K Grubu ICD10 Hastalık Kodları
Kodu Adı
K00 Diş çıkması ve gelişimi bozuklukları
K00-K14 Oral kavite, tükrük bezleri ve çene hastalıkları
K00-K93 Sindirim sistemi hastalıkları
K00.0 Anodonti
K00.1 Fazla sayıda dişler
K00.2 Dişlerin büyüklük ve şekil anomalileri
K00.3 Diş renklenmeleri
K00.4 Diş oluşum bozuklukları
K00.5 Dişlerin yapısında herediter bozukluklar, başka yerde sınıflanmamış
K00.6 Diş çıkmasındaki bozukluklar
K00.7 Teething sendromu
K00.8 Diş gelişiminin diğer bozuklukları
K00.9 Diş gelişim bozukluğu, tanımlanmamış
K01 Gömülü ve sıkışık dişler
K01.0 Gömülü diş
K01.1 Sıkışık diş
K02 Diş çürükleri
K02.0 Mine çürüğü
K02.1 Dentin çürüğü
K02.2 Sement çürüğü
K02.3 Durmuş dental çürükler
K02.4 Odontoklazi
K02.8 Diş çürükleri, diğer
K02.9 Diş çürüğü, tanımlanmamış
K03 Diş sert dokusunun diğer hastalıkları
K03.0 Dişin aşırı atrizyonu
K03.1 Diş abrazyonu
K03.2 Diş erozyonu
K03.3 Dişin patolojik rezorpsiyonu
K03.4 Hipersementozis
K03.5 Diş ankilozu
K03.6 Dişte birikimler [accretions]
K03.7 Dişin sert dokusunun diş çıktıktan sonrası renk değişikliği
K03.8 Dişin sert dokusunun diğer tanımlanmış hastalıkları
K03.9 Diş sert dokularının hastalığı, tanımlanmamış
K04 Pulpa ve periapikal dokuların hastalığı
K04.0 Pulpit
K04.1 Pulpa nekrozu
K04.2 Pulpa dejenerasyonu
K04.3 Pulpada anormal sert doku oluşumu
K04.4 Pulpal kaynaklı akut apikal periodontit
K04.5 Kronik apikal periodontit
K04.6 Periapikal apse, sinüs oluşumuyla birlikte
K04.7 Periapikal apse, sinüs oluşumu olmadan
K04.8 Radiküler kist
K04.9 Pulpa ve periapikal dokuların diğer ve tanımlanmamış hastalıkları
K05 Gingivit ve periodontal hastalıklar
K05.0 Akut gingivit
K05.1 Kronik gingivit
K05.2 Akut periodontit
K05.3 Kronik periodontit
K05.4 Periodontoz
K05.5 Periodontal hastalıklar, diğer
K05.6 Periodontal hastalık, tanımlanmamış
K06 Gingiva ve edentüloz alveoler kenar diğer bozuklukları
K06.0 Gingival gerileme
K06.1 Gingival büyüme
K06.2 Gingival ve edentülöz alveolar ridge lezyonları, travma ile beraber
K06.8 Gingiva ve edentülöz alveoler ridge diğer tanımlanmış bozuklukları
K06.9 Gingiva ve edentülöz alveoler ridge bozukluğu, tanımlanmamış
K07 Dentofasyal anomaliler [malokluzyon dahil]
K07.0 Çene büyüklüğünün ana anomalileri
K07.1 Çene-kafa kaidesi anomalileri
K07.2 Diş arkı anomalileri
K07.3 Diş pozisyon anomalileri
K07.4 Maloklüzyon, tanımlanmamış
K07.5 Dentofasiyal fonksiyonal anomaliler
K07.6 Temporomandibüler eklem bozuklukları
K07.8 Dentofasiyal anomaliler, diğer
K07.9 Dentofasiyal anomali, tanımlanmamış
K08 Dişler ve destekleyici yapıların diğer hastalıkları
K08.0 "Dişlerin eksfoliasyonu; sistemik sebeplerden dolayı"
K08.1 "Diş kaybı; kaza, çekim veya lokal periodontal hastalıktan dolayı"
K08.2 Edentülöz alveoler kenar atrofisi
K08.3 Gömülü diş kökü
K08.8 Dişler ve destekleyici yapıların diğer tanımlanmış bozuklukları
K08.9 Dişler ve destekleyici yapıların bozukluğu, tanımlanmamış
K09 Oral bölge kistleri, başka yerde sınıflanmamış
K09.0 Gelişimsel odontojenik kistler
K09.1 Oral bölge gelişimsel (nonodontojenik) kistleri
K09.2 Çene kistleri, diğer
K09.8 Oral bölge diğer kistleri, başka yerde sınıflanmamış
