign neoplazm
C18.6 İnen kolonda malign neoplazm
C18.7 Sigmoid kolonda malign neoplazm
C18.8 Kolon overlapping lezyonu
C18.9 Kolon malign neoplazmı, tanımlanmamış
C19 Rektosigmoid bileşim malign neoplazmı
C20 Rektum malign neoplazmı
C21 Anüs ve anal kanal malign neoplazmı
C21.0 Anüs malign neoplazmı, tanımlanmamış
C21.1 Anal kanal malign neoplazmı
C21.2 Kloakojenik bölge malign neoplazmı
C21.8 Rektum, anüs ve anal kanalın overlapping lezyonu
C22 Karaciğer ve intrahepatik safra yolları malign neoplazmı
C22.0 Hepatoselüler karsinom
C22.1 İntrehepatik safra yolu karsinomu
C22.2 Hepatoblastom
C22.3 Karaciğerin anjiosarkomu
C22.4 Karaciğer sarkomu, diğer
C22.7 Karaciğerin diğer tanımlanmış karsinomları
C22.9 Karaciğer malign neoplazmı, tanımlanmamış
C23 Safra kesesi malign neoplazmı
C24 Safra kanalı malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış bölgelerin
C24.0 Ekstrahepatik safra yolu malign neoplazmı
C24.1 Ampulla vateride malign neoplazm
C24.8 Safra yollarının overlapping lezyonu
C24.9 Safra yolu malign neoplazmı, tanımlanmamış
C25 Pankreas malign neoplazmı
C25.0 Pankreas başı malign neoplazmı
C25.1 Pankreas gövdesi malign neoplazmı
C25.2 Pankreas kuyruğu malign neoplazmı
C25.3 Pankreatik kanal malign neoplazmı
C25.4 Endokrin pankreas malign neoplazmı
C25.7 Pankreasın diğer kısımlarının malign neoplazmı
C25.8 Pankreas overlapping lezyonu
C25.9 Pankreas malign neoplazmı, tanımlanmamış
C26 Sindirim organları malign neoplazmı, diğer ve sınırları belirsiz bölgelerin
C26.0 Barsak kanalı malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
C26.1 Dalak malign neoplazmı
C26.8 Sindirim sisteminin overlapping lezyonu
C26.9 Sindirim sistemi içinde sınırları belirsiz yerlerin malign neoplazmı
C30 Burun boşluğu ve ortakulak malign neoplazmı
C30-C39 Solunum organları ve intratorasik organların malign neoplazmlar
C30.0 Burun boşluğunda malign neoplazm
C30.1 Ortakulakta malign neoplazm
C31 Aksesuar sinüslerin malign neoplazmı
C31.0 Maksiller sinüs malign neoplazmı
C31.1 Etmoid sinüs malign neoplazmı
C31.2 Frontal sinüs malign neoplazmı
C31.3 Sfenoid sinüs malign neoplazmı
C31.8 Aksesuar sinüs overlapping lezyonu
C31.9 Aksesuar sinüs malign neoplazmı, tanımlanmamış
C32 Larinks malign neoplazmı
C32.0 Glottis malign neoplazmı
C32.1 Supraglottis malign neoplazmı
C32.2 Subglottis malign neoplazmı
C32.3 Larinks kıkırdağı malign neoplazmı
C32.8 Larinksin overlapping lezyonu
C32.9 Larinks malign neoplazmı, tanımlanmamış
C33 Trakea malign neoplazmı
C34 Bronş ve akciğer malign neoplazmı
C34.0 Ana bronş malign neoplazmı
C34.1 Bronş veya akciğer malign neoplazmı, üst lob
C34.2 Bronş veya akciğer malign neoplazmı, orta lob
C34.3 Bronş veya akciğer malign neoplazmı, alt lob
C34.8 Bronş ve akciğer overlapping lezyonu
C34.9 Bronş veya akciğer malign neoplazmı, tanımlanmamış
C38 Kalp, mediasten ve plevra malign neoplazmı
C38.0 Kalp malign neoplazmı
C38.1 Ön mediasten malign neoplazmı
C38.2 Arka mediasten malign neoplazmı
C38.3 Mediasten malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
C38.4 Plevra malign neoplazmı
C38.8 Kalp, mediasten ve plevra overlapping lezyonu
C39.0 Üst solunum yolu malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
C39.8 Solunum organları ve intratorasik organların overlapping lezyonu
C39.9 Solunum sisteminde eksik tanımlanmış yerlerin malign neoplazmı
C40 Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı
C40-C41 Kemik ve eklem kıkırdağı malign neoplazmları
C40.0 Üst ekstremite uzun kemikleri ve skapula malign neoplazmı
C40.1 Üst eksremitenin kısa kemiklerinin malign neoplazmı
C40.2 Alt ekstremite uzun kemiklerinin malign neoplazmı
C40.3 Alt ekstremite kısa kemiklerinin malign neoplazmı
C40.8 Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağı overlopping lezyonları
C40.9 Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağı malign neoplazmı, tanımlanmamış
C41 Kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış bölgelerin
C41.0 Kafa ve yüz kemikleri malign neoplazmı
C41.1 Mandibula malign neoplazmı
C41.2 Vertebral kolon malign neoplazmı
C41.3 Kaburgalar, sternum ve klavikula malign neoplazmı
C41.4 Pelvik kemikleri, sakrum ve koksiks malign neoplazmı
C41.8 Kemik ve eklem kıkırdağının overlapping lezyonu
C41.9 Kemik ve eklem kıkırdakları malign neoplazmı, tanımlanmamış
C43 Deri malign melanomu
C43-C44 Melanom ve derinin diğer malign neoplazmları
C43.0 Malign melanom, dudakta
C43.1 Malign melanom, kantus dahil göz kapağında
C43.2 Malign melanom, kulak ve dış kulak yolunda
C43.3 Malign melanom, yüz diğer ve tanımlanmamış kısımlarının
C43.4 Malign melanom, kafa derisi ve boyunda
C43.5 Malign melanom, gövdede
C43.6 Malign melanom, omuz dahil üst ekstremitede
C43.7 Malign melanom, kalça dahil alt ekstremitede
C43.8 Deri overlapping malign melanomu
C43.9 Deri malign melanomu, tanımlanmamış
C44 Derinin diğer malign neoplazmları
C44.0 Dudak derisi malign neoplazmı
C44.1 Göz kapağı derisi malign neoplazmı, kantus dahil
C44.2 Kulak ve kanal derisi malign neoplazmı
C44.3 Yüz derisi malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının
C44.4 Kafa ve boyun derisi malign neoplazmı
C44.5 Gövde derisi malign neoplazmı
C44.6 Üst ekstremite derisi malign neoplazmı, omuz dahil
C44.7 Alt ekstremite derisi malign neoplazmı, kalça dahil
C44.8 Deri overlapping lezyonu
C44.9 Deri malign neoplazmı malign neoplazmı, tanımlanmamış
C45.0 Plevra mezotelyoması
C45.1 Periton mezotelyoması
C45.2 Perikard mezotelyoması
C45.7 Mezotelyoma, diğer yerlerin
C45.9 Mezotelyoma, tanımlanmamış
C46.0 Kaposi sarkomu, deri
C46.1 Kaposi sarkomu, yumuşak doku
C46.2 Kaposi sarkomu, damak
C46.3 Kaposi sarkomu, lenf nodları
C46.7 Kaposi sarkomu, diğer yerlerin
C46.8 Kaposi sarkomu, birden fazla organın
C46.9 Kaposi sarkomu, tanımlanmamış
C47.0 Periferik sinirlerin malign neoplazmı, baş, yüz ve boyunda
C47.1 Üst ekstremite periferik sinirleri malign neoplazmı, omuz dahil
C47.2 Alt ekstremite periferik sinirleri malign neoplazmı, kalça dahil
C47.3 Toraks periferik sinirleri malign neoplazmı
C47.4 Karnın periferik sinirleri malign neoplazmı
C47.5 Pelvis periferik sinirleri malign neoplazmı
C47.6 Gövde periferik sinirleri malign neoplazmı, tanımlanmamış
C47.8 Periferik sinirlerin ve otonom sinir sistemi overlapping lezyonu
C47.9 Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi malign neoplazmı, tanımlanmamış
C48.0 Retroperiton malign neoplazmı
C48.1 Peritonun tanımlanmış kısımları malign neoplazmı
C48.2 Periton malign neoplazmı, tanımlanmamış
C48.8 Retroperiton ve periton overlapping lezyonları
C49.0 Baş, yüz ve boyun bağ ve yumuşak dokusu
C49.1 Üst ekstremite bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı, omuz dahil
C49.2 Alt ekstremite bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı, kalça dahil
C49.3 Toraks bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı
C49.4 Karın bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı
C49.5 Pelvis bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı
C49.6 Gövde bağ ve yumuşak dokusu, tanımlanmamış
C49.8 Bağ dokusu ve yumuşak doku overlapping lezyonu
C49.9 Bağ ve yumuşak doku, tanımlanmamış
C50 Meme malign neoplazmı
C50.0 Meme ucu ve areola malign neoplazmı
C50.1 Meme merkezi kısmı malign neoplazmı
C50.2 Meme üst iç kadranı malign neoplazmı
C50.3 Meme alt iç kadranı malign neoplazmı
C50.4 Meme üst dış kadranı malign neoplazmı
C50.5 Meme alt dış kadranı malign neoplazmı
C50.6 Meme aksiller kuyruğu malign neoplazmı
C50.8 Meme overlapping lezyonu
C50.9 Meme malign neoplazmı, tanımlanmamış
C51 Vulva malign neoplazmı
C51-C58 Kadın genital organları malign neoplazmları
C51.0 Labium majus malign neoplazmı
C51.1 Labium minüs malign neoplazmı
C51.2 Klitoris malign neoplazmı
C51.8 Vulva overlapping lezyonu
C51.9 Vulva malign neoplazmı, tanımlanmamış
C52 Vajina malign neoplazmı
C53 Serviks uteri malign neoplazmı
C53.0 Endoserviks malign neoplazmı
C53.1 Ekzoserviks malign neoplazmı
C53.8 Serviks uteri overlapping lezyonu
C53.9 Serviks uteri malign neoplazmı, tanımlanmamış
C54 Korpus uteri malign neoplazmı
C54.0 İstmus uteri malign neoplazmı
C54.1 Endometrium malign neoplazmı
C54.2 Miyometrium malign neoplazmı
C54.3 Fundus uteri malign neoplazmı
C54.8 Korpus uteri overlapping lezyonu
C54.9 Korpus uteri malign neoplazmı, tanımlanmamış
C55 Uterus malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
C56 Over malign neoplazmı
C57 Kadın genital organları malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C57.0 Fallop tüpü malign neoplazmı
C57.1 Geniş ligament malign neoplazmı
C57.2 Yuvarlak ligament malign neoplazmı
C57.3 Parametrium malign neoplazmı
C57.4 Uterus adneksleri malign neoplazmı, tanımlanmamış
C57.7 Kadın genital organları malign neoplazmı, diğer tanımlanmış
C57.8 Kadın genital organlarının overlapping lezyonu
C57.9 Kadın genital organı malign neoplazmı, tanımlanmamış
C58 Plasenta malign neoplazmı
C60 Penis malign neoplazmı
C60-C63 Erkek genital organlarının malign neoplazmı
C60.0 Sünnet derisi malign neoplazmı
C60.1 Glans penis malign neoplazmı
C60.2 Penis gövdesi malign neoplazmı
C60.8 Penis overlapping lezyonu
C60.9 Penis malign neoplazmı, tanımlanmamış
C61 Prostat malign neoplazmı
C62 Testis malign neoplazmı
C62.0 İnmemiş testis malign neoplazmı
C62.1 İnmiş testis malign neoplazmı
C62.9 Testis malign neoplazmı, tanımlanmamış
C63 Erkek genital organlarının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C63.0 Epididimis malign neoplazmı
C63.1 Spermatik kord malign neoplazmı
C63.2 Skrotum malign neoplazmı
C63.7 Erkek genital organları malign neoplazmı, diğer tanımlanmış
C63.8 Erkek genital organlarının overlapping lezyonu
C63.9 Erkek genital organı malign neoplazmı, tanımlanmamış
C64 Böbrek malign neoplazmı, renal pelvis hariç
C64-C68 İdrar yolunun malign neoplazmı
C65 Renal pelvis malign neoplazmı
C66 Üreter malign neoplazmı
C67 Mesane malign neoplazmı
C67.0 Mesane trigonu malign neoplazmı
C67.1 Mesane kubbesi malign neoplazmı
C67.2 Mesane yan duvarı malign neoplazmı
C67.3 Mesane ön duvarı malign neoplazmı
C67.4 Mesane arka duvarı malign neoplazmı
C67.5 Mesane boynu malign neoplazmı
C67.6 Üreterik orifis malign neoplazmı
C67.7 Urakus malign neoplazmı
C67.8 Mesane overlapping lezyonu
C67.9 Mesane malign neoplazmı, tanımlanmamış
C68 İdrar yollarının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C68.0 Üretra malign neoplazmı
C68.1 Paraüretral bez malign neoplazmı
C68.8 Üriner organların overlapping lezyonu
C68.9 Üriner organ malign neoplazmı, tanımlanmamış
C69 Göz ve adneks malign neoplazmı
C69-C72 Göz, beyin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının malign neoplazmları
C69.0 Konjonktiva malign neoplazmı
C69.1 Kornea malign neoplazmı
C69.2 Retina malign neoplazmı
C69.3 Koroid malign neoplazmı
C69.4 Siliyer cisim malign neoplazmı
C69.5 Lakrimal bez ve kanal malign neoplazmı
C69.6 Orbita malign neoplazmı
C69.8 Göz ve adneks overlapping lezyonu
C69.9 Göz malign neoplazmı, tanımlanmamış
C70.0 Serebral meninksler malign neoplazmı
C70.1 Spinal meninksler malign neoplazmı
C70.9 Meninkslerin malign neoplazmı, tanımlanmamış
C71 Beyin malign neoplazmı
C71.0 Beyin malign neoplazmı, loblar ve ventriküller hariç
C71.1 Frontal lob malign neoplazmı
C71.2 Temporal lob malign neoplazmı
C71.3 Paryetal lob malign neoplazmı
C71.4 Oksipital lob malign neoplazmı
C71.5 Serebral ventrikül malign neoplazmı
C71.6 Beyincik malign neoplazmı
C71.7 Beyin sapı malign neoplazmı
C71.8 Beyin overlapping lezyonu
C71.9 Beyin malign neoplazmı, tanımlanmamış
C72 Spinal kord, kranial sinirler ve merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının malign neoplazmı
C72.0 Spinal kord malign neoplazmı
C72.1 Kauda equina malign neoplazmı
C72.2 Olfaktor sinir malign neoplazmı
C72.3 Optik sinir malign neoplazmı
C72.4 Akustik sinir malign neoplazmı
C72.5 Kranial sinirlerin malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C72.8 Beynin ve merkezi sinir sisteminin overlapping lezyonu, diğer kısımlarının
C72.9 Merkezi sinir sistemi malign neoplazmı, tanımlanmamış
C73 Tiroid bez malign neoplazmı
C73-C75 Tiroid ve diğer endokrin bezlerin malign neoplazmı
C74 Adrenal bez malign neoplazmı
C74.0 Adrenal bez korteksi malign neoplazmı
C74.1 Adrenal bez medüllası malign neoplazmı
C74.9 Adrenal bez malign neoplazmı, tanımlanmamış
C75 Endokrin bez ve ilgili yapıların diğer malign neoplazmı
C75.0 Paratiroid bez malign neoplazmı
C75.1 Hipofiz bezi malign neoplazmı
C75.2 Kraniofaringeal dukt malign neoplazmı
C75.3 Pineal bez malign neoplazmı
C75.4 Karotid cisim malign neoplazmı
C75.5 Aortik cisim ve diğer paraganlionlar malign neoplazmı
C75.8 Birden fazla bez tutulumlu malign neoplazm, tanımlanmamış
C75.9 Endokrin bez malign neoplazmı, tanımlanmamış
C76.0 Baş, yüz ve boyun malign neoplazmı
C76.1 Toraks malign neoplazmı
C76.2 Karın malign neoplazmı
C76.3 Pelvis malign neoplazmı
C76.4 Üst ekstremite malign neoplazmı
C76.5 Alt ekstremite malign neoplazmı
C76.7 Sınırları belirsiz yerlerin malign neoplazmı, diğer
C76.8 Overlapping lezyonu diğer ve sınırları belirsiz yerlerin
C77 Lenf nodlarının malign neoplazmı, sekonder ve tanımlanmamış
C77.0 Baş, yüz ve boyun lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.1 Toraks-içi lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.2 Karın-içi lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.3 Aksiller ve kol lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.4 İnguinal ve bacak lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.5 İntrapelvik lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.8 Birden fazla organların lenf nodlarının sekonder malign neoplazmı
C77.9 Lenf nodu sekonder malign neoplazmı, tanımlanmamış
C78.0 Akciğer sekonder malign neoplazmı
C78.1 Mediasten sekonder malign neoplazmı
C78.2 Plevra sekonder malign neoplazmı
C78.3 Solunum organlarının sekonder malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C78.4 İnce bağırsak sekonder malign neoplazmı
C78.5 Kalın bağırsak ve rektum sekonder malign neoplazmı
C78.6 Retroperiton ve periton sekonder malign neoplazmı
C78.7 Karaciğer sekonder malign neoplazmı
C78.8 Sindirim organlarının sekonder malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C79.0 Böbrek ve renal pelvis sekonder malign neoplazmı
C79.1 Mesane ve diğer ve tanımlanmamış üriner organların sekonder malign neoplazmı
C79.2 Deri sekonder malign neoplazmı
C79.3 Beyin ve serebral meninkslerin sekonder malign neoplazmı
C79.4 Sinir sistemi diğer ve tanımlanmamış bölümlerinin sekonder malign neoplazmı
C79.5 Kemik ve kemik iliği sekonder malign neoplazmı
C79.6 Over sekonder malign neoplazmı
C79.7 Adrenal bez sekonder malign neoplazmı
C79.8 Sekonder malign neoplazm, diğer tanımlanmış yerlerin
C81 Hodgkin hastalığı
C81-C96 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokunun malign neoplazmı
C81.0 Hodgkin hastalığı, lenfosit ağırlıklı
C81.1 Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz
C81.2 Hodgkin hastalığı, karma hücreli
C81.3 Hodgkin hastalığı, lenfositten fakir
C81.7 Hodgkin hastalığı, diğer
C81.9 Hodgkin hastalığı, tanımlanmamış
C82 Folliküler [nodüler] non-Hodgkin lenfoma
C82.0 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, küçük yarık hücreli, folliküler
C82.1 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, karma küçük yarık ve geniş hücreli, folliküler
C82.2 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, büyük hücreli, folliküler
C82.7 Folliküler non-Hodgkin lenfoma diğer tipleri
C82.9 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış
C83 Yaygın non-Hodgkin lenfoma
C83.0 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, küçük hücreli (yaygın)
C83.1 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, küçük yarık hücreli (yaygın)
C83.2 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, karma küçük ve büyük hücreli (yaygın)
C83.3 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, büyük hücreli (yaygın)
C83.4 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, immünoblastik (yaygın)
C83.5 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, lenfoblastik (yaygın)
C83.6 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, indiferensiye (yaygın)
C83.7 Burkitt tümörü
C83.8 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, diğer
C83.9 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış
C84.0 Mikozis fungoides
C84.1 Sézary hastalığı
C84.2 T-bölge lenfoması
C84.3 Lenfoepiteloid lenfoma
C84.4 Periferal T-hücreli lenfoma
C84.5 T-hücreli lenfomalar, diğer ve tanımlanmamış
C85.0 Lenfosarkom
C85.1 B-hücreli lenfoma, tanımlanmamış
C85.7 Non-Hodgkin lenfomanın, diğer tanımlanmış tipler
C85.9 Non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış tip
C88.0 Waldenström makroglobulinemi
C88.1 Alfa ağır zincir hastalığı
C88.2 Gama ağır zincir hastalığı
C88.3 İmmünoproliferatif ince bağırsak hastalığı
C88.7 Malign immünoproliferatif hastalıklar, diğer
C88.9 Malign immünoproliferatif hastalık, tanımlanmamış
C90 Multipl miyelom ve malign plazma hücreli neoplazmlar
C90.0 Multipl miyelom
C90.1 Plazma hücreli lösemi
C90.2 Plazmositom, ekstramedüller
C91 Lenfoid lösemi
C91.0 Akut lenfoblastik lösemi
C91.1 Kronik lenfositik lösemi
C91.2 Subakut lenfositik lösemi
C91.3 Prolenfositik lösemi
C91.4 Saçlı hücreli lösemi
C91.5 Yetişkin T-hücreli lösemi
C91.7 Lenfoid lösemiler, diğer
C91.9 Lenfoid lösemi, tanımlanmamış
C92 Myeloid lösemi
C92.0 Akut myeloid lösemi
C92.1 Kronik myeloid lösemi
C92.2 Subakut myeloid lösemi
C92.3 Myeloid sarkoma
C92.4 Akut promyelositik lösemi
C92.5 Akut myelomonositik lösemi
C92.7 Myeloid lösemiler, diğer
C92.9 Myeloid lösemi, tanımlanmamış
C93.0 Akut monositik lösemi
C93.1 Kronik monositik lösemi
C93.2 Subakut monositik lösemi
C93.7 Monositik lösemiler, diğer
C93.9 Monositik lösemi, tanımlanmamış
C94 Lösemiler diğer, özel hücre tipli
C94.0 Akut eritremi ve eritrolösemi
C94.1 Kronik eritremi
C94.2 Akut megakaryoblastik lösemi
C94.3 Mast hücreli lösemi
C94.4 Akut panmyelozis
C94.5 Akut myelofibrozis
C94.7 Lösemiler, diğer tanımlanmış
C95.0 Akut lösemi, tanımlanmamış hücre tipli
C95.1 Kronik lösemi, tanımlanmamış hücre tipli
C95.2 Subakut lösemi, tanımlanmamış hücre tipli
C95.7 Lösemiler, tanımlanmamış hücre tipli, diğer
C95.9 Lösemi, tanımlanmamış
C96.0 Letterer-Siwe hastalığı
C96.1 Malign histiositoz
C96.2 Malign mast hücreli tümör
C96.3 Gerçek histiyositik lenfoma
C96.7 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların malign neoplazmları, diğer tanımlanmış
C96.9 Lenfoid hematopoetik ve ilgili dokuların malign neoplazmı, tanımlanmamış
D00.0 Dudak, oral kavite ve farinkste karsinoma in situ
D00.1 Özofagusda karsinoma in situ
D00.2 Midede karsinoma in situ
D01.0 Kolonda karsinoma in situ
D01.1 Rektosigmoid bileşkede karsinoma in situ
D01.2 Rektumda karsinoma in situ
D01.3 Anüs ve anal kanalda karsinoma in situ
D01.4 Barsakta karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış kısımları
D01.5 Karaciğer, safrakesesi ve safra yollarında karsinoma in situ
D01.7 Sindirim organlarında karsinoma in situ, diğer, tanımlanmış
D01.9 Sindirim organında karsinoma in situ, tanımlanmamış
D02.0 Larinkste karsinoma in situ
D02.1 Trakeada karsinoma in situ
D02.2 Bronş ve akciğerde karsinoma in situ
D02.3 Solunum sisteminde karsinoma in situ, diğer kısımları
D02.4 Solunum sisteminde karsinoma in situ, tanımlanmamış
D03.0 Dudakta, melanoma in situ
D03.1 Göz kapağında melanoma in situ, kantus dahil
D03.2 Kulak ve dış kulak yolunda melanoma in situ
D03.3 Yüzde melanoma in situ, diğer ve tanımlanmamış kısmının
D03.4 Kafa derisi ve boyunda melanoma in situ
D03.5 Gövdede melanoma in situ
D03.6 Üst ekstremitede melanoma in situ, omuz dahil
D03.7 Alt ekstremitede melanoma in situ, kalça dahil
D03.8 Melanoma in situ, diğer yerlerin
D03.9 Melanoma in situ, tanımlanmamış
D04.0 Dudak derisinde karsinoma in situ
D04.1 Göz kapağı derisinde karsinoma in situ, kantus dahil
D04.2 Kulak ve dış kulak yolunun derisinde karsinoma in situ
D04.3 Yüzün derisinde karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış kısmının
D04.4 Kafa ve boyun derisinde karsinoma in situ
D04.5 Gövde derisinde karsinoma in situ
D04.6 Üst ekstremite derisinde karsinoma in situ, omuz dahil
D04.7 Alt ekstremite derisinde karsinoma in situ, kalça dahil
D04.8 Deride karsinoma in situ, diğer yerlerin
D04.9 Deride karsinoma in situ, tanımlanmamış
D05.0 Lobüler karsinoma in situ
D05.1 İntraduktal karsinoma in situ
D05.7 Memenin karsinoma in situsu, diğer
D05.9 Memenin karsinoma in situsu, tanımlanmamış
D06.0 Endoserviksde karsinoma in situ
D06.1 Ekzoservisksdekarsinoma in situ
D06.7 Serviksde karsinoma in situ, diğer kısımları
D06.9 Serviksde karsinoma in situ, tanımlanmamış
D07.0 Endometriumda karsinoma in situ
D07.1 Vulvada karsinoma in situ
D07.2 Vajinada karsinoma in situ
D07.3 Kadın genital organlarında karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış
D07.4 Penisde karsinoma in situ
D07.5 Prostatda karsinoma in situ
D07.6 Erkek genital organlarında , diğer ve tanımlanmamış
D09.0 Mesanede karsinoma in situ
D09.1 Üriner organlarda karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış
D09.2 Gözde karsinoma in situ
D09.3 Tiroid ve diğer endokrin bezlerde karsinoma in situ
D09.7 Karsinoma in situ, diğer tanımlanmış yerlerin
D09.9 Karsinoma in situ, tanımlanmamış
D10.0 Dudak benign neoplazmı
D10.1 Dil benign neoplazmı
D10.2 Ağız tabanı benign neoplazmı
D10.3 Ağız benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış kısımları
D10.4 Tonsil benign neoplazmı
D10.5 Orofarinks benign neoplazmı, diğer kısımları
D10.6 Nazofarinks benign neoplazmı
D10.7 Hipofarinks benign neoplazmı
D10.9 Farinks benign neoplazmı, tanımlanmamış
D11.0 Parotid bez benign neoplazmı
D11.7 Majör tükrük bezleri benign neoplazmı, diğer
D11.9 Majör tükrük bezi benign neoplazmı, tanımlanmamış
D12.0 Çekum benign neoplazmı
D12.1 Appendiks benign neoplazmı
D12.2 Çıkan kolon benign neoplazmı
D12.3 Transvers kolon benign neoplazmı
D12.4 İnen kolon benign neoplazmı
D12.5 Sigmoid kolon benign neoplazmı
D12.6 Kolon benign neoplazmı, tanımlanmamış
D12.7 Rektosigmoid bileşke benign neoplazmı
D12.8 Rektum benign neoplazmı
D12.9 Anüs ve anal kanal benign neoplazmı
D13.0 Özofagus benign neoplazmı
D13.1 Mide benign neoplazmı
D13.2 Duodenum benign neoplazmı
D13.3 İnce barsak benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış kısımları
D13.4 Karaciğer benign neoplazmı
D13.6 Pankreas benign neoplazmı
D13.7 Endokrin pankreas benign neoplazmı
D13.9 Sindirim sisteminin sınırları belirsiz yerlerinin benign neoplazmı
D14.0 Ortakulak, burun boşluğu ve aksesuar sinüslerin benign neoplazmı
D14.1 Larinks benign neoplazmı
D14.2 Trakea benign neoplazmı
D14.3 Bronş ve akciğer benign neoplazmı
D14.4 Solunum sistemi benign neoplazmı, tanımlanmamış
D15.0 Timüs benign neoplazmı
D15.1 Kalp benign neoplazmı
D15.2 Mediasten benign neoplazmı
D15.7 Toraks-içi organların benign neoplazmı, diğer tanımlanmış
D15.9 Toraks-içi organ benign neoplazmı, tanımlanmamış
D16.0 Üst ekstremite uzun kemikleri ve skapula benign neoplazmı
D16.1 Üst ekstremite kısa kemikleri benign neoplazmı
D16.2 Alt eksremite uzun kemikleri benign neoplazmı
D16.3 Alt eksremite kısa kemikleri benign neoplazmı
D16.4 Kafa ve yüz kemikleri benign neoplazmı
D16.5 Alt çene kemiği benign neoplazmı
D16.6 Vertebral kolon benign neoplazmı
D16.7 Kaburgalar, sternum ve klavikula benign neoplazmı
D16.8 Pelvik kemikler, sakrum ve koksiks benign neoplazmı
D16.9 Kemik ve eklem kıkırdağı benign neoplazmı, tanımlanmamış
D17.0 Benign lipomatöz neoplazm, baş, yüz ve boyun deri ve subkütanöz dokusu
D17.1 Benign lipomatöz neoplazm, gövde deri ve subkütanöz doku
D17.2 Benign lipomatöz neoplazm, ekstremitelerin deri ve subkütanöz dokusunun
D17.3 Benign lipomatöz neoplazm, diğer ve tanımlanmamış yerlerin deri ve subkütanöz dokusunun
D17.4 Benign lipomatöz neoplazm, intratorasik organların
D17.5 Benign lipomatöz neoplazm, intraabdominal organların
D17.6 Benign lipomatöz neoplazm, spermatik kord
D17.7 Benign lipomatöz neoplazm, diğer yerlerin
D17.9 Benign lipomatöz neoplazm, tanımlanmamış
D18.0 Hemanjiom, herhangi bir yerde
D18.1 Lenfanjiom, herhangi bir yerde
D19.0 Plevra mezotelyal dokusu benign neoplazmı
D19.1 Periton mezotelyal dokusu benign neoplazmı
D19.7 Mezotelyal doku benign neoplazmı, diğer yerlerin
D19.9 Mezotelyal doku benign neoplazmı, tanımlanmamış
D20.0 Retroperiton benign neoplazmı
D20.1 Periton benign neoplazmı
D21.0 Baş yüz ve boynun bağ dokusu ve diğer yumuşak dokularının benign neoplazmı
D21.1 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular benign neoplazmı, omuz dahil üst ekstremitenin
D21.2 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular benign neoplazmı, kalça dahil alt ekstremitenin
D21.3 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular benign neoplazmı, toraks
D21.4 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, karın
D21.5 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, pelvis
D21.6 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, gövde tanımlanmamış
D21.9 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, tanımlanmamış
D22.0 Dudak melanositik nevüsü
D22.1 Göz kapağı melanositik nevüsü, kantus dahil
D22.2 Kulak ve dış kulak yolu melanositik nevüsü
D22.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının melanositik nevüsü
D22.4 Saçlı deri ve boyun melanositik nevüsü
D22.5 Gövde melanositik nevüsü
D22.6 Omuz dahil üst ekstremitenin melanositik nevüsü
D22.7 Kalça dahil alt ekstremitenin melanositik nevüsü
D22.9 Melanositik nevüs, tanımlanmamış
D23.0 Dudak derisi benign neoplazmı, diğer
D23.1 Kantus dahil göz kapağı derisi benign neoplazmı, diğer
D23.2 Kulak ve dış kulak yolu derisi benign neoplazmı, diğer
D23.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının derisi benign neoplazmı, diğer
D23.4 Kafa ve boyun derisi benign neoplazmı, diğer
D23.5 Gövde derisi benign neoplazmı, diğer
D23.6 Omuz dahil üst ekstremite derisi benign neoplazmı, diğer
D23.7 Kalça dahil alt ekstremite derisi benign neoplazmı, diğer
D23.9 Deri benign neoplazmı, diğer, tanımlanmamış
D25.0 Uterus submükoz leiomiyomu
D25.1 Uterus intramural leiomiyomu
D25.2 Uterus subserozal leiomiyomu
D25.9 Uterus leiomiyomu, tanımlanmamış
D26.0 Serviks uteri benign neoplazmı, diğer
D26.1 Korpus uteri benign neoplazmı, diğer
D26.7 Uterusun diğer kısımları benign neoplazmı, diğer
D26.9 Uterus benign neoplazmı, diğer, tanımlanmamış
D28.0 Vulva benign neoplazmı
D28.1 Vajina benign neoplazmı
D28.2 Uterus tüpleri ve ligamentler benign neoplazmı
D28.7 Kadın genital organı benign neoplazmı, diğer tanımlanmış
D28.9 Kadın genital organı benign neoplazmı, tanımlanmamış
D29.0 Penis benign neoplazmı
D29.1 Prostat benign neoplazmı
D29.2 Testis benign neoplazmı
D29.3 Epididimis benign neoplazmı
D29.4 Skrotum benign neoplazmı
D29.7 Erkek genital organları benign neoplazmı, diğer
D29.9 Erkek genital organı benign neoplazmı, tanımlanmamış
D30.0 Böbrek benign neoplazmı
D30.1 Renal pelvis benign neoplazmı
D30.2 Üreter benign neoplazmı
D30.3 Mesane benign neoplazmı
D30.4 Üretra benign neoplazmı
D30.7 Üriner diğer organlar benign neoplazmı
D30.9 Üriner organ benign neoplazmı, tanımlanmamış
D31.0 Konjonktiva benign neoplazmı
D31.1 Kornea benign neoplazmı
D31.2 Retina benign neoplazmı
D31.3 Koroid benign neoplazmı
D31.4 Siliyer cisim benign neoplazmı
D31.5 Gözyaşı bezi ve kanalı benign neoplazmı
D31.6 Orbita benign neoplazmı, tanımlanmamış
D31.9 Göz benign neoplazmı, tanımlanmamış
D32.0 Serebral meninksler benign neoplazmı
D32.1 Spinal meninksler benign neoplazmı
D32.9 Meninksler benign neoplazmı, tanımlanmamış
D33.0 Beyin benign neoplazmı, supratentoryal
D33.1 Beyin benign neoplazmı, infratentoryal
D33.2 Beyin benign neoplazmı, tanımlanmamış
D33.3 Kranial sinirler benign neoplazmı
D33.4 Spinal kord benign neoplazmı
D33.7 Merkezi sinir sistemi benign neoplazmı, diğer tanımlanmış kısımları
D33.9 Merkezi sinir sistemi benign neoplazmı, tanımlanmamış
D35.0 Adrenal bez benign neoplazmı
D35.1 Paratiroid bez benign neoplazmı
D35.2 Hipofiz bezi benign neoplazmı
D35.3 Kraniofaringeal kanal benign neoplazmı
D35.4 Pineal bez benign neoplazmı
D35.5 Karotid cisim benign neoplazmı
D35.6 Aort cismi ve diğer paraganglionlar benign neoplazmı
D35.7 Endokrin bezler benign neoplazmı, diğer tanımlanmış
D35.8 Birden fazla bez tutulumlu benign neoplazmı
D35.9 Endokrin bez benign neoplazmı, tanımlanmamış
D36.0 Lenf nodları benign neoplazmı
D36.1 Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi benign neoplazmı
D36.7 Tanımlanmış diğer yerlerin benign neoplazmı
D36.9 Benign neoplazm, tanımlanmamış yerlerin
D37.0 Dudak, oral kavite ve farinksin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.1 Mide belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.2 İnce barsak belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.3 Appendiks belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.4 Kolon belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.5 Rektum belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.6 Karaciğer, safrakesesi ve safra yolları belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.7 Sindirim organları belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer
D37.9 Sindirim organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D38.0 Larinksin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D38.1 Trakea, bronş ve akciğerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D38.2 Plevra belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D38.3 Mediasten belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D38.4 Timüs belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D38.5 Solunum organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer
D38.6 Solunum organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D39.0 Uterusun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D39.1 Overin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D39.2 Plasentanın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D39.7 Kadın genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer
D39.9 Kadın genital organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D40.0 Prostatın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D40.1 Testisin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D40.7 Erkek genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer
D40.9 Erkek genital organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D41.0 Böbreğin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D41.1 Renal pelvisin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D41.2 Üreterin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D41.3 Üretranın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D41.4 Mesanenin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D41.7 Üriner organların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer
D41.9 Üriner organın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D42.0 Serebral meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D42.1 Spinal meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D42.9 Meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D43.0 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, supratentorial
D43.1 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, infratentoryal
D43.2 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D43.3 Kranial sinirlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D43.4 Spinal kordun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D43.7 Merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D43.9 Merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D44.0 Tiroid bezinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.1 Adrenal bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.2 Paratiroid bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.3 Hipofiz bezinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.4 Kraniofaringeal kanalın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.5 Pineal bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.6 Karotid cisimin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.7 Aort cismi ve diğer paraganglionların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.8 Birden fazla bez tutulumlu belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazm
D44.9 Endokrin bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D45 Polisitemia vera
D46.0 İnatçı anemi, sideroblaslar olmadan, tarif edildiği şekilde
D46.1 İnatçı anemi, sideroblastlarla birlikte
D46.2 İnatçı anemi, blastların baskın olduğu
D46.3 İnatçı anemi, transformasyonla birlikte blastların baskın olduğu
D46.4 İnatçı anemi, tanımlanmamış
D46.7 Myelodisplastik sendromlar, diğer
D46.9 Myelodisplastik sendrom, tanımlanmamış
D47.0 Histiositik ve mast hücreli tümörler, belirsiz veya bilinmeyen davranışlı
D47.1 Kronik myeloproliferatif hastalık
D47.2 Monoklonal gammopati
D47.3 Esansiyel (hemorajik) trombositemi
D47.7 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların diğer tanımlanmış belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmları
D47.9 Lenfoid hematopoetik ve ilgili dokuların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D48.0 Kemik ve eklem kıkırdağının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.1 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokunun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.2 Periferik sinir ve otonom sinir sisteminın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.3 Retroperitonun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.4 Peritonun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.5 Derinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.6 Memenin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.7 Tanımlanmış diğer yerlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.9 Belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazm, tanımlanmamış
D55 Enzim bozukluklarına bağlı anemi
D55-D59 Hemolitik anemiler
D55.0 Anemi, glikoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliğine bağlı
D55.1 Anemi, glutatyon metabolizmasının diğer bozukluklarına bağlı
D55.2 Anemi glikolitik enzimlerin bozukluğuna bağlı
D55.3 Anemiler, nükleotid metabolizma bozukluklarına bağlı
D55.8 Anemiler, enzim bozukluklarına bağlı diğer
D55.9 Enzim bozukluğuna bağlı anemi, tanımlanmamış
D56 Talasemiler
D56.0 Alfa talasemi
D56.1 Beta talasemi
D56.2 Delta-beta talasemi
D56.3 Talasemi taşıyıcılığı
D56.4 Fetal hemoglobinin kalıtsal kalıcılığı (HPFH)
D56.8 Talasemiler, diğer
D56.9 Talasemi, tanımlanmamış
D57 Orak-hücre bozuklukları
D57.0 Orak hücreli anemi, krizle birlikte
D57.1 Orak hücreli anemi, kriz olmadan
D57.2 Çifte heterozigot oraklaşma bozuklukları
D57.3 Orak-hücre taşıyıcılığı
D57.8 Orak hücre bozuklukları, diğer
D58 Kalıtsal diğer hemolitik anemiler
D58.0 Herediter siferositozis
D58.1 Kalıtsal eliptositoz
D58.2 Hemoglobinopatiler, diğer
D58.8 Kalıtsal hemolitik anemiler, diğer, tanımlanmış
D58.9 Kalıtsal hemolitik anemiler, tanımlanmamış
D59 Kazanılmış hemolitik anemi
D59.0 Otoimmün hemolitik anemi, ilaca bağlı
D59.1 Otoimmün hemolitik anemiler, diğer
D59.2 Hemolitik anemi, ilaca bağlı, otoimmün olmayan
D59.3 Hemolitik-üremik sendrom
D59.4 Hemolitik anemiler, diğer, otoimmün olmayan
D59.5 Paroksismal noktürnal hemoglobinüri [Marchiafava-Micheli]
D59.6 Hemoglobinüri, diğer, dış etkenli hemolize bağlı
D59.8 Hemolitik anemiler, diğer kazanılmış
D59.9 Hemolitik anemi kazanılmış, tanımlanmamış
D60 Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi [eritroblastopeni]
D60-D64 Aplastik ve diğer anemiler
D60.0 Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi, kronik
D60.1 Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi, geçici
D60.8 Kazanılmış saf kırmızı hücreli aplazileri, diğer
D60.9 Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi, tanımlanmamış
D61 Aplastik diğer anemiler
D61.0 Yapısal aplastik anemi
D61.1 Aplastik anemi, ilaca bağlı
D61.2 Aplastik anemi, diğer dış etkenlere bağlı
D61.3 İdiyopatik aplastik anemi
D61.8 Aplastik anemiler, diğer, tanımlanmış
D61.9 Aplastik anemi, tanımlanmamış
D62 Akut posthemorajik anemi
D63 Anemi, başka yerde sınıflanmış kronik hastalıklarda
D63.0 Neoplastik hastalıkta anemi
D63.8 Kronik hastalık anemisi diğer, başka yerde sınıflanmış
D63.8* Kronik hastalık anemisi diğer, başka yerde sınıflanmış
D64 Anemi, diğer
D64.8 Anemiler diğer, tanımlanmış
D64.9 Anemi, tanımlanmamış
D65 Dissemine intravasküler koagülasyon [defibrinasyon sendromu]
D65-D69 Koagülasyon bozuklukları, purpura ve diğer hemorajik durumlar
D66 Kalıtsal faktör VIII eksikliği
D67 Kalıtsal faktör IX eksikliği
D68 Koagülasyon bozuklukları, diğer
D68.0 Von Willebrand hastalığı
D68.1 Kalıtsal faktör XI eksikliği
D68.2 Pıhtılaşma faktörleri kalıtsal eksikliği, diğer
D68.3 Hemorajik bozukluk, dolaşımdaki antikoagülanlara bağlı
D68.4 Kazanılmış koagülasyon faktörü eksikliği
D68.8 Koagülasyon bozuklukları, diğer, tanımlanmış
D68.9 Koagülasyon bozukluğu, tanımlanmamış
D69 Purpura ve diğer hemorajik durumlar
D69.0 Allerjik purpura
D69.3 İdiyopatik trombositopenik purpura
D69.4 Primer trombositopeniler, diğer
D69.5 Sekonder trombositopeni
D69.6 Trombositopeni, tanımlanmamış
D73.2 Kronik konjestif splenomegali
D76.0 Langerhans hücre histiyositozu, başka yerde sınıflanmamış
D76.1 Hemofagositik lenfohistiyositoz
D76.2 Hemofagositik sendrom, enfeksiyonla bağlantılı
D76.3 Histiyositoz sendromları, diğer
D80 İmmün yetmezlik, antikor bozuklukları baskın
D80-D89 İmmün sistemi etkileyen bazı bozukluklar
D80.0 Hipogammaglobulinemi, kalıtsal
D80.1 Hipogamaglobulinemi, ailesel olmayan
D80.2 Selektif immünglobulin A [IgA] eksikliği
D80.3 Selektif immünglobulin G [IgG] alt sınıfları eksikliği
D80.4 Selektif immünglobulin M [IgM] eksikliği
D80.5 İmmün yetmezlik immünglobulin M [IgM] artışı ile birlikte olan
D80.6 Antikor eksikliği, normale yakın immünglobulin ya da
D80.7 Hipogamaglobulinemi, çocukluk çağı, geçici
D80.8 İmmün yetmezlikler, baskın olarak antikor kusurlu, diğer
D80.9 İmmün yetmezlik antikor bozukluğu baskın, tanımlanmamış
D81.0 Şiddetli kombine immün yetmezlik [SCID], retiküler disgenez ile birlikte
D81.1 Şiddetli kombine immün yetmezlik [SCID], düşük T-ve B-hücre sayısıyla birlikte
D81.2 Şiddetli kombine immün yetmezlik [SCID], düşük ya da normal B-hücre sayısıyla birlikte
D81.3 Adenozin deaminaz [ADA] eksikliği
D81.4 Nezelof sendromu
D81.5 Pürin nükleosid fosforilaz [PNP] eksikliği
D81.6 Majör histokompabilite kompleksi sınıf 1 eksikliği
D81.7 Majör histokompatibilite kompleksi sınıf 2 eksikliği
D81.8 Kombine immün yetmezlikler, diğer
D81.9 Kombine immün yetmezlik, tanımlanmamış
D86.0 Akciğer sarkoidozu
D86.1 Lenf nodları sarkoidozu
D86.2 Akciğer sarkoidozu, lenf nodları sarkoidozu ile birlikte
D86.3 Deri sarkoidozu
D86.8 Sarkoidoz, diğer ve kombine yerlerin
D86.9 Sarkoidoz, tanımlanmamış
E00 Konjenital iyot eksikliği sendromu
E00-E07 Tiroid bezi bozuklukları
E00-E90 Endokrin, beslenme ve metabolizma hastalıkları
E00.0 Konjenital iyot eksikliği sendromu, nörolojik tip
E00.1 Konjenital iyot eksikliği sendromu, miksödematöz tip
E00.2 Konjenital iyot eksikliği sendromu, karma tip
E00.9 Konjenital iyot eksikliği sendromu, tanımlanmamış
E01 Tiroid bezi bozuklukları ve benzer durumlar, iyot eksikliğine bağlı
E01.0 İyot eksikliğine bağlı diffüz (endemik) guatr
E01.1 İyot eksikliğine bağlı multinodüler (endemik) guatr
E01.2 İyot eksikliğine bağlı (endemik) guatr, tanımlanmamış
E01.8 İyot eksikliğine bağlı tiroid bezi hastalıkları ve benzer durumlar, diğer
E02 Subklinik iyot eksikliği hipotroidizmi
E03 Hipotiroidizm, diğer
E03.0 Konjenital hipotiroidizm, diffüz guatrın eşlik ettiği
E03.1 Konjenital hipotiroidizm, guatrsız
E03.2 Hipotiroidizm, ilaçlara ve diğer eksojen maddelere bağlı gelişen
E03.3 Hipotiroidizm, enfeksiyon sonrası
E03.4 Tiroid atrofisi (kazanılmış)
E03.5 Miksödem koma
E03.8 Hipotroidizm tanımlanmış, diğer
E03.9 Hipotroidizm, tanımlanmamış
E04 Toksik olmayan guatr, diğer
E04.0 Toksik olmayan diffüz guatr
E04.2 Toksik olmayan multinodüler guatr
E04.8 Toksik olmayan guatr tanımlanmış, diğer
E04.9 Toksik olmayan guatr, tanımlanmamış
E05 Tirotoksikoz [hipertiroidizm]
E05.0 Tirotoksikoz, diffüz guatrlı
E05.1 Tirotoksikoz, toksik tek tiroid nodüllü
E05.2 Tirotoksikoz, toksik multinodüler guatrlı
E05.3 Tirotoksikoz, ektopik tiroid dokusundan kaynaklanan
E05.4 Tirotoksikoz factitia
E05.5 Tiroid krizi veya fırtınası
E05.8 Tirotoksikozlar, diğer
E05.9 Tirotoksikoz, tanımlanmamış
E06 Tiroidit
E06.0 Akut tiroidit
E06.1 Subakut tiroidit
E06.2 Kronik tiroidit, geçici tirotoksikozlu
E06.3 Otoimmün tiroidit
E06.4 Tiroidit, ilaçların neden olduğu
E06.5 Kronik tiroiditler, diğer
E06.9 Tiroidit, tanımlanmamış
E07 Tiroid bezi diğer bozuklukları
E07.0 Kalsitonin hipersekresyonu
E07.1 Dishormogenetik guatr
E07.8 Tiroid bezinin bozuklukları diğer, tanımlanmış
E07.9 Tiroid bozuklukları, tanımlanmamış
E10 İnsülin-bağımlı diyabetes mellitüs
E10-E14 Diyabetes mellitüs
E10.0 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, komayla birlikte
E10.1 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, ketoasidozla birlikte
E10.2 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E10.2T İnsülin bağımlı Diyabetes mellitüs, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E10.3 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, göz komplikasyonuyla birlikte
E10.4 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, nörolojik komplikasyonla birlikte
E10.5 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E10.6 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte
E10.7 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, birden fazla komplikasyonla birlikte
E10.8 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E10.9 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, komplikasyonları olmayan
E11 İnsülin-bağımlı olmayan diyabetes mellitüs
E11.0 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, komayla birlikte
E11.1 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, ketoasidozla birlikte
E11.2 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E11.3 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, göz komplikasyonuyla birlikte
E11.4 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, nörolojik komplikasyonla birlikte
E11.5 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E11.6 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte
E11.7 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, birden fazla komplikasyonla birlikte
E11.8 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E11.9 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, komplikasyonları olmayan
E12 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs
E12.0 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, komayla birlikte
E12.1 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, ketoasidozla birlikte
E12.2 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E12.3 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, göz komplikasyonuyla birlikte
E12.4 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, nörolojik komplikasyonla birlikte
E12.5 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E12.6 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte
E12.7 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, birden fazla komplikasyonla birlikte
E12.8 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E12.9 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, komplikasyonları olmayan
E13 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış
E13.0 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, komayla birlikte
E13.1 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, ketoasidozla birlikte
E13.2 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E13.2T Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E13.3 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, göz komplikasyonuyla birlikte
E13.4 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, nörolojik komplikasyonla birlikte
E13.4T Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, nörolojik komplikasyonla birlikte
E13.5 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E13.6 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte
E13.7 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, birden fazla komplikasyonla birlikte
E13.8 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E13.9 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, komplikasyonları olmayan
E14 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış
E14.0 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, komayla birlikte
E14.1 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, ketoasidozla birlikte
E14.2 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E14.3 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, göz komplikasyonuyla birlikte
E14.4 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, nörolojik komplikasyonla birlikte
E14.4T Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, nörolojik komplikasyonla birlikte
E14.5 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E14.6 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte
E14.7 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, birden fazla komplikasyonla birlikte
E14.8 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E14.9 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, komplikasyonları olmayan
E15 Diyabetik olmayan hipoglisemik koma
E15-E16 Glikoz düzenlemesi ve pankreas iç salgısının diğer bozuklukları
E16 Pankreas iç salgısının diğer bozuklukları
E16.0 İlaca bağlı hipoglisemi, koma olmadan
E16.1 Hipoglisemiler, diğer
E16.2 Hipoglisemi, tanımlanmamış
E16.3 Artmış glukagon salgısı
E16.4 Anormal gastrin sekresyonu
E16.8 Pankreas iç salgısının diğer tanımlanmış bozuklukları
E16.9 Pankreas iç salgısının bozuklukları, tanımlanmamış
E20 Hipoparatiroidizm
E20-E35 Endokrin bezlerin diğer bozuklukları
E20.0 İdiopatik hipoparatiroidizm
E20.1 Psödohipoparatiroidizm
E20.8 Hipoparatiroidizmler, diğer
E20.9 Hipoparatiroidizm, tanımlanmamış
E21 Hiperparatiroidizm ve paratiroid bezin diğer bozuklukları
E21.0 Primer hiperparatiroidizm
E21.1 Sekonder hiperparatiroidizm, başka yerde sınıflanmamış
E21.2 Hiperparatiroidizm, diğer
E21.3 Hiperparatiroidizm, tanımlanmamış
E21.4 Paratiroid bezin bozuklukları tanımlanmış, diğer
E21.5 Paratiroid bezin bozuklukları, tanımlanmamış
E22 Hipofiz bezinin hiperfonksiyonu
E22.0 Akromegali ve hipofizer devlik
E22.1 Hiperprolaktinemi
E22.2 Uygunsuz antidiüretik hormon salgı sendromu
E22.8 Hipofiz bezinin diğer hiperfonksiyonu
E22.9 Hipofiz bezinin hiperfonksiyonu, tanımlanmamış
E23 Hipofiz bezinin diğer bozuklukları ve hipofonksiyonu
E23.0 Hipopitüitarizm
E23.1 Hipopitüitarizm, ilaca bağlı
E23.2 Diyabetes insipitus
E23.3 Hipotalamik disfonksiyon, başka yerde sınıflanmamış
E23.6 Hipofiz bezinin bozuklukları, diğer
E23.7 Hipofiz bezinin bozuklukları, tanımlanmamış
E24 Cushing sendromu
E24.0 Cushing hastalığı, pitüiter beze bağlı
E24.1 Nelson sendromu
E24.2 Cushing sendromu, ilaca bağlı
E24.3 Ektopik ACTH sendromu
E24.4 Psödo-Cushing sendromu, alkole-bağlı
E24.8 Cushing sendromu, diğer
E24.9 Cushing sendromu, tanımlanmamış
E25 Adrenogenital bozukluklar
E25.0 Konjenital adrenogenital bozukluklar, enzim eksiklikleriyle birlikte olan
E25.8 Adrenogenital bozukluklar, diğer
E25.9 Adrenogenital bozukluklar, tanımlanmamış
E26 Hiperaldosteronizm
E26.0 Primer hiperaldosteronizm
E26.1 Sekonder hiperaldosteronizm
E26.8 Hiperaldosteronizm, diğer
E26.9 Hiperaldosteronizm, tanımlanmamış
E27 Adrenal bezin diğer bozuklukları
E27.0 Adrenokortikal aşırı aktiviteler, diğer
E27.1 Primer adrenokortikal yetmezlik
E27.2 Addison krizi
E27.3 Adrenokortikal yetmezlik, ilaçlara bağlı
E27.4 Adrenokortikal yetmezlik, diğer ve tanımlanmamış
E27.5 Adrenomedüller hiperfonksiyon
E27.8 Adrenal bez bozuklukları diğer, tanımlanmış
E27.9 Adrenal bez bozuklukları, tanımlanmamış
E28 Over disfonksiyonu
E28.0 Östrojen fazlalığı
E28.1 Androjen fazlalığı
E28.2 Polikistik over sendromu
E28.3 Primer over yetmezliği
E28.8 Over disfonksiyonu, diğer
E28.9 Over disfonksiyonu, tanımlanmamış
E29 Testiküler disfonksiyon
E29.0 Testiküler hiperfonksiyon
E29.1 Testiküler hipofonksiyon
E29.8 Testiküler fonksiyon bozukluğu, diğer
E29.9 Testiküler fonksiyon bozukluğu, tanımlanmamış
E30 Puberte bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
E30.0 Gecikmiş puberte
E30.1 Puberte prekoks
E30.8 Puberte bozuklukları, diğer
E30.9 Puberte bozuklukları, tanımlanmamış
E31 Poliglandüler disfonksiyon
E31.0 Otoimmün poliglandüler yetmezlik
E31.1 Poliglandüler hiperfonksiyon
E31.8 Poliglandüler disfonksiyonlar, diğer
E31.9 Poliglandüler disfonksiyonlar, tanımlanmamış
E32 Timus hastalıkları
E32.0 Timusun persistan hiperplazisi
E32.1 Timus abseleri
E32.8 Timus hastalıkları, diğer
E32.9 Timus hastalıkları, tanımlanmamış
E34 Endokrin bozukluklar, diğer
E34.0 Karsinoid sendrom
E34.1 Barsak hormonlarının diğer hipersekresyonu
E34.2 Ektopik hormon sekresyonu, başka yerde sınıflanmamış
E34.3 Boy kısalığı, başka yerde sınıflanmamış
E34.4 Yapısal uzun boyluluk
E34.5 Androjen rezistans sendromu
E34.8 Endokrin bozukluklar tanımlanmış, diğer
E34.9 Endokrin bozukluk, tanımlanmamış
E35 Endokrin bez bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
E35.0 Tiroid bez bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
E35.0* Tiroid bez bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
E35.1 Adrenal bez bozuklukları başka yerlerde sınıflanmış hastalıklarda
E35.8 Endokrin bezlerin bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
E40 Kwashiorkor
E40-E46 Malnütrisyon
E41 Nütrisyonel marasmus
E42 Marasmik kwashiorkor
E43 Protein-enerji malnütrisyonu, tanımlanmamış
E44 Protein-enerji malnütrisyonu, orta veya hafif
E44.0 Orta protein-enerji malnütrisyonu
E44.1 Hafif protein-enerji malnütrisyonu
E45 Gelişme geriliği, protein-enerji malnütrisyonu sonrası
E46 Protein-enerji malnütrisyonu, tanımlanmamış
E50 Vitamin A eksikliği
E50-E64 Diğer beslenme yetersizlikleri
E50.0 Vitamin A eksikliği, konjonktival kserozis ile birlikte olan
E50.1 Vitamin A eksikliği, konjonktival kserozis ve Bitot lekesi ile birlikte olan
E50.2 Vitamin A eksikliği, korneal kserozis ile birlikte
E50.3 Vitamin A eksikliği, korneal kserozis ve ülserasyonla birlikte olan
E50.4 Vitamin A eksikliği, keratomalazi ile birlikte olan
E50.5 Vitamin A eksikliği, gece körlüğü ile birlikte olan
E50.6 Vitamin A eksikliği, korneada kseroftalmik skarla birlikte olan
E50.7 Vitamin A eksikliği, diğer göz bulguları
E50.8 Vitamin A eksikliği, diğer bulguları
E50.9 Vitamin A eksikliği, tanımlanmamış
E51 Tiamin eksikliği
E51.1 Beriberi
E51.2 Wernicke ensefalopatisi
E51.8 Tiamin eksikliği, diğer bulguları
E51.9 Tiamin eksikliği, tanımlanmamış
E52 Niasin eksikliği [pellegra]
E53 B grubu vitaminlerin eksikliği, diğer
E53.0 Riboflavin eksikliği
E53.1 Piridoksin eksikliği
E53.8 B grubu vitaminlerinin eksikliği diğer, tanımlanmış
E53.9 Vitamin B eksikliği, tanımlanmamış
E54 Askorbik asit eksikliği
E55 Vitamin D eksikliği
E55.0 Raşitizm, aktif
E55.9 Vitamin D eksikliği, tanımlanmamış
E56 Vitamin eksiklikleri, diğer
E56.0 Vitamin E eksikliği
E56.1 Vitamin K eksikliği
E56.8 Vitaminlerin eksikliği, diğer
E56.9 Vitamin eksikliği, tanımlanmamış
E58 Diyette kalsiyum eksikliği
E59 Diyette selenyum eksikliği
E60 Diyette çinko eksikliği
E61 Beslenme elementlerinin eksikliği, diğer
E61.0 Bakır eksikliği
E61.1 Demir eksikliği
E61.2 Magnezyum eksikliği
E61.3 Manganez eksikliği
E61.4 Krom eksikliği
E61.5 Molibden eksikliği
E61.6 Vanadyum eksikliği
E61.7 Birden fazla beslenme elementlerinin eksikliği
E61.8 Beslenme elementlerinin eksikliği diğer, tanımlanmış
E61.9 Beslenme elementi eksikliği, tanımlanmamış
E63 Beslenme eksiklikleri, diğer
E63.0 Esansiyel yağ asidi [EFA] eksikliği
E63.1 Gıda alımındaki dengesizlik
E63.8 Beslenme eksiklikleri diğer, tanımlanmış
E63.9 Beslenme eksiklikleri, tanımlanmamış
E64 Malnütrisyon ve diğer beslenme eksikliklerinin sekeli
E64.0 Protein-enerji malnütrisyonu sekelleri
E64.1 Vitamin A eksikliği sekelleri
E64.2 Vitamin C eksikliği sekelleri
E64.3 Raşitizm sekelleri
E64.8 Beslenme eksikliği sekelleri, diğer
E64.9 Beslenme eksikliği sekelleri, tanımlanmamış
E65 Lokalize adipozite
E65-E68 Obezite ve diğer hiperalimentasyonlar
E66 Obezite
E66.0 Obezite, aşırı kaloriye bağlı
E66.1 Obezite, ilaçlara bağlı
E66.2 Aşırı obezite, alveoler hipoventilasyonla birlikte olan
E66.8 Obezite, diğer
E66.9 Obezite, tanımlanmamış
E67 Hiperalimentasyonlar, diğer
E67.0 Hipervitaminozis A
E67.1 Hiperkarotenemi
E67.2 Megavitamin-B6 sendromu
E67.3 Hipervitaminozis D
E67.8 Hiperalimentasyon tanımlanmamış, diğer
E68 Hiperalimentasyon sekeli
E70 Aromatik amino asit metabolizması bozuklukları
E70-E90 Metabolik bozukluklar
E70.0 Klasik fenilketonüri
E70.1 Hiperfenilalaninemiler, diğer
E70.2 Tirozin metabolizması bozuklukları
E70.3 Albinizm
E70.8 Aromatik amino asit metabolizması diğer bozuklukları
E70.9 Aromatik amino asit metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E71 Dallı-zincirli amino asit metabolizması ve yağ asidi metabolizması bozuklukları
E71.0 Maple-şurup-idrar hastalığı
E71.1 Dallı-zincirli amino asit metabolizmasının diğer bozuklukları
E71.2 Dallı-zincirli amino asit metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E71.3 Yağ asidi metabolizması bozuklukları
E72 Amino asit metabolizmasının diğer bozuklukları
E72.0 Amino asit taşıma bozuklukları
E72.1 Sülfür-taşıyan amino asit metabolizması bozuklukları
E72.2 Üre siklus metabolizması bozuklukları
E72.3 Lizin ve hidroksilizin metabolizması bozuklukları
E72.4 Ornitin metabolizması bozuklukları
E72.5 Glisin metabolizması bozuklukları
E72.8 Amino asit metabolizması diğer tanımlanmış bozuklukları
E72.9 Amino asit metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E73 Laktoz intoleransı
E73.0 Konjenital laktaz eksikliği
E73.1 Sekonder laktaz eksikliği
E73.8 Laktoz intoleransı, diğer
E73.9 Laktoz intoleransı, tanımlanmamış
E74 Karbonhidrat metabolizmasının diğer bozuklukları
E74.0 Glikojen depo hastalıkları
E74.1 Fruktoz metabolizma bozuklukları
E74.2 Galaktoz metabolizması bozuklukları
E74.3 Barsak karbonhidrat emilimi diğer bozuklukları
E74.4 Piruvat metabolizması ve glukoneojenez bozuklukları
E74.8 Karbonhidrat metabolizması tanımlanmış diğer bozuklukları
E74.9 Karbonhidrat metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E75 Sfingolipid metabolizması bozuklukları ve diğer lipid depo bozuklukları
E75.0 GM2 gangliosidozis
E75.1 Gangliosidozlar, diğer
E75.2 Sifingolipidozlar, diğer
E75.3 Sfingolipidozis, tanımlanmamış
E75.4 Nöronal seroid lipofuksinoz
E75.5 Lipid depo bozuklukları, diğer
E75.6 Lipid depo bozukluğu, tanımlanmamış
E76 Glikozaminoglikan metabolizması bozuklukları
E76.0 Mukopolisakkaridoz, tip I
E76.1 Mukopolisakkaridoz, tip II
E76.2 Mukopolisakkaridozlar, diğer
E76.3 Mukopolisakkaridoz, tanımlanmamış
E76.8 Glikozaminoglikan metabolizmasının diğer bozuklukları
E76.9 Glikozaminoglikan metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E77 Glikoprotein metabolizması bozuklukları
E77.0 Lizozomal enzimlerin translasyon sonrası modifikasyon kusurları
E77.1 Glikoprotein yıkım defektleri
E77.8 Glikoprotein metabolizmasının diğer bozuklukları
E77.9 Glikoprotein metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E78 Lipoprotein metabolizması bozuklukları ve diğer lipidemiler
E78.0 Saf hiperkolesterolemi
E78.1 Saf hipergliseridemi
E78.2 Hiperlipidemi karma
E78.3 Hiperşilomikronemi
E78.4 Hiperlipidemi, diğer
E78.5 Hiperlipidemi, tanımlanmamış
E78.6 Lipoprotein eksikliği
E78.8 Lipoprotein metabolizması diğer bozuklukları
E78.9 Lipoprotein metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E79 Purin ve pirimidin metabolizması bozuklukları
E79.0 Hiperürisemi, enflamatuvar artrit ve tofüs hastalığı bulgularının bulunmadığı
E79.1 Lesch-Nyhan sendromu
E79.8 Pürin ve pirimidin metabolizması diğer bozuklukları
E79.9 Pürin ve pirimidin metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E80 Porfirin ve bilirubin metabolizması bozuklukları
E80.0 Herediter eritropoetik porfiri
E80.1 Porfiri kutena tarda
E80.2 Porfiri, diğer
E80.3 Katalaz ve peroksidaz defektleri
E80.4 Gilbert sendromu
E80.5 Crigler-Najjar sendromu
E80.6 Bilirubin metabolizmasının diğer bozuklukları
E80.7 Bilirubin metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E83 Mineral metabolizması bozuklukları
E83.0 Bakır metabolizması bozuklukları
E83.1 Demir metabolizması bozuklukları
E83.2 Çinko metabolizması bozuklukları
E83.3 Fosfor metabolizması bozuklukları
E83.4 Magnezyum metabolizması bozuklukları
E83.5 Kalsiyum metabolizması bozuklukları
E83.8 Mineral metabolizması diğer bozuklukları
E83.9 Mineral metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E84 Kistik fibrozis
E84.0 Kistik fibrozis, akciğer tutulumu ile birlikte
E84.1 Kistik fibrozis, barsak tutulum ile birlikte
E84.8 Kistik fibrozis, diğer tutulumlar ile birlikte
E84.9 Kistik fibrozis, tanımlanmamış
E85 Amiloidozis
E85.0 Heredofamilyal amiloidozis, nöropatik olmayan
E85.1 Herodofamilyal amiloidozis, nöropatik
E85.2 Amiloidozis, herodofamilyal tanımlanmamış
E85.3 Amiloidozis, sekonder sistemik
E85.4 Amiloidozis, organla sınırlı
E85.8 Amiloidozis, diğer
E85.9 Amiloidozis, tanımlanmamış
E86 Hacim kaybı
E87 Sıvı, elektrolit ve asit-baz dengesinin diğer bozuklukları
E87.0 Hiperozmolalite ve hipernatremi
E87.1 Hipo-osmolalite ve hiponatremi
E87.2 Asidoz
E87.3 Alkaloz
E87.4 Asit-baz dengesinin karma bozukluğu
E87.5 Hiperkalemi
E87.6 Hipokalemi
E87.7 Sıvı aşırı yüklenmesi
E87.8 Elektrolit ve sıvı dengesinin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
E88 Metabolik bozukluklar, diğer
E88.0 Plazma-protein metabolizması bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
E88.1 Lipodistrofi, başka yerde sınıflanmamış
E88.2 Lipomatozis, başka yerde sınıflanmamış
E88.8 Metabolik bozukluklar diğer tanımlanmamış
E88.9 Metabolik bozukluklar, tanımlanmamış
E89 Endokrin ve metabolik girişim sonrası gelişen bozukluklar, başka yerde sınıflanmamış
E89.0 Hipotiroidizm, girişim sonrası gelişen
E89.1 Hipoinsülinemi, girişim sonrası gelişen
E89.2 Hipoparatiroidizm, girişim sonrası gelişen
E89.3 Hipopituitarizm, girişim sonrası gelişen
E89.4 Over yetmezliği, girişim sonrası gelişen
E89.5 Testiküler hipofonksiyon, girişim sonrası gelişen
E89.6 Adrenokortikal (-medüller) hipofonksiyon, girişim sonrası gelişen
E89.8 Endokrin ve metabolik diğer bozukluklar, girişim sonrası gelişen
E89.9 Endokrin ve metabolik bozukluklar girişim sonrası gelişen, tanımlanmamış
E90 Beslenme ve metabolizma bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
F00.0 Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunama
F00.1 Geç başlayan Alzheimer hastalığında bunama
F00.2 Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tip
F00.9 Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamış
F01.1 Multipl enfarktlı bunama
F01.2 Subkortikal vasküler bunama
F01.3 Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama
F01.8 Vasküler bunamalar, diğer
F01.9 Vasküler bunama, tanımlanmamış
F02.0 Bunama, Pick hastalığında
F02.1 Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında
F02.2 Bunama, Huntington hastalığında
F02.3 Bunama, Parkinson hastalığında
F02.4 Bunama, İnsan immünyetmezlik virüs [HIV] hastalığında
F02.8 Bunama, diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
F05.0 Deliryum, demans üzerine eklenmeyen
F05.1 Deliryum, demans üzerine eklenen
F05.8 Deliryumlar, diğer
F05.9 Deliryum, tanımlanmamış
F06.0 Organik halusinozis
F06.1 Organik katatonik bozukluk
F06.2 Organik delüzyonel [şizofreni-benzeri] bozukluklar
F06.3 Organik duygu [affektivite] bozuklukları
F06.4 Organik anksiyete bozuklukları
F06.5 Organik disosiyatif bozukluk
F06.6 Organik duygusal labilite [astenik] bozukluk
F06.7 Hafif bilişsel bozukluk
F06.8 Beyin hasarı ve disfonksiyonuna ve fiziksel hastalığa bağlı diğer tanımlanmış mental bozukluklar
F07.0 Organik kişilik bozukluğu
F07.1 Postensefalitik sendrom
F07.2 Postkonküzyonel sendrom
F07.8 Beyin hastalığı, hasarı ve disfonksiyonuna bağlı diğer organik kişilik ve davranış bozuklukları
F07.9 Beyin hastalığı, hasarı ve disfonksiyonuna bağlı tanımlanmamış organik kişilik ve davranış bozukluğu
F20 Şizofreni
F20-F29 Şizofreni, şizotipal ve deluzyonel bozukluklar
F20.0 Paranoid şizofreni
F20.1 Hebefrenik şizofreni
F20.2 Katatonik şizofreni
F20.3 Ayrışmamış şizofreni
F20.4 Post-şizofrenik depresyon
F20.5 Rezidüel şizofreni
F20.6 Basit şizofreni
F20.8 Şizofreni, diğer
F20.9 Şizofreni, tanımlanmamış
F21 Şizotipal bozukluk
F22 Persistan deluzyonel bozukluklar
F22.0 Deluzyonel bozukluk
F22.8 Persistan deluzyonel bozukluklar, diğer
F22.9 Persistan deluzyonal bozukluk, tanımlanmamış
F23 Akut ve geçici psikotik bozukluklar
F23.0 Akut polimorfik psikotik bozukluk, şizofreni semptomları olmaksızın
F23.1 Akut polimorfik psikotik bozukluk, şizofreni semptomları ile
F23.2 Şizofreni-benzeri akut psikotik bozukluk
F23.3 Akut baskın deluzyonal psikotik bozukluklar, diğer
F23.8 Akut ve geçici psikotik bozukluklar, diğer
F23.9 Akut ve geçici psikotik bozukluk, tanımlanmamış
F24 Deluzyon, başka etkenlerle ortaya çıkan
F25 Şizoafektif bozukluklar
F25.0 Şizoafektif bozukluk, manik tip
F25.1 Şizoafektif bozukluk, depresif tip
F25.2 Şizoafektif bozukluk, karma tip
F25.8 Şizoafektif bozukluklar, diğer
F25.9 Şizoafektif bozukluk, tanımlanmamış
F28 Organik olmayan psikotik bozukluklar, diğer
F29 Organik olmayan psikoz, tanımlanmamış
F31.0 Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet hipomanik
F31.1 Bipolar duygulanım bozukluğu, psikotik belirtisiz şimdiki nöbet manik
F31.2 Bipolar duygulanım bozukluğu, psikotik belirtili şimdiki nöbet manik
F31.3 Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet hafif veya orta şiddetli depresyon
F31.4 Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet psikotik belirtisiz ağır depresyon
F31.5 Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet psikotik belirtili ağır depresyon
F31.6 Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet karışık
F31.7 Bipolar duygulanım bozukluğu, remisyonda
F31.8 Bipolar duygulanım bozuklukları, diğer
F31.9 Bipolar duygulanım bozukluğu, tanımlanmamış
F32.0 Hafif depresif nöbet
F32.1 Orta depresif nöbet
F32.2 Psikotik belirtisiz ağır depresif nöbet
F32.3 Psikotik belirtili ağır depresif nöbet
F32.8 Depresif epizodlar, diğer
F32.9 Depresif nöbet, tanımlanmamış
F33.0 Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet hafif şiddetli
F33.1 Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet orta şiddetli
F33.2 Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet psikotik belirtisiz ağır şiddetli
F33.3 Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet psikotik belirtili ağır
F33.4 Yineleyici depresif bozukluk, remisyonda
F33.8 Yineleyen depresif bozukluklar, diğer
F33.9 Yineleyen depresif bozukluk, tanımlanmamış
F34.0 Siklotimi
F34.1 Distimi
F34.8 İnatçı duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer
F34.9 İnatçı duygu durum [duygulanım] bozukluğu, tanımlanmamış
F38.0 Tek duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer
F38.1 Yineleyen duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer
F38.8 Duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer tanımlanmış
F40.1 Sosyal fobiler
F41.0 Panik bozukluk [epizodik paroksismal anksiyete]
F41.1 Yaygın anksiyete bozukluğu
F41.2 Karışık anksiyete ve depresif bozukluk
F42.0 Baskın obsesyonal düşünceler veya uzun boylu düşünmeler (ruminasyon)
F42.1 Baskın kompulsif eylemler [obsesyonal törenler]
F42.2 Karışık obsesyonal düşünceler ve eylemler
F42.8 Obsesif-kompulsif bozukluklar, diğer
F42.9 Obsesif-kompulsif bozukluk, tanımlanmamış
F43.1 Travma sonrası stres bozukluğu
F45.0 Somatizasyon bozukluğu
F45.1 Ayrışmamış somatoform bozukluk
F45.2 Hipokondriak bozukluk
F45.3 Somatoform otonom işlev bozukluğu
F45.4 İnatçı somatoform ağrı bozukluğu
F45.8 Somatoform bozukluklar, diğer
F45.9 Somatoform bozukluk, tanımlanmamış
F50.0 Anoreksia nervosa
F50.1 Atipik anoreksia nervosa
F50.2 Bulimia nervosa
F50.3 Atipik bulimia nervosa
F50.4 Aşırı yeme, diğer, psikolojik bozuklukların eşlik ettiği
F50.5 Kusma, diğer, psikolojik bozukluklarla ilişkili
F50.8 Yeme bozuklukları, diğer
F50.9 Yeme bozukluğu, tanımlanmamış tip
F60 Özel kişilik bozuklukları
F60-F69 Erişkin kişilik ve davranış bozuklukları
F60.0 Paranoid kişilik bozuklukları
F60.1 Şizoid kişilik bozukluğu
F60.2 Disosyal kişilik bozukluğu
F60.3 Emosyonel olarak durağan olmayan kişilik bozukluğu
F60.4 Histrionik kişilik bozukluğu
F60.5 Anankastik kişilik bozukluğu
F60.6 Anksiyöz [avoidant] kişilik bozukluğu
F60.7 Bağımlı kişilik bozukluğu
F60.8 Spesifik kişilik bozuklukları, diğer
F60.9 Kişilik bozuklukları, tanımlanmamış
F61 Kişilik bozuklukları, karma ve diğer
F62 Beyin zedelenmesi ve hastalığına bağlanamayan kalıcı kişilik değişiklikleri
F62.0 Katastrofik bir olaydan sonra oluşan kalıcı kişilik değişikliği
F62.1 Psikiyatrik hastalıktan sonra oluşan kalıcı kişilik değişikliği
F62.8 Kalıcı kişilik değişiklikleri, diğer
F62.9 Kalıcı kişilik değişikliği, tanımlanmamış
F63 Alışkanlık ve uyarım bozuklukları
F63.0 Patolojik kumar oynama
F63.1 Patolojik yangın-çıkartma [piromani]
F63.2 Patolojik çalma [kleptomani]
F63.3 Trikotillomani
F63.8 Alışkanlık ve impuls bozuklukları, diğer
F63.9 Alışkanlık ve impuls bozukluğu, tanımlanmamış
F64 Cinsel kimlik bozuklukları
F64.0 Transseksualizm
F64.1 Çift-rollü transvestizm
F64.2 Çocukluktaki cinsel kimlik bozukluğu
F64.8 Cinsel kimlik bozuklukları, diğer
F64.9 Cinsel kimlik bozukluğu, tanımlanmamış
F65 Cinsel tercih bozuklukları
F65.0 Fetişizm
F65.1 Fetişistik transvestizm
F65.2 Teşhircilik
F65.3 Röntgencilik
F65.4 Pedofili (çocuğa cinsel sevi)
F65.5 Sadomazoşizm
F65.6 Birden fazla cinsel tercih bozuklukları
F65.8 Seksüel tercih bozuklukları, diğer
F65.9 Seksüel tercih bozukluğu, tanımlanmamış
F66 Psikolojik ve davranışsal bozukluklar, cinsel gelişim ve oryantasyon bağlantılı
F66.0 Cinsel olgunlaşma bozukluğu
F66.1 Egodistonik cinsel yönelim
F66.2 Cinsel ilişki bozukluğu
F66.8 Psikoseksüel gelişme bozuklukları, diğer
F66.9 Psikoseksüel gelişme bozuklukları, tanımlanmamış
F68 Erişkin kişilik ve davranış bozuklukları, diğer
F68.0 Psikolojik sebeplere bağlı olarak fiziksel semptomların ortaya çıkışı
F68.1 Yeteneksizliklerin veya semptomların istemli olarak üretimi veya taklidi fiziksel veya psikolojik sahte bozukluk
F68.8 Erişkin kişilik ve davranış diğer tanımlanmamış bozuklukları
F69 Erişkin kişilik ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F70 Hafif zeka geriliği
F70-F79 Zeka geriliği
F70.0 Hafif zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F70.1 Hafif zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F70.8 Hafif zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
F70.9 Hafif zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
F71 Orta zeka geriliği
F71.0 Orta zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F71.1 Orta zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F71.8 Orta zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
F71.9 Orta zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
F72 Ağır zeka geriliği
F72.0 Ağır zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F72.1 Ağır zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F72.8 Ağır zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
F72.9 Ağır zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
F73 Çok ağır zeka geriliği
F73.0 Çok ağır zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F73.1 Çok ağır zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F73.8 Çok ağır zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
F73.9 Çok ağır zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
F78 Zeka geriliği, diğer
F78.0 Zeka geriliği, diğer, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F78.1 Zeka geriliği, diğer, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F78.8 Zeka geriliği, diğer, davranış bozulmaları, diğer
F78.9 Zeka geriliği, diğer, davranışta bozulma olmadan
F79 Zeka geriliği, tanımlanmamış
F84 Yaygın gelişimsel bozukluklar
F84.0 Çocukluk otizmi
F84.1 Atipik otizm
F84.2 Rett Sendromu
F84.3 Çocukluk çağının diğer disintegratif bozukluğu
F84.4 Mental gerilik ve sterotipik hareketlerle bağlantılı overaktif bozukluk
F84.5 Asperger sendromu
F84.8 Yaygın gelişimsel bozukluklar, diğer
F84.9 Yaygın gelişimsel bozukluk, tanımlanmamış
F90 Hiperkinetik bozukluklar
F90-F98 Genellikle çocukluk ve adolesan döneminde başlayan davranışsal ve emosyonel bozukluklar
F90.0 Aktivite ve dikkat bozukluğu
F90.1 Hiperkinetik davranış bozukluğu
F90.8 Hiperkinetik bozukluklar, diğer
F90.9 Hiperkinetik bozukluk, tanımlanmamış
G00 Bakteriyel menenjit, başka yerde sınıflanmamış
G00-G09 Merkezi sinir sisteminin enflamatuvar hastalıkları
G00-G99 Sinir sistemi hastalıkları
G00.0 Hemofilus menenjiti
G00.1 Pnömokokkal menenjit
G00.2 Streptokokkal menenjit
G00.3 Stafilokokkal menenjit
G00.8 Bakteriyel menenjitler, diğer
G00.9 Bakteriyel menenjit, tanımlanmamış
G11.1 Erken başlangıçlı serebellar ataksi
G11.4 Herediter spastik parapleji
G12.2 Motor nöron hastalığı
G24.1 İdiopatik ailesel distoni
G24.2 İdiopatik ailesel olmayan distoni
G24.3 Spazmodik tortikolis
G24.4 İdiopatik orofasyal distoni
G24.5 Blefarospazm
G24.8 Distoni, diğer
G24.9 Distoni, tanımlanmamış
G30 Alzheimer hastalığı
G30-G32 Sinir sisteminin diğer dejeneratif hastalıkları
G30.0 Alzheimer hastalığı, erken başlangıçlı
G30.1 Alzheimer hastalığı, geç başlangıçlı
G30.8 Alzheimer hastalığı, diğer
G30.9 Alzheimer hastalığı, tanımlanmamış
G31 Sinir sisteminin diğer dejeneratif hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış
G31.0 Sınırlı beyin atrofisi
G31.1 Senil beyin dejenerasyonu, başka yerde sınıflanmamış
G31.2 Alkole bağlı sinir sistemi dejenerasyonu
G31.8 Sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları
G31.9 Sinir sisteminin dejeneratif hastalığı, tanımlanmamış
G32 Sinir sisteminin diğer dejeneratif bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G32.0* Spinal kord subakut kombine dejenerasyonu, başka yerde sınıflanmış
G32.8* Sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G35 Multipl skleroz
G35-G37 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları
G36 Akut dissemine demiyelinizasyon, diğer
G36.0 Nöromiyelitis optika [Devic]
G36.1 Akut ve subakut hemorajik lökoensefalopati [Hurst]
G36.8 Akut dissemine demiyelinizasyon diğer, tanımlanmış
G36.9 Akut dissemine demiyelinizasyon, tanımlanmamış
G37 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, diğer
G37.0 Diffüz skleroz
G37.1 Korpus kallozumun merkezi demiyelinizasyonu
G37.2 Merkezi pontin miyelinolizis
G37.3 Akut transvers miyelit, merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıklarında
G37.4 Subakut nekrotizan miyelit
G37.5 Konsantrik skleroz [Balo]
G37.8 Merkezi sinir sisteminin diğer tanımlanmış demiyelinizan hastalıkları
G37.9 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, tanımlanmamış
G40 Epilepsi
G40-G47 Epizodik ve paroksismal bozukluklar
G40.0 Lokalize (fokal) (kısmi) idiopatik epilepsi ve lokalize nöbetlerle başlayan epileptik sendromlar, lokalize başlangıçlı nöbetlerle birlikte
G40.1 Lokalize (fokal) (kısmi) semptomatik epilepsi ve epileptik sendromlar, basit kısmi nöbetlerle birlikte
G40.2 Lokalize (fokal) (kısmi) semptomatik epilepsi ve epileptik sendromlar, kompleks kısmi nöbetlerle birlikte
G40.3 Yaygın idiopatik epilepsi ve epileptik sendromlar
G40.4 Yaygın epilepsi ve epileptik sendromlar, diğer
G40.5 Özel epileptik sendromlar
G40.6 Grand mal nöbetler, tanımlanmamış (petit mal ile birlikte veya değil)
G40.7 Petit mal, tanımlanmamış, grand mal nöbetler olmadan
G40.8 Epilepsiler, diğer
G40.9 Epilepsi, tanımlanmamış
G41 Status epileptikus
G41.0 Grand mal status epileptikus
G41.1 Petit mal status epileptikus
G41.2 Kompleks kısmi status epileptikus
G41.8 Status epileptikuslar, diğer
G41.9 Status epileptikus, tanımlanmamış
G43 Migren
G43.0 Aurasız migren [common migraine]
G43.1 Auralı migren [klasik migren]
G43.2 Status migrenozus
G43.3 Komplikasyonlu migren
G43.8 Migrenler, diğer
G43.9 Migren, tanımlanmamış
G44 Baş ağrısı, diğer sendromları
G44.0 Küme baş ağrısı sendromu
G44.1 Vasküler baş ağrısı, başka yerde sınıflanmamış
G44.2 Gerilim baş ağrısı
G44.3 Kronik post-travmatik baş ağrısı
G44.4 İlaca bağlı baş ağrısı, başka yerde sınıflanmamış
G44.8 Baş ağrısı sendromları diğer, tanımlanmış
G45 Geçici serebral iskemik ataklar ve bununla ilgili sendromlar
G45.0 Vertebro-baziler arter sendromu
G45.1 Karotid arter sendromu (hemisferik)
G45.2 Multipl ve bilateral preserebral arter sendromları
G45.3 Amarosis fugaks
G45.4 Geçici global amnezi
G45.8 Geçici serebral iskemik ataklar ve bununla ilgili sendromlar, diğer
G45.9 Geçici serebral iskemik atak, tanımlanmamış
G46 Serebrovasküler hastalıklarda beynin vasküler sendromları
G46.0 Orta serebral arter sendromu
G46.0* Orta serebral arter sendromu (I66.0T)
G46.1 Anterior serebral arter sendromu
G46.2 Posterior serebral arter sendromu
G46.3 Beyin sapı felç sendromu
G46.3* Beyin sapı felç sendromu (I60-I67T)
G46.4 Serebellar felç sendromu
G46.4* Serebellar felç sendromu (I60-I67T)
G46.5 Saf motor laküner sendrom
G46.6 Saf duyusal laküner sendrom
G46.7 Laküner sendromlar, diğer
G46.8 Serebrovasküler hastalıklarda beynin diğer vasküler sendromları
G46.8* Serebrovasküler hastalıklarda beynin diğer vasküler sendromları (I60-I67T)
G47 Uyku bozuklukları
G47.3 Uyku apnesi
G47.4 Narkolepsi ve katapleksi
G47.8 Uyku bozuklukları, diğer
G47.9 Uyku bozuklukları, tanımlanmamış
G50.0 Trigeminal nevralji
G51 Fasiyal sinir bozuklukları
G51.0 Bell palsisi
G51.1 Genikulat ganglionit
G51.2 Melkersson sendromu
G51.3 Klonik hemifasiyal spazm
G51.4 Fasiyal miyokimi
G51.8 Fasiyal sinir bozuklukları, diğer
G51.9 Fasiyal sinir bozukluğu, tanımlanmamış
G52.1 Glossofaringeal sinir bozuklukları
G53.0 Postzoster nevralji
G56.0 Karpal tünel sendromu
G56.1 Median sinirin diğer lezyonları
G56.2 Ulnar sinir lezyonu
G56.3 Radial sinir lezyonu
G56.4 Kozalji
G56.8 Üst ekstremitenin diğer mononöropatileri
G56.9 Üst ekstremite mononöropatisi, tanımlanmamış
G57.0 Siyatik sinir lezyonu
G57.1 Meralgia paraestetika
G57.2 Femoral sinir lezyonu
G57.3 Lateral popliteal sinir lezyonu
G57.4 Medial popliteal sinir lezyonu
G57.5 Tarsal tünel sendromu
G57.6 Plantar sinir lezyonu
G57.8 Alt ekstremitenin diğer mononöropatileri
G57.9 Alt ekstremite mononöropatisi, tanımlanmamış
G58.0 İnterkostal nöropati
G58.7 Mononöritis multipleks
G58.8 Mononöropatiler diğer, tanımlanmış
G58.9 Mononöropati, tanımlanmamış
G59.0 Diyabetik mononöropati (ortak dördüncü karakterle .4 birlikte)
G59.8 Mononöropatiler diğer, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G60.0 Kalıtsal motor ve sensoriyal nöropati
G60.1 Refsum hastalığı
G60.2 Nöropati, kalıtsal ataksi ile birlikte
G60.3 İdiopatik ilerleyici nöropati
G60.8 Kalıtsal ve idiopatik nöropatiler, diğer
G60.9 Kalıtsal ve idiopatik nöropati, tanımlanmamış
G61.0 Guillain-Barre sendromu
G61.1 Serum nöropatisi
G61.8 Enflamatuvar polinöropatiler, diğer
G61.9 Enflamatuvar polinöropati, tanımlanmamış
G62.0 Polinöropati ilaca bağlı
G62.1 Alkolik polinöropati
G62.2 Polinöropatiler, diğer toksik ajanlara bağlı
G62.8 Polinöropatiler tanımlanmış, diğer
G62.9 Polinöropati, tanımlanmamış
G63.0 Polinöropati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
G63.1 Polinöropati, neoplastik hastalıklarda
G63.2 Diyabetik polinöropati (ortak dördüncü karakter .4 ile)
G63.3 Polinöropati, diğer endokrin ve metabolik hastalıklarda
G63.4 Polinöropati, nütrisyonel yetmezlikte
G63.5 Polinöropati, sistemik bağ dokusu bozukluklarında
G63.6 Polinöropati, diğer musküloskeletal bozukluklarda
G63.8 Polinöropati, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G70 Miyastenia gravis ve diğer miyonöral bozukluklar
G70-G73 Miyonöral kavşak ve kas hastalıkları
G70.0 Miyastenia gravis
G70.1 Toksik miyonöral bozukluklar
G70.2 Konjenital ve gelişimsel miyastenia
G70.8 Miyonöral bozukluklar tanımlanmış, diğer
G70.9 Miyonöral bozukluklar, tanımlanmamış
G71 Primer kas hastalıkları
G71.0 Musküler distrofi
G71.1 Miyotonik bozukluklar
G71.2 Konjenital miyopatiler
G71.3 Mitokondriyal miyopati, başka yerde sınıflanmamış
G71.8 Primer kas bozuklukları, diğer
G71.9 Primer kas bozukluluğu, tanımlanmamış
G72 Miyopatiler, diğer
G72.0 Miyopati ilaca bağlı
G72.1 Alkolik miyopati
G72.2 Miyopati toksik ajanlara bağlı, diğer
G72.3 Periyodik paralizi
G72.4 Enflamatuvar miyopati, başka yerde sınıflanmamış
G72.8 Miyopatiler diğer, tanımlanmış
G72.9 Miyopati, tanımlanmamış
G73 Miyonöral kavşak ve kas bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G73.1 Eaton-Lambert sendromu
G73.4 Miyopati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
G73.5 Miyopati, endokrin hastalıklarda
G73.6 Miyopati, metabolik hastalıklarda
G73.7 Miyopati, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G80 Serebral palsi
G80-G83 Serebral felç ve diğer paralitik sendromlar
G80.0 Spastik kuadriplejik serebral palsi
G80.1 Spastik diplejik serebral palsi
G80.2 Spastik hemiplejik serebral palsi
G80.3 Diskinetik serebral palsi
G80.4 Ataksik serebral palsi
G80.8 Serebral palsiler, diğer
G80.9 Serebral palsi, tanımlanmamış
G81 Hemipleji
G81.0 Flaksid hemipleji
G81.1 Spastik hemipleji
G81.9 Hemipleji, tanımlanmamış
G82 Parapleji ve tetrapleji
G82.0 Flaksid parapleji
G82.1 Spastik parapleji
G82.2 Parapleji, tanımlanmamış
G82.3 Flaksid tetrapleji
G82.4 Spastik tetrapleji
G82.5 Tetrapleji, tanımlanmamış
G83 Paralitik sendromlar, diğer
G83.0 Üst ekstremite diplejisi
G83.1 Alt ekstremite monoplejisi
G83.2 Üst ekstremite monoplejisi
G83.3 Monopleji, tanımlanmamış
G83.4 Kauda equina sendromu
G83.8 Paralitik sendromlar diğer, tanımlanmış
G83.9 Paralitik sendrom, tanımlanmamış
H04.1 Lakrimal bezin diğer bozuklukları
H06.2 Distiroid ekzoftalmus
H20.1 Kronik iridosiklit
H20.8 İridosiklit, diğer
H40.1 Primer açık açılı glokom
H40.2 Primer kapalı açılı glokom
H40.3 Göz travmasına bağlı sekonder glokom
H40.4 Göz inflamasyonuna bağlı sekonder glokom
H40.5 Diğer göz bozukluklarına bağlı sekonder glokom
H40.6 İlaca bağlı glokom
H40.8 Glokom, diğer
H40.9 Glokom, tanımlanmamış
H44.1 Endoftalmi, diğer
H81 Vestibüler fonksiyon bozuklukları
H81.0 Meniyer hastalığı
H81.1 Benign paroksismal vertigo
H81.2 Vestibüler nöronit
H81.3 Periferik vertigolar, diğer
H81.4 Merkezi kaynaklı vertigo
H81.8 Vestibüler fonksiyonun diğer bozuklukları
H81.9 Vestibüler fonksiyon bozuklukları, tanımlanmamış
H90 İleti tipi ve sensorinöral işitme kaybı
H90-H95 Kulağın diğer hastalıkları
H90.0 İleti tipi işitme kaybı, bilateral
H90.1 İleti tipi işitme kaybı, tek taraflı olup diğer kulakta işitme azalmamış
H90.2 İleti tipi işitme kaybı, tanımlanmamış
H90.3 Sensorinöral işitme kaybı, bilateral
H90.4 Sensorinöral işitme kaybı, tek taraflı olup diğer kulakta işitme azalmamış
H90.5 Sensorinöral işitme kaybı, tanımlanmamış
H90.6 Karma ileti tipi ve sensörinöral işitme kaybı, bilateral
H90.7 Karma ileti tipi ve sensorinöral işitme kaybı, tek taraflı olup diğer kulakta işitme azalmamış
H90.8 Karma ileti tipi ve sensorinöral işitme kaybı, tanımlanmamış
I05 Romatizmal mitral kapak hastalığı
I05-I09 Kronik romatizmal kalp hastalığı
I05.0 Mitral stenoz
I05.1 Romatizmal mitral yetmezlik
I05.2 Mitral stenoz, yetmezlikle birlikte
I05.8 Mitral kapak hastalıkları, diğer
I05.9 Mitral kapak hastalığı, tanımlanmamış
I06 Romatizmal aort kapağı hastalıkları
I06.0 Romatizmal aort stenozu
I06.1 Romatizmal aort yetmezliği
I06.2 Romatizmal aort stenozu, yetmezlikle birlikte
I06.8 Romatizmal aort kapağı hastalıkları, diğer
I06.9 Romatizmal aort kapağı hastalığı, tanımlanmamış
I07 Romatizmal trikuspid kapak hastalıkları
I07.0 Triküspid stenozu
I07.1 Triküspid yetmezliği
I07.2 Triküspid stenozu, yetmezlikle birlikte
I07.8 Triküspid kapak hastalıkları, diğer
I07.9 Triküspid kapak hastalığı, tanımlanmamış
I08 Birden fazla kapak hastalıkları
I08.0 Mitral ve aort kapaklarının bozuklukları
I08.1 Mitral ve triküspid kapak bozuklukları
I08.2 Aort ve triküspid kapak bozuklukları
I08.3 Mitral, aort ve triküspid kapakların kombine bozuklukları
I08.8 Birden fazla kapak hastalığı, diğer
I08.9 Birden fazla kapak hastalığı, tanımlanmamış
I09 Romatizmal kalp hastalıkları diğer
I09.0 Romatizmal miyokardit
I09.1 Endokardın romatizmal hastalıkları, kapak tanımlanmamış
I09.2 Kronik romatizmal perikardit
I09.8 Romatizmal kalp hastalıkları, diğer, tanımlanmış
I09.9 Romatizmal kalp hastalığı, tanımlanmamış
I10 Esansiyel (primer) hipertansiyon
I10-I15 Hipertansif hastalıklar
I11 Hipertansif kalp hastalığı
I11.0 Hipertansif kalp hastalığı, kalp yetmezliği (konjestif) ile birlikte
I11.9 Hipertansif kalp hastalığı, kalp yetmezliği (konjestif) olmaksızın
I12 Hipertansif böbrek hastalığı
I12.0 Hipertansif böbrek hastalığı, böbrek yetmezliği ile birlikte
I12.9 Hipertansif böbrek hastalığı, böbrek yetmezliği olmaksızın
I13 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
I13.0 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, kalp yetmezliği (konjestif) ile birlikte
I13.1 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, böbrek yetmezliği ile birlikte
I13.2 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, kalp (konjestif) ve böbrek yetmezliği ile birlikte
I15 Sekonder hipertansiyon
I15.0 Renovasküler hipertansiyon
I15.1 Sekonder hipertansiyon, diğer böbrek bozukluklarına bağlı
I15.2 Sekonder hipertansiyon, endokrin hastalıklara bağlı
I15.8 Sekonder hipertansiyon, diğer
I15.9 Sekonder hipertansiyon, tanımlanmamış
I20 Angina pektoris
I20-I25 İskemik kalp hastalıkları
I20.0 Unstable angina
I20.1 Angina pectoris, gösterilmiş spazm ile
I20.8 Angina pektoris?in diğer formları
I20.9 Angina pectoris, tanımlanmamış
I21 Akut miyokard enfarktüsü
I21.0 Ön duvar akut transmural miyokard enfarktüsü
I21.1 Alt duvar akut transmural miyokard enfarktüsü
I21.2 Akut transmural miyokard enfarktüsü diğer yerlerin
I21.3 Akut transmural miyokard enfarktüsü tanımlanmamış yerlerin
I21.4 Akut subendokardiyal miyokard enfarktüsü
I22 Tekrarlayan (subsquent) miyokard enfarktüsü
I22.0 Tekrarlayan (subsquent) ön duvar miyokard enfarktüsü
I22.1 Tekrarlayan (subsquent) alt duvar miyokard enfarktüsü
I22.8 Tekrarlayan(subsquent) miyokard enfarktüsü sonuçları diğer yerlerin
I22.9 Tekrarlayan (subsquent) miyokard enfarktüsü, tanımlanmamış yerlerin
I23 Akut miyokard enfarktüsü sonrası bazı komplikasyonlar
I23.0 Hemoperikardiyum, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.1 Atrial septal defekt, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.2 Ventriküler septal defekt, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.3 Kalp duvar yırtığı, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu, hemoperikardiyum olmaksızın
I23.4 Chorda tendinea yırtığı, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.5 Papiller kas yırtığı, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.6 Atrium, aurikular appendiks ve ventriküllerin trombüsü, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.8 Akut miyokardiyal enfarktüs sonrası gelişen diğer komplikasyonlar
I24 Akut iskemik kalp hastalıkları diğer
I24.0 Koroner trombüs, miyokardiyal enfarktüs sonucu olmayan
I24.1 Dressler sendromu
I24.8 Akut iskemik kalp hastalığının diğer formları
I24.9 Akut iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış
I25 Kronik iskemik kalp hastalığı
I25.0 Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık
I25.1 Aterosklerotik kalp hastalığı
I25.2 Eski miyokard enfarktüsü
I25.3 Kalp anevrizması
I25.4 Koroner arter anevrizması
I25.5 İskemik kardiyopati
I25.6 Sessiz miyokardiyal iskemi
I25.8 Kronik iskemik kalp hastalığının diğer formları
I25.9 Kronik iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış
I26 Pulmoner embolizm
I26-I28 Pulmoner kalp hastalığı ve pulmoner dolaşım hastalıkları
I26.0 Pulmoner embolizm, akut kor pulmonale ile birlikte
I26.9 Pulmoner embolizm, akut kor pulmonale olmaksızın
I27 Pulmoner kalp hastalıkları, diğer
I27.0 Primer pulmoner hipertansiyon
I27.1 Kifoskolyotik kalp hastalığı
I27.2 Sekonder pulmoner hipertansiyon, diğer
I27.8 Pulmoner kalp hastalıkları, diğer, tanımlanmış
I27.9 Pulmoner kalp hastalığı, tanımlanmamış
I28 Pulmoner damarların diğer hastalıkları
I31.0 Kronik adezif perikardit
I31.1 Kronik konstriktif perikardit
I34 Mitral kapak bozuklukları, romatizmal olmayan
I34.0 Mitral kapak yetmezliği
I34.1 Mitral kapak prolapsusu
I34.2 Romatizmal olmayan mitral kapak stenozu
I34.8 Romatizmal olmayan mitral kapak bozuklukları, diğer
I34.9 Romatizmal olmayan mitral kapak bozukluğu, tanımlanmamış
I35.0 Aortik kapak stenozu
I35.1 Aortik kapak yetmezliği
I35.2 Aortik kapak stenozu, yetmezlikle birlikte
I35.8 Aortik kapak diğer bozuklukları
I35.9 Aortik kapak bozukluğu, tanımlanmamış
I36 Trikuspid kapak bozuklukları, romatizmal olmayan
I36.0 Romatizmal olmayan triküspid kapak stenozu
I36.1 Romatizmal olmayan triküspid kapak yetmezliği
I36.2 Romatizmal olmayan triküspid kapak stenozu, yetmezlikle birlikte
I36.8 Romatizmal olmayan triküspid kapak diğer bozuklukları
I36.9 Romatizmal olmayan triküspid kapak bozukluğu, tanımlanmamış
I37 Pulmoner kapak bozuklukları
I37.0 Pulmoner kapak stenozu
I37.1 Pulmoner kapak yetmezliği
I37.2 Pulmoner kapak stenozu, yetmezlikle
I37.8 Pulmoner kapak diğer bozuklukları
I37.9 Pulmoner kapak bozukluğu, tanımlanmamış
I39.0 Mitral kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.1 Aortik kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.2 Triküspid kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.3 Pulmoner kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.4 Birden fazla kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.8 Endokardit, kapak tanımlanmamış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I41 Miyokardit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I41.0 Miyokardit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
I41.0* Miyokardit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
I41.1 Miyokardit, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
I41.2 Miyokardit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I41.8 Miyokardit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I42 Kardiyomiyopati
I42.0 Dilate kardiyomiyopati
I42.1 Obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati
I42.2 Hipertrofik diğer kardiyomiyopatiler
I42.3 Endokardiyal (eozinofilik) hastalık
I42.4 Endokardiyal fibroelastozis
I42.5 Restrüktif diğer kardiyomiyopatiler
I42.6 Alkolik kardiyomiyopati
I42.7 Kardiyomiyopatiler, ilaçlar ve diğer dış etkenlere bağlı
I42.8 Kardiyomiyopatiler, diğer
I42.9 Kardiyomiyopati, tanımlanmamış
I43.0 Kardiyomiyopati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I43.1 Kardiyomiyopati, metabolik hastalıklarda
I43.2 Kardiyomiyopati, nütrisyonel hastalıklarda
I43.8 Kardiyomiyopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I44.0 Atriyoventriküler blok, birinci derece
I44.1 Atriyoventriküler blok, ikinci derece
I44.2 Atriyoventriküler blok, komplet
I44.3 Atriyoventriküler bloklar, diğer ve tanımlanmamış
I44.4 Sol anterior fasiküler blok
I44.5 Sol posterior fasiküler blok
I44.6 Fasiküler blok, diğer ve tanımlanmamış
I44.7 Sol-dal bloğu, tanımlanmamış
I45.0 Sağ fasiküler blok
I45.1 Sağ-dal bloğu diğer ve tanımlanmamış
I45.2 Bifasiküler blok
I45.3 Trifasiküler blok
I45.4 İntraventriküler blok, nonspesifik
I45.5 Kalp blokları diğer, tanımlanmış
I45.6 Ön-uyarılma sendromu
I45.8 İleti bozuklukları diğer, tanımlanmış
I45.9 İleti bozuklukları, tanımlanmamış
I47.0 Re-entran ventriküler aritmi
I47.1 Supraventriküler taşikardi
I47.2 Ventriküler taşikardi
I47.9 Paroksismal taşikardi, tanımlanmamış
I49.0 Ventriküler fibrilasyon ve flutter
I49.1 Atrial prematür depolarizasyon
I49.2 Junctional prematür depolarizasyon
I49.3 Ventriküler prematür depolarizasyon
I49.4 Prematür depolarizasyon, diğer ve tanımlanmamış
I49.5 Hasta sinüs sendromu
I49.8 Kardiyak aritmiler diğer, tanımlanmış
I49.9 Kardiyak aritmi, tanımlanmamış
I50 Kalp yetmezliği
I50.0 Konjestif kalp yetmezliği
I50.1 Sol ventrikül yetmezliği
I50.9 Kalp yetmezliği, tanımlanmamış
I60 Subaraknoid hemoraji
I60-I69 Serebrovasküler hastalıklar
