O Grubu ICD10 Hastalık Kodları
Kodu Adı
O00 Dış gebelik
O00-O08 Düşükle sonuçlanan gebelik
O00-O99 Gebelik, doğum ve lohusalık
O00.0 Abdominal gebelik
O00.1 Tubal gebelik
O00.2 Ovarian gebelik
O00.8 Ektopik gebelik, diğer
O00.9 Ektopik gebelik, tanımlanmamış
O01 Hidatiform mol
O01.0 Klasik hidatiform mol
O01.1 İnkomplet ve kısmi hidatiform mol
O01.9 Hidatiform mol, tanımlanmamış
O02 Konsepsiyonun diğer anormal ürünleri
O02.0 Blighted ovum ve nonhidatiform mol
O02.1 Gecikmiş düşük
O02.8 Konsepsiyonun diğer tanımlanmış anormal ürünleri
O02.9 Konsepsiyonun anormal ürünü, tanımlanmamış
O03 Spontan düşük
O03.0 Spontan düşük, inkomplet, genital yol ve pelvik enfeksiyon ile komplike
O03.1 Spontan düşük, inkomplet, gecikmiş veya aşırı hemoraji ile komplike
O03.2 Spontan düşük, inkomplet, embolizm ile komplike
O03.3 Spontan düşük, inkomplet, diğer ve tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
O03.4 Spontan düşük, inkomplet, komplikasyonsuz
O03.5 Spontan düşük, komplet veya tanımlanmamış, genital yol ve pelvik enfeksiyonu ile komplike
O03.6 Spontan düşük, komplet veya tanımlanmamış, gecikmiş veya aşırı kanama ile komplike
O03.7 Spontan düşük, komplet veya tanımlanmamış, embolizm ile komplike
O03.8 Spontan düşük, komplet veya tanımlanmamış, diğer ve tanımlanmamış komplikasyon ile
O03.9 Spontan düşük, komplet veya tanımlanmamış, komplikasyonsuz
O04 Tıbbi düşük
O04.0 Tıbbi düşük, inkomplet, genital yol ve pelvik enfeksiyon ile komplike
O04.1 Tıbbi düşük, inkomplet, gecikmiş veya aşırı hemoraji ile komplike
O04.2 Tıbbi düşük, inkomplet, embolizm ile komplike
O04.3 Tıbbi düşük, inkomplet, diğer ve tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
O04.4 Tıbbi düşük, inkomplet, komplikasyonsuz
O04.5 Tıbbi düşük, komplet veya tanımlanmamış, genital yol ve pelvik enfeksiyonu ile komplike
O04.6 Tıbbi düşük, komplet veya tanımlanmamış, gecikmiş veya aşırı kanama ile komplike
O04.7 Tıbbi düşük, komplet veya tanımlanmamış, embolizm ile komplike
O04.8 Tıbbi düşük, komplet veya tanımlanmamış, diğer ve tanımlanmamış komplikasyon ile
O04.9 Tıbbi düşük, komplet veya tanımlanmamış, komplikasyonsuz
O05 Düşük, diğer
O05.0 Düşük, diğer, inkomplet, genital yol ve pelvik enfeksiyon ile komplike
O05.1 Düşük, diğer, inkomplet, gecikmiş veya aşırı hemoraji ile komplike
O05.2 Düşük, diğer, inkomplet, embolizm ile komplike
O05.3 Düşük, diğer, inkomplet, diğer ve tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
O05.4 Düşük, diğer, inkomplet, komplikasyonsuz
O05.5 Düşük, diğer, komplet veya tanımlanmamış, genital yol ve pelvik enfeksiyonu ile komplike
O05.6 Düşük, diğer, komplet veya tanımlanmamış, gecikmiş veya aşırı kanama ile komplike
O05.7 Düşük, diğer, komplet veya tanımlanmamış, embolizm ile komplike
O05.8 Düşük, diğer, komplet veya tanımlanmamış, diğer ve tanımlanmamış komplikasyon ile
O05.9 Düşük, diğer, komplet veya tanımlanmamış, komplikasyonsuz
O06 Düşük, tanımlanmamış
O06.0 Düşük, tanımlanmamış, inkomplet, genital yol ve pelvik enfeksiyon ile komplike
O06.1 Düşük, tanımlanmamış, inkomplet, gecikmiş veya aşırı hemoraji ile komplike
O06.2 Düşük, tanımlanmamış, inkomplet, embolizm ile komplike
O06.3 Düşük, tanımlanmamış, inkomplet, diğer ve tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
O06.4 Düşük, tanımlanmamış, inkomplet, komplikasyonsuz
O06.5 Düşük, tanımlanmamış, komplet veya tanımlanmamış, genital yol ve pelvik
O06.6 Düşük, tanımlanmamış, komplet veya tanımlanmamış, gecikmiş veya aşırı kanama ile komplike
O06.7 Düşük, tanımlanmamış, komplet veya tanımlanmamış, embolizm ile komplike
O06.8 Düşük, tanımlanmamış, komplet veya tanımlanmamış, diğer ve tanımlanmamış komplikasyon ile
O06.9 Düşük, tanımlanmamış, komplet veya tanımlanmamış, komplikasyonsuz
O07 Başarısız düşük teşebbüsü
O07.0 Başarısız tıbbi düşük, genital yol ve pelvik enfeksiyon komplikasyonu ile
O07.1 Başarısız tıbbi düşük, gecikmiş veya aşırı kanama komplikasyonu ile
O07.2 Başarısız tıbbi düşük, embolizm ile komplike
O07.3 Başarısız tıbbi düşük, diğer ve tanımlanmamış komplikasyonlar ile
O07.4 Başarısız tıbbi düşük, komplikasyonsuz
O07.5 Diğer ve tanımlanmamış başarısız düşük teşebbüsü, genital yol ve pelvik enfeksiyon komplikasyonu ile
O07.6 Diğer ve tanımlanmamış başarısız düşük teşebbüsü, gecikmiş veya aşırı kanama komplikasyonu ile
O07.7 Diğer ve tanımlanmamış başarısız düşük teşebbüsü, emboli ile komplike
O07.8 Diğer ve tanımlanmamış başarısız düşük teşebbüsü, başka ve tanımlanmamış komplikasyonlar ile
O07.9 Diğer ve tanımlanmamış başarısız düşük teşebbüsü, komplikasyonsuz
O08 Düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası komplikasyonlar
O08.0 Genital yol enfeksiyonu ve pelvik enfeksiyon, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
O08.0.1 Endometrit, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.0.2 Ooforit, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.0.3 Parametrit, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.0.4 Pelvik peritonit, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.0.5 Salpinjit, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.0.6 Salpingo-ooforit, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.0.7 Sepsis, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.0.8 Septik şok, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.0.9 Septisemi, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.1 Gecikmiş veya aşırı hemoraji, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
O08.1.1 Afibrinojenemi, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.2 Emboli, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
O08.2.1 Emboli, BŞT, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.2.2 Emboli, hava, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.2.3 Emboli, amnion sıvısı, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.2.4 Emboli, kan pıhtısı, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.2.5 Emboli, pulmoner,O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.2.6 Emboli, piyemik, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.2.7 Emboli, septik veya septikopiyemik, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.2.8 Emboli, sabunlaşma, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.3 Şok, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
O08.4 Böbrek yetmezliği, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
O08.4.1 Oliguri, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.4.2 Renal yetmezlik (akut), O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.4.3 Renal iflas, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.4.4 Renal tubüler nekroz, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.4.5 Üremi, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.5 Metabolik bozukluklar, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
O08.6 Pelvik organ ve doku yaralanması, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
O08.6.1 Mesanenin laserasyon, perforasyon, yırtık veya kimyasal yaralanması, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.6.2 Barsağın laserasyon, perforasyon, yırtık veya kimyasal yaralanması, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.6.3 Geniş ligamentin laserasyon, perforasyon, yırtık veya kimyasal yaralanması, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan so
O08.6.4 Serviksin laserasyon,perforasyon, yırtık veya kimyasal yaralanması ,O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.6.5 Periüretral dokunun laserasyon, perforasyon, yırtık veya kimyasal yaralanması, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan
O08.6.6 Uterusun laserasyon, perforasyon, yırtık veya kimyasal yaralanması, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.7 Venöz komplikasyonlar, diğer, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
O08.8 Diğer komplikasyonlar, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
O08.8.1 Kardiak arrest, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.8.2 İdrar yolu enfeksiyonu, O00-O07de sınıflandırılabilen durumlardan sonra
O08.9 Komplikasyon, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası, tanımlanmamış
O10 Hipertansiyon, önceden mevcut olan, gebelik, doğum ve lohusalıkta devam eden
O10-O16 Gebelikte, doğumda veya lohusalıkta ödem, proteinüri ve hipertansif bozukluklar
O10.0 Hipertansiyon, önceden mevcut olan, esansiyel, gebelik, doğum ve lohusalıkta devam eden
O10.1 Hipertansif kalp hastalığı, önceden mevcut olan, gebelik, doğum ve lohusalıkta devam eden
O10.2 Hipertansif böbrek hastalığı, önceden mevcut olan, gebelik, doğum ve lohusalıkta devam eden
O10.3 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, önceden mevcut olan, gebelik, doğum ve lohusalıkta devam eden
O10.4 Sekonder hipertansiyon, önceden mevcut olan, gebelik, doğum ve lohusalıkta devam eden
O10.9 Hipertansiyon, önceden mevcut olan, tanımlanmamış, gebelik, doğum ve lohusalıkta devam eden
O11 Hamilelik öncesi mevcut hipertansif bozukluk, eşlik eden proteinüri ile birlikte
O12 Hamilelikte [gebeliğe bağlı] ödem ve proteinüri, hipertansiyon olmaksızın
O12.0 Hamilelikte ödem
O12.1 Hamilelikte proteinüri
O12.2 Hamilelikte ödem ve proteinüri
O13 Hamilelikte [gebeliğe bağlı] hipertansiyon, belirgin proteinüri olmadan
O14 Hamilelikte [gebeliğe bağlı] hipertansiyon, belirgin proteinüri ile
O14.0 Orta pre-eklampsi
O14.1 Şiddetli pre-eklampsi
O14.9 Pre-eklampsi, tanımlanmamış
O15 Eklampsi
O15.0 Eklampsi, gebelikte
O15.1 Eklampsi, doğum sürecinde
O15.2 Eklampsi, lohusalıkta
O15.9 Eklampsi, zaman dönemi tanımlanmamış
O16 Anne hipertansiyonu, tanımlanmamış
O20 Kanama, erken gebelikte
O20-O29 Belirgin olarak hamilelikle ilgili diğer anne hastalıkları
O20.0 Düşük tehdidi
O20.8 Kanama diğer, erken gebelikte
O20.9 Kanama erken gebelikte, tanımlanmamış
O21 Gebelikte aşırı kusma
O21.0 Hiperemezis gravidarum, hafif
O21.1 Hipemezis gravidarum, metabolik bozukluklar ile
O21.2 Gebelikte geç kusmalar
O21.8 Gebelikte görülen diğer kusmalar
O21.9 Gebelik kusması, tanımlanmamış
O22 Gebelikte venöz komplikasyonlar
O22.0 Alt ekstremite variköz venleri, gebelikte
O22.1 Genital varisler, gebelikte
O22.2 Yüzeysel trombofilebit, gebelikte
O22.3 Derin flebotromboz, gebelikte
O22.4 Hemoroidler, gebelikte
O22.5 Serebral ven trombozu, gebelikte
O22.8 Venöz komplikasyon diğer, gebelikte
O22.9 Venöz komplikasyon, gebelikte, tanımlanmamış
O23 Genitoüriner yol enfeksiyonları, gebelikte
O23.0 Böbrek enfeksiyonu, gebelikte
O23.1 Mesane enfeksiyonu, gebelikte
O23.2 Üretra enfeksiyonu, gebelikte
O23.3 İdrar yolu diğer kısımlarının enfeksiyonu, gebelikte
O23.4 İdrar yolu tanımlanmamış enfeksiyonu, gebelikte
O23.5 Genital yol enfeksiyonu, gebelikte
O23.9 Genitoüriner yolun diğer ve tanımlanmamış enfeksiyonu, gebelikte
O24 Diyabetes mellitüs, gebelikte
O24.0 Gebelikte insüline bağlı diyabetes mellitüs, önceden mevcut olan
O24.1 Gebelikte insüline bağlı olmayan diyabetes mellitüs, önceden mevcut olan
O24.2 Gebelikte malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, önceden mevcut olan
O24.3 Gebelikte diyabetes mellitüs önceden mevcut olan, tanımlanmamış
O24.4 Diyabetes mellitüs, gebelikle ortaya çıkan
O24.9 Diyabetes mellitüs, gebelikte, tanımlanmamış
O25 Malnütrisyon, gebelikte
O26 Gebelikle ilgili diğer durumlarda anne bakımı
O26.0 Gebelikte aşırı kilo alınması
O26.1 Gebelikte az kilo alınması
O26.2 Habitüel düşükte gebe takibi
O26.3 Uterus içinde kalmış kontraseptif alet, gebelikte
O26.4 Herpes gestasyonis
O26.5 Maternal hipotansiyon sendromu
O26.6 "Karaciğer bozuklukları; gebelik, doğum ve lohusalıkta"
O26.7 Simfizis (pubis) sublüksasyonu, gebelik, doğum ve lohusalıkta
O26.8 Gebelikle ilgili durumlar diğer, tanımlanmış
O26.9 Gebeliğe bağlı durum, tanımlanmamış
O28 Anormal bulgular, annenin antenatal taramasında
O28.0 Anormal hematolojik bulgu, annenin antenatal taramasında
O28.1 Anormal biyokimya bulgusu, annenin antenatal taramasında
O28.2 Anormal sitolojik bulgu, annenin antenatal taramasında
O28.3 Anormal ultrason bulgusu, annenin antenatal taramasında
O28.4 Anormal radyolojik bulgu, annenin antenatal taramasında
O28.5 Anormal kromozomal ve genetik bulgu, annenin antenatal taramasında
O28.8 Anormal bulgular diğer, annenin antenatal taramasında
O28.9 Anormal bulgu, annenin antenatal taramasında, tanımlanmamış
O29 Gebelikteki anestezi komplikasyonları
O29.0 Gebelikte anestezinin akciğer komplikasyonları
O29.1 Gebelikte anestezinin kalp komplikasyonları
O29.2 Gebelikte anestezinin merkezi sinir sistemi komplikasyonları
O29.3 Gebelikte lokal anesteziye karşı toksik reaksiyon
O29.4 Gebelikte spinal ve epidural anesteziye bağlı baş ağrısı
O29.5 Gebelikte spinal ve epidural anestezinin diğer komplikasyonları
O29.6 Gebelikte başarısız veya zor entübasyon
O29.8 Gebelikte anestezinin diğer komplikasyonları
O29.9 Gebelikte anestezi komplikasyonu, tanımlanmamış
O30 Çoğul gebelik
O30-O48 Fetüs, amniotik kavite ve olası doğum problemleriyle ilgili anne bakımı
O30.0 İkiz gebelik
O30.1 Üçüz gebelik
O30.2 Dördüz gebelik
O30.8 Çoğul gebelik, diğer
O30.9 Çoğul gebelik, tanımlanmamış
O31 Çoğul gebeliğe özel komplikasyonlar
O31.0 Papirasöz fetüs
O31.1 Gebelik, bir veya daha fazla fetüsün düşüğünden sonra devam eden
O31.2 Gebelik, bir veya daha fazla fetüsün intrauterin ölümünden sonra devam eden
O31.8 Çoğul hamileliğe özel diğer komplikasyonlar
O32 Anne bakımı, fetüsün bilinen veya şüpheli malprezentasyonu için
O32.0 Anne bakımı, sabit olmayan pozisyon için
O32.1 Anne bakımı, makadi gelişte
O32.2 Anne bakımı, transvers ve oblik pozisyonda
O32.3 Anne bakımı, yüz, alın ve çene gelişte
O32.4 Anne bakımı, miyatta başın yüksek de oluşunda
O32.5 Anne bakımı, bir veya daha fazla fetüsün yanlış gelişinin çoğul hamilelikte
O32.6 Anne bakımı, karma gelişte
O32.8 Anne bakımı, fetüsün diğer yanlış gelişinin olduğu
O32.9 Anne bakımı, fetüsün yanlış gelişinin olduğu tanımlanmamış
O33 Anne bakımı, bilinen veya şüpheli oransızlıklarda
O33.0 Anne bakımı pelvik kemiklerin, anne bakımı deformitesine bağlı oransızlıkta
O33.1 Anne bakımı, dar pelvise bağlı oransızlıkta
O33.2 Anne bakımı, pelvis girişi darlığına bağlı oransızlıkta
O33.3 Anne bakımı, pelvisin çıkış darlığına bağlı oransızlıkta,
O33.4 Anne bakımı, karma anne ve fetal kaynaklı oransızlık
O33.5 Anne bakımı, büyük fetüse bağlı oransızlıkta
O33.6 Anne bakımı, hidrosefalik fetüse bağlı oransızlıkta
O33.7 Anne bakımı, diğer fetal deformitelere bağlı oransızlıkta
O33.8 Anne bakımı, diğer kaynaklardan dolayı oransızlıkta
O33.9 Oransızlıkta anne bakımı, tanımlanmamış
O34 Anne bakımı, pelvik organların bilinen veya şüpheli anormalliklerinde
O34.0 Anne bakımı, uterus konjenital malformasyonlarında
O34.1 Anne bakımı, korpus uteri tümöründe
O34.2 Anne bakımı, geçirilmiş cerrahiye bağlı uterus skarında
O34.3 Anne bakımı, servikal yetersizlikte
O34.4 Anne bakımı, serviksin diğer anormalliklerinde
O34.5 Anne bakımı, gebe uterusun diğer anormalliklerinde
O34.6 Anne bakımı, vajina anormalliğinde
O34.7 Anne bakımı, vulva ve perine anormalliklerinde
O34.8 Anne bakımı, pelvik organların diğer anormalliklerinde
