D Grubu ICD10 Hastalık Kodları
Kodu Adı
D00 Karsinoma in situ, oral kavite, özofagus ve mide
D00-D09 İn situ neoplazmlar
D00.0 Dudak, oral kavite ve farinkste karsinoma in situ
D00.1 Özofagusda karsinoma in situ
D00.2 Midede karsinoma in situ
D01 Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış sindirim organlarının
D01.0 Kolonda karsinoma in situ
D01.1 Rektosigmoid bileşkede karsinoma in situ
D01.2 Rektumda karsinoma in situ
D01.3 Anüs ve anal kanalda karsinoma in situ
D01.4 Barsakta karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış kısımları
D01.5 Karaciğer, safrakesesi ve safra yollarında karsinoma in situ
D01.7 Sindirim organlarında karsinoma in situ, diğer, tanımlanmış
D01.7.1 Pankreasta karsinoma in situ
D01.9 Sindirim organında karsinoma in situ, tanımlanmamış
D02 Karsinoma in situ, ortakulak ve solunum sisteminin
D02.0 Larinkste karsinoma in situ
D02.1 Trakeada karsinoma in situ
D02.2 Bronş ve akciğerde karsinoma in situ
D02.3 Solunum sisteminde karsinoma in situ, diğer kısımları
D02.4 Solunum sisteminde karsinoma in situ, tanımlanmamış
D03 Melanoma in situ
D03.0 Dudakta, melanoma in situ
D03.1 Göz kapağında melanoma in situ, kantus dahil
D03.2 Kulak ve dış kulak yolunda melanoma in situ
D03.3 Yüzde melanoma in situ, diğer ve tanımlanmamış kısmının
D03.4 Kafa derisi ve boyunda melanoma in situ
D03.5 Gövdede melanoma in situ
D03.6 Üst ekstremitede melanoma in situ, omuz dahil
D03.7 Alt ekstremitede melanoma in situ, kalça dahil
D03.8 Melanoma in situ, diğer yerlerin
D03.9 Melanoma in situ, tanımlanmamış
D04 Karsinoma in situ, deri
D04.0 Dudak derisinde karsinoma in situ
D04.1 Göz kapağı derisinde karsinoma in situ, kantus dahil
D04.2 Kulak ve dış kulak yolunun derisinde karsinoma in situ
D04.3 Yüzün derisinde karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış kısmının
D04.4 Kafa ve boyun derisinde karsinoma in situ
D04.5 Gövde derisinde karsinoma in situ
D04.6 Üst ekstremite derisinde karsinoma in situ, omuz dahil
D04.7 Alt ekstremite derisinde karsinoma in situ, kalça dahil
D04.8 Deride karsinoma in situ, diğer yerlerin
D04.9 Deride karsinoma in situ, tanımlanmamış
D05 Karsinoma in situ, meme
D05.0 Lobüler karsinoma in situ
D05.1 İntraduktal karsinoma in situ
D05.7 Memenin karsinoma in situsu, diğer
D05.9 Memenin karsinoma in situsu, tanımlanmamış
D06 Karsinoma in situ, serviks uteri
D06.0 Endoserviksde karsinoma in situ
D06.1 Ekzoservisksdekarsinoma in situ
D06.7 Serviksde karsinoma in situ, diğer kısımları
D06.9 Serviksde karsinoma in situ, tanımlanmamış
D07 Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış genital organların
D07.0 Endometriumda karsinoma in situ
D07.1 Vulvada karsinoma in situ
D07.2 Vajinada karsinoma in situ
D07.3 Kadın genital organlarında karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış
D07.4 Penisde karsinoma in situ
D07.5 Prostatda karsinoma in situ
D07.6 Erkek genital organlarında , diğer ve tanımlanmamış
D09 Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış yerlerinin
D09.0 Mesanede karsinoma in situ
D09.1 Üriner organlarda karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış
D09.2 Gözde karsinoma in situ
D09.3 Tiroid ve diğer endokrin bezlerde karsinoma in situ
D09.7 Karsinoma in situ, diğer tanımlanmış yerlerin
D09.9 Karsinoma in situ, tanımlanmamış
D10 Ağız ve farinks benign neoplazmı
D10-D36 Benign neoplazmlar
D10.0 Dudak benign neoplazmı
