H Grubu ICD10 Hastalık Kodları
Kodu Adı
H00 Arpacık ve şalazyon
H00-H06 Göz kapağı, lakrimal sistem ve orbita bozuklukları
H00-H59 Göz ve adnekslerinin hastalıkları
H00.0 Arpacık ve göz kapağının diğer derin enflamasyonu
H00.1 Şalazyon
H01 Göz kapağının diğer enflamasyonu
H01.0 Blefarit
H01.1 Göz kapağının enfeksiyöz olmayan dermatozları
H01.8 Göz kapağının diğer tanımlanmış enflamasyonu
H01.9 Göz kapağının enflamasyonu, tanımlanmamış
H02 Göz kapağının diğer bozuklukları
H02.0 Göz kapağının entropiyon ve trikiazisi
H02.1 Göz kapağının ektropiyonu
H02.2 Lagoftalmi
H02.3 Blefaroşalazis
H02.4 Göz kapağında ptozis
H02.5 Göz kapağı fonksiyonlarını etkileyen diğer bozukluklar
H02.6 Göz kapağının ksantalezması
H02.7 Göz kapağı ve perioküler bölgenin diğer dejeneratif bozuklukları
H02.8 Göz kapağının diğer tanımlanmış bozuklukları
H02.9 Göz kapağı bozukluğu, tanımlanmamış
H03 Göz kapağı bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H03* Göz kapağı bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H03.0 Göz kapağının parazitik enfestasyonu, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H03.0* Göz kapağının parazitik enfestasyonu, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H03.1 Göz kapağı tutulumu, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz hastalıklarda
H03.1* Göz kapağı tutulumu, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz hastalıklarda
H03.8 Göz kapağının tutulumu, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
H03.8* Göz kapağının tutulumu, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
H04 Lakrimal sistem bozuklukları
H04.0 Dakriyoadenit
H04.1 Lakrimal bezin diğer bozuklukları
H04.2 Epifora
H04.3 Lakrimal pasajının akut ve tanımlanmamış enflamasyonu
H04.4 Lakrimal pasajın kronik enflamasyonu
H04.5 Lakrimal pasajda stenoz ve yetmezlik
H04.6 Lakrimal pasajın diğer değişiklikleri
H04.8 Lakrimal sistemin diğer bozuklukları
H04.9 Lakrimal sistemin bozuklukları, tanımlanmamış
H05 Orbita bozuklukları
H05.0 Orbitanın akut enflamasyonu
H05.1 Orbitanın kronik enflamatuvar bozuklukları
H05.2 Ekzoftalmik durumlar
H05.3 Orbita deformitesi
H05.4 Enoftalmi
H05.5 Orbitanın penetran yaralanması sonrasında kalmış (eski) yabancı cisim
H05.8 Orbitanın diğer bozuklukları
H05.9 Orbita bozuklukları, tanımlanmamış
H06 Lakrimal sistem ve orbita bozuklukları, başka yerde
H06* Lakrimal sistem ve orbita bozuklukları, başka yerde
H06.0 Lakrimal sistem bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H06.0* Lakrimal sistem bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H06.1 Orbitanın parazitik enfestasyonu, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H06.1* Orbitanın parazitik enfestasyonu, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H06.2 Distiroid ekzoftalmus
H06.2* Distiroid ekzoftalmus (E05.- T)
H06.3 Orbitanın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H06.3* Orbitanın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H10 Konjonktivit
H10-H13 Konjonktiva bozuklukları
H10.0 Mukopürülan konjonktivit
H10.1 Akut atopik konjonktivit
H10.2 Akut konjonktivitler, diğer
H10.3 Akut konjonktivit, tanımlanmamış
H10.4 Kronik konjonktivit
H10.5 Blefarokonjonktivit
H10.8 Konjonktivitler, diğer
H10.9 Konjonktivit, tanımlanmamış
H11 Konjonktivanın diğer bozuklukları
H11.0 Pterjiyum
H11.1 Konjonktival dejenerasyon ve birikimler
H11.2 Konjonktival skarlar
H11.3 Konjonktival hemoraji
H11.4 Konjonktival vasküler bozukluklar ve kistler, diğer
H11.8 Konjonktiva bozuklukları diğer, tanımlanmış
H11.9 Konjonktival bozukluk, tanımlanmamış
H13 Konjonktiva bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H13* Konjonktiva bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H13.0 Konjonktivanın filaryal enfeksiyonu
H13.0* Konjonktivanın filaryal enfeksiyonu (B74.- T)
H13.1 Konjonktivit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
H13.1* Konjonktivit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
H13.2 Konjonktivit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
H13.2* Konjonktivit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
H13.3 Oküler pemfigoid
H13.3* Oküler pemfigoid (L12.-T)
H13.8 Konjonktivanın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H13.8* Konjonktivanın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H15 Sklera bozuklukları
H15-H22 Sklera, kornea, iris ve siliyer cisim bozuklukları
H15.0 Sklerit
H15.1 Episklerit
H15.8 Skleranın diğer bozuklukları
H15.9 Skleral bozukluk, tanımlanmamış
H16 Keratit
H16.0 Kornea ülseri
H16.1 Diğer yüzeysel keratitler, konjonktivitsiz
H16.2 Keratokonjonktivit
H16.3 İnterstisyel ve derin keratit
H16.4 Kornea neovaskülerizasyonu
H16.8 Keratitler, diğer
H16.9 Keratit, tanımlanmamış
H17 Korneal skarlar ve opasiteler
H17.0 Lökom aderan
H17.1 Santral kornea opasitesi, diğer
H17.8 Kornea skar ve opasiteleri, diğer
H17.9 Korneada skar ve opasite, tanımlanmamış
H18 Korneanın diğer bozuklukları
H18.0 Korneal pigmentasyon ve birikimler
H18.1 Büllöz keratopati
H18.2 Korneal ödem, diğer
H18.3 Korneal membranda değişiklikler
H18.4 Korneal dejenerasyon
H18.5 Kalıtsal kornea distrofileri
H18.6 Keratokonus
H18.7 Kornea deformiteleri, diğer
H18.8 Korneanın diğer tanımlanmış bozuklukları
H18.9 Kornea bozukluğu, tanımlanmamış
H19 Sklera ve kornea bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H19* Sklera ve kornea bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H19.0 Sklerit ve episklerit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H19.0* Sklerit ve episklerit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H19.1 Herpesviral keratit ve keratokonjonktivit
H19.1* Herpesviral keratit ve keratokonjonktivit (B00.5T)
H19.2 Keratit ve keratokonjonktivit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
H19.2* Keratit ve keratokonjonktivit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
H19.3 Keratit ve keratokonjonktivit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
H19.3* Keratit ve keratokonjonktivit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
H19.8 Kornea ve skleranın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H19.8* Kornea ve skleranın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış
H20 İridosiklit
H20.0 Akut ve subakut iridosiklit
H20.1 Kronik iridosiklit
H20.2 Lense bağlı iridosiklit
H20.8 İridosiklit, diğer
H20.9 İridosiklit, tanımlanmamış
H21 İris ve siliyer cismin diğer bozuklukları
H21.0 Hifema
H21.1 İris ve silier cismin diğer vasküler bozuklukları
H21.2 İris ve siliyer cismin dejenerasyonu
H21.3 İris, siliyer cisim ve ön kamaranın kisti
H21.4 Pupiller membranlar
H21.5 İris ve siliyer cismin diğer yapışma ve kopmaları
H21.8 İris ve siliyer cismin diğer tanımlanmış bozuklukları
H21.9 İris ve siliyer cisim bozukluğu, tanımlanmamış
H22 İris ve siliyer cisim bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H22* İris ve siliyer cisim bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H22.0 İridosiklit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
H22.0* İridosiklit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
H22.1 İridosiklit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
H22.1* İridosiklit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
H22.8 İris ve siliyer cismin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H22.8* İris ve siliyer cismin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H25 Senil katarakt
H25-H28 Lens bozuklukları
H25.0 Senil incipient katarakt
H25.1 Senil nükleer katarakt
H25.2 Senil katarakt, Morgagnian tip,
H25.8 Senil katarakt, diğer
H25.9 Senil katarakt, tanımlanmamış
H26 Katarakt, diğer
H26.0 İnfantil, juvenil ve presenil katarakt
H26.1 Travmatik katarakt
H26.2 Komplike katarakt
H26.3 İlaca bağlı katarakt
H26.4 Katarakt cerrahisi sonrası katarakt
H26.8 Kataraktlar diğer, tanımlanmış
H26.9 Katarakt, tanımlanmamış
H27 Lensin diğer bozuklukları
H27.0 Afaki
H27.1 Lens dislokasyonu
H27.8 Lensin diğer tanımlanmış bozuklukları
H27.9 Lens bozukluğu, tanımlanmamış
H28 Katarakt ve lensin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H28* Katarakt ve lensin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H28.0 Diyabetik katarakt (ortak dördüncü karakter.3 ile)
H28.0* Diyabetik katarakt (E10-E14T ortak dördüncü karakter.3 ile)
H28.1 Katarakt, diğer endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklarda
H28.1* Katarakt, diğer endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklarda
H28.2 Katarakt, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
H28.2* Katarakt, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
H28.8 Lensin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H28.8* Lensin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H30 Korioretinal enflamasyon
H30-H36 Koroid ve retina bozuklukları
H30.0 Fokal korioretinal enflamasyon
H30.1 Yaygın korioretinal enflamasyon
H30.2 Posterior siklit
H30.8 Korioretinal enflamasyonlar, diğer
H30.9 Korioretinal enflamasyon, tanımlanmamış
H31 Koroidin diğer bozuklukları
H31.0 Korioretinal skarlar
H31.1 Koroidal dejenerasyon
H31.2 Kalıtsal koroidal distrofi
H31.3 Koroid hemorajisi ve yırtılması
H31.4 Koroid dekolmanı
H31.8 Koroidin diğer tanımlanmış bozuklukları
H31.9 Koroid bozukluğu, tanımlanmamış
H32 Korioretinal bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H32* Korioretinal bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H32.0 Korioretinal enflamasyon, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
H32.0* Korioretinal enflamasyon, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
H32.8 Korioretinal diğer bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H32.8* Korioretinal diğer bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H33 Retina dekolmanı ve yırtıklar
H33.0 Retina dekolmanı, retinal yırtıklı
H33.1 Retinoşizis ve retina kistleri
H33.2 Seröz retina dekolmanı
H33.3 Dekolmansız retinal yırtık
H33.4 Traksiyonel retina dekolmanı
H33.5 Retina dekolmanları, diğer
H34 Retina damar tıkanıklıkları
H34.0 Geçici retinal arter tıkanıklığı
H34.1 Santral retinal arter tıkanıklığı
H34.2 Retinal arter tıkanıklıkları, diğer
H34.8 Retinal vasküler tıkanıklıklar, diğer
H34.9 Retinal vasküler tıkanıklık, tanımlanmamış
H35 Retina bozuklukları, diğer
H35.0 Background retinopati ve retina damar değişiklikleri
H35.1 Prematüre retinopatisi
H35.2 Proliferatif retinopati, diğer
H35.3 Maküla ve arka kutbun dejenerasyonu
H35.4 Periferik retinal dejenerasyon
H35.5 Kalıtsal retinal distrofi
H35.6 Retinal hemoraji
H35.7 Retina tabakalarında ayrılma
H35.8 Retina bozuklukları diğer, tanımlanmış
H35.9 Retinal bozukluk, tanımlanmamış
H36 Retinal bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H36* Retinal bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H36.0 Diyabetik retinopati (ortak dördüncü karakter.3 ile birlikte)
H36.0* Diyabetik retinopati (E10-E14T ortak dördüncü karakter.3 ile birlikte)
H36.8 Retinal diğer bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H36.8* Retinal diğer bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H40 Glokom
H40-H42 Glokom
H40.0 Glokom şüphesi
H40.1 Primer açık açılı glokom
H40.2 Primer kapalı açılı glokom
H40.3 Göz travmasına bağlı sekonder glokom
H40.4 Göz inflamasyonuna bağlı sekonder glokom
H40.5 Diğer göz bozukluklarına bağlı sekonder glokom
H40.6 İlaca bağlı glokom
H40.8 Glokom, diğer
H40.9 Glokom, tanımlanmamış
H42 Glokom, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H42* Glokom, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H42.0 Glokom, endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklarda
H42.0* Glokom, endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklarda
H42.8 Glokom, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
H42.8* Glokom, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
H43 Vitreus bozuklukları
H43-H45 Vitreus ve göz küresi bozuklukları
H43.0 Vitreus prolapsusu
H43.1 Vitreus hemorajisi
H43.2 Vitreus içinde kristal depozitler
H43.3 Vitreus opasiteleri, diğer
H43.8 Vitreusun diğer bozuklukları
H43.9 Vitreus bozukluğu, tanımlanmamış
H44 Göz küresi bozuklukları
H44.0 Pürülan endoftalmi
H44.1 Endoftalmi, diğer
H44.2 Dejeneratif miyopi
H44.3 Göz küresinin diğer dejeneratif bozuklukları
H44.4 Gözde hipotoni
H44.5 Göz küresinin dejenere durumları
H44.6 İntraoküler yabancı cisim (eski), manyetik
H44.7 İntraoküler yabancı cisim (eski), manyetik olmayan
H44.8 Göz küresinin diğer bozuklukları
H44.9 Göz küresi bozukluğu, tanımlanmamış
H45 Vitreus ve göz küresinin bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H45* Vitreus ve göz küresinin bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H45.0 Vitreus hemorajisi, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H45.0* Vitreus hemorajisi, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H45.1 Endoftalmi, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H45.1* Endoftalmi, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H45.8 Vitreus ve göz küresinin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H45.8* Vitreus ve göz küresinin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H46 Optik nevrit
H46-H48 Optik sinir ve görme yollarının bozuklukları
H47 Optik [2.] sinir ve görme yollarının diğer bozuklukları
H47.0 Optik sinir bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
H47.1 Papil ödemi, tanımlanmamış
H47.2 Optik atrofi
H47.3 Optik diskin diğer bozuklukları
H47.4 Optik kiazma bozuklukları
H47.5 Görme yolları bozuklukları, diğer
H47.6 Görme korteksi bozuklukları
H47.7 Görme yolları bozukluğu, tanımlanmamış
H48 Optik [2.] sinir ve görme yolları bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H48* Optik [2.] sinir ve görme yolları bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H48.0 Optik atrofi, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H48.0* Optik atrofi, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H48.1 Retrobulber nevrit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H48.1* Retrobulber nevrit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H48.8 Optik sinir ve görme yollarının diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H48.8* Optik sinir ve görme yollarının diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H49 Paralitik strabismus
H49-H52 Göz kasları, binoküler hareket, akomodasyon ve refraksiyon bozuklukları
H49.0 Üçüncü [okülomotor] sinir felci
H49.1 Dördüncü [troklear] sinir felci
H49.2 Altıncı [abdusens] sinir felci
H49.3 Total (eksternal) oftalmopleji
H49.4 Progresif eksternal oftalmopleji
H49.8 Paralitik strabismus, diğer
H49.9 Paralitik strabismus, tanımlanmamış
H50 Strabismus, diğer
H50.0 Konverjan konkomitan strabismus
H50.1 Diverjan konkomitan strabismus
H50.2 Vertikal strabismus
H50.3 İntermittan heterotropya
H50.4 Heterotropi, diğer ve tanımlanmamış
H50.5 Heteroforya
H50.6 Mekanik strabismus
H50.8 Strabismus diğer, tanımlanmış
H50.9 Strabismus, tanımlanmamış
H51 Binoküler hareketin diğer bozuklukları
H51.0 Konjuge bakış felci
H51.1 Konverjans yetmezliği ve fazlalığı
H51.2 İnternükleer oftalmopleji
H51.8 Binoküler hareketin diğer tanımlanmış bozuklukları
H51.9 Binoküler hareket bozukluğu, tanımlanmamış
H52 Refraksiyon ve akomodasyon bozuklukları
H52.0 Hipermetropi
H52.1 Miyopi
H52.2 Astigmatizma
H52.3 Anizometri ve anizekoni
H52.4 Presbiyopi
H52.5 Akomodasyon bozuklukları
H52.6 Refraksiyonun diğer bozuklukları
H52.7 Refraksiyon bozukluğu, tanımlanmamış
H53 Görme bozuklukları
H53-H54 Görme bozuklukları ve körlük
H53.0 Anopsisiz ambliyopi
H53.1 Subjektif görme bozuklukları
H53.2 Diplopi
H53.3 Binoküler görmenin diğer bozuklukları
H53.4 Görme alanı defektleri
H53.5 Renkli görme bozuklukları
H53.6 Gece körlüğü
H53.8 Görme bozuklukları, diğer
H53.9 Görme bozukluğu, tanımlanmamış
H54 Körlük ve az görme
H54.0 Her iki gözde körlük
H54.1 Tek gözde körlük, diğer gözde görme azlığı
H54.2 Her iki gözde az görme
H54.3 Her iki gözde nitelendirilmemiş görme kaybı
H54.4 Tek gözde körlük
H54.5 Tek gözde görme azlığı
H54.6 Tek gözde nitelendirilmemiş görme kaybı
H54.7 Görme kaybı, tanımlanmamış
H55 Nistagmus ve diğer düzensiz göz hareketleri
H55-H59 Göz ve adnekslerin diğer bozuklukları
H57 Göz ve adnekslerin diğer bozuklukları
H57.0 Pupiller fonksiyon anomalileri
H57.1 Göz ağrısı
H57.8 Göz ve adnekslerin diğer tanımlanmış bozuklukları
H57.9 Göz ve adnekslerin bozukluğu, tanımlanmamış
H58 Göz ve adnekslerin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H58* Göz ve adnekslerin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H58.0 Pupiller fonksiyon anomalileri, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H58.0* Pupiller fonksiyon anomalileri, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H58.1 Görme bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H58.1* Görme bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H58.8 Göz ve adnekslerin diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H58.8* Göz ve adnekslerin diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H59 Göz ve adnekslerin girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış hastalıklarda
H59.0 Katarakt cerrahisi sonrası vitreus sendromu
H59.8 Göz ve adnekslerinin diğer girişim sonrası bozuklukları
H59.9 Göz ve adnekslerin girişim sonrası bozukluğu, tanımlanmamış
H60 Otitis eksterna
H60-H62 Dış kulak hastalıkları
H60-H95 Kulak ve mastoid çıkıntı hastalıkları
H60.0 Dış kulak apseleri
H60.1 Dış kulak sellüliti
H60.2 Malign otittis eksterna
H60.3 Enfektif otitis eksterna, diğer
H60.4 Dış kulak yolu kolesteatomu
H60.5 Akut otitis, enfektif olmayan
H60.8 Otitis eksterna, diğer
H60.9 Otitis eksterna, tanımlanmamış
H61 Dış kulağın diğer bozuklukları
H61.0 Dış kulak perikondriti
H61.1 Pinnanın enfektif olmayan bozuklukları
H61.2 Sıkışmış serumen
H61.3 Dış kulak yolu kazanılmış stenozu
H61.8 Dış kulağın diğer tanımlanmış bozuklukları
H61.9 Dış kulak bozuklukları, tanımlanmamış
H62 Dış kulak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H62* Dış kulak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H62.0 Otitis eksterna, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
H62.0* Otitis eksterna, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
H62.1 Otitis eksterna, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
H62.1* Otitis eksterna, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
H62.2 Otitis eksterna, mantarlarda
H62.2* Otitis eksterna, mantarlarda
H62.3 Otitis eksterna, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
H62.3* Otitis eksterna, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
H62.4 Otitis eksterna, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H62.4* Otitis eksterna, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H62.8 Dış kulağın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H62.8* Dış kulağın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H65 Nonsüpüratif otitis media
H65-H75 Orta kulak ve mastoid hastalıkları
H65.0 Akut seröz otitis media
H65.1 Akut nonsüpüratif otitis media, diğer
H65.2 Kronik seröz otitis media
H65.3 Kronik mukoid otitis media
H65.4 Kronik nonsüpüratif otitis media, diğer
H65.9 Nonsüpüratif otitis media, tanımlanmamış
H66 Süpüratif ve tanımlanmamış otitis media
H66.0 Akut süpüratif otitis media
H66.1 Kronik tubotimpanik süpüratif otitis media
H66.2 Kronik attikoantral süpüratif otitis media
H66.3 Kronik süpüratif otitis media, diğer
H66.4 Süpüratif otitis media, tanımlanmamış
H66.9 Otitis media, tanımlanmamış
H67 Otitis media, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H67* Otitis media, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H67.0 Otitis media, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
H67.0* Otitis media, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
H67.1 Otitis media başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
H67.1* Otitis media başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
H67.8 Otitis media, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H67.8* Otitis media, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H68 Östaki salpenjiti ve tıkanıklığı
H68.0 Östaki salpenjiti
H68.1 Östaki tüpü tıkanıklığı
H69 Östaki tüpünün diğer bozuklukları
H69.0 Patulöz östaki tüpü
H69.8 Östaki tüpünün diğer tanımlanmış bozuklukları
H69.9 Östaki tüpü bozuklukları, tanımlanmamış
H70 Mastoidit ve ilgili durumlar
H70.0 Akut mastoidit
H70.1 Kronik mastoidit
H70.2 Petrozit
H70.8 Mastoiditler ve ilgili durumlar, diğer
H70.9 Mastoidit, tanımlanmamış
H71 Orta kulak kolesteatomu
H72 Kulak zarı perforasyonu
H72.0 Kulak zarı merkezi perforasyonu
H72.1 Kulak zarı attik perforasyonu
H72.2 Kulak zarının diğer marjinal perforasyonları
H72.8 Kulak zarının diğer perforasyonları
H72.9 Kulak zarının perforasyonu, tanımlanmamış
H73 Kulak zarının diğer bozuklukları
H73.0 Akut mirinjit
H73.1 Kronik mirinjit
H73.8 Kulak zarının diğer tanımlanmış bozuklukları
H73.9 Kulak zarı bozukluğu, tanımlanmamış
H74 Orta kulak ve mastoidin diğer bozuklukları
H74.0 Timpanoskleroz
H74.1 Adeziv orta kulak hastalığı
H74.2 Kulak kemiklerinin dislokasyonu ve devamlılığında bozukluk
H74.3 Kulak kemiklerinin diğer kazanılmış anormallikleri
H74.4 Orta kulak polibi
H74.8 Orta kulak ve mastoidin diğer tanımlanmış bozuklukları
H74.9 Orta kulak ve mastoid bozukluğu, tanımlanmamış
H75 Orta kulak ve mastoidin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H75* Orta kulak ve mastoidin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H75.0 Mastoidit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
H75.0* Mastoidit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
H75.8 Orta kulak ve mastoidin diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H75.8* Orta kulak ve mastoidin diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H80 Otoskleroz
H80-H83 İç kulak hastalıkları
H80.0 Oval pencereyi tutan otoskleroz, obliteratif olmayan
H80.1 Oval pencereyi tutan otoskleroz, obliteratif
H80.2 Koklear otoskleroz
H80.8 Otoskleroz, diğer
H80.9 Otoskleroz, tanımlanmamış
H81 Vestibüler fonksiyon bozuklukları
H81.0 Meniyer hastalığı
H81.1 Benign paroksismal vertigo
H81.2 Vestibüler nöronit
H81.3 Periferik vertigolar, diğer
H81.4 Merkezi kaynaklı vertigo
H81.8 Vestibüler fonksiyonun diğer bozuklukları
H81.9 Vestibüler fonksiyon bozuklukları, tanımlanmamış
H82 Vertiginöz sendromlar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H82* Vertiginöz sendromlar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H83 İç kulağın diğer hastalıkları
H83.0 Labirentit
H83.1 Labirent fistülü
H83.2 Labirentin disfonksiyonu
H83.3 İç kulakta gürültünün etkileri
H83.8 İç kulağın diğer tanımlanmış hastalıkları
H83.9 İç kulak hastalığı, tanımlanmamış
H90 İleti tipi ve sensorinöral işitme kaybı
H90-H95 Kulağın diğer hastalıkları
H90.0 İleti tipi işitme kaybı, bilateral
H90.1 İleti tipi işitme kaybı, tek taraflı olup diğer kulakta işitme azalmamış
H90.2 İleti tipi işitme kaybı, tanımlanmamış
H90.3 Sensorinöral işitme kaybı, bilateral
H90.4 Sensorinöral işitme kaybı, tek taraflı olup diğer kulakta işitme azalmamış
H90.5 Sensorinöral işitme kaybı, tanımlanmamış
H90.6 Karma ileti tipi ve sensörinöral işitme kaybı, bilateral
H90.7 Karma ileti tipi ve sensorinöral işitme kaybı, tek taraflı olup diğer kulakta işitme azalmamış
H90.8 Karma ileti tipi ve sensorinöral işitme kaybı, tanımlanmamış
H91 İşitme kaybı, diğer
H91.0 Ototoksik işitme kaybı
H91.1 Presbiakuzis
H91.2 Ani idiopatik işitme kaybı
H91.3 Sağır dilsiz, başka yerde sınıflanmamış
H91.8 İşitme kaybı diğer, tanımlanmış
H91.9 İşitme kaybı, tanımlanmamış
H92 Otalji ve kulak efüzyonu
H92.0 Otalji
H92.1 Otore
H92.2 Otoraji
H93 Kulağın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış
H93.0 Kulağın dejeneratif ve vasküler bozuklukları
H93.1 Tinnitus
H93.2 Anormal işitsel algılama, diğer
H93.3 Akustik sinir bozuklukları
H93.8 Kulağın diğer tanımlanmış bozuklukları
H93.9 Kulağın bozuklukları, tanımlanmamış
H94 Kulağın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H94* Kulağın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H94.0 Akustik nörit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
H94.0* Akustik nörit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
H94.8 Kulağın diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H94.8* Kulağın diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H95 Kulak ve mastoid çıkıntının girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
H95.0 Postmastoidektomi kavitesinin rekurren kolesteatomu
H95.1 Mastoidektomi sonrası diğer bozukluklar
H95.8 Kulak ve mastoid çıkıntının girişim sonrası diğer bozuklukları
H95.9 Kulak ve mastoidin girişim sonrası bozukluğu, tanımlanmamış