Bildirimi Zorunlu Hastalıklar
Kodu Adı
A00 Kolera
A00-A09 Enfeksiyöz barsak hastalıkları
A00-B99 Bazı Enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar
A00.0 Kolera, Vibrio cholorea 01, biovar kolera?ya bağlı
A00.1 Kolera, Vibrio cholerae 01, biovar eltor?a bağlı
A00.9 Kolera, tanımlanmamış
A01.0 Tifo
A08.0 Rota virüs enteriti
A09 Diyare ve gastroenterit, enfeksiyöz kaynaklı olduğu tahmin edilen
A15 Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A15-A19 Tüberküloz
A15.0 Akciğer tüberkülozu, kültürlü ya da kültürsüz balgam mikroskopisi ile kanıtlanmış
A15.1 Akciğer tüberkülozu, sadece kültürle kanıtlanmış
A15.2 Akciğer tüberkülozu, histolojik olarak kanıtlanmış
A15.3 Akciğer tüberkülozu, tanımlanmamış yolla kanıtlanmış
A15.4 İntratorasik lenf nodu tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A15.5 Larinks, trakea ve bronş tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A15.6 Tüberküloz plörezi, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A15.7 Primer solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A15.8 Solunum yolları diğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A15.9 Solunum yolları tüberkülozu tanımlanmamış, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A16 Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmamış
A16.0 Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak negatif
A16.1 Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik inceleme yapılmamış
A16.2 Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik kanıt hakkında bilgi verilmemiş
A16.3 İntratorasik lenf nodları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış
A16.4 Larinks, trakea ve bronş tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış
A16.5 Tüberküloz plörezi, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış
A16.7 Primer solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış
A16.8 Primer solunum yolları diğer tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış
A16.9 Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış
A17.0T Tüberküloz menenjit (G01*)
A17.1T Menenjial tüberkülom (G07*)
A17.8T Sinir sisteminin tüberkülozu, diğer
A17.9T Sinir sistemi tüberkülozu, tanımlanmamış (G99.8*)
A17T Sinir sistemi tüberkülozu
A18 Organların tüberkülozu, diğer
A18.0T Kemik ve eklem tüberkülozu
A18.1 Ürogenital sistem tüberkülozu
A18.1T Ürogenital sistem tüberkülozu
A18.2 Tüberküloz periferik lenfadenopati
A18.3 Bağırsak, periton ve mezenterik lenf bezi tüberkülozu
A18.3T Bağırsak, periton ve mezenterik lenf bezi tüberkülozu
A18.4 Deri ve derialtı dokusu tüberkülozu
A18.5 Göz tüberkülozu
A18.5T Göz tüberkülozu
A18.6 Kulak tüberkülozu
A18.6T Kulak tüberkülozu
A18.7T Adrenal bezlerin tüberkülozu (E35.1*)
A18.8 Tüberküloz, diğer tanımlanmış organların
A18.8T Tüberküloz, diğer tanımlanmış organların
A19 Miliyer tüberküloz
A19.0 Akut miliyer tüberküloz, tanımlanmış tek bir yerin
A19.1 Akut miliyer tüberküloz, birden fazla yerin
A19.2 Akut miliyer tüberküloz, tanımlanmamış
A19.8 Miliyer diğer tüberkülozlar
A19.9 Miliyer tüberküloz, tanımlanmamış
A20 Veba
A20-A28 Bazı zoonotik bakteriyel hastalıklar
A20.0 Bubonik veba
A20.1 Selülokutanöz veba
A20.2 Pnömonik veba
A20.3 Veba menenjiti
A20.7 Septisemik veba
A20.8 Veba, diğer formları
A20.9 Veba, tanımlanmamış
A21 Tularemi
A21.0 Ülseroglandüler tularemi
A21.1 Oküloglandüler tularemi
A21.2 Pulmoner tularemi
A21.3 Gastrointestinal tularemi
A21.7 Yaygın tularemi
A21.8 Tularemi, diğer formları
A21.9 Tularemi, tanımlanmamış
A22 Şarbon
A22.0 Deri şarbonu
A22.1 Pulmoner şarbon
A22.2 Gastrointestinal şarbon
A22.7 Şarbon septisemisi
A22.8 Şarbon türleri, diğer
A22.9 Şarbon, tanımlanmamış
A23 Bruselloz
A23.0 Bruselloz, Brucella melitensis e bağlı
A23.1 Bruselloz, Brucella abortus a bağlı
A23.2 Bruselloz, Brucella suis e bağlı
A23.3 Bruselloz, Brucella canis e bağlı
A23.8 Bruselloz, diğer
A23.9 Bruselloz, tanımlanmamış
A27 Leptospiroz
A27.0 İkterohemorajik leptospiroz
A27.8 Leptospiroz türleri, diğer formları
A27.9 Leptospiroz, tanımlanmamış
A30 Lepra [Hansen hastalığı]
A30-A49 Bakteriyel diğer hastalıklar
A30.0 Belirsiz lepra
A30.1 Tüberküloid lepra
A30.2 Sınırda tüberküloid lepra
A30.3 Sınırda lepra
A30.4 Sınırda lepramatöz lepra
A30.5 Lepramatöz lepra
A30.8 Lepra, diğer formları
A30.9 Lepra, tanımlanmamış
A33 Yenidoğan tetanozu
A35 Tetanoz, diğer
A36 Difteri
A36.0 Faringeal difteri
A36.1 Nazofaringeal difteri
A36.2 Laringeal difteri
A36.3 Kutanöz difteri
A36.8 Difteri, diğer
A36.9 Difteri, tanımlanmamış
A37 Boğmaca
A37.0 Boğmaca, Bordetella pertussis?e bağlı
A37.1 Boğmaca, Bordetella parapertussis?e bağlı
A37.8 Boğmaca, diğer Bordotella türlerine bağlı
A48.1 Lejyoner hastalığı
A53 Sifiliz, diğer ve tanımlanmamış
A53.0 Latent sifiliz, erken ya da geç olarak tanımlanmamış
A53.9 Sifiliz, tanımlanmamış
A71 Trahom
A71.0 Trahom başlangıç dönemi
A71.1 Trahom aktif dönemi
A71.9 Trahom, tanımlanmamış
A75.0 Tifüs, Rickettsia prowazekii?ye bağlı epidemik bitle taşınan
A80 Akut poliomyelit
A80-A89 Merkezi sinir sistemi viral enfeksiyonları
A80.0 Akut paralitik poliomyelit, aşıya bağlı
A80.1 Akut paralitik poliomyelit, vahşi virüs, yabancı
A80.2 Akut paralitik poliomyelit, vahşi virüs, yerli
A80.3 Akut paralitik poliomyelit, diğer ve tanımlanmamış
A80.4 Akut nonparalitik poliomyelit
A80.9 Akut poliomyelit, tanımlanmamış
A81.0 Creutzfeldt-Jakob hastalığı
A81.1 Subakut sklerozan panensefalit
A82 Kuduz
A82.0 Orman kuduzu
A82.1 Kent kuduzu
A82.9 Kuduz, tanımlanmamış
A95 Sarı humma
A95.0 Silvatik sarı humması
A95.1 Kent sarı humması
A95.9 Sarı humma, tanımlanmamış
A98 Viral hemorajik ateşler, diğer, başka yerde sınıflanmamış
A98.0 Kırım-Kongo hemorajik ateşi
A98.1 Omsk hemorajik ateşi
A98.2 Kyasanur orman hastalığı
A98.3 Marburg virüsü hastalığı
A98.4 Ebola virüs hastalığı
A98.5 Hemorajik ateş, renal sendromla beraber
A98.8 Viral diğer hemorajik ateşler, tanımlanmış
B01.0 Varisella menenjiti
B01.1 Varisella ensefaliti
B01.2 Varisella pnömonisi
B01.8 Varisella, diğer komplikasyonlarla birlikte
B01.9 Varisella, komplikasyonsuz
B03 Çiçek1
B05 Kızamık
B05.0T Kızamık, ensefalit komplikasyonlu (G05.1*)
B05.1T Kızamık, menenjit komplikasyonlu (G02.2*)
B05.2T Kızamık, pnömoni komplikasyonlu (J17.1*)
B05.3T Kızamık, otitis media komplikasyonlu (H67.1*)
B05.4 Kızamık, bağırsak komplikasyonlu
B05.8 Kızamık, diğer komplikasyonlarla birlikte
B05.9 Kızamık, komplikasyonsuz
B06 Kızamıkçık [Rubella]
B06.0T Kızamıkçık, nörolojik komplikasyonlu
B06.8 Kızamıkçık, diğer komplikasyonlarla birlikte
B06.9 Kızamıkçık, komplikasyonsuz
B15 Akut hepatit A
B15-B19 Viral hepatitler
B15.0 Hepatit A, hepatik komalı
B15.9 Hepatit A, hepatik komasız
B16 Akut hepatit B
B16.0 Akut hepatit B, delta ajanı (ko-enfeksiyon) ile birlikte, hepatik komalı
B16.1 Akut hepatit B, delta ajanı (ko-enfeksiyon) ile birlikte, hepatik komasız
B16.2 Akut hepatit B, delta ajansız, hepatik komalı
B16.9 Akut hepatit B, delta ajansız, hepatik komasız
B17.1 Akut hepatit C
B17.2 Akut hepatit E
B18.2 Kronik viral hepatit C
B20 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar ile sonuçlanan
B20-B24 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı
B20.0 HIV hastalığı sonucu mikobakteri enfeksiyonu
B20.1 HIV hastalığı sonucu diğer bakteriyel enfeksiyonlar
B20.2 HIV hastalığı sonucu sitomegalovirüs hastalığı
B20.3 HIV hastalığı sonucu diğer viral enfeksiyonlar
B20.4 HIV hastalığı sonucu kandidiyaz
B20.5 HIV hastalığı sonucu diğer mikozlar
B20.6 HIV hastalığı sonucu Pneumocystis carinii pnömonisi
B20.7 HIV hastalığı sonucu multipl enfeksiyon
B20.8 HIV hastalığı sonucu diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar
B20.9 HIV hastalığı sonucu tanımlanmamış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar
B21 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, malign neoplazmlar ile sonuçlanan
B21.0 HIV hastalığı sonucu Kaposi sarkomu
B21.1 HIV hastalığı sonucu Burkitt lenfoması
B21.2 HIV hastalığı sonucu diğer non-Hodgkin lenfoma türleri
B21.3 HIV hastalığı sonucu diğer lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların malign neoplazmları
B21.7 HIV hastalığı sonucu birden fazla malign neoplazm
B21.8 HIV hastalığı sonucu diğer malign neoplazmlar
B21.9 HIV hastalığı sonucu tanımlanmamış malign neoplazmlar
B22 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, diğer tanımlanmış hastalıklarla sonuçlanan
B22.0 HIV hastalığı sonucu ensefalopati
B22.1 HIV hastalığı sonucu lenfoid interstisiyel pnömoni
B22.2 HIV hastalığı sonucu erime sendromu
B22.7 HIV hastalığı sonucu başka yerde sınıflanmış birden fazla hastalık
B23 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, diğer durumlar ile sonuçlanan
B23.1 HIV hastalığı sonucu (persistan) yaygın lenfadenopati
B23.2 HIV hastalığı sonucu hematolojik ve immünolojik anormallikler, başka
B23.8 HIV hastalığı sonucu diğer tanımlanmış durumlar
B26 Kabakulak
B26.0T Kabakulak orşiti (N51.1*)
B26.1T Kabakulak menenjiti (G02.0*)
B26.2T Kabakulak ensefaliti (G05.1*)
B26.3T Kabakulak pankreatiti (K87.1*)
B26.8 Kabakulak, diğer komplikasyonlarla birlikte
B26.9 Kabakulak, komplikasyonsuz
B50 Plasmodium falciparum sıtması
B50-B64 Protozoal hastalıklar
B50.0 Plasmodium falciparum sıtması, serebral komplikasyon ile birlikte
B50.8 Plasmodium falciparum sıtması, diğer ağır ve komplikasyonlu
