L Grubu ICD10 Hastalık Kodları
Kodu Adı
L00 Stafilokokkal haşlanmış deri sendromu
L00-L08 Deri ve derialtı dokunun enfeksiyonları
L00-L99 Deri ve derialtı dokunun hastalıkları
L01 İmpetigo
L01.0 İmpetigo [herhangi bir organizma] [herhangi bir kısım]
L01.1 İmpetiginizasyon, diğer dermatozların
L02 Deri apse, furonkül ve karbonkülü
L02.0 Yüz derisinde apse, furonkül ve karbonkül
L02.1 Boyun derisinde apse, furonkül ve karbonkül
L02.2 Gövde derisinde apse, furonkül ve karbonkül
L02.3 Kalça derisinde apse, furonkül ve karbonkül
L02.4 Ekstremite derisinde kütanöz apse, furonkül ve karbonkül
L02.8 Deri apse, furonkül ve karbonkülü, diğer bölgelerin
L02.9 Deri apse, furonkül ve karbonkülü, tanımlanmamış
L03 Selülit
L03.0 Parmak ve başparmak selüliti
L03.1 Ekstremitelerin diğer kısımlarının selüliti
L03.2 Yüz selüliti
L03.3 Gövde selüliti
L03.8 Selülit, diğer yerlerin
L03.9 Selülit, tanımlanmamış
L04 Akut lenfadenit
L04.0 Akut lenfadeniti, yüz baş ve boyun
L04.1 Akut lenfadeniti, gövde
L04.2 Akut lenfadeniti, üst ekstremite
L04.3 Akut lenfadeniti, alt ekstremite
L04.8 Akut lenfadeniti, diğer yerlerin
L04.9 Akut lenfadenit, tanımlanmamış
L05 Pilonidal kist
L05.0 Pilonidal kist, apseli
L05.9 Pilonidal kist, apsesiz
L08 Derinin ve derialtı dokunun diğer lokal enfeksiyonları
L08.0 Piyoderma
L08.1 Eritrasma
L08.8 Deri ve subkütan dokunun diğer tanımlanmış lokal enfeksiyonları
L08.9 Deri ve subkütan dokunun lokal enfeksiyonları, tanımlanmamış
L10 Pemfigus
L10-L14 Büllöz hastalıklar
L10.0 Pemfigus vulgaris
L10.1 Pemfigus vegetans
L10.2 Pemfigus foliaseus
L10.3 Brezilya pemfigusu [fogo selvagem]
L10.4 Pemfigus eritematöz
L10.5 İlaca bağlı pemfigus
L10.8 Pemfigus, diğer
L10.9 Pemfigus, tanımlanmamış
L11 Akantolitik diğer bozukluklar
L11.0 Kazanılmış keratoz folikülariz
L11.1 Geçici akantolitik dermatoz [Grover]
L11.8 Akantolitik bozukluklar, diğer tanımlanmamış
L11.9 Akantolitik bozukluklar, tanımlanmamış
L12 Pemfigoid
L12.0 Büllöz pemfigoid
L12.1 Sikatrisyel pemfigoid
L12.2 Çocukluk çağının kronik büllöz hastalığı
L12.3 Kazanılmış epidermoliz bülloza
L12.8 Pemfigoid, diğer
L12.9 Pemfigoid, tanımlanmamış
L13 Büllöz diğer bozukluklar
L13.0 Dermatitis herpetiformis
L13.1 Subkorneal püstüler dermatit
L13.8 Büllöz bozukluklar, diğer, tanımlanmamış
L13.9 Büllöz bozukluklar, tanımlanmamış
L14 Büllöz bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L14* Büllöz bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L20 Atopik dermatit
L20-L30 Dermatit ve egzema
L20.0 Besnier prurigo
L20.8 Atopik diğer dermatit
L20.9 Atopik dermatit, tanımlanmamış
L21 Seboreik dermatit
L21.0 Sebore kapit
L21.1 Seboreik infantil dermatit
L21.8 Seboreik dermatit diğer
L21.9 Seboreik dermatit, tanımlanmamış
L22 Bebek bezi [napkin] dermatiti
L23 Allerjik kontakt dermatit
L23.0 Allerjik kontakt dermatit, metallere bağlı
L23.1 Allerjik kontakt dermatit, adeziflere bağlı
L23.2 Allerjik kontakt dermatit, kozmotiklere bağlı
L23.3 Allerjik kontakt dermatit, deriye temas eden ilaçlara bağlı
L23.4 Allerjik kontakt dermatit, boyalara bağlı
L23.5 Allerjik kontakt dermatit, kimyasal ürünlere bağlı
L23.6 Allerjik kontakt dermatit, deriye temas eden gıdalara bağlı