D10.1 Dil benign neoplazmı
D10.2 Ağız tabanı benign neoplazmı
D10.3 Ağız benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış kısımları
D10.4 Tonsil benign neoplazmı
D10.5 Orofarinks benign neoplazmı, diğer kısımları
D10.6 Nazofarinks benign neoplazmı
D10.7 Hipofarinks benign neoplazmı
D10.9 Farinks benign neoplazmı, tanımlanmamış
D11 Majör tükrük bezleri benign neoplazmı
D11.0 Parotid bez benign neoplazmı
D11.7 Majör tükrük bezleri benign neoplazmı, diğer
D11.9 Majör tükrük bezi benign neoplazmı, tanımlanmamış
D12 Kolon, rektum, anüs ve anal kanal benign neoplazmı
D12.0 Çekum benign neoplazmı
D12.1 Appendiks benign neoplazmı
D12.2 Çıkan kolon benign neoplazmı
D12.3 Transvers kolon benign neoplazmı
D12.4 İnen kolon benign neoplazmı
D12.5 Sigmoid kolon benign neoplazmı
D12.6 Kolon benign neoplazmı, tanımlanmamış
D12.7 Rektosigmoid bileşke benign neoplazmı
D12.8 Rektum benign neoplazmı
D12.9 Anüs ve anal kanal benign neoplazmı
D13 Sindirim sisteminin diğer ve sınırları belirsiz kısımlarının benign neoplazmı
D13.0 Özofagus benign neoplazmı
D13.1 Mide benign neoplazmı
D13.2 Duodenum benign neoplazmı
D13.3 İnce barsak benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış kısımları
D13.4 Karaciğer benign neoplazmı
D13.5 Ekstrahepatik safra yolları benign neoplazmı
D13.5.1 Ekstrahepatik safra yolları benign neoplazmı
D13.6 Pankreas benign neoplazmı
D13.7 Endokrin pankreas benign neoplazmı
D13.9 Sindirim sisteminin sınırları belirsiz yerlerinin benign neoplazmı
D14 Ortakulak ve solunum sistemi benign neoplazmı
D14.0 Ortakulak, burun boşluğu ve aksesuar sinüslerin benign neoplazmı
D14.1 Larinks benign neoplazmı
D14.2 Trakea benign neoplazmı
D14.3 Bronş ve akciğer benign neoplazmı
D14.4 Solunum sistemi benign neoplazmı, tanımlanmamış
D15 Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış intratorasik organların
D15.0 Timüs benign neoplazmı
D15.1 Kalp benign neoplazmı
D15.2 Mediasten benign neoplazmı
D15.7 Toraks-içi organların benign neoplazmı, diğer tanımlanmış
D15.9 Toraks-içi organ benign neoplazmı, tanımlanmamış
D16 Kemik ve eklem kıkırdağı benign neoplazmı
D16.0 Üst ekstremite uzun kemikleri ve skapula benign neoplazmı
D16.1 Üst ekstremite kısa kemikleri benign neoplazmı
D16.2 Alt eksremite uzun kemikleri benign neoplazmı
D16.3 Alt eksremite kısa kemikleri benign neoplazmı
D16.4 Kafa ve yüz kemikleri benign neoplazmı
D16.5 Alt çene kemiği benign neoplazmı
D16.6 Vertebral kolon benign neoplazmı
D16.7 Kaburgalar, sternum ve klavikula benign neoplazmı
D16.8 Pelvik kemikler, sakrum ve koksiks benign neoplazmı
D16.9 Kemik ve eklem kıkırdağı benign neoplazmı, tanımlanmamış
D17 Benign lipomatöz neoplazm
D17.0 Benign lipomatöz neoplazm, baş, yüz ve boyun deri ve subkütanöz dokusu
D17.1 Benign lipomatöz neoplazm, gövde deri ve subkütanöz doku
D17.2 Benign lipomatöz neoplazm, ekstremitelerin deri ve subkütanöz dokusunun
D17.3 Benign lipomatöz neoplazm, diğer ve tanımlanmamış yerlerin deri ve subkütanöz dokusunun
D17.4 Benign lipomatöz neoplazm, intratorasik organların
D17.5 Benign lipomatöz neoplazm, intraabdominal organların
D17.6 Benign lipomatöz neoplazm, spermatik kord
D17.7 Benign lipomatöz neoplazm, diğer yerlerin
D17.9 Benign lipomatöz neoplazm, tanımlanmamış
D18 Hemanjiom ve lenfanjiom, herhangi bir yerde
D18.0 Hemanjiom, herhangi bir yerde
D18.1 Lenfanjiom, herhangi bir yerde
D19 Mezotelyal doku benign neoplazmı
D19.0 Plevra mezotelyal dokusu benign neoplazmı
D19.1 Periton mezotelyal dokusu benign neoplazmı
D19.7 Mezotelyal doku benign neoplazmı, diğer yerlerin
D19.9 Mezotelyal doku benign neoplazmı, tanımlanmamış
D20 Retroperiton ve periton yumuşak dokusunun benign neoplazmı
D20.0 Retroperiton benign neoplazmı
D20.1 Periton benign neoplazmı
D21 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokunun diğer benign neoplazmı
D21.0 Baş yüz ve boynun bağ dokusu ve diğer yumuşak dokularının benign neoplazmı
D21.1 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular benign neoplazmı, omuz dahil üst ekstremitenin
D21.2 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular benign neoplazmı, kalça dahil alt ekstremitenin
D21.3 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular benign neoplazmı, toraks
D21.4 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, karın
D21.5 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, pelvis
D21.6 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, gövde tanımlanmamış
D21.9 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, tanımlanmamış
D22 Melanositik nevüs
D22.0 Dudak melanositik nevüsü
D22.1 Göz kapağı melanositik nevüsü, kantus dahil
D22.2 Kulak ve dış kulak yolu melanositik nevüsü
D22.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının melanositik nevüsü
D22.4 Saçlı deri ve boyun melanositik nevüsü
D22.5 Gövde melanositik nevüsü
D22.6 Omuz dahil üst ekstremitenin melanositik nevüsü
D22.7 Kalça dahil alt ekstremitenin melanositik nevüsü
D22.9 Melanositik nevüs, tanımlanmamış
D23 Derinin diğer benign neoplazmları
D23.0 Dudak derisi benign neoplazmı, diğer
D23.1 Kantus dahil göz kapağı derisi benign neoplazmı, diğer
D23.2 Kulak ve dış kulak yolu derisi benign neoplazmı, diğer
D23.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının derisi benign neoplazmı, diğer
D23.4 Kafa ve boyun derisi benign neoplazmı, diğer
D23.5 Gövde derisi benign neoplazmı, diğer
D23.6 Omuz dahil üst ekstremite derisi benign neoplazmı, diğer
D23.7 Kalça dahil alt ekstremite derisi benign neoplazmı, diğer
D23.9 Deri benign neoplazmı, diğer, tanımlanmamış
D24 Meme benign neoplazmı
D25 Uterusun leiomiyoması
D25.0 Uterus submükoz leiomiyomu
D25.1 Uterus intramural leiomiyomu
D25.2 Uterus subserozal leiomiyomu
D25.9 Uterus leiomiyomu, tanımlanmamış
D26 Uterus diğer benign neoplazmları
D26.0 Serviks uteri benign neoplazmı, diğer
D26.1 Korpus uteri benign neoplazmı, diğer
D26.7 Uterusun diğer kısımları benign neoplazmı, diğer
D26.9 Uterus benign neoplazmı, diğer, tanımlanmamış
D27 Over benign neoplazmı
D28 Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış kadın genital organlarının
D28.0 Vulva benign neoplazmı
D28.1 Vajina benign neoplazmı
D28.2 Uterus tüpleri ve ligamentler benign neoplazmı
D28.7 Kadın genital organı benign neoplazmı, diğer tanımlanmış
D28.9 Kadın genital organı benign neoplazmı, tanımlanmamış
D29 Erkek genital organlarının benign neoplazmı
D29.0 Penis benign neoplazmı
D29.1 Prostat benign neoplazmı
D29.2 Testis benign neoplazmı
D29.3 Epididimis benign neoplazmı
D29.4 Skrotum benign neoplazmı
D29.7 Erkek genital organları benign neoplazmı, diğer
D29.9 Erkek genital organı benign neoplazmı, tanımlanmamış
D30 Üriner organların benign neoplazmı
D30.0 Böbrek benign neoplazmı
D30.1 Renal pelvis benign neoplazmı
D30.2 Üreter benign neoplazmı
D30.3 Mesane benign neoplazmı
D30.4 Üretra benign neoplazmı
D30.7 Üriner diğer organlar benign neoplazmı
D30.9 Üriner organ benign neoplazmı, tanımlanmamış
D31 Göz ve adnekslerin benign neoplazmı
D31.0 Konjonktiva benign neoplazmı
D31.1 Kornea benign neoplazmı
D31.2 Retina benign neoplazmı
D31.3 Koroid benign neoplazmı
D31.4 Siliyer cisim benign neoplazmı
D31.5 Gözyaşı bezi ve kanalı benign neoplazmı
D31.6 Orbita benign neoplazmı, tanımlanmamış
D31.9 Göz benign neoplazmı, tanımlanmamış
D32 Meninks benign neoplazmı
D32.0 Serebral meninksler benign neoplazmı
D32.1 Spinal meninksler benign neoplazmı
D32.9 Meninksler benign neoplazmı, tanımlanmamış
D33 Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı
D33.0 Beyin benign neoplazmı, supratentoryal
D33.1 Beyin benign neoplazmı, infratentoryal
D33.2 Beyin benign neoplazmı, tanımlanmamış
D33.3 Kranial sinirler benign neoplazmı
D33.4 Spinal kord benign neoplazmı
D33.7 Merkezi sinir sistemi benign neoplazmı, diğer tanımlanmış kısımları
D33.9 Merkezi sinir sistemi benign neoplazmı, tanımlanmamış
D34 Tiroid bez benign neoplazmı
D35 Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış endokrin bezlerin
D35.0 Adrenal bez benign neoplazmı
D35.1 Paratiroid bez benign neoplazmı
D35.2 Hipofiz bezi benign neoplazmı
D35.3 Kraniofaringeal kanal benign neoplazmı
D35.4 Pineal bez benign neoplazmı
D35.5 Karotid cisim benign neoplazmı
D35.6 Aort cismi ve diğer paraganglionlar benign neoplazmı
D35.7 Endokrin bezler benign neoplazmı, diğer tanımlanmış
D35.8 Birden fazla bez tutulumlu benign neoplazmı
D35.9 Endokrin bez benign neoplazmı, tanımlanmamış
D36 Benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış yerlerin
D36.0 Lenf nodları benign neoplazmı
D36.1 Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi benign neoplazmı
D36.7 Tanımlanmış diğer yerlerin benign neoplazmı
D36.9 Benign neoplazm, tanımlanmamış yerlerin
D37 Oral kavite ve sindirim sistemi belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37-D48 Belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmlar
D37.0 Dudak, oral kavite ve farinksin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.1 Mide belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.2 İnce barsak belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.3 Appendiks belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.4 Kolon belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.5 Rektum belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.6 Karaciğer, safrakesesi ve safra yolları belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.7 Sindirim organları belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer
D37.9 Sindirim organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D38 Orta kulak ve solunum ve intratorasik organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D38.0 Larinksin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D38.1 Trakea, bronş ve akciğerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D38.2 Plevra belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D38.3 Mediasten belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D38.4 Timüs belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D38.5 Solunum organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer
D38.6 Solunum organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D39 Kadın genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D39.0 Uterusun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D39.1 Overin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D39.2 Plasentanın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D39.7 Kadın genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer
D39.9 Kadın genital organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D40 Erkek genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D40.0 Prostatın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D40.1 Testisin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D40.7 Erkek genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer
D40.9 Erkek genital organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D41 İdrar yollarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D41.0 Böbreğin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D41.1 Renal pelvisin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D41.2 Üreterin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D41.3 Üretranın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D41.4 Mesanenin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D41.7 Üriner organların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer
D41.9 Üriner organın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D42 Meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D42.0 Serebral meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D42.1 Spinal meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D42.9 Meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D43 Beyin ve merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D43.0 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, supratentorial
D43.1 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, infratentoryal
D43.2 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D43.3 Kranial sinirlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D43.4 Spinal kordun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D43.7 Merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D43.9 Merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D44 Endokrin bezlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.0 Tiroid bezinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.1 Adrenal bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.2 Paratiroid bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.3 Hipofiz bezinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.4 Kraniofaringeal kanalın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.5 Pineal bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.6 Karotid cisimin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.7 Aort cismi ve diğer paraganglionların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.8 Birden fazla bez tutulumlu belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazm
D44.9 Endokrin bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D45 Polisitemia vera
D46 Myelodisplastik sendromlar
D46.0 İnatçı anemi, sideroblaslar olmadan, tarif edildiği şekilde
D46.1 İnatçı anemi, sideroblastlarla birlikte
D46.2 İnatçı anemi, blastların baskın olduğu
D46.3 İnatçı anemi, transformasyonla birlikte blastların baskın olduğu
D46.4 İnatçı anemi, tanımlanmamış
D46.7 Myelodisplastik sendromlar, diğer
D46.9 Myelodisplastik sendrom, tanımlanmamış
D47 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı diğer neoplazmı
D47.0 Histiositik ve mast hücreli tümörler, belirsiz veya bilinmeyen davranışlı
D47.1 Kronik myeloproliferatif hastalık
D47.2 Monoklonal gammopati
D47.3 Esansiyel (hemorajik) trombositemi
D47.7 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların diğer tanımlanmış belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmları
D47.9 Lenfoid hematopoetik ve ilgili dokuların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D48 Belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış yerlerin
D48.0 Kemik ve eklem kıkırdağının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.1 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokunun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.2 Periferik sinir ve otonom sinir sisteminın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.3 Retroperitonun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.4 Peritonun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.5 Derinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.6 Memenin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.7 Tanımlanmış diğer yerlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.9 Belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazm, tanımlanmamış
D50 Demir eksikliği anemisi
D50-D53 Nütrisyonel anemiler
D50-D89 Kan ve kan yapıcı organların hastalıkları ve immün sistemin bazı bozuklukları
D50.0 Kronik kan kaybına bağlı demir eksikliği anemisi
D50.1 Sideropenik disfaji
D50.8 Demir eksikliği anemileri, diğer
D50.9 Demir eksikliği anemisi, tanımlanmamış
D51 Vitamin B12 eksikliği anemisi
D51.0 Vitamin B12 eksikliği anemisi, intrinsik faktör eksikliğine bağlı
D51.1 Vitamin B12 eksikliği anemisi, seçici vitamin B12 malabsorbsiyonuna bağlı proteinüri ile birlikte
D51.2 Transkobalamin 2 eksikliği
D51.3 Vitamin B12 eksikliği anemisi, diğer, diyete bağlı
D51.8 Vitamin B12 eksikliği anemisi, diğer
D51.9 Vitamin B12 eksikliği anemisi, tanımlanmamış
D52 Folat eksikliği anemisi
D52.0 Folat eksikliği anemisi, diyete bağlı
D52.1 Folat eksikliği anemisi, ilaca bağlı
D52.8 Folat eksikliği anemileri, diğer
D52.9 Folat eksikliği anemisi, tanımlanmamış
D53 Nütrisyonel diğer anemiler
D53.0 Protein eksikliği anemisi
D53.1 Megaloblastik anemiler, diğer başka yerde sınıflanmamış
D53.2 Skorbütik anemi
D53.8 Nütrisyonel anemiler diğer, tanımlanmış
D53.9 Nütrisyonel anemi, tanımlanmamış
D55 Enzim bozukluklarına bağlı anemi
D55-D59 Hemolitik anemiler
D55.0 Anemi, glikoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliğine bağlı
D55.1 Anemi, glutatyon metabolizmasının diğer bozukluklarına bağlı
D55.2 Anemi glikolitik enzimlerin bozukluğuna bağlı
D55.3 Anemiler, nükleotid metabolizma bozukluklarına bağlı
D55.8 Anemiler, enzim bozukluklarına bağlı diğer
D55.9 Enzim bozukluğuna bağlı anemi, tanımlanmamış
D56 Talasemiler
D56.0 Alfa talasemi
D56.1 Beta talasemi
D56.2 Delta-beta talasemi
D56.3 Talasemi taşıyıcılığı
D56.4 Fetal hemoglobinin kalıtsal kalıcılığı (HPFH)
D56.8 Talasemiler, diğer
D56.9 Talasemi, tanımlanmamış
D57 Orak-hücre bozuklukları
D57.0 Orak hücreli anemi, krizle birlikte
D57.1 Orak hücreli anemi, kriz olmadan
D57.2 Çifte heterozigot oraklaşma bozuklukları
D57.3 Orak-hücre taşıyıcılığı
D57.8 Orak hücre bozuklukları, diğer
D58 Kalıtsal diğer hemolitik anemiler
D58.0 Herediter siferositozis
D58.1 Kalıtsal eliptositoz
D58.2 Hemoglobinopatiler, diğer
D58.8 Kalıtsal hemolitik anemiler, diğer, tanımlanmış
D58.9 Kalıtsal hemolitik anemiler, tanımlanmamış
D59 Kazanılmış hemolitik anemi
D59.0 Otoimmün hemolitik anemi, ilaca bağlı
D59.1 Otoimmün hemolitik anemiler, diğer
D59.2 Hemolitik anemi, ilaca bağlı, otoimmün olmayan
D59.3 Hemolitik-üremik sendrom
D59.4 Hemolitik anemiler, diğer, otoimmün olmayan
D59.5 Paroksismal noktürnal hemoglobinüri [Marchiafava-Micheli]
D59.6 Hemoglobinüri, diğer, dış etkenli hemolize bağlı
D59.8 Hemolitik anemiler, diğer kazanılmış
D59.9 Hemolitik anemi kazanılmış, tanımlanmamış
D60 Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi [eritroblastopeni]
D60-D64 Aplastik ve diğer anemiler
D60.0 Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi, kronik
D60.1 Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi, geçici
D60.8 Kazanılmış saf kırmızı hücreli aplazileri, diğer
D60.9 Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi, tanımlanmamış
D61 Aplastik diğer anemiler
D61.0 Yapısal aplastik anemi
D61.1 Aplastik anemi, ilaca bağlı
D61.2 Aplastik anemi, diğer dış etkenlere bağlı
D61.3 İdiyopatik aplastik anemi
D61.8 Aplastik anemiler, diğer, tanımlanmış
D61.9 Aplastik anemi, tanımlanmamış
D62 Akut posthemorajik anemi
D63 Anemi, başka yerde sınıflanmış kronik hastalıklarda
D63* Anemi, başka yerde sınıflanmış kronik hastalıklarda
D63.0 Neoplastik hastalıkta anemi
D63.0* Neoplastik hastalıkta Anemi (C00-D48T)
D63.8 Kronik hastalık anemisi diğer, başka yerde sınıflanmış
D63.8* Kronik hastalık anemisi diğer, başka yerde sınıflanmış
D64 Anemi, diğer
D64.0 Sideroblastik anemi, kalıtsal
D64.1 Sideroblastik anemi, sekonder hastalığa bağlı
D64.2 Sideroblastik anemi, sekonder ilaç ve toksinlere bağlı
D64.3 Sideroblastik anemiler, diğer
D64.4 Konjenital diseritropoetik anemi
D64.8 Anemiler diğer, tanımlanmış
D64.9 Anemi, tanımlanmamış
D65 Dissemine intravasküler koagülasyon [defibrinasyon sendromu]
D65-D69 Koagülasyon bozuklukları, purpura ve diğer hemorajik durumlar
D66 Kalıtsal faktör VIII eksikliği
D67 Kalıtsal faktör IX eksikliği
D68 Koagülasyon bozuklukları, diğer
D68.0 Von Willebrand hastalığı
D68.1 Kalıtsal faktör XI eksikliği
D68.2 Pıhtılaşma faktörleri kalıtsal eksikliği, diğer
D68.3 Hemorajik bozukluk, dolaşımdaki antikoagülanlara bağlı
D68.4 Kazanılmış koagülasyon faktörü eksikliği
D68.8 Koagülasyon bozuklukları, diğer, tanımlanmış
D68.9 Koagülasyon bozukluğu, tanımlanmamış
D69 Purpura ve diğer hemorajik durumlar
D69.0 Allerjik purpura
D69.1 Kalitatif trombosit bozuklukları
D69.2 Trombositopenik olmayan purpura, diğer
D69.3 İdiyopatik trombositopenik purpura
D69.4 Primer trombositopeniler, diğer
D69.5 Sekonder trombositopeni
D69.6 Trombositopeni, tanımlanmamış
D69.8 Hemorajik durumlar diğer, tanımlanmış
D69.9 Hemorajik durum, tanımlanmamış
D70 Agranülositoz
D70-D77 Kan ve kan yapıcı organların diğer hastalıkları
D71 Polimorfonükleer nötrofillerin fonksiyon bozuklukları
D72 Lökosit bozuklukları, diğer
D72.0 Lökositlerin genetik anomalileri
D72.1 Eozinofili
D72.8 Lökosit bozuklukları diğer, tanımlanmış
D72.9 Lökosit bozuklukları, tanımlanmamış
D73 Dalak hastalıkları
D73.0 Hiposplenizm
D73.1 Hipersplenizm
D73.2 Kronik konjestif splenomegali
D73.3 Dalak apsesi
D73.4 Dalak kisti
D73.5 Dalak enfarktüsü
D73.8 Dalak hastalıkları, diğer
D73.9 Dalak hastalığı, tanımlanmamış
D74 Methemoglobinemi
D74.0 Konjenital methemoglobinemi
D74.8 Methemoglobinemiler, diğer
D74.9 Methemoglobinemi, tanımlanmamış
D75 Kan ve kan yapıcı organların diğer hastalıkları
D75.0 Ailesel eritrositoz
D75.1 Sekonder polistemi
D75.2 Esansiyel trombositoz
D75.8 Kan ve kan yapıcı organların hastalıkları diğer, tanımlanmış
D75.9 Kan ve kan yapıcı organların hastalığı, tanımlanmamış
D76 Lenforetiküler doku ve retikülohistiyositik sistemi tutan bazı hastalıklar
D76.0 Langerhans hücre histiyositozu, başka yerde sınıflanmamış
D76.1 Hemofagositik lenfohistiyositoz
D76.2 Hemofagositik sendrom, enfeksiyonla bağlantılı
D76.3 Histiyositoz sendromları, diğer
D77 Kan ve kan yapıcı organların diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
D77* Kan ve kan yapıcı organların diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
D80 İmmün yetmezlik, antikor bozuklukları baskın
D80-D89 İmmün sistemi etkileyen bazı bozukluklar
D80.0 Hipogammaglobulinemi, kalıtsal
D80.1 Hipogamaglobulinemi, ailesel olmayan
D80.2 Selektif immünglobulin A [IgA] eksikliği
D80.3 Selektif immünglobulin G [IgG] alt sınıfları eksikliği
D80.4 Selektif immünglobulin M [IgM] eksikliği
D80.5 İmmün yetmezlik immünglobulin M [IgM] artışı ile birlikte olan
D80.6 Antikor eksikliği, normale yakın immünglobulin ya da
D80.7 Hipogamaglobulinemi, çocukluk çağı, geçici
D80.8 İmmün yetmezlikler, baskın olarak antikor kusurlu, diğer
D80.9 İmmün yetmezlik antikor bozukluğu baskın, tanımlanmamış
D81 Kombine immün yetmezlikler
D81.0 Şiddetli kombine immün yetmezlik [SCID], retiküler disgenez ile birlikte
D81.1 Şiddetli kombine immün yetmezlik [SCID], düşük T-ve B-hücre sayısıyla birlikte
D81.2 Şiddetli kombine immün yetmezlik [SCID], düşük ya da normal B-hücre sayısıyla birlikte
D81.3 Adenozin deaminaz [ADA] eksikliği
D81.4 Nezelof sendromu
D81.5 Pürin nükleosid fosforilaz [PNP] eksikliği
D81.6 Majör histokompabilite kompleksi sınıf 1 eksikliği
D81.7 Majör histokompatibilite kompleksi sınıf 2 eksikliği
D81.8 Kombine immün yetmezlikler, diğer
D81.9 Kombine immün yetmezlik, tanımlanmamış
D82 İmmün yetmezlik, diğer majör bozukluklarla birlikte
D82.0 Wiskott-Aldrich sendromu
D82.1 Di George sendromu
D82.2 İmmün yetmezlik, kısa ekstremiteler ile birlikte
D82.3 İmmün yetmezlik, Epstein-Barr virüsüne kalıtsal yetersiz cevap sonrası
D82.4 Hiperimmünglobulin E [IgE] sendromu
D82.8 İmmün yetmezlik, diğer tanımlanmış majör defektlerle beraber
D82.9 İmmün yetmezlik, majör bozukluklar ile birlikte, tanımlanmamış
D83 Yaygın değişken immün yetmezlik
D83.0 Yaygın değişken immün yetmezlik, B-hücre sayı ve fonksiyonunda anormalliklerin baskın olduğu
D83.1 Yaygın değişken immün yetmezlik, immün düzenleyici T-hücre bozukluğunun baskın olduğu
D83.2 Yaygın değişken immün yetmezlik, B veya T hücrelerine otoantikorlar olan
D83.8 Yaygın değişken immün yetmezlik, diğer
D83.9 Yaygın değişken immün yetmezlik, tanımlanmamış
D84 İmmün yetmezlikler, diğer
D84.0 Lenfosit fonksiyon antijen-1 [LFA-1] bozukluğu
D84.1 Kompleman sistemi bozukluğu
D84.8 İmmün yetmezlikler, diğer, tanımlanmış
D84.9 İmmün yetmezlik, tanımlanmamış
D86 Sarkoidoz
D86.0 Akciğer sarkoidozu
D86.1 Lenf nodları sarkoidozu
D86.2 Akciğer sarkoidozu, lenf nodları sarkoidozu ile birlikte
D86.3 Deri sarkoidozu
D86.8 Sarkoidoz, diğer ve kombine yerlerin
D86.9 Sarkoidoz, tanımlanmamış
D89 İmmün mekanizmayı tutan diğer bozukluklar, başka yerde sınıflanmamış
D89.0 Poliklonal hipergammaglobulinemi
D89.1 Kriyoglobulinemi
D89.2 Hipergammaglobulinemi, tanımlanmamış
D89.8 İmmün mekanizmayı tutan diğer tanımlanmış bozukluklar, başka yerde sınıflanmamış
D89.9 İmmün mekanizmayı tutan bozukluk, tanımlanmamış