K09.9 Oral bölge kisti, tanımlanmamış
K10 Çenenin diğer hastalıkları
K10.0 Çenenin gelişimsel bozuklukları
K10.1 Dev hücreli granülom, merkezi
K10.2 Çenenin enflamatuvar durumları
K10.3 Çene alveoliti
K10.8 Çenenin diğer tanımlanmış hastalıkları
K10.9 Çene hastalığı, tanımlanmamış
K11 Tükrük bezleri hastalıkları
K11.0 Tükrük bezi atrofisi
K11.1 Tükrük bezi hipertrofisi
K11.2 Sialoadenit
K11.3 Tükrük bezi apsesi
K11.4 Tükrük bezi fistülü
K11.5 Sialolitiazis
K11.6 Tükrük bezi mukoseli
K11.7 Tükrük salgısı bozuklukları
K11.8 Tükrük bezleri diğer hastalıkları
K11.9 Tükrük bezi hastalığı, tanımlanmamış
K12 Stomatit ve ilgili lezyonlar
K12.0 Tekrarlayan oral aftlar
K12.1 Stomatit, diğer formları
K12.2 Ağız selülit ve apsesi
K13 Dudak ve oral mukozanın diğer hastalıkları
K13.0 Dudak hastalıkları
K13.1 Yanak ve dudak ısırma
K13.2 Dili dahil ağız epitelinin lökoplaki ve diğer bozuklukları
K13.3 Tüylü lökoplaki
K13.4 Oral mukozanın granüloma ve granüloma-benzeri lezyonları
K13.5 Oral submuköz fibrozis
K13.6 Oral mukozanın irritatif hiperplazisi
K13.7 Oral mukozanın diğer ve tanımlanmış lezyonları
K14 Dil hastalıkları
K14.0 Glossit
K14.1 Jeografik dil
K14.2 Median romboid glossit
K14.3 Dil papillalarının hipertrofisi
K14.4 Dil papillalarının atrofisi
K14.5 Plikalı dil
K14.6 Glossodini
K14.8 Dilin diğer hastalıkları
K14.9 Dil hastalığı, tanımlanmamış
K20 Özofajit
K20-K31 Özofagus, mide ve duodenum hastalıkları
K21 Gastro-özofajial reflü hastalığı
K21.0 Gastro-özofajial reflü hastalığı, özofajit ile
K21.9 Gastro-özofajial reflü hastalığı, özofajitsiz
K22 Özofagusun diğer hastalıkları
K22.0 Kardia akalazisi
K22.1 Özofagus ülseri
K22.2 Özofagus tıkanıklığı
K22.3 Özofagus perforasyonu
K22.4 Özofagus diskinezisi
K22.5 Özofagus divertikülü, kazanılmış
K22.6 Gastro-özofajial laserasyon-hemoraji sendromu
K22.7 Barret özofagusu
K22.8 Özofagusun hastalıkları diğer, tanımlanmış
K22.9 Özofagusun hastalığı, tanımlanmamış
K23 Özofagus bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K23* Özofagus bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K23.0 Tüberküloz Özofajiti
K23.0* Tüberküloz Özofajiti (A18.8T)
K23.1 Megaözofagus, Chagas hastalığında
K23.1* Megaözofagus, Chagas hastalığında (B57.3T)
K23.8 Özofagus bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
K23.8* Özofagus bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
K25 Mide ülseri
K25.0 Akut mide ülseri, hemoraji mevcut
K25.1 Akut mide ülseri, perforasyon mevcut
K25.2 Akut mide ülseri, hemoraji ve perferasyon mevcut
K25.3 Akut mide ülseri, hemoraji veya perforasyon yok
K25.4 Kronik veya tanımlanmamış mide ülseri, hemoraji mevcut
K25.5 Kronik veya tanımlanmamış mide ülseri, perforasyon mevcut
K25.6 Kronik veya tanımlanmamış mide ülseri, hemoraji ve perforasyon mevcut
K25.7 Kronik mide ülseri, hemoraji veya perforasyon yok
K25.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış mide ülseri, hemoraji veya perforasyon yok
K26 Duodenum ülseri
K26.0 Akut doudenum ülseri, hemoraji mevcut
K26.1 Akut doudenum ülseri, perforasyon mevcut
K26.2 Akut doudenum ülseri, hemoraji ve perferasyon mevcut
K26.3 Akut doudenum ülseri, hemoraji veya perforasyon yok
K26.4 Kronik veya tanımlanmamış doudenum ülseri, hemoraji mevcut
K26.5 Kronik veya tanımlanmamış doudenum ülseri, perforasyon mevcut
K26.6 Kronik veya tanımlanmamış doudenum ülseri, hemoraji ve perforasyon mevcut
K26.7 Kronik doudenum ülseri, hemoraji veya perforasyon yok
K26.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış doudenum ülseri, hemoraji veya perforasyon yok
K27 Peptik ülser, yeri tanımlanmamış
K27.0 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji mevcut
K27.1 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, perforasyon mevcut
K27.2 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji ve perferasyon mevcut
K27.3 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya perforasyon yok
K27.4 Kronik veya tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji mevcut
K27.5 Kronik veya tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, perforasyon mevcut
K27.6 Kronik veya tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji ve perforasyon mevcut
K27.7 Kronik peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya perforasyon yok
K27.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya perforasyon yok
K28 Gastrojejunal ülser
K28.0 Akut gastrojejunal ülser, hemoraji mevcut
K28.1 Akut gastrojejunal ülser, perforasyon mevcut
K28.2 Akut gastrojejunal ülser, hemoraji ve perferasyon mevcut
K28.3 Akut gastrojejunal ülser, hemoraji veya perforasyon yok
K28.4 Kronik veya tanımlanmamış gastrojejunal ülser, hemoraji mevcut
K28.5 Kronik veya tanımlanmamış gastrojejunal ülser, perforasyon mevcut
K28.6 Kronik veya tanımlanmamış gastrojejunal ülser, hemoraji ve perforasyon mevcut
K28.7 Kronik gastrojejunal ülser, hemoraji veya perforasyon yok
K28.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış gastrojejunal ülser, hemoraji veya perforasyon yok
K29 Gastrit ve duodenit
K29.0 Akut hemorajik gastrit
K29.1 Akut gastrit, diğer
K29.2 Alkolik gastrit
K29.3 Kronik yüzeyel gastrit
K29.4 Kronik atrofik gastrit
K29.5 Kronik gastrit, tanımlanmamış
K29.6 Gastritler, diğer
K29.7 Gastrit, tanımlanmamış
K29.8 Duodenit
K29.9 Gastroduodenit, tanımlanmamış
K30 Dispepsi
K31 Mide ve duodenum hastalıkları, diğer
K31.0 Akut mide dilatasyonu
K31.1 Yetişkin hipertrofik pilorik stenozu
K31.2 Mide saat camı striktürü ve stenozu
K31.3 Pilorospazm, başka yerde sınıflanmamış
K31.4 Gastrik divertikül
K31.5 Duodenum obstrüksiyonu
K31.6 Mide ve duodenum fistülü
K31.7 Mide ve duodenum polibi
K31.8 Mide ve duodenum diğer tanımlanmış hastalıkları
K31.9 Mide ve duodenum hastalığı, tanımlanmamış
K35 Akut apandisit
K35-K38 Appendiks hastalıkları
K35.0 Akut apandisit, yaygın peritonit ile
K35.1 Akut apandisit, peritoneal apse ile
K35.9 Akut apandisit, tanımlanmamış
K36 Apandisit, diğer
K37 Apandisit, tanımlanmamış
K38 Appendiksin diğer hastalıkları
K38.0 Appendiks hiperplazisi
K38.1 Apandiküler konkresyonlar
K38.2 Appendiks divertikülü
K38.3 Appendiks fistülü
K38.8 Appendiks diğer tanımlanmış hastalıkları
K38.9 Appendiksin hastalığı, tanımlanmamış
K40 İnguinal herni
K40-K46 Herniler