B50.9 Plasmodium falciparum sıtması, tanımlanmamış
B51 Plasmodium vivax sıtması
B51.0 Plasmodium vivax sıtması, dalak rütpürü ile beraber
B51.8 Plasmodium vivax sıtması, diğer komplikasyonlar ile beraber
B51.9 Plasmodium vivax sıtması, komplikasyonsuz
B52 Plasmodium malariae sıtması
B52.0 Plasmodium malariae sıtması, nefropati ile birlikte
B52.8 Plasmodium malariae sıtması, diğer komplikasyonlar ile birlikte
B52.9 Plasmodium malariae sıtması, komplikasyonsuz
B53 Sıtmalar, diğer, parazitolojik olarak kanıtlanmış
B53.0 Plasmodium ovale sıtması
B53.1 Simian plasmodia?ya bağlı malarya
B53.8 Parazitolojik olarak kanıtlanmış diğer malarya, başka yerde sınıflanmamış
B55 Leishmaniasis
B55.0 Viseral leishmaniasis
B55.1 Deri leishmaniasisi
B55.2 Mukokutanöz leishmaniasis
B55.9 Leishmaniasis, tanımlanmamış
B58 Toksoplazmoz
B58.0T Toksoplazma okülopatisi
B58.1T Toksoplazma hepatiti (K77.0*)
B58.2T Toksoplazma meningoensefaliti (G05.2*)
B58.3T Akciğer toksoplazmozu (J17.3*)
B58.8 Toksoplazmoz, başka organ tutulumuyla birlikte
B58.9 Toksoplazmoz, tanımlanmamış
B65 Siştozomiyaz [bilharziyaz]
B65-B83 Helmintiyazlar
B65.0 Schistosoma haematobium şiştozomiyazı [üriner siştozomiyaz]
B65.1 Schistosoma mansoni şiştozomiyazı [barsak şiştozomiyaz)
B65.2 Schistosoma japonicum şiştozomiyazı
B65.3 Serkaryal dermatit
B65.8 Şiştozomiyazlar, diğer
B65.9 Şiştozomiyaz, tanımlanmamış
B67 Ekinokokoz
B67.0 Karaciğerde Echinococcus granulosus enfeksiyonu
B67.1 Akciğerde Echinococcus granulosus enfeksiyonu
B67.2 Kemikte Echinococcus granulosus enfeksiyonu
B67.3 Echinococcus granulosus enfeksiyonu, diğer ve birden fazla yerin
B67.4 Echinococcus granulosus enfeksiyonu, tanımlanmamış
B67.5 Karaciğerde Echinococcus multilocularis enfeksiyonu
B67.6 Echinococcus multilocularis enfeksiyonu, diğer ve birden fazla yerin
B67.7 Echinococcus multilocularis enfeksiyonu, tanımlanmamış
B67.8 Karaciğerde Ekinokokoz, tanımlanmamış
B67.9 Ekinokokoz, diğer ve tanımlanmamış
C32.9 Larinks malign neoplazmı, tanımlanmamış
F12.1 Kannabinoid kullanımına bağlı zararlı kullanım
G00.0 Hemofilus menenjiti
G03.9 Menenjit, tanımlanmamış
J10 İnfluenza, belirlenmiş influenza virüsüne bağlı
J10-J18 İnfluenza ve pnömoni
J10.0 İnfluenza, pnömoni ile birlikte, influenza virüsü belirlenmiş
J10.1 İnfluenza, diğer solunum belirtiler ile, influenza virüsü belirlenmiş
J10.8 "İnluenza; diğer belirtiler, influenza virüsü belirlenmiş"
J11.0 "İnfluenza; pnömoni ile, virüs belirlenmemiş"
J11.1 "İnfluenza; diğer solunum yolu bulguları ile, virüs belirlenmemiş"
K52 Enfektif olmayan diğer gastroenterit ve kolit
K52.0 Gastroenterit ve kolit, radyasyona bağlı
K52.1 Toksik gastroenterit ve kolit
K52.2 Allerjik ve dietetik gastroenterit ve kolit
K52.8 Gastroenterit ve kolit diğer, tanımlanmış enfektif olmayan
K52.9 Gastroenterit ve kolit, enfektif olmayan, tanımlanmamış
P35.0 Konjenital kızamıkçık sendromu
W54 Köpek tarafından ısırılma veya darbelenme
X40-X49 Zehirli maddelere maruz kalma ve kazayla zehirlenme
Z20.3 Kuduza temas ve maruz kalma
Z24.2 Kuduza karşı bağışıklama ihtiyacı