I Grubu ICD10 Hastalık Kodları
Kodu Adı
I00 Eklem romatizması, kalp tutulumu olmaksızın
I00-I02 Akut eklem romatizması
I00-I99 Dolaşım sistemi hastalıkları
I01 Eklem romatizması, kalp tutulumu ile birlikte
I01.0 Akut romatizmal perikardit
I01.1 Akut romatizmal endokardit
I01.2 Akut romatizmal miyokardit
I01.8 Akut romatizmal kalp hastalığı, diğer
I01.9 Akut romatizmal kalp hastalığı, tanımlanmamış
I02 Romatizmal kore
I02.0 Romatizmal kore, kalp tutulumu ile birlikte olan
I02.9 Romatizmal kore, kalp tutulumu olmaksızın
I05 Romatizmal mitral kapak hastalığı
I05-I09 Kronik romatizmal kalp hastalığı
I05.0 Mitral stenoz
I05.1 Romatizmal mitral yetmezlik
I05.2 Mitral stenoz, yetmezlikle birlikte
I05.8 Mitral kapak hastalıkları, diğer
I05.9 Mitral kapak hastalığı, tanımlanmamış
I06 Romatizmal aort kapağı hastalıkları
I06.0 Romatizmal aort stenozu
I06.1 Romatizmal aort yetmezliği
I06.2 Romatizmal aort stenozu, yetmezlikle birlikte
I06.8 Romatizmal aort kapağı hastalıkları, diğer
I06.9 Romatizmal aort kapağı hastalığı, tanımlanmamış
I07 Romatizmal trikuspid kapak hastalıkları
I07.0 Triküspid stenozu
I07.1 Triküspid yetmezliği
I07.2 Triküspid stenozu, yetmezlikle birlikte
I07.8 Triküspid kapak hastalıkları, diğer
I07.9 Triküspid kapak hastalığı, tanımlanmamış
I08 Birden fazla kapak hastalıkları
I08.0 Mitral ve aort kapaklarının bozuklukları
I08.1 Mitral ve triküspid kapak bozuklukları
I08.2 Aort ve triküspid kapak bozuklukları
I08.3 Mitral, aort ve triküspid kapakların kombine bozuklukları
I08.8 Birden fazla kapak hastalığı, diğer
I08.9 Birden fazla kapak hastalığı, tanımlanmamış
I09 Romatizmal kalp hastalıkları diğer
I09.0 Romatizmal miyokardit
I09.1 Endokardın romatizmal hastalıkları, kapak tanımlanmamış
I09.2 Kronik romatizmal perikardit
I09.8 Romatizmal kalp hastalıkları, diğer, tanımlanmış
I09.9 Romatizmal kalp hastalığı, tanımlanmamış
I10 Esansiyel (primer) hipertansiyon
I10-I15 Hipertansif hastalıklar
I11 Hipertansif kalp hastalığı
I11.0 Hipertansif kalp hastalığı, kalp yetmezliği (konjestif) ile birlikte
I11.9 Hipertansif kalp hastalığı, kalp yetmezliği (konjestif) olmaksızın
I12 Hipertansif böbrek hastalığı
I12.0 Hipertansif böbrek hastalığı, böbrek yetmezliği ile birlikte
I12.9 Hipertansif böbrek hastalığı, böbrek yetmezliği olmaksızın
I13 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
I13.0 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, kalp yetmezliği (konjestif) ile birlikte
I13.1 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, böbrek yetmezliği ile birlikte
I13.2 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, kalp (konjestif) ve böbrek yetmezliği ile birlikte
I15 Sekonder hipertansiyon
I15.0 Renovasküler hipertansiyon
I15.1 Sekonder hipertansiyon, diğer böbrek bozukluklarına bağlı
I15.2 Sekonder hipertansiyon, endokrin hastalıklara bağlı
I15.8 Sekonder hipertansiyon, diğer
I15.9 Sekonder hipertansiyon, tanımlanmamış
I20 Angina pektoris
I20-I25 İskemik kalp hastalıkları
I20.0 Unstable angina
I20.1 Angina pectoris, gösterilmiş spazm ile
I20.8 Angina pektoris?in diğer formları
I20.9 Angina pectoris, tanımlanmamış
I21 Akut miyokard enfarktüsü
I21.0 Ön duvar akut transmural miyokard enfarktüsü
I21.1 Alt duvar akut transmural miyokard enfarktüsü
I21.2 Akut transmural miyokard enfarktüsü diğer yerlerin
I21.3 Akut transmural miyokard enfarktüsü tanımlanmamış yerlerin
I21.4 Akut subendokardiyal miyokard enfarktüsü
I21.9 Akut miyokardiyal enfarktüs, tanımlanmamış
I22 Tekrarlayan (subsquent) miyokard enfarktüsü
I22.0 Tekrarlayan (subsquent) ön duvar miyokard enfarktüsü
I22.1 Tekrarlayan (subsquent) alt duvar miyokard enfarktüsü
I22.8 Tekrarlayan(subsquent) miyokard enfarktüsü sonuçları diğer yerlerin
I22.9 Tekrarlayan (subsquent) miyokard enfarktüsü, tanımlanmamış yerlerin
I23 Akut miyokard enfarktüsü sonrası bazı komplikasyonlar
I23.0 Hemoperikardiyum, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.1 Atrial septal defekt, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.2 Ventriküler septal defekt, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.3 Kalp duvar yırtığı, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu, hemoperikardiyum olmaksızın
I23.4 Chorda tendinea yırtığı, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.5 Papiller kas yırtığı, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.6 Atrium, aurikular appendiks ve ventriküllerin trombüsü, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.8 Akut miyokardiyal enfarktüs sonrası gelişen diğer komplikasyonlar
I24 Akut iskemik kalp hastalıkları diğer
I24.0 Koroner trombüs, miyokardiyal enfarktüs sonucu olmayan
I24.1 Dressler sendromu
I24.8 Akut iskemik kalp hastalığının diğer formları
I24.9 Akut iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış
I25 Kronik iskemik kalp hastalığı
I25.0 Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık
I25.1 Aterosklerotik kalp hastalığı
I25.2 Eski miyokard enfarktüsü
I25.3 Kalp anevrizması
I25.4 Koroner arter anevrizması
I25.5 İskemik kardiyopati
I25.6 Sessiz miyokardiyal iskemi
I25.8 Kronik iskemik kalp hastalığının diğer formları
I25.9 Kronik iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış
I26 Pulmoner embolizm
I26-I28 Pulmoner kalp hastalığı ve pulmoner dolaşım hastalıkları
I26.0 Pulmoner embolizm, akut kor pulmonale ile birlikte
I26.9 Pulmoner embolizm, akut kor pulmonale olmaksızın
I27 Pulmoner kalp hastalıkları, diğer
I27.0 Primer pulmoner hipertansiyon
I27.1 Kifoskolyotik kalp hastalığı
I27.2 Sekonder pulmoner hipertansiyon, diğer
I27.8 Pulmoner kalp hastalıkları, diğer, tanımlanmış
I27.9 Pulmoner kalp hastalığı, tanımlanmamış
I28 Pulmoner damarların diğer hastalıkları
I28.0 Pulmoner damarların arteriovenöz fistülü
I28.1 Pulmoner arter anevrizması
I28.8 Pulmoner damarların diğer tanımlanmış hastalıkları
I28.9 Pulmoner damarların hastalığı, tanımlanmamış
I30 Akut perikardit
I30-I52 Kalp hastalıklarının diğer formları
I30.0 Akut idiopatik perikardit, nonspesifik
I30.1 Enfektif perikardit
I30.8 Akut perikardit, diğer formları
I30.9 Akut perikardit, tanımlanmamış
I31 Perikardın diğer hastalıkları
I31.0 Kronik adezif perikardit
I31.1 Kronik konstriktif perikardit
I31.2 Hemoperikardium, başka yerde sınıflanmamış
I31.3 Perikardial effüzyon (enflamatuvar olmayan)
I31.8 Perikardiumun diğer tanımlanmış hastalıkları
I31.9 Perikard hastalığı, tanımlanmamış
I32 Perikardit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I32* Perikardit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I32.0 Perikardit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
I32.0* Perikardit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
I32.1 Perikardit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I32.1* Perikardit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I32.8 Perikardit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I32.8* Perikardit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I33 Akut ve subakut endokardit
I33.0 Akut ve subakut enfektif endokardit
I33.9 Akut endokardit, tanımlanmamış
I34 Mitral kapak bozuklukları, romatizmal olmayan
I34.0 Mitral kapak yetmezliği
I34.1 Mitral kapak prolapsusu
I34.2 Romatizmal olmayan mitral kapak stenozu
I34.8 Romatizmal olmayan mitral kapak bozuklukları, diğer
I34.9 Romatizmal olmayan mitral kapak bozukluğu, tanımlanmamış
I35 Aortik kapak bozuklukları, romatizmal olmayan
I35.0 Aortik kapak stenozu
I35.1 Aortik kapak yetmezliği
I35.2 Aortik kapak stenozu, yetmezlikle birlikte
I35.8 Aortik kapak diğer bozuklukları
I35.9 Aortik kapak bozukluğu, tanımlanmamış
I36 Trikuspid kapak bozuklukları, romatizmal olmayan
I36.0 Romatizmal olmayan triküspid kapak stenozu
I36.1 Romatizmal olmayan triküspid kapak yetmezliği
I36.2 Romatizmal olmayan triküspid kapak stenozu, yetmezlikle birlikte
I36.8 Romatizmal olmayan triküspid kapak diğer bozuklukları
I36.9 Romatizmal olmayan triküspid kapak bozukluğu, tanımlanmamış
I37 Pulmoner kapak bozuklukları
I37.0 Pulmoner kapak stenozu
I37.1 Pulmoner kapak yetmezliği
I37.2 Pulmoner kapak stenozu, yetmezlikle
I37.8 Pulmoner kapak diğer bozuklukları
I37.9 Pulmoner kapak bozukluğu, tanımlanmamış
I38 Endokardit, kapak tanımlanmamış
I39 Endokardit ve kalp kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39* Endokardit ve kalp kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.0 Mitral kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.0* Mitral kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.1 Aortik kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.1* Aortik kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.2 Triküspid kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.2* Triküspid kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.3 Pulmoner kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.3* Pulmoner kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.4 Birden fazla kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.4* Birden fazla kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.8 Endokardit, kapak tanımlanmamış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.8* Endokardit, kapak tanımlanmamış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I40 Akut miyokardit
I40.0 Enfektif miyokardit
I40.1 İzole miyokardit
I40.8 Akut miyokarditler, diğer
I40.9 Akut miyokardit, tanımlanmamış
I41 Miyokardit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I41* Miyokardit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I41.0 Miyokardit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
I41.0* Miyokardit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
I41.1 Miyokardit, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
I41.1* Miyokardit, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
I41.2 Miyokardit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I41.2* Miyokardit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I41.8 Miyokardit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I41.8* Miyokardit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I42 Kardiyomiyopati
I42.0 Dilate kardiyomiyopati
I42.1 Obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati
I42.2 Hipertrofik diğer kardiyomiyopatiler
I42.3 Endokardiyal (eozinofilik) hastalık
I42.4 Endokardiyal fibroelastozis
I42.5 Restrüktif diğer kardiyomiyopatiler
I42.6 Alkolik kardiyomiyopati
I42.7 Kardiyomiyopatiler, ilaçlar ve diğer dış etkenlere bağlı
I42.8 Kardiyomiyopatiler, diğer
I42.9 Kardiyomiyopati, tanımlanmamış
I43 Kardiyomiyopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I43* Kardiyomiyopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I43.0 Kardiyomiyopati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I43.0* Kardiyomiyopati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I43.1 Kardiyomiyopati, metabolik hastalıklarda
I43.1* Kardiyomiyopati, metabolik hastalıklarda
I43.2 Kardiyomiyopati, nütrisyonel hastalıklarda
I43.2* Kardiyomiyopati, nütrisyonel hastalıklarda
I43.8 Kardiyomiyopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I43.8* Kardiyomiyopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I44 Atriyoventriküler ve sol anadal-dal bloğu
I44.0 Atriyoventriküler blok, birinci derece
I44.1 Atriyoventriküler blok, ikinci derece
I44.2 Atriyoventriküler blok, komplet
I44.3 Atriyoventriküler bloklar, diğer ve tanımlanmamış
I44.4 Sol anterior fasiküler blok
I44.5 Sol posterior fasiküler blok
I44.6 Fasiküler blok, diğer ve tanımlanmamış
I44.7 Sol-dal bloğu, tanımlanmamış
I45 İleti bozuklukları diğer
I45.0 Sağ fasiküler blok
I45.1 Sağ-dal bloğu diğer ve tanımlanmamış
I45.2 Bifasiküler blok
I45.3 Trifasiküler blok
I45.4 İntraventriküler blok, nonspesifik
I45.5 Kalp blokları diğer, tanımlanmış
I45.6 Ön-uyarılma sendromu
I45.8 İleti bozuklukları diğer, tanımlanmış
I45.9 İleti bozuklukları, tanımlanmamış
I46 Kardiyak arrest
I46.0 Kardiyak arrest, başarılı resüssitasyonun yapıldığı
I46.1 Ani kardiyak ölüm
I46.9 Kardiyak arrest, tanımlanmamış
I47 Paroksismal taşikardi
I47.0 Re-entran ventriküler aritmi
I47.1 Supraventriküler taşikardi
I47.2 Ventriküler taşikardi
I47.9 Paroksismal taşikardi, tanımlanmamış
I48 Atrial fibrilasyon ve flutter
I49 Kardiyak aritmiler, diğer
I49.0 Ventriküler fibrilasyon ve flutter
I49.1 Atrial prematür depolarizasyon
I49.2 Junctional prematür depolarizasyon
I49.3 Ventriküler prematür depolarizasyon
I49.4 Prematür depolarizasyon, diğer ve tanımlanmamış
I49.5 Hasta sinüs sendromu
I49.8 Kardiyak aritmiler diğer, tanımlanmış
I49.9 Kardiyak aritmi, tanımlanmamış
I50 Kalp yetmezliği
I50.0 Konjestif kalp yetmezliği
I50.1 Sol ventrikül yetmezliği
I50.9 Kalp yetmezliği, tanımlanmamış
I51 Kalp hastalıklarının komplikasyonları ve sınırları belirsiz tanımları
I51.0 Kardiak septal defekt, kazanılmış
I51.1 Korda tendinea rüptürü, başka yerde sınıflanmamış
I51.2 Papiller kas rüptürü, başka yerde sınıflanmamış
I51.3 İntrakardiyak trombozis, başka yerde sınıflanmamış
I51.4 Miyokardit, tanımlanmamış
I51.5 Miyokardiyal dejenerasyon
I51.6 Kardiyovasküler hastalık, tanımlanmamış
I51.7 Kardiyomegali
I51.8 Kalp hastalıkları, diğer sınırları belirsiz
I51.9 Kalp hastalığı, tanımlanmamış
I52 Kalp diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I52* Kalp diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I52.0 Kalbin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
I52.0* Kalbin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
I52.1 Kalbin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I52.1* Kalbin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I52.8 Kalbin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I52.8* Kalbin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I60 Subaraknoid hemoraji
I60-I69 Serebrovasküler hastalıklar
I60.0 Subaraknoid hemoraji, karotid sifon ve bifürkasyondan kaynaklanan
I60.1 Subaraknoid hemoraji, orta serebral arterden kaynaklanan
I60.2 Subaraknoid hemoraji, ön kominikan arterden kaynaklanan
I60.3 Subaraknoid hemoraji, arka kominikan arterden kaynaklanan
I60.4 Subaraknoid hemoraji, baziler arterden kaynaklanan
I60.5 Subaraknoid hemoraji, vertebral arterden kaynaklanan
I60.6 Subaraknoid hemoraji, diğer kafa içi arterlerden kaynaklanan
I60.7 Subaraknoid hemorajiler, kafa içi arterlerden kaynaklanan, tanımlanmamış
I60.8 Subaraknoid diğer hemorajiler
I60.9 Subaraknoid hemoraji, tanımlanmamış
I61 İntraserebral hemoraji
I61.0 Hemisferde intraserebral hemoraji, subkortikal
I61.1 Hemisferde intraserebral hemoraji, kortikal
I61.2 Hemisferde intraserebral hemoraji, tanımlanmamış
I61.3 İntraserebral hemoraji, beyin sapında
I61.4 İntraserebral hemoraji, serebellumda
I61.5 İntraserebral hemoraji, intraventriküler
I61.6 İntraserebral hemoraji, birden fazla lokalizasyonlu
I61.8 İntraserebral diğer hemorajiler
I61.9 İntraserebral hemoraji, tanımlanmamış
I62 Kafa içi travmatik olmayan diğer hemoraji
I62.0 Subdural hemoraji (akut) (travmatik olmayan)
I62.1 Ekstradural hemoraji travmatik olmayan
I62.9 İntrakranial hemoraji (travmatik olmayan), tanımlanmamış
I63 Serebral enfarktüs
I63.0 Serebral enfarktüs, preserebral arter trombozuna bağlı
I63.1 Serebral enfarktüs, preserebral arter embolizmine bağlı
I63.2 Serebral enfarktüs, preserebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı
I63.3 Serebral enfarktüs, serebral arterlerin trombozuna bağlı
I63.4 Serebral enfarktüs, serebral arterlerin embolizmine bağlı
I63.5 Serebral enfarktüs, serebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon ve stenoza bağlı
I63.6 Serebral enfarktüs, serebral venlerin piyojenik olmayan trombozuna bağlı
I63.8 Serebral diğer enfarktüsler
I63.9 Serebral enfarktüs, tanımlanmamış
I64 İnme, hemoraji veya enfarktüs olarak tanımlanmamış
I65 Preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayan
I65.0 Vertebral arterin oklüzyon ve stenozu
I65.1 Baziler arterin oklüzyon ve stenozu
I65.2 Karotid arterin oklüzyon ve stenozu
I65.3 Birden fazla ve bilateral preserebral arterin oklüzyon ve stenozu
I65.8 Preserebral arterlerin oklüzyon ve diğer stenozu
I65.9 Preserebral arterin oklüzyon ve stenozu, tanımlanmamış
I66 Serebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayan
I66.0 Medial serebral arterin oklüzyon ve stenozu
I66.1 Anterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu
I66.2 Posterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu
I66.3 Serebellar arterlerin oklüzyon ve stenozu
I66.4 Birden fazla ve bilateral serebral arterin oklüzyon ve stenozu
I66.8 Serebral arterlerin oklüzyon ve diğer stenozu
I66.9 Serebral arterin oklüzyon ve stenozu, tanımlanmamış
I67 Serebrovasküler hastalıklar, diğer
I67.0 Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamış
I67.1 Serebral anevrizma, rüptüre olmamış
I67.2 Serebral ateroskleroz
I67.3 İlerleyici vasküler lökoensefalopati
I67.4 Hipertansif ensefalopati
I67.5 Moyamoya hastalığı
I67.6 Kafa içi venöz sistemin piyojenik olmayan trombozu
I67.7 Serebral arterit başka yerde sınıflanmamış
I67.8 Serebrovasküler hastalıklar diğer, tanımlanmış
I67.9 Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamış
I68 Serebrovasküler bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I68* Serebrovasküler bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I68.0 Serebral amiloid anjiyopati
I68.0* Serebral amiloid anjiyopati (E85.- T)
I68.1 Serebral arterit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I68.1* Serebral arterit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I68.2 Serebral arterit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I68.2* Serebral arterit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I68.8 Serebrovasküler bozukluklar, diğer, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I68.8* Serebrovasküler bozuklukları diğer, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I69 Serebrovasküler hastalık sekeli
I69.0 Subaraknoid hemoraji sekeli
I69.1 İntraserebral hemoraji sekeli
I69.2 Kafa içi hemoraji sekelleri diğer, travmatik olmayan
I69.3 Serebral enfarktüs sekeli
I69.4 İnme sekeli, hemoraji veya enfarktüs olarak tanımlanmamış
I69.8 Serebrovasküler hastalıkların sekelleri diğer ve tanımlanmamış
I70 Ateroskleroz
I70-I79 Arter, arteriol ve kapillerlerin hastalıkları
I70.0 Aorta aterosklerozu
I70.1 Renal arter aterosklerozu
I70.2 Ekstremite arterlerinin aterosklerozu
I70.8 Arterlerin diğer aterosklerozu
I70.9 Yaygın ve tanımlanmamış ateroskleroz
I71 Aort anevrizma ve diseksiyonu
I71.0 Aorta diseksiyonu [herhangi bir kısmının]
I71.1 Torasik aorta anevrizması, rüptüre
I71.2 Torasik aorta anevrizması, rüptür olmaksızın
I71.3 Abdominal aorta anevrizması, rüptüre
I71.4 Abdominal aorta anevrizması, rüptür olmaksızın
I71.5 Torakoabdominal aorta anevrizması, rüptüre
I71.6 Torakoabdominal aorta anevrizması, rüptür olmaksızın
I71.8 Aorta tanımlanmamış bölgesinin anevrizması, rüptüre
I71.9 Aorta tanımlanmamış bölgesinin anevrizması, rüptür olmaksızın
I72 Anevrizmalar, diğer
I72.0 Karotid arter anevrizması
I72.1 Üst ekstremite arter anevrizması
I72.2 Renal arter anevrizması
I72.3 İliak arter anevrizması
I72.4 Alt ekstremite arter anevrizması
I72.8 Arterlerin anevrizması diğer, tanımlanmış
I72.9 Tanımlanmamış yerlerin anevrizması
I73 Periferik vasküler hastalıklar diğer
I73.0 Raynaud sendromu
I73.1 Tromboanjitis obliterans [Buerger]
I73.8 Periferik vasküler hastalıklar diğer, tanımlanmış
I73.9 Periferik vasküler hastalık, tanımlanmamış
I74 Arteriyel embolizm ve tromboz
I74.0 Abdominal aorta embolizm ve trombozu
I74.1 Aortanın diğer ve tanımlanmayan kısımlarının embolizm ve trombozu
I74.2 Üst ekstremite arterlerinin embolizm ve trombozu
I74.3 Alt ekstremite arterlerinin embolizm ve trombozu
I74.4 Ekstremite arterlerinin embolizm ve trombozu, tanımlanmamış
I74.5 İliak arterin embolizm ve trombozu
I74.8 Arterlerin embolizm ve diğer trombozu
I74.9 Arterlerin embolizm ve trombozu, tanımlanmamış
I77 Arterler ve arteriollerin diğer bozuklukları
I77.0 Arteriovenöz fistül, kazanılmış
I77.1 Arter striktürü
I77.2 Arter rüptürü
I77.3 Arteriyel fibromusküler displazi
I77.4 Çöliak arter kompresyonu sendromu
I77.5 Arter nekrozu
I77.6 Arteritis, tanımlanmamış
I77.8 Arterler ve arteriollerin diğer tanımlanmış bozuklukları
I77.9 Arterler ve arteriollerin bozuklukları, tanımlanmamış
I78 Kapiller damarların hastalıkları
I78.0 Herediter hemorajik telenjiektazi
I78.1 Nevüs, neoplastik olmayan
I78.8 Kapiller damarların diğer hastalıkları
I78.9 Kapiller damarların hastalığı, tanımlanmamış
I79 Arter, arteriol ve kapiller damarların bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I79* Arter, arteriol ve kapiller damarların bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I79.0 Aort anevrizması, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I79.0* Aort anevrizması, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I79.1 Aortit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I79.1* Aortit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I79.2 Periferal anjiopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I79.2* Periferal anjiopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I79.8 Arter, arteriol ve kapiller damarların diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I79.8* Arter, arteriol ve kapiller damarların diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I80 Flebit ve tromboflebit
I80-I89 Ven, lenfatik damar ve lenf nodu hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış
I80.0 Alt ekstremite yüzeyel damarlarının flebit ve tromboflebiti
I80.1 Femoral ven flebit ve tromboflebiti
I80.2 Alt ekstremite diğer derin damarlarının flebit ve tromboflebiti
I80.3 Alt ekstemite flebit ve tromboflebiti, tanımlanmamış
I80.8 Flebit ve tromboflebit, diğer yerlerin
I80.9 Flebit ve tromboflebit, tanımlanmamış yerlerin
I81 Portal ven trombozu
I82 Venöz emboli ve tromboz diğer
I82.0 Budd-Chiari sendromu
I82.1 Tromboflebitis migrans
I82.2 Vena kava embolisi ve trombozu
I82.3 Renal venin embolisi ve trombozu
I82.8 Emboli ve tromboz, diğer tanımlanmış venlerin
I82.9 Emboli ve tromboz, tanımlanmamış venlerin
I83 Alt ekstremitenin variköz venleri
I83.0 Alt ekstremitenin variköz venleri, ülserli
I83.1 Alt ekstremitenin variköz venleri, enflamasyonla birlikte
I83.2 Ülser ve enflamasyonla birlikte alt ekstremitenin variköz venleri
I83.9 Ülser veya enflamasyon olmadan alt ekstremitenin variköz venleri
I84 Hemoroidler
I84.0 İnternal tromboze hemoroidler
I84.1 İnternal hemoroidler, diğer komplikasyonlarla birlikte
I84.2 Komplikasyonsuz internal hemoroidler
I84.3 Eksternal tromboze hemoroidler
I84.4 Eksternal hemoroidler, diğer komplikasyonlarla birlikte
I84.5 Eksternal hemoroidler, komplikasyonsuz
I84.6 Rezidüel hemoroidal deri torbacıkları
I84.7 Tromboze hemoroidler, tanımlanmamış
I84.8 Hemoroidler, diğer komplikasyonlarla birlikte, tanımlanmamış
I84.9 Hemoroidler, tanımlanmamış komplikasyonsuz
I85 Özofagus varisleri
I85.0 Özofagus varisleri, kanamalı
I85.9 Özofagus varisleri, kanamasız
I86 Variköz venler, diğer yerlerin
I86.0 Sublingual varisler
I86.1 Varikosel
I86.2 Pelvik varisler
I86.3 Vulval varisler
I86.4 Gastrik varisler
I86.8 Varikoz venleri, diğer tanımlanmış yerlerin
I87 Venlerin diğer bozuklukları
I87.0 Postflebitik sendrom
I87.1 Venlerin kompresyonu
I87.2 Venöz yetersizlik (kronik) (periferik)
I87.8 Venlerin diğer tanımlanmış bozuklukları
I87.9 Ven bozuklukları, tanımlanmamış
I88 Lenfadenit, nonspesifik
I88.0 Mezenterik lenfadenit , nonspesifik
I88.1 Kronik lenfadenit, mezenterik hariç
I88.8 Lenfadenitler diğer, nonspesifik
I88.9 Lenfadenit, nonspesifik, tanımlanmamış
I89 Lenfatik damarlar ve lenf nodlarının bozuklukları, diğer enfektif olmayan
I89.0 Lenfödem, başka yerde sınıflanmamış
I89.1 Lenfanjit
I89.8 Lenfatik damarları ve lenf nodlarının diğer tanımlanmış enfektif olmayan bozuklukları
I89.9 Lenfatik damarlar ve lenf nodlarının enfektif olmayan bozuklukları, tanımlanmamış
I95 Hipotansiyon
I95-I99 Dolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
I95.0 İdiopatik hipotansiyon
I95.1 Ortostatik hipotansiyon
I95.2 Hipotansiyon, ilaçlara bağlı
I95.8 Hipotansiyonlar, diğer
I95.9 Hipotansiyon, tanımlanmamış
I97 Dolaşım sisteminin girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
I97.0 Postkardiyotomi sendromu
I97.1 Kardiak cerrahi sonrası diğer fonksiyonel bozukluklar
I97.2 Postmastektomi lenfödem sendromu
I97.8 Dolaşım sisteminin diğer girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
I97.9 Dolaşım sisteminin girişim sonrası bozuklukları, tanımlanmamış
I98 Dolaşım sisteminin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I98* Dolaşım sisteminin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I98.0 Kardiyovasküler sifiliz
I98.0* Kardiyovasküler sifiliz
I98.1 Kardiyovasküler bozukluklar,başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I98.1* Kardiyovasküler bozukluklar,başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I99 Dolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları