S Grubu ICD10 Hastalık Kodları
Kodu Adı
S00 Yüzeysel kafa yaralanması
S00-S09 Kafa yaralanmaları
S00-T98 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları
S00.0 Yüzeysel saçlı deri yaralanması
S00.1 Göz kapağı ve göz çevresi kontüzyonu
S00.2 Göz kapağı ve göz çevresi diğer yüzeysel yaralanmaları
S00.3 Burun yüzeysel yaralanması
S00.4 Kulak yüzeysel yaralanması
S00.5 Dudak ve ağız boşluğu yüzeysel yaralanması
S00.7 Başın birden fazla yüzeysel yaralanması
S00.8 Başın diğer kısımlarının yüzeysel yaralanması
S00.9 Başın yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış kısım
S01 Başın açık yarası
S01.0 Saçlı deri açık yarası
S01.1 Göz kapağı ve göz çevresi açık yarası
S01.2 Burun açık yarası
S01.3 Kulak açık yarası
S01.4 Yanak ve temporomandibüler alan açık yarası
S01.5 Dudak ve ağız boşluğu açık yarası
S01.7 Başın birden fazla açık yaraları
S01.8 Başın diğer kısımlarının açık yarası
S01.9 Baş açık yarası, tanımlanmamış kısım
S02 Kafa ve yüz kemikle kırığı
S02.0 Kafa kubbesinin kırığı
S02.00 Kafa kubbesinin kırığı, kapalı
S02.01 Kafa kubbesinin kırığı, açık
S02.1 Kafa kaidesinin kırığı
S02.10 Kafa kaidesinin kırığı, kapalı
S02.11 Kafa kaidesinin kırığı, açık
S02.2 Burun kemiklerinin kırığı
S02.3 Orbita tabanının kırığı
S02.30 Orbita tabanının kırığı, kapalı
S02.31 Orbita tabanının kırığı, açık
S02.4 Malar ve maksiller kemiğin kırığı
S02.40 Malar ve maksiller kemiğin kırığı, kapalı
S02.41 Malar ve maksiller kemiğin kırığı, açık
S02.5 Dişin kırığı
S02.6 Mandibulanın kırığı
S02.60 Mandibulanın kırığı, kapalı
S02.61 Mandibulanın kırığı, açık
S02.7 Kafa ve yüz kemiklerinin birden fazla kırıkları
S02.70 Kafa ve yüz kemiklerinin birden fazla kırıkları, kapalı
S02.71 Kafa ve yüz kemiklerinin birden fazla kırıkları, açık
S02.8 Kafa ve yüz kemiklerinin diğer kırıkları
S02.80 Kafa ve yüz kemiklerinin diğer kırıkları, kapalı
S02.81 Kafa ve yüz kemiklerinin diğer kırıkları, açık
S02.9 Kafa ve yüz kemiklerinin kırığı, tanımlanmamış kısım
S02.90 Kafa ve yüz kemiklerinin kırığı, tanımlanmamış kısım, kapalı
S02.91 Kafa ve yüz kemiklerinin kırığı, tanımlanmamış kısım, açık
S03 Kafa eklem ve ligamentlerinin çıkık, gerilme ve burkulması
S03.0 Çene çıkığı (dislokasyon)
S03.1 Burun kıkırdak septum çıkığı
S03.2 Diş çıkığı
S03.3 Baş diğer ve tanımlanmamış kısımlarının çıkığı
S03.4 Çene gerilme ve burkulması
S03.5 Başın diğer ve tanımlanmamış yerleri eklem ve ligamentlerinin gerilme ve burkulması
S04 Kraniyal sinir yaralanması
S04.0 Optik sinir ve yollarının yaralanması
S04.1 Okülomotor sinir yaralanması
S04.2 Troklear sinir yaralanması
S04.3 Trigeminal sinir yaralanması
S04.5 Fasial sinir yaralanması
S04.6 Akustik sinir yaralanması
S04.7 Aksesuar sinir yaralanması
S04.8 Kraniyal sinirlerin diğer yaralanması
S04.9 Kraniyal sinir tanımlanmamış yaralanması
S05 Göz ve orbita yaralanması
S05.0 Yabancı cisim olmaksızın korneal abrazyon ve konjonktiva yaralanması
S05.1 Göz küresi ve orbita dokuları kontüzyonu
S05.2 Göz içi doku kaybı veya prolapsıyla birlikte oküler laserasyon ve rüptür
S05.3 Göz içi doku kaybı veya prolapsı olmaksızın oküler laserasyon
S05.4 Yabancı cisimle birlikte olmayan veya olan penetran orbita yaralanması
S05.5 Yabancı cisimle göz küresi delici yaralanması
S05.6 Yabancı cisim olmaksızın göz küresi delici yaralanması
S05.7 Gözün avülsiyonu
S05.8 Göz ve orbitanın diğer yaralanmaları
S05.9 Göz ve orbita yaralanması, tanımlanmamış
S06 Kafa içi yaralanma
S06.0 Konküzyon
S06.1 Travmatik serebral ödem
S06.2 Yaygın beyin yaralanması
S06.3 Fokal beyin yaralanması
S06.4 Epidural kanama
S06.5 Travmatik subdural kanama
S06.6 Travmatik subaraknoid kanama
S06.7 Kafa içi yaralanma, uzamış koma ile birlikte
S06.8 Kafa içi yaralanmalar, diğer
S06.9 Kafa içi yaralanma, tanımlanmamış
S07 Başın ezici yaralanması
S07.0 Yüz ezici yaralanması
S07.1 Kafatası ezici yaralanması
S07.8 Başın diğer kısımlarının ezici yaralanması
S07.9 Başın ezici yaralanması, yer tanımlanmamış
S08 Başın kısmi travmatik ampütasyonu
S08.0 Saçlı deri avülsiyonu
S08.1 Kulağın travmatik ampütasyonu
S08.8 Başın diğer kısımlarının travmatik ampütasyonu
S08.9 Başın tanımlanmamış kısmının travmatik ampütasyonu
S09 Başın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
S09.0 Kafa kan damarlarının yaralanması, başka yerde sınıflanmamış
S09.1 Kafa kas ve tendonlarının yaralanması
S09.2 Kulak zarı travmatik yırtığı
S09.7 Kafa birden fazla yaralanmaları
S09.8 Başın diğer tanımlanmış yaralanmaları
S09.9 Başın tanımlanmamış yaralanması
S10 Boyun yüzeysel yaralanmaları
S10-S19 Boyun yaralanmaları
S10.0 Boyun kontüzyonu
S10.1 Boğazın diğer ve tanımlanmamış yüzeysel yaralanmaları
S10.7 Boynun birden fazla yüzeysel yaralanmaları
S10.8 Boynun diğer kısımlarının yüzeysel yaralanması
S10.9 Boynun yüzeysel yaralanması, yer tanımlanmamış
S11 Boynun açık yarası
S11.0 Larinks ve trakea açık yarası
S11.1 Tiroid bezi açık yarası
S11.2 Farenks ve servikal özofagus açık yarası
S11.7 Boynun birden fazla açık yaraları
S11.8 Boynun diğer kısımlarının açık yarası
S11.9 Boynun açık yarası, yer tanımlanmamış
S12 Boyun kırığı
S12.0 Birinci servikal vertebra kırığı
S12.1 İkinci servikal vertebra kırığı
S12.2 Servikal vertebra diğer tanımlanmış kırığı
S12.7 Servikal omurga birden fazla kırığı
S12.8 Boynun diğer kısımlarının kırığı
S12.9 Boyun kırığı, yer tanımlanmamış
S13 Boyun seviyesinde eklem ve ligamentlerin çıkık, gerilme ve burkulması
S13.0 Servikal intervertebral disk travmatik yırtılması
S13.1 Servikal vertebra çıkığı
S13.2 Boynun diğer ve tanımlanmamış kısımlarının çıkığı
S13.3 Boyunun birden fazla çıkığı
S13.4 Servikal omurganın gerilme ve burkulması
S13.5 Tiroid bölgesi gerilme ve burkulması
S13.6 Boynun diğer ve tanımlanmamış kısımları eklem ve ligamentlerinin gerilme ve burkulması
S14 Boyun seviyesinde sinir ve spinal kord yaralanması
S14.0 Servikal spinal kord konküzyon ve ödemi
S14.1 Servikal spinal kord diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
S14.2 Servikal omurga sinir kökü yaralanması
S14.3 Brakial pleksus yaralanması
S14.4 Boyun periferik sinirleri yaralanmaları
S14.5 Servikal sempatik sinir yaralanması
S14.6 Boyunun diğer ve tanımlanmamış sinirlerinin yaralanmaları
S15 Boyun seviyesinde kan damarları yaralanması
S15.0 Karotid arter yaralanması
S15.1 Vertebral arter yaralanması
S15.2 Eksternal juguler ven yaralanması
S15.3 İnternal juguler ven yaralanması
S15.7 Boyun seviyesinde birden fazla kan damarları yaralanması
S15.8 Boyun seviyesinde diğer kan damarlarının yaralanması
S15.9 Boyun seviyesinde tanımlanmamış kan damarları yaralanması
S16 Boyun seviyesinde kas ve tendonun yaralanması
S17 Boyun ezici yaralanması
S17.0 Larenks ve trakea ezici yaralanması
S17.8 Boyun diğer kısımlarının ezici yaralanması
S17.9 Boyun ezici yaralanması, yer tanımlanmamış
S18 Boyun kısmında travmatik ampütasyon
S19 Boynun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
S19.7 Boynun birden fazla yaralanmaları
S19.8 Boynun diğer tanımlanmış yaralanmaları
S19.9 Boynun tanımlanmamış yaralanması
S20 Toraks yüzeysel yaralanması
S20-S29 Toraks yaralanmaları
S20.0 Meme kontüzyonu
S20.1 Memenin diğer ve tanımlanmamış yüzeysel yaralanmaları
S20.2 Toraks kontüzyonu
S20.3 Toraks ön duvarının diğer yüzeysel yaralanmaları
S20.4 Toraks arka duvarının diğer yüzeysel yaralanmaları
S20.7 Toraksın birden fazla yüzeysel yaralanmaları
S20.8 Toraksın diğer ve tanımlanmamış yüzeysel yaralanması
S21 Toraks açık yarası
S21.0 Meme açık yarası
S21.1 Toraks ön duvarı açık yarası
S21.2 Toraks arka duvarı açık yarası
S21.7 Toraks duvarı birden fazla açık yaraları
S21.8 Toraks diğer kısımlarının açık yarası
S21.9 Toraks açık yarası, yer tanımlanmamış
S22 Kaburga(lar), sternum ve torasik omurga kırıkları
S22.0 Torasik vertebra kırığı
S22.00 Torasik vertebra kırığı, kapalı
S22.01 Torasik vertebra kırığı, açık
S22.1 Torasik omurga birden fazla kırıkları
S22.10 Torasik omurga birden fazla kırıkları, kapalı
S22.11 Torasik omurga birden fazla kırıkları, açık
S22.2 Sternum kırığı
S22.20 Sternum kırığı, kapalı
S22.21 Sternum kırığı, açık
S22.3 Kaburga kırığı
S22.30 Kaburga kırığı, kapalı
S22.31 Kaburga kırığı, açık
S22.4 Kaburgaların birden fazla kırığı
S22.40 Kaburgaların birden fazla kırığı, kapalı
S22.41 Kaburgaların birden fazla kırığı, açık
S22.5 Yelken göğüs
S22.50 Yelken göğüs, kapalı
S22.51 Yelken göğüs, açık
S22.8 Kemik toraks diğer kısımlarının kırığı
S22.80 Kemik toraks diğer kısımlarının kırığı, kapalı
S22.81 Kemik toraks diğer kısımlarının kırığı, açık
S22.9 Kemik toraksın kırığı, yer tanımlanmamış
S22.90 Kemik toraksın kırığı, yer tanımlanmamış, kapalı
S22.91 Kemik toraksın kırığı, yer tanımlanmamış, açık
S23 Toraks eklem ve ligamentlerinin çıkığı, gerilmesi, burkulması
S23.0 Torasik intervertebral diskin travmatik yırtılması
S23.1 Torasik vertebra çıkığı
S23.2 Toraksın diğer ve tanımlanmamış yerlerinin çıkığı
S23.3 Torasik omurganın gerilme ve burkulması
S23.4 Kaburgalar ve sternumun gerilme ve çıkığı
S23.5 Toraksın diğer ve tanımlanmamış yerlerinin gerilme ve burkulması
S24 Toraks seviyesindeki sinir ve spinal kord yaralanması
S24.0 Torasik spinal kord konküzyon ve ödemi
S24.1 Torasik spinal kordun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
S24.2 Torasik omurga sinir kökünün yaralanması
S24.3 Toraks periferik sinirlerinin yaralanması
S24.4 Torasik sempatik sinirlerin yaralanması
S24.5 Toraks diğer sinirlerinin yaralanması
S24.6 Toraks tanımlanmamış sinirinin yaralanması
S25 Toraks kan damarlarının yaralanması
S25.0 Torasik aorta yaralanması
S25.1 İnnominate veya subklavian arter yaralanması
S25.2 Vena kava süperior yaralanması
S25.3 İnnominate veya subklavian venin yaralanması
S25.4 Pulmoner kan damarlarının yaralanması
S25.5 İnterkostal kan damarlarının yaralanması
S25.7 Toraksta birden fazla kan damarlarının yaralanması
S25.8 Toraksta diğer kan damarlarının yaralanması
S25.9 Toraksta tanımlanmamış kan damarı yaralanması
S26 Kalp yaralanması
S26.0 Kalbin yaralanması, hemoperikardiyumla birlikte olan
S26.8 Kalbin diğer yaralanmaları
S26.9 Kalbin tanımlanmamış yaralanmaları
S27 İntratorasik organların yaralanması diğer ve tanımlanmamış
S27.0 Travmatik pnömotoraks
S27.1 Travmatik hemotoraks
S27.2 Travmatik hemopnömotoraks
S27.3 Akciğerin diğer yaralanmaları
S27.4 Bronş yaralanması
S27.5 Torasik trakea yaralanması
S27.6 Plevra yaralanması
S27.7 İntratorasik organların birden fazla yaralanmaları
S27.8 İntratorasik organların diğer tanımlanmış yaralanması
S27.9 İntratorasik organların tanımlanmamış yaralanmaları
S28 Toraksın kısmi travmatik ampütasyonu ve toraksın ezilme yaralanması
S28.0 Göğsün ezilmesi
S28.1 Toraksın kısmi travmatik ampütasyonu
S29 Toraksın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
S29.0 Toraks seviyesinde kas ve tendon yaralanması
S29.7 Toraksın birden fazla yaralanmaları
S29.8 Toraksın diğer tanımlanmış yaralanmaları
S29.9 Toraksın tanımlanmamış yaralanması
S30 Karın, bel ve pelvisin yüzeysel yaralanmaları
S30-S39 Karın, bel, lomber vertebra ve pelvis yaralanmaları
S30.0 Bel ve pelvis kontüzyonu
S30.1 Karın duvarı kontüzyonu
S30.2 Dış genital organ kontüzyonu
S30.7 Karın, bel ve pelvisin birden fazla yüzeysel yaralanmaları
S30.8 Karın, bel ve pelvisin diğer yüzeysel yaralanmaları
S30.9 Karın, bel ve pelvisin yüzeysel yaralanmaları, yer tanımlanmamış
S31 Karın, bel ve pelvis açık yarası
S31.0 Bel ve pelvis açık yarası
S31.1 Karın duvarı açık yarası
S31.2 Penis açık yarası
S31.3 Skrotum ve testis açık yarası
S31.4 Vajina ve vulva açık yarası
S31.5 Dış genital organların diğer ve tanımlanmamış açık yarası
S31.7 Karın, bel ve pelvisin birden fazla açık yaraları
S31.8 Karının diğer ve tanımlanmamış kısımlarının açık yarası
S32 Lomber omurga ve pelvis kırığı
S32.0 Lomber vertebra kırığı
S32.00 Lomber vertebra kırığı, kapalı
S32.01 Lomber vertebra kırığı, açık
S32.1 Sakrum kırığı
S32.10 Sakrum kırığı, kapalı
S32.11 Sakrum kırığı, açık
S32.2 Koksiks kırığı
S32.20 Koksiks kırığı, kapalı
S32.21 Koksiks kırığı, açık
S32.3 İlium kırığı
S32.30 İlium kırığı, kapalı
S32.31 İlium kırığı, açık
S32.4 Asetabulum kırığı
S32.40 Asetabulum kırığı, kapalı
S32.41 Asetabulum kırığı, açık
S32.5 Pubis kırığı
S32.50 Pubis kırığı, kapalı
S32.51 Pubis kırığı, açık
S32.7 Lomber omurga ve pelvis birden fazla kırıkları
S32.70 Lomber omurga ve pelvis birden fazla kırıkları, kapalı
S32.71 Lomber omurga ve pelvis birden fazla kırıkları, açık
S32.8 Lomber vertebra ve pelvisin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının kırığı
S32.80 Lomber vertebra ve pelvisin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının kırığı, kapalı
S32.81 Lomber vertebra ve pelvisin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının kırığı, açık
S33 Lomber vertebra ve pelvis eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi
S33.0 Lomber intervertebral disk travmatik yırtığı
S33.1 Lomber vertebra çıkığı
S33.2 Sakroiliak ve sakrokoksigeal eklem çıkığı
S33.3 Lomber omurga ve pelvisin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının çıkığı
S33.4 Simfisis pupis travmatik yırtığı
S33.5 Lomber omurga burkulma ve gerilmesi
S33.6 Sakroiliak eklem burkulma ve gerilmesi
S33.7 Lomber omurga ve pelvis diğer ve tanımlanmamış kısımlarının burkulma ve gerilmesi
S34 Karın, bel ve pelvis düzeyinde sinir ve lomber spinal kordun yaralanması
S34.0 Lomber spinal kord konküzyon ve ödemi
S34.1 Lomber spinal kord diğer yaralanması
S34.2 Lomber ve sakral vertebra sinir kökü yaralanması
S34.3 Kauda ekuina yaralanması
S34.4 Lumbosakral pleksus yaralanması
S34.5 Lomber, sakral ve pelvik sempatik sinir yaralanması
S34.6 Karın, bel ve pelvis periferik sinir (lerinin) yaralanması
S34.8 Karın, bel ve pelvis düzeyinde diğer ve tanımlanmamış sinir yaralanması
S35 Karın, bel ve pelvis düzeyinde kan damarları yaralanması
S35.0 Abdominal aorta yaralanması
S35.1 Vena kava inferior yaralanması
S35.2 Çölyak veya mezenterik arter yaralanması
S35.3 Portal veya splenik ven yaralanması
S35.4 Renal kan damarları yaralanması
S35.5 İliak kan damarları yaralanması
S35.7 Karın, bel ve pelvis düzeyinde birden fazla kan damarları yaralanması
S35.8 Karın, bel ve pelvis düzeyinde diğer kan damarları yaralanması
S35.9 Karın, bel ve pelvis düzeyinde tanımlanmamış kan damarları yaralanması
S36 Karın içi organ yaralanmalar
S36.0 Dalak yaralanması
S36.00 Dalak yaralanması, boşluğa açılmayan açık yara
S36.01 Dalak yaralanması, boşluğa açılan açık yara
S36.1 Karaciğer veya safra kesesi yaralanması
S36.10 Karaciğer veya safra kesesi yaralanması, boşluğa açılmayan açık yara
S36.11 Karaciğer veya safra kesesi yaralanması, boşluğa açılan açık yara
S36.2 Pankreas yaralanması
S36.20 Pankreas yaralanması, boşluğa açılmayan açık yara
S36.21 Pankreas yaralanması, boşluğa açılan açık yara
S36.3 Mide yaralanması
S36.30 Mide yaralanması, boşluğa açılmayan açık yara
S36.31 Mide yaralanması, boşluğa açılan açık yara
S36.4 İncebağırsak yaralanması
S36.40 İncebağırsak yaralanması, boşluğa açılmayan açık yara
S36.41 İncebağırsak yaralanması, boşluğa açılan açık yara
S36.5 Kolon yaralanması
S36.50 Kolon yaralanması, boşluğa açılmayan açık yara
S36.51 Kolon yaralanması, boşluğa açılan açık yara
S36.6 Rektum yaralanması
S36.60 Rektum yaralanması, boşluğa açılmayan açık yara
S36.61 Rektum yaralanması, boşluğa açılan açık yara
S36.7 Birden fazla karın içi organ yaralanması
S36.70 Birden fazla karın içi organ yaralanması, boşluğa açılmayan açık yara
S36.71 Birden fazla karın içi organ yaralanması, boşluğa açılan açık yara
S36.8 Karın içi organların diğer yaralanması
S36.80 Karın içi organların diğer yaralanması, boşluğa açılmayan açık yara
S36.81 Karın içi organların diğer yaralanması, boşluğa açılan açık yara
S36.9 Karın içi organ tanımlanmamış yaralanması
S36.90 Karın içi organ tanımlanmamış yaralanması, boşluğa açılmayan açık yara
S36.91 Karın içi organ tanımlanmamış yaralanması, boşluğa açılan açık yara
S37 Üriner ve pelvik organların yaralanması
S37.0 Böbrek yaralanması
S37.00 Böbrek yaralanması, kaviteye açılmayan açık yara
S37.01 Böbrek yaralanması, kaviteye açılan açık yara
S37.1 Üreter yaralanması
S37.10 Üreter yaralanması, kaviteye açılmayan açık yara
S37.11 Üreter yaralanması, kaviteye açılan açık yara
S37.2 Mesane yaralanması
S37.20 Mesane yaralanması, kaviteye açılmayan açık yara
S37.21 Mesane yaralanması, kaviteye açılan açık yara
S37.3 Üretra yaralanması
S37.30 Üretra yaralanması, kaviteye açılmayan açık yara
S37.31 Üretra yaralanması, kaviteye açılan açık yara
S37.4 Over yaralanması
S37.40 Over yaralanması, kaviteye açılmayan açık yara
S37.41 Over yaralanması, kaviteye açılan açık yara
S37.5 Fallop tüpü yaralanması
S37.50 Fallop tüpü yaralanması, kaviteye açılmayan açık yara
S37.51 Fallop tüpü yaralanması, kaviteye açılan açık yara
S37.6 Uterus yaralanması
S37.60 Uterus yaralanması, kaviteye açılmayan açık yara
S37.61 Uterus yaralanması, kaviteye açılan açık yara
S37.7 Birden fazla pelvik organ yaralanması
S37.70 Birden fazla pelvik organ yaralanması, kaviteye açılmayan açık yara
S37.71 Birden fazla pelvik organ yaralanması, kaviteye açılan açık yara
S37.8 Pelvik organların diğer yaralanması
S37.80 Pelvik organların diğer yaralanması, kaviteye açılmayan açık yara
S37.81 Pelvik organların diğer yaralanması, kaviteye açılan açık yara
S37.9 Pelvik organ tanımlanmamış yaralanması
S37.90 Pelvik organ tanımlanmamış yaralanması, kaviteye açılmayan açık yara
S37.91 Pelvik organ tanımlanmamış yaralanması, kaviteye açılan açık yara
S38 Karın, bel ve pelvisin kısmi travmatik ampütasyonu ve ezilme yaralanması
S38.0 Dış genital organların ezilme yaralanması
S38.1 Karın, bel ve pelvisin diğer ve tanımlanmamış kısımların ezilme yaralanması
S38.2 Dış genital organların travmatik ampütasyonu
S38.3 Karın, bel ve pelvisin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının travmatik ampütasyonu
S39 Karın, bel ve pelvisin diğer tanımlanmamış yaralanmaları
S39.0 Karın, bel ve pelvis kas ve tendonlarının yaralanması
S39.6 Karın içi organ(lar)ın pelvik organ(lar)la beraber olan yaralanmaları
S39.7 Karın, bel ve pelvisin diğer birden fazla yaralanmaları
S39.8 Karın, bel ve pelvisin diğer tanımlanmış yaralanmaları
S39.9 Karın, bel ve pelvisin tanımlanmamış yaralanması
S40 Omuz ve üst kol yüzeysel yaralanması
S40-S49 Omuz ve üst kol yaralanmaları
S40.0 Omuz ve üst kol kontüzyonu
S40.7 Omuz ve üst kol birden fazla yüzeysel yaralanmaları
S40.8 Omuz ve üst kol diğer yüzeysel yaralanmaları
S40.9 Omuz ve üst kol yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış
S41 Omuz ve üst kol açık yarası
S41.0 Omuz açık yarası
S41.1 Üst kol açık yarası
S41.7 Omuz ve üst kol birden fazla açık yaraları
S41.8 Omuz kemerinin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının açık yarası
S42 Omuz ve üst kol kırığı
S42.0 Klavikula kırığı
S42.00 Klavikula kırığı, kapalı
S42.01 Klavikula kırığı, açık
S42.1 Skapula kırığı
S42.10 Skapula kırığı, kapalı
S42.11 Skapula kırığı, açık
S42.2 Humerus üst uç kırığı
S42.20 Humerus üst uç kırığı, kapalı
S42.21 Humerus üst uç kırığı, açık
S42.3 Humerus şaftı kırığı
S42.30 Humerus şaftı kırığı, kapalı
S42.31 Humerus şaftı kırığı, açık
S42.4 Humerus alt uç kırığı
S42.40 Humerus alt uç kırığı, kapalı
S42.41 Humerus alt uç kırığı, açık
S42.7 Klavikula, skapula ve humerus birden fazla kırıkları
S42.70 Klavikula, skapula ve humerus birden fazla kırıkları, kapalı
S42.71 Klavikula, skapula ve humerus birden fazla kırıkları, açık
S42.8 Omuz ve üst kol diğer kısımlarının kırığı
S42.80 Omuz ve üst kol diğer kısımlarının kırığı, kapalı
S42.81 Omuz ve üst kol diğer kısımlarının kırığı, açık
S42.9 Omuz kemeri kırığı, yer tanımlanmamış
S42.90 Omuz kemeri kırığı, yer tanımlanmamış, kapalı
S42.91 Omuz kemeri kırığı, yer tanımlanmamış, açık
S43 Omuz kemeri eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi
S43.0 Omuz eklemi çıkığı
S43.1 Akromiyoklavikuler eklem çıkığı
S43.2 Sternoklavikuler eklem çıkığı
S43.3 Omuz kemeri diğer ve tanımlanmamış kısımlarının çıkığı
S43.4 Omuz eklemi burkulma ve gerilmesi
S43.5 Akromiyoklavikuler eklem burkulma ve gerilmesi
S43.6 Sternoklavikuler eklem burkulma ve gerilmesi
S43.7 Omuz kemeri diğer ve tanımlanmamış kısımlarının burkulma ve gerilmesi
S44 Omuz ve üst kol düzeyinde sinir yaralanması
S44.0 Üst kol düzeyinde ulnar sinir yaralanması
S44.1 Üst kol düzeyinde median sinir yaralanması
S44.2 Üst kol düzeyinde radial sinir yaralanması
S44.3 Aksiller sinir yaralanması
S44.4 Muskülokütanöz sinir yaralanması
S44.5 Omuz ve üst kol düzeyinde kütenöz duyu siniri yaralanması
S44.7 Omuz ve üst kol düzeyinde birden fazla sinir yaralanması
S44.8 Omuz ve üst kol düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması
S44.9 Omuz ve üst kol düzeyinde tanımlanmamış sinir yaralanması
S45 Omuz ve üst kol düzeyinde kan damarları yaralanması
S45.0 Aksillar arter yaralanması
S45.1 Brakial arter yaralanması
S45.2 Aksillar veya brakial ven yaralanması
S45.3 Omuz ve üst kol düzeyinde yüzeysel ven yaralanması
S45.7 Omuz ve üst kol düzeyinde birden fazla kan damarlarının yaralanması
S45.8 Omuz ve üst kol düzeyinde diğer kan damarlarının yaralanması
S45.9 Omuz ve üst kol düzeyinde tanımlanmamış kan damarlarının yaralanması
S46 Omuz ve üst kol düzeyinde kas ve tendon yaralanması
S46.0 Omuz rotator cuff tendon yaralanması
S46.1 Biseps uzun başı kas ve tendonunun yaralanması
S46.2 Biseps diğer kısımlarının kas ve tendon yaralanması
S46.3 Triseps kas ve tendonunun yaralanması
S46.7 Omuz ve üst kol düzeyinde birden fazla kas ve tendon yaralanması
S46.8 Omuz ve üst kol düzeyinde diğer kas ve tendonların yaralanması
S46.9 Omuz ve üst kol düzeyinde tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması
S47 Omuz ve üst kol ezilme yaralanması
S48 Omuz ve üst kol travmatik ampütasyonu
S48.0 Omuz ekleminde travmatik ampütasyon
S48.1 Omuz ve dirsek arasında travmatik ampütasyon
S48.9 Omuz ve üst kol travmatik ampütasyonu, düzey tanımlanmamış
S49 Omuz ve üst kolun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
S49.7 Omuz ve üst kolun birden fazla yaralanmaları
S49.8 Omuz ve üst kolun diğer tanımlanmış yaralanmaları
S49.9 Omuz ve üst kolun tanımlanmamış yaralanması
S50 Ön kolun yüzeysel yaralanması
S50-S59 Dirsek ve ön kol yaralanmaları
S50.0 El kontüzyonu
S50.1 Ön kolun diğer ve tanımlanmamış kısımlarının kontüzyonu
S50.7 Ön kolun birden fazla yüzeysel yaralanmaları
S50.8 Ön kolun diğer yüzeysel yaralanmaları
S50.9 Ön kolun yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış
S51 Ön kol açık yarası
S51.0 Dirsek açık yarası
S51.7 Ön kolun birden fazla açık yaraları
S51.8 Ön kol diğer kısımlarının açık yarası
S51.9 Ön kol açık yarası, yer tanımlanmamış
S52 Ön kol kırığı
S52.0 Ulna üst uç kırığı
S52.00 Ulna üst uç kırığı, kapalı
S52.01 Ulna üst uç kırığı, açık
S52.1 Radius üst ucu kırığı
S52.10 Radius üst ucu kırığı, kapalı
S52.11 Radius üst ucu kırığı, açık
S52.2 Ulna şaftı kırığı
S52.20 Ulna şaftı kırığı, kapalı
S52.21 Ulna şaftı kırığı, açık
S52.3 Radius şaft kırığı
S52.30 Radius şaft kırığı, kapalı
S52.31 Radius şaft kırığı, açık
S52.4 Ulna ve radius şaftlarının kırığı
S52.40 Ulna ve radius şaftlarının kırığı, kapalı
S52.41 Ulna ve radius şaftlarının kırığı, açık
S52.5 Radius alt uç kırığı
S52.50 Radius alt uç kırığı, kapalı
S52.51 Radius alt uç kırığı, açık
S52.6 Ulna ve radius alt uç kırığı
S52.60 Ulna ve radius alt uç kırığı, kapalı
S52.61 Ulna ve radius alt uç kırığı, açık
S52.7 Ön kol birden fazla kırıkları
S52.70 Ön kol birden fazla kırıkları, kapalı
S52.71 Ön kol birden fazla kırıkları, açık
S52.8 Ön kol diğer kısımlarının kırığı
S52.80 Ön kol diğer kısımlarının kırığı, kapalı
S52.81 Ön kol diğer kısımlarının kırığı, açık
S52.9 Ön kol kırığı, yer tanımlanmamış
S52.90 Ön kol kırığı, yer tanımlanmamış, kapalı
S52.91 Ön kol kırığı, yer tanımlanmamış, açık
S53 Dirsek eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi
S53.0 Radial başın çıkığı
S53.1 Dirsek çıkığı, tanımlanmamış
S53.2 Radial kollateral ligament travmatik yırtığı
S53.3 Ulnar kollateral ligament travmatik yırtığı
S53.4 Dirsek burkulma ve gerilmesi
S54 Ön kol düzeyinde sinir yaralanması
S54.0 Ön kol düzeyinde ulnar sinir yaralanması
S54.1 Ön kol düzeyinde median sinir yaralanması
S54.2 Ön kol düzeyinde radial sinir yaralanması
S54.3 Ön kol düzeyinde kütenöz duyu sinir yaralanması
S54.7 Ön kol düzeyinde birden fazla sinir yaralanması
S54.8 Ön kol düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması
S54.9 Ön kol düzeyinde tanımlanmamış sinir yaralanması
S55 Ön kol düzeyinde kan damarları yaralanması
S55.0 Ön kol düzeyinde ulnar arter yaralanması
S55.1 Ön kol düzeyinde radial arter yaralanması
S55.2 Ön kol düzeyinde ven yaralanması
S55.7 Ön kol düzeyinde birden fazla kan damarlarının yaralanması
S55.8 Ön kol düzeyinde diğer kan damarlarının yaralanması
S55.9 Ön kol düzeyinde tanımlanmamış kan damarı yaralanması
S56 Ön kol düzeyinde kas ve tendon yaralanması
S56.0 Ön kol düzeyinde başparmak fleksör kas ve tendon yaralanması
S56.1 Ön kol düzeyinde diğer parmak(lar)ın fleksör kas ve tendon yaralanması
S56.2 Ön kol düzeyinde diğer fleksör kas ve tendonların yaralanması
S56.3 Ön kol düzeyinde başparmak ekstensor veya abduktor kas ve tendonlarının yaralanması
S56.4 Ön kol düzeyinde diğer parmak(lar)ın ekstensor kas ve tendonunun yaralanması
S56.5 Ön kol düzeyinde diğer ekstensor kas ve tendonun yaralanması
S56.7 Ön kol düzeyinde birden fazla kas ve tendonların yaralanması
S56.8 Ön kol düzeyinde diğer ve tanımlanmamış kas ve tendonların yaralanması
S57 Ön kolun ezilme yaralanması
S57.0 El bileğinin ezilmesi
S57.8 Ön kol diğer kısımlarının ezilmesi
S57.9 Ön kolun ezilmesi, yer tanımlanmamış
S58 Ön kolun travmatik ampütasyonu
S58.0 Dirsek düzeyinde travmatik ampütasyon
S58.1 Dirsek ve el bileği arasında travmatik ampütasyon
S58.9 Ön kolun travmatik ampütasyonu, düzey tanımlanmamış
S59 Ön kolun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
S59.7 Ön kolun birden fazla yaralanmaları
S59.8 Ön kolun diğer tanımlanmış yaralanmaları
S59.9 Ön kolun tanımlanmamış yaralanması
S60 El bileği ve elin yüzeysel yaralanması
S60-S69 El bileği ve el yaralanmaları
S60.0 Tırnağa zarar vermeksizin parmak(lar)ın kontüzyonu
S60.1 Tırnak zedelenmesiyle birlikte parmak(lar)ın kontüzyonu
S60.2 El bileği ve elin diğer kısımlarının kontüzyonu
S60.7 El bileği ve elin birden fazla yüzeysel yaralanmaları
S60.8 El bileği ve elin diğer yüzeysel yaralanmaları
S60.9 El bileği ve elin yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış
S61 El bileği ve elin açık yarası
S61.0 Tırnağa zarar vermeksizin parmak(lar)ın açık yarası
S61.1 Tırnak zedelenmesiyle birlikte parmak(lar)ın açık yarası
S61.7 El bileği ve elin birden fazla açık yaraları
S61.8 El bileği ve elin diğer kısımlarının açık yaraları
S61.9 El bileği ve elin açık yarası, yer tanımlanmamış
S62 El bileği ve el düzeyinde kırık
S62.0 El naviküler [skafoid] kemik kırığı
S62.00 El naviküler [skafoid] kemik kırığı, kapalı
S62.01 El naviküler [skafoid] kemik kırığı, açık
S62.1 Karpal kemik(ler)in diğer kırığı
S62.10 Karpal kemik(ler)in diğer kırığı, kapalı
S62.11 Karpal kemik(ler)in diğer kırığı, açık
S62.2 Birinci metakarpal kemik kırığı
S62.20 Birinci metakarpal kemik kırığı, kapalı
S62.21 Birinci metakarpal kemik kırığı, açık
S62.3 Metakarpal kemik diğer kırığı
S62.30 Metakarpal kemik diğer kırığı, kapalı
S62.31 Metakarpal kemik diğer kırığı, açık
S62.4 Metakarpal kemiklerin birden fazla kırıkları
S62.40 Metakarpal kemiklerin birden fazla kırıkları, kapalı
S62.41 Metakarpal kemiklerin birden fazla kırıkları, açık
S62.5 Başparmak kırığı
S62.50 Başparmak kırığı, kapalı
S62.51 Başparmak kırığı, açık
S62.6 Parmak diğer kırığı
S62.60 Parmak diğer kırığı, kapalı
S62.61 Parmak diğer kırığı, açık
S62.7 Parmakların birden fazla kırıkları
S62.70 Parmakların birden fazla kırıkları, kapalı
S62.71 Parmakların birden fazla kırıkları, açık
S62.8 El bileği ve elin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının kırığı
S62.80 El bileği ve elin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının kırığı, kapalı
S62.81 El bileği ve elin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının kırığı, açık
S63 El bileği ve el düzeyinde eklem ve ligamentlerin çıkık, burkulma ve gerilmesi
S63.0 El bileği çıkığı
S63.1 Parmak çıkığı
S63.2 Parmakların birden fazla çıkığı
S63.3 El bileği ve karpusun ligamentinin travmatik yırtığı
S63.4 Metakarpofalangeal ve interfalangeal eklem(ler)de parmak ligamentinin travmatik yırtığı
S63.5 El bileği burkulma ve gerilmesi
S63.6 Parmak(lar)ın burkulma ve gerilmesi
S63.7 Elin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının burkulma ve gerilmesi
S64 El bileği ve el düzeyinde sinir yaralanması
S64.0 El bileği ve el düzeyinde ulnar sinir yaralanması
S64.1 El bileği ve el düzeyinde median sinir yaralanması
S64.2 El bileği ve el düzeyinde radial sinir yaralanması
S64.3 Başparmak dijital siniri yaralanması
S64.4 Parmağın dijital sinirinin diğer yaralanması
S64.7 El bileği ve el düzeyinde birden fazla sinir yaralanması
S64.8 El bileği ve el düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması
S64.9 El bileği ve el düzeyinde tanımlanmamış sinirin yaralanması
S65 El bileği ve el düzeyinde kan damarları yaralanması
S65.0 El bileği ve el düzeyinde ulnar arter yaralanması
S65.1 El bileği ve el düzeyinde radial arter yaralanması
S65.2 Yüzeysel palmar arkın yaralanması
S65.3 Derin palmar arkın yaralanması
S65.4 Başparmak kan damar(lar)ının yaralanması
S65.5 Parmakların kan damar(lar)ının diğer yaralanması
S65.7 El bileği ve el düzeyinde birden fazla kan damarlarının yaralanması
S65.8 El bileği ve el düzeyinde diğer kan damarlarının yaralanması
S65.9 El bileği ve el düzeyinde tanımlanmamış kan damarı yaralanması
S66 El bileği ve el düzeyinde kas ve tendon yaralanması
S66.0 El bileği ve el düzeyinde başparmak uzun fleksor kas ve tendonunun yaralanması
S66.1 Parmağın fleksor kas ve tendonunun diğer yaralanması
S66.2 El bileği ve el düzeyinde başparmak ekstansör kas ve tendonunun yaralanması
S66.3 El bileği ve el düzeyinde diğer parmak ekstansör kas ve tendonunun yaralanması
S66.4 El bileği ve el düzeyinde başparmak intirinsik kas ve tendonunun yaralanması
S66.5 El bileği ve el düzeyinde diğer parmak intirinsik kas ve tendonunun yaralanması
S66.6 El bileği ve el düzeyinde birden fazla fleksör kas ve tendonların yaralanması
S66.7 El bileği ve el düzeyinde birden fazla ekstansör kas ve tendonların yaralanması
S66.8 El bileği ve el düzeyinde diğer kas ve tendonların yaralanması
S66.9 El bileği ve el düzeyinde tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması
S67 El bileği ve elin ezilme yaralanması
S67.0 Başparmak ve diğer parmak(lar)ın ezilme yaralanması
S67.8 El bileği ve elin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının ezilme yaralanması
S68 El bileği ve elin travmatik ampütasyonu
S68.0 Başparmağın (tam) (kısmi) travmatik ampütasyonu
S68.1 Tek parmak (tam) (kısmi) diğer travmatik ampütasyonu
S68.2 İki veya daha fazla parmağın (tam) (kısmi) travmatik ampütasyonu
S68.3 El bileği ve elin diğer kısımlarıyla parmak(lar) (kısmının) ın birlikte
S68.4 El bileği düzeyinde elin travmatik ampütasyonu
S68.8 El bileği ve elin diğer kısımlarının travmatik ampütasyonu
S68.9 El bileği ve elin travmatik ampütasyonu, düzey tanımlanmamış
S69 El bileği ve elin diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
S69.7 El bileği ve elin birden fazla yaralanmaları
S69.8 El bileği ve elin diğer tanımlanmış yaralanmaları
S69.9 El bileği ve elin tanımlanmamış yaralanması
S70 Kalça ve uyluğun yüzeysel yaralanması
S70-S79 Kalça ve uyluk yaralanmaları
S70.0 Kalça kontüzyonu
S70.1 Uyluk kontüzyonu
S70.2 Kalça ve uyluğun birden fazla yüzeysel yaralanmaları
S70.8 Kalça ve uyluğun diğer yüzeysel yaralanmaları
S70.9 Kalça ve uyluğun yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış
S71 Kalça ve uyluğun açık yarası
S71.0 Kalça açık yarası
S71.1 Uyluk açık yarası
S71.7 Kalça ve uyluğun birden fazla açık yaraları
S71.8 Pelvik kemerin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının açık yarası
S72 Femur kırığı
S72.0 Femur boyun kırığı
S72.00 Femur boyun kırığı, kapalı
S72.01 Femur boyun kırığı, açık
S72.1 Pertrokanterik kırık
S72.10 Pertrokanterik kırık, kapalı
S72.11 Pertrokanterik kırık, açık
S72.2 Subtrokanterik kırık
S72.20 Subtrokanterik kırık, kapalı
S72.21 Subtrokanterik kırık, açık
S72.3 Femur şaft kırığı
S72.30 Femur şaft kırığı, kapalı
S72.31 Femur şaft kırığı, açık
S72.4 Femur alt uç kırığı
S72.40 Femur alt uç kırığı, kapalı
S72.41 Femur alt uç kırığı, açık
S72.7 Femurun birden fazla kırıkları
S72.70 Femurun birden fazla kırıkları, kapalı
S72.71 Femurun birden fazla kırıkları, açık
S72.8 Femur diğer kısımlarının kırıkları
S72.80 Femur diğer kısımlarının kırıkları, kapalı
S72.81 Femur diğer kısımlarının kırıkları, açık
S72.9 Femur kırığı, yer tanımlanmamış
S72.90 Femur kırığı, yer tanımlanmamış, kapalı
S72.91 Femur kırığı, yer tanımlanmamış, açık
S73 Kalça eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi
S73.0 Kalça çıkığı
S73.1 Kalça burkulma ve gerilmesi
S74 Kalça ve uyluk düzeyinde sinir yaralanması
S74.0 Kalça ve uyluk düzeyinde siyatik sinir yaralanması
S74.1 Kalça ve uyluk düzeyinde femoral sinir yaralanması
S74.2 Kalça ve uyluk düzeyinde kutanöz duyu siniri yaralanması
S74.7 Kalça ve uyluk düzeyinde birden fazla sinir yaralanması
S74.8 Kalça ve uyluk düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması
S74.9 Kalça ve uyluk düzeyinde tanımlanmamış yerin yaralanması
S75 Kalça ve uyluk düzeyinde kan damarları yaralanması
S75.0 Femoral arter yaralanması
S75.1 Kalça ve uyluk düzeyinde femoral ven yaralanması
S75.2 Kalça ve uyluk düzeyinde büyük safen ven yaralanması
S75.7 Kalça ve uyluk düzeyinde birden fazla kan damarları yaralanması
S75.8 Kalça ve uyluk düzeyinde diğer kan damarlarının yaralanması
S75.9 Kalça ve uyluk düzeyinde tanımlanmamış kan damarı yaralanması
S76 Kalça ve uyluk düzeyinde kas ve tendon yaralanması
S76.0 Kalça kas ve tendonunun yaralanması
S76.1 Kuadriseps kas ve tendonunun yaralanması
S76.2 Kalçanın adduktor kas ve tendonunun yaralanması
S76.3 Uyluk düzeyinde posterior kas grubu kas ve tendonunun yaralanması
S76.4 Uyluk düzeyinde diğer ve tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması
S76.7 Kalça ve uyluk düzeyinde birden fazla kas ve tendon yaralanması
S77 Kalça ve uyluğun ezilme yaralanması
S77.0 Kalçanın ezilme yaralanması
S77.1 Uyluğun ezilme yaralanması
S77.2 Uyluk ve kalçanın ezilme yaralanması
S78 Kalça ve uyluğun travmatik ampütasyonu
S78.0 Kalça ekleminde travmatik ampütasyon
S78.1 Kalça ve diz arasında travmatik ampütasyon
S78.9 Kalça ve uyluğun travmatik ampütasyonu, düzey tanımlanmamış
S79 Kalça ve uyluğun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
S79.7 Kalça ve uyluğun birden fazla yaralanmaları
S79.8 Kalça ve uyluğun diğer tanımlanmış yaralanmaları
S79.9 Kalça ve uyluğun tanımlanmamış yaralanması
S80 Baldırın yüzeysel yaralanması
S80-S89 Diz ve baldır yaralanması
S80.0 Diz kontüzyonu
S80.1 Baldırın diğer ve tanımlanmamış yerlerinin kontüzyonu
S80.7 Baldırın birden fazla yüzeysel yaralanmaları
S80.8 Baldırın diğer yüzeysel yaralanmaları
S80.9 Baldırın yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış
S81 Baldırın açık yarası
S81.0 Dizin açık yarası
S81.7 Baldırın birden fazla açık yarası
S81.8 Baldırın diğer kısımlarının açık yarası
S81.9 Baldırın açık yarası, yer tanımlanmamış
S82 Baldırın kırığı, diz dahil
S82.0 Patella kırığı
S82.00 Patella kırığı, kapalı
S82.01 Patella kırığı, açık
S82.1 Tibia üst uç kırığı
S82.10 Tibia üst uç kırığı, kapalı
S82.11 Tibia üst uç kırığı, açık
S82.2 Tibia şaft kırığı
S82.20 Tibia şaft kırığı, kapalı
S82.21 Tibia şaft kırığı, açık
S82.3 Tibianın alt uç kırığı
S82.30 Tibianın alt uç kırığı, kapalı
S82.31 Tibianın alt uç kırığı, açık
S82.4 Tek başına fibula kırığı
S82.40 Tek başına fibula kırığı, kapalı
S82.41 Tek başına fibula kırığı, açık
S82.5 Medial malleol kırığı
S82.50 Medial malleol kırığı, kapalı
S82.51 Medial malleol kırığı, açık
S82.6 Lateral malleol kırığı
S82.60 Lateral malleol kırığı, kapalı
S82.61 Lateral malleol kırığı, açık
S82.7 Baldırın birden fazla kırıkları
S82.70 Baldırın birden fazla kırıkları, kapalı
S82.71 Baldırın birden fazla kırıkları, açık
S82.8 Alt bacağın diğer kısımlarının kırıkları
S82.80 Alt bacağın diğer kısımlarının kırıkları, kapalı
S82.81 Alt bacağın diğer kısımlarının kırıkları, açık
S82.9 Baldırın kırığı, yer tanımlanmamış
S82.90 Baldırın kırığı, yer tanımlanmamış, kapalı
S82.91 Baldırın kırığı, yer tanımlanmamış, açık
S83 Diz eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi
S83.0 Patella çıkığı
S83.1 Diz çıkığı
S83.2 Menisküs yırtığı, şimdiki
S83.3 Diz artiküler kıkırdak yırtığı
S83.4 Diz (fibuler) (tibial) kollateral ligament burkulma ve gerilmesi
S83.5 Diz (anterior) (posterior) çapraz ligament burkulma ve gerilmesi
S83.6 Dizin diğer ve tanımlanmamış yerlerinin burkulma ve gerilmesi
S83.7 Dizin birden fazla yapılarının yaralanması
S84 Baldır düzeyinde sinir yaralanması
S84.0 Baldır düzeyinde tibial sinir yaralanması
S84.1 Baldır düzeyinde peroneal sinir yaralanması
S84.2 Baldır düzeyinde kutanöz duyu sinir yaralanması
S84.7 Baldır düzeyinde birden fazla sinir yaralanması
S84.8 Baldır düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması
S84.9 baldır düzeyinde tanımlanmamış sinir yaralanması
S85 Baldır düzeyinde kan damarları yaralanması
S85.0 Popliteal arter yaralanması
S85.1 Tibial arter yaralanması, (anterior) (posterior)
S85.2 Peroneal arter yaralanması
S85.3 Baldır düzeyinde büyük safen ven yaralanması
S85.4 Baldır düzeyinde küçük safen ven yaralanması
S85.5 Popliteal ven yaralanması
S85.7 Baldır düzeyinde birden fazla kan damarları yaralanması
S85.8 Baldır düzeyinde diğer kan damarları yaralanması
S85.9 Baldır düzeyinde tanımlanmamış kan damarları yaralanması
S86 Baldır düzeyinde kas ve tendon yaralanması
S86.0 Aşil tendon yaralanması
S86.1 Baldır düzeyinde posterior kas grubu diğer kas(lar) ve tendon(lar)ın yaralanması
S86.2 Baldır düzeyinde anterior kas grubu kas(lar) ve tendon(lar)ın yaralanması
S86.3 Baldır düzeyinde peroneal kas grubu kas(lar) ve tendon(lar)ın yaralanması
S86.7 Baldır düzeyinde birden fazla kas ve tendon yaralanması
S86.8 Baldır düzeyinde diğer kas ve tendonların yaralanması
S86.9 Baldır düzeyinde tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması
S87 Baldır ezilme yaralanması
S87.0 Diz ezilme yaralanması
S87.8 Baldır diğer ve tanımlanmamış kısımlarının ezilme yaralanması
S88 Baldır travmatik ampütasyonu
S88.0 Diz düzeyinde travmatik ampütasyon
S88.1 Diz ve ayak bileği arasında travmatik ampütasyon
S88.9 Baldırın travmatik ampütasyonu, düzey tanımlanmamış
S89 Baldırın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
S89.7 Baldırın birden fazla yaralanmaları
S89.8 Baldırın diğer tanımlanmış yaralanmaları
S89.9 Baldırın tanımlanmamış yaralanması
S90 Ayak bileği ve ayağın yüzeysel yaralanması
S90-S99 Ayak bileği ve ayak yaralanmaları
S90.0 Ayak bileği kontüzyonu
S90.1 Tırnağın etkilenmediği ayak parmak(lar)ın kontüzyonu
S90.2 Tırnağın etkilendiği ayak parmak(lar)ın kontüzyonu
S90.3 Ayağın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının kontüzyonu
S90.7 Ayak bileği ve ayağın birden fazla yüzeysel yaralanmaları
S90.8 Ayak bileği ve ayağın diğer yüzeysel yaralanmaları
S90.9 Ayak bileği ve ayağın yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış
S91 Ayak bileği ve ayağın açık yarası
S91.0 Ayak bileği açık yarası
S91.1 Tırnağın etkilenmediği ayak parmak(lar)ın açık yarası
S91.2 Tırnağın etkilendiği ayak parmak(lar)ın açık yarası
S91.3 Ayağın diğer kısımlarının açık yarası
S91.7 Ayak bileği ve ayağın birden fazla açık yaraları
S92 Ayak kırığı, ayak bileği hariç
S92.0 Kalkaneus kırığı
S92.00 Kalkaneus kırığı, kapalı
S92.01 Kalkaneus kırığı, açık
S92.1 Talus kırığı
S92.10 Talus kırığı, kapalı
S92.11 Talus kırığı, açık
S92.2 Tarsal kemik(ler)in diğer kırığı
S92.20 Tarsal kemik(ler)in diğer kırığı, kapalı
S92.21 Tarsal kemik(ler)in diğer kırığı, açık
S92.3 Metatarsal kemik kırığı
S92.30 Metatarsal kemik kırığı, kapalı
S92.31 Metatarsal kemik kırığı, açık
S92.4 Ayak başparmağı kırığı
S92.40 Ayak başparmağı kırığı, kapalı
S92.41 Ayak başparmağı kırığı, açık
S92.5 Ayak parmağının diğer kırıkları
S92.50 Ayak parmağının diğer kırıkları, kapalı
S92.51 Ayak parmağının diğer kırıkları, açık
S92.7 Ayağın birden fazla kırıkları
S92.70 Ayağın birden fazla kırıkları, kapalı
S92.71 Ayağın birden fazla kırıkları, açık
S92.9 Ayak kırığı, tanımlanmamış
S92.90 Ayak kırığı, tanımlanmamış, kapalı
S92.91 Ayak kırığı, tanımlanmamış, açık
S93 Ayak bileği ve ayak düzeyinde eklem ve ligamentlerin çıkık, burkulma ve gerilmesi
S93.0 Ayak bileği eklemi çıkığı
S93.1 Ayak parmak(lar)ının çıkığı
S93.2 Ayak bileği ve ayak düzeyinde ligament yırtılması
S93.3 Ayağın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının çıkığı
S93.4 Ayak bileğinin burkulma ve gerilmesi
S93.5 Ayak parmak(lar)ın burkulma ve gerilmesi
S93.6 Ayağın diğer ve tanımlanmamış parçalarının burkulma ve gerilmesi
S94 Ayak bileği ve ayak düzeyinde sinir yaralanması
S94.0 Lateral plantar sinir yaralanması
S94.1 Medial plantar sinir yaralanması
S94.2 Ayak bileği ve ayak düzeyinde derin peroneal sinir yaralanması
S94.3 Ayak bileği ve ayak düzeyinde kütenöz duyu siniri yaralanması
S94.7 Ayak bileği ve ayak düzeyinde birden fazla sinir yaralanması
S94.8 Ayak bileği ve ayak düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması
S94.9 Ayak bileği ve ayak düzeyinde tanımlanmamış sinir yaralanması
S95 Ayak bileği ve ayak düzeyinde kan damarları yaralanması
S95.0 Ayak dorsal arter yaralanması
S95.1 Ayak plantar arter yaralanması
S95.2 Ayak dorsal ven yaralanması
S95.7 Ayak bileği ve ayak düzeyinde birden fazla kan damarları yaralanması
S95.8 Ayak bileği ve ayak düzeyinde diğer kan damarları yaralanması
S95.9 Ayak bileği ve ayak düzeyinde tanımlanmamış kan damarı yaralanması
S96 Ayak bileği ve ayak düzeyinde kas ve tendon yaralanması
S96.0 Ayak bileği ve ayak düzeyinde uzun fleksör kas ve tendonunun yaralanması
S96.1 Ayak bileği ve ayak düzeyinde ayak parmağı uzun ekstansör kas ve tendonunun yaralanması
S96.2 Ayak bileği ve ayak düzeyinde intrinsik kas ve tendon yaralanması
S96.7 Ayak bileği ve ayak düzeyinde birden fazla kas ve tendon yaralanması
S96.8 Ayak bileği ve ayak düzeyinde diğer kas ve tendon yaralanması
S96.9 Ayak bileği ve ayak düzeyinde tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması
S97 Ayak bileği ve ayağın ezilme yaralanması
S97.0 Ayak bileği ezilme yaralanması
S97.1 Ayak parmak(lar)ın ezilme yaralanması
S97.8 Ayak bileği ve ayağın diğer parçalarının ezilme yaralanması
S98 Ayak bileği ve ayağın travmatik ampütasyonu
S98.0 Ayağın ayak bileği düzeyinde travmatik ampütasyonu
S98.1 Bir ayak parmağının travmatik ampütasyonu
S98.2 İki veya daha çok ayak parmağının travmatik ampütasyonu
S98.3 Ayağın diğer kısımlarının travmatik ampütasyonu
S98.4 Ayağın travmatik ampütasyonu, düzey tanımlanmamış
S99 Ayak bileği ve ayağın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
S99.7 Ayak bileği ve ayağın birden fazla yaralanmaları
S99.8 Ayak bileği ve ayağın diğer tanımlanmış yaralanmaları
S99.9 Ayak bileği ve ayağın tanımlanmamış yaralanması