K40.0 "Bilateral inguinal herni; obstrüksiyonlu, gangrensiz"
K40.1 Bilateral inguinal herni, gangrenli
K40.2 Bilateral inguinal herni, obstrüksiyonsuz veya gangrensiz
K40.3 Tek taraflı veya tanımlanmamış inguinal herni, obstrüksiyonlu, gangrensiz
K40.4 Tek taraflı veya tanımlanmamış inguinal herni, gangrenli
K40.9 Tek taraflı veya tanımlanmamış inguinal herni, gangrensiz veya obstrüksiyonsuz
K41 Femoral herni
K41.0 Bilateral femoral herni, obstrüksiyonlu, gangrensiz
K41.1 Bilateral femoral herni, gangrenli
K41.2 Bilateral femoral herni, obstrüksiyonsuz veya gangrensiz
K41.3 Tek taraflı veya tanımlanmamış femoral herni, obstrüksiyonlu, gangrensiz
K41.4 Tek taraflı veya tanımlanmamış femoral herni, gangrenli
K41.9 Tek taraflı veya tanımlanmamış femoral herni, obstrüksiyonsuz veya gangrensiz
K42 Umbilikal herni
K42.0 "Umbilikal herni; obstrüksiyonlu, gangrensiz"
K42.1 Umbilikal herni, gangrenli
K42.9 Umbilikal herni, obstrüksiyonsuz, gangrenli
K43 Ventral herni
K43.0 Ventral herni, obstrüksiyonlu, gangrensiz
K43.1 Ventral herni, gangrenli
K43.9 Ventral herni, obstrüksiyon ve gangrensiz
K44 Diyafragma hernisi
K44.0 Diyafragma hernisi, obstrüksiyonlu, gangrensiz
K44.1 Diyafragma hernisi, gangrenli
K44.9 Diyafragma hernisi, gangren ve obstrüksiyonsuz
K45 Abdominal diğer herniler
K45.0 Abdominal herniler diğer, tanımlanmış obstrüksiyonlu, gangrensiz
K45.1 Abdominal herni diğer, tanımlanmış gangrenli
K45.8 Abdominal herni diğer, tanımlanmış obstrüksiyon ve gangrensiz
K46 Abdominal herniler, tanımlanmamış
K46.0 Abdominal herni, tanımlanmamış obstrüksiyonlu, gangrensiz
K46.1 Abdominal herni, tanımlanmamış gangrenli
K46.9 Abdominal herni, obstrüksiyon ve gangrensiz tanımlanmamış
K50 Crohn hastalığı [regional enterit]
K50-K52 Enfektif olmayan enterit ve kolit
K50.0 Crohn hastalığı, ince barsak
K50.1 Crohn hastalığı, kalın barsak
K50.8 Crohn hastalığı, diğer
K50.9 Crohn hastalığı, tanımlanmamış
K51 Ülseratif kolit
K51.0 Ülseratif (kronik) enterokolit
K51.1 Ülseratif (kronik) ileokolit
K51.2 Ülseratif (kronik) proktit
K51.3 Ülseratif (kronik) rektosigmoidit
K51.4 Kolon psödopolipozisi
K51.5 Mukozal proktokolit
K51.8 Ülseratif kolit, diğer
K51.9 Ülseratif kolit, tanımlanmamış
K52 Enfektif olmayan diğer gastroenterit ve kolit
K52.0 Gastroenterit ve kolit, radyasyona bağlı
K52.1 Toksik gastroenterit ve kolit
K52.2 Allerjik ve dietetik gastroenterit ve kolit
K52.8 Gastroenterit ve kolit diğer, tanımlanmış enfektif olmayan
K52.9 Gastroenterit ve kolit, enfektif olmayan, tanımlanmamış
K55 Barsağın vasküler bozuklukları
K55-K63 Barsakların diğer hastalıkları
K55.0 Barsağın akut vasküler bozuklukları
K55.1 Barsağın kronik vasküler bozuklukları
K55.2 Kolon anjiodisplazisi
K55.8 Barsağın vasküler bozuklukları, diğer
K55.9 Barsağın vasküler bozukluğu, tanımlanmamış
K56 Paralitik ileus ve barsak obstrüksiyonu, hernisiz
K56.0 Paralitik ileus
K56.1 İntususepsiyon
K56.2 Volvulus
K56.3 Safra taşı ileusu
K56.4 Barsak tıkanıklıkları diğer
K56.5 Barsak adezyonları [bantlar], obstrüksiyonlu
K56.6 Barsak obstrüksiyonu, diğer ve tanımlanmamış
K56.7 İleus, tanımlanmamış
K57 Barsağın divertiküler hastalığı
