G Grubu ICD10 Hastalık Kodları
Kodu Adı
G00 Bakteriyel menenjit, başka yerde sınıflanmamış
G00-G09 Merkezi sinir sisteminin enflamatuvar hastalıkları
G00-G99 Sinir sistemi hastalıkları
G00.0 Hemofilus menenjiti
G00.1 Pnömokokkal menenjit
G00.2 Streptokokkal menenjit
G00.3 Stafilokokkal menenjit
G00.8 Bakteriyel menenjitler, diğer
G00.9 Bakteriyel menenjit, tanımlanmamış
G01 Menenjit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
G01* Menenjit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
G02 Menenjit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
G02* Menenjit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
G02.0 Menenjit, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
G02.0* Menenjit, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
G02.1 Menenjit, mikozlarda
G02.1* Menenjit, mikozlarda
G02.8 Menenjit, başka yerde sınıflanmış diğer tanımlanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
G02.8* Menenjit, başka yerde sınıflanmış diğer tanımlanmış enfeksiyöz ve
G03 Menenjit, diğer ve tanımlanmamış etkenlere bağlı
G03.0 Piyojenik olmayan menenjit
G03.1 Kronik menenjit
G03.2 Benign rekürrent menenjit [Mollaret]
G03.8 Menenjit, diğer tanımlanmış nedenlere bağlı
G03.9 Menenjit, tanımlanmamış
G04 Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit
G04.0 Akut dissemine ensefalit
G04.1 Tropikal spastik parapleji
G04.2 Bakteriyel meningoensefalit ve meningomiyelit, başka yerde sınıflanmamış
G04.8 Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, diğer
G04.9 Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, tanımlanmamış
G05 Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G05* Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G05.0 Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
G05.0* Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
G05.1 Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
G05.1* Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
G05.2 Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
G05.2* Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
G05.8 Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G05.8* Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G06 Kafa içi ve intraspinal apse ve granülom
G06.0 Kafa içi apse ve granülom
G06.1 İntraspinal apse ve granülom
G06.2 Ekstradural ve subdural apse, tanımlanmamış
G07 Kafa içi ve intraspinal apse ve granülom, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G07* Kafa içi ve intraspinal apse ve granülom, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G08 Kafa içi ve intraspinal flebit ve tromboflebit
G09 Merkezi sinir sisteminin enflamatuvar hastalıklarının sekelleri
G10 Huntington hastalığı
G10-G13 Primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen sistemik atrofiler
G11 Herediter ataksi
G11.0 Konjenital ilerleyici olmayan ataksi
G11.1 Erken başlangıçlı serebellar ataksi
G11.2 Geç başlayan serebellar ataksi
G11.3 Defektif DNA tamiri ile birlikte olan serebellar ataksi
G11.4 Herediter spastik parapleji
G11.8 Herediter ataksiler, diğer
G11.9 Herediter ataksi, tanımlanmamış
G12 Spinal musküler atrofi ve ilgili sendromlar
G12.0 İnfantil spinal musküler atrofi, tip I [Werdnig-Hoffman]
G12.1 Kalıtsal spinal musküler atrofi, diğer
G12.2 Motor nöron hastalığı
G12.8 Spinal musküler atrofiler ve ilgili sendromlar, diğer
G12.9 Spinal musküler atrofi, tanımlanmamış
G13 Primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen sistemik atrofiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G13* Primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen sistemik atrofiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G13.0 Paraneoplastik nöromiyopati ve nöropati
G13.0* Paraneoplastik nöromiyopati ve nöropati
G13.1 Neoplastik hastalıklarda primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen diğer sistemik atrofi
G13.1* Neoplastik hastalıklarda primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen diğer sistemik atrofi
G13.2 Miksödemde primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen sistemik atrofi
G13.2* Miksödemde primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen sistemik atrofi (E00.1T, E03.-T)
G13.8 Primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen sistemik atrofi, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G13.8* Primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen sistemik atrofi, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G20 Parkinson hastalığı
G20-G26 Ektrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları
G21 Sekonder parkinsonizm
G21.0 Malign nöroleptik sendrom
G21.1 İlaca bağlı sekonder parkinsonizm, diğer
G21.2 Sekonder parkinsonizm, diğer dış etkenlere bağlı
G21.3 Postensefalitik parkinsonizm
G21.8 Sekonder parkinsonizm, diğer
G21.9 Sekonder parkinsonizm, tanımlanmamış
G22 Parkinsonizm, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G22* Parkinsonizm, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G23 Bazal ganglionların diğer dejeneratif hastalıkları
G23.0 Hallervorden-Spatz hastalığı
G23.1 Progresif supranükleer oftalmopleji [Steele-Richardson-Olszewki]
G23.2 Striatonigral dejenerasyon
G23.8 Bazal ganglionların diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları
G23.9 Bazal ganglionların dejeneratif hastalığı, tanımlanmamış
G24 Distoni
G24.0 Distoni, ilaca bağlı
G24.1 İdiopatik ailesel distoni
G24.2 İdiopatik ailesel olmayan distoni
G24.3 Spazmodik tortikolis
G24.4 İdiopatik orofasyal distoni
G24.5 Blefarospazm
G24.8 Distoni, diğer
G24.9 Distoni, tanımlanmamış
G25 Ekstrapiramidal diğer bozukluklar ve hareket bozuklukları
G25.0 Esansiyel tremor
G25.1 Tremor, ilaca bağlı
G25.2 Tremorun diğer tanımlanmış şekilleri
G25.3 Miyoklonus
G25.4 Kore, ilaca bağlı
G25.5 Kore, diğer
G25.6 İlaca bağlı tikler ve diğer organik kaynaklı tikler
G25.8 Ekstrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları diğer, tanımlanmış
G25.9 Ekstrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları, tanımlanmamış
G26 Ekstrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G26* Ekstrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G30 Alzheimer hastalığı
G30-G32 Sinir sisteminin diğer dejeneratif hastalıkları
G30.0 Alzheimer hastalığı, erken başlangıçlı
G30.1 Alzheimer hastalığı, geç başlangıçlı
G30.8 Alzheimer hastalığı, diğer
G30.9 Alzheimer hastalığı, tanımlanmamış
G31 Sinir sisteminin diğer dejeneratif hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış
G31.0 Sınırlı beyin atrofisi
G31.1 Senil beyin dejenerasyonu, başka yerde sınıflanmamış
G31.2 Alkole bağlı sinir sistemi dejenerasyonu
G31.8 Sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları
G31.9 Sinir sisteminin dejeneratif hastalığı, tanımlanmamış
G32 Sinir sisteminin diğer dejeneratif bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G32* Sinir sisteminin diğer dejeneratif bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G32.0 Spinal kord subakut kombine dejenerasyonu, başka yerde sınıflanmış
G32.0* Spinal kord subakut kombine dejenerasyonu, başka yerde sınıflanmış
G32.8 Sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G32.8* Sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G35 Multipl skleroz
G35-G37 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları
G36 Akut dissemine demiyelinizasyon, diğer
G36.0 Nöromiyelitis optika [Devic]
G36.1 Akut ve subakut hemorajik lökoensefalopati [Hurst]
G36.8 Akut dissemine demiyelinizasyon diğer, tanımlanmış
G36.9 Akut dissemine demiyelinizasyon, tanımlanmamış
G37 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, diğer
G37.0 Diffüz skleroz
G37.1 Korpus kallozumun merkezi demiyelinizasyonu
G37.2 Merkezi pontin miyelinolizis
G37.3 Akut transvers miyelit, merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıklarında
G37.4 Subakut nekrotizan miyelit
G37.5 Konsantrik skleroz [Balo]
G37.8 Merkezi sinir sisteminin diğer tanımlanmış demiyelinizan hastalıkları
G37.9 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, tanımlanmamış
G40 Epilepsi
G40-G47 Epizodik ve paroksismal bozukluklar
G40.0 Lokalize (fokal) (kısmi) idiopatik epilepsi ve lokalize nöbetlerle başlayan epileptik sendromlar, lokalize başlangıçlı nöbetlerle birlikte
G40.1 Lokalize (fokal) (kısmi) semptomatik epilepsi ve epileptik sendromlar, basit kısmi nöbetlerle birlikte
G40.2 Lokalize (fokal) (kısmi) semptomatik epilepsi ve epileptik sendromlar, kompleks kısmi nöbetlerle birlikte
G40.3 Yaygın idiopatik epilepsi ve epileptik sendromlar
G40.4 Yaygın epilepsi ve epileptik sendromlar, diğer
G40.5 Özel epileptik sendromlar
G40.6 Grand mal nöbetler, tanımlanmamış (petit mal ile birlikte veya değil)
G40.7 Petit mal, tanımlanmamış, grand mal nöbetler olmadan
G40.8 Epilepsiler, diğer
G40.9 Epilepsi, tanımlanmamış
G41 Status epileptikus
G41.0 Grand mal status epileptikus
G41.1 Petit mal status epileptikus
G41.2 Kompleks kısmi status epileptikus
G41.8 Status epileptikuslar, diğer
G41.9 Status epileptikus, tanımlanmamış
G43 Migren
G43.0 Aurasız migren [common migraine]
G43.1 Auralı migren [klasik migren]
G43.2 Status migrenozus
G43.3 Komplikasyonlu migren
G43.8 Migrenler, diğer
G43.9 Migren, tanımlanmamış
G44 Baş ağrısı, diğer sendromları
G44.0 Küme baş ağrısı sendromu
G44.1 Vasküler baş ağrısı, başka yerde sınıflanmamış
G44.2 Gerilim baş ağrısı
G44.3 Kronik post-travmatik baş ağrısı
G44.4 İlaca bağlı baş ağrısı, başka yerde sınıflanmamış
G44.8 Baş ağrısı sendromları diğer, tanımlanmış
G45 Geçici serebral iskemik ataklar ve bununla ilgili sendromlar
G45.0 Vertebro-baziler arter sendromu
G45.1 Karotid arter sendromu (hemisferik)
G45.2 Multipl ve bilateral preserebral arter sendromları
G45.3 Amarosis fugaks
G45.4 Geçici global amnezi
G45.8 Geçici serebral iskemik ataklar ve bununla ilgili sendromlar, diğer
G45.9 Geçici serebral iskemik atak, tanımlanmamış
G46 Serebrovasküler hastalıklarda beynin vasküler sendromları
G46* Serebrovasküler hastalıklarda beynin vasküler sendromları
G46.0 Orta serebral arter sendromu
G46.0* Orta serebral arter sendromu (I66.0T)
G46.1 Anterior serebral arter sendromu
G46.1* Anterior serebral arter sendromu (I66.1T)
G46.2 Posterior serebral arter sendromu
G46.2* Posterior serebral arter sendromu (I66.2T)
G46.3 Beyin sapı felç sendromu
G46.3* Beyin sapı felç sendromu (I60-I67T)
G46.4 Serebellar felç sendromu
G46.4* Serebellar felç sendromu (I60-I67T)
G46.5 Saf motor laküner sendrom
G46.5* Saf motor laküner sendrom (I60-I67T)
G46.6 Saf duyusal laküner sendrom
G46.6* Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67T)
G46.7 Laküner sendromlar, diğer
G46.7* Laküner sendromlar, diğer (I60-I67T)
G46.8 Serebrovasküler hastalıklarda beynin diğer vasküler sendromları
G46.8* Serebrovasküler hastalıklarda beynin diğer vasküler sendromları (I60-I67T)
G47 Uyku bozuklukları
G47.0 Uykuya dalma ve sürdürme bozuklukları [insomnialar]
G47.1 Aşırı uyuma bozuklukları [hipersomnialar]
G47.2 Uyuma-uyanma düzeni bozuklukları
G47.3 Uyku apnesi
G47.4 Narkolepsi ve katapleksi
G47.8 Uyku bozuklukları, diğer
G47.9 Uyku bozuklukları, tanımlanmamış
G50 Trigeminal sinir bozuklukları
G50-G59 Sinir, sinir kökü ve pleksus bozuklukları
G50.0 Trigeminal nevralji
G50.1 Atipik fasiyal ağrı
G50.8 Trigeminal sinirin diğer bozuklukları
G50.9 Trigeminal sinir bozukluğu, tanımlanmamış
G51 Fasiyal sinir bozuklukları
G51.0 Bell palsisi
G51.1 Genikulat ganglionit
G51.2 Melkersson sendromu
G51.3 Klonik hemifasiyal spazm
G51.4 Fasiyal miyokimi
G51.8 Fasiyal sinir bozuklukları, diğer
G51.9 Fasiyal sinir bozukluğu, tanımlanmamış
G52 Kafa içi sinirlerin bozuklukları, diğer
G52.0 Olfaktor sinir bozuklukları
G52.1 Glossofaringeal sinir bozuklukları
G52.2 Vagus siniri bozuklukları
G52.3 Hipoglossal sinir bozuklukları
G52.7 Birden fazla kafa içi sinir bozuklukları
G52.8 Kafa içi sinir bozuklukları, diğer
G52.9 Kafa içi sinir bozukluğu, tanımlanmamış
G53 Kafa içi sinir bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G53* Kafa içi sinir bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G53.0 Postzoster nevralji
G53.0* Postzoster nevralji
G53.1 Birden fazla kafa içi sinir felçleri, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
G53.1* Birden fazla kafa içi sinir felçleri, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda (A00-B99T)
G53.2 Birden fazla kafa içi sinir felçleri, sarkoidozda
G53.2* Birden fazla kafa içi sinir felçleri sarkoidozda (D86.8T)
G53.3 Birden fazla kafa içi sinir felçleri, neoplastik hastalıklarda
G53.3* Birden fazla kafa içi sinir felçleri neoplastik hastalıklarda (C00-D48T)
G53.8 Kafa içi sinir bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G53.8* Kafa içi sinir bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G54 Sinir kökü ve pleksus bozuklukları
G54.0 Brakiyal pleksus bozuklukları
G54.1 Lumbosakral pleksus bozuklukları
G54.2 Servikal kök bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
G54.3 Torasik kök bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
G54.4 Lumbosakral kök bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
G54.5 Nevraljik amyotrofi
G54.6 Ağrılı fantom ekstremite sendromu
G54.7 Ağrısız fantom ekstremite sendromu
G54.8 Sinir kökü ve pleksus bozuklukları, diğer
G54.9 Sinir kökü ve pleksus bozuklukları, tanımlanmamış
G55 Sinir kökü ve pleksus basıları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G55* Sinir kökü ve pleksus basıları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G55.0 Sinir kökü ve pleksus basısı, neoplastik hastalıklarda
G55.0* Sinir kökü ve pleksus basısı, neoplastik hastalıklarda (C00-D48T)
G55.1 Sinir kökü ve pleksus basısı, intervertebral disk bozukluklarında
G55.1* Sinir kökü ve pleksus basısı, intervertebral disk bozukluklarında (M50- M51T)
G55.2 Sinir kökü ve pleksus basısı, spondilozda
G55.2* Sinir kökü ve pleksus basısı, spondilozda (M47.-T)
G55.3 Sinir kökü ve pleksus basısı, diğer dorsopatilerde
G55.3* Sinir kökü ve pleksus basısı, diğer dorsopatilerde (M45-M46T, M48.-T, M53-M54T)
G55.8 Sinir kökü ve pleksus basısı, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G55.8* Sinir kökü ve pleksus basısı, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G56 Üst ekstremite mononöropatileri
G56.0 Karpal tünel sendromu
G56.1 Median sinirin diğer lezyonları
G56.2 Ulnar sinir lezyonu
G56.3 Radial sinir lezyonu
G56.4 Kozalji
G56.8 Üst ekstremitenin diğer mononöropatileri
G56.9 Üst ekstremite mononöropatisi, tanımlanmamış
G57 Alt ekstremite mononöropatileri
G57.0 Siyatik sinir lezyonu
G57.1 Meralgia paraestetika
G57.2 Femoral sinir lezyonu
G57.3 Lateral popliteal sinir lezyonu
G57.4 Medial popliteal sinir lezyonu
G57.5 Tarsal tünel sendromu
G57.6 Plantar sinir lezyonu
G57.8 Alt ekstremitenin diğer mononöropatileri
G57.9 Alt ekstremite mononöropatisi, tanımlanmamış
G58 Mononöropatiler, diğer
G58.0 İnterkostal nöropati
G58.7 Mononöritis multipleks
G58.8 Mononöropatiler diğer, tanımlanmış
G58.9 Mononöropati, tanımlanmamış
G59 Mononöropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G59* Mononöropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G59.0 Diyabetik mononöropati (ortak dördüncü karakterle .4 birlikte)
G59.0* Diyabetik mononöropati (E10-E14T ortak dördüncü karakterle .4 birlikte)
G59.8 Mononöropatiler diğer, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G59.8* Mononöropatiler diğer, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G60 Kalıtsal ve idiopatik nöropati
G60-G64 Polinöropatiler ve periferik sinir sisteminin diğer bozuklukları
G60.0 Kalıtsal motor ve sensoriyal nöropati
G60.1 Refsum hastalığı
G60.2 Nöropati, kalıtsal ataksi ile birlikte
G60.3 İdiopatik ilerleyici nöropati
G60.8 Kalıtsal ve idiopatik nöropatiler, diğer
G60.9 Kalıtsal ve idiopatik nöropati, tanımlanmamış
G61 Enflamatuvar polinöropati
G61.0 Guillain-Barre sendromu
G61.1 Serum nöropatisi
G61.8 Enflamatuvar polinöropatiler, diğer
G61.9 Enflamatuvar polinöropati, tanımlanmamış
G62 Polinöropatiler, diğer
G62.0 Polinöropati ilaca bağlı
G62.1 Alkolik polinöropati
G62.2 Polinöropatiler, diğer toksik ajanlara bağlı
G62.8 Polinöropatiler tanımlanmış, diğer
G62.9 Polinöropati, tanımlanmamış
G63 Polinöropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G63* Polinöropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G63.0 Polinöropati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
G63.0* Polinöropati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
G63.1 Polinöropati, neoplastik hastalıklarda
G63.1* Polinöropati, neoplastik hastalıklarda (C00-D48T)
G63.2 Diyabetik polinöropati (ortak dördüncü karakter .4 ile)
G63.2* Diyabetik polinöropati (E10-E14T ortak dördüncü karakter .4 ile)
G63.3 Polinöropati, diğer endokrin ve metabolik hastalıklarda
G63.3* Polinöropati, diğer endokrin ve metabolik hastalıklarda (E00-E07T, E15-E16T, E20-E34T, E70-E89T)
G63.4 Polinöropati, nütrisyonel yetmezlikte
G63.4* Polinöropati, nütrisyonel yetmezlikte (E40-E64T)
G63.5 Polinöropati, sistemik bağ dokusu bozukluklarında
G63.5* Polinöropati, sistemik bağ dokusu bozukluklarında (M30-M35T)
G63.6 Polinöropati, diğer musküloskeletal bozukluklarda
G63.6* Polinöropati, diğer musküloskeletal bozukluklarda (M00-M25T, M40-M96T)
G63.8 Polinöropati, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G63.8* Polinöropati, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G64 Periferik sinir sisteminin diğer bozuklukları
G70 Miyastenia gravis ve diğer miyonöral bozukluklar
G70-G73 Miyonöral kavşak ve kas hastalıkları
G70.0 Miyastenia gravis
G70.1 Toksik miyonöral bozukluklar
G70.2 Konjenital ve gelişimsel miyastenia
G70.8 Miyonöral bozukluklar tanımlanmış, diğer
G70.9 Miyonöral bozukluklar, tanımlanmamış
G71 Primer kas hastalıkları
G71.0 Musküler distrofi
G71.0.10.e Musküler distrofi, şiddetli [Duchenne]
G71.1 Miyotonik bozukluklar
G71.2 Konjenital miyopatiler
G71.3 Mitokondriyal miyopati, başka yerde sınıflanmamış
G71.8 Primer kas bozuklukları, diğer
G71.9 Primer kas bozukluluğu, tanımlanmamış
G72 Miyopatiler, diğer
G72.0 Miyopati ilaca bağlı
G72.1 Alkolik miyopati
G72.2 Miyopati toksik ajanlara bağlı, diğer
G72.3 Periyodik paralizi
G72.4 Enflamatuvar miyopati, başka yerde sınıflanmamış
G72.8 Miyopatiler diğer, tanımlanmış
G72.9 Miyopati, tanımlanmamış
G73 Miyonöral kavşak ve kas bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G73* Miyonöral kavşak ve kas bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G73.0 Miyastenik sendromlar, endokrin hastalıklarda
G73.0* Miyastenik sendromlar, endokrin hastalıklarda
G73.1 Eaton-Lambert sendromu
G73.1* Eaton-Lambert sendromu (C80T)
G73.2 Miyastenik sendromlar, diğer neoplastik hastalıklarda
G73.2* Miyastenik sendromlar, diğer neoplastik hastalıklarda (C00-D48T)
G73.3 Miyastenik sendromlar, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G73.3* Miyastenik sendromlar, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G73.4 Miyopati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
G73.4* Miyopati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
G73.5 Miyopati, endokrin hastalıklarda
G73.5* Miyopati, endokrin hastalıklarda
G73.6 Miyopati, metabolik hastalıklarda
G73.6* Miyopati, metabolik hastalıklarda
G73.7 Miyopati, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G73.7* Miyopati, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G80 Serebral palsi
G80-G83 Serebral felç ve diğer paralitik sendromlar
G80.0 Spastik kuadriplejik serebral palsi
G80.1 Spastik diplejik serebral palsi
G80.2 Spastik hemiplejik serebral palsi
G80.3 Diskinetik serebral palsi
G80.4 Ataksik serebral palsi
G80.8 Serebral palsiler, diğer
G80.9 Serebral palsi, tanımlanmamış
G81 Hemipleji
G81.0 Flaksid hemipleji
G81.1 Spastik hemipleji
G81.9 Hemipleji, tanımlanmamış
G82 Parapleji ve tetrapleji
G82.0 Flaksid parapleji
G82.1 Spastik parapleji
G82.2 Parapleji, tanımlanmamış
G82.3 Flaksid tetrapleji
G82.4 Spastik tetrapleji
G82.5 Tetrapleji, tanımlanmamış
G83 Paralitik sendromlar, diğer
G83.0 Üst ekstremite diplejisi
G83.1 Alt ekstremite monoplejisi
G83.2 Üst ekstremite monoplejisi
G83.3 Monopleji, tanımlanmamış
G83.4 Kauda equina sendromu
G83.8 Paralitik sendromlar diğer, tanımlanmış
G83.9 Paralitik sendrom, tanımlanmamış
G90 Otonom sinir sistemi bozuklukları
G90-G99 Sinir sisteminin diğer bozuklukları
G90.0 İdiopatik periferik otonom nöropati
G90.1 Ailesel disotonomi [Riley-Day]
G90.2 Horner sendromu
G90.3 Multi-sistem dejenerasyon
G90.4 Otonomik disrefleksi
G90.8 Otonom sinir sisteminin diğer bozuklukları
G90.9 Otonom sinir sistemi bozukluğu, tanımlanmamış
G91 Hidrosefali
G91.0 Komunikan hidrosefali
G91.1 Obstrüktif hidrosefali
G91.2 Normal-basınçlı hidrosefali
G91.3 Post-travmatik hidrosefali, tanımlanmamış
G91.8 Hidrosefaliler, diğer
G91.9 Hidrosefali, tanımlanmamış
G92 Toksik ensefalopati
G93 Beynin diğer bozuklukları
G93.0 Serebral kist
G93.1 Anoksik beyin hasarı, başka yerde sınıflanmamış
G93.2 Benign kafa içi hipertansiyonu
G93.3 Postviral bitkinlik sendromu
G93.4 Ensefalopati, tanımlanmamış
G93.5 Beyin kompresyonu
G93.6 Beyin ödemi
G93.7 Reye sendromu
G93.8 Beynin diğer tanımlanmış bozuklukları
G93.9 Beyin bozuklukları, tanımlanmamış
G94 Beynin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G94* Beynin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G94.0 Hidrosefali, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
G94.0* Hidrosefali, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda (A00-B99T)
G94.1 Hidrosefali, neoplastik hastalıklarda
G94.1* Hidrosefali, neoplastik hastalıklarda (C00-D48T)
G94.2 Hidrosefali, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G94.2* Hidrosefali, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G94.8 Beynin diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarında
G94.8* Beynin diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarında
G95 Spinal kordun diğer hastalıkları
G95.0 Siringomiyeli ve siringobulbi
G95.1 Vasküler miyelopatiler
G95.2 Kord basısı, tanımlanmamış
G95.8 Spinal kord hastalıkları diğer, tanımlanmış
G95.9 Spinal kord hastalıkları, tanımlanmamış
G96 Merkezi sinir sisteminin diğer bozuklukları
G96.0 Serebrospinal sıvı kaçağı
G96.1 Meninks bozuklukları, başka yerde sınıflandırılmamış
G96.8 Merkezi sinir sisteminin diğer tanımlanmış bozuklukları
G96.9 Merkezi sinir sisteminin bozuklukları, tanımlanmamış
G97 Sinir sisteminin girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
G97.0 Spinal ponksiyondan dolayı serebrospinal sıvı kaçağı
G97.1 Spinal ve lomber ponksiyona bağlı diğer reaksiyonlar
G97.2 Ventriküler şantı takip eden kafa içi hipotansiyon
G97.8 Sinir sisteminin girişim sonrası diğer bozuklukları
G97.9 Sinir sisteminin girişim sonrası bozuklukları, tanımlanmamış
G98 Sinir sisteminin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
G99 Sinir sisteminin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G99* Sinir sisteminin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G99.0 Otonom nöropati, endokrin ve metabolik hastalıklarda
G99.0* Otonom nöropati, endokrin ve metabolik hastalıklarda
G99.1 Otonom sinir sisteminin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G99.1* Otonom sinir sisteminin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G99.2 Miyopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G99.2* miyopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G99.8 Sinir sisteminin diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G99.8* Sinir sisteminin diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda