P Grubu ICD10 Hastalık Kodları
Kodu Adı
P00 Anneye bağlı (mevcut gebelikle ilişkisiz) faktörlerden etkilenen fetüs ve yenidoğan
P00-P04 Anneye bağlı faktörler, gebelik, doğum süreci ve doğum komplikasyonlarının etkilediği fetüs ve yenidoğan
P00-P96 Perinatal dönemden kaynaklanan bazı durumlar
P00.0 Annenin hipertansif hastalıklarından etkilenen fetüs ve yenidoğan
P00.1 Annenin renal ve üriner sistem hastalıklarından etkilenen fetüs ve yenidoğan
P00.2 Annenin enfeksiyöz ve paraziter hastalıklardan etkilenen fetüs ve yenidoğan
P00.3 Annenin diğer dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarından etkilenen fetüs ve yenidoğan
P00.4 Annenin beslenme bozukluklarından etkilenen fetüs ve yenidoğan
P00.5 Annenin yaralanmasından etkilenen fetüs ve yenidoğan
P00.6 Annenin geçirdiği cerrahi müdahalelerden etkilenen fetüs ve yenidoğan
P00.7 Annenin geçirdiği diğer cerrahi müdahalelerden etkilenen fetüs ve yenidoğan, başka yerde sınıflanmamış
P00.8 Annenin diğer durumlarından etkilenen fetüs ve yenidoğan
P00.9 Annenin tanımlanmamış durumlarından etkilenen fetüs ve yenidoğan
P01 Gebeliğin anneye bağlı komplikasyonlarından etkilenen fetüs ve yenidoğan
P01.0 Yetersiz serviksden etkilenen fetüs ve yenidoğan
P01.1 Erken membran rüptüründen etkilenen fetüs ve yenidoğan
P01.2 Oligohidramniozdan etkilenen fetüs ve yenidoğan
P01.3 Polihidramniozdan etkilenen fetüs ve yenidoğan
P01.4 Dış gebelikten etkilenen fetüs ve yenidoğan
P01.5 Çoğul gebelikten etkilenen fetüs ve yenidoğan
P01.6 Maternal ölümden etkilenen fetüs ve yenidoğan
P01.7 Doğum başlamadan önce oluşan ters gelişin etkilediği fetüs ve yenidoğan
P01.8 Gebeliğin diğer maternal komplikasyonlarının etkilediği fetüs ve yenidoğan
P01.9 Gebeliğin tanımlanmamış maternal komplikasyonundan etkilenen fetüs ve yenidoğan
P02 Plasenta, kord ve membran komplikasyonlarından etkilenen fetüs ve yenidoğan
P02.0 Plasenta previadan etkilenen fetüs ve yenidoğan
P02.1 Plasental ayrılma ve hemorajinin diğer şekillerinden etkilenen fetüs ve yenidoğan
P02.2 Plasentanın diğer ve tanımlanmamış morfolojik ve fonksiyonel anormalliklerinden etkilenen fetüs ve yenidoğan
P02.3 Plasental transfüzyon sendromlarından etkilenen fetüs ve yenidoğan
P02.4 Prolabe kordondan etkilenen fetüs ve yenidoğan
P02.5 Umblikal kordun diğer kompresyonundan etkilenen fetüs ve yenidoğan
P02.6 Umblikal kordun diğer ve tanımlanmamış durumlarından etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P02.7 Korioamnionitden etkilenen fetüs ve yenidoğan
P02.8 Membranların diğer anormalliklerinden etkilenen fetüs ve yenidoğan
P02.9 Membranların anormalliklerinden etkilenen fetüs ve yenidoğan, tanımlanmamış
P03 Doğum süreci ve doğumun diğer komplikasyonlarından etkilenen fetüs ve yenidoğan
P03.0 Makadi doğum ve ekstraksiyondan etkilenen fetüs ve yenidoğan
P03.1 Yanlış geliş, yanlış pozisyon ve doğum süreci ve doğumda oransızlıkdan etkilenen fetüs ve yenidoğan
