U Grubu ICD10 Hastalık Kodları
Kodu Adı
U00-U49 Bilinmeyen etiyolojili yeni hastalıkların geçici olarak kodlanması
U00-U99 Özel amaçlı kodlar
U04 Ağır akut solunum sendromu [SARS]
U04.9 Ağır akut solunum sendromu [SARS], tanımlanmamış
U80 Penisilin ve ilişkili antibiyotiklere dirençli ajan
U80-U89 Antibiyotiklere dirençli bakteriyel ajanlar
U80.0 Penisiline dirençli ajan
U80.1 Metisiline dirençli ajan
U80.8 Diğer penisilin ilişkili antibiyotiklere dirençli ajan
U81 Vankomisin ve ilişkili antibiyotiklere dirençli ajan
U81.0 Vankomisine dirençli ajan
U81.8 Diğer vankomisin ilişkili antibiyotiklere dirençli ajan
U88 Birden çok antibiyotiğe dirençli ajan
U89 Diğer ve tanımlanmamış antibiyotiklere dirençli ajan
U89.8 Diğer tek tanımlanmış antibiyotiğe dirençli ajan
U89.9 Tanımlanmamış antibiyotiğe dirençli ajan