O34.9 Anne bakımı, pelvik organ anormalliğinde, tanımlanmamış
O35 Anne bakımı, bilinen veya şüpheli fetal anormallik ve hasarda
O35.0 Anne bakımı, fetüste (şüpheli) merkezi sinir sistemi malformasyonunda
O35.1 Anne bakımı, fetüste (şüpheli) kromozom anormalliğinde
O35.2 Anne bakımı, fetüste (şüpheli) herediter hastalıkta
O35.3 Anne bakımı, annede viral hastalıklarda (şüpheli) fetüs hasarında
O35.4 Anne bakımı, alkole bağlı (şüpheli) fetüs hasarında
O35.5 Anne bakımı, ilaçlara bağlı (şüpheli) fetüs hasarında
O35.6 Anne bakımı, radyasyonuna bağlı (şüpheli) fetüs hasarında
O35.7 Anne bakımı, diğer tıbbi girişimlere bağlı (şüpheli) fetüs hasarında
O35.8 Anne bakımı, diğer (şüpheli) fetal anormallik ve hasarlarda
O35.9 Anne bakımı, (şüpheli) fetal anormallikler ve hasarda, tanımlanmamış
O36 Anne bakımı, diğer bilinen veya şüpheli fetal problemlerde
O36.0 Anne bakımı, rhesus izoimmünizasyonunda
O36.1 Anne bakımı, diğer izoimmünizasyonda
O36.2 Anne bakımı, hidrops fetaliste
O36.3 Anne bakımı, fetal hipoksi bulguları varlığında
O36.4 Anne bakımı, intrauterin ölümde
O36.5 Anne bakımı, yetersiz fetal büyümede
O36.6 Anne bakımı, aşırı fetüs büyümesinde
O36.7 Anne bakımı, abdominal gebelikte yaşayabilir fetüs için
O36.8 Anne bakımı, diğer tanımlanmış fetal problemlerde
O36.9 Anne bakımı, fetal problemlerde, tanımlanmamış
O40 Polihidramnioz
O41 Amniotik sıvının ve membranların diğer bozuklukları
O41.0 Oligohidramnioz
O41.1 Amniotik kese ve membranların enfeksiyonu
O41.8 Amniotik sıvı ve membranların diğer tanımlanmış bozuklukları
O41.9 Amniotik sıvı ve membranların bozukluğu, tanımlanmamış
O42 Erken membran rüptürü
O42.0 Erken membran rüptürü, doğum 24 saat içinde başlamış
O42.1 Erken membran rüptürü, doğum 24 saat sonra başlamış
O42.2 Erken membran rüptürü, tedavi ile geciktirilmiş doğum
O42.9 Erken membran rüptürü, tanımlanmamış
O43 Plasenta bozuklukları
O43.0 Plasental transfüzyon sendromu
O43.1 Plasenta malformasyonu
O43.8 Plasental diğer bozukluklar
O43.9 Plasental bozukluk, tanımlanmamış
O44 Plasenta previa
O44.0 Plasenta previa, hemoraji olmaksızın
O44.1 Plasenta previa, hemorajili
O45 Plasentanın erken ayrılması [abruptio placentae]
O45.0 Plasentanın erken ayrılması, koagülasyon kusuruyla birlikte
O45.8 Plasentanın erken ayrılması, diğer
O45.9 Plasentanın erken ayrılması, tanımlanmamış
O46 Antepartum hemoraji, başka yerde sınıflanmamış
O46.0 Antepartum hemoraji, koagülasyon kusuruyla birlikte
O46.8 Antepartum hemorajiler, diğer
O46.9 Antepartum hemoraji, tanımlanmamış
O47 Yalancı doğum
O47.0 Yalancı doğum, hamileliğin 37. tamamlanmış haftasından önce
O47.1 Yalancı doğum, hamileliğin 37. tamamlanmış haftasında veya daha sonra
O47.9 Yalancı doğum, tanımlanmamış
O48 Uzamış gebelik
O60 Miadından önce doğum eylemi
O60-O75 Doğum süreci ve doğum komplikasyonları
O60.0 Miadından önce doğum eylemi, doğum olmamış
O60.1 Miadından önce doğum eylemi, miadından önce doğum ile
O60.2 Miadından önce doğum eylemi, miadında doğum ile
O61 Başarısız doğum indüksiyonu
O61.0 Başarısız tıbbi doğum indüksiyonu
O61.1 Başarısız enstrümental doğum teşebbüsü
O61.8 Başarısız doğum indüksiyonu, diğer
O61.9 Başarısız doğum indüksiyonu, tanımlanmamış
O62 Doğum güçlerinin anormallikleri
O62.0 Primer yetersiz kontraksiyonlar
O62.1 Sekonder yetersiz uterus kontraksiyonları
O62.2 Yetersiz uterus kontraksiyonları, diğer
O62.3 Hızlanmış doğum
O62.4 Uterus kontraksiyonları, hipertonik, koordine olmayan ve uzamış
O62.8 Doğum güçlerinin diğer anormallikleri
O62.9 Doğum güçleri anormalliği, tanımlanmamış
O63 Uzamış doğum
O63.0 Doğumun uzamış birinci safhası
O63.1 Doğumun uzamış ikinci safhası
O63.2 İkinci ikiz, üçüz vd. gecikmiş doğumu
O63.9 Uzamış doğum, tanımlanmamış
O64 İlerlemeyen doğum, fetüsün yanlış pozisyon ve yanlış gelişine bağlı
O64.0 İlerlemeyen doğum, fetüs başının inkomplet rotasyonundan dolayı
O64.1 İlerlemeyen doğum, makad gelişten dolayı
O64.2 İlerlemeyen doğum, yüz gelişinden dolayı
O64.3 İlerlemeyen doğum, alın gelişinden dolayı
O64.4 İlerlemeyen doğum, omuz gelişinden dolayı
O64.5 İlerlemeyen doğum, karma gelişten dolayı
O64.8 İlerlemeyen doğum, diğer yanlış pozisyon ve yanlış gelişlerden dolayı
O64.9 İlerlemeyen doğum, yanlış pozisyon ve yanlış gelişlerden dolayı, tanımlanmamış
O65 İlerlemeyen doğum, maternal pelvik anormallikten dolayı
O65.0 İlerlemeyen doğum, deforme pelvisden dolayı
O65.1 İlerlemeyen doğum, dar pelvisden dolayı
O65.2 İlerlemeyen doğum, pelvis girişi darlığından dolayı
O65.3 İlerlemeyen doğum, pelvis çıkışı ve orta kavite darlığından dolayı
O65.4 İlerlemeyen doğum, fetopelvik oransızlıktan dolayı, tanımlanmamış
O65.5 İlerlemeyen doğum, maternal pelvik organ anormalliğinden dolayı
O65.8 İlerlemeyen doğum, diğer maternal pelvik anormalliklerinden dolayı
O65.9 İlerlemeyen doğum, maternal pelvik anormallikden dolayı, tanımlanmamış
O66 İlerlemeyen doğumlar, diğer
O66.0 İlerlemeyen doğum, omuz distosinden dolayı
O66.1 İlerlemeyen doğum, kilitlenmiş ikizlerden dolayı
O66.2 İlerlemeyen doğum, büyük fetüsten dolayı
O66.3 İlerlemeyen doğum, diğer fetüs anormalliklerinden dolayı
O66.4 Başarısız doğum denemesi, tanımlanmamış
O66.5 Başarısız vakum ekstraktör ve forseps uygulaması, tanımlanmamış
O66.8 İlerlemeyen doğumlar diğer, tanımlanmış
O66.9 İlerlemeyen doğum, tanımlanmamış
O67 Doğum süreci ve doğum, intrapartum kanamayla komplike, başka yerde sınıflanmamış
O67.0 İntrapartum hemoraji, koagülasyon kusuru ile
O67.8 İntrapartum hemoraji, diğer
O67.9 İntrapartum hemoraji, tanımlanmamış
O68 Doğum süreci ve doğum, fetal stresle komplike [distress]
O68.0 Doğum süreci ve doğum, fetal kalp hızı anormalliği ile komplike
O68.1 Doğum süreci ve doğum, amniotik sıvı içinde mekonyumla komplike
O68.2 Doğum süreci ve doğum, amniotik sıvı içinde mekonyumla birlikte
O68.3 Doğum süreci ve doğum, fetal distresin biyokimyasal bulguları ile komplike
O68.8 Doğum süreci ve doğum, diğer fetal distres bulguları ile komplike
O68.9 Doğum süreci ve doğum, fetal distres ile komplike, tanımlanmamış
O69 Doğum süreci ve doğum, umbilikal kordon komplikasyonları ile birlikte olan
O69.0 Doğum süreci ve doğum, kordun prolapsusu ile komplike
O69.1 Doğum süreci ve doğum, kordun boyna dolanması ve kompresyonuyla komplike
O69.2 Doğum süreci ve doğum, diğer kord dolanması ile komplike
O69.3 Doğum süreci ve doğum, kısa kord ile komplike
O69.4 Doğum süreci ve doğum, vaza previa ile komplike
O69.5 Doğum süreci ve doğum, kordun vasküler lezyonu ile komplike
O69.8 Doğum süreci ve doğum, diğer kord komplikasyonları ile birlikte
O69.9 Doğum süreci ve doğum, kord komplikasyonu ile birlikte, tanımlanmamış
O70 Perineal yırtılma, doğum esnasında
O70.0 Birinci derece perine laserasyonu, doğum esnasında
O70.1 İkinci derece perine laserasyonu, doğum esnasında
O70.2 Üçüncü derece perine laserasyonu, doğum esnasında
O70.3 Dördüncü derece perine laserasyonu, doğum esnasında
O70.9 Perine laserasyonu doğum esnasında, tanımlanmamış
O71 Obstetrik travma, diğer
O71.0 Uterus rüptürü, doğum başlamasından önce
O71.1 Uterus rüptürü, doğum esnasında
O71.2 Uterusun postpartum inversiyonu
O71.3 Serviksin obstetrik laserasyonu
O71.4 Obstetrik yüksek vajinal laserasyon
O71.5 Pelvik organların obstetrik yaralanması, diğer
O71.6 Pelvik eklem ve ligamentlerin obstetrik zedelenmesi
O71.7 Pelvis obstetrik hematomu
O71.8 Obstetrik travma, diğer tanımlanmış
O71.9 Obstetrik travma, tanımlanmamış
O72 Postpartum kanama
O72.0 Üçüncü dönem hemoraji
O72.1 Erken postpartum diğer hemoraji
O72.2 Gecikmiş ve sekonder postpartum hemoraji
O72.3 Postpartum koagülasyon defektleri
O73 Plasenta ve membranların içerde kalması, kanama olmaksızın
O73.1 Plasenta ve membranların geride kalmış kısımları, hemoraji olmaksızın
O74 Anestezi komplikasyonları, doğum süreci ve doğumda
O74.0 Aspirasyon pnömonit, doğum süreci ve doğum anestezisinden dolayı
O74.1 Pulmoner diğer komplikasyonlar, doğum süreci ve doğum anestezisinden dolayı
O74.2 Kardiyak komplikasyonlar, doğum süreci ve doğum anestezisinden dolayı
O74.3 Merkezi sinir sistemi komplikasyonları, doğum süreci ve doğum anestezisinden dolayı
O74.4 Lokal anesteziye karşı toksik reaksiyon, doğum süreci ve doğum anestezisinden dolayı
O74.5 Spinal ve epidural anesteziye bağlı baş ağrısı, doğum süreci ve doğum esnasında
O74.6 Komplikasyonlar diğer, doğum süreci ve doğum anestezisinden dolayı
O74.7 Başarısız veya zor entübasyon, doğum süreci ve doğum esnasında
O74.8 Doğum süreci ve doğum anestezisinden dolayı diğer komplikasyonlar
O74.9 Anestezi komplikasyonu, doğum süreci ve doğum esnasında,tanımlanmamış
O75 Doğum süreci ve doğumun diğer komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış
O75.0 Maternal distres, doğum süreci ve doğum esnasında
O75.1 Şok, doğum süreci ve doğum esnasında veya sonrasında
O75.2 Doğum esnasında ateş, başka yerde sınıflanmamış
O75.3 Doğum sürecinde enfeksiyon, diğer
O75.4 Obstetrik cerrahi ve işlemlerin diğer komplikasyonları
O75.5 Gecikmiş doğum, membranın suni rüptüründen sonra
O75.6 Gecikmiş doğum, membranın spontan veya tanımlanmamış rüptüründen sonra
O75.7 Vajinal doğum, önceki sezeryan sonrası
O75.8 Doğum süreci ve doğumun diğer tanımlanmış komplikasyonları
O75.9 Doğum süreci ve doğum komplikasyonu, tanımlanmamış
O80 Tek spontan doğum
O80-O84 Doğum
O80.0 Spontan verteks doğum
O80.1 Spontan makat doğum
O80.8 Tek spontan doğumlar, diğer
O80.9 Tek spontan doğum, tanımlanmamış
O81 Tek doğum forseps ve vakum ekstraktör ile
O81.0 Aşağı forseps doğum
O81.1 Orta kavite forseps doğum
O81.2 Orta kavite forseps, rotasyon ile
O81.3 Forseps doğum, diğer ve tanımlanmamış
O81.4 Vakum ekstraktör doğum
O81.5 Forseps ve vakum ekstraktör kombinasyonu ile doğum
O82 Tek doğum, sezeryan ile
O82.0 Elektif sezeryan ile doğum
O82.1 Acil sezeryan ile doğum
O82.2 Sezeryan histerektomi ile doğum
O82.8 Sezeryan ile diğer tek doğum
O82.9 Sezeryan ile doğum, tanımlanmamış
O83 Asiste tek doğum, diğer
O83.0 Makat ekstraksiyonu
O83.1 Makat doğumu, diğer, asiste
O83.2 Manüplasyon gereken doğum, diğer
O83.3 Abdominal gebelikte yaşayabilir fetüs doğumu
O83.4 Doğum için destrüktif operasyon
O83.8 Asiste tek doğum, diğer tanımlanmış
O83.9 Asiste tek doğum, tanımlanmamış
O84 Çoğul doğum
O84.0 Çoğul doğum, hepsi spontan
O84.1 Çoğul doğum, hepsi forseps ve vakum ekstraktör ile
O84.2 Çoğul doğum, hepsi sezeryan ile
O84.8 Çoğul doğum, diğer
O84.9 Çoğul doğum, tanımlanmamış
O85 Puerperal sepsis
O85-O92 Lohusalık ile ilgili komplikasyonlar
O86 Puerperal enfeksiyonlar, diğer
O86.0 Obstetrik cerrahi yaranın enfeksiyonu
O86.1 Genital yolun diğer enfeksiyonu, doğumu sonrası
O86.2 İdrar yolu enfeksiyonu, doğumu takiben
O86.3 Genitoüriner yol enfeksiyonları, doğumu takiben diğer
O86.4 Sebebi bilinmeyen ateş, doğumu takiben
O86.8 Lohusalık enfeksiyonları diğer, tanımlanmış
O87 Venöz komplikasyonlar, lohusalıkta
O87.0 Yüzeyel trombofilebit, lohusalıkta
O87.1 Derin trombofilebit, lohusalıkta
O87.2 Hemoroidler, lohusalıkta
O87.3 Serebral venöz tromboz, lohusalıkta
O87.8 Venöz komplikasyonlar lohusalıkta, diğer
O87.9 Venöz komplikasyonlar lohusalıkta, tanımlanmamış
O88 Obstetrik emboli
O88.0 Obstetrik hava embolisi
O88.1 Amniotik sıvı embolisi
O88.2 Obstetrik kan pıhtısı embolisi
O88.3 Obstetrik piyemik ve septik emboli
O88.8 Obstetrik emboli, diğer
O89 Anestezi komplikasyonları, lohusalıkda
O89.0 Akciğer komplikasyonları lohusalıkda, anesteziye bağlı
O89.1 Kalp komplikasyonları lohusalıkda, anesteziye bağlı
O89.2 Merkezi sinir sistemi komplikasyonları lohusalıkda, anesteziye bağlı
O89.3 Lokal anesteziye karşı toksik reaksiyon, lohusalıkda
O89.4 Baş ağrısı, spinal ve epidural anesteziye bağlı, lohusalıkda
O89.5 Spinal ve epidural anestezinin diğer komplikasyonları, lohusalıkda
O89.6 Entübasyonda başarısızlık veya zorluk, lohusalıkda
O89.8 Anestezinin diğer komplikasyonları, lohusalıkda
O89.9 Anestezi komplikasyonu, tanımlanmamış, lohusalıkda
O90 Lohusalık komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış
O90.0 Sezeryan kesisi yarasının açılması
O90.1 Perineal obstetrik yaranın açılması
O90.2 Obstetrik yara hematomu
O90.3 Kardiomiyopati, lohusalıkda
O90.4 Postpartum akut böbrek yetmezliği
O90.5 Postpartum tiroidit
O90.8 Lohusalığın diğer komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış
O90.9 Lohusalık komplikasyonu, tanımlanmamış
O91 Meme enfeksiyonları, doğumla birlikte
O91.0 Meme ucu enfeksiyonu, doğumla beraber
O91.1 Meme apsesi, doğumla birlikte,
O91.2 Pürülan olmayan mastit, doğum ile beraber
O92 Memenin ve laktasyonun diğer bozuklukları, doğumla birlikte
O92.0 Rekrakte meme ucu, doğumla birlikte
O92.1 Çatlamış meme ucu, doğumla birlikte
O92.2 Memenin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları, doğumla birlikte
O92.3 Agalakti
O92.4 Hipogalakti
O92.5 Baskılanmış laktasyon
O92.6 Galaktore
O92.7 Laktasyonun diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
O94 Hamilelik, doğum ve lohusalık komplikasyonlarının sekeli
O94-O99 Obstetrik diğer durumlar, başka yerde sınıflanmamış
O95 Obstetrik ölüm, tanımlanmamış sebepten
O96 Obstetrik ölüm, herhangi bir obstetrik sebepten dolayı doğumdan 42 gün sonra, 1 yıldan az süre içinde meydana gelen
O97 Obstetrik ölüm, direk obstetrik nedenlerin sekeline bağlı
O98 Annenin enfeksiyöz ve parazitik hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalıkta ortaya çıkan, başka yerde sınıflanmış
O98.0 Tüberküloz, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O98.1 Sifiliz, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O98.2 Gonore, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O98.3 Cinsel yolla bulaşan diğer enfeksiyonlar, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O98.4 Viral hepatit, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O98.5 Viral diğer hastalıklar, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O98.6 Protozoal hastalıklar, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O98.8 Annenin diğer enfeksiyöz ve parazitik hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O98.9 Annenin enfeksiyöz veya parazitik hastalığı, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden, tanımlanmamış
O99 Annenin diğer hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden, başka yerde sınıflanmış
O99.0 Anemi, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O99.1 Kan ve kan yapan organların diğer hastalıkları, immün mekanizmayı etkileyen, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O99.2 Endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklar, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O99.3 Mental bozukluklar ve sinir sistemi hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O99.4 Dolaşım sistemi hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O99.5 Solunum sistemi hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O99.6 Sindirim sistemi hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O99.7 Deri ve subkutanöz doku hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O99.8 Diğer tanımlanmış hastalıklar ve durumlar, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden