X Grubu ICD10 Hastalık Kodları
Kodu Adı
X00 Bina veya yapılarda kontrol edilemeyen yangına maruz kalma
X00-X09 Sigara, yangın ve ateşe maruz kalma
X01 Bina ve yapının içinde olmayan, kontrol edilemeyen yangına maruz kalma
X02 Bina veya yapılarda kontrollü yangına maruz kalma
X03 Bina içinde olmayan kontrollü yangına maruz kalma
X04 Yüksek derecede kolay tutuşan materyalin tutuşmasına maruz kalma
X05 Pijamanın erimesi veya tutuşmasına maruz kalma
X06 Elbise ve diğer giyeceklerin erime ve tutuşmasına maruz kalma
X08 Duman, yangın ve aleve maruz kalma diğer, tanımlanmış
X09 Duman, yangın ve ateşe maruz kalma, tanımlanmamış
X10 Sıcak içecek, gıda, yağlar ve yemek yağları ile temas
X10-X19 Sıcak ve ısınmış maddelerle temas
X11 Sıcak musluk suyu ile temas
X12 Sıcak diğer sıvılarla temas
X13 Sıcak buharla temas
X14 Sıcak hava ve gazlarla temas
X15 Sıcak ev aletleriyle temas
X16 Sıcak ısıtma cihazları, radyatörler ve borularla temas
X17 Sıcak motor, makine ve aletlerle temas
X18 Sıcak diğer metallerle temas
X19 Sıcak ve kızgın maddelerle temas diğer ve tanımlanmamış
X20 Zehirli yılan ve kertenkelelerle temas
X20-X29 Zehirli hayvan ve bitkilerle temas
X21 Zehirli örümceklerle temas
X22 Akreplerle temas
X23 Eşek arısı ve arılarla temas
X24 Kırkayak ve zehirli kırkayakla (tropikal) temas
X25 Diğer zehirli artropodlarla temas
X26 Zehirli deniz hayvan ve bitkileriyle temas
X27 Zehirli hayvanlarla temas diğer, tanımlanmış
X28 Zehirli bitkilerle temas diğer, tanımlanmış
X29 Zehirli hayvan veya bitkiyle temas, tanımlanmamış
X30 Aşırı doğal sıcaklığa maruz kalma
X30-X39 Tabiat güçlerine maruz kalma
X31 Aşırı doğal soğuğa maruz kalma
X32 Güneş ışığına maruz kalma
X33 Yıldırım kurbanı
X34 Deprem kurbanı
X35 Volkanik patlamanın kurbanı
X36 Çığ, toprak kayması ve diğer yer hareketlerinin kurbanı
X37 Ani ve şiddetli fırtına kurbanı
X38 Sel kurbanı
X39 Tabiatın güçlerine maruz kalma diğer ve tanımlanmamış
X40 Opioid olmayan analjezikler, antipiretikler ve antiromatizmallere maruz kalma ve kazayla zehirlenme
X40-X49 Zehirli maddelere maruz kalma ve kazayla zehirlenme
X41 Antiepileptik, sedatif, hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz kalma ve kazayla zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
X42 Narkotikler ve psikodisleptiklere [hallusinojenler]?e maruz kalma ve kazayla zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
X43 Otonom sinir sistemine etkili diğer ilaçlara maruz kalma ve kazayla zehirlenme
X44 İlaçlar, haplar ve biyolojik maddelere maruz kalma ve kazayla zehirlenme diğer ve tanımlanmamış
X45 Alkole maruz kalma ve kazayla zehirlenme
X46 Organik çözücüler ve halojen hidrokarbonlar ve onların buharlarına maruz kalma ve kazayla zehirlenme
X47 Gaz ve diğer buharlara maruz kalma ve kazayla zehirlenme
X48 Pestisitlere maruz kalma ve kazayla zehirlenme
X49 Kimyasallar ve diğer ve tanımlanmamış zararlı maddelere maruz kalma ve kazayla zehirlenme
X50 Aşırı çaba ve gayret veya tekrarlayan hareketler
X50-X57 Aşırı çaba, yolculuk ve mahrumiyet
X51 Yolculuk ve hareket
X52 Ağırlıksız çevrede uzun süre kalma
X53 Gıda yokluğu
X54 Su yokluğu
X57 Yoksulluk, tanımlanmamış
X58 Tanımlanmış etkenlere maruz kalma, diğer
X58-X59 Tanımlanmamış etkenlere ve diğer etkenlere kazayla maruz kalma
X59 Tanımlanmamış etkenlere maruz kalma*
X59.0 Kırığa neden olan tanımlanmamış etkene maruz kalma
X59.9 Tanımlanmamış etkene maruz kalma, diğer ve tanımlanmamış yaralanmaya sebep olan
X60 Opioid olmayan analjezikler, antipiretikler ve antiromatizmallere maruz kalma ve kasıtlı kendine zarar verme
X60-X84 Kasıtlı kendine zarar verme
X61 Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz kalma ve kasıtlı kendine zarar verme, başka yerde sınıflanmamış
X62 Narkotikler ve psikodisleptiklere [hallusinogenler] maruz kalma ve kasıtlı kendine zarar verme, başka yerde sınıflanmamış
X63 Otonom sinir sisteminde etkili diğer ilaçlara maruz kalma ve kasıtlı kendine zarar verme
X64 Uyuşturucu, ilaç ve biyolojik diğer ve tanımlanmamış maddelere maruz kalma ve kendine zarar verme
X65 Alkole maruz kalma ve kasıtlı kendine zarar verme
X66 Organik çözücüler ve hallojen hidrokarbonlar ve onların buharlarına maruz kalma ve kendine zarar verme
X67 Gazlar ve buharlara diğer maruz kalma ve kendine zarar verme
X68 Pestisitlere maruz kalma ve kendine zarar verme
X69 Kimyasallar ve zararlı maddelere diğer ve tanımlanmamış maruz kalma ve kendine zarar verme
X70 Asılma ve boğulma vasıtasıyla kendine zarar verme
X71 Suda boğulma ve su altında kalma yoluyla kendine zarar verme
X72 Tabancayla kendine zarar verme
X73 Yivli tüfek, av tüfeği ve ağır silahla kendine zarar verme
X74 Ateşli silah ateşi ile kendine zarar verme diğer ve tanımlanmamış
X75 Patlayıcı madde ile kendine zarar verme
X76 Duman, yangın ve ateşle kendine zarar verme
X77 Buhar, sıcak buhar ve sıcak cisimlerle kendine zarar verme
X78 Keskin cisimle kendine zarar verme
X79 Künt cisimle kendine zarar verme
X80 Yüksek bir yerden atlama ile kendine zarar verme
X81 Hareketli bir cisimden önce atlama veya duruşla, kendine zarar verme
X82 Motorlu aracın çarpmasıyla kendine zarar verme
X83 Araçlarla kendine zarar verme diğer, tanımlanmış
X84 Araçlarla kendine zarar verme, tanımlanmamış
X85 Uyuşturucu, ilaçlar ve biyolojik maddelerle saldırı
X86 Korozif maddelerle saldırı
X87 Pestisidlerle saldırı
X88 Gazlar ve buharlarla saldırı
X89 Kimyasallar ve zararlı diğer tanımlanmış maddelerle saldırı
X90 Kimyasal ve zararlı tanımlanmamış maddeyle saldırı
X91 Boğma saldırısı
X92 Suda boğma ve su altında bırakmayla saldırı
X93 Ateşli silah ateşiyle saldırı
X94 Tüfek, tabanca ve büyük ateşli silah ateşi ile saldırı
X95 Ateşli silah ateşiyle diğer ve tanımlanmamış saldırı
X96 Patlayıcı madde ile saldırı
X97 Duman, yangın ve ateşle saldırı
X98 Buhar, sıcak buhar ve sıcak cisimlerle saldırı
X99 Keskin cisimle saldırı