I60.0 Subaraknoid hemoraji, karotid sifon ve bifürkasyondan kaynaklanan
I60.1 Subaraknoid hemoraji, orta serebral arterden kaynaklanan
I60.2 Subaraknoid hemoraji, ön kominikan arterden kaynaklanan
I60.3 Subaraknoid hemoraji, arka kominikan arterden kaynaklanan
I60.4 Subaraknoid hemoraji, baziler arterden kaynaklanan
I60.5 Subaraknoid hemoraji, vertebral arterden kaynaklanan
I60.6 Subaraknoid hemoraji, diğer kafa içi arterlerden kaynaklanan
I60.7 Subaraknoid hemorajiler, kafa içi arterlerden kaynaklanan, tanımlanmamış
I60.8 Subaraknoid diğer hemorajiler
I60.9 Subaraknoid hemoraji, tanımlanmamış
I61 İntraserebral hemoraji
I61.0 Hemisferde intraserebral hemoraji, subkortikal
I61.1 Hemisferde intraserebral hemoraji, kortikal
I61.2 Hemisferde intraserebral hemoraji, tanımlanmamış
I61.3 İntraserebral hemoraji, beyin sapında
I61.4 İntraserebral hemoraji, serebellumda
I61.5 İntraserebral hemoraji, intraventriküler
I61.6 İntraserebral hemoraji, birden fazla lokalizasyonlu
I61.8 İntraserebral diğer hemorajiler
I61.9 İntraserebral hemoraji, tanımlanmamış
I62 Kafa içi travmatik olmayan diğer hemoraji
I62.0 Subdural hemoraji (akut) (travmatik olmayan)
I62.1 Ekstradural hemoraji travmatik olmayan
I62.9 İntrakranial hemoraji (travmatik olmayan), tanımlanmamış
I63 Serebral enfarktüs
I63.0 Serebral enfarktüs, preserebral arter trombozuna bağlı
I63.1 Serebral enfarktüs, preserebral arter embolizmine bağlı
I63.2 Serebral enfarktüs, preserebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı
I63.3 Serebral enfarktüs, serebral arterlerin trombozuna bağlı
I63.4 Serebral enfarktüs, serebral arterlerin embolizmine bağlı
I63.5 Serebral enfarktüs, serebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon ve stenoza bağlı
I63.6 Serebral enfarktüs, serebral venlerin piyojenik olmayan trombozuna bağlı
I63.8 Serebral diğer enfarktüsler
I63.9 Serebral enfarktüs, tanımlanmamış
I64 İnme, hemoraji veya enfarktüs olarak tanımlanmamış
I65 Preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayan
I65.0 Vertebral arterin oklüzyon ve stenozu
I65.1 Baziler arterin oklüzyon ve stenozu
I65.2 Karotid arterin oklüzyon ve stenozu
I65.3 Birden fazla ve bilateral preserebral arterin oklüzyon ve stenozu
I65.8 Preserebral arterlerin oklüzyon ve diğer stenozu
I65.9 Preserebral arterin oklüzyon ve stenozu, tanımlanmamış
I66 Serebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayan
I66.0 Medial serebral arterin oklüzyon ve stenozu
I66.1 Anterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu
I66.2 Posterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu
I66.3 Serebellar arterlerin oklüzyon ve stenozu
I66.4 Birden fazla ve bilateral serebral arterin oklüzyon ve stenozu
I66.8 Serebral arterlerin oklüzyon ve diğer stenozu
I66.9 Serebral arterin oklüzyon ve stenozu, tanımlanmamış
I67 Serebrovasküler hastalıklar, diğer
I67.0 Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamış
I67.1 Serebral anevrizma, rüptüre olmamış
I67.2 Serebral ateroskleroz
I67.3 İlerleyici vasküler lökoensefalopati
I67.4 Hipertansif ensefalopati
I67.5 Moyamoya hastalığı
I67.6 Kafa içi venöz sistemin piyojenik olmayan trombozu
I67.7 Serebral arterit başka yerde sınıflanmamış
I67.8 Serebrovasküler hastalıklar diğer, tanımlanmış
I67.9 Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamış
I68 Serebrovasküler bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I68.0 Serebral amiloid anjiyopati
I68.1 Serebral arterit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I68.2 Serebral arterit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I68.8 Serebrovasküler bozukluklar, diğer, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I68.8* Serebrovasküler bozuklukları diğer, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I69 Serebrovasküler hastalık sekeli
I69.0 Subaraknoid hemoraji sekeli
I69.1 İntraserebral hemoraji sekeli
I69.2 Kafa içi hemoraji sekelleri diğer, travmatik olmayan
I69.3 Serebral enfarktüs sekeli
I69.4 İnme sekeli, hemoraji veya enfarktüs olarak tanımlanmamış
I69.8 Serebrovasküler hastalıkların sekelleri diğer ve tanımlanmamış
I70.0 Aorta aterosklerozu
I70.1 Renal arter aterosklerozu
I70.2 Ekstremite arterlerinin aterosklerozu
I70.8 Arterlerin diğer aterosklerozu
I70.9 Yaygın ve tanımlanmamış ateroskleroz
I71 Aort anevrizma ve diseksiyonu
I71.0 Aorta diseksiyonu [herhangi bir kısmının]
I71.1 Torasik aorta anevrizması, rüptüre
I71.2 Torasik aorta anevrizması, rüptür olmaksızın
I71.3 Abdominal aorta anevrizması, rüptüre
I71.4 Abdominal aorta anevrizması, rüptür olmaksızın
I71.5 Torakoabdominal aorta anevrizması, rüptüre
I71.6 Torakoabdominal aorta anevrizması, rüptür olmaksızın
I71.8 Aorta tanımlanmamış bölgesinin anevrizması, rüptüre
I71.9 Aorta tanımlanmamış bölgesinin anevrizması, rüptür olmaksızın
I72.0 Karotid arter anevrizması
I72.1 Üst ekstremite arter anevrizması
I72.2 Renal arter anevrizması
I72.3 İliak arter anevrizması
I72.4 Alt ekstremite arter anevrizması
I72.8 Arterlerin anevrizması diğer, tanımlanmış
I72.9 Tanımlanmamış yerlerin anevrizması
I73.0 Raynaud sendromu
I73.1 Tromboanjitis obliterans [Buerger]
I73.8 Periferik vasküler hastalıklar diğer, tanımlanmış
I73.9 Periferik vasküler hastalık, tanımlanmamış
I74.0 Abdominal aorta embolizm ve trombozu
I74.1 Aortanın diğer ve tanımlanmayan kısımlarının embolizm ve trombozu
I74.2 Üst ekstremite arterlerinin embolizm ve trombozu
I74.3 Alt ekstremite arterlerinin embolizm ve trombozu
I74.4 Ekstremite arterlerinin embolizm ve trombozu, tanımlanmamış
I74.5 İliak arterin embolizm ve trombozu
I74.8 Arterlerin embolizm ve diğer trombozu
I74.9 Arterlerin embolizm ve trombozu, tanımlanmamış
I77.0 Arteriovenöz fistül, kazanılmış
I77.1 Arter striktürü
I77.2 Arter rüptürü
I77.3 Arteriyel fibromusküler displazi
I77.4 Çöliak arter kompresyonu sendromu
I77.5 Arter nekrozu
I77.6 Arteritis, tanımlanmamış
I77.8 Arterler ve arteriollerin diğer tanımlanmış bozuklukları
I77.9 Arterler ve arteriollerin bozuklukları, tanımlanmamış
I78.0 Herediter hemorajik telenjiektazi
I79.0 Aort anevrizması, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I79.2 Periferal anjiopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I82.0 Budd-Chiari sendromu
I82.1 Tromboflebitis migrans
I82.2 Vena kava embolisi ve trombozu
I82.3 Renal venin embolisi ve trombozu
I82.8 Emboli ve tromboz, diğer tanımlanmış venlerin
I82.9 Emboli ve tromboz, tanımlanmamış venlerin
I83.0 Alt ekstremitenin variköz venleri, ülserli
I83.2 Ülser ve enflamasyonla birlikte alt ekstremitenin variköz venleri
I85.9 Özofagus varisleri, kanamasız
I87.0 Postflebitik sendrom
I87.1 Venlerin kompresyonu
I87.2 Venöz yetersizlik (kronik) (periferik)
I87.8 Venlerin diğer tanımlanmış bozuklukları
I87.9 Ven bozuklukları, tanımlanmamış
J43.0 MacLeod sendromu
J43.1 Panlobüler amfizem
J43.2 Sentrilobüler amfizem
J43.8 Amfizem, diğer
J43.9 Amfizem, tanımlanmamış
J44 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diğer
J44.0 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akut alt solunum yolu enfeksiyon ile
J44.1 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akut alevlenmelerle, tanımlanmamış
J44.8 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diğer, tanımlanmamış
J44.9 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış
J45 Astım
J45.0 Astım, allerjik
J45.1 Astım, intrensek (allerjik olmayan)
J45.8 Astım, karma
J45.9 Astım, tanımlanmamış
J84.0 Alveolar ve paryetoalveolar durumlar
J84.1 İntersitisyel akciğer hastalığı, diğer, fibrozisli
J84.8 İntersitisyel akciğer hastalıkları, diğer, tanımlanmış
J84.9 İntersitisyel pulmoner hastalık, tanımlanmamış
J96.1 Kronik solunum yetmezliği
J98.2 İntersitisyel amfizem
J99.0 Romatoid akciğer hastalığı
J99.1 Solunum bozuklukları, diğer yaygın bağ dokusu bozukluklarında
K50 Crohn hastalığı [regional enterit]
K50-K52 Enfektif olmayan enterit ve kolit
K50.0 Crohn hastalığı, ince barsak
K50.1 Crohn hastalığı, kalın barsak
K50.8 Crohn hastalığı, diğer
K50.9 Crohn hastalığı, tanımlanmamış
K51 Ülseratif kolit
K51.0 Ülseratif (kronik) enterokolit
K51.1 Ülseratif (kronik) ileokolit
K51.2 Ülseratif (kronik) proktit
K51.3 Ülseratif (kronik) rektosigmoidit
K51.4 Kolon psödopolipozisi
K51.5 Mukozal proktokolit
K51.8 Ülseratif kolit, diğer
K51.9 Ülseratif kolit, tanımlanmamış
K52.0 Gastroenterit ve kolit, radyasyona bağlı
K52.1 Toksik gastroenterit ve kolit
K52.2 Allerjik ve dietetik gastroenterit ve kolit
K52.8 Gastroenterit ve kolit diğer, tanımlanmış enfektif olmayan
K52.9 Gastroenterit ve kolit, enfektif olmayan, tanımlanmamış
K59.2 Nörojenik barsak, başka yerde sınıflanmamış
K59.3 Megakolon, başka yerde sınıflanmamış
K70.3 Karaciğer alkolik sirozu
K70.4 Alkolik karaciğer yetmezliği
K70.9 Alkolik karaciğer hastalığı, tanımlanmamış
K71.0 Toksik karaciğer hastalığı, kolestaz ile
K71.1 Toksik karaciğer hastalığı, hepatik nekroz ile
K71.2 Toksik karaciğer hastalığı, akut hepatit ile
K71.3 Toksik karaciğer hastalığı, kronik persistan hepatit ile
K71.4 Toksik karaciğer hastalığı, kronik lobuler hepatit ile
K71.5 Toksik karaciğer hastalığı, kronik aktif hepatit ile
K71.6 Toksik karaciğer hastalığı, hepatit ile, başka yerde sınıflanmamış
K71.7 Toksik karaciğer hastalığı, karaciğer fibroz ve sirozu ile
K71.8 Toksik karaciğer hastalığı, diğer karaciğer bozuklukları ile
K71.9 Toksik karaciğer hastalığı, tanımlanmamış
K72.0 Akut ve subakut karaciğer yetmezliği
K72.1 Karaciğer yetmezliği, kronik
K72.9 Karaciğer yetmezliği, tanımlanmamış
K73 Kronik hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K73.0 Kronik persistan hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K73.1 Kronik lobüler hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K73.2 Kronik aktif hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K73.8 Kronik hepatit, başka yerde sınıflanmamış diğer
K73.9 Kronik hepatit, tanımlanmamış
K74 Karaciğer fibroz ve sirozu
K74.0 Hepatik fibroz
K74.1 Hepatik skleroz
K74.2 Hepatik fibroz, hepatik skleroz ile
K74.3 Primer biliyer siroz
K74.4 Sekonder biliyer siroz
K74.5 Biliyer siroz, tanımlanmamış
K74.6 Karaciğerin diğer ve tanımlanmamış sirozu
K75.0 Karaciğer apsesi
K75.1 Portal ven flebiti
K75.2 Reaktif hepatit, spesifik olmayan
K75.3 Granülomatöz hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K75.8 Enflamatuvar karaciğer hastalıkları diğer, tanımlanmış
K75.9 Enflamatuvar karaciğer hastalığı, tanımlanmamış
K76.1 Karaciğerin kronik pasif konjesyonu
K76.2 Karaciğerin merkezi hemorajik nekrozu
K76.3 Karaciğer enfarktüsü
K76.4 Peliozis hepatis
K76.5 Hepatik veno-okluzif hastalık
K76.6 Portal hipertansiyon
K76.7 Hepatorenal sendrom
K76.8 Karaciğerin diğer tanımlanmış hastalıkları
K76.9 Karaciğer hastalığı, tanımlanmamış
K77.0 Karaciğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
K77.8 Karaciğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K86.0 Kronik pankreatit, alkole bağlı
K86.1 Kronik pankreatitler, diğer
K86.8 Pankreasın diğer tanımlanmamış hastalıkları
K86.9 Pankreas hastalığı, tanımlanmamış
K90.0 Çöliak hastalığı
K91.2 Malabsorbsiyon cerrahi sonrası, başka yerde sınıflanmamış
L10.0 Pemfigus vulgaris
L10.1 Pemfigus vegetans
L10.2 Pemfigus foliaseus
L10.3 Brezilya pemfigusu [fogo selvagem]
L10.4 Pemfigus eritematöz
L10.5 İlaca bağlı pemfigus
L10.8 Pemfigus, diğer
L10.9 Pemfigus, tanımlanmamış
L28.0 Liken simpleks kronikus
L40.0 Psoriazis vulgaris
L40.1 Yaygın püstüler psoriazis
L40.2 Akrodermatit kontinua
L40.3 Püstülosis palmaris et plantaris
L40.4 Guttate psoriazis
L40.5 Atropatik psoriazis
L40.8 Psoriazis diğer
L40.9 Psoriazis, tanımlanmamış
L43.0 Hipertrofik liken planus
L43.1 Büllöz liken planus
L43.2 Likenoid ilaç reaksiyonu
L43.3 Subakut (aktif) liken planus
L43.8 Liken planus diğer
L43.9 Liken planus, tanımlanmamış
L44.1 Liken nitidus
L44.2 Liken striatus
L44.3 Liken ruber moniliformis
L50.8 Ürtiker, diğer
L66.1 Liken planopilaris
L73.2 Hidradenitis supurativa
L85.0 Kazanılmış iktiyoz
L90.0 Liken sklerozus et atrofikus
M00 Piyojenik artrit
M00-M03 Enfeksiyöz artropatiler
M00-M25 Artropatiler
M00-M99 Kas iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları
M00.0 Stafilokokal artrit ve poliartrit
M00.00 Stafilokokal artrit ve poliartrit, birden fazla yer
M00.01 Stafilokokal artrit ve poliartrit, omuz bölgesi
M00.02 Stafilokokal artrit ve poliartrit, kol
M00.03 Stafilokokal artrit ve poliartrit, ön kol
M00.04 Stafilokokal artrit ve poliartrit, el
M00.05 Stafilokokal artrit ve poliartrit, pelvik bölge ve kalça
M00.06 Stafilokokal artrit ve poliartrit, bacak
M00.07 Stafilokokal artrit ve poliartrit, ayak bileği ve ayak
M00.08 Stafilokokal artrit ve poliartrit, diğer
M00.09 Stafilokokal artrit ve poliartrit, yer tanımlanmamış
M00.1 Pnömokokal artrit ve poliartrit
M00.10 Pnömokokal artrit ve poliartrit, birden fazla yer
M00.11 Pnömokokal artrit ve poliartrit, omuz bölgesi
M00.12 Pnömokokal artrit ve poliartrit, kol
M00.13 Pnömokokal artrit ve poliartrit, ön kol
M00.14 Pnömokokal artrit ve poliartrit, el
M00.15 Pnömokokal artrit ve poliartrit, pelvik bölge ve kalça
M00.16 Pnömokokal artrit ve poliartrit, bacak
M00.17 Pnömokokal artrit ve poliartrit, ayak bileği ve ayak
M00.18 Pnömokokal artrit ve poliartrit, diğer
M00.19 Pnömokokal artrit ve poliartrit, yer tanımlanmamış
M00.2 Diğer streptokokal artrit ve poliartrit
M00.20 Diğer streptokokal artrit ve poliartrit, birden fazla yer
M00.21 Diğer streptokokal artrit ve poliartrit, omuz bölgesi
M00.22 Diğer streptokokal artrit ve poliartrit, kol
M00.23 Diğer streptokokal artrit ve poliartrit, ön kol
M00.24 Diğer streptokokal artrit ve poliartrit, el
M00.25 Diğer streptokokal artrit ve poliartrit, pelvik bölge ve kalça
M00.26 Diğer streptokokal artrit ve poliartrit, bacak
M00.27 Diğer streptokokal artrit ve poliartrit, ayak bileği ve ayak
M00.28 Diğer streptokokal artrit ve poliartrit, diğer
M00.29 Diğer streptokokal artrit ve poliartrit, yer tanımlanmamış
M00.8 Artrit ve poliartrit, diğer tanımlanmış bakteriyel ajanlara bağlı
M00.8.9 Diğer bakterilere bağlı artrit, eklem tanımlanmamış
M00.80 Artrit ve poliartrit, diğer tanımlanmış bakteriyel ajanlara bağlı, birden fazla yer
M00.81 Artrit ve poliartrit, diğer tanımlanmış bakteriyel ajanlara bağlı, omuz bölgesi
M00.82 Artrit ve poliartrit, diğer tanımlanmış bakteriyel ajanlara bağlı, kol
M00.83 Artrit ve poliartrit, diğer tanımlanmış bakteriyel ajanlara bağlı, ön kol
M00.84 Artrit ve poliartrit, diğer tanımlanmış bakteriyel ajanlara bağlı, el
M00.85 Artrit ve poliartrit, diğer tanımlanmış bakteriyel ajanlara bağlı, pelvik bölge ve kalça
M00.86 Artrit ve poliartrit, diğer tanımlanmış bakteriyel ajanlara bağlı, bacak
M00.87 Artrit ve poliartrit, diğer tanımlanmış bakteriyel ajanlara bağlı, ayak bileği ve ayak
M00.88 Artrit ve poliartrit, diğer tanımlanmış bakteriyel ajanlara bağlı, diğer
M00.89 Artrit ve poliartrit, diğer tanımlanmış bakteriyel ajanlara bağlı, yer tanımlanmamış
M00.9 Piyojenik artrit, tanımlanmamış
M00.90 Piyojenik artrit, tanımlanmamış, birden fazla yer
M00.91 Piyojenik artrit, tanımlanmamış, omuz bölgesi
M00.92 Piyojenik artrit, tanımlanmamış, kol
M00.93 Piyojenik artrit, tanımlanmamış, ön kol
M00.94 Piyojenik artrit, tanımlanmamış, el
M00.95 Piyojenik artrit, tanımlanmamış, pelvik bölge ve kalça
M00.96 Piyojenik artrit, tanımlanmamış, bacak
M00.97 Piyojenik artrit, tanımlanmamış, ayak bileği ve ayak
M00.98 Piyojenik artrit, tanımlanmamış, diğer
M00.99 Piyojenik artrit, tanımlanmamış, yer tanımlanmamış
M01 Direkt eklem enfeksiyonları, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda
M01.0 Meningokokal artrit
M01.00 Meningokokal artrit, birden fazla yer
M01.01 Meningokokal artrit, omuz bölgesi
M01.02 Meningokokal artrit, kol
M01.03 Meningokokal artrit, ön kol
M01.04 Meningokokal artrit, el
M01.05 Meningokokal artrit, pelvik bölge ve kalça
M01.06 Meningokokal artrit, bacak
M01.07 Meningokokal artrit, ayak bileği ve ayak
M01.08 Meningokokal artrit, diğer
M01.09 Meningokokal artrit, yer tanımlanmamış
M01.1 Tüberküloz artrit
M01.1.8 Tüberküloz artrit, diğer (A18.0T)
M01.10 Tüberküloz artrit, birden fazla yer
M01.11 Tüberküloz artrit, omuz bölgesi
M01.12 Tüberküloz artrit, kol
M01.13 Tüberküloz artrit, ön kol
M01.14 Tüberküloz artrit, el
M01.15 Tüberküloz artrit, pelvik bölge ve kalça
M01.16 Tüberküloz artrit, bacak
M01.17 Tüberküloz artrit, ayak bileği ve ayak
M01.18 Tüberküloz artrit, diğer
M01.19 Tüberküloz artrit, yer tanımlanmamış
M01.2 Artrit, Lyme hastalığında
M01.20 Artrit, Lyme hastalığında, birden fazla yerde
M01.21 Artrit, Lyme hastalığında, omuz bölgesi
M01.22 Artrit, Lyme hastalığında, kol
M01.23 Artrit, Lyme hastalığında, ön kol
M01.24 Artrit, Lyme hastalığında, el
M01.25 Artrit, Lyme hastalığında, pelvik bölge ve kalça
M01.26 Artrit, Lyme hastalığında, bacak
M01.27 Artrit, Lyme hastalığında, ayak bileği ve ayak
M01.28 Artrit, Lyme hastalığında, diğer
M01.29 Artrit, Lyme hastalığında, yer tanımlanmamış
M01.3 Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
M01.30 Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda, birden fazla yer
M01.30* Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda, birden fazla yer
M01.31 Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda, omuz bölgesi
M01.32 Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda, kol
M01.33 Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda, ön kol
M01.34 Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda, el
M01.35 Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda, pelvik bölge ve kalça
M01.35* Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda, pelvik bölge ve kalça
M01.36 Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda, bacak
M01.36* Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda, bacak
M01.37 Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda, ayak bileği ve ayak
M01.38 Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda, diğer
M01.38* Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda, diğer
M01.39 Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda, yer tanımlanmamış
M01.39* Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda, yer tanımlanmamış
M01.4 Kızamıkçık artriti
M01.40 Kızamıkçık artriti, birden fazla yer
M01.41 Kızamıkçık artriti, omuz bölgesi
M01.42 Kızamıkçık artriti, kol
M01.43 Kızamıkçık artriti, ön kol
M01.44 Kızamıkçık artriti, el
M01.45 Kızamıkçık artriti, pelvik bölge ve kalça
M01.46 Kızamıkçık artriti, bacak
M01.47 Kızamıkçık artriti, ayak bileği ve ayak
M01.48 Kızamıkçık artriti, diğer
M01.49 Kızamıkçık artriti, yer tanımlanmamış
M01.5 Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer viral hastalıklarda
M01.50 Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer viral hastalıklarda, birden fazla yer)
M01.50* Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer viral hastalıklarda, birden fazla yer)
M01.51 Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer viral hastalıklarda, omuz bölgesi
M01.52 Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer viral hastalıklarda, kol
M01.53 Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer viral hastalıklarda, ön kol
M01.54 Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer viral hastalıklarda, el
M01.55 Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer viral hastalıklarda, pelvik bölge ve kalça
M01.56 Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer viral hastalıklarda, bacak
M01.56* Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer viral hastalıklarda, bacak
M01.57 Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer viral hastalıklarda, ayak bileği ve ayak
M01.58 Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer viral hastalıklarda, diğer
M01.59 Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer viral hastalıklarda, yer tanımlanmamış
M01.6 Artrit, mikozlarda
M01.60 Artrit, mikozlarda, birden fazla yer
M01.61 Artrit, mikozlarda, omuz bölgesi
M01.62 Artrit, mikozlarda, kol
M01.63 Artrit, mikozlarda, ön kol
M01.64 Artrit, mikozlarda, el
M01.65 Artrit, mikozlarda, pelvik bölge ve kalça
M01.66 Artrit, mikozlarda, bacak
M01.67 Artrit, mikozlarda, ayak bileği ve ayak
M01.68 Artrit, mikozlarda, diğer
M01.69 Artrit, mikozlarda, yer tanımlanmamış
M01.69* Artrit, mikozlarda, yer tanımlanmamış
M01.8 Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda
M01.8.3 Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda, el bileği
M01.8.9 Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda, eklem
M01.80 Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda, birden fazla yer
M01.81 Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda, omuz bölgesi
M01.82 Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda, kol
M01.83 Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda, ön kol
M01.84 Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda, el
M01.85 Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda, pelvik bölge ve kalça
M01.86 Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda, bacak
M01.87 Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda, ayak bileği ve ayak
M01.88 Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda, diğer
M01.89 Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda, yer tanımlanmamış
M01.89* Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda, yer tanımlanmamış
M02 Reaktif artropatiler
M02.0 Artropati, barsak bypass cerrahisi sonrası
M02.00 Artropati, barsak bypass cerrahisi sonrası, birden fazla yer
M02.01 Artropati, barsak bypass cerrahisi sonrası, omuz bölgesi
M02.02 Artropati, barsak bypass cerrahisi sonrası, kol
M02.03 Artropati, barsak bypass cerrahisi sonrası, ön kol
M02.04 Artropati, barsak bypass cerrahisi sonrası, el
M02.05 Artropati, barsak bypass cerrahisi sonrası, pelvik bölge ve kalça
M02.06 Artropati, barsak bypass cerrahisi sonrası, bacak
M02.07 Artropati, barsak bypass cerrahisi sonrası, ayak bileği ve ayak
M02.08 Artropati, barsak bypass cerrahisi sonrası, diğer
M02.09 Artropati, barsak bypass cerrahisi sonrası, yer tanımlanmamış
M02.1 Postdizanterik artropati
M02.10 Postdizanterik artropati, birden fazla yer
M02.11 Postdizanterik artropati, omuz bölgesi
M02.12 Postdizanterik artropati, kol
M02.13 Postdizanterik artropati, ön kol
M02.14 Postdizanterik artropati, el
M02.15 Postdizanterik artropati, pelvik bölge ve kalça
M02.16 Postdizanterik artropati, bacak
M02.17 Postdizanterik artropati, ayak bileği ve ayak
M02.18 Postdizanterik artropati, diğer
M02.19 Postdizanterik artropati, yer tanımlanmamış
M02.2 Postimmünizasyon artropatisi
M02.20 Postimmünizasyon artropatisi, birden fazla yer
M02.21 Postimmünizasyon artropatisi, omuz bölgesi
M02.22 Postimmünizasyon artropatisi, kol
M02.23 Postimmünizasyon artropatisi, ön kol
M02.24 Postimmünizasyon artropatisi, el
M02.25 Postimmünizasyon artropatisi, pelvik bölge ve kalça
M02.26 Postimmünizasyon artropatisi, bacak
M02.27 Postimmünizasyon artropatisi, ayak bileği ve ayak
M02.28 Postimmünizasyon artropatisi, diğer
M02.29 Postimmünizasyon artropatisi, yer tanımlanmamış
M02.3 Reiter hastalığı
M02.30 Reiter hastalığı, birden fazla yer
M02.31 Reiter hastalığı, omuz bölgesi
M02.32 Reiter hastalığı, kol
M02.33 Reiter hastalığı, ön kol
M02.34 Reiter hastalığı, el
M02.35 Reiter hastalığı, pelvik bölge ve kalça
M02.36 Reiter hastalığı, bacak
M02.37 Reiter hastalığı, ayak bileği ve ayak
M02.38 Reiter hastalığı, diğer
M02.39 Reiter hastalığı, yer tanımlanmamış
M02.8 Diğer reaktif artropatiler
M02.80 Diğer reaktif artropatiler, birden fazla yer
M02.81 Diğer reaktif artropatiler, omuz bölgesi
M02.82 Diğer reaktif artropatiler, kol
M02.83 Diğer reaktif artropatiler, ön kol
M02.84 Diğer reaktif artropatiler, el
M02.85 Diğer reaktif artropatiler, pelvik bölge ve kalça
M02.86 Diğer reaktif artropatiler, bacak
M02.87 Diğer reaktif artropatiler, ayak bileği ve ayak
M02.88 Diğer reaktif artropatiler, diğer
M02.89 Diğer reaktif artropatiler, yer tanımlanmamış
M02.9 Reaktif artropati, tanımlanmamış
M02.90 Reaktif artropati, tanımlanmamış, birden fazla yer
M02.91 Reaktif artropati, tanımlanmamış, omuz bölgesi
M02.92 Reaktif artropati, tanımlanmamış, kol
M02.93 Reaktif artropati, tanımlanmamış, ön kol
M02.94 Reaktif artropati, tanımlanmamış, el
M02.95 Reaktif artropati, tanımlanmamış, pelvik bölge ve kalça
M02.96 Reaktif artropati, tanımlanmamış, bacak
M02.97 Reaktif artropati, tanımlanmamış, ayak bileği ve ayak
M02.98 Reaktif artropati, tanımlanmamış, diğer
M02.99 Reaktif artropati, tanımlanmamış, yer tanımlanmamış
M03 Postenfektif ve reaktif artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M03.0 Postmeningokokal artrit
M03.00 Postmeningokokal artrit, birden fazla yer
M03.01 Postmeningokokal artrit, omuz bölgesi
M03.02 Postmeningokokal artrit, kol
M03.03 Postmeningokokal artrit, ön kol
M03.04 Postmeningokokal artrit, el
M03.05 Postmeningokokal artrit, pelvik bölge ve kalça
M03.06 Postmeningokokal artrit, bacak
M03.07 Postmeningokokal artrit, ayak bileği ve ayak
M03.08 Postmeningokokal artrit, diğer
M03.09 Postmeningokokal artrit, yer tanımlanmamış
M03.1 Postenfektif artropati, sifilizde
M03.10 Postenfektif artropati, sifilizde, birden fazla yer
M03.11 Postenfektif artropati, sifilizde, omuz bölgesi
M03.12 Postenfektif artropati, sifilizde, kol
M03.13 Postenfektif artropati, sifilizde, ön kol
M03.14 Postenfektif artropati, sifilizde, el
M03.15 Postenfektif artropati, sifilizde, pelvik bölge ve kalça
M03.16 Postenfektif artropati, sifilizde, bacak
M03.17 Postenfektif artropati, sifilizde, ayak bileği ve ayak
M03.18 Postenfektif artropati, sifilizde, diğer
M03.19 Postenfektif artropati, sifilizde, yer tanımlanmamış
M03.2 Diğer postenfeksiyöz artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M03.20 Diğer postenfeksiyöz artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda, birden fazla yer
M03.21 Diğer postenfeksiyöz artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda, omuz bölgesi
M03.22 Diğer postenfeksiyöz artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda, kol
M03.23 Diğer postenfeksiyöz artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda, ön kol
M03.24 Diğer postenfeksiyöz artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda, el
M03.25 Diğer postenfeksiyöz artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda, pelvik bölge ve kalça
M03.26 Diğer postenfeksiyöz artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda, bacak
M03.27 Diğer postenfeksiyöz artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda, ayak bileği ve ayak
M03.28 Diğer postenfeksiyöz artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda, diğer
M03.29 Diğer postenfeksiyöz artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda, yer tanımlanmamış
M03.6 Reaktif artropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M03.60 Reaktif artropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda, birden fazla yer
M03.61 Reaktif artropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda, omuz bölgesi
M03.62 Reaktif artropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda, kol
M03.63 Reaktif artropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda, ön kol
M03.64 Reaktif artropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda, el
M03.65 Reaktif artropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda, pelvik bölge ve kalça
M03.66 Reaktif artropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda, bacak
M03.67 Reaktif artropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda, ayak bileği ve ayak
M03.68 Reaktif artropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda, diğer
M03.69 Reaktif artropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda, yer tanımlanmamış
M05 Seropozitif romatoid artrit
M05-M14 Enflamatuvar poliartropatiler
M05.0 Felty sendromu
M05.00 Felty sendromu, birden fazla yer
M05.01 Felty sendromu, omuz bölgesi
M05.02 Felty sendromu, kol
M05.03 Felty sendromu, ön kol
M05.04 Felty sendromu, el
M05.05 Felty sendromu, pelvik bölge ve kalça
M05.06 Felty sendromu, bacak
M05.07 Felty sendromu, ayak bileği ve ayak
M05.08 Felty sendromu, diğer
M05.09 Felty sendromu, yer tanımlanmamış
M05.1 Romatoid akciğer hastalığı
M05.10 Romatoid akciğer hastalığı, birden fazla yer
M05.11 Romatoid akciğer hastalığı, omuz bölgesi
M05.12 Romatoid akciğer hastalığı, kol
M05.13 Romatoid akciğer hastalığı, ön kol
M05.14 Romatoid akciğer hastalığı, el
M05.15 Romatoid akciğer hastalığı, pelvik bölge ve kalça
M05.16 Romatoid akciğer hastalığı, bacak
M05.17 Romatoid akciğer hastalığı, ayak bileği ve ayak
M05.18 Romatoid akciğer hastalığı, diğer
M05.19 Romatoid akciğer hastalığı, yer tanımlanmamış
M05.2 Romatoid vaskülit
M05.2.6 Romatoid vaskülit, romatoid artrit ile, diz
M05.2.9 Romatoid vaskülit, romatoid artrit ile, eklem tanımlanmamış
M05.20 Romatoid vaskülit, birden fazla yer
M05.21 Romatoid vaskülit, omuz bölgesi
M05.22 Romatoid vaskülit, kol
M05.23 Romatoid vaskülit, ön kol
M05.24 Romatoid vaskülit, el
M05.25 Romatoid vaskülit, pelvik bölge ve kalça
M05.26 Romatoid vaskülit, bacak
M05.27 Romatoid vaskülit, ayak bileği ve ayak
M05.28 Romatoid vaskülit, diğer
M05.29 Romatoid vaskülit, yer tanımlanmamış
M05.3 Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte
M05.3.1.8 Romatoid kardit, romatoid artrit ile, diğer
M05.30 Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte, birden fazla yer
M05.31 Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte, omuz bölgesi
M05.32 Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte, kol
M05.33 Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte, ön kol
M05.34 Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte, el
M05.35 Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte, pelvik bölge ve kalça
M05.36 Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte, bacak
M05.37 Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte, ayak bileği ve ayak
M05.38 Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte, diğer
M05.39 Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte, yer tanımlanmamış
M05.3T Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte
M05.8 Diğer seropozitif romatoid artrit
M05.80 Diğer seropozitif romatoid artrit, birden fazla yer
M05.81 Diğer seropozitif romatoid artrit, omuz bölgesi
M05.82 Diğer seropozitif romatoid artrit, kol
M05.83 Diğer seropozitif romatoid artrit, ön kol
M05.84 Diğer seropozitif romatoid artrit, el
M05.85 Diğer seropozitif romatoid artrit, pelvik bölge ve kalça
M05.86 Diğer seropozitif romatoid artrit, bacak
M05.87 Diğer seropozitif romatoid artrit, ayak bileği ve ayak
M05.88 Diğer seropozitif romatoid artrit, diğer
M05.89 Diğer seropozitif romatoid artrit, yer tanımlanmamış
M05.9 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış
M05.90 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış, birden fazla yer
M05.91 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış, omuz bölgesi
M05.92 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış, kol
M05.93 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış, ön kol
M05.94 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış, el
M05.95 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış, pelvik bölge ve kalça
M05.96 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış, bacak
M05.97 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış, ayak bileği ve ayak
M05.98 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış, diğer
M05.99 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış, yer tanımlanmamış
M06 Romatoid artrit, diğer
M06.0 Seronegatif romatoid artrit
M06.0.4 Seronegatif romatoid artrit, el
M06.0.6 Seronegatif romatoid artrit, diz
M06.0.8 Seronegatif romatoid artrit, diğer
M06.00 Seronegatif romatoid artrit, poliartrit
M06.01 Seronegatif romatoid artrit, omuz bölgesi
M06.02 Seronegatif romatoid artrit, kol
M06.03 Seronegatif romatoid artrit, ön kol
M06.04 Seronegatif romatoid artrit, el
M06.05 Seronegatif romatoid artrit, pelvik bölge ve kalça
M06.06 Seronegatif romatoid artrit, bacak
M06.07 Seronegatif romatoid artrit, ayak bileği ve ayak
M06.08 Seronegatif romatoid artrit, diğer
M06.09 Seronegatif romatoid artrit, yer tanımlanmamış
M06.1 Erişkin başlangıçlı Still hastalığı
M06.10 Erişkin başlangıçlı Still hastalığı, birden fazla yer
M06.11 Erişkin başlangıçlı Still hastalığı, omuz bölgesi
M06.12 Erişkin başlangıçlı Still hastalığı, kol
M06.13 Erişkin başlangıçlı Still hastalığı, ön kol
M06.14 Erişkin başlangıçlı Still hastalığı, el
M06.15 Erişkin başlangıçlı Still hastalığı, pelvik bölge ve kalça
M06.16 Erişkin başlangıçlı Still hastalığı, bacak
M06.17 Erişkin başlangıçlı Still hastalığı, ayak bileği ve ayak
M06.18 Erişkin başlangıçlı Still hastalığı, diğer
M06.19 Erişkin başlangıçlı Still hastalığı, yer tanımlanmamış
M06.2 Romatoid bursit
M06.20 Romatoid bursit, birden fazla yer
M06.21 Romatoid bursit, omuz bölgesi
M06.22 Romatoid bursit, kol
M06.23 Romatoid bursit, ön kol
M06.24 Romatoid bursit, el
M06.25 Romatoid bursit, pelvik bölge ve kalça
M06.26 Romatoid bursit, bacak
M06.27 Romatoid bursit, ayak bileği ve ayak
M06.28 Romatoid bursit, diğer
M06.29 Romatoid bursit, yer tanımlanmamış
M06.3 Romatoid nodül
M06.30 Romatoid nodül, birden fazla yer
M06.31 Romatoid nodül, omuz bölgesi
M06.32 Romatoid nodül, kol
M06.33 Romatoid nodül, ön kol
M06.34 Romatoid nodül, el
M06.35 Romatoid nodül, pelvik bölge ve kalça
M06.36 Romatoid nodül, bacak
M06.37 Romatoid nodül, ayak bileği ve ayak
M06.38 Romatoid nodül, diğer
M06.39 Romatoid nodül, yer tanımlanmamış
M06.4 Enflamatuvar poliartropati
M06.40 Enflamatuvar poliartropati, birden fazla yer
M06.41 Enflamatuvar poliartropati, omuz bölgesi
M06.42 Enflamatuvar poliartropati, kol
M06.43 Enflamatuvar poliartropati, ön kol
M06.44 Enflamatuvar poliartropati, el
M06.45 Enflamatuvar poliartropati, pelvik bölge ve kalça
M06.46 Enflamatuvar poliartropati, bacak
M06.47 Enflamatuvar poliartropati, ayak bileği ve ayak
M06.48 Enflamatuvar poliartropati, diğer
M06.49 Enflamatuvar poliartropati, yer tanımlanmamış
M06.8 Diğer Romatoid artrit, tanımlanmış
M06.8.2 Romatoid artrit diğer, tanımlanmış, dirsek
M06.8.9 Romatoid artrit diğer, tanımlanmış, eklem tanımlanmamış
M06.80 Romatoid artrit diğer, tanımlanmış, birden fazla yer
M06.81 Diğer Romatoid artrit, tanımlanmış, omuz bölgesi
M06.82 Diğer Romatoid artrit, tanımlanmış, kol
M06.83 Diğer Romatoid artrit, tanımlanmış, ön kol
M06.84 Diğer Romatoid artrit, tanımlanmış, el
M06.85 Diğer Romatoid artrit, tanımlanmış, pelvik bölge ve kalça
M06.86 Diğer Romatoid artrit, tanımlanmış, bacak
M06.87 Diğer Romatoid artrit, tanımlanmış, ayak bileği ve ayak
M06.88 Diğer Romatoid artrit, tanımlanmış, diğer
M06.89 Diğer Romatoid artrit, tanımlanmış, yer tanımlanmamış
M06.9 Romatoid artrit, tanımlanmamış
M06.90 Romatoid artrit, tanımlanmamış, birden fazla yer
M06.91 Romatoid artrit, tanımlanmamış, omuz bölgesi
M06.92 Romatoid artrit, tanımlanmamış, kol
M06.93 Romatoid artrit, tanımlanmamış, ön kol
M06.94 Romatoid artrit, tanımlanmamış, el
M06.95 Romatoid artrit, tanımlanmamış, pelvik bölge ve kalça
M06.96 Romatoid artrit, tanımlanmamış, bacak
M06.97 Romatoid artrit, tanımlanmamış, ayak bileği ve ayak
M06.98 Romatoid artrit, tanımlanmamış, diğer
M06.99 Romatoid artrit, tanımlanmamış, yer tanımlanmamış
M07 Psoriatik ve enteropatik artropatiler
M07.0 Distal interfalangeal psoriatik artropati
M07.00 Distal interfalangeal psoriatik artropati, birden fazla yer
M07.04 Distal interfalangeal psoriatik artropati, el
M07.07 Distal interfalangeal psoriatik artropati, ayak bileği ve ayak
M07.09 Distal interfalangeal psoriatik artropati, yer tanımlanmamış
M07.1 Artritis mutilans
M07.10 Artritis mutilans, birden fazla yer
M07.11 Artritis mutilans, omuz bölgesi
M07.12 Artritis mutilans, kol
M07.13 Artritis mutilans, ön kol
M07.14 Artritis mutilans, el
M07.15 Artritis mutilans, pelvik bölge ve kalça
M07.16 Artritis mutilans, bacak
M07.17 Artritis mutilans, ayak bileği ve ayak
M07.18 Artritis mutilans, diğer
M07.19 Artritis mutilans, yer tanımlanmamış
M07.2 Psoriatik spondilit
M07.3 Diğer Psoriatik artropatiler
M07.30 Diğer Psoriatik artropatiler, birden fazla yer
M07.31 Diğer Psoriatik artropatiler, omuz bölgesi
M07.32 Diğer Psoriatik artropatiler, kol
M07.33 Diğer Psoriatik artropatiler, ön kol
M07.34 Diğer Psoriatik artropatiler, el
M07.35 Diğer Psoriatik artropatiler, pelvik bölge ve kalça
M07.36 Diğer Psoriatik artropatiler, bacak
M07.37 Diğer Psoriatik artropatiler, ayak bileği ve ayak
M07.38 Diğer Psoriatik artropatiler, diğer
M07.39 Diğer Psoriatik artropatiler, yer tanımlanmamış
M07.4 Artropati, Crohn hastalığında (regional enterit)
M07.40 Artropati, Crohn hastalığında (regional enterit), birden fazla yer
M07.41 Artropati, Crohn hastalığında (regional enterit), omuz bölgesi
M07.42 Artropati, Crohn hastalığında (regional enterit), kol
M07.43 Artropati, Crohn hastalığında (regional enterit), ön kol
M07.44 Artropati, Crohn hastalığında (regional enterit), el
M07.45 Artropati, Crohn hastalığında (regional enterit), pelvik bölge ve kalça
M07.46 Artropati, Crohn hastalığında (regional enterit), bacak
M07.47 Artropati, Crohn hastalığında (regional enterit), ayak bileği ve ayak
M07.48 Artropati, Crohn hastalığında (regional enterit), diğer
M07.49 Artropati, Crohn hastalığında (regional enterit), yer tanımlanmamış
M07.5 Artropati, ülseratif kolitte
M07.50 Artropati, ülseratif kolitte, birden fazla yer
M07.51 Artropati, ülseratif kolitte, omuz bölgesi
M07.52 Artropati, ülseratif kolitte, kol
M07.53 Artropati, ülseratif kolitte, ön kol
M07.54 Artropati, ülseratif kolitte, el
M07.55 Artropati, ülseratif kolitte, pelvik bölge ve kalça
M07.56 Artropati, ülseratif kolitte, bacak
M07.57 Artropati, ülseratif kolitte, ayak bileği ve ayak
M07.58 Artropati, ülseratif kolitte, diğer
M07.59 Artropati, ülseratif kolitte, yer tanımlanmamış
M07.6 Diğer enteropatik artropatiler
M07.60 Diğer enteropatik artropatiler, birden fazla yer
M07.61 Diğer enteropatik artropatiler, omuz bölgesi
M07.62 Diğer enteropatik artropatiler, kol
M07.63 Diğer enteropatik artropatiler, ön kol
M07.64 Diğer enteropatik artropatiler, el
M07.65 Diğer enteropatik artropatiler, pelvik bölge ve kalça
M07.66 Diğer enteropatik artropatiler, bacak
M07.67 Diğer enteropatik artropatiler, ayak bileği ve ayak
M07.68 Diğer enteropatik artropatiler, diğer
M07.69 Diğer enteropatik artropatiler, yer tanımlanmamış
M08 Juvenil artrit
M08.0 Juvenil romatoid artrit
M08.0.0 Juvenil romatoid artrit, poliartrit
M08.0.1 Juvenil romatoid artrit, omuz
M08.0.2 Juvenil romatoid artrit, dirsek
M08.0.3 Juvenil romatoid artrit, el bileği
M08.0.4 Juvenil romatoid artrit, el
M08.0.5 Juvenil romatoid artrit, diğer, kalça
M08.0.6 Juvenil romatoid artrit, diz
M08.0.7 Juvenil romatoid artrit, ayak bileği ve ayak
M08.0.8 Juvenil romatoid artrit, diğer
M08.0.9 Juvenil romatoid artrit, eklem tanımlanmamış
M08.00 Juvenil romatoid artrit, birden fazla yer
M08.01 Juvenil romatoid artrit, omuz bölgesi
M08.02 Juvenil romatoid artrit, kol
M08.03 Juvenil romatoid artrit, ön kol
M08.04 Juvenil romatoid artrit, el
M08.05 Juvenil romatoid artrit, pelvik bölge ve kalça
M08.06 Juvenil romatoid artrit, bacak
M08.07 Juvenil romatoid artrit, ayak bileği ve ayak
M08.08 Juvenil romatoid artrit, diğer
M08.09 Juvenil romatoid artrit, yer tanımlanmamış
M08.1 Juvenil ankilozan spondilit
M08.10 Juvenil ankilozan spondilit, birden fazla yerde
M08.11 Juvenil ankilozan spondilit, omuz bölgesi
M08.12 Juvenil ankilozan spondilit, kol
M08.13 Juvenil ankilozan spondilit, ön kol
M08.14 Juvenil ankilozan spondilit, el
M08.15 Juvenil ankilozan spondilit, pelvik bölge ve kalça
M08.16 Juvenil ankilozan spondilit, bacak
M08.17 Juvenil ankilozan spondilit, ayak bileği ve ayak
M08.18 Juvenil ankilozan spondilit, diğer
M08.19 Juvenil ankilozan spondilit, yer tanımlanmamış
M08.2 Juvenil artrit, sistemik başlangıçlı
M08.2.0 Juvenil artrit, sistemik başlangıçlı, poliartrit
M08.2.1 Juvenil artrit, sistemik başlangıçlı, omuz
M08.2.2 Juvenil artrit, sistemik başlangıçlı, dirsek
M08.2.3 Juvenil artrit, sistemik başlangıçlı, el bileği
M08.2.4 Juvenil artrit, sistemik başlangıçlı, el
M08.2.5 Juvenil artrit, sistemik başlangıçlı, diğer, kalça
M08.2.6 Juvenil artrit, sistemik başlangıçlı, diz
M08.2.7 Juvenil artrit, sistemik başlangıçlı, ayak bileği ve ayak
M08.2.8 Juvenil artrit, sistemik başlangıçlı, diğer
M08.2.9 Juvenil artrit, sistemik başlangıçlı, eklem tanımlanmamış
M08.20 Juvenil artrit, sistemik başlangıçlı, birden fazla yer
M08.21 Juvenil artrit, sistemik başlangıçlı, omuz bölgesi
M08.22 Juvenil artrit, sistemik başlangıçlı, kol
M08.23 Juvenil artrit, sistemik başlangıçlı, ön kol
M08.24 Juvenil artrit, sistemik başlangıçlı, el
M08.25 Juvenil artrit, sistemik başlangıçlı, pelvik bölge ve kalça
M08.26 Juvenil artrit, sistemik başlangıçlı, bacak
M08.27 Juvenil artrit, sistemik başlangıçlı, ayak bileği ve ayak
M08.28 Juvenil artrit, sistemik başlangıçlı, diğer
M08.29 Juvenil artrit, sistemik başlangıçlı, yer tanımlanmamış
M08.3 Juvenil poliartrit (seronegatif)
M08.3.0 Juvenil poliartrit (seronegatif), poliartrit
M08.3.1 Juvenil poliartrit (seronegatif), omuz
M08.3.2 Juvenil poliartrit (seronegatif), dirsek
M08.3.3 Juvenil poliartrit (seronegatif), el bileği
M08.3.4 Juvenil poliartrit (seronegatif), el
M08.3.5 Juvenil poliartrit (seronegatif), diğer, kalça
M08.3.6 Juvenil poliartrit (seronegatif), diz
M08.3.7 Juvenil poliartrit (seronegatif), ayak bileği ve ayak
M08.3.8 Juvenil poliartrit (seronegatif), diğer
M08.3.9 Juvenil poliartrit (seronegatif), eklem tanımlanmamış
M08.4 Pausiartiküler juvenil artrit
M08.4.0 Pausiartiküler juvenil artrit, poliartrit
M08.4.1 Pausiartiküler juvenil artrit, omuz
M08.4.2 Pausiartiküler juvenil artrit, dirsek
M08.4.3 Pausiartiküler juvenil artrit, el bileği
M08.4.4 Pausiartiküler juvenil artrit, el
M08.4.5 Pausiartiküler juvenil artrit, diğer, kalça
M08.4.6 Pausiartiküler juvenil artrit, diz
M08.4.7 Pausiartiküler juvenil artrit, ayak bileği ve ayak
M08.4.8 Pausiartiküler juvenil artrit, diğer
M08.4.9 Pausiartiküler juvenil artrit, eklem tanımlanmamış
M08.40 Pausiartiküler juvenil artrit, birden fazla yer
M08.41 Pausiartiküler juvenil artrit, omuz bölgesi
M08.42 Pausiartiküler juvenil artrit, kol
M08.43 Pausiartiküler juvenil artrit, ön kol
M08.44 Pausiartiküler juvenil artrit, el
M08.45 Pausiartiküler juvenil artrit, pelvik bölge ve kalça
M08.46 Pausiartiküler juvenil artrit, bacak
M08.47 Pausiartiküler juvenil artrit, ayak bileği ve ayak
M08.48 Pausiartiküler juvenil artrit, diğer
M08.49 Pausiartiküler juvenil artrit, yer tanımlanmamış
M08.8 Diğer Juvenil artrit
M08.8.0 Juvenil artrit, diğer, poliartrit
M08.8.1 Juvenil artrit, diğer, omuz
M08.8.2 Juvenil artrit, diğer, dirsek
M08.8.3 Juvenil artrit, diğer, el bileği
M08.8.4 Juvenil artrit, diğer, el
M08.8.5 Juvenil artrit, diğer, diğer, kalça
M08.8.6 Juvenil artrit, diğer, diz
M08.8.7 Juvenil artrit, diğer, ayak bileği ve ayak
M08.8.8 Juvenil artrit, diğer, diğer
M08.8.9 Juvenil artrit, diğer, eklem tanımlanmamış
M08.80 Diğer Juvenil artrit, birden fazla yer
M08.81 Diğer Juvenil artrit, omuz bölgesi
M08.82 Diğer Juvenil artrit, kol
M08.83 Diğer Juvenil artrit, ön kol
M08.84 Diğer Juvenil artrit, el
M08.85 Diğer Juvenil artrit, pelvik bölge ve kalça
M08.86 Diğer Juvenil artrit, bacak
M08.87 Diğer Juvenil artrit, ayak bileği ve ayak
M08.88 Diğer Juvenil artrit, diğer
M08.89 Diğer Juvenil artrit, yer tanımlanmamış
M08.9 Juvenil artrit, tanımlanmamış
M08.90 Juvenil artrit, tanımlanmamış, birden fazla yer
M08.91 Juvenil artrit, tanımlanmamış, omuz bölgesi
M08.92 Juvenil artrit, tanımlanmamış, kol
M08.93 Juvenil artrit, tanımlanmamış, ön kol
M08.94 Juvenil artrit, tanımlanmamış, el
M08.95 Juvenil artrit, tanımlanmamış, pelvik bölge ve kalça
M08.96 Juvenil artrit, tanımlanmamış, bacak
M08.97 Juvenil artrit, tanımlanmamış, ayak bileği ve ayak
M08.98 Juvenil artrit, tanımlanmamış, diğer
M08.99 Juvenil artrit, tanımlanmamış, yer tanımlanmamış
M09 Juvenil artrit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M09.0 Juvenil artrit, psoriaziste
M09.00 Juvenil artrit, psoriaziste, birden fazla yer
M09.01 Juvenil artrit, psoriaziste, omuz bölgesi
M09.02 Juvenil artrit, psoriaziste, kol
M09.03 Juvenil artrit, psoriaziste, ön kol
M09.04 Juvenil artrit, psoriaziste, el
M09.05 Juvenil artrit, psoriaziste, pelvik bölge ve kalça
M09.06 Juvenil artrit, psoriaziste, bacak
M09.07 Juvenil artrit, psoriaziste, ayak bileği ve ayak
M09.08 Juvenil artrit, psoriaziste, diğer
M09.09 Juvenil artrit, psoriaziste, yer tanımlanmamış
M09.1 Juvenil artrit, Crohn hastalığında [regional enterit]
M09.10 Juvenil artrit, Crohn hastalığında, birden fazla yer
M09.11 Juvenil artrit, Crohn hastalığında, omuz bölgesi
M09.12 Juvenil artrit, Crohn hastalığında, kol
M09.13 Juvenil artrit, Crohn hastalığında, ön kol
M09.14 Juvenil artrit, Crohn hastalığında, el
M09.15 Juvenil artrit, Crohn hastalığında, pelvik bölge ve kalça
M09.16 Juvenil artrit, Crohn hastalığında, bacak
M09.17 Juvenil artrit, Crohn hastalığında, ayak bileği ve ayak
M09.18 Juvenil artrit, Crohn hastalığında, diğer
M09.19 Juvenil artrit, Crohn hastalığında, yer tanımlanmamış
M09.2 Juvenil artrit, ülseratif kolitte
M09.20 Juvenil artrit, ülseratif kolitte, birden fazla yer
M09.21 Juvenil artrit, ülseratif kolitte, omuz bölgesi
M09.22 Juvenil artrit, ülseratif kolitte, kol
M09.23 Juvenil artrit, ülseratif kolitte, ön kol
M09.24 Juvenil artrit, ülseratif kolitte, el
M09.25 Juvenil artrit, ülseratif kolitte, pelvik bölge ve kalça
M09.26 Juvenil artrit, ülseratif kolitte, bacak
M09.27 Juvenil artrit, ülseratif kolitte, ayak bileği ve ayak
M09.28 Juvenil artrit, ülseratif kolitte, diğer
M09.29 Juvenil artrit, ülseratif kolitte, yer tanımlanmamış
M09.8 Juvenil artrit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
M09.80 Juvenil artrit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda, birden fazla yer
M09.81 Juvenil artrit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda, omuz bölgesi
M09.82 Juvenil artrit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda, kol
M09.83 Juvenil artrit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda, ön kol
M09.84 Juvenil artrit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda, el
M09.85 Juvenil artrit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda, pelvik bölge ve kalça
M09.86 Juvenil artrit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda, bacak
M09.87 Juvenil artrit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda, ayak bileği ve ayak
M09.88 Juvenil artrit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda, diğer
M09.89 Juvenil artrit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda, yer tanımlanmamış
M10 Gut
M10.0 Gut, idiopatik
M10.0.7 Gut, idiopatik, ayak bileği ve ayak
M10.00 Gut, idiopatik, birden fazla yer
M10.01 Gut, idiopatik, omuz bölgesi
M10.02 Gut, idiopatik, kol
M10.03 Gut, idiopatik, ön kol
M10.04 Gut, idiopatik, el
M10.05 Gut, idiopatik, pelvik bölge ve kalça
M10.06 Gut, idiopatik, bacak
M10.07 Gut, idiopatik, ayak bileği ve ayak
M10.08 Gut, idiopatik, diğer
M10.09 Gut, idiopatik, yer tanımlanmamış
M10.1 Gut, kurşuna bağlı
M10.1.7 Gut, kurşuna bağlı, ayak bileği ve ayak
M10.10 Gut, kurşuna bağlı, birden fazla yer
M10.11 Gut, kurşuna bağlı, omuz bölgesi
M10.12 Gut, kurşuna bağlı, kol
M10.13 Gut, kurşuna bağlı, ön kol
M10.14 Gut, kurşuna bağlı, el
M10.15 Gut, kurşuna bağlı, pelvik bölge ve kalça
M10.16 Gut, kurşuna bağlı, bacak
M10.17 Gut, kurşuna bağlı, ayak bileği ve ayak
M10.18 Gut, kurşuna bağlı, diğer
M10.19 Gut, kurşuna bağlı, yer tanımlanmamış
M10.2 Gut, ilaca bağlı
M10.20 Gut, ilaca bağlı, birden fazla yer
M10.21 Gut, ilaca bağlı, omuz bölgesi
M10.22 Gut, ilaca bağlı, kol
M10.23 Gut, ilaca bağlı, ön kol
M10.24 Gut, ilaca bağlı, el
M10.25 Gut, ilaca bağlı, pelvik bölge ve kalça
M10.26 Gut, ilaca bağlı, bacak
M10.27 Gut, ilaca bağlı, ayak bileği ve ayak
M10.28 Gut, ilaca bağlı, diğer
M10.29 Gut, ilaca bağlı, yer tanımlanmamış
M10.3 Gut, renal fonksiyonun azalmasına bağlı
M10.30 Gut, renal fonksiyonun azalmasına bağlı, birden fazla yer
M10.31 Gut, renal fonksiyonun azalmasına bağlı, omuz bölgesi
M10.32 Gut, renal fonksiyonun azalmasına bağlı, kol
M10.33 Gut, renal fonksiyonun azalmasına bağlı, ön kol
M10.34 Gut, renal fonksiyonun azalmasına bağlı, el
M10.35 Gut, renal fonksiyonun azalmasına bağlı, pelvik bölge ve kalça
M10.36 Gut, renal fonksiyonun azalmasına bağlı, bacak
M10.37 Gut, renal fonksiyonun azalmasına bağlı, ayak bileği ve ayak
M10.38 Gut, renal fonksiyonun azalmasına bağlı, diğer
M10.39 Gut, renal fonksiyonun azalmasına bağlı, yer tanımlanmamış
M10.4 Gut, diğer sekonder
M10.4.7 Gut, diğer sekonder, ayak bileği ve ayak
M10.40 Gut, diğer sekonder, birden fazla yer
M10.41 Gut, diğer sekonder, omuz bölgesi
M10.42 Gut, diğer sekonder, kol
M10.43 Gut, diğer sekonder, ön kol
M10.44 Gut, diğer sekonder, el
M10.45 Gut, diğer sekonder, pelvik bölge ve kalça
M10.46 Gut, diğer sekonder, bacak
M10.47 Gut, diğer sekonder, ayak bileği ve ayak
M10.48 Gut, diğer sekonder, diğer
M10.49 Gut, diğer sekonder, yer tanımlanmamış
M10.9 Gut, tanımlanmamış
M10.90 Gut, tanımlanmamış, birden fazla yer
M10.91 Gut, tanımlanmamış, omuz bölgesi
M10.92 Gut, tanımlanmamış, kol
M10.93 Gut, tanımlanmamış, ön kol
M10.94 Gut, tanımlanmamış, el
M10.95 Gut, tanımlanmamış, pelvik bölge ve kalça
M10.96 Gut, tanımlanmamış, bacak
M10.97 Gut, tanımlanmamış, ayak bileği ve ayak
M10.98 Gut, tanımlanmamış, diğer
M10.99 Gut, tanımlanmamış, yer tanımlanmamış
M11 Kristal artropatileri, diğer
M11.0 Hidroksiapatit depo hastalığı
M11.00 Hidroksiapatit depo hastalığı, birden fazla yer
M11.01 Hidroksiapatit depo hastalığı, omuz bölgesi
M11.02 Hidroksiapatit depo hastalığı, kol
M11.03 Hidroksiapatit depo hastalığı, ön kol
M11.04 Hidroksiapatit depo hastalığı, el
M11.05 Hidroksiapatit depo hastalığı, pelvik bölge ve kalça
M11.06 Hidroksiapatit depo hastalığı, bacak
M11.07 Hidroksiapatit depo hastalığı, ayak bileği ve ayak
M11.08 Hidroksiapatit depo hastalığı, diğer
M11.09 Hidroksiapatit depo hastalığı, yer tanımlanmamış
M11.1 Ailesel kondrokalsinoz
M11.10 Ailesel kondrokalsinoz, birden fazla yer
M11.11 Ailesel kondrokalsinoz, omuz bölgesi
M11.12 Ailesel kondrokalsinoz, kol
M11.13 Ailesel kondrokalsinoz, ön kol
M11.14 Ailesel kondrokalsinoz, el
M11.15 Ailesel kondrokalsinoz, pelvik bölge ve kalça
M11.16 Ailesel kondrokalsinoz, bacak
M11.17 Ailesel kondrokalsinoz, ayak bileği ve ayak
M11.18 Ailesel kondrokalsinoz, diğer
M11.19 Ailesel kondrokalsinoz, yer tanımlanmamış
M11.2 Diğer Kondrokalsinoz
M11.20 Diğer Kondrokalsinoz, birden fazla yer
M11.21 Diğer Kondrokalsinoz, omuz bölgesi
M11.22 Diğer Kondrokalsinoz, kol
M11.23 Diğer Kondrokalsinoz, ön kol
M11.24 Diğer Kondrokalsinoz, el
M11.25 Diğer Kondrokalsinoz, pelvik bölge ve kalça
M11.26 Diğer Kondrokalsinoz, bacak
M11.27 Diğer Kondrokalsinoz, ayak bileği ve ayak
M11.28 Diğer Kondrokalsinoz, diğer
M11.29 Diğer Kondrokalsinoz, yer tanımlanmamış
M11.8 Kristal artropatileri diğer, tanımlanmış
M11.80 Kristal artropatileri diğer, tanımlanmış, birden fazla yer
M11.81 Kristal artropatileri diğer, tanımlanmış, omuz bölgesi
M11.82 Kristal artropatileri diğer, tanımlanmış, kol
M11.83 Kristal artropatileri diğer, tanımlanmış, ön kol
M11.84 Kristal artropatileri diğer, tanımlanmış, el
M11.85 Kristal artropatileri diğer, tanımlanmış, pelvik bölge ve kalça
M11.86 Kristal artropatileri diğer, tanımlanmış, bacak
M11.87 Kristal artropatileri diğer, tanımlanmış, ayak bileği ve ayak
M11.88 Kristal artropatileri diğer, tanımlanmış, diğer
M11.89 Kristal artropatileri diğer, tanımlanmış, yer tanımlanmamış
M11.9 Kristal artropati, tanımlanmamış
M11.90 Kristal artropati, tanımlanmamış, birden fazla yer
M11.91 Kristal artropati, tanımlanmamış, omuz bölgesi
M11.92 Kristal artropati, tanımlanmamış, kol
M11.93 Kristal artropati, tanımlanmamış, ön kol
M11.94 Kristal artropati, tanımlanmamış, el
M11.95 Kristal artropati, tanımlanmamış, pelvik bölge ve kalça
M11.96 Kristal artropati, tanımlanmamış, bacak
M11.97 Kristal artropati, tanımlanmamış, ayak bileği ve ayak
M11.98 Kristal artropati, tanımlanmamış, diğer
M11.99 Kristal artropati, tanımlanmamış, yer tanımlanmamış
M12 Artropatiler diğer, tanımlanmış
M12.0 Kronik postromatik artropati [jaccoud]
M12.00 Kronik postromatik artropati [jaccoud], birden fazla yer
M12.01 Kronik postromatik artropati [jaccoud], omuz bölgesi
M12.02 Kronik postromatik artropati [jaccoud], kol
M12.03 Kronik postromatik artropati [jaccoud], ön kol
M12.04 Kronik postromatik artropati [jaccoud], el
M12.05 Kronik postromatik artropati [jaccoud], pelvik bölge ve kalça
M12.06 Kronik postromatik artropati [jaccoud], bacak
M12.07 Kronik postromatik artropati [jaccoud], ayak bileği ve ayak
M12.08 Kronik postromatik artropati [jaccoud], diğer
M12.09 Kronik postromatik artropati [jaccoud], yer tanımlanmamış
M12.1 Kaschin-Beck hastalığı
M12.10 Kaschin-Beck hastalığı, birden fazla yer
M12.11 Kaschin-Beck hastalığı, omuz bölgesi
M12.12 Kaschin-Beck hastalığı, kol
M12.13 Kaschin-B