Y Grubu ICD10 Hastalık Kodları
Kodu Adı
Y00 Künt cisimle saldırı
Y01 Yüksek yerden iterek saldırı
Y02 Hareketli cisim önüne itilme veya konulma saldırısı
Y03 Motorlu aracın ezmesiyle saldırı
Y04 Bedensel güçle saldırı
Y05 Bedensel güçle seksüel saldırı
Y06.0 Eş veya partner tarafından ihmal ve terk
Y06.1 Ebeveyn tarafından ihmal ve terk
Y06.2 Tanıdık veya arkadaş tarafından ihmal ve terk
Y06.8 Kişiler tarafından ihmal ve terk diğer, tanımlanmış
Y06.9 Kişi tarafından ihmal ve terk, tanımlanmamış
Y07.0 Eş veya partner tarafından kötü muamele
Y07.1 Ebeveyn tarafından kötü muamele
Y07.2 Tanıdık veya arkadaş tarafından kötü muamele
Y07.3 Resmi otoriteler tarafından kötü muamele
Y07.8 Kişiler tarafından kötü muamele diğer, tanımlanmış
Y07.9 Kişi tarafından kötü muamele, tanımlanmamış
Y08 Araçlarla saldırı diğer ve tanımlanmış
Y09 Araçlarla saldırı, tanımlanmamış
Y10 Opiod analjezik, antipiretik ve antiromatizmallere maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y10-Y34 Gerçekleşme şekli belirlenmemiş olay
Y11 Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz kalma ve zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y12 Narkotik ve psikodisleptiklere [hallusinojenler] maruz kalma ve zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y13 Otonom sinir sistemi üzerinde etkili diğer ilaçlara maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y14 Uyuşturucular, ilaçlar ve biyolojik maddelere maruz kalma ve zehirlenme diğer tanımlanmamış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y15 Alkole maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y16 Organik çözücüler ve halojen, hidrokarbonlar ve onların buharlarına maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y17 Gazlar ve diğer buharlara maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y18 Pestisitlere maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y19 Kimyasallar ve zararlı maddelere maruz kalma ve zehirlenme diğer ve tanımlanmamış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y20 Asılma, boğma ve boğulma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y21 Suda boğulma ve su altında kalma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y22 Tabanca patlaması, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y23 Yivli tüfek, av tüfeği ve ağır silahla ateş, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y24 Ateşli silahla ateş diğer ve tanımlanmamış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y25 Patlayıcı madde ile temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y26 Duman, yangın ve ateşe maruz kalma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y27 Buhar, sıcak buhar ve sıcak maddelerle temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y28 Keskin cisimle temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y29 Künt cisimle temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y30 Yüksek bir yerden düşme, atlama veya itilme gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y31 Hareket halindeki cisimden düşme veya ona doğru koşma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y32 Motorlu aracın ezmesi, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y33 Diğer tanımlanmış olaylar, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y34 Tanımlanmamış olay, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y35 Yasal müdahale
Y35-Y36 Savaşın yasal müdahale ve operasyonları
Y35.0 Ateşli silahın kullanıldığı yasal müdahale
Y35.1 Patlayıcıların kullanıldığı yasal müdahale
Y35.2 Gazın kullanıldığı yasal müdahale
Y35.3 Künt cisimlerin kullanıldığı yasal müdahale
Y35.4 Keskin cisimlerin kullanıldığı yasal müdahale
Y35.5 Yasal idam
Y35.6 Vasıtalara ait diğer tanımlanmış yasal müdahale
Y35.7 Yasal müdahale, vasıta tanımlanmamış
Y36 Savaş operasyonları
Y36.0 Deniz silahlarının patlamasına ait harp operasyonları
Y36.1 Uçağın tahribine ait savaş operasyonları
Y36.2 Patlamalar ve parçalara ait diğer savaş operasyonları
Y36.3 Yangınlar, büyük ve tahrip edici yangın ve sıcak maddelere ait savaş operasyonları
Y36.4 Klasik savaş yapmanın diğer şekilleri ve ateşli silah ateşine ait savaş operasyonları
Y36.5 Nükleer silahlara ait savaş operasyonları
Y36.6 Biyolojik silahlara ait savaş operasyonları
Y36.7 Klasik olmayan savaşın diğer şekilleri ve kimyasal silahlara ait savaş operasyonları
Y36.8 Düşmanlığın sonlandırılmasından sonra görülen savaş operasyonları
Y36.9 Savaş operasyonları, tanımlanmamış
Y40 Sistemik antibiyotiklerin sebep olduğu yan etkiler
Y40-Y59 İlaçlar ve biyolojik maddelerin tedavide kullanımının sebep olduğu yan etkiler
Y40-Y84 Tıbbi ve cerrahi bakımın komplikasyonları
Y40.0 Penisilinlerin sebep olduğu yan etkiler
Y40.1 Sefalosporinler ve diğer beta-laktam antibiyotiklerin sebep olduğu yan etkiler
Y40.2 Kloramfenikol grubunun sebep olduğu yan etkiler
Y40.3 Makrolitlerin sebep olduğu yan etkiler
Y40.4 Tetrasiklinlerin sebep olduğu yan etkiler
Y40.5 Aminoglikozitlerin sebep olduğu yan etkiler
Y40.6 Rifamisinlerin sebep olduğu yan etkiler
Y40.7 Sistemik kullanılmış, antifungal antibiyotiklerin sebep olduğu yan etkiler
Y40.8 Sistemik diğer antibiyotiklerin sebep olduğu yan etkiler
Y40.9 Sistemik antibiyotiklerin sebep olduğu yan etkiler, antibiyotik tanımlanmamış
Y41 Sistemik diğer anti-enfektif ve antiparazitiklerin sebep olduğu yan etkiler
Y41.0 Sülfonamidlerin sebep olduğu yan etkiler
Y41.1 Antimikobakteriyel ilaçların sebep olduğu yan etkiler
Y41.2 Kan protozoalarına diğer etkili antimalaryaller ve ilaçların sebep olduğu yan etkiler
Y41.3 Antiprotozoal diğer ilaçların sebep olduğu yan etkiler
Y41.4 Antihelmintiklerın sebep olduğu yan etkiler
Y41.5 Antiviral ilaçların sebep olduğu yan etkiler
Y41.8 Sistemik diğer tanımlanmış anti-enfektifler ve antiparazitiklerin sebep olduğu yan etkiler
Y41.9 Sistemik anti-enfektif ve antiparazitiklerin sebep olduğu yan etkiler, ilaç tanımlanmamış
Y42 Hormonlar ve onların sentetik eş değerleri ve antagonistleri, başka yerde sınıflanmamış
Y42.0 Glukokortikoidler ve sentetik benzerlerinin sebep olduğu yan etkiler
Y42.1 Tiroid hormonları ve yerine geçenlerin sebep olduğu yan etkiler
Y42.2 Antitiroid ilaçların sebep olduğu yan etkiler
Y42.3 İnsülin ve oral hipoglisemik [antidiyabetik] ilaçların sebep olduğu yan etkiler
Y42.4 Oral doğum kontrol ilaçlarının sebep olduğu yan etkiler
Y42.5 Östrojen ve diğer progestagenlerin sebep olduğu yan etkiler
Y42.6 Antigonadotropinler, antiöstrojenler, antiandrojenlerin sebep olduğu yan etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y42.7 Androjenler ve anabolik benzer görev yapanların sebep olduğu yan etkiler
Y42.8 Hormonlar ve onların diğer ve tanımlanmamış yapay eşdeğerlerinin sebep olduğu yan etkiler
Y42.9 Hormonun diğer ve tanımlanmamış antagonistlerin sebep olduğu yan etkiler
Y43 Esas olarak sistemik ajanların sebep olduğu yan etkiler
Y43.0 Antiallerjik ve antiemetik ilaçların sebep olduğu yan etkiler
Y43.1 Antineoplastik antimetabolitlerin sebep olduğu yan etkiler
Y43.2 Antineoplastik doğal ürünlerin sebep olduğu yan etkiler
Y43.3 Antineoplastik diğer ilaçlar
Y43.4 İmmünsüpresif ajanların sebep olduğu yan etkiler
Y43.5 Asidifiye ve alkalizan ajanların sebep olduğu yan etkiler
Y43.6 Enzimlerin sebep olduğu yan etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y43.8 Primer olarak sistemik diğer ajanların sebep olduğu yan etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y43.9 Primer olarak sistemik ajanların sebep olduğu yan etkiler, tanımlanmamış
Y44 Kan yapılarını etkileyen ajanların sebep olduğu yan etkiler
Y44.0 Demir preparatları ve diğer antihipokrom anemi preparatlarının sebep olduğu yan etkiler
Y44.1 Vitamin B12, folik asit ve diğer antimegaloplastik anemi preparatlarının
Y44.2 Antikuagülanların sebep olduğu yan etkiler
Y44.3 Antikuagülan antagonistlerinin sebep olduğu yan etkiler, vitamin K ve diğer kuagülanlar
Y44.4 Antitrombotik ilaçların sebep olduğu yan etkiler (platelet-agregasyon inhibitörleri)
Y44.5 Trombolitik ilaçların sebep olduğu yan etkiler
Y44.6 Doğal kan ve kan ürünlerinin sebep olduğu yan etkiler
Y44.7 Plazma yerini tutanlar ilaçların sebep olduğu yan etkiler
Y44.9 Kan bileşimlerini etkileyen diğer ve tanımlanmamış ajanların sebep olduğu yan etkiler
Y45 Analjezik, antipiretik ve antienflamatuvar ilaçların sebep olduğu yan etkiler
Y45.0 Opiatlar ve ilgili ağrı kesicilerın sebep olduğu yan etkiler
Y45.1 Salisilatların sebep olduğu yan etkiler
Y45.2 Propionik asit ürünlerinin sebep olduğu yan etkiler
Y45.3 Nonsteroid diğer antienflamatuvar ilaçlar [NSAID]ın sebep olduğu yan etkiler
Y45.4 Antiromatiklerin sebep olduğu yan etkiler
Y45.5 Dört-aminofenol ürünlerinin sebep olduğu yan etkiler
Y45.8 Diğer analjezik ve antipiretiklerin sebep olduğu yan etkiler
Y45.9 Ağrı kesici, ateş düşürücü ve antienflamatuvar ilaçların sebep olduğu yan etkiler, tanımlanmamış
Y46 Antiepileptikler ve antiparkinson ilaçların sebep olduğu yan etkiler
Y46.0 Süksinimidlerin sebep olduğu yan etkiler
Y46.1 Oksazolidihdiyonların sebep olduğu yan etkiler
Y46.2 Hidantoin ürünlerinin sebep olduğu yan etkiler
Y46.3 Deoksibarbitüratların sebep olduğu yan etkiler
Y46.4 İminositilbenlerin sebep olduğu yan etkiler
Y46.5 Valproik asitin sebep olduğu yan etkiler
Y46.6 Antiepileptiklerin sebep olduğu yan etkiler, diğer ve tanımlanmamış
Y46.7 Antiparkinson ilaçların sebep olduğu yan etkiler
Y46.8 Antispastik ilaçların sebep olduğu yan etkiler
Y47 Sedatifler, hipnotikler ve antianksiyete ilaçların sebep olduğu yan etkiler
Y47.0 Barbitüratların sebep olduğu yan etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y47.1 Benzodiazepinlerin sebep olduğu yan etkiler
Y47.2 Kloral ürünlerin sebep olduğu yan etkiler
Y47.3 Paraldehitin sebep olduğu yan etkiler
Y47.4 Bromin bileşiklerinin sebep olduğu yan etkiler
Y47.5 Karma sedatifler ve hipnotiklerin sebep olduğu yan etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y47.8 Sedatiflerin sebep olduğu yan etkiler diğer, hipnotikler ve antianksiyete ilaçlar
Y47.9 Sedatif, hipnotik ve antianksiyete ilaçlarını sebep olduğu yan etkiler, ilaç anımlanmamış
Y48 Anastezik ve terapötik gazların sebep olduğu yan etkiler
Y48.0 Solunum anesteziklerinin sebep olduğu yan etkiler
Y48.1 Parenteral anasteziklerin sebep olduğu yan etkiler
Y48.2 Genel anesteziklerin sebep olduğu yan etkiler diğer ve tanımlanmamış
Y48.3 Lokal anasteziklerin sebep olduğu yan etkiler
Y48.4 Anasteziklerin sebep olduğu yan etkiler, tanımlanmamış
Y48.5 Terapotik gazların sebep olduğu yan etkiler
Y49 Psikotrop ilaçların sebep olduğu yan etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y49.0 Trisiklik ve tetrasiklik antideprasanların sebep olduğu yan etkiler
Y49.1 Monoamin-oksidaz-inhibitör antideprasanların sebep olduğu yan etkiler
Y49.2 Antideprasanların sebep olduğu yan etkiler diğer ve tanımlanmamış