K57.0 İnce barsak divertiküler hastalığı, perforasyon ve apse mevcut
K57.1 İnce barsak divertiküler hastalığı, perforasyon veya apse olmadan
K57.2 Kalın barsak divertiküler hastalığı, perforasyon ve apse mevcut
K57.3 Kalın barsak divertiküler hastalığı, perforasyon veya apse olmadan
K57.4 İnce barsak ve kalın barsak divertiküler hastalığı, perforasyon ve apse mevcut
K57.5 İnce barsak ve kalın barsak divertiküler hastalığı, perforasyon veya apse
K57.8 Barsak divertiküler hastalığı, tanımlanmamış kısım, perforasyon ve apse mevcut
K57.9 Barsak divertiküler hastalığı, tanımlanmamış kısım, perforasyon veya apse olmadan
K58 İrritabl barsak sendromu
K58.0 İrritabl barsak sendromu, diareli
K58.9 İrritabl barsak sendromu, diaresiz
K59 Fonksiyonel barsak bozuklukları, diğer
K59.0 Kabızlık
K59.1 Fonksiyonel diare
K59.2 Nörojenik barsak, başka yerde sınıflanmamış
K59.3 Megakolon, başka yerde sınıflanmamış
K59.4 Anal spazm
K59.8 Fonksiyonel barsak bozuklukları diğer, tanımlanmış
K59.9 Fonksiyonel barsak bozuklukları, tanımlanmamış
K60 Anüs ve rektal bölge fissür ve fistülü
K60.0 Anal fissür, akut
K60.1 Anal fissür, kronik
K60.2 Anal fissür tanımlanmamış
K60.3 Anal fistül
K60.4 Rektal fistül
K60.5 Anorektal fistül
K61 Anal ve rektal bölge apseleri
K61.0 Anal apse
K61.1 Rektal apse
K61.2 Anorektal apse
K61.3 İskiorektal apse
K61.4 İntrasfinkterik apse
K62 Anüs ve rektumun diğer hastalıkları
K62.0 Anal polip
K62.1 Rektal polip
K62.2 Anal prolapsus
K62.3 Rektal prolapsus
K62.4 Anüs ve rektum stenozu
K62.5 Anüs ve rektum hemorajisi
K62.6 Anüs ve rektum ülseri
K62.7 Radyasyon proktiti
K62.8 Anüs ve rektumun diğer tanımlanmış hastalıkları
K62.9 Anüs ve rektum hastalığı, tanımlanmamış
K63 Barsağın diğer hastalıkları
K63.0 Barsak apsesi
K63.1 Barsak perforasyonu (travmatik olmayan)
K63.2 Barsak fistülü
K63.3 Barsak ülseri
K63.4 Enteroptoz
K63.5 Kolon polibi
K63.8 Barsağın diğer tanımlanmış hastalıkları
K63.9 Barsak hastalığı, tanımlanmamış
K65 Peritonit
K65-K67 Periton hastalıkları
K65.0 Akut peritonit
K65.8 Peritonitler, diğer
K65.9 Peritonit, tanımlanmamış
K66 Peritonun diğer bozuklukları
K66.0 Peritoneal adezyonlar
K66.1 Hemoperiton
K66.8 Peritonun diğer tanımlanmış bozuklukları
K66.9 Periton bozuklukları, tanımlanmamış
K67 Peritonun bozuklukları, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz hastalıkları
K67* Peritonun bozuklukları, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz hastalıkları
K67.0 Klamidya peritoniti
K67.0* Klamidya peritoniti (A74.8T)
K67.1 Gonokokkal peritonit
K67.1* Gonokokkal peritonit (A54.8T)
K67.2 Sifilitik peritonit
K67.2* Sifilitik peritonit (A52.7T)
K67.3 Tüberküloz peritoniti
K67.3* Tüberküloz peritoniti (A18.3T)
K67.8 Peritonun diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K67.8* Peritonun diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K70 Alkolik karaciğer hastalığı
K70-K77 Karaciğer hastalıkları
K70.0 Alkolik yağlı karaciğer
K70.1 Alkolik hepatit
K70.2 Karaciğerin alkolik fibrozis ve sklerozisi
K70.3 Karaciğer alkolik sirozu
K70.4 Alkolik karaciğer yetmezliği
K70.9 Alkolik karaciğer hastalığı, tanımlanmamış
K71 Toksik karaciğer hastalığı
K71.0 Toksik karaciğer hastalığı, kolestaz ile
K71.1 Toksik karaciğer hastalığı, hepatik nekroz ile
K71.2 Toksik karaciğer hastalığı, akut hepatit ile
K71.3 Toksik karaciğer hastalığı, kronik persistan hepatit ile
K71.4 Toksik karaciğer hastalığı, kronik lobuler hepatit ile
K71.5 Toksik karaciğer hastalığı, kronik aktif hepatit ile
K71.6 Toksik karaciğer hastalığı, hepatit ile, başka yerde sınıflanmamış
K71.7 Toksik karaciğer hastalığı, karaciğer fibroz ve sirozu ile
K71.8 Toksik karaciğer hastalığı, diğer karaciğer bozuklukları ile
K71.9 Toksik karaciğer hastalığı, tanımlanmamış
K72 Karaciğer yetmezliği, başka yerde sınıflanmamış
K72.0 Akut ve subakut karaciğer yetmezliği
K72.1 Karaciğer yetmezliği, kronik
K72.9 Karaciğer yetmezliği, tanımlanmamış
K73 Kronik hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K73.0 Kronik persistan hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K73.1 Kronik lobüler hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K73.2 Kronik aktif hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K73.8 Kronik hepatit, başka yerde sınıflanmamış diğer
K73.9 Kronik hepatit, tanımlanmamış
K74 Karaciğer fibroz ve sirozu
K74.0 Hepatik fibroz
K74.1 Hepatik skleroz
K74.2 Hepatik fibroz, hepatik skleroz ile
K74.3 Primer biliyer siroz
K74.4 Sekonder biliyer siroz
K74.5 Biliyer siroz, tanımlanmamış
K74.6 Karaciğerin diğer ve tanımlanmamış sirozu
K75 Enflamatuvar karaciğer hastalıkları, diğer
K75.0 Karaciğer apsesi
K75.1 Portal ven flebiti
K75.2 Reaktif hepatit, spesifik olmayan
K75.3 Granülomatöz hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K75.4 Otoimmun hepatit
K75.8 Enflamatuvar karaciğer hastalıkları diğer, tanımlanmış
K75.9 Enflamatuvar karaciğer hastalığı, tanımlanmamış
K76 Karaciğerin diğer hastalıkları
K76.0 Yağlı karaciğer, başka yerde sınıflanmamış
K76.1 Karaciğerin kronik pasif konjesyonu
K76.2 Karaciğerin merkezi hemorajik nekrozu
K76.3 Karaciğer enfarktüsü
K76.4 Peliozis hepatis
K76.5 Hepatik veno-okluzif hastalık
K76.6 Portal hipertansiyon
K76.7 Hepatorenal sendrom
K76.8 Karaciğerin diğer tanımlanmış hastalıkları
K76.9 Karaciğer hastalığı, tanımlanmamış
K77 Karaciğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K77* Karaciğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K77.0 Karaciğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
K77.0* Karaciğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
K77.8 Karaciğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K77.8* Karaciğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K80 Safra taşı
K80-K87 Safra kesesi, safra yolları ve pankreas bozuklukları
K80.0 Safra kesesi taşı, akut kolesistit ile
K80.1 Safra kesesi taşı, diğer, kolesistit ile
K80.2 Safra kesesi taşı, kolesistit olmadan
K80.3 Safra yolu taşı, kolanjit ile
K80.4 Safra yolu taşı, kolesistit ile
K80.5 Safra yolu taşı, kolanjit veya kolesistit olmadan
K80.8 Kolelitiazis, diğer
K81 Kolesistit
K81.0 Akut kolesistit
K81.1 Kronik kolesistit
K81.8 Kolesistitler, diğer
K81.9 Kolesistit, tanımlanmamış
K82 Safra kesesinin diğer hastalıkları
K82.0 Safra kesesi obstrüksiyonu
K82.1 Safra kesesi hidropsu
K82.2 Safra kesesi perforasyonu
K82.3 Safra kesesi fistülü
K82.4 Safra kesesi kolesterolozisi
K82.8 Safra kesesinin diğer tanımlanmış hastalıkları
K82.9 Safra kesesi hastalığı, tanımlanmamış
K83 Safra yolunun diğer hastalıkları
K83.0 Kolanjit
K83.1 Safra yolu obstrüksiyonu
K83.2 Safra yolu perforasyonu
K83.3 Safra yolu fistülü
K83.4 Oddi sfinkter spazmı
K83.5 Bilier kist
K83.8 Safra yollarının diğer tanımlanmış hastalıkları
K83.9 Safra yolu hastalığı, tanımlanmamış
K85 Akut pankreatit
K85.0 İdiyopatik akut pankreatit
K85.1 Biliyer akut pankreatit
K85.2 Alkole bağlı akut pankreatit
K85.3 ilaca bağlı akut pankreatit
K85.8 Akut pankreatit, diğer
K85.9 Akut pankreatit, tanımlanmamış
K86 Pankreasın diğer hastalıkları
K86.0 Kronik pankreatit, alkole bağlı
K86.1 Kronik pankreatitler, diğer
K86.2 Pankreas kisti
K86.3 Pankreas psödokisti
K86.8 Pankreasın diğer tanımlanmamış hastalıkları
K86.9 Pankreas hastalığı, tanımlanmamış
K87 Safra kesesi, safra yolu ve pankreas bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K87* Safra kesesi, safra yolu ve pankreas bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K87.0 Safra kesesi ve safra yolu bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K87.0* Safra kesesi ve safra yolu bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K87.1 Pankreas bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K87.1* Pankreas bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K90 Barsak malabsorpsiyonu
K90-K93 Sindirim sisteminin diğer hastalıkları
K90.0 Çöliak hastalığı
K90.1 Tropikal sprue
K90.2 Kör halka sendromu, başka yerde sınıflanmamış
K90.3 Pankreatik steatore
K90.4 Malabsorpsiyon, intoleransa bağlı, başka yerde sınıflanmamış
K90.8 Barsak malabsorbsiyonları, diğer
K90.9 Barsak malabsorpsiyon, tanımlanmamış
K91 Sindirim sisteminin girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
K91.0 Kusma, gastrointestinal cerrahi sonrası
K91.1 Gastrik cerrahi sonrası sendromları
K91.2 Malabsorbsiyon cerrahi sonrası, başka yerde sınıflanmamış
K91.3 Girişim sonrası barsak obstrüksiyonu
K91.4 Kolostomi ve enterostomi malfonksiyonu
K91.5 Postkolesistektemi sendromu
K91.8 Sindirim sisteminin diğer girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
K91.9 Sindirim sisteminin girişim sonrası bozuklukları, tanımlanmamış
K92 Sindirim sisteminin diğer hastalıkları
K92.0 Hematemez
K92.1 Melana
K92.2 Gastrointestinal hemoraji, tanımlanmamış
K92.8 Sindirim sisteminin diğer tanımlanmış hastalıkları
K92.9 Sindirim sistemi hastalığı, tanımlanmamış
K93 Sindirim organlarının diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K93* Sindirim organlarının diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K93.0 Barsaklar, periton ve mezenterik bezlerin tüberküloz bozuklukları
K93.0* Barsaklar, periton ve mezenterik bezlerin tüberküloz bozuklukları (A18.3T)
K93.1 Megakolon, Chagas hastalığında
K93.1* Megakolon, Chagas hastalığında (B57.3T)
K93.8 Sindirim organlarının diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K93.8* Sindirim organlarının diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda