W Grubu ICD10 Hastalık Kodları
Kodu Adı
W00 Kar ve buzda düşme
W00-W19 Düşmeler
W00-X59 Kaza yaralanmalarının diğer dış sebepleri
W01 Kayma, sendeleme ve tökezlemeye bağlı düşme
W02 Buz-pateni, kayak, tekerlekli paten veya paten tahtasına bağlı düşme
W03 Başka kişi tarafından itilmeye veya birisiyle çarpışmaya bağlı düşme
W04 Başka kişiler tarafından taşınıyor veya destekleniyorken düşme
W05 Tekerlekli sandalyeden düşme
W06 Yatakdan düşme
W07 Koltukdan düşme
W08 Mobilyalardan düşme, diğer
W09 Oyun sahası malzemelerinden düşme
W10 Merdiven ve basamaklardan düşme
W11 Yükselme aracından düşme
W12 Yapı iskelesinden düşme
W13 Yapı ve bina iç veya dışına düşme
W14 Ağaçtan düşme
W15 Uçurumdan düşme
W16 Boğulma ve su altında kalmadan, suya dalma veya atlamanın neden olduğu yaralanma
W17 Bir seviyeden diğerine düşme
W18 Aynı seviyeden düşme, diğer
W19 Düşme, tanımlanmamış
W20 Düşen, fırlayan veya fırlatılan cisimlerin çarpması
W20-W49 Cansız fiziksel güçlere maruz kalma
W21 Spor ekipmanlarına çarpma veya onlarla çarpışma
W22 Cisimlere çarpma veya onlarla diğer çarpışma
W23 Cisimler arasında sıkıştırılma, yakalanma, ezilme, basılma
W24 Ulaştırma cihazları ve asansörle temas, başka yerde sınıflanmamış
W25 Keskin camla temas
W26 Bıçak, kılıç veya kamayla temas
W27 Elektrikle çalışan el aletiyle temas
W28 Çalışan çim biçme makinasıyla temas
W29 Elektrikle çalışan el cihazları ve diğer ev makinalarıyla temas
W30 Tarım makinalarıyla temas
W31 Makinayla temas diğer ve tanımlanmamış
W32 Tabancayla ateş
W33 Yivli tüfek, av tüfeği ve ağır silahla ateş
W34 Diğer ve tanımlanmamış ateşli silahlardan ateş
W35 Kazan yırtılma ve patlaması
W36 Gaz tüpü yırtılma ve patlaması
W37 Basınçlı lastik, boru veya itfaiye borusunun yırtılma ve patlaması
W38 Basınçlı cihazların yırtılma ve patlaması diğer, tanımlanmış
W39 Havai fişeğin ateşlenmesi
W40 Diğer maddelerin patlaması
W41 Yüksek basınçlı jete maruz kalma
W42 Gürültüye maruz kalma
W43 Vibrasyona maruz kalma
W44 Göz veya vücut açıklıklarından yabancı cisim girmesi veya geçmesi
W45 Yabancı cisim veya objenin deri yoluyla girmesi
W49 Cansız fiziksel güçlere maruz kalma diğer ve tanımlanmamış
W50 Bir başka şahıs tarafından darp, vurulma, tepilme, bükülme, ısırılma veya tırmalanma
W50-W64 Canlı fiziksel güçlere maruz kalma
W51 Bir başka şahıs tarafından darp veya çarpma
W52 Kalabalık veya panik halinde kaçan insanlar tarafından, ezilme, itilme ve çiğnenme
W53 Fare tarafından ısırılma
W54 Köpek tarafından ısırılma veya darbelenme
W55 Diğer memeliler tarafından ısırılma veya darbelenme
W56 Deniz hayvanıyla temas
W57 Zehirsiz böcek ve eklem bacaklı tarafından ısırılma ve sokulma
W58 Timsah tarafından ısırılma veya darbelenme
W59 Diğer sürüngenler tarafından ısırılma veya ezilme
W60 Bitki dikenleri ve keskin yapraklarla temas
W64 Diğer ve tanımlanmamış canlı fiziksel güçlere maruz kalma
W65 Küvetteyken boğulma ve su altında kalma
W65-W74 Kazaya bağlı boğulma ve su altında kalma
W66 Küvete düşmeyi takiben boğulma ve su altında kalma
W67 Yüzme havuzundayken boğulma ve su altında kalma
W68 Yüzme havuzuna düşmeyi takiben boğulma ve su altında kalma
W69 Sudayken boğulma ve su altında kalma
W70 Suya düşmeyi takiben boğulma ve su altında kalma
W73 Boğulma ve su altında kalma diğer, tanımlanmış
W74 Boğulma ve su altında kalma, tanımlanmamış
W75 Yatakta kazayla boğulma ve boğma
W75-W84 Nefes almayı tehdit eden diğer kazalar
W76 Asılma ve boğma kazası, diğer
W77 Nefes almayı tehdit eden toprak ve diğer maddelerin çökmesi
W78 Mide içeriğinin inhalasyonu
W79 Solunum yolunu tıkamaya neden olan gıdanın inhalasyon ve yutulması
W80 Solunum yolunu tıkamaya neden olan maddelerin inhalasyon ve yutulması
W81 Düşük oksijenli bir çevrede hapsedilme veya tuzağa düşme
W83 Nefes almayı tehdit eden diğer nedenler, tanımlanmış
W84 Nefes almayı tehdit eden nedenler, tanımlanmamış
W85 Elektrik nakil hattına maruz kalma
W85-W99 Elektrik akımı, radyasyon ve aşırı çevre hava ısı ve basıncına maruz kalma
W86 Elektrik akımına maruz kalma diğer, tanımlanmış
W87 Elektrik akımına maruz kalma, tanımlanmamış
W88 İyonize radyasyona maruz kalma
W89 İnsan yapımı ultraviole ve görünür ışığa maruz kalma
W90 İyonize olmayan diğer radyasyona maruz kalma
W91 Radyasyonun tanımlanmamış tipine maruz kalma
W92 İnsan kaynaklı aşırı ısıya maruz kalma
W93 İnsan kaynaklı aşırı soğuğa maruz kalma
W94 Hava basıncında değişikliklere ve yüksek ve düşük hava basıncına maruz kalma
W99 İnsan kaynaklı çevre faktörlerine maruz kalma, diğer ve tanımlanmamış