N Grubu ICD10 Hastalık Kodları
Kodu Adı
N00 Akut nefritik sendrom
N00-N08 Glomerüler hastalıklar
N00-N99 Genitoüriner sistem hastalıkları
N00.0 Akut nefritik sendrom, minör glomerüler anormallikle
N00.1 Akut nefritik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
N00.2 Akut nefritik sendrom, diffüz memranöz glomerülonefritle
N00.3 Akut nefritik sendrom, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle
N00.4 Akut nefritik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle
N00.5 Akut nefritik sendrom, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle
N00.6 Akut nefritik sendrom, dens depozit hastalığı ile
N00.7 Akut nefritik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefritle
N00.8 Akut nefritik sendrom, diğer
N00.9 Akut nefritik sendrom, tanımlanmamış
N01 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom
N01.0 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, minör glomerüler anormallikle
N01.1 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
N01.2 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz memranöz glomerülonefritle
N01.3 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle
N01.4 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle
N01.5 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle
N01.6 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, dens depozit hastalığı ile
N01.7 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefritle
N01.8 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diğer
N01.9 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, tanımlanmamış
N02 Tekrarlayan ve inatçı hematüri
N02.0 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, minör glomerüler anormallikle
N02.1 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
N02.2 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz memranöz glomerülonefritle
N02.3 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle
N02.4 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle
N02.5 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle
N02.6 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, dens depozit hastalığı ile
N02.7 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz kresentik glomerülonefritle
N02.8 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diğer
N02.9 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, tanımlanmamış
N03 Kronik nefritik sendrom
N03.0 Kronik nefritik sendrom, minör glomerüler anormallikle
N03.1 Kronik nefritik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
N03.2 Kronik nefritik sendrom, diffüz memranöz glomerülonefritle
N03.3 Kronik nefritik sendrom, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle
N03.4 Kronik nefritik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle
N03.5 Kronik nefritik sendrom, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle
N03.6 Kronik nefritik sendrom, dens depozit hastalığı ile
N03.7 Kronik nefritik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefritle
N03.8 Kronik nefritik sendrom, diğer
N03.9 Kronik nefritik sendrom, tanımlanmamış
N04 Nefrotik sendrom
N04.0 Nefrotik sendrom, minör glomerüler anormallikle
N04.1 Nefrotik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
N04.2 Nefrotik sendrom, diffüz memranöz glomerülonefritle
N04.3 Nefrotik sendrom, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle
N04.4 Nefrotik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle
N04.5 Nefrotik sendrom, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle
N04.6 Nefrotik sendrom, dens depozit hastalığı ile
N04.7 Nefrotik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefritle
N04.8 Nefrotik sendrom, diğer
N04.9 Nefrotik sendrom, tanımlanmamış
N05 Nefritik sendrom, tanımlanmamış
N05.0 Nefritik sendrom, minör glomerüler anormallikle
N05.1 Nefritik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
N05.2 Nefritik sendrom, diffüz memranöz glomerülonefritle
N05.3 Nefritik sendrom, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle
N05.4 Nefritik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle
N05.5 Nefritik sendrom, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle
N05.6 Nefritik sendrom, dens depozit hastalığı ile
N05.7 Nefritik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefritle
N05.8 Nefritik sendrom, diğer
N05.9 Nefritik sendrom, tanımlanmamış
N06 İzole proteinüri, tanımlanmış morfolojik lezyon ile
N06.0 İzole proteinüri, minör glomerüler anormallikle
N06.1 İzole proteinüri, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
N06.2 İzole proteinüri, diffüz memranöz glomerülonefritle
N06.3 İzole proteinüri, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle
N06.4 İzole proteinüri, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle
N06.5 İzole proteinüri, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle
N06.6 İzole proteinüri, dens depozit hastalığı ile
N06.7 İzole proteinüri, diffüz kresentik glomerülonefritle
N06.8 İzole proteinüri, diğer
N06.9 İzole proteinüri, tanımlanmamış
N07 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış
N07.0 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, minör glomerüler anormallikle
N07.1 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
N07.2 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz memranöz glomerülonefritle
N07.3 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle
N07.4 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle
N07.5 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle
N07.6 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, dens depozit hastalığı ile
N07.7 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz kresentik glomerülonefritle
N07.8 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diğer
N07.9 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, tanımlanmamış
N08 Glomerüler bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N08* Glomerüler bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N08.0 Glomerüler bozukluklar, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda
N08.0* Glomerüler bozukluklar, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda
N08.1 Glomerüler bozukluklar, neoplastik hastalıklarda
N08.1* Glomerüler bozukluklar, neoplastik hastalıklarda
N08.2 Glomerüler bozukluklar, kan hastalıkları ve immün mekanizmayı tutan bozukluklarda
N08.2* Glomerüler bozukluklar, kan hastalıkları ve immün mekanizmayı tutan bozukluklarda
N08.3 Glomerüler bozukluklar, Diyabetes mellitüsde (genel dördüncü karakter .2 ile)
N08.3* Glomerüler bozukluklar, Diyabetes mellitüsde (E10-E14T genel dördüncü karakter .2 ile)
N08.4 Glomerüler bozukluklar, diğer endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklarda
N08.4* Glomerüler bozukluklar, diğer endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklarda
N08.5 Glomerüler bozukluklar, sistemik bağ dokusu hastalıklarında
N08.5* Glomerüler bozukluklar, sistemik bağ dokusu hastalıklarında
N08.8 Glomerüler bozukluklar, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
N08.8* Glomerüler bozukluklar, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
N10 Akut tübülo-interstisyel nefrit
N10-N16 Renal tübülo-interstisyel hastalıklar
N11 Kronik tübülo-interstisyel nefrit
N11.0 Kronik pyelonefrit, obstrüktif olmayan reflü ile birlikte
N11.1 Kronik obstrüktif pyelonefrit
N11.8 Kronik tübülo-intersitisyel nefrit, diğer
N11.9 Kronik tübülo-interstisyel nefrit, tanımlanmamış
N12 Tübülo-interstisyel nefrit, akut veya kronik olarak tanımlanmamış
N13 Obstrüktif ve reflü üropati
N13.0 Hidronefroz, üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu ile birlikte
N13.1 Hidronefroz, üreteral striktür ile birlikte, başka yerde sınıflanmamış
N13.2 Hidronefroz, böbrek veya üreterde taşa bağlı obtrüksiyonla birlikte
N13.3 Hidronefroz, diğer ve tanımlanmamış
N13.4 Hidroüreter
N13.5 Üreterin kıvrım ve striktürü, hidronefroz olmaksızın
N13.6 Piyonefroz
N13.7 Vezikoüreteral-reflü, üropati ile birlikte
N13.8 Üropatiler, obstrüktif ve reflü, diğer
N13.9 Obstrüktif ve reflü üropati, tanımlanmamış
N14 Tübülo-interstisyel ve tübüler durumlar, ilaç ve ağır metallere bağlı
N14.0 Analjezik nefropatisi
N14.1 Nefropati, diğer ilaç, tıbbi ve biyolojik maddelere bağlı
N14.2 Nefropati, tanımlanmamış ilaç, tıbbi veya biyolojik maddelere bağlı
N14.3 Nefropati, ağır metallere bağlı
N14.4 Toksik nefropati, başka yerde sınıflanmamış
N15 Renal tübülo-interstisyel hastalıklar, diğer
N15.0 Balkan nefropatisi
N15.1 Renal ve perinefrik apse
N15.8 Renal tübülo-interstisyel hastalıklar diğer, tanımlanmış
N15.9 Renal tübülo-interstisyel hastalık, tanımlanmamış
N16 Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N16* Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N16.0 Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda
N16.0* Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda
N16.1 Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, neoplastik hastalıklarda
N16.1* Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, neoplastik hastalıklarda
N16.2 Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, kan hastalıkları ve immün sistemi tutan bozukluklarda
N16.2* Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, kan hastalıkları ve immün sistemi tutan bozukluklarda
N16.3 Renal tübülo-intersitisyel bozukluklar, metabolik hastalıklarda
N16.3* Renal tübülo-intersitisyel bozukluklar, metabolik hastalıklarda
N16.4 Renal tübülo-intersitisyel bozukluklar, sistemik bağ dokusu hastalıklarında
N16.4* Renal tübülo-intersitisyel bozukluklar, sistemik bağ dokusu hastalıklarında
N16.5 Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, transplant reddinde
N16.5* Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, transplant reddinde (T86.- T)
N16.8 Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
N16.8* Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
N17 Akut böbrek yetmezliği
N17-N19 Böbrek yetmezliği
N17.0 Akut böbrek yetmezliği, tübüler nekroz ile birlikte
N17.1 Akut böbrek yetmezliği, akut kortikal nekroz ile birlikte
N17.2 Akut böbrek yetmezliği, medüller nekroz ile birlikte
N17.8 Akut böbrek yetmezlikleri, diğer
N17.9 Akut böbrek yetmezliği, tanımlanmamış
N18 Kronik böbrek yetmezliği
N18.0 Son dönem böbrek hastalığı
N18.8 Kronik böbrek yetmezlikleri, diğer
N18.9 Kronik böbrek yetmezliği, tanımlanmamış
N19 Böbrek yetmezlikleri, tanımlanmamış
N20 Böbrek ve üreter taşı
N20-N23 Ürolitiazis
N20.0 Böbrek taşı
N20.1 Üreter taşı
N20.2 Böbrek taşı, üreter taşı ile birlikte
N20.9 Üriner taşı, tanımlanmamış
N21 Alt üriner sistem taşı
N21.0 Mesane taşı
N21.1 Üretra taşı
N21.8 Alt üriner sistem taşı, diğer
N21.9 Alt üriner sistem taşı, tanımlanmamış
N22 Üriner sistem taşı, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N22* Üriner sistem taşı, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N22.0 Üriner taş, şistozomiaziste [bilharziaz]
N22.0* Üriner taş, şistozomiaziste [bilharziaz] (B65.- T)
N22.8 Üriner sistem taşı, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
N22.8* Üriner sistem taşı, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
N23 Renal kolik, tanımlanmamış
N25 Renal tübüler fonksiyonun harabiyeti sonucu oluşan bozukluklar
N25-N29 Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları
N25.0 Renal osteodistrofi
N25.1 Nefrojenik diyabetes insipidus
N25.8 Bozulmuş renal tübüler fonksiyona bağlı bozukluklar, diğer
N25.9 Bozulmuş renal tübüler fonksiyondan dolayı bozukluk, tanımlanmamış
N26 Kontrakte böbrek, tanımlanmamış
N27 Küçük böbrek, nedeni bilinmeyen
N27.0 Küçük böbrek, tek taraflı
N27.1 Küçük böbrek, iki taraflı
N27.9 Küçük böbrek, tanımlanmamış
N28 Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
N28.0 Böbreğin iskemi ve enfarktüsü
N28.1 Böbrek kisti, kazanılmış
N28.8 Böbreğin ve üreterin diğer tanımlanmış bozuklukları
N28.9 Böbrek ve üreter bozuklukları, tanımlanmamış
N29 Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış hastalıklarda
N29.0 Böbreğin geç sifilizi
N29.0* Böbreğin geç sifilizi (A52.7T)
N29.1 Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış enjeksiyöz ve paraziter hastalıklarda
N29.1* Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış enjeksiyöz ve paraziter hastalıklarda
N29.8 Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
N30 Sistit
N30-N39 Üriner sistemin diğer hastalıkları
N30.0 Akut sistit
N30.1 İnterstisyel sistit (kronik)
N30.2 Kronik sistitler, diğer
N30.3 Trigonit
N30.4 Radyasyon sistiti
N30.8 Sistitler, diğer
N30.9 Sistit, tanımlanmamış
N31 Mesanenin nöromusküler fonksiyon bozukluğu, başka yerde sınıflanmamış
N31.0 Baskılanamamış nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış
N31.1 Refleks nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış
N31.2 Flask nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış
N31.8 Mesanenin diğer nöromusküler disfonksiyonları
N31.9 Mesanenin nöromusküler disfonksiyonu, tanımlanmamış
N32 Mesanenin diğer bozuklukları
N32.0 Mesane boynu obstrüksiyonu
N32.1 Vezikointestinal fistül
N32.2 Vezikal fistül, başka yerde sınıflanmamış
N32.3 Mesane divertikülü
N32.4 Mesane rüptürü, travmatik olmayan
N32.8 Mesanenin diğer tanımlanmış bozuklukları
N32.9 Mesane bozukluğu, tanımlanmamış
N33 Mesane bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N33* Mesane bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N33.0 Tüberküloz sistit
N33.0* Tüberküloz sistit (A18.1T)
N33.8 Mesane bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N33.8* Mesane bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N34 Üretrit ve üretral sendrom
N34.0 Üretral apse
N34.1 Üretrit, spesifik olmayan
N34.2 Üretrit, diğer
N34.3 Üretral sendrom, tanımlanmamış
N35 Üretra darlığı
N35.0 Posttravmatik üretra darlığı
N35.1 Postenfektif üretral darlıklar, başka yerde sınıflanmamış
N35.8 Üretral darlıklar, diğer
N35.9 Üretral darlık, tanımlanmamış
N36 Üretranın diğer bozuklukları
N36.0 Üretral fistül
N36.1 Üretral divertikül
N36.2 Üretral karunkül
N36.3 Üretral mukozanın prolapsusu
N36.8 Üretranın diğer tanımlanmış bozuklukları
N36.9 Üretra bozukluğu, tanımlanmamış
N37 Üretral bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N37* Üretral bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N37.0 Üretrit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N37.0* Üretrit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N37.8 Üretral diğer bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N37.8* Üretral diğer bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N39 Üriner sistemin diğer bozuklukları
N39.0 Üriner sistem enfeksiyonu, yeri tanımlanmamış
N39.1 İnatçı proteinüri, tanımlanmamış
N39.2 Ortostatik proteinüri, tanımlanmamış
N39.3 Stres inkontinans
N39.4 Üriner inkontinanslar tanımlanmış, diğer
N39.8 Üriner sistemin diğer tanımlanmış bozuklukları
N39.9 Üriner sistemin bozukluğu, tanımlanmamış
N40 Benign prostat hiperplazisi
N40-N51 Erkek genital organı hastalıkları
N41 Prostatın enflamatuvar hastalıkları
N41.0 Akut prostatit
N41.1 Kronik prostatit
N41.2 Prostat apsesi
N41.3 Prostatosistit
N41.8 Prostatın diğer enflamatuvar hastalıkları
N41.9 Prostatın enflamatuvar hastalığı, tanımlanmamış
N42 Prostatın diğer bozuklukları
N42.0 Prostat taşı
N42.1 Prostat konjesyon ve hemorajisi
N42.2 Prostat atrofisi
N42.8 Prostatın diğer tanımlanmış bozuklukları
N42.9 Prostat bozukluğu, tanımlanmamış
N43 Hidrosel ve spermatosel
N43.0 Ankiste hidrosel
N43.1 Enfekte hidrosel
N43.2 Hidrosel, diğer
N43.3 Hidrosel, tanımlanmamış
N43.4 Spermatosel
N44 Testis torsiyonu
N45 Orşit ve epididimit
N45.0 Orşit, epididimit ve epididimo-orşit, apse ile birlikte
N45.9 Orşit, epididimit ve epididimo-orşit, apsesiz
N46 Erkek infertilitesi
N47 Sünnet derisinin fazlalığı, fimozis ve parafimozis
N48 Penisin diğer bozuklukları
N48.0 Peniste lökoplaki
N48.1 Balanopostit
N48.2 Penisin diğer enflamatuvar bozuklukları
N48.3 Priapizm
N48.4 Organik kaynaklı impotans
N48.5 Penis ülseri
N48.6 Balanit kserotika obliterans
N48.8 Penisin diğer tanımlanmış bozuklukları
N48.9 Penisin diğer bozuklukları, tanımlanmamış
N49 Erkek genital organının tanımlanmamış enflamatuvar bozuklukları başka yerde sınıflanmamış
N49.0 Seminal vezikül enflamatuvar bozuklukları
N49.1 Spermatik kord, tunika vajinalis ve vasa deferensin enflamatuvar bozuklukları
N49.2 Skrotumun enflamatuvar bozuklukları
N49.8 Erkek genital organlarının diğer tanımlanmış enflamatuvar bozuklukları
N49.9 Erkek genital organının tanımlanmamış enflamatuvar bozukluğu
N50 Erkek genital organlarının diğer bozuklukları
N50.0 Testis atrofisi
N50.1 Erkek genital organlarının vasküler bozuklukları
N50.8 Erkek genital organlarının diğer tanımlanmış bozuklukları
N50.9 Erkek genital organlarının bozuklukları başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N51 Erkek genital organlarının bozukluğu, tanımlanmamış
N51* Erkek genital organlarının bozukluğu, tanımlanmamış
N51.0 Prostat bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N51.0* Prostat bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N51.1 Testis ve epididimisin bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N51.1* Testis ve epididimisin bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N51.2 Balanit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N51.2* Balanit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N51.8 Erkek genital organların diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N51.8* Erkek genital organların diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N60 Benign meme displazisi
N60-N64 Meme bozuklukları
N60.0 Memenin soliter kisti
N60.1 Memenin diffüz kisti
N60.2 Memenin fibroadenozisi
N60.3 Memenin fibrosklerozu
N60.4 Memenin duktal ektazisi
N60.8 Meme benign displazileri, diğer
N60.9 Benign meme displazisi, tanımlanmamış
N61 Memenin enflamatuvar bozuklukları
N62 Memenin hipertrofisi
N63 Memede tanımlanmamış kitle
N64 Memenin diğer bozuklukları
N64.0 Meme ucunun fissür ve fistülü
N64.1 Memenin yağ nekrozu
N64.2 Memenin atrofisi
N64.3 Galaktore, doğumla birlikte olmayan
N64.4 Mastodini
N64.5 Memede diğer belirti ve semptomlar
N64.8 Memenin tanımlanmış diğer bozuklukları
N64.9 Memenin bozuklukları, tanımlanmamış
N70 Salpinjit ve ooforit
N70-N77 Kadın pelvik organlarının enflamatuvar hastalıkları
N70.0 Akut salpinjit ve ooforit
N70.1 Kronik salpinjit ve ooforit
N70.9 Salpinjit ve ooforit, tanımlanmamış
N71 Uterusun enflamatuvar hastalığı, serviks hariç
N71.0 Uterusun akut enflamatuvar hastalığı
N71.1 Uterusun kronik enflamatuvar hastalığı
N71.9 Uterusun enflamatuvar hastalığı, tanımlanmamış
N72 Serviks uterinin enflamatuvar hastalığı
N73 Kadın pelvik enflamatuvar hastalıkları, diğer
N73.0 Akut parametrit ve pelvik sellülit
N73.1 Kronik parametrit ve pelvik selülit
N73.2 Parametrit ve pelvik selülit, tanımlanmamış
N73.3 Kadında akut pelvik peritonit
N73.4 Kadında kronik pelvik peritonit
N73.5 Kadında pelvik peritonit, tanımlanmamış
N73.6 Kadında pelvik peritoneal adezyonlar
N73.8 Kadında tanımlanmış pelvik enflamatuvar hastalıklar, diğer
N73.8* Kadında tanımlanmış pelvik enflamatuvar hastalıklar, diğer
N73.9 Kadında pelvik enflamatuvar hastalık, tanımlanmamış
N74 Kadında pelvisin enflamatuar bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N74.0 Serviks uterinin tüberküloz enfeksiyonu
N74.0* Serviks uterinin tüberküloz enfeksiyonu (A18.1T)
N74.1 Pelvik enflamatuvar hastalık, kadında, tüberküloza bağlı
N74.1* Pelvik enflamatuvar hastalık, kadında, tüberküloza bağlı
N74.2 Pelvik enflamatuvar hastalık, kadında, sifilitik
N74.2* Pelvik enflamatuvar hastalık, kadında, sifilitik (A51.4T, A52.7T)
N74.3 Pelvik enflamatuvar hastalık, kadında, gonokokkal
N74.3* Pelvik enflamatuvar hastalık, kadında, gonokokkal (A54.2T)
N74.4 Pelvik enflamatuvar hastalık, kadında, klamidyal
N74.4* Pelvik enflamatuvar hastalık, kadında, klamidyal
N74.8 Kadın pelvik enflamatuvar bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
N74.8* Kadın pelvik enflamatuvar bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
N75 Bartholin bezinin hastalıkları
N75.0 Bartholin bezinin kisti
N75.1 Bartholin bezinin apsesi
N75.8 Bartholin bezinin diğer hastalıkları
N75.9 Bartholin bezinin hastalığı, tanımlanmamış
N76 Vajen ve vulvanın diğer enflamasyonu
N76.0 Akut vajinit
N76.1 Subakut ve kronik vajinit
N76.2 Akut vulvit
N76.3 Subakut ve kronik vulvit
N76.4 Vulvanın apsesi
N76.5 Vajina ülserasyonu
N76.6 Vulva ülserasyonu
N76.8 Vajina ve vulvanın tanımlanmış diğer enflamasyonları
N77 Vulvovajinal ülserasyon ve enflamasyon, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N77* Vulvovajinal ülserasyon ve enflamasyon, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N77.0 Vulvanın ülserasyonu, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda
N77.0* Vulvanın ülserasyonu, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda
N77.1 Vajinit, vulvit ve vulvovajinit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda
N77.1* Vajinit, vulvit ve vulvovajinit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda
N77.8 Vulvovajinal ülserasyon ve enflamasyon, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
N77.8* Vulvovajinal ülserasyon ve enflamasyon, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
N80 Endometrioz
N80-N98 Kadın genital organların enflamatuvar olmayan bozuklukları
N80.0 Endometrioz, uterus
N80.1 Endometrioz, over
N80.2 Endometrioz, fallopian tüp
N80.3 Endometrioz, pelvik periton
N80.4 Endometrioz, rektovajinal septum ve vajina
N80.5 Endometrioz, barsak
N80.6 Endometrioz, kutanöz skarlarda
N80.8 Endometriozlar, diğer
N80.9 Endometrioz, tanımlanmamış
N81 Kadın genital prolapsusu
N81.0 Kadın üretroseli
N81.1 Sistosel
N81.2 İnkomplet uterovajinal prolapsus
N81.3 Komplet uterovajinal prolapsus
N81.4 Uterovajinal prolapsus, tanımlanmamış
N81.5 Vajinal enterosel
N81.6 Rektosel
N81.8 Kadın genital prolapsusu, diğer
N81.9 Kadın genital prolapsusu, tanımlanmamış
N82 Kadın genital yollarını tutan fistüller
N82.0 Vezikovajinal fistül
N82.1 Kadın üriner-genital yol diğer fistülleri
N82.2 Vajinanın ince barsağa fistülü
N82.3 Vajinanın kalın barsağa fistülü
N82.4 Kadın barsak-genital yol fistülleri, diğer
N82.5 Kadın genital yol-deri fistülü
N82.8 Kadın genital yol fistülleri, diğer
N82.9 Kadın genital yol fistülü, tanımlanmamış
N83 Ovaryum, fallopian tüp ve geniş ligamentin enflamatuvar olmayan bozuklukları
N83.0 Ovaryumun folliküler kisti
N83.1 Korpus luteum kisti
N83.2 Ovarian kistler, diğer ve tanımlanmamış
N83.3 Ovaryum ve fallopian tüpün kazanılmış atrofisi
N83.4 Ovaryum ve fallopian tüpün prolapsı ve hernisi
N83.5 Ovaryumun ovarian pedikülün ve fallopian tüpün torsiyonu
N83.6 Hematosalpinks
N83.7 Geniş ligamentin hematomu
N83.8 Ovaryum, fallopian tüp ve geniş ligamentin diğer enflamatuvar olmayan bozuklukları
N83.9 Ovaryum, fallopian tüp ve geniş ligamentin enflamatuvar olmayan bozukluğu tanımlanmamış
N84 Kadın genital yol polipi
N84.0 Korpus uteri polipi
N84.1 Serviks uteri polipi
N84.2 Vajina polipi
N84.3 Vulva polipi
N84.8 Kadın genital yolu diğer kısımlarının polipi
N84.9 Kadın genital yolu polipi, tanımlanmamış
N85 Uterusun diğer enflamatuvar olmayan bozuklukları, serviks hariç
N85.0 Endometrial glandülar hiperplazi
N85.1 Endometrial adenomatöz hiperplazi
N85.2 Uterusun hipertrofisi
N85.3 Uterus subinvolüsyonu
N85.4 Uterusun malpozisyonu
N85.5 Uterusun inversiyonu
N85.6 İntrauterin sineşiler
N85.7 Hematometra
N85.8 Uterusun diğer tanımlanmış enflamatuvar olmayan bozuklukları
N85.9 Uterusun enflamatuvar olmayan bozukluğu, tanımlanmamış
N86 Serviks uterinin erozyon ve ektropiyonu
N87 Serviks uterinin displazisi
N87.0 Hafif servikal displazi
N87.1 Orta servikal displazi
N87.2 Şiddetli servikal displazi, başka yerde sınıflanmamış
N87.9 Serviks uterinin displazisi, tanımlanmamış
N88 Serviks uterinin diğer enflamatuvar olmayan bozuklukları
N88.0 Serviks uteri lökoplakisi
N88.1 Serviks uteri eski laserasyonu
N88.2 Serviks uterinin striktür ve stenozu
N88.3 Serviks uterinin yetmezliği
N88.4 Serviks uterinin hipertrofik elongasyonu
N88.8 Serviks uterinin diğer tanımlanmış enflamatuvar olmayan bozuklukları
N88.9 Serviks uterinin enflamatuvar olmayan bozukluğu, tanımlanmamış
N89 Vajinanın diğer enflamatuvar olmayan bozuklukları
N89.0 Hafif vajinal displazi
N89.1 Orta vajinal displazi
N89.2 Şiddetli vajinal displazi, başka yerde sınıflanmamış
N89.3 Vajinanın displazisi, tanımlanmamış
N89.4 Vajinanın lökoplakisi
N89.5 Vajinanın striktür ve atrezisi
N89.6 Sıkı himenal ring
N89.7 Hematokolpos
N89.8 Vajinanın diğer tanımlanmış enflamatuvar bozuklukları
N89.9 Vajinanın enflamatuvar olmayan bozukluğu, tanımlanmamış
N90 Vulva ve perinenin diğer enflamatuvar olmayan bozuklukları
N90.0 Hafif vulvar displazi
N90.1 Orta vulvar displazi
N90.2 Şiddetli vulvar displazi, başka yerde sınıflanmamış
N90.3 Vulvanın displazisi, tanımlanmamış
N90.4 Vulvanın lökoplakisi
N90.5 Vulva atrofisi
N90.6 Vulva hipertrofisi
N90.7 Vulvar kist
N90.8 Vulvanın ve perinenin diğer tanımlanmış enflamatuvar olmayan bozuklukları
N90.9 Vulva ve perinenin enflamatuvar olmayan bozukluğu, tanımlanmamış
N91 Menstrüasyonun yokluğu, azlığı ve seyrekliği
N91.0 Primer amenore
N91.1 Sekonder amenore
N91.2 Amenore, tanımlanmamış
N91.3 Primer oligomenore
N91.4 Sekonder oligomenore
N91.5 Oligomenore, tanımlanmamış
N92 Menstrüasyonun aşırı, sık ve düzensiz olması
N92.0 Aşırı ve sık menstrüasyon, düzenli siklus ile
N92.1 Aşırı ve sık menstrüasyon, düzensiz siklus ile
N92.2 Aşırı menstrüasyon, pubertede
N92.3 Ovulasyon kanaması
N92.4 Aşırı kanama, premenapozal dönemde
N92.5 Düzensiz menstrüasyon, diğer tanımlanmış
N92.6 Düzensiz menstrüasyon, tanımlanmamış
N93 Anormal uterus ve vajina kanamaları, diğer
N93.0 Postkoital ve kontakt kanama
N93.8 Anormal uterus ve vajina kanamaları diğer, tanımlanmış
N93.9 Anormal uterus ve vajina kanaması, tanımlanmamış
N94 Kadın genital organları ve menstrüal siklus ile birlikte ağrı ve diğer durumlar
N94.0 Ovulasyon ağrısı
N94.1 Disparoniya
N94.2 Vajinismus
N94.3 Premenstrüal gerilim sendromu
N94.4 Primer dismenore
N94.5 Sekonder dismenore
N94.6 Dismenore, tanımlanmamış
N94.8 Kadın genital organları ve menstrüal siklus ile birlikte olan tanımlanmış diğer durumlar
N94.9 Kadın genital organları ve menstrüal siklus ile birlikte olan tanımlanmamış durumlar
N95 Menapozal ve diğer perimenapozal bozukluklar
N95.0 Postmenapozal kanama
N95.1 Menapozal ve kadın klimakterik dönemleri
N95.2 Postmenapozal atrofik vajinit
N95.3 Suni menapoz ile birlikte olan durumlar
N95.8 Menapozal ve perimenapozal bozukluklar diğer, tanımlanmış
N95.9 Menapozal ve perimenapozal bozukluk, tanımlanmamış
N96 Habituel abortus
N97 Kadın infertilitesi
N97.0 Kadın infertilitesi, anovülasyon ile birlikte
N97.1 Kadın infertilitesi, tubal kaynaklı
N97.2 Kadın infertilitesi, uterus kaynaklı
N97.3 Kadın infertilitesi, servikal kaynaklı
N97.4 Kadın infertilitesi, erkek kaynaklı nedenler ile birlikte
N97.8 Kadın infertilitesi, başka nedenlerle gelişen
N97.9 Kadın infertilitesi, tanımlanmamış
N98 Suni dölleme komplikasyonları
N98.0 Suni dölleme sırasında gelişen enfeksiyon
N98.1 Overlerin hiperstimülasyonu
N98.2 Fertilize ovumun giriş teşebbüsünün komplikasyonları, in vitro fertilizasyonu takiben
N98.3 Embrionun giriş teşebbüsünün komplikasyonları, embrio transferinde
N98.8 Suni dölleme ile birlikte, diğer komplikasyonlar
N98.9 Suni dölleme ile beraber komplikasyon, tanımlanmamış
N99 Genitoüriner sistem girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
N99-N99 Genitoüriner sistemin diğer bozuklukları
N99.0 Girişim sonrası gelişen böbrek yetmezliği
N99.1 Girişim sonrası gelişen üretral darlık
N99.2 Vajinanın postoperatif adezyonları
N99.3 Vajinal vaultun prolapsusu, histerektomiden sonra
N99.4 Pelvik peritoneal adezyonlar, girişim sonrası gelişen
N99.5 Üriner sistemin eksternal stoma malfonksiyonları
N99.8 Genitoüriner sistemde müdahale sonrası gelişen diğer bozukluklar
N99.9 Genito üriner sistemin müdahale sonrası bozukluklar, tanımlanmamış