L23.7 Allerjik kontakt dermatit, bitkilere bağlı, gıdalar hariç
L23.8 Allerjik kontakt dermatit, diğer ajanlara bağlı
L23.9 Allerjik kontakt dermatit, tanımlanmamış nedenler
L24 İrritan kontakt dermatit
L24.0 İrritan kontakt dermatit, deterjanlara bağlı
L24.1 İrritan kontakt dermatit, yemek ve makine yağlarına bağlı
L24.2 İrritan kontakt dermatit, çözücülere bağlı
L24.3 İrritan kontakt dermatit, kozmotiklere bağlı
L24.4 İrritan kontakt dermatit, deriye temas eden ilaçlara bağlı
L24.5 İrritan kontakt dermatit, diğer kimyasal ürünlere bağlı
L24.6 İrritan kontakt dermatit, deriye temas eden gıdalara bağlı
L24.7 İrritan kontakt dermatit, bitkilere bağlı, gıdalar hariç
L24.8 İrritan kontakt dermatit, diğer ajanlara bağlı
L24.9 İrritan kontakt dermatit, tanımlanmamış neden
L25 Kontakt dermatit, tanımlanmamış
L25.0 Kontakt dermatit, tanımlanmamış kozmetiklere bağlı
L25.1 Kontakt dermatit, tanımlanmamış deriye temas eden ilaçlara bağlı
L25.2 Kontakt dermatit, tanımlanmamış boyalara bağlı
L25.3 Kontakt dermatit, tanımlanmamış diğer kimyasal ürünlere bağlı
L25.4 Kontakt dermatit, tanımlanmamış deriye temas eden gıdalara bağlı
L25.5 Kontakt dermatit, tanımlanmamış bitkilere bağlı, gıda hariç
L25.8 Kontakt dermatit, tanımlanmamış diğer ajanlara bağlı
L25.9 Kontakt dermatit, tanımlanmamış, tanımlanmamış neden
L26 Eksfoliyatif dermatit
L27 Dermatit, oral yada parenteral yolla alınan maddelere bağlı
L27.0 Yaygın deri döküntüsü, ilaç ve tıbbi maddelere bağlı
L27.1 Lokalize deri döküntüsü, ilaç ve tıbbi maddelere bağlı
L27.2 Dermatit, yenilen gıdalara bağlı
L27.8 Dermatit, içeri alınan diğer maddelere bağlı
L27.9 Dermatit, tanımlanmamış içeri alınan maddelere bağlı
L28 Liken simpleks kronikus ve prurigo
L28.0 Liken simpleks kronikus
L28.1 Prurigo nodularis
L28.2 Prurigo, diğer
L29 Pruritus (Kaşıntı)
L29.0 Pruritus ani
L29.1 Pruritus scroti
L29.2 Pruritus vulva
L29.3 Anogenital pruritus, tanımlanmamış
L29.8 Pruritus diğer
L29.9 Pruritus, tanımlanmamış
L30 Dermatit, diğer
L30.0 Nummuler dermatit
L30.1 Dishidroz [pomfoliks]
L30.2 Kütenöz otosensitizasyon
L30.3 Enfektif dermatit
L30.4 Eritema intertrigo
L30.5 Pityriasis alba
L30.8 Dermatit diğer, tanımlanmış
L30.9 Dermatit, tanımlanmamış
L40 Psoriazis
L40-L45 Papüloskuamöz hastalıklar
L40.0 Psoriazis vulgaris
L40.1 Yaygın püstüler psoriazis
L40.2 Akrodermatit kontinua
L40.3 Püstülosis palmaris et plantaris
L40.4 Guttate psoriazis
L40.5 Atropatik psoriazis
L40.5T Atropatik psoriazis (M07.0-M07.3*, M09.0*)
L40.8 Psoriazis diğer
L40.9 Psoriazis, tanımlanmamış
L41 Parapsoriazis
L41.0 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
L41.1 Pityriasis lichenoides chronica
L41.2 Lenfomatoid papüloz
L41.3 Küçük plak parapsoriazis
L41.4 Büyük plak parapsoriazis
L41.5 Retiform parapsoriazis
L41.8 Parapsoriazis, diğer
L41.9 Parapsoriazis, tanımlanmamış
L42 Pityriasis rosea
L43 Liken planus
L43.0 Hipertrofik liken planus
L43.1 Büllöz liken planus
L43.2 Likenoid ilaç reaksiyonu
L43.3 Subakut (aktif) liken planus
L43.8 Liken planus diğer
L43.9 Liken planus, tanımlanmamış
L44 Papüloskuamöz hastalıklar, diğer
L44.0 Pityriasis rubra pilaris
L44.1 Liken nitidus
L44.2 Liken striatus
L44.3 Liken ruber moniliformis
L44.4 İnfantil papüler akrodermatit [Giannotti-Crosti]
L44.8 Papüloskuamöz bozukluklar, diğer, tanımlanmış
L44.9 Papüloskuamöz bozukluklar, tanımlanmamış
L45 Papüloskuamöz bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L45* Papüloskuamöz bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L50 Ürtiker
L50-L54 Ürtiker ve eritem
L50.0 Allerjik ürtiker
L50.1 İdiopatik ürtiker
L50.2 Soğuk ve sıcak ürtikeri
L50.3 Dermatografik ürtiker
L50.4 Vibratuvar ürtiker
L50.5 Kolinerjik ürtiker
L50.6 Kontakt ürtiker
L50.8 Ürtiker, diğer
L50.9 Ürtiker, tanımlanmamış
L51 Eritema multiforme
L51.0 Nonbüllöz eritema multiforme
L51.1 Büllöz eritema multiforme
L51.2 Toksik epidermal nekroliz [Lyell]
L51.8 Eritema multiforme, diğer
L51.9 Eritema multiforme, tanımlanmamış
L52 Eritema nodosum
L53 Eritematöz diğer durumlar
L53.0 Toksik eritem
L53.1 Eritema annulare sentrifugum
L53.2 Eritema marjinatum
L53.3 Kronik figurate eritem, diğer
L53.8 Eritematöz durumlar, diğer tanımlanmış
L53.9 Eritematöz durum, tanımlanmamış
L54 Eritem, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L54* Eritem, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L54.0 Eritema marjinatum, akut romatizmal ateşte
L54.0* Eritema marjinatum, akut romatizmal ateşte (I00T)
L54.8 Eritem, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L54.8* Eritem, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L55 Güneş yanığı
L55-L59 Deri ve derialtı dokunun radyasyon ile ilişkili bozuklukları
L55.0 Güneş yanığı, birinci derece
L55.1 Güneş yanığı, ikinci derece
L55.2 Güneş yanığı, üçüncü derece
L55.8 Güneş yanığı, diğer
L55.9 Güneş yanığı, tanımlanmamış
L56 Akut deri değişiklikleri, ultraviyole radyasyonuna bağlı, diğer
L56.0 İlaca fototoksik yanıt
L56.1 İlaca fotoallerjik yanıt
L56.2 Fotokontakt dermatit [berloque dermatit]
L56.3 Solar ürtiker
L56.4 Polimorföz ışık erüpsiyonu
L56.8 Akut deri değişiklikleri, diğer tanımlanmış ultraviyole radyasyonuna bağlı
L56.9 Akut deri değişiklikleri, ultraviyole radyasyonuna bağlı, tanımlanmamış
L57 Deri değişiklikleri, iyonizan olmayan radyasyona kronik mazur kalmaya bağlı
L57.0 Aktinik keratoz
L57.1 Aktinik retiküloid
L57.2 Kütis ramboidalis nuşe
L57.3 Civatte poikiloderması
L57.4 Kütis laksa senilis
L57.5 Aktinik granülom
L57.8 Deri değişiklikleri, iyonizan olmayan radyasyona kronik mazur kalmaya bağlı diğer
L57.9 Deri değişiklikleri, iyonizan olmayan radyasyona kronik mazur kalmaya bağlı, tanımlanmamış diğer
L58 Radyodermatit
L58.0 Akut radyodermatit
L58.1 Kronik radyodermatit
L58.9 Radyodermatit, tanımlanmamış
L59 Deri ve derialtı dokunun radyasyon ile ilişkili diğer bozuklukları
L59.0 Eritema ab igne [dermatit ab igne]
L59.8 Deri ve derialtı dokunun diğer tanımlanmış bozuklukları, radyasyon ile ilişkili
L59.9 Deri ve derialtı dokunun bozuklukları, radyasyon ile ilişkili, tanımlanmamış
L60 Tırnak bozuklukları
L60-L75 Deri eklerinin bozuklukları
L60.0 Ete doğru büyüyen tırnak
L60.1 Onikoliz
L60.2 Onikogrifoz
L60.3 Tırnak distrofisi
L60.4 Beau çizgileri
L60.5 Sarı tırnak sendromu
L60.8 Tırnak bozuklukları, diğer
L60.9 Tırnak bozukluğu, tanımlanmamış
L62 Tırnak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L62* Tırnak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L62.0 Yumru tırnak pakidermoperiostozu
L62.0* Yumru tırnak pakidermoperiostozu (M89.4T)
L62.8 Tırnak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L62.8* Tırnak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L63 Alopesi areata
L63.0 Alopesia (kapitis) totalis
L63.1 Alopesia üniversalis
L63.2 Ofiazis
L63.8 Alopesia areata, diğer
L63.9 Alopesia areata, tanımlanmamış
L64 Androjenik alopesi
L64.0 Androjenik alopesi, ilaca bağlı
L64.8 Androjenik alopesi, diğer
L64.9 Androjenik alopesi, tanımlanmamış
L65 Skar yapmayan saç kaybı, diğer
L65.0 Telogen effluvium
L65.1 Anagen effluvium
L65.2 Alopesia müsinoza
L65.8 Skar yapmayan saç kaybı, diğer tanımlanmamış
L65.9 Skar yapmayan saç kaybı, tanımlanmamış
L66 Sikatrisyel alopesi [skar yapan saç kaybı]
L66.0 Psödopelade
L66.1 Liken planopilaris
L66.2 Follukülitis dekalvans
L66.3 Perifollikülitis kapitis absendans
L66.4 Follikülitis uleritemoza retikulata
L66.8 Skatrisyel alopesi, diğer
L66.9 Skatrisyel alopesi, tanımlanmamış
L67 Saç rengi ve saç gövdesi anormallikleri
L67.0 Trikoreksis nodoza
L67.1 Saç renginde değişmeler
L67.8 Saç renk ve saç gövde anormallikleri, diğer
L67.9 Saç renk ve saç gövde anormallikleri, tanımlanmamış
L68 Hipertrikoz
L68.0 Hirsutizm
L68.1 Hipertrikoz lanuginoza, kazanılmış
L68.2 Lokalize hipertrikoz
L68.3 Politrişia
L68.8 Hipertrikoz, diğer
L68.9 Hipertrikoz, tanımlanmamış
L70 Akne
L70.0 Akne vulgaris
L70.1 Akne kongulobata
L70.2 Akne varioliformis
L70.3 Akne tropika
L70.4 İnfantil akne
L70.5 Akne ekscoriee des jeunes filles
L70.8 Akne, diğer
L70.9 Akne, tanımlanmamış
L71 Rosacea
L71.0 Perioral dermatit
L71.1 Rinofima
L71.8 Rosacea, diğer
L71.9 Rosacea, tanımlanmamış
L72 Derinin ve derialtı dokunun folliküler kistleri
L72.0 Epidermal kist
L72.1 Trişilemmal kist
L72.2 Steatokistoma multipleks
L72.8 Derinin ve derialtı dokunun folliküler kistleri, diğer
L72.9 Derinin ve derialtı dokunun kisti, tanımlanmamış
L73 Folliküler diğer bozukluklar
L73.0 Akne keloid
L73.1 Psödofollikülitis barbe
L73.2 Hidradenitis supurativa
L73.8 Folliküler bozukluklar, diğer tanımlanmamış
L73.9 Folliküler bozukluk, tanımlanmamış
L74 Ekrin ter bozuklukları
L74.0 Miliaria rubra
L74.1 Miliaria kristalina
L74.2 Miliaria profunda
L74.3 Miliaria, tanımlanmamış
L74.4 Anhidroz
L74.8 Ekrin ter bozuklukları, diğer
L74.9 Ekrin ter bozukluğu, tanımlanmamış
L75 Apokrin ter bozuklukları
L75.0 Bromhidroz
L75.1 Kromhidroz
L75.2 Apokrin miliaria
L75.8 Apokrin ter bozuklukları, diğer
L75.9 Apokrin ter bozukluğu, tanımlanmamış
L80 Vitiligo
L80-L99 Deri ve derialtı dokunun diğer bozuklukları
L81 Pigmentasyon diğer bozuklukları
L81.0 Postenflamatuvar hiperpigmentasyon
L81.1 Kloasma
L81.2 Çiller
L81.3 Sütlü kahve lekeleri
L81.4 Melanin hiperpigmentasyonu, diğer
L81.5 Lökoderma, başka yerde sınıflanmamış
L81.6 Azalmış melanin formasyonunun diğer bozuklukları
L81.7 Pigmente purpurik dermatoz
L81.8 Pigmentasyonun bozuklukları, diğer tanımlanmış
L81.9 Pigmentasyonun diğer bozukluğu, tanımlanmamış
L82 Seboreik keratoz
L83 Akantoz nigrikans
L84 Boynuzlaşma ve nasırlaşmalar
L85 Epidermal kalınlaşmalar, diğer
L85.0 Kazanılmış iktiyoz
L85.1 Kazanılmış keratoz [keratoderma] palmaris et plantaris
L85.2 Keratoz punktata (palmaris et plantaris)
L85.3 Kserosis kütis
L85.8 Epidermal kalınlaşmalar, diğer tanımlanmış
L85.9 Epidermal kalınlaşma, tanımlanmamış
L86 Keratoderma, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L86* Keratoderma, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L87 Transepidermal eliminasyon bozuklukları
L87.0 Keratoz folikülaris et parafolikülaris in kütem penetrans [Kyrle]
L87.1 Reaktif perforan kollajenöz
L87.2 Elastoz perforans serpijinoza
L87.8 Transepidermal eliminasyon bozuklukları, diğer
L87.9 Transdermal eliminasyon bozukluğu, tanımlanmamış
L88 Pyoderma gangrenosum
L89 Dekubitus ülseri
L90 Derinin atrofik bozuklukları
L90.0 Liken sklerozus et atrofikus
L90.1 Schweninger-Buzzi anetoderması
L90.2 Jadassohn-Pellizzari anetoderması
L90.3 Pasini ve Pierini anetoderması
L90.4 Akrodermatit kronika atrofikans
L90.5 Derinin skar durumları ve fibrozisi
L90.6 Atrofik striae
L90.8 Derinin atrofik bozuklukları, diğer
L90.9 Derinin atrofik bozukluğu, tanımlanmamış
L91 Derinin hipertrofik bozuklukları
L91.0 Keloid skar
L91.8 Derinin hipertrofik bozuklukları, diğer
L91.9 Derinin hipertrofik bozukluğu, tanımlanmamış
L92 Deri ve subkutanöz dokunun granülomatöz bozuklukları
L92.0 Granüloma anulare
L92.1 Nekrobiyoz lipoidika, başka yerde sınıflanmamış
L92.2 Granüloma fasiale [derinin eozinofilik granülomu]
L92.3 Derinin ve subkütan dokunun yabancı cisim granülomu
L92.8 Derinin ve subkütan dokunun granülomatöz bozuklukları, diğer
L92.9 Derinin ve subkütan dokunun granülomatöz bozukluğu, tanımlanmamış
L93 Lupus eritematoz
L93.0 Diskoid lupus eritematoz
L93.1 Subakut kutanöz lupus eritematoz
L93.2 Lokal lupus eritematoz, diğer
L94 Lokalize diğer bağ doku bozuklukları
L94.0 Lokalize skleroderma [morphea]
L94.1 Linear skleroderma
L94.2 Kalsinozis kütis
L94.3 Sklerodaktili
L94.4 Gottron papülleri
L94.5 Poikiloderma vaskülare atrofikans
L94.6 Ainhum
L94.8 Bağ dokusu bozuklukları, diğer tanımlanmış lokalize
L94.9 Bağ dokusu bozukluğu lokalize, tanımlanmamış
L95 Deriye sınırlı vaskülit, başka yerde sınıflanmamış
L95.0 Livedoid vaskülit
L95.1 Eritema elevatum diutinum
L95.8 Deriye sınırlı vaskülit, diğer
L95.9 Deriye sınırlı vaskülit, tanımlanmamış
L97 Alt ekstremitenin ülseri, başka yerde sınıflanmamış
L98 Deri ve derialtı dokunun diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
L98.0 Piyojenik granülom
L98.1 Faktitiyal dermatit
L98.2 Febril nötrofilik dermatoz [Sweet]
L98.3 Eozinofilik selülit [Wells]
L98.4 Derinin kronik ülseri, başka yerde sınıflanmamış
L98.5 Deri müsinozu
L98.6 Derinin ve subkütan dokunun infiltratif bozuklukları, diğer
L98.8 Derinin ve subkütan dokunun diğer tanımlanmış bozuklukları
L98.9 Derinin ve subkütan dokunun bozuklukları, tanımlanmamış
L99 Derinin ve derialtı dokunun diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L99* Derinin ve derialtı dokunun diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L99.0 Deri amiloidozu
L99.0* Deri amiloidozu (E85.-T)
L99.8 Derinin ve derialtı dokunun diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L99.8* Derinin ve derialtı dokunun diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda