J Grubu ICD10 Hastalık Kodları
Kodu Adı
J00 Akut nazofarenjit [nezle]
J00-J06 Akut üst solunum yolu enfeksiyonları
J00-J99 Solunum sistemi hastalıkları
J01 Akut sinüzit
J01.0 Akut maksiller sinüzit
J01.1 Akut frontal sinüzit
J01.2 Akut etmoidal sinüzit
J01.3 Akut sfenoidal sinüzit
J01.4 Akut pansinüzit
J01.8 Akut sinüzitler, diğer
J01.9 Akut sinüzit, tanımlanmamış
J02 Akut farenjit
J02.0 Streptokokkal farenjit
J02.8 Akut farinjit, diğer tanımlanmış organizmalara bağlı
J02.9 Akut farenjit, tanımlanmamış
J03 Akut tonsillit
J03.0 Streptokokkal tonsillit
J03.8 Akut tonsillit, diğer tanımlanmış organizmalara bağlı
J03.9 Akut tonsillit, tanımlanmamış
J04 Akut larenjit ve trakeit
J04.0 Akut larenjit
J04.1 Akut trakeit
J04.2 Akut laringotrakeit
J05 Akut obstrüktif larenjit [croup] ve epiglottit
J05.0 Akut obstrüktif larenjit [croup]
J05.1 Akut epiglottit
J06 Akut üst solunum yolu enfeksiyonları, birden fazla ve tanımlanmamış yerlerin
J06.0 Akut laringofarenjit
J06.8 Akut üst solunum yolu enfeksiyonları, diğer birden fazla yerlerin
J06.9 Akut üst solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış
J09 Influenza kesin tanımlanmış influenza virüsüne bağlı
J09-J18 İnfluenza ve pnömoni
J10 İnfluenza, belirlenmiş influenza virüsüne bağlı
J10-J18 İnfluenza ve pnömoni
J10.0 İnfluenza, pnömoni ile birlikte, influenza virüsü belirlenmiş
J10.1 İnfluenza, diğer solunum belirtiler ile, influenza virüsü belirlenmiş
J10.8 "İnluenza; diğer belirtiler, influenza virüsü belirlenmiş"
J11 İnfluenza, virüs belirlenmemiş
J11.0 "İnfluenza; pnömoni ile, virüs belirlenmemiş"
J11.1 "İnfluenza; diğer solunum yolu bulguları ile, virüs belirlenmemiş"
J11.8 "İnfluenza; diğer manifestasyonlarla, virüsü belirlenmemiş"
J12 Viral pnömoni, başka yerde sınıflanmamış
J12.0 Adenoviral pnömoni
J12.1 Solunum yolu sinsityal virüs pnömonisi
J12.2 Parainfluenza virüs pnömonisi
J12.8 Viral pnömoni, diğer
J12.9 Viral pnömoni, tanımlanmamış
J13 Pnömoni, Streptococcus pneumoniae?ye bağlı
J14 Pnömoni, Haemophilus influenza?ya bağlı
J15 Bakteriyel pnömoniler, başka yerde sınıflanmamış
J15.0 Pnömoni, Klebsiella pneumoniae?ye bağlı
J15.1 Pnömoni, Pseudomonas?a bağlı
J15.2 Pnömoni, stafilokoklara bağlı
J15.3 Pnömoni, streptokokkus grup B?ye bağlı
J15.4 Pnömoni, diğer streptokoklara bağlı
J15.5 Pnömoni, Escherichia coli?ye bağlı
J15.6 Pnömoni, diğer aerobik gram-negatif bakterilere bağlı
J15.7 Pnömoni, Mycoplasma pneumoniae?ye bağlı
J15.8 Bakteriyel pnömoni, diğer
J15.9 Bakteriyel pnömoni, tanımlanmamış
J16 Pnömoni, diğer enfeksiyöz organizmalara bağlı, başka yerde sınıflanmamış
J16.0 Klamidyal pnömoni
J16.8 Pnömoni, diğer tanımlanmış enfeksiyöz organizmalara bağlı
J17 Pnömoni, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
J17* Pnömoni, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
J17.0 Pnömoni, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
J17.0* Pnömoni, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
J17.1 Pnömoni, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
J17.1* Pnömoni, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
J17.2 Pnömoni, mikozlarda
J17.2* Pnömoni, mikozlarda
J17.3 Pnömoni, parazitik hastalıklarda
J17.3* Pnömoni, parazitik hastalıklarda
J17.8 Pnömoni, diğer başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
J17.8* Pnömoni, diğer başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
J18 Pnömoni, tanımlanmamış organizmalar
J18.0 Bronkopnömoni, tanımlanmamış
J18.1 Lober pnömoni, tanımlanmamış
J18.2 Hipostatik pnömoni, tanımlanmamış
J18.8 Pnömoni, diğer tanımlanmamış organizmalar
J18.9 Pnömoni, tanımlanmamış
J20 Akut bronşit
J20-J22 Akut alt solunum yolu enfeksiyonları, diğer
J20.0 Akut bronşit, Mycoplasma pneumoniae?ya bağlı
J20.1 Akut bronşit, Haemophilus influenzae?ya bağlı
J20.2 Akut bronşit, streptokoklara bağlı
J20.3 Akut bronşit, koksakie virüslara bağlı
J20.4 Akut bronşit, parainfluenza virüsa bağlı
J20.5 Akut bronşit, solunum sinsityal virüsa bağlı
J20.6 Akut bronşit, rinovirüsa bağlı
J20.7 Akut bronşit, ekovirüsa bağlı
J20.8 Akut bronşit, tanımlanmamış organizmalara bağlı
J20.9 Akut bronşit, tanımlanmamış
J21 Akut bronşiolit
J21.0 Akut bronşiolit, solunum sinsityel virüsüna bağlı
J21.8 Akut bronşiolit, diğer tanımlanmış organizmalardan bağlı
J21.9 Akut bronşiolit, tanımlanmamış
J22 Akut alt solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış
J30 Vazomotor ve allerjik rinit
J30-J39 Üst solunum yolu diğer hastalıkları
J30.0 Vazomotor rinit
J30.1 Allerjik rinit, polene bağlı
J30.2 Mevsimsel allerjik rinit, diğer
J30.3 Allerjik rinit, diğer
J30.4 Allerjik rinit, tanımlanmamış
J31 Kronik rinit, nazofarenjit ve farenjit
J31.0 Kronik rinit
J31.1 Kronik nazofarenjit
J31.2 Kronik farenjit
J32 Kronik sinüzit
J32.0 Kronik maksiller sinüzit
J32.1 Kronik frontal sinüzit
J32.2 Kronik etmoidal sinüzit
J32.3 Kronik sfenoidal sinüzit
J32.4 Kronik pansinüzit
J32.8 Kronik sinüzit, diğer
J32.9 Kronik sinüzit, tanımlanmamış
J33 Nazal polip
J33.0 Burun boşluğunda polip
J33.1 Polipoid sinüs dejenerasyonu
J33.8 Sinüs polibi, diğer
J33.9 Nazal polip, tanımlanmamış
J34 Burun ve nazal sinüslerin diğer bozuklukları
J34.0 Burnun abse, furonkül ve karbonkülü
J34.1 Nazal sinüs kist ve mukoseli
J34.2 Nazal septum deviasyonu
J34.3 Konka hipertrofisi
J34.8 Burun ve nazal sinüslerin diğer tanımlanmış bozuklukları
J35 Tonsiller ve adenoidlerin kronik hastalıkları
J35.0 Kronik tonsillit
J35.1 Tonsil hipertrofisi
J35.2 Adenoidlerin hipertrofisi
J35.3 Tonsillerin hipertrofisi, adenoidlerin hipertrofisi ile birlikte
J35.8 Tonsiller ve adenoidlerin diğer kronik hastalıkları
J35.9 Tonsiller ve adenoidlerin kronik hastalığı, tanımlanmamış
J36 Peritonsiller apse
J37 Kronik larinjit ve laringotrakeit
J37.0 Kronik larenjit
J37.1 Kronik laringotrakeit
J38 Vokal kordlar ve larinks hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış
J38.0 Vokal kordlar ve larinks paralizisi
J38.1 Vokal kord ve larinks polipi
J38.2 Vokal kord nodülleri
J38.3 Vokal kord hastalıkları, diğer
J38.4 Larinks ödemi
J38.5 Laringeal spazm
J38.6 Larinks stenozu
J38.7 Larinksin diğer hastalıkları
J39 Üst solunum yolu diğer hastalıkları
J39.0 Retrofaringeal ve parafaringeal apse
J39.1 Farinksin apsesi, diğer
J39.2 Farinksin hastalıkları, diğer
J39.3 Üst solunum yolunun hipersensitivite reaksiyonu, tanımlanmamış yerde
J39.8 Üst solunum yolunun diğer tanımlanmamış hastalıkları
J39.9 Üst solunum yolunun hastalığı, tanımlanmamış
J40 Bronşit, akut veya kronik olarak tanımlanmamış
J40-J47 Kronik alt solunum yolu hastalıkları
J41 Kronik bronşit, basit ve mukopürülan
J41.0 Basit kronik bronşit
J41.1 Mukopürülan kronik bronşit
J41.8 Karma basit ve mukopürülan kronik bronşit
J42 Kronik bronşit, tanımlanmamış
J43 Amfizem
J43.0 MacLeod sendromu
J43.1 Panlobüler amfizem
J43.2 Sentrilobüler amfizem
J43.8 Amfizem, diğer
J43.9 Amfizem, tanımlanmamış
J44 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diğer
J44.0 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akut alt solunum yolu enfeksiyon ile
J44.1 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akut alevlenmelerle, tanımlanmamış
J44.8 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diğer, tanımlanmamış
J44.9 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış
J45 Astım
J45.0 Astım, allerjik
J45.1 Astım, intrensek (allerjik olmayan)
J45.8 Astım, karma
J45.9 Astım, tanımlanmamış
J46 Status astmatikus
J47 Bronşiektazi
J60 Kömür işçisi pnömokonyozu
J60-J70 Dış etkenlere bağlı akciğer hastalığı
J61 Pnömokonyoz, asbest ve diğer mineral liflerine bağlı
J62 Pnömokonyoz, silisyum içeren tozlara bağlı
J62.0 Pnömokonyoz, pudraya bağlı (Talkozis)
J62.8 Pnömokonyoz, diğer silisyum içeren tozlara bağlı
J63 Pnömokonyoz, diğer inorganik tozlara bağlı
J63.0 Akciğerin Alüminozu
J63.1 Akciğerin Boksit fibrozu
J63.2 Akciğer Berilliyozu
J63.3 Akciğerin Grafit fibrozu
J63.4 Akciğerin Siderozu
J63.5 Akciğerin Stannozu
J63.8 Pnömokonyoz, tanımlanmış diğer inorganik tozlara bağlı
J64 Pnömokonyoz, tanımlanmış
J65 Pnömokonyoz, tüberküloz ile birlikte
J66 Havayolu hastalığı, tanımlanmış organik tozlara bağlı
J66.0 Bissinoz
J66.1 Flax-dresser hastalığı
J66.2 Kannabinoz
J66.8 Havayolu hastalığı, diğer tanımlanmış organik tozlara bağlı
J67 Hipersensitivite pnömoniti, organik tozlara bağlı
J67.0 Çiftçi akciğeri
J67.1 Bagassozis
J67.2 Kuşçu hastalığı
J67.3 Suberoz
J67.4 Bira işçisi akciğeri
J67.5 Mantar-işçisi akciğeri
J67.6 Akçaağaç-kabuk soyucusu akciğeri
J67.7 Klima ve nemlendirici akciğeri
J67.8 Hipersensitivite pnömoniti, diğer organik tozlara bağlı
J67.9 Hipersensitivitik pnömonit, tanımlanmamış organik tozlara bağlı
J68 Solunum hastalıkları, solunan kimyasal madde, gaz, duman veya buharlara bağlı
J68.0 "Bronşit ve pnömonit; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı"
J68.1 "Akut akciğer ödemi; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı"
J68.2 "Üst solunum yolu enflamasyonu; kimyasal madde, gaz, duman ve"
J68.3 Akut ve subakut solunum yolu durumlar, diğer kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı
J68.4 "Kronik solunum yolu durumları; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı"
J68.8 "Respiratuvar durumlar; diğer kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı"
J68.9 "Respiratuvar durum; tanımlanmamış kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı"
J69 Pnömonit katı ve sıvılara bağlı
J69.0 Pnömonit, gıda ve kusmuğa bağlı
J69.1 Pnömonit, yağ ve esanslara bağlı
J69.8 Pnömonit, diğer katı ve sıvılara bağlı
J70 Diğer etkenlere bağlı solunum durumları
J70.0 Akut pulmoner belirtiler, radyasyona bağlı
J70.1 Kronik ve diğer pulmoner belirtiler, radyasyona bağlı
J70.2 İntersitisyel akciğer bozuklukları, akut ilaca bağlı
J70.3 İntersitisyel akciğer bozuklukları, kronik ilaca bağlı
J70.4 İntersitisyel akciğer bozukluğu, ilaca bağlı tanımlanmamış
J70.8 Diğer tanımlanmış dış etkenlere bağlı solunum durumları
J70.9 Tanımlanmamış dış etkenlere bağlı solunum durumları
J80 Yetişkin solunum distres sendromu (ARDS)
J80-J84 Esas olarak intersitisyumu tutan diğer solunum hastalıkları
J81 Akciğer ödemi
J82 Pulmoner eozinofili, başka yerde sınıflanmamış
J84 İntersitisyel akciğer hastalıkları, diğer
J84.0 Alveolar ve paryetoalveolar durumlar
J84.1 İntersitisyel akciğer hastalığı, diğer, fibrozisli
J84.8 İntersitisyel akciğer hastalıkları, diğer, tanımlanmış
J84.9 İntersitisyel pulmoner hastalık, tanımlanmamış
J85 Akciğer ve mediasten apsesi
J85-J86 Alt solunum yolunun süpüratif ve nekrotik hastalıkları
J85.0 Akciğerin gangren ve nekrozu
J85.1 Akciğer apsesi, pnömonili
J85.2 Akciğer apsesi, pnömonisiz
J85.3 Mediasten apsesi
J86 Piyotoraks
J86.0 Piyotoraks, fistüllü
J86.9 Piyotoraks, fistülsüz
J90 Plevra efüzyonu, başka yerde sınıflanmamış
J90-J94 Plevranın diğer hastalıkları
J91 Plevral efüzyon, başka yerde sınıflanmış durumlarda
J91* Plevral efüzyon, başka yerde sınıflanmış durumlarda
J92 Plevral plak
J92.0 Plevral plak, asbestoz ile birlikte
J92.9 Plevral plak, asbestoz olmadan
J93 Pnömotoraks
J93.0 Spontan pnömotoraks, basınçlı
J93.1 Spontan pnömotoraks, diğer
J93.8 Pnömotoraks, diğer
J93.9 Pnömotoraks, tanımlanmamış
J94 Plevral diğer durumlar
J94.0 Şilöz efüzyon
J94.1 Fibrotoraks
J94.2 Hemotoraks
J94.8 Plevral durumlar diğer, tanımlanmış
J94.9 Plevral durum, tanımlanmamış
J95 Solunum sistemi girişimleri sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
J95-J99 Solunum sisteminin diğer hastalıkları
J95.0 Trakeostominin fonksiyon bozukluğu
J95.1 Akut pulmoner yetmezlik, göğüs cerrahisi sonrası
J95.2 Akut pulmoner yetmezlik, torasik olmayan cerrahi sonrası
J95.3 Kronik pulmoner yetmezlik, cerrahi sonrası
J95.4 Mendelson sendromu
J95.5 Subglottik stenoz, girişim sonrası
J95.8 Girişim sonrası solunum bozuklukları, diğer
J95.9 Girişim sonrası solunum bozukluğu, tanımlanmamış
J96 Solunum yetmezliği, başka yerde sınıflanmamış
J96.0 Akut solunum yetmezliği
J96.1 Kronik solunum yetmezliği
J96.9 Solunum yetmezliği, tanımlanmamış
J98 Diğer solunum bozuklukları
J98.0 Bronş hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış
J98.1 Pulmoner kollaps
J98.2 İntersitisyel amfizem
J98.3 Kompensatuvar amfizem
J98.4 Akciğerin diğer hastalıkları
J98.5 Mediasten hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış
J98.6 Diyafragma bozuklukları
J98.8 Solunum bozuklukları diğer, tanımlanmış
J98.9 Solunum bozuklukları, tanımlanmamış
J99 Solunum bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
J99* Solunum bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
J99.0 Romatoid akciğer hastalığı
J99.0* Romatoid akciğer hastalığı (M05.1T)
J99.1 Solunum bozuklukları, diğer yaygın bağ dokusu bozukluklarında
J99.1* Solunum bozuklukları, diğer yaygın bağ dokusu bozukluklarında
J99.8 Solunum bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
J99.8* Solunum bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda