T Grubu ICD10 Hastalık Kodları
Kodu Adı
T00 Birden fazla vücut bölgesinin yüzeysel yaralanmaları
T00-T07 Birden fazla vücut bölgesi yaralanmaları
T00.0 Boyun ve başın yüzeysel yaralanmalar
T00.1 Toraks, karın, bel ve pelvisin yüzeysel yaralanmaları
T00.2 Üst ekstremite(ler)in birden fazla bölgesinin yüzeysel yaralanmaları
T00.3 Alt ekstremite(ler)in birden fazla bölgesine ait yüzeysel yaralanmalar
T00.6 Üst ekstremite(ler)in alt ekstremite(ler) ile beraber olan birden fazla bölgenin yüzeysel yaralanmaları
T00.8 Vücut bölgelerinin diğer kombinasyonlarına ait yüzeysel yaralanmalar
T00.9 Birden fazla yüzeysel yaralanmalar, tanımlanmamış
T01 Birden fazla vücut bölgesi açık yaraları
T01.0 Boyun ve baş açık yaraları
T01.1 Toraks, karın, bel ve pelvis açık yaraları
T01.2 Üst ekstremite(ler)in birden fazla bölge açık yaraları
T01.3 Alt ekstremite(ler)in birden fazla bölgenin açık yaraları
T01.6 Alt ekstremite(ler) üst ekstremite(ler)le birlikte birden fazla bölgenin açık yaraları
T01.8 Vücut bölgelerinin diğer kombinasyonlarının açık yaraları
T01.9 Birden fazla açık yaralar, tanımlanmamış
T02 Birden fazla vücut bölgesi kırıkları
T02.0 Boyun ve baş kırıkları
T02.00 Boyun ve baş kırıkları, kapalı
T02.01 Boyun ve baş kırıkları, açık
T02.1 Toraks, bel ve pelvis kırıkları
T02.10 Toraks, bel ve pelvis kırıkları, kapalı
T02.11 Toraks, bel ve pelvis kırıkları, açık
T02.2 Tek üst ekstremite birden fazla bölge kırıkları
T02.20 Tek üst ekstremite birden fazla bölge kırıkları, kapalı
T02.21 Tek üst ekstremite birden fazla bölge kırıkları, açık
T02.3 Tek alt ekstremite birden fazla bölge kırıkları
T02.30 Tek alt ekstremite birden fazla bölge kırıkları, kapalı
T02.31 Tek alt ekstremite birden fazla bölge kırıkları, açık
T02.4 Her iki üst ekstremite birden fazla bölge kırıkları
T02.40 Her iki üst ekstremite birden fazla bölge kırıkları, kapalı
T02.41 Her iki üst ekstremite birden fazla bölge kırıkları, açık
T02.5 Her iki alt ekstremite birden fazla bölge kırıkları
T02.50 Her iki alt ekstremite birden fazla bölge kırıkları, kapalı
T02.51 Her iki alt ekstremite birden fazla bölge kırıkları, açık
T02.6 Alt ekstremite(ler) ile üst ekstremite(ler)in birden fazla bölge kırıkları
T02.60 Alt ekstremite(ler) ile üst ekstremite(ler)in birden fazla bölge kırıkları, kapalı
T02.61 Alt ekstremite(ler) ile üst ekstremite(ler)in birden fazla bölge kırıkları, açık
T02.7 Ekstremite(ler) ile pelvis, bel ve toraks kırıkları
T02.70 Ekstremite(ler) ile pelvis, bel ve toraks kırıkları, kapalı
T02.71 Ekstremite(ler) ile pelvis, bel ve toraks kırıkları, açık
T02.8 Vücut bölgelerinin diğer kombinasyonlarının kırıkları
T02.80 Vücut bölgelerinin diğer kombinasyonlarının kırıkları, kapalı
T02.81 Vücut bölgelerinin diğer kombinasyonlarının kırıkları, açık
T02.9 Birden fazla kırıklar, tanımlanmamış
T02.90 Birden fazla kırıklar, tanımlanmamış, kapalı
T02.91 Birden fazla kırıklar, tanımlanmamış, açık
T03 Birden fazla vücut bölgelerinin çıkık, burkulma ve gerilmeleri
T03.0 Boyun ve başın çıkık, burkulma ve gerilmeleri
T03.1 Toraks, bel ve pelvis çıkık, burkulma ve gerilmeleri
T03.2 Üst ekstremite(ler)in birden fazla bölgeleri çıkık, burkulma ve gerilmeleri
T03.3 Alt ekstremite(ler)in birden fazla bölgelerinin çıkık, burkulma ve gerilmeleri
T03.4 Alt ve üst ekstremite(ler)in birden fazla bölgelerinin çıkık, burkulma ve gerilmeleri
T03.8 Vücut bölgeleri diğer kombinasyonlarının çıkık, burkulma ve gerilmeleri
T03.9 Birden fazla çıkık, burkulma ve gerilmeleri, tanımlanmamış
T04 Birden fazla vücut kısımlarının ezici yaralanmaları
T04.0 Boyun ve baş ezici yaralanmaları
T04.1 Karın, bel, pelvis ve toraksın ezici yaralanmaları
T04.2 Üst ekstremite(ler)in birden fazla ezici yaralanmaları
T04.3 Alt ekstremite(ler)in birden fazla ezici yaralanmaları
T04.4 Alt ekstremite(ler) ile üst ekstremite(ler) birden fazla ezici yaralanmaları
T04.7 Ekstremite(ler) ile pelvis, bel, karın ve toraksın ezici yaralanmaları
T04.8 Vücut kısımlarının diğer kombinasyonlarının ezici yaralanmaları
T04.9 Birden fazla ezici yaralanmalar, tanımlanmamış
T05 Birden fazla vücut bölgesinin travmatik ampütasyonları
T05.0 İki elin travmatik ampütasyonu
T05.1 Bir el ve diğer kol [herhangi bir seviyede, el hariç] travmatik ampütasyonu
T05.2 İki kolun [herhangi bir seviyede] travmatik ampütasyonu
T05.3 İki ayağın travmatik ampütasyonu
T05.4 Bir ayak ve diğer bacak [herhangi bir seviyede, ayak hariç] travmatik ampütasyonu
T05.5 İki bacak [herhangi seviyede] travmatik ampütasyonu
T05.6 Üst ve alt ekstremiteler, herhangi kombinasyonun [herhangi bir seviyede] travmatik ampütasyonu
T05.8 Vücut kısımlarının diğer kombinasyonlarının travmatik ampütasyonu
T05.9 Birden fazla travmatik ampütasyon, tanımlanmamış
T06 Birden fazla vücut bölgelerinin diğer yaralanmaları, başka yerde sınıflanmamış
T06.0 Boyun seviyesinde sinir ve spinal kordun yaralanmalarıyla birlikte beyin ve kraniyal sinir yaralanmaları
T06.1 Birden fazla vücut bölgeleri diğer sinir ve spinal kord yaralanmaları
T06.2 Birden fazla vücut bölgesi sinirlerinin yaralanmaları
T06.3 Birden fazla vücut bölgesi kan damarları yaralanmaları
T06.4 Birden fazla vücut bölgesi kas ve tendon yaralanmaları
T06.5 Karın-içi ve pelvik organlarla birlikte göğüs içi organların yaralanmaları
T06.8 Birden fazla vücut bölgesi diğer tanımlanmış yaralanmaları
T07 Birden fazla yaralanmalar, tanımlanmamış
T08 Omurga kırığı, düzey tanımlanmamış
T08-T14 Gövde, ekstremite veya vücudun tanımlanmamış kısımlarının yaralanmaları
T09 Omurga ve gövdenin diğer yaralanmaları, düzey tanımlanmamış
T09.0 Gövde yüzeysel yaralanması, düzey tanımlanmamış
T09.1 Gövde açık yarası, düzey tanımlanmamış
T09.2 Eklem ve gövde ligamentinin çıkığı, burkulması, gerilmesi, tanımlanmamış
T09.3 Spinal kordun yaralanması, düzey tanımlanmamış
T09.4 Gövdenin tanımlanmamış sinir, spinal sinir kökü ve pleksus yaralanması
T09.5 Gövdenin tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması
T09.6 Gövdenin travmatik ampütasyonu, düzey tanımlanmamış
T09.8 Gövdenin diğer tanımlanmış yaralanmaları, düzey tanımlanmamış
T09.9 Gövdenin tanımlanmamış yaralanması, düzey tanımlanmamış
T10 Üst ekstremite kırığı, düzey tanımlanmamış
T11 Üst ekstremitenin diğer yaralanmaları, düzey tanımlanmamış
T11.0 Üst ekstremite yüzeysel yaralanması, düzey tanımlanmamış
T11.1 Üst ekstremite açık yarası, düzey tanımlanmamış
T11.2 Üst ekstremitenin tanımlanmamış eklem ve ligamentlerinin çıkığı, burkulması ve gerilmesi, düzey tanımlanmamış
T11.3 Üst ekstremitenin tanımlanmamış sinir yaralanması, düzey tanımlanmamış
T11.4 Üst ekstremitenin tanımlanmamış kan damarı yaralanması, düzey tanımlanmamış
T11.5 Üst ekstremitenin tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması, düzey tanımlanmamış
T11.6 Üst ekstremitenin travmatik ampütasyonu, düzey tanımlanmamış
T11.8 Üst ekstremitenin diğer tanımlanmış yaralanmaları, düzey tanımlanmamış
T11.9 Üst ekstremitenin tanımlanmamış yaralanması, düzey tanımlanmamış
T12 Alt ekstremite kırığı, düzey tanımlanmamış
T13 Alt ekstremitenin diğer yaralanmaları, düzey tanımlanmamış
T13.0 Alt ekstremite yüzeysel yaralanması, düzey tanımlanmamış
T13.1 Alt ekstremite açık yarası, düzey tanımlanmamış
T13.2 Alt ekstremite tanımlanmamış eklem ve ligamentlerinin çıkığı, burkulması, gerilmesi, düzey tanımlanmamış
T13.3 Alt ekstremitenin tanımlanmamış sinir yaralanması, düzey tanımlanmamış
T13.4 Alt ekstremitenin tanımlanmamış kan damarı yaralanması, düzey tanımlanmamış
T13.5 Alt ekstremitenin tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması, düzey tanımlanmamış
T13.6 Alt ekstremitenin travmatik ampütasyonu, düzey tanımlanmamış
T13.8 Alt ekstremitenin diğer tanımlanmış yaralanmaları, düzey tanımlanmamış
T13.9 Alt ekstremitenin tanımlanmamış yaralanması, düzey tanımlanmamış
T14 Vücut bölgesi yaralanması, tanımlanmamış
T14.0 Vücut bölgesi tanımlanmamış yüzeysel yaralanması
T14.1 Vücut kısmının tanımlanmamış açık yarası
T14.2 Vücut bölgesi tanımlanmamış kırığı
T14.20 Vücut bölgesi tanımlanmamış kırığı, kapalı
T14.21 Vücut bölgesi tanımlanmamış kırığı, açık
T14.3 Vücut bölgesinin tanımlanmamış çıkığı, burkulması ve gerilmesi
T14.4 Vücut bölgesi tanımlanmamış sinir(ler)inin yaralanması
T14.5 Vücut bölgesi tanımlanmamış kan damar(lar)ının yaralanması
T14.6 Vücut bölgesi tanımlanmamış tendon ve kaslarının yaralanması
T14.7 Vücut bölgesinin tanımlanmamış ezici yaralanma ve travmatik ampütasyonu
T14.8 Vücut bölgesinin tanımlanmamış diğer yaralanması
T14.9 Yaralanma, tanımlanmamış
T15 Gözde yabancı cisim
T15-T19 Doğal açıklıklardan giren yabancı cisim
T15.0 Korneada yabancı cisim
T15.1 Konjonktival kesede yabancı cisim
T15.8 Dış gözün diğer ve birden fazla kısımlarında yabancı cisim
T15.9 Dış gözde yabancı cisim, yer tanımlanmamış
T16 Kulakta yabancı cisim
T17 Solunum yolunda yabancı cisim
T17.0 Nazal sinüste yabancı cisim
T17.1 Burun deliklerinde yabancı cisim
T17.2 Farinkste yabancı cisim
T17.3 Larinkste yabancı cisim
T17.4 Trakeada yabancı cisim
T17.5 Bronşta yabancı cisim
T17.8 Solunum yolunun diğer ve birden fazla kısımlarında yabancı cisim
T17.9 Solunum yolunda yabancı cisim, yer tanımlanmamış
T18 Beslenme yolunda yabancı cisim
T18.0 Ağızda yabancı cisim
T18.1 Özofagusta yabancı cisim
T18.2 Midede yabancı cisim
T18.3 İnce barsakta yabancı cisim
T18.4 Kolonda yabancı cisim
T18.5 Anüs ve rektumda yabancı cisim
T18.8 Beslenme yolunda diğer ve birden fazla yerlerin yabancı cismi
T18.9 Beslenme yolunda yabancı cisim, yer tanımlanmamış
T19 Genitoüriner yolda yabancı cisim
T19.0 Üretrada yabancı cisim
T19.1 Mesanede yabancı cisim
T19.2 Vulva ve vajinada yabancı cisim
T19.3 Uterusda yabancı cisim [herhangi bir yer]
T19.8 Genitoüriner yolun diğer ve birden fazla yerlerinde yabancı cisim
T19.9 Genitoüriner yolda yabancı cisim, yer tanımlanmamış
T20 Baş ve boyunda yanık ve korozyonlar
T20-T25 Vücut dış yüzeyi yanık ve korozyonları, tanımlanmış yerlerinin
T20-T32 Yanık ve korozyonlar
T20.0 Baş ve boynun derecesi tanımlanmamış yanığı
T20.1 Baş ve boynun birinci derece yanığı
T20.2 Baş ve boynun ikinci derece yanığı
T20.3 Baş ve boynun üçüncü derece yanığı
T20.4 Baş ve boynun derecesi tanımlanmamış korozyonu
T20.5 Baş ve boynun birinci derece korozyonu
T20.6 Baş ve boynun ikinci derece korozyonu
T20.7 Baş ve boynun üçüncü derece korozyonu
T21 Gövde yanık ve korozyonlar
T21.0 Gövdenin derecesi tanımlanmamış yanığı
T21.1 Gövdenin birinci derece yanığı
T21.2 Gövdenin ikinci derece yanığı
T21.3 Gövdenin üçüncü derece yanığı
T21.4 Gövdenin derecesi tanımlanmamış korozyonu
T21.5 Gövdenin birinci derece korozyonları
T21.6 Gövdenin ikinci derece korozyonları
T21.7 Gövdenin üçüncü derece korozyonları
T22 Omuz ve üst ekstremitenin yanık ve korozyonlar, el bileği ve el hariç
T22.0 Omuz ve üst ekstremitenin derecesi tanımlanmamış yanığı, el ve el bileği hariç
T22.1 Omuz ve üst ekstremitenin birinci derece yanığı, el ve el bileği hariç
T22.2 Omuz ve üst ekstremitenin ikinci derece yanığı, el ve el bileği hariç
T22.3 Omuz ve üst ekstremitenin üçüncü derece yanığı, el ve el bileği hariç
T22.4 Omuz ve üst ekstremitenin derecesi tanımlanmamış korozyonları, el ve el bileği hariç
T22.5 Omuz ve üst ekstremitenin birinci derece korozyonları, el ve el bileği hariç
T22.6 Omuz ve üst ekstremitenin ikinci derece korozyonları, el ve el bileği hariç
T22.7 Omuz ve üst ekstremitenin üçüncü derece korozyonları, el ve el bileği hariç
T23 El bileği ve elin yanık ve korozyonları
T23.0 El bileği ve elin derecesi tanımlanmamış yanığı
T23.1 El bileği ve elin birinci derece yanığı
T23.2 El bileği ve elin ikinci derece yanığı
T23.3 El bileği ve elin üçüncü derece yanığı
T23.4 El bileği ve elin derecesi tanımlanmamış korozyonlar
T23.5 El bileği ve elin birinci derece korozyonlar
T23.6 El bileği ve elin ikinci derece korozyonlar
T23.7 El bileği ve elin üçüncü derece korozyonlar
T24 Kalça ve alt ekstremitenin yanma ve korozyonlar, ayak bileği ve ayak hariç
T24.0 Kalça ve üst ekstremitenin derecesi tanımlanmamış yanığı, ayak bileği ve ayak hariç
T24.1 Kalça ve üst ekstremitenin birinci derece yanığı, ayak bileği ve ayak hariç
T24.2 Kalça ve üst ekstremitenin ikinci derece yanığı, ayak bileği ve ayak hariç
T24.3 Kalça ve üst ekstremitenin üçüncü derece yanığı, ayak bileği ve ayak hariç
T24.4 Kalça ve üst ekstremitenin derecesi tanımlanmamış korozyonları,ayak bileği ve ayak hariç
T24.5 Kalça ve üst ekstremitenin birinci derece korozyonları, ayak bileği ve ayak hariç
T24.6 Kalça ve üst ekstremitenin ikinci derece korozyonları, ayak bileği ve ayak hariç
T24.7 Kalça ve üst ekstremitenin üçüncü derece korozyonları, ayak bileği ve ayak hariç
T25 Ayak bileği ve ayağın yanma ve korozyonları
T25.0 Ayak bileği ve ayağın derecesi tanımlanmamış yanığı
T25.1 Ayak bileği ve ayağın birinci derece yanığı
T25.2 Ayak bileği ve ayağın ikinci derece yanığı
T25.3 Ayak bileği ve ayağın üçüncü derece yanığı
T25.4 Ayak bileği ve ayağın derecesi tanımlanmamış korozyonları
T25.5 Ayak bileği ve ayağın birinci derece korozyonları
T25.6 Ayak bileği ve ayağın ikinci derece korozyonları
T25.7 Ayak bileği ve ayağın üçüncü derece korozyonları
T26 Göz ve adnekslerinin yanık ve korozyonları
T26-T28 Göz ve iç organların yanık ve korozyonları
T26.0 Göz kapağı ve göz çevresi yanığı
T26.1 Kornea ve konjonktival kese yanığı
T26.2 Göz küresi yırtılma ve tahribi ile sonuçlanan yanık
T26.3 Göz ve adnekslerinin diğer kısımlarının yanığı
T26.4 Göz ve adnekslerinin yanığı, yer tanımlanmamış
T26.5 Göz kapağı ve göz çevresi korozyonları
T26.6 Kornea ve konjonktival kese korozyonları
T26.7 Göz küresinin yırtılma ve tahribi ile sonuçlanan korozyonlar
T26.8 Göz ve adnekslerinin diğer kısımlarının korozyonları
T26.9 Göz ve adnekslerinin korozyonları, yer tanımlanmamış
T27 Solunum yolu yanık ve korozyonları
T27.0 Larinks ve trakea yanığı
T27.1 Akciğer, larinks ve trakea yanığı
T27.2 Solunum yolunun diğer kısımlarının yanığı
T27.3 Solunum yolunun yanığı, yer tanımlanmamış
T27.4 Larenks ve trakea korozyonları
T27.5 Akciğer, larenks ve trakea korozyonları
T27.6 Solunum yolunun diğer kısımlarının korozyonları
T27.7 Solunum yolunun korozyonları, yer tanımlanmamış
T28 İç organların yanık ve diğer korozyonları
T28.0 Ağız ve farenks yanığı
T28.1 Özofagus yanığı
T28.2 Beslenme yolu diğer kısımlarının yanığı
T28.3 İç genitoüriner organların yanığı
T28.4 İç organların yanığı diğer ve tanımlanmamış
T28.5 Ağız ve farenks korozyonları
T28.6 Özofagus korozyonları
T28.7 Beslenme yolunun diğer kısımlarının korozyonları
T28.8 İç genitoüriner organların korozyonları
T28.9 İç organların korozyonları diğer ve tanımlanmamış
T29 Birden fazla vücut bölgesinin yanık ve korozyonları
T29-T32 Birden fazla ve tanımlanmamış vücut bölgesinin yanık ve korozyonları
T29.0 Birden fazla bölgenin yanıkları, derecesi tanımlanmamış
T29.1 Birden fazla bölgenin yanıkları, yanıklar birinci derece üzerinde değil
T29.2 Birden fazla bölgenin yanıkları, yanıklar ikinci derece üzerinde değil
T29.3 Birden fazla bölgenin yanıkları, yanıklar üçüncü derece üzerinde değil
T29.4 Birden fazla bölgenin korozyonları, derecesi tanımlanmamış
T29.5 Birden fazla bölgenin korozyonları, korozyonlar birinci derece üzerinde değil
T29.6 Birden fazla bölgenin korozyonları, korozyonlar ikinci derece üzerinde değil
T29.7 Birden fazla bölgenin korozyonları, korozyonlar üçüncü derece üzerinde değil
T30 Yanma ve korozyonlar, vücut bölgesi tanımlanmamış
T30.0 Vücut bölgesi tanımlanmamış yanığı, derecesi tanımlanmamış
T30.1 Birinci derece yanık, vücut bölgesi tanımlanmamış
T30.2 İkinci derece yanık, vücut bölgesi tanımlanmamış
T30.3 Üçüncü derece yanık, vücut bölgesi tanımlanmamış
T30.4 Vücut kısmının tanımlanmamış korozyonu, derecesi tanımlanmamış
T30.5 Birinci derece korozyon, vücut bölgesi tanımlanmamış
T30.6 İkinci derece korozyon, vücut bölgesi tanımlanmamış
T30.7 Üçüncü derece korozyon, vücut bölgesi tanımlanmamış
T31 Vücut yüzeyi tutulumunun yaygınlığına göre sınıflandırılan yanıklar
T31.0 Vücut yüzeyinin %10?undan daha azını tutan yanıklar
T31.1 Vücut yüzeyinin %10-19?unu tutan yanıklar
T31.2 Vücut yüzeyinin %20-29?unu tutan yanıklar
T31.3 Vücut yüzeyinin %30-39?unu tutan yanıklar
T31.4 Vücut yüzeyinin %40-49?unu tutan yanıklar
T31.5 Vücut yüzeyinin %50-59?unu tutan yanıklar
T31.6 Vücut yüzeyinin %60-69?unu tutan yanıklar
T31.7 Vücut yüzeyinin %70-79?unu tutan yanıklar
T31.8 Vücut yüzeyinin %80-89?unu tutan yanıklar
T31.9 Vücut yüzeyinin %90 veya daha fazlasını tutan yanıklar
T32 Vücut yüzeyi tutulum yaygınlığına göre sınıflanmış korozyonlar
T32.0 Vücut yüzeyinin %10?ndan daha azını tutan korozyonlar
T32.1 Vücut yüzeyinin %10-19?unu tutan korozyonlar
T32.2 Vücut yüzeyinin %20-29?unu tutan korozyonlar
T32.3 Vücut yüzeyinin %30-39?unu tutan korozyonlar
T32.4 Vücut yüzeyinin %40-49?unu tutan korozyonlar
T32.5 Vücut yüzeyinin %50-59?unu tutan korozyonlar
T32.6 Vücut yüzeyinin %60-69?unu tutan korozyonlar
T32.7 Vücut yüzeyinin %70-79?unu tutan korozyonlar
T32.8 Vücut yüzeyinin %80-89?unu tutan korozyonlar
T32.9 Vücut yüzeyinin %90 veya daha fazlasını tutan korozyonlar
T33 Yüzeysel donma
T33-T35 Donma
T33.0 Başın yüzeysel donuğu
T33.1 Boynun yüzeysel donuğu
T33.2 Toraks yüzeysel donuğu
T33.3 Karın duvarı, bel ve pelvis yüzeysel donuğu
T33.4 Kol yüzeysel donuğu
T33.5 El bileği ve elin yüzeysel donuğu
T33.6 Kalça ve uyluğun yüzeysel donuğu
T33.7 Diz ve baldırın yüzeysel donuğu
T33.8 Ayak bileği ve ayağın yüzeysel donuğu
T33.9 Yüzeysel donuk, diğer ve tanımlanmamış yerlerin
T34 Doku nekrozuyla birlikte olan donuk
T34.0 Kafanın doku nekrozuyla birlikte olan donuğu
T34.1 Boyunun doku nekrozuyla birlikte olan donuğu
T34.2 Toraksın doku nekrozuyla birlikte olan donuğu
T34.3 Karın duvarı, bel ve pelvisin doku nekrozuyla birlikte olan donuğu
T34.4 Kolun doku nekrozuyla birlikte olan donuğu
T34.5 El bileği ve elin doku nekrozuyla birlikte olan donuğu
T34.6 Kalça ve uyluğun doku nekrozuyla birlikte olan donuğu
T34.7 Diz ve baldırın doku nekrozuyla birlikte olan donuğu
T34.8 Ayak bileği ve ayağın doku nekrozuyla birlikte olan donuğu
T34.9 Doku nekrozuyla birlikte olan donuk, diğer ve tanımlanmamış yerlerin
T35 Birden fazla vücut bölgesinin donması ve tanımlanmamış donma
T35.0 Birden fazla vücut bölgesinin yüzeysel donuğu
T35.1 Birden fazla vücut bölgesinin doku nekrozuyla birlikte olan donuğu
T35.2 Baş ve boyunun tanımlanmamış donuğu
T35.3 Toraks, karın, bel ve pelvisin tanımlanmamış donuğu
T35.4 Üst ekstremitenin tanımlanmamış donuğu
T35.5 Alt ekstremitenin tanımlanmamış donuğu
T35.6 Birden fazla vücut bölgesinin tanımlanmamış donuğu
T35.7 Donuk tanımlanmamış, yer tanımlanmamış
T36 Sistemik antibiyotiklerle zehirlenme
T36-T50 Uyuşturucu, ilaç ve biyolojik maddelerle zehirlenme
T36.0 Penisilinlerle zehirlenme
T36.1 Sefalospolinler ve diğer b-laktam antibiyotiklerle zehirlenme
T36.2 Kloramfenikol grubu antibiyotiklerle zehirlenme
T36.3 Makrolid grubu antibiyotiklerle zehirlenme
T36.4 Tetrasiklin grubu antibiyotiklerle zehirlenme
T36.5 Aminoglikozid grubu antibiyotiklerle zehirlenme
T36.6 Rifamisinler ile zehirlenme
T36.7 Sistemik kullanılan antifungal antibiyotikler ile zehirlenme
T36.8 Sistemik antibiyotikler ile zehirlenme, diğer
T36.9 Sistemik antibiyotik ile zehirlenme, antibiyotik tanımlanmamış
T37 Sistemik diğer antienfektif ve antiparazitiklerle zehirlenme
T37.0 Sülfonamidler ile zehirlenme
T37.1 Antimikobakteriyel ilaçlar ile zehirlenme
T37.2 Kan protozoalarına diğer etkili ilaçlar ve antimalaryaller ile zehirlenme
T37.3 Protozoal ilaçlar ile zehirlenme, diğer
T37.4 Antihelmintikler ile zehirlenme
T37.5 Antiviral ilaçlar ile zehirlenme
T37.8 Sistemik antienfektifler ve antiparazitikler ile zehirlenme diğer, tanımlanmış
T37.9 Sistemik antienfektif ve antiparazitikler ile zehirlenme, ilaç tanımlanmamış
T38 Hormonlar ve onların sentetik analog ve antagonistleri tarafından zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
T38.0 Glukokortikoidler ve sentetik analogları ile zehirlenme
T38.1 Tiroid hormonları ve analogları ile zehirlenme
T38.2 Antitiroid ilaçlar ile zehirlenme
T38.3 İnsülin ve oral hipoglisemik [antidiyabetik] ilaçlar ile zehirlenme
T38.4 Oral doğum kontrol ilaçları ile zehirlenme
T38.5 Östrojenler ve progestagenler ile zehirlenme, diğer
T38.6 Antigonadotropinler, antiöstrojenler, antiandrojenler ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
T38.7 Androjenler ve anabolik etki yapan ilaçlar ile zehirlenme
T38.8 Hormonlar ve onların sentetik analogları ile zehirlenme diğer ve tanımlanmamış
T38.9 Hormon antagonistleri ile zehirlenme, diğer ve tanımlanmamış
T39 Nonopioid ağrı kesiciler, ateş düşürücüler ve antiromatizmallerle zehirlenme
T39.0 Salisilatlar ile zehirlenme
T39.1 4-Aminofenol ürünleri ile zehirlenme
T39.2 Pirazolon ürünleri ile zehirlenme
T39.3 Nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar [NSAİD] ile zehirlenme, diğer
T39.4 Antiromatikler ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
T39.8 Nonopioid ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler ile zehirlenme, diğer, başka yerde sınıflanmamış
T39.9 Nonopioid ağrı kesici, ateş düşürücü ve antiromatizmaller ile zehirlenme, tanımlanmamış
T40 Narkotikler ve psikodisleptiklerle [hallüsinojenler] zehirlenme
T40.0 Afyon ile zehirlenme
T40.1 Eroin ile zehirlenme
T40.2 Opioidler ile zehirlenme, diğer
T40.3 Metadon ile zehirlenme
T40.4 Yapay narkotikler ile zehirlenme, diğer
T40.5 Kokain ile zehirlenme
T40.6 Narkotikler diğer ve tanımlanmamış ilaçlar ile zehirlenme
T40.7 Haşhaş (ürünleri) ile zehirlenme
T40.8 Liserjid [LSD] ile zehirlenme
T40.9 Psikodisleptikler [hallüsinojenler] diğer ve tanımlanmamış ilaçlar ile zehirlenme
T41 Anestezik ve tedavi edici gazlarla zehirlenme
T41.0 İnhale anestezikler ile zehirlenme
T41.1 İntravenöz anestezikler ile zehirlenme
T41.2 Genel anestezikler diğer ve tanımlanmamış ilaçlar ile zehirlenme
T41.3 Lokal anestezikler ile zehirlenme
T41.4 Anestezik ile zehirlenme, tanımlanmamış
T41.5 Terapötik gazlar ile zehirlenme
T42 Antiepileptik, sedatif-hipnotik ve antiparkinson ilaçlarla zehirlenme
T42.0 Hidantoin ürünleri ile zehirlenme
T42.1 İminostilbenler ile zehirlenme
T42.2 Süksinimidler ve oksazolidinedionlar ile zehirlenme
T42.3 Barbitüratlar ile zehirlenme
T42.4 Benzodiazepinler ile zehirlenme
T42.5 Karma antiepileptikler ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
T42.6 Antiepileptik ve sedatif-hipnotik ilaçlar ile zehirlenme, diğer
T42.7 Antiepileptik ve sedatif-hipnotik ilaçlar ile zehirlenme, tanımlanmamış
T42.8 Antiparkinson ilaçlar ve diğer merkezi kas-tonüs baskılayıcılar ile zehirlenme
T43 Psikotrop ilaçlarla zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
T43.0 Trisiklik ve tetrasiklik antidepresanlar ile zehirlenme
T43.1 Monoamin-oksidaz-inhibitör antidepresanlar ile zehirlenme
T43.2 Antidepresanlar diğer ve tanımlanmamış ilaçlar ile zehirlenme
T43.3 Fenotiazin antipsikotikler ve nöroleptikler ile zehirlenme
T43.4 Butirofenon ve tyoksantin nöroleptikler ile zehirlenme
T43.5 Antipsikotikler ve nöroleptikler diğer ve tanımlanmamış ilaçlar ile zehirlenme
T43.6 Kötü kullanım potansiyeli olan psikostimülanlar ile zehirlenme
T43.8 Psikotrop ilaçlar ile zehirlenme diğer, başka yerde sınıflanmamış
T43.9 Psikotrop ilaç ile zehirlenme, ilaç tanımlanmamış
T44 Otonom sinir sistemine etkili ilaçlarla zehirlenme
T44.0 Antikolinesteraz ajanlar ile zehirlenme
T44.1 Parasempatikomimetikler [kolinerjikler] ile zehirlenme, diğer
T44.2 Ganglion bloke edici ilaçlar ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
T44.3 Parasempatikolitikler [antikolinerjikler ve antimuskarinikler] ve spazmolitikler ile zehirlenme, diğer, başka yerde sınıflanmamış
T44.4 Esas olarak alfa-adrenoreseptör agonistleri ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
T44.5 Esas olarak beta-adrenoreseptör agonistleri ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
T44.6 Alfa-Adrenoreseptör antagonistleri ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
T44.7 Beta-Adrenoreseptör antagonistleri ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
T44.8 Merkezi etkili ve adrenerjik-nöron-bloke edici ajanlar ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
T44.9 Otonom sinir sistemini etkileyen diğer ve tanımlanmamış ilaçlar ile zehirlenme
T45 Sistemik ve hematolojik ajanlarla zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
T45.0 Antiallerjik ve antiemetik ilaçlar ile zehirlenme
T45.1 Antineoplastik ve immünsüpressif ilaçlar ile zehirlenme
T45.2 Vitaminler ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
T45.3 Enzimler ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
T45.4 Demir ve bileşenleri ile zehirlenme
T45.5 Antikuagülanlar ile zehirlenme
T45.6 Fibrinolizi etkileyen ilaçlar ile zehirlenme
T45.7 Antikuagülan antagonistleri, vitamin K ve diğer kuagülanlar ile zehirlenme
T45.8 Sistemik ve hematolojik ajanlar ile zehirlenme, diğer
T45.9 Sistemik ve hematolojik ajan ile zehirlenme, ilaç tanımlanmamış
T46 Kalp damar sistemine etkili ajanlarla zehirlenme
T46.0 Kalp uyarıcı glikozidler ve benzer etkili ilaçlar ile zehirlenme
T46.1 Kalsiyum-kanal blokerleri ile zehirlenme
T46.2 Antidisritmik ilaçlar ile zehirlenme diğer, başka yerde sınıflanmamış
T46.3 Koroner vazodilatörler ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
T46.4 Anjiotensin-konverting-enzim inhibitörleri ile zehirlenme
T46.5 Antihipertansif ilaçlar diğer ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
T46.6 Antihiperlipidemik ve antiarteriosklerotik ilaçlar ile zehirlenme
T46.7 Periferik vazodilatörler ile zehirlenme
T46.8 Antivariköz ilaçlar ile zehirlenme, sklerozan ajanlar dahil
T46.9 Kalp damar sistemini etkileyen diğer ve tanımlanmamış ajanlar ile zehirlenme
T47 Gastrointestinal sisteme etkili ajanlarla zehirlenme
T47.0 Histamin H2-reseptör antagonistleri ile zehirlenme
T47.1 Antiasit ve antigastrik-sekresyon ilaçlar ile zehirlenme, diğer
T47.2 Uyarıcı laksatifler ile zehirlenme
T47.3 Tuzlu ve ozmotik laksatifler ile zehirlenme
T47.4 Laksatifler ile zehirlenme, diğer
T47.5 Sindirim ilaçları ile zehirlenme
T47.6 Antidiyareik ilaçlar ile zehirlenme
T47.7 Emetikler ile zehirlenme
T47.8 Esas olarak gastrointestinal sistemi etkileyen diğer ajanlar ile zehirlenme
T47.9 Esas olarak gastrointestinal sistemi etkileyen ajan ile zehirlenme, tanımlanmamış
T48 Düz ve iskelet kasları ve solunum sistemini etkileyen ajanlarla zehirlenme
T48.0 Oksitosik ilaçlar ile zehirlenme
T48.1 İskelet kas gevşeticileri [nöromüsküler bloke edici ajanlar] ile zehirlenme
T48.2 Esas olarak kaslara etkili diğer ve tanımlanmamış ajanlar ile zehirlenme
T48.3 Antitussifler ile zehirlenme
T48.4 Ekspektoranlar ile zehirlenme
T48.5 Soğuk algınlığında kullanılan ilaçlar ile zehirlenme
T48.6 Antiastmatikler ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
T48.7 Esas olarak solunum sistemine etkili diğer ve tanımlanmamış ajanlar ile zehirlenme
T49 Deri ve müköz membranları etkileyen ilaçlar ve göz, kulak, burun, boğaz ve diş ilaçları ile olan zehirlenmeler
T49.0 Lokal antifungal, antienfektif ve antienflamatuvar ilaçlar ile zehirlenme,
T49.1 Antipruritikler ile zehirlenme
T49.2 Lokal astringen ve lokal deterjanlar ile zehirlenme
T49.3 Emolienler, demoljenler ve protektanlar ile zehirlenme
T49.4 Keratolitikler, keratoplastikler ve diğer saç tedavi ilaçları ve preparasyonları
T49.5 Göz ilaçları ve preparasyonları ile zehirlenme
T49.6 Kulak burun boğaz ilaçları ve preparasyonları ile zehirlenme
T49.7 Diş ilaçları ile zehirlenme, topikal uygulanan
T49.8 Topikal ajanlar ile zehirlenme, diğer
T49.9 Topikal ajan ile zehirlenme, tanımlanmamış
T50 Diüretikler ve diğer ve tanımlanmamış uyuşturucular, ilaçlar ve biyolojik maddeler tarafından zehirlenme
T50.0 Mineralokortikoidler ve onların antagonistleri ile zehirlenme
T50.1 Loop [yüksek tavanlı] diüretikler ile zehirlenme
T50.2 Karbonik-anhidraz inhibitörleri, benzotiadiazidler ve diğer diüretikler ile zehirlenme
T50.3 Elektrolit, kalorik ve sıvı denge ajanları ile zehirlenme
T50.4 Ürik asit metabolizmasına etkili ilaçlar ile zehirlenme
T50.5 İştah baskılayıcıları ile zehirlenme
T50.6 Antidotlar ve bağlayıcı ajanlar ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
T50.7 Analeptikler ve opioid reseptör antagonistleri ile zehirlenme
T50.8 Teşhis ajanları ile zehirlenme
T50.9 Uyuşturucular, ilaçlar ve biyolojik maddeler diğer ve tanımlanmamış ilaçlar ile zehirlenme
T51 Alkolün toksik etkisi
T51-T65 İlaç olmayan maddelerin toksik etkileri
T51.0 Etanolün toksik etkisi
T51.1 Metanolün toksik etkisi
T51.2 2-propanolün toksik etkisi
T51.3 Yağ karışımlarının toksik etkisi
T51.8 Alkollerin toksik etkisi, diğer
T51.9 Alkolün toksik etkisi, tanımlanmamış
T52 Organik çözücülerin toksik etkisi
T52.0 Petrol ürünlerinin toksik etkisi
T52.1 Benzenin toksik etkisi
T52.2 Benzenin homologlarının toksik etkisi
T52.3 Glikolün toksik etkisi
T52.4 Ketonların toksik etkisi
T52.8 Organik çözücülerin toksik etkisi, diğer
T52.9 Organik çözücünün toksik etkisi, tanımlanmamış
T53 Alifatik ve aromatik hidrokarbonların halojen türevlerinin toksik etkisi
T53.0 Karbon tetrakloridin toksik etkisi
T53.1 Kloroformun toksik etkisi
T53.2 Triklor etilenin toksik etkisi
T53.3 Tetrakloretilenin toksik etkisi
T53.4 Diklormetanın toksik etkisi
T53.5 Kloroflorokarbonların toksik etkisi
T53.6 Alifatik hidrokarbonların diğer halojen türevlerinin toksik etkisi
T53.7 Aromatik hidrokarbonların diğer halojen türevlerinin toksik etkisi
T53.9 Alifatik ve aromatik hidrokarbonların halojen türevlerinin toksik etkisi, tanımlanmamış
T54 Korozif aşındırıcı maddelerin toksik etkisi
T54.0 Fenol ve fenol homologlarının toksik etkisi
T54.1 Aşındırıcı organik bileşenlerinin toksik etkisi, diğer
T54.2 Aşındırıcı asitler ve asit-benzeri maddelerin toksik etkisi
T54.3 Aşındırıcı alkaliler ve alkali-benzeri maddelerin toksik etkisi
T54.9 Aşındırıcı maddenin toksik etkisi, tanımlanmamış
T55 Sabun ve deterjanların toksik etkisi
T56 Metallerin toksik etkisi
T56.0 Kurşun ve bileşenlerinin toksik etkisi
T56.1 Civa ve bileşenlerinin toksik etkisi
T56.2 Krom ve bileşenlerinin toksik etkisi
T56.3 Kadmiyum ve bileşenlerinin toksik etkisi
T56.4 Bakır ve bileşenlerinin toksik etkisi
T56.5 Çinko ve bileşenlerinin toksik etkisi
T56.6 Kalay ve bileşenlerinin toksik etkisi
T56.7 Berilyum ve bileşenlerinin toksik etkisi
T56.8 Metallerin toksik etkisi, diğer
T56.9 Metalin toksik etkisi, tanımlanmamış
T57 İnorganik diğer maddelerin toksik etkisi
T57.0 Arsenik ve bileşenlerinin toksik etkisi
T57.1 Fosfor ve bileşenlerinin toksik etkisi
T57.2 Manganez ve bileşenlerinin toksik etkisi
T57.3 Hidrojen siyanidin toksik etkisi
T57.8 İnorganik maddeler diğerin toksik etkisi, tanımlanmış
T57.9 İnorganik maddelerin toksik etkisi, tanımlanmamış
T58 Karbonmonoksitin toksik etkisi
T59 Gazlar, dumanlar ve buharların diğer toksik etkisi
T59.0 Azotoksitlerin toksik etkisi
T59.1 Sülfürdioksitin toksik etkisi
T59.2 Formaldehidin toksik etkisi
T59.3 Göz yaşartıcı gazın toksik etkisi
T59.4 Klor gazının toksik etkisi
T59.5 Flor gazı ve hidrojen floridin toksik etkisi
T59.6 Hidrojen sülfitin toksik etkisi
T59.7 Karbondioksitin toksik etkisi
T59.8 Gazlar, dumanlar ve buharların toksik etkisi diğer, tanımlanmış
T59.9 Gazlar, dumanlar ve buharların toksik etkisi, madde tanımlanmamış
T60 Pestisitlerin toksik etkisi
T60.0 Organofosfat ve karbamat insektisitlerin toksik etkisi
T60.1 Halojenli insektisitlerin toksik etkisi
T60.2 İnsektisitlerin toksik etkisi, diğer
T60.3 Herbisitler ve fungisitlerin toksik etkisi
T60.4 Rodentisitlerin toksik etkisi
T60.8 Pestisitlerin toksik etkisi, diğer
T60.9 Pestisitin toksik etkisi, tanımlanmamış
T61 Deniz ürünü olarak yenilen zararlı maddelerin zehirli etkisi
T61.0 ?Ciguatera? balığı zehirlenmesi
T61.1 ?Scombroid? balığı zehirlenmesi
T61.2 Balık ve kabuklu deniz hayvanı zehirlenmesi, diğer
T61.8 Deniz ürünlerinin toksik etkisi, diğer
T61.9 Deniz ürünlerinin tanımlanmamış toksik etkisi
T62 Gıda olarak yenilen diğer zararlı maddelerin toksik etkileri
T62.0 Mantar yemenin toksik etkisi
T62.1 Böğürtlen yemenin toksik etkisi
T62.2 Yeme diğer (bazı) bitki(ler)in toksik etkisi
T62.8 Gıda olarak yenilen diğer tanımlanmış zararlı maddelerin toksik etkisi
T62.9 Gıda olarak yenilen zararlı maddelerin toksik etkisi, tanımlanmamış
T63 Zehirli hayvanlarla temasın toksik etkisi
T63.0 Yılan zehirinin toksik etkisi
T63.1 Sürüngenlerin diğer zehirlerinin toksik etkisi
T63.2 Akrep zehirinin toksik etkisi
T63.3 Örümcek zehirinin toksik etkisi
T63.4 Artropotların diğer zehirinin toksik etkisi
T63.5 Balıkla temasın toksik etkisi
T63.6 Deniz hayvanlarıyla temasın diğer toksik etkisi
T63.8 Zehirli hayvanlarla temasın diğer toksik etkisi
T63.9 Zehirli hayvanlarla temasın tanımlanmamış toksik etkisi
T64 Aflotoksin ve diğer mikotoksin gıdaların kontaminonlarının toksik etkileri
T65 Maddelerin diğer ve tanımlanmamış toksik etkisi
T65.0 Siyanidlerin toksik etkisi
T65.1 Sitriknin ve tuzlarının toksik etkisi
T65.2 Tütün ve nikotinin toksik etkisi
T65.3 Benzen ve onun homologlarının nitro ve amino türevlerinin toksik etkisi
T65.4 Karbon disülfidin toksik etkisi
T65.5 Nitrogliserin ve diğer nitrikasitler ve esterleriin toksik etkisi
T65.6 Boyaların toksik etkisi, başka yerde sınıflanmamış
T65.8 Maddelerin diğer tanımlanmış toksik etkisi
T65.9 Maddelerin tanımlanmamış toksik etkisi
T66 Radyasyonun tanımlanmamış etkileri
T66-T78 Dış nedenlerin diğer ve tanımlanmamış etkileri
T67 Isı ve ışığın etkileri
T67.0 Sıcak çarpması ve güneş çarpması
T67.1 Sıcak bayılması
T67.2 Sıcak krampı
T67.3 Sıcak tükenmesi, anhidrotik
T67.4 Tuz kaybı nedeniyle sıcak tükenmesi
T67.5 Sıcak tükenmesi, tanımlanmamış
T67.6 Sıcak yorgunluğu, geçici
T67.7 Sıcak ödemi
T67.8 Isı ve ışığın diğer etkileri
T67.9 Isı ve ışığın etkisi, tanımlanmamış
T68 Hipotermi
T69 Düşük ısının diğer etkileri
T69.0 El ve ayağın sıvı içinde kalması
T69.1 Soğuğa maruziyet nedeniyle enflamasyon gelişmesi (pernio)
T69.8 Düşük ısının diğer tanımlanmış etkileri
T69.9 Düşük ısının etkisi, tanımlanmamış
T70 Hava basıncı ve su basıncının etkileri
T70.0 Otitik barotravma
T70.1 Sinüs barotravma
T70.2 Yüksek irtifanın diğer ve tanımlanmamış etkileri
T70.3 Dalgıç hastalığı [dekompresyon hastalığı]
T70.4 Yüksek basınçlı sıvılarının etkileri
T70.8 Hava basıncı ve su basıncının diğer etkileri
T70.9 Hava basıncı ve su basıncının etkisi, tanımlanmamış
T71 Boğulma
T73 Yoksunluk etkileri, diğer
T73.0 Açlığın etkileri
T73.1 Susuzluğun etkileri
T73.2 Maruz kalma nedeniyle tükenme
T73.3 Aşırı egzersizden dolayı tükenme
T73.8 Yoksunluğun diğer etkileri
T73.9 Yoksunluğun etkisi, tanımlanmamış
T74 Kötü muamele sendromları
T74.0 İhmal veya terk etme
T74.1 Fiziksel kötüye kullanma
T74.2 Cinsel kötüye kullanma
T74.3 Ruhsal kötüye kullanma
T74.8 Kötü muamele sendromları, diğer
T74.9 Kötü muamele sendromu, tanımlanmamış
T75 Dış nedenlerin diğer etkileri
T75.0 Yıldırımın etkileri
T75.1 Boğulma ve öldürücü olmayan su altında kalma
T75.2 Titreşimin etkileri
T75.3 Hareket hastalığı
T75.4 Elektrik akımının etkileri
T75.8 Dış nedenlerin diğer tanımlanmış etkileri
T78 Yan etkiler, başka yerde sınıflanmamış
T78.0 Anaflaktik şok, ters gıda reaksiyonlarına bağlı
T78.1 Ters gıda reaksiyonları diğer, başka yerde sınıflanmamış
T78.2 Anaflaktik şok, tanımlanmamış
T78.3 Anjionörotik ödem
T78.4 Allerji, tanımlanmamış
T78.8 Yan etkiler diğer, başka yerde sınıflanmamış
T78.9 Yan etki, tanımlanmamış
T79 Travmanın bazı erken komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış
T79.0 Hava embolisi (travmatik)
T79.1 Yağ embolisi (travmatik)
T79.2 Travmatik sekonder ve tekrarlayan kanama
T79.3 Travmatik sonrası yara enfeksiyonu, başka yerde sınıflanmamış
T79.4 Travmatik şok
T79.5 Travmatik anüri
T79.6 Kasın travmatik iskemisi
T79.7 Travmatik cilt altı amfizem
T79.8 Travmanın diğer erken komplikasyonları
T79.9 Travmanın tanımlanmamış erken komplikasyonu
T80 İnfüzyon, transfüzyon ve terapötik enjeksiyon sonrası komplikasyonlar
T80-T88 Cerrahi ve tıbbi bakım komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış
T80.0 İnfüzyon, transfüzyon ve terapötik enjeksiyon sonrası hava embolisi
T80.1 İnfüzyon, transfüzyon ve terapötik enjeksiyon sonrası vasküler komplikasyonlar
T80.2 İnfüzyon, transfüzyon ve terapötik enjeksiyonu takiben enfeksiyonlar
T80.3 ABO uyuşmazlık reaksiyonu
T80.4 Rh uyuşmazlık reaksiyonu
T80.5 Serumdan dolayı anaflaktik şok
T80.6 Serum reaksiyonları, diğer
T80.8 İnfüzyon, transfüzyon ve terapötik enjeksiyon sonrası diğer komplikasyonlar
T80.9 İnfüzyon, transfüzyon ve terapötik enjeksiyon sonrası tanımlanmamış komplikasyon
T81 Girişimlerin komplikasyonu, başka yerde sınıflanmamış
T81.0 Bir uygulama komplikasyonu olan kanama ve hematom, başka yerde sınıflanmamış
T81.1 Bir işlem esnasında veya işleme bağlı şok, başka yerde sınıflanmamış
T81.2 Bir işlem esnasında kaza ile delme ve sıyrık, başka yerde sınıflanmamış
T81.3 Operasyon yarasında açılma, başka yerde sınıflanmamış
T81.4 Bir işlem sonrası enfeksiyon, başka yerde sınıflanmamış
T81.5 Bir işlem sonrası operasyon yarası veya vücut boşluğunda istemeyerek bırakılan yabancı cisim
T81.6 Bir işlem esnasında istemeyerek bırakılan yabancı maddeye bağlı akut reaksiyon
T81.7 Bir işlem sonrası vasküler komplikasyonlar, başka yerde sınıflanmamış
T81.8 İşlemlerin diğer komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış
T81.9 İşlemin tanımlanmamış komplikasyonu
T82 Kardiyak ve vasküler protez cihazları, implantları ve greftlerinin komplikasyonları
T82.0 Kalp kapak protezinin mekanik komplikasyonu
T82.1 Elektronik kalp cihazlarının mekanik komplikasyonu
T82.2 Koroner arter bypass ve kapak greftlerinin mekanik komplikasyonu
T82.3 Damar greftlerinin diğer mekanik komplikasyonu
T82.4 Vasküler diyaliz kataterinin mekanik komplikasyonu
T82.5 Kardiyak ve vasküler cihazları ve implantlarının diğer mekanik komplikasyonu
T82.6 Kalp kapak protezinden dolayı enfeksiyon ve enflamatuvar reaksiyon
T82.7 Kardiyak ve vasküler cihazlar, implantlar ve greftlerinden dolayı diğer enfeksiyon ve enflamatuvar reaksiyon
T82.8 Kardiyak ve vasküler protez cihazları, implantlar ve greftlerinden dolayı diğer komplikasyonlar
T82.9 Kardiyak ve vasküler protez cihaz, implant ve greftinin tanımlanmamış komplikasyonu
T83 Genitoüriner protez cihazları, implantları ve greftlerinin komplikasyonları
T83.0 Üriner kataterin mekanik komplikasyonu
T83.1 Üriner cihazlar ve implantların diğer mekanik komplikasyonu
T83.2 Üriner organ greftlerinin mekanik komplikasyonu
T83.3 Rahim içi doğum kontrol aletinin mekanik komplikasyonu
T83.4 Genital yolda diğer protez cihazları, implantlar ve greftlerin mekanik komplikasyonu
T83.5 Üriner sistemde protez cihazı, implant ve greftten dolayı enfeksiyon ve enflamatuvar reaksiyon
T83.6 Genital yolda protez cihazı, implant ve greftten dolayı enfeksiyon ve enflamatuvar reaksiyon
T83.8 Genitoüriner protez cihazları, implantları ve greftlerinin diğer komplikasyonları
T83.9 Genitoüriner protez cihazı, implant ve greftinin tanımlanmamış komplikasyonu
T84 İnternal ortopedik protez cihazları, implant ve greftlerinin komplikasyonları
T84.0 İnternal eklem protezinin mekanik komplikasyonu
T84.1 Ekstremite kemiklerinin internal tesbit cihazının mekanik komplikasyonu
T84.2 Kemiklerin internal tesbit cihazının diğer mekanik komplikasyonu
T84.3 Kemik cihazları, implantları ve greftlerinin diğer mekanik komplikasyonu
T84.4 İnternal ortopedik cihazlar, implantlar ve greftlerin diğer mekanik komplikasyonu
T84.5 İnternal eklem protezinden dolayı enfeksiyon ve enflamatuvar reaksiyon
T84.6 İnternal tesbit cihazından [herhangi yer] dolayı enfeksiyon ve enflamatuvar reaksiyon
T84.7 İnternal ortopedik protez cihazları, implantları ve greftlerinden dolayı diğer enfeksiyon ve enflamatuvar reaksiyon
T84.8 İnternal ortopedik protez cihazları, implantları ve greftlerinin diğer komplikasyonları
T84.9 İnternal ortopedik protez cihazı, implant ve greftinin tanımlanmamış komplikasyonu
T85 İnternal ortopedik protez cihazları, implantları ve greftlerinin diğer komplikasyonları
T85.0 Kafaiçi (birleştirici) ventriküler şantın mekanik komplikasyonu
T85.1 Sinir sisteminin implante elektronik uyarıcısının mekanik komplikasyonu
T85.2 Göz içi lensin mekanik komplikasyonu
T85.3 Oküler protez cihazları, implantlar ve greftlerinin diğer mekanik komplikasyonu
T85.4 Meme protez ve implantının mekanik komplikasyonu
T85.5 Gastrointestinal protez cihazları, implantlar ve greftlerinin mekanik komplikasyonu
T85.6 İnternal protez cihazları, implantlar ve greftlerinin diğer tanımlanmış mekanik komplikasyonu
T85.7 İnternal protez cihazları, implantlar ve greftlerden dolayı diğer enfeksiyon ve enflamatuvar reaksiyon
T85.8 İnternal protez cihazlar, implantlar ve greftlerin diğer komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış
T85.9 İnternal protez cihaz, implant ve greftin tanımlanmamış komplikasyonu
T86 Nakledilmiş organ ve dokuların yetmezlik ve reddi
T86.0 Kemik iliği nakil reddi
T86.1 Böbrek nakli yetmezlik ve reddi
T86.2 Kalp nakli yetmezlik ve reddi
T86.3 Kalp-akciğer nakli yetmezlik ve reddi
T86.4 Karaciğer nakli yetmezlik ve reddi
T86.8 Nakledilmiş organ ve dokuların diğer yetmezlik ve reddi
T86.9 Nakledilmiş organ ve dokunun tanımlanmamış yetmezlik ve reddi
T87 Tekrar yerleştirme ve ampütasyona özgü komplikasyonlar
T87.0 Üst ekstremitenin (kısmi) tekrar yerleştirilmesinin komplikasyonları
T87.1 Alt ekstremitenin (kısmi) tekrar yerleştirilmesinin komplikasyonları
T87.2 Tekrar yerleştirilmiş vücut kısımlarının diğer komplikasyonları
T87.3 Ampütasyon güdüğünün nöroması
T87.4 Ampütasyon güdüğünün enfeksiyonu
T87.5 Ampütasyon güdüğünün nekrozu
T87.6 Ampütasyon güdüğünün diğer ve tanımlanmamış komplikasyonları
T88 Cerrahi ve tıbbi bakımın diğer komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış
T88.0 Bağışıklama sonrası enfeksiyon
T88.1 Bağışıklama sonrası diğer komplikasyonlar, başka yerde sınıflanmamış
T88.2 Anesteziden dolayı şok
T88.3 Anesteziden dolayı malign hipertermi
T88.4 Başarısız veya güç entübasyon
T88.5 Anestezinin diğer komplikasyonları
T88.6 Doğru ilaç veya tabletin uygun şekilde verilmesinden sonra gelişen anaflaktik şok
T88.7 Uyuşturucu veya ilacın tanımlanmamış yan etkisi
T88.8 Cerrahi ve tıbbi bakımın diğer tanımlanmış komplikasyonları,başka yerde sınıflanmamış
T88.9 Cerrahi ve tıbbi bakım komplikasyonu, tanımlanmamış
T90 Baş yaralanmalarının sekeli
T90-T98 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin diğer sonuçlarının sekeli
T90.0 Başın yüzeysel yaralanmasının sekeli
T90.1 Baş açık yarasının sekeli
T90.2 Kafa ve yüz kemiklerinin kırığının sekeli
T90.3 Kranyal sinir yaralanmasının sekeli
T90.4 Göz ve orbita yaralanmasının sekeli
T90.5 Kafaiçi yaralanmanın sekeli
T90.8 Başın diğer tanımlanmış yaralanmalarının sekeli
T90.9 Başın tanımlanmamış yaralanmasının sekeli
T91 Boyun ve gövde yaralanmalarının sekeli
T91.0 Boyun ve gövdenin yüzeysel yaralanma ve açık yarasının sekeli
T91.1 Omurga kırığı sekeli
T91.2 Toraks ve pelvis diğer kırığının sekeli
T91.3 Spinal kord yaralanması sekeli
T91.4 Göğüs içi organ yaralanmasının sekeli
T91.5 Karın içi ve pelvik organ yaralanmasının sekeli
T91.8 Boyun ve gövdenin diğer tanımlanmış yaralanmalarının sekeli
T91.9 Boyun ve gövdenin tanımlanmamış yaralanmasının sekeli
T92 Üst ekstremite yaralanmalarının sekeli
T92.0 Üst ekstremite açık yarasının sekeli
T92.1 Kol kırığının sekeli
T92.2 El bileği ve el düzeyinde kırığın sekeli
T92.3 Üst ekstremite çıkık, burkulma ve gerilme sekeli
T92.4 Üst ekstremite siniri yaralanmasının sekeli
T92.5 Üst ekstremitenin kas ve tendonunun yaralanmasının sekeli
T92.6 Üst ekstremitenin ezilme yaralanma ve travmatik ampütasyonunun sekeli
T92.8 Üst ekstremitenin diğer tanımlanmış yaralanmalarının sekeli
T92.9 Üst ekstremitenin tanımlanmamış yaralanmasının sekeli
T93 Alt ekstremite yaralanmalarının sekeli
T93.0 Alt ekstremite açık yarasınını sekeli
T93.1 Femurun kırığı sekeli
T93.2 Alt ekstremite diğer kırıklarının sekeli
T93.3 Alt ekstremitenin çıkığı, burkulması ve gerilmesinin sekeli
T93.4 Alt ekstremite sinir yaralanmasının sekeli
T93.5 Alt ekstremite kas ve tendon yaralanmasının sekeli
T93.6 Alt ekstremitenin ezilme yaralanması ve travmatik ampütasyonunun sekeli
T93.8 Alt ekstremitenin diğer tanımlanmış yaralanmalarının sekeli
T93.9 Alt ekstremitenin tanımlanmamış yaralanmasının sekeli
T94 Birden fazla ve tanımlanmamış vücut bölgesi yaralanmaların sekeli
T94.0 Birden fazla vücut bölgesi yaralanmaların sekeli
T94.1 Yaralanmaların sekeli, vücut bölgesine göre tanımlanmamış
T95 Yanık, korozyon ve donma sekeli
T95.0 Baş ve boyunun yanma, korozyon ve donma sekeli
T95.1 Gövdenin yanma, korozyon ve donma sekeli
T95.2 Üst ekstremitenin yanma, korozyon ve donma sekeli
T95.3 Alt ekstremitenin yanma, korozyon ve donma sekeli
T95.4 Vücut yüzey tutulumu yaygınlığına göre sınıflandırılabilen yanık ve korozyon sekeli
T95.8 Korozyon ve donma diğer tanımlanmış yanık sekeli
T95.9 Korozyon ve donma tanımlanmamış yanık sekeli
T96 Uyuşturucular, ilaçlar ve biyolojik maddelerle zehirlenmenin sekeli
T97 İlaç olmayan maddelerin toksik etkilerinin sekeli
T98 Dış nedenlerin diğer ve tanımlanmamış etkilerinin sekeli
T98.0 Doğal açıklıklardan giren yabancı cisim sekeli
T98.1 Dış nedenlerin diğer ve tanımlanmamış etkilerinin sekeli
T98.2 Travmanın bazı erken komplikasyonlarının sekeli
T98.3 Cerrahi ve tıbbi bakım komplikasyonlarının sekeli, başka yerde sınıflanmamış