Y49.3 Fenotiazin antipsikotikler ve nöröleptiklerin sebep olduğu yan etkiler
Y49.4 Butirofenon ve tiyoksantin nöroleptiklerin sebep olduğu yan etkiler
Y49.5 Antipsikotikler ve nöroleptiklerin sebep olduğu yan etkiler, diğer
Y49.6 Psikodisleptiklerin [hallusinojenler] sebep olduğu yan etkiler
Y49.7 Kötüye kullanım potansiyelli psikostimülanların sebep olduğu yan etkiler
Y49.8 Psikotropik ilaçların sebep olduğu yan etkiler diğer, başka yerde sınıflanmamış
Y49.9 Psikotropik ilaçların sebep olduğu yan etkiler, tanımlanmamış
Y50 Merkezi sinir sistemi stimulanlarının sebep olduğu yan etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y50.0 Analeptiklerin sebep olduğu yan etkiler
Y50.1 Opiat reseptör antagonistlerinin sebep olduğu yan etkiler
Y50.2 Metilksantinlerin sebep olduğu yan etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y50.8 Merkezi sinir sistem uyarıcılarının sebep olduğu yan etkiler, diğer
Y50.9 Merkezi sinir sistem uyarıcılarının sebep olduğu yan etkiler, tanımlanmamış
Y51 Otonom sinir sistemine etkili ilaçların sebep olduğu yan etkiler
Y51.0 Antikolinesteraz ajanların sebep olduğu yan etkiler
Y51.1 Parasempatomimetiklerin [kolinerjikler] sebep olduğu yan etkiler,diğer
Y51.2 Gangliyon bloke edici ilaçların sebep olduğu yan etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y51.3 Parasempatolitikler [antikolinerjik ve antimuskarinikler] ve diğer spazmolitiklerin sebep olduğu yan etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y51.4 Predominant alfa-adrenoreseptör agonistlerin sebep olduğu yan etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y51.5 Predominant beta-adrenoreseptör agonistlerinin sebep olduğu yan etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y51.6 Alfa-adrenoreseptör antagonistlerinin sebep olduğu yan etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y51.7 Beta-adrenoreseptör antagonistlerinin sebep olduğu yan etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y51.8 Merkezi etkili ve adrenerjik-nöron-bloke edici ajanların sebep olduğu yan etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y51.9 Primer otonom sinir sistemine etkili diğer ve tanımlanmamış ilaçların sebep olduğu yan etkiler
Y52 Kardiyovasküler sisteme etkili ajanların sebep olduğu yan etkiler
Y52.0 Kalp-uyarıcı glikozitler ve ilaçların benzer etkisinin sebep olduğu yan etkiler
Y52.1 Kalsiyum-kanal blokerlerinin sebep olduğu yan etkiler
Y52.2 Antidisritmik ilaçların sebep olduğu yan etkiler diğer, başka yerde sınıflanmamış
Y52.3 Koroner vazodilatörlerin sebep olduğu yan etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y52.4 Anjiotensin-konverting-enzim inhibitörlerinin sebep olduğu yan etkiler
Y52.5 Antihipertansif ilaçların sebep olduğu yan etkiler, diğer, başka yerde sınıflanmamış
Y52.6 Antihiperlipidemik ve antiarteriyosklerotik ilaçların sebep olduğu yan etkiler
Y52.7 Periferik vazodilatörlerin sebep olduğu yan etkiler
Y52.8 Antivarikoz ilaçlar, sklerozan ajanlar dahil, sebep olduğu yan etkiler
Y52.9 Primer olarak kalp damar sistemini etkileyen diğer ve tanımlanmamış ajanların sebep olduğu yan etkiler
Y53 Gastrointestinal sisteme etkili ilaçların sebep olduğu yan etkiler
Y53.0 Histamin H2-reseptör antagonistlerinin sebep olduğu yan etkiler
Y53.1 Antiasitler ve anti-gastrik-sekresyon diğer ilaçların sebep olduğu yan etkiler
Y53.2 Uyarıcı laksatiflerin sebep olduğu yan etkiler
Y53.3 Salin ve ozmotik laksatiflerin sebep olduğu yan etkiler
Y53.4 Laksatiflerin sebep olduğu yan etkiler, diğer
Y53.5 Sindirime yardım edicilerin sebep olduğu yan etkiler
Y53.6 Antidiyareik ilaçların sebep olduğu yan etkiler
Y53.7 Emetiklerin sebep olduğu yan etkiler
Y53.8 Primer olarak gastrointestinal sisteme etkili diğer ajanların sebep olduğu yan etkiler
Y53.9 Primer olarak gastrointestinal sistemi etkileyen ajanın sebep olduğu yan etkiler, tanımlanmamış
Y54 Su ve mineral dengesi ve ürik asit metabolizmasına etkili ajanların sebep olduğu yan etkiler
Y54.0 Mineralokortikoidlerin sebep olduğu yan etkiler
Y54.1 Mineralokortikoid antagonistlerin [aldosteron antagonistleri] sebep olduğu yan etkiler
Y54.2 Karbonik-anhidraz inhibitörlerinin sebep olduğu yan etkiler
Y54.3 Benzotiyatizin ürünlerinin sebep olduğu yan etkiler
Y54.4 Loop [high-ceiling] diüretiklerin sebep olduğu yan etkiler
Y54.5 Diüretiklerin sebep olduğu yan etkiler, diğer
Y54.6 Elekrolit, kalori ve su-dengesini etkileyen ajanların sebep olduğu yan etkiler
Y54.7 Kalsifikasyonu etkileyen ajanların sebep olduğu yan etkiler
Y54.8 Ürik asit metabolizmasını etkileyen ajanların sebep olduğu yan etkiler
Y54.9 Mineral tuzların sebep olduğu yan etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y55 Düz kas ve iskelet kasları ve solunum sistemine etkili ajanların sebep olduğu yan etkiler
Y55.0 Oksitosik ilaçların sebep olduğu yan etkiler
Y55.1 İskelet kas gevşeticilerinin sebep olduğu yan etkiler [nöromüsküler bloke edici ajanlar]
Y55.2 Kaslar üzerine primer etkili diğer ve tanımlanmamış ajanların sebep olduğu yan etkiler
Y55.3 Antitussiflerin sebep olduğu yan etkiler
Y55.4 Ekspektoranların sebep olduğu yan etkiler
Y55.5 Soğuk algınlığı ilaçlarının sebep olduğu yan etkiler
Y55.6 Antiasmatiklerin sebep olduğu yan etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y55.7 Primer olarak solunum sistemine etkili diğer ve tanımlanmamış ajanların sebep olduğu yan etkiler
Y56 Deri ve mukozaya etkili topikal ajanlar ve göz, kulak-burun-boğaz ve diş ilaçlarının sebep olduğu yan etkiler
Y56.0 Lokal antifungal, anti-enfektif ve anti-enflamatuvar ilaçların sebep olduğu yan etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y56.1 Antipruritiklerin sebep olduğu yan etkiler
Y56.2 Lokal büzücüler ve lokal temizleyicilerin sebep olduğu yan etkiler
Y56.3 Emollientler, demulcentler ve koruyucuların sebep olduğu yan etkiler
Y56.4 Keratolitikler, keratoplastikler ve diğer saç tedavi ilaçları ve preparasyonların sebep olduğu yan etkiler
Y56.5 Göz ilaçları ve preparasyonların sebep olduğu yan etkiler
Y56.6 Kulak burun boğaz ilaçları ve preparasyonlarının sebep olduğu yan etkiler
Y56.7 Diş ilaçlarının sebep olduğu yan etkiler, topikal uygulama
Y56.8 Topikal diğer ajanların sebep olduğu yan etkiler
Y56.9 Topikal ajanların sebep olduğu yan etkiler, tanımlanmamış
Y57 İlaçlar ve tedavi edici maddelerin sebep olduğu yan etkiler diğer ve tanımlanmamış
Y57.0 İştah baskılayıcılarının [anorektikler] sebep olduğu yan etkiler
Y57.1 Lipotropik ilaçların sebep olduğu yan etkiler
Y57.2 Antidotlar ve bağlayıcı ajanların sebep olduğu yan etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y57.3 Alkol temizleyicilerin sebep olduğu yan etkiler
Y57.4 Farmosetik ara maddelerin sebep olduğu yan etkiler
Y57.5 X-ray kontrast ajanların sebep olduğu yan etkiler
Y57.6 Teşhis diğer ajanlarının sebep olduğu yan etkiler
Y57.7 Vitaminlerin sebep olduğu yan etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y57.8 Uyuşturucu ve ilaçların sebep olduğu yan etkiler, diğer
Y57.9 Uyuşturucu veya ilaçların sebep olduğu yan etkiler, tanımlanmamış
Y58 Bakteriyel aşıların sebep olduğu yan etkiler
Y58.0 BCG aşısının sebep olduğu yan etkiler
Y58.1 Tifo ve paratifo aşısının sebep olduğu yan etkiler
Y58.2 Kolera aşısının sebep olduğu yan etkiler
Y58.3 Veba aşısının sebep olduğu yan etkiler
Y58.4 Tetanoz aşısının sebep olduğu yan etkiler
Y58.5 Difteri aşısının sebep olduğu yan etkiler
Y58.6 Bir boğmaca komponenti ile kombine boğmaca aşısının sebep olduğu yan etkiler
Y58.8 Karma bakteriyel aşıların sebep olduğu yan etkiler, bir boğmaca komponenti ile kombine olanlar hariç
Y58.9 Bakteriyel aşıların sebep olduğu yan etkiler, diğer ve tanımlanmamış
Y59 Aşılar ve biyolojik maddelerin sebep olduğu yan etkiler diğer ve tanımlanmamış
Y59.0 Viral aşıların sebep olduğu yan etkiler
Y59.1 Riketsiyal aşıların sebep olduğu yan etkiler
Y59.2 Protozoal aşıların sebep olduğu yan etkiler
Y59.3 İmmünglobülinin sebep olduğu yan etkiler
Y59.8 Aşılar ve biyolojik maddelerin sebep olduğu yan etkiler, diğer tanımlanmış
Y59.9 Aşı veya biyolojik maddelerin sebep olduğu yan etkiler, tanımlanmamış
Y60 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında kasıtsız kesi, delme perforasyon ve kanama
Y60-Y69 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında ortaya çıkan, istenmeyen olaylar
Y60.0 Cerrahi operasyon esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama
Y60.1 İnfüzyon veya transfüzyon esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama
Y60.2 Böbrek diyalizi veya diğer perfüzyonlar sırasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama
Y60.3 Enjeksiyon veya aşılama esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama
Y60.4 Endoskopik muayene esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama
Y60.5 Kalp kataterizasyonu esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama
Y60.6 Aspirasyon, delme ve diğer kateterizasyonlar esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama
Y60.7 Lavmanın yapılması esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama
Y60.8 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama, diğer
Y60.9 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama, tanımlanmamış
Y61 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında vücutta kaza ile yabancı cisim bırakma
Y61.0 Cerrahi operasyon esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma
Y61.1 İnfüzyon veya transfüzyon esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma
Y61.2 Böbrek diyalizi veya diğer perfüzyonlar esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma
Y61.3 Enjeksiyon veya bağışıklama esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma
Y61.4 Endoskopik muayene esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma
Y61.5 Kalp kataterizasyonu esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma
Y61.6 Aspirasyon, delme ve diğer kateterizasyonlar esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma
Y61.7 Kateter veya tamponun uzaklaştırılması esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma
Y61.8 Cerrahi ve tıbbi bakımlar esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma, diğer
Y61.9 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma,tanımlanmamış
Y62 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği
Y62.0 Cerrahi operasyon esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği
Y62.1 İnfüzyon veya transfüzyon esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği
Y62.2 Böbrek diyalizi veya diğer perfüzyonlar esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği
Y62.3 Enjeksiyon veya bağışıklama esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği
Y62.4 Endoskopik muayene esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği
Y62.5 Kalp kataterizasyonu esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği
Y62.6 Aspirasyon, delme ve diğer kateterizasyonlar esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği
Y62.7 Kateter veya tamponun uzaklaştırılması esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği
Y62.8 Cerrahi ve tıbbi bakımlar esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği, diğer
Y62.9 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği, tanımlanmamış
Y63 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında dozda yetmezlik
Y63.0 Transfüzyon veya infüzyon esnasında kan veya diğer sıvı veriliminin aşırı miktarı
Y63.1 İnfüzyon esnasında kullanılan sıvının yanlış seyreltilmesi
Y63.2 Tedavi esnasında verilmiş radyasyonun aşırı dozu
Y63.3 Tıbbi bakım esnasında dikkatsizlik ve radyasyona maruz kalan hasta
Y63.4 Elektroşokta veya insülin-şok tedavisinde doz yetmezliği
Y63.5 Lokal uygulama ve tamponlamada uygun olmayan kesi
Y63.6 Zorunlu uyuşturucu, ilaç veya biyolojik maddenin verilmeyişi
Y63.8 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında dozda yetmezlik, diğer
Y63.9 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında dozda yetmezlik, tanımlanmamış
Y64 Kontamine tıbbi veya biyolojik maddeler
Y64.0 Kontamine tıbbi veya biyolojik maddenin nakli veya verilmesi
Y64.1 Kontamine tıbbi veya biyolojik maddenin enjekte edilmesi veya bağışıklama için kullanılması
Y64.8 Vasıtalar tarafından diğer kontamine tıbbi veya biyolojik madde verilmesi
Y64.9 Vasıtalar tarafından tanımlanmamış kontamine tıbbi veya biyolojik madde verilmesi
Y65 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında diğer istenmeyen olaylar
Y65.0 Transfüzyonda uygun olmayan kan kullanımı
Y65.1 İnfüzyonda yanlış sıvı kullanımı
Y65.2 Cerrahi operasyon esnasında sütür veya ligatürde yetmezlik
Y65.3 Anestezi uygulaması esnasında trakeal tüpün yanlış yerleştirilmesi
Y65.4 Tüp veya tanımlanmamış enstrumanın ilk uygulanması veya uzaklaştırılmasında yetmezlik
Y65.5 Uygun olmayan operasyonun uygulanması
Y65.8 Cerrahi veya tıbbi bakım esnasında diğer tanımlanmış kazalar
Y66 Cerrahi ve tıbbi bakım verilmemesi
Y69 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında görülen tanımlanmamış istenmeyen durumlar
Y70 İstenmeyen olaylara sebep olan anestezi cihazları
Y70-Y82 Teşhis ve tedavi sırasında kullanılmalarıyla istenmeyen olaylara neden olan tıbbi aletler
Y71 İstenmeyen olaylara sebep olan kardiyovasküler cihazlar
Y72 İstenmeyen olaylara sebep olan kulak burun boğaz aletleri
Y73 İstenmeyen olaylara sebep olan gastroenteroloji ve üroloji cihazları
Y74 İstenmeyen olaylara sebep olan genel hastane ve personel kullanım aletleri
Y75 İstenmeyen olaylara sebep olan nöroloji cihazları
Y76 İstenmeyen olaylara sebep olan obstetrik ve jinekolojik aletler
Y77 İstenmeyen olaylara sebep olan göz aletleri
Y78 İstenmeyen olaylara sebep olan radyoloji aletleri
Y79 İstenmeyen olaylara sebep olan ortopedi aletleri
Y80 İstenmeyen olaylara sebep olan fiziksel tıp aletleri
Y81 İstenmeyen olaylara sebep olan genel ve plastik cerrahi aletleri
Y82 İstenmeyen olaylara sebep olan diğer ve tanımlanmamış tıbbi aletler
Y83 Müdahale esnasında istenmeyen bir olaya sebep olmaksızın hastada anormal reaksiyon veya geç komplikasyona neden olan cerrahi müdahale ve diğer cerrahi işlemler
Y83-Y84 Müdahale esnasında istenmeyen bir olaya sebep olmaksızın hastada anormal reaksiyon veya geç komplikasyona neden olan cerrahi müdahale ve diğer cerrahi işlemler
Y83.0 Bütün organ nakili cerrahi operasyonu sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y83.1 Yapay iç aracın implantıyla cerrahi operasyon sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y83.2 Anastomoz, bypass veya greftli cerrahi operasyon sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y83.3 Dış stoma oluşumlu cerrahi operasyon sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y83.4 Konstrüktif cerrahi sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon,diğer
Y83.5 Ekstremite (ler) in ampütasyonu sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y83.6 Organın (kısmi) (tam) diğer uzaklaştırılması sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y83.8 Cerrahi diğer uygulamalar sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y83.9 Cerrahi uygulama, tanımlanmamış sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y84 Müdahale esnasında istenmeyen bir olaya sebep olmaksızın hastada anormal reaksiyon veya geç komplikasyona neden olan diğer tıbbi işlemler
Y84.0 Kalp kateterizasyonu sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y84.1 Böbrek diyalizi sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y84.2 Radyolojik uygulama ve radyoterapi sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y84.3 Şok tedavisi sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y84.4 Sıvının aspirasyonu sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y84.5 Mide veya duodenal sonda takılması sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y84.6 Üriner kateterizasyon sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y84.7 Kan-örnekleme sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y84.8 Tıbbi diğer uygulamaları sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y84.9 Tıbbi uygulaması, tanımlanmamış sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y85 Taşıma kazası sekeli
Y85-Y89 Hastalık ve ölümün dış sebeplerinin sekeli
Y85.0 Motor-araç kazasının sekeli
Y85.9 Taşıma kazalarının diğer ve tanımlanmamış sekeli
Y86 Kaza sekelleri, diğer
Y87 Gerçekleşme şekli belirlenmemiş saldırı ve olayların ve kendine kasıtlı zararın sekeli
Y87.0 Kasıtlı kendine zararın sekeli
Y87.1 Saldırının sekeli
Y87.2 Belirlenmemiş kastın olaylarının sekeli
Y88 Cerrahi ve tıbbi bakım sekeli
Y88.0 Tedavi kullanımında uyuşturucular, ilaçlar ve biyolojik maddeler tarafından neden olan yan etkilerin sekeli
Y88.1 Cerrahi ve tıbbi uygulamalar esnasında hastalara ait kazaların sekeli
Y88.2 Teşhis ve tedavi kullanımında tıbbi araçlarla birlikte ters olayların sekeli
Y88.3 Uygulama sırasında kazadan bahsetmeksizin hastanın anormal reaksiyonunun, veya geç komplikasyonunun nedeni olarak cerrahi ve tıbbi uygulamaların sekeli
Y89 Dış sebeplerin diğer sekeli
Y89.0 Yasal müdahalenin sekeli
Y89.1 Savaş operasyonlarının sekeli
Y89.9 Dış nedenin tanımlanmamış sekeli
Y90 Kan alkol düzeyine göre alkol alındığının belirlenmesinin kanıtı
Y90-Y98 Hastalık ve ölüm sebepleriyle ilgili ek faktörler, başka yerde sınıflanmış
Y90.0 20 mg/100 ml?den az kan alkol düzeyi
Y90.1 20-39 mg/100 ml kan alkol düzeyi
Y90.2 40-59 mg/100 ml kan alkol düzeyi
Y90.3 60-79 mg/100 ml kan alkol düzeyi
Y90.4 80-99 mg/100 ml kan alkol düzeyi
Y90.5 100-119 mg/100 ml kan alkol düzeyi
Y90.6 120-199 mg/100 ml kan alkol düzeyi
Y90.7 200-239 mg/100 ml kan alkol düzeyi
Y90.8 240 mg/100 ml veya daha çok kan alkol düzeyi
Y90.9 Kanda alkolün bulunuşu, düzey tanımlanmamış
Y91 Zehirlenmenin düzeyine göre alkol içeriği belirlenmesinin kanıtı
Y91.0 Hafif alkol zehirlenmesi
Y91.1 Orta alkol zehirlenmesi
Y91.2 İleri alkol zehirlenmesi
Y91.3 Çok ileri derecede alkol zehirlenmesi
Y91.9 Alkol bulunuşu, diğer bir şekilde tanımlanmamış
Y95 Nosocomial durum
Y96 İş ile ilgili durum
Y97 Çevre kirliliği ile ilgili durum
Y98 Yaşam tarzı ile ilgili durum