P03.2 Forseps doğumdan etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P03.3 Vakum ekstraktör [vantuz] doğumdan etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P03.4 Sezeryan doğumdan etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P03.5 Hızlı doğumdan etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P03.6 Anormal uterus kontraksiyonlarından etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P03.8 Doğum süreci ve doğumun diğer tanımlanmış komplikasyonlarından etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P03.9 Doğum süreci ve doğumun komplikasyonlarından etkilenmiş fetüs ve yenidoğan, tanımlanmamış
P04 Plasenta veya anne sütünden geçen zararlılardan etkilenen fetüs ve yenidoğan
P04.0 Gebelik, doğum süreci ve doğumdaki maternal anestezi ve analjeziden etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P04.1 Annenin kullandığı diğer ilaçlardan etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P04.2 Annenin sigara içmesinden etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P04.3 Annenin alkol kullanmasından etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P04.4 Annenin ilaç bağımlılığından etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P04.5 Annenin kimyasal madde yemesinden dolayı etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P04.6 Annenin çevresel kimyasal maddelere maruz kalmasından dolayı etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P04.8 Fetüs ve yenidoğanı etkileyen diğer maternal zararlı etkenler
P04.9 Maternal zararlı etkilere maruz kalmış fetüs ve yenidoğan, tanımlanmamış
P05 Yavaş fetal büyüme ve fetal malnütrisyon
P05-P08 Hamilelik süresi ve fetal büyümeyle ilgili bozukluklar
P05.0 Hamilelik yaşına göre hafif fetus
P05.1 Hamilelik yaşına göre küçük fetus
P05.2 Hamilelik yaşına göre hafif veya küçük olmaksızın fetal malnütrisyon
P05.9 Yavaş fetal büyüme, tanımlanmamış
P07 Kısa hamilelik ve düşük doğum ağırlığıyla ilgili bozukluklar, başka yerde sınıflanmamış
P07.0 İleri derece düşük doğum ağırlığı
P07.1 Düşük doğum ağırlığı olan diğer vakalar
P07.2 İleri derecede immaturite
P07.3 Miad öncesi diğer infantlar
P08 Uzun hamilelik ve yüksek doğum ağırlığıyla ilgili bozukluklar
P08.0 İleri derece büyük bebek
P08.1 Hamilelik yaşına göre diğer ağır bebekler
P08.2 Miadını geçmiş infant, hamilelik yaşına göre ağır olmayan
P10 Doğum yaralanmasına bağlı, kafa içi yırtılma ve kanama
P10-P15 Doğum travması
P10.0 Doğum yaralanmasına bağlı subdural hemoraji
P10.1 Doğum yaralanmasına bağlı serebral hemoraji
P10.2 Doğum yaralanmasına bağlı intraventriküler hemoraji
P10.3 Doğum yaralanmasına bağlı subaraknoid hemoraji
P10.4 Doğum yaralanmasına bağlı tentorial yırtık
P10.8 Doğum yaralanmasına bağlı diğer kafa içi laserasyon ve hemorajiler
P10.9 Doğum yaralanmasına bağlı tanımlanmamış kafa içi laserasyon ve hemoraji
P11 Doğum yaralanmaları, merkezi sinir sisteminin, diğer
P11.0 Doğum yaralanmasına bağlı serebral ödem
P11.1 Doğum yaralanmasına bağlı diğer tanımlanmış beyin hasarı
P11.2 Doğum yaralanmasına bağlı tanımlanmamış beyin hasarı
P11.3 Fasial sinirin doğum yaralanması
P11.4 Kranial sinirlerin diğer doğum yaralanması
P11.5 Vertebra ve spinal kordun doğum yaralanması
P11.9 Merkezi sinir sisteminin doğum yaralanması, tanımlanmamış
P12 Doğum yaralanması, saçlı derinin
P12.0 Doğum yaralanmasına bağlı sefal hematom
P12.1 Doğum yaralanmasına bağlı topuz (chignon)
P12.2 Doğum yaralanmasına bağlı epikranial subaponörotik hemoraji
P12.3 Doğum yaralanmasına bağlı saçlı deri ezilmesi
P12.4 Yeni doğan saçlı derinin monitorizasyona bağlı yaralanması
P12.8 Saçlı derinin diğer doğum yaralanmaları
P12.9 Saçlı deri doğum yaralanması, tanımlanmamış
P13 Doğum yaralanması, iskeletin
P13.0 Doğum yaralanmasına bağlı kafatası kırığı
P13.1 Kafatasının diğer doğum yaralanmaları
P13.2 Femurun doğum yaralanması
P13.3 Uzun kemiklerin diğer doğum yaralanması
P13.4 Doğum yaralanmasına bağlı klavikula kırığı
P13.8 İskeletin diğer kısımlarının doğum yaralanmaları
P13.9 İskeletin doğum yaralanması, tanımlanmamış
P14 Doğum yaralanması, periferik sinir sistemi
P14.0 Doğum yaralanmasına bağlı Erb paralizisi
P14.1 Doğum yaralanmasına bağlı Klumpke paralizisi
P14.2 Doğum yaralanmasına bağlı frenik sinir paralizisi
P14.3 Doğum yaralanması, brakial pleksus, diğer
P14.8 Periferik sinir sistemi diğer kısımlarının doğum yaralanmaları
P14.9 Periferik sinir sistemi doğum yaralanması, tanımlanmamış
P15 Doğum yaralanmaları, diğer
P15.0 Karaciğerin doğum yaralanması
P15.1 Dalağın doğum yaralanması
P15.2 Doğum yaralanmasına bağlı sternomastoid yaralanması
P15.3 Gözün doğum yaralanması
P15.4 Yüzün doğum yaralanması
P15.5 Eksternal genital organların doğum yaralanması
P15.6 Doğum yaralanmasına bağlı subkutanöz yağ nekrozu
P15.8 Doğum yaralanmaları diğer, tanımlanmış
P15.9 Doğum yaralanması, tanımlanmamış
P20 İntrauterin hipoksi
P20-P29 Perinatal döneme özel solunum sistemi ve kardiyovasküler sistem bozuklukları
P20.0 Doğum süreci başlamadan önce görülen intrauterin hipoksi
P20.1 Doğum süreci ve doğum esnasında görülen intrauterin hipoksi
P20.9 İntrauterin hipoksi, tanımlanmamış
P21 Doğum asfiksisi
P21.0 Şiddetli doğum asfiksisi
P21.1 Hafif ve orta doğum asfiksisi
P21.9 Doğum asfiksisi, tanımlanmamış
P22 Yenidoğanın solunum distresi
P22.0 Yenidoğanın solunum distres sendromu
P22.1 Yenidoğanın geçici takipnesi
P22.8 Yenidoğanın diğer solunum distresi
P22.9 Yenidoğanın solunum distresi, tanımlanmamış
P23 Konjenital pnömoni
P23.0 Viral konjenital pnömoni
P23.1 Klamidyal konjenital pnömoni
P23.2 Stafilokokkal konjenital pnömoni
P23.3 B grubu streptokok konjenital pnömonisi
P23.4 Escherichia coli konjenital pnömonisi
P23.5 Psödomonas konjenital pnömonisi
P23.6 Bakteriyel ajanlara bağlı diğer konjenital pnömoni
P23.8 Organizmalara bağlı diğer konjenital pnömoni
P23.9 Konjenital pnömoni, tanımlanmamış
P24 Yenidoğan aspirasyon sendromu
P24.0 Yenidoğan mekonyum aspirasyonu
P24.1 Yenidoğan amniotik sıvı ve mukus aspirasyonu
P24.2 Yenidoğanın kan aspirasyonu
P24.3 Yenidoğanın süt ve gıda aspirasyonu
P24.8 Yenidoğan aspirasyon sendromları, diğer
P24.9 Yenidoğan aspirasyon sendromu, tanımlanmamış
P25 Hava kaçak sendromu, perinatal dönemden kaynaklanan
P25.0 İntersitisyel amfizem, perinatal dönemde
P25.1 Pnömotoraks, perinatal dönemde başlayan
P25.2 Pnömomediastinum, perinatal dönemde başlayan
P25.3 Pnömoperikardium, perinatal dönemde başlayan
P25.8 İntersitisyel amfizemle ilgili diğer durumlar, perinatal dönemde başlayan
P26 Pulmoner hemoraji, perinatal dönemden kaynaklanan
P26.0 Trakeobronşial hemoraji, perinatal dönemde başlayan
P26.1 Massif pulmoner hemoraji, perinatal dönemde başlayan
P26.8 Diğer pulmoner hemorajiler, perinatal dönemde başlayan
P26.9 Tanımlanmamış pulmoner hemoraji, perinatal dönemde başlayan
P27 Kronik akciğer hastalığı, perinatal dönemden kaynaklanan
P27.0 Wilson-Mikity sendromu
P27.1 Bronkopulmoner displazi, perinatal dönemde başlayan
P27.8 Diğer kronik respiratuvar hastalıklar, perinatal dönemde başlayan
P27.9 Perinatal dönemden başlayan tanımlanmamış kronik respiratuvar hastalık
P28 Akciğer ile ilgili diğer durumlar, perinatal dönemden kaynaklanan
P28.0 Yenidoğanın primer atelektazisi
P28.1 Yenidoğan atelektazisi, diğer ve tanımlanmamış
P28.2 Yenidoğanın siyanotik atakları
P28.3 Yenidoğanın primer uyku apnesi
P28.4 Yenidoğanın diğer apneleri
P28.5 Yenidoğanın solunum yetmezliği
P28.8 Yenidoğanın diğer tanımlanmış respiratuvar durumları
P28.9 Yenidoğanın repiratuvar durumları, tanımlanmamış
P29 Kardiyovasküler bozukluklar, perinatal dönemden kaynaklanan
P29.0 Yenidoğan kalp yetmezliği
P29.1 Yenidoğan kardiak disritmi
P29.2 Yenidoğan hipertansiyonu
P29.3 Kalıcı fetal dolaşım
P29.4 Yenidoğanın geçici miyokardiyal iskemisi
P29.8 Perinatal dönemden kaynaklanan, diğer kardiyovasküler bozukluklar
P29.9 Perinatal dönemden kaynaklanan kardiyovasküler bozukluklar,tanımlanmamış
P35 Konjenital viral hastalıklar
P35-P39 Perinatal döneme özel enfeksiyonlar
P35.0 Konjenital kızamıkçık sendromu
P35.1 Konjenital sitomegalovirüs enfeksiyonu
P35.2 Konjenital herpes virüs [herpes simpleks] enfeksiyonu
P35.3 Konjenital viral hepatit
P35.8 Konjenital viral hastalıklar, diğer
P35.9 Konjenital viral hastalık, tanımlanmamış
P36 Yenidoğanın bakteriyel sepsisi
P36.0 Yeni doğan sepsisi, B grubu streptokoklara bağlı
P36.1 Streptokoklara bağlı yenidoğan sepsisi, diğer ve tanımlanmamış
P36.2 Stafilokokkus aureus?a bağlı yeni doğan sepsisi
P36.3 Stafilokoklara bağlı yenidoğan sepsisi, diğer ve tanımlanmamış
P36.4 Escherichia coli?ye bağlı yenidoğan sepsisi
P36.5 Anaeroblara bağlı yenidoğan sepsisi
P36.8 Yenidoğanın diğer bakteriyel sepsisleri
P36.9 Yenidoğan bakteriyel sepsisi, tanımlanmamış
P37 Konjenital diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar
P37.0 Konjenital tüberküloz
P37.1 Konjenital toksoplazmozis
P37.2 Yenidoğan (dissemine) listeriozisi
P37.3 Konjenital falsiparum malaria
P37.4 Konjenital malarialar, diğer
P37.5 Yenidoğan kandidiazisi
P37.8 Konjenital enfeksiyöz ve parazitik hastalıklar diğer, tanımlanmış
P37.9 Konjenital enfeksiyöz ve parazitik hastalık, tanımlanmamış
P38 Yenidoğan omfaliti, hafif kanamalı veya kanamasız
P39 Perinatal döneme özel diğer enfeksiyonlar
P39.0 Yenidoğanın enfektif mastiti
P39.1 Yenidoğan konjonktivit ve dakriyosistiti
P39.2 Fetüsün intraamniotik enfeksiyonu, başka yerde sınıflanmamış
P39.3 Yenidoğanın idrar yolu enfeksiyonu
P39.4 Yenidoğanın deri enfeksiyonu
P39.8 Perinatal döneme özgü diğer özel enfeksiyonlar
P39.9 Perinatal döneme özel enfeksiyon, tanımlanmamış
P50 Fetal kan kaybı
P50-P61 Fetüs ve yenidoğanın hemorajik ve hematolojik bozuklukları
P50.0 Vaza previadan fetal kan kaybı
P50.1 Kord rüptüründen fetal kan kaybı
P50.2 Plasentadan fetal kan kaybı
P50.3 Eş-ikize kanama
P50.4 Anne dolaşımına kanama
P50.5 Eş-ikizin kesik kordonundan fetal kan kaybı
P50.8 Fetal kan kayıpları, diğer
P50.9 Fetal kan kaybı, tanımlanmamış
P51 Yenidoğanın umbilikal kanaması
P51.0 Yenidoğanın massif umblikal hemorajisi
P51.8 Yenidoğanın diğer umblikal hemorajileri
P51.9 Yenidoğanın umblikal hemorajisi, tanımlanmamış
P52 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan kafa içi kanaması
P52.0 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan intraventriküler 1. derece hemorajisi
P52.1 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan intraventriküler 2. derece hemorajisi
P52.2 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan intraventriküler 3. derece hemorajisi
P52.3 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan tanımlanmamış intraventriküler hemorajisi
P52.4 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan intraserebral hemorajisi
P52.5 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan araknoid hemorajisi
P52.6 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan serebellar hemorajisi
P52.8 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan kafa içi hemorajisi, diğer
P52.9 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan kafa içi hemorajisi, tanımlanmamış
P53 Fetüs ve yenidoğanın hemorajik hastalığı
P54 Yenidoğanın hemorajileri, diğer
P54.0 Yenidoğan hematemezi
P54.1 Yenidoğan melenası
P54.2 Yenidoğan rektal hemorajisi
P54.3 Yenidoğan gastrointestinal hemorajisi, diğer
P54.4 Yenidoğan adrenal hemorajisi
P54.5 Yenidoğan kutanöz hemorajisi
P54.6 Yenidoğan vajinal hemorajisi
P54.8 Yenidoğan hemorajileri diğer, tanımlanmış
P54.9 Yenidoğan hemorajisi, tanımlanmamış
P55 Fetüs ve yenidoğanın immun hemolitik hastalığı
P55.0 Yenidoğanın Rh izoimmünizasyonu
P55.1 Yenidoğanın ABO izoimmünizasyonu
P55.8 Yenidoğanın diğer hemolitik hastalıkları
P55.9 Yenidoğanın hemolitik hastalığı, tanımlanmamış
P56 Hidrops fetalis, hemolitik hastalığa bağlı
P56.0 Hidrops fetalis, izoimmünizasyona bağlı
P56.9 Hidrops fetalis diğer ve tanımlanmamış hemolitik hastalıklara bağlı
P57 Kernikterus
P57.0 Kernikterus, izoimmünizasyona bağlı
P57.8 Kernikterus, diğer tanımlanmış
P57.9 Kernikterus, tanımlanmamış
P58 Yenidoğan sarılıkları, diğer aşırı hemolize bağlı
P58.0 Yenidoğan sarılığı, ezilmeye bağlı
P58.1 Yenidoğan sarılığı, kanamaya bağlı
P58.2 Yenidoğan sarılığı, enfeksiyona bağlı
P58.3 Yenidoğan sarılığı, polistemiye bağlı
P58.4 Yenidoğan sarılığı, anneden geçen veya yenidoğana verilen ilaç ve toksinlere bağlı
P58.5 Yenidoğan sarılığı, yutulan maternal kana bağlı
P58.8 Yenidoğan sarılığı, diğer tanımlanmış aşırı hemolizden dolayı
P58.9 Yenidoğan sarılığı, aşırı hemolize bağlı, tanımlanmamış
P59 Yenidoğan sarılığı, diğer ve tanımlanmamış nedenlere bağlı
P59.0 Yenidoğan sarılığı, preterm doğumla birlikte olan
P59.1 Koyulaşmış safra sendromu
P59.2 Yenidoğan sarılığı, diğer ve tanımlanmamış hepatoselüler hasardan
P59.3 Yenidoğan sarılığı, anne sütü inhibitörlerine bağlı
P59.8 Yenidoğan sarılığı, diğer tanımlanmış sebeplere bağlı
P59.9 Yenidoğan sarılığı, tanımlanmamış
P60 Fetüs ve yenidoğanın dissemine intravasküler koagülasyonu
P61 Perinatal diğer hematolojik bozukluklar
P61.0 Geçici yenidoğan trombositopenisi
P61.1 Polistemia neonatorum
P61.2 Prematürite anemisi
P61.3 Fetal kan kaybına bağlı konjenital anemi
P61.4 Konjenital diğer anemiler, başka yerde sınıflanmamış
P61.5 Geçici yenidoğan nötropenisi
P61.6 Koagülasyonun diğer geçici neonatal bozuklukları
P61.8 Perinatal hematolojik bozukluklar, diğer, tanımlanmış
P61.9 Perinatal hematolojik bozukluk, tanımlanmamış
P70 Yenidoğan ve fetüse özel karbonhidrat metabolizmasının geçici bozuklukları,
P70-P74 Fetüs ve yenidoğanın geçici endokrin ve metabolik bozuklukları
P70.0 Gestasyonel diyabetli anne çocuğu sendromu
P70.1 Diyabetik anne çocuğu sendromu
P70.2 Yenidoğanın diyabetes mellitüsü
P70.3 İatrojenik neonatal hipoglisemi
P70.4 Yenidoğan hipoglisemileri, diğer
P70.8 Fetüs ve yenidoğanın karbonhidrat metabolizmasının diğer geçici bozuklukları
P70.9 Fetüs ve yenidoğanın geçici karbonhidrat metabolizma bozukluğu, tanımlanmamış
P71 Yenidoğanın kalsiyum ve magnezyum metabolizmasının geçici bozuklukları
P71.0 Yenidoğan inek sütü hipokalsemisi
P71.1 Yenidoğan hipokalsemileri, diğer
P71.2 Yenidoğan hipomagnezemisi
P71.3 Yenidoğan tetanisi, kalsiyum veya magnezyum eksikliği olmadan
P71.4 Geçici yenidoğan hipoparatiroidizmi
P71.8 Kalsiyum ve magnezyum metabolizmasının diğer geçici yenidoğan bozuklukları
P71.9 Kalsiyum ve magnezyum metabolizmasının geçici yenidoğan bozukluğu, tanımlanmamış
P72 Yenidoğanın geçici diğer endokrin bozuklukları
P72.0 Yenidoğan guatrı, başka yerde sınıflanmamış
P72.1 Geçici yenidoğan hipertiroidizmi
P72.2 Yenidoğanın tiroid fonksiyonunun diğer geçici bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
P72.8 Geçici yenidoğan endokrin bozuklukları diğer, tanımlanmış
P72.9 Geçici yenidoğan endokrin bozukluğu, tanımlanmamış
P74 Yenidoğanın geçici diğer elektrolit ve metabolizma bozuklukları
P74.0 Yenidoğanın geç metabolik asidozu
P74.1 Yenidoğanın dehidratasyonu
P74.2 Yenidoğanın sodyum dengesi bozukluğu
P74.3 Yenidoğanın potasyum dengesi bozukluğu
P74.4 Yenidoğanın diğer geçici elektrolit bozuklukları
P74.5 Yenidoğanın geçici tirozinemisi
P74.8 Yenidoğanın diğer geçici metabolik bozuklukları
P74.9 Yenidoğanın geçici metabolik bozukluğu, tanımlanmamış
P75 Mekonyum ileusu, kistik fibrozisde
P75* Mekonyum ileusu, kistik fibrozisde (E84.1T)
P75-P78 Fetüs ve yenidoğanın sindirim sistemi bozuklukları
P76 Yenidoğanın diğer barsak obstrüksiyonu
P76.0 Mekonyum tıkaç sendromu
P76.1 Yenidoğanın geçici ileusu
P76.2 Koyulaşmış sütten dolayı barsak obstrüksiyon
P76.8 Yenidoğanın diğer tanımlanmış barsak obstrüksiyonu
P76.9 Yenidoğanın barsak obstrüksiyonu, tanımlanmamış
P77 Fetüs ve yenidoğanın nekrotizan enterokoliti
P78 Perinatal diğer sindirim sistemi bozuklukları
P78.0 Perinatal barsak perforasyonu
P78.1 Yenidoğan peritoniti, diğer
P78.2 Yutulan anne kanına bağlı yenidoğan hematemez ve melenası
P78.3 Enfektif olmayan yenidoğan diyaresi
P78.8 Perinatal sindirim sistemi bozuklukları diğer, tanımlanmış
P78.9 Perinatal sindirim sistemi bozukluğu, tanımlanmamış
P80 Yenidoğan hipotermisi
P80-P83 Fetüs ve yenidoğanın deri ekleri ve ısı kontrolünü etkileyen durumlar
P80.0 Soğuk yaralanması sendromu
P80.8 Yenidoğan hipotermisi, diğer
P80.9 Yenidoğan hipotermisi, tanımlanmamış
P81 Yenidoğanın ısı regülasyonunun diğer bozuklukları
P81.0 Yenidoğanın çevresel hipertermisi
P81.8 Yenidoğan ısı regülasyonunun diğer tanımlanmış bozuklukları
P81.9 Yenidoğan ısı regülasyonunun bozukluğu, tanımlanmamış
P83 Fetüs ve yenidoğana özel diğer deri durumları
P83.0 Sklerema neonatorum
P83.1 Neonatal eritema toksikum
P83.2 Hemolitik hastalığa bağlı olmayan hidrops fetalis
P83.3 Fetüs ve yenidoğana özel diğer ve tanımlanmamış ödem
P83.4 Yenidoğanın meme şişmesi
P83.5 Konjenital hidrosel
P83.6 Yenidoğanın umbilikal polipi
P83.8 Fetüs ve yenidoğana özel derinin diğer tanımlanmış durumları
P83.9 Fetüs ve yenidoğana özel cilt ekleri bozuklukları, tanımlanmamış
P90 Yenidoğan konvülziyonu
P90-P96 Perinatal dönemden kaynaklanan diğer bozukluklar
P91 Serebral durumunun diğer bozuklukları, yenidoğan
P91.0 Yenidoğanda serebral iskemi
P91.1 Yenidoğanın kazanılmış periventriküler kistleri
P91.2 Yenidoğanın serebral lökomalazisi
P91.3 Yenidoğanın serebral irritabilitesi
P91.4 Yenidoğanın serebral depresyonu
P91.5 Yenidoğanda koma
P91.6 Yenidoğanda hipoksik iskemik ansefalopati
P91.8 Yenidoğan serebral durumunun diğer tanımlanmış bozuklukları
P91.9 Yenidoğan serebral durumunun bozukluğu, tanımlanmamış
P92 Yenidoğanın beslenme problemleri
P92.0 Yenidoğanda kusma
P92.1 Yenidoğanda regürjitasyon ve ruminasyon
P92.2 Yenidoğanın yavaş beslenmesi
P92.3 Yenidoğanın eksik beslenmesi
P92.4 Yenidoğanın aşırı beslenmesi
P92.5 Yenidoğanın meme emmesinde güçlük
P92.8 Yenidoğanın diğer beslenme problemleri
P92.9 Yenidoğanın beslenme problemi, tanımlanmamış
P93 Fetüs ve yenidoğana verilen ilaçlara bağlı reaksiyon ve entoksikasyonlar
P94 Yenidoğan kas tonusu bozuklukları
P94.0 Geçici yenidoğan miyastenia gravisi
P94.1 Konjenital hipertoni
P94.2 Konjenital hipotoni
P94.8 Yenidoğan kas tonusunun diğer bozuklukları
P94.9 Yenidoğan kas tonusunun bozukluğu, tanımlanmamış
P95 Bebek ölümü, tanımlanmamış nedene bağlı
P96 Perinatal dönemden kaynaklanan diğer durumlar
P96.0 Konjenital böbrek yetmezliği
P96.1 Annenin ilaç bağımlılığına bağlı yenidoğanın yokluk semptomları
P96.2 Bebeğe verilen terapotik ilaçlara bağlı yoksunluk semptomları
P96.3 Yenidoğanın geniş kranial sütürleri
P96.4 Gebeliğin sonlandırılması, fetüs ve yenidoğan
P96.5 İntrauterin girişimlerin komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış
P96.8 Perinatal dönemden kaynaklanan diğer tanımlanmış durumlar
P96.9 Perinatal dönemden kaynaklanan durum, tanımlanmamış