B Grubu ICD10 Hastalık Kodları
Kodu Adı
B00 Herpes virüs [herpes simpleks] enfeksiyonları
B00-B09 Deri ve müköz membran lezyonları ile karakterize viral enfeksiyonlar
B00.0 Egzema herpetikum
B00.1 Herpes virüs veziküler dermatiti
B00.2 Herpes virüs gingivostomatiti ve faringotonsilliti
B00.3 Herpes virüs menenjiti
B00.3T Herpes virüs menenjiti (G02.0*)
B00.4 Herpes virüs ensefaliti
B00.4T Herpes virüs ensefaliti (G05.1*)
B00.5 Herpes virüs göz hastalığı
B00.5T Herpes virüs göz hastalığı
B00.7 Dissemine herpes virüs hastalığı
B00.8 Herpes virüs enfeksiyonu, diğer formlar
B00.9 Herpes virüs enfeksiyonu, tanımlanmamış
B01 Varisella [su çiçeği]
B01.0 Varisella menenjiti
B01.0T Varisella menenjiti (G02.0*)
B01.1 Varisella ensefaliti
B01.1T Varisella ensefaliti (G05.1*)
B01.2 Varisella pnömonisi
B01.2T Varisella pnömonisi (J17.1*)
B01.8 Varisella, diğer komplikasyonlarla birlikte
B01.9 Varisella, komplikasyonsuz
B02 Zoster [herpes zoster]
B02.0 Zoster ensefaliti
B02.0T Zoster ensefaliti (G05.1*)
B02.1 Zoster menenjiti
B02.1T Zoster menenjiti (G02.0*)
B02.2 Zoster, diğer, merkezi sinir sistemi tutulumu ile birlikte
B02.2T Zoster, diğer, merkezi sinir sistemi tutulumu ile birlikte
B02.3 Zoster göz hastalığı
B02.3T Zoster göz hastalığı
B02.7 Dissemine Zoster
B02.8 Zoster, diğer komplikasyonlarla birlikte
B02.9 Zoster, komplikasyonsuz
B03 Çiçek1
B04 Maymun çiçeği
B05 Kızamık
B05.0 Kızamık, ensefalit komplikasyonlu
B05.0T Kızamık, ensefalit komplikasyonlu (G05.1*)
B05.1 Kızamık, menenjit komplikasyonlu
B05.1T Kızamık, menenjit komplikasyonlu (G02.2*)
B05.2 Kızamık, pnömoni komplikasyonlu
B05.2T Kızamık, pnömoni komplikasyonlu (J17.1*)
B05.3 Kızamık, otitis media komplikasyonlu
B05.3T Kızamık, otitis media komplikasyonlu (H67.1*)
B05.4 Kızamık, bağırsak komplikasyonlu
B05.8 Kızamık, diğer komplikasyonlarla birlikte
B05.9 Kızamık, komplikasyonsuz
B06 Kızamıkçık [Rubella]
B06.0 Kızamıkçık, nörolojik komplikasyonlu
B06.0T Kızamıkçık, nörolojik komplikasyonlu
B06.8 Kızamıkçık, diğer komplikasyonlarla birlikte
B06.9 Kızamıkçık, komplikasyonsuz
B07 Viral siğiller
B08 Deri ve müköz membran lezyonları ile karakterize diğer viral enfeksiyonlar, başka yerde sınıflanmamış
B08.0 Ortopox virüs enfeksiyonları, diğer
B08.1 Molluskum kontagiozum
B08.2 Egzantema subitum [altıncı hastalık]
B08.3 Eritema enfeksiyozum [beşinci hastalık]
B08.4 Egzantemli enterovirüs veziküler stomatiti
B08.5 Entero virüs veziküler farenjiti
B08.8 Deri ve mukoza membranlarında lezyonlar ile karakterize diğer tanımlanmış virüs enfeksiyonları
B09 Deri ve müköz membran lezyonlarıyla karakterize viral enfeksiyon, tanımlanmamış
B15 Akut hepatit A
B15-B19 Viral hepatitler
B15.0 Hepatit A, hepatik komalı
B15.9 Hepatit A, hepatik komasız
B16 Akut hepatit B
B16.0 Akut hepatit B, delta ajanı (ko-enfeksiyon) ile birlikte, hepatik komalı
B16.1 Akut hepatit B, delta ajanı (ko-enfeksiyon) ile birlikte, hepatik komasız
B16.2 Akut hepatit B, delta ajansız, hepatik komalı
B16.9 Akut hepatit B, delta ajansız, hepatik komasız
B17 Akut viral hepatitler, diğer
B17.0 Akut delta (süper) enfeksiyonu, hepatit B taşıyıcısında
B17.1 Akut hepatit C
B17.2 Akut hepatit E
B17.8 Akut diğer viral hepatitler, tanımlanmış
B18 Kronik viral hepatit
B18.0 Kronik viral hepatit B, delta ajanlı
B18.1 Kronik viral hepatit B, delta ajansız
B18.2 Kronik viral hepatit C
B18.8 Kronik viral hepatit, diğer
B18.9 Kronik viral hepatit, tanımlanmamış
B19 Viral hepatit, tanımlanmamış
B19.0 Viral hepatit, tanımlanmamış, hepatik koma ile birlikte
B19.9 Viral hepatit, tanımlanmamış, hepatik koma olmaksızın
B20 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar ile sonuçlanan
B20-B24 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı
B20.0 HIV hastalığı sonucu mikobakteri enfeksiyonu
B20.1 HIV hastalığı sonucu diğer bakteriyel enfeksiyonlar
B20.2 HIV hastalığı sonucu sitomegalovirüs hastalığı
B20.3 HIV hastalığı sonucu diğer viral enfeksiyonlar
B20.4 HIV hastalığı sonucu kandidiyaz
B20.5 HIV hastalığı sonucu diğer mikozlar
B20.6 HIV hastalığı sonucu Pneumocystis carinii pnömonisi
B20.7 HIV hastalığı sonucu multipl enfeksiyon
B20.8 HIV hastalığı sonucu diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar
B20.9 HIV hastalığı sonucu tanımlanmamış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar
B21 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, malign neoplazmlar ile sonuçlanan
B21.0 HIV hastalığı sonucu Kaposi sarkomu
B21.1 HIV hastalığı sonucu Burkitt lenfoması
B21.2 HIV hastalığı sonucu diğer non-Hodgkin lenfoma türleri
B21.3 HIV hastalığı sonucu diğer lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların malign neoplazmları
B21.7 HIV hastalığı sonucu birden fazla malign neoplazm
B21.8 HIV hastalığı sonucu diğer malign neoplazmlar
B21.9 HIV hastalığı sonucu tanımlanmamış malign neoplazmlar
B22 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, diğer tanımlanmış hastalıklarla sonuçlanan
B22.0 HIV hastalığı sonucu ensefalopati
B22.1 HIV hastalığı sonucu lenfoid interstisiyel pnömoni
B22.2 HIV hastalığı sonucu erime sendromu
B22.7 HIV hastalığı sonucu başka yerde sınıflanmış birden fazla hastalık
B23 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, diğer durumlar ile sonuçlanan
B23.0 Akut HIV enfeksiyonu sendromu
B23.1 HIV hastalığı sonucu (persistan) yaygın lenfadenopati
B23.2 HIV hastalığı sonucu hematolojik ve immünolojik anormallikler, başka
B23.8 HIV hastalığı sonucu diğer tanımlanmış durumlar
B24 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, tanımlanmamış, başka yerde sınıflanmamış
B25 Sitomegalovirüs hastalığı
B25-B34 Viral diğer hastalıklar
B25.0 Sitomegalovirüs pnömonisi
B25.0T Sitomegalovirüs pnömonisi (J17.1*)
B25.1 Sitomegalovirüs hepatiti
B25.1T Sitomegalovirüs hepatiti (K77.0*)
B25.2 Sitomegalovirüs pankreatiti
B25.2T Sitomegalovirüs pankreatiti (K87.1*)
B25.8 Sitomegalovirüs hastalıkları, diğer
B25.9 Sitomegalovirüs hastalığı, tanımlanmamış
B26 Kabakulak
B26.0 Kabakulak orşiti
B26.0T Kabakulak orşiti (N51.1*)
B26.1 Kabakulak menenjiti
B26.1T Kabakulak menenjiti (G02.0*)
B26.2 Kabakulak ensefaliti
B26.2T Kabakulak ensefaliti (G05.1*)
B26.3 Kabakulak pankreatiti
B26.3T Kabakulak pankreatiti (K87.1*)
B26.8 Kabakulak, diğer komplikasyonlarla birlikte
B26.9 Kabakulak, komplikasyonsuz
B27 Enfeksiyöz mononükleoz
B27.0 Gamma herpes virüs mononükleozu
B27.1 Sitomegalovirüs mononükleozu
B27.8 Enfeksiyöz mononükleoz, diğer
B27.9 Enfeksiyöz mononükleoz, tanımlanmamış
B30 Viral konjonktivit
B30.0 Adenovirüslara bağlı keratokonjonktivit
B30.0T Adenovirüslara bağlı keratokonjonktivit (H19.2*)
B30.1 Adenovirüslara bağlı konjonktivit
B30.1T Adenovirüslara bağlı konjonktivit (H13.1*)
B30.2 Viral faringokonjonktivit
B30.3 Akut epidemik hemorajik konjonktivit (entero virüs)
B30.3T Akut epidemik hemorajik konjonktivit (entero virüs) (H13.1*)
B30.8 Viral konjonktivit, diğer
B30.8T Viral konjonktivit, diğer (H13.1*)
B30.9 Viral konjonktivit, tanımlanmamış
B33 Viral diğer hastalıklar, başka yerde sınıflanmamış
B33.0 Epidemik myalji
B33.1 Ross ırmağı hastalığı
B33.2 Viral kardit
B33.3 Retrovirüs enfeksiyonları, başka yerde sınıflanmamış
B33.4 Hanta virüs (Kardiyo)- pulmoner sendrom [HPS] [HCPS]
B33.4T Hanta virüs (Kardiyo)- pulmoner sendrom [HPS] [HCPS]
B33.8 Viral hastalıklar diğer, tanımlanmış
B34 Viral enfeksiyonlar, tanımlanmamış bölgelerin
B34.0 Adenovirüs enfeksiyonu, tanımlanmamış
B34.1 Enterovirüs enfeksiyonu, tanımlanmamış
B34.2 Koronavirüs enfeksiyonu, tanımlanmamış
B34.3 Parvovirüs enfeksiyonu, tanımlanmamış
B34.4 Papovavirüs enfeksiyonu, tanımlanmamış
B34.8 Viral enfeksiyonlar, diğer tanımlanmamış bölgelerdeki
B34.9 Virüs enfeksiyonu, tanımlanmamış
B35 Dermatofitoz
B35-B49 Mikozlar
B35.0 Tinea barba ve tinea capitis
B35.1 Tinea unguium
B35.2 Tinea manuum
B35.3 Tinea pedis
B35.4 Tinea corporis
B35.5 Tinea imbricata
B35.6 Tinea cruris
B35.8 Dermatofitozlar, diğer
B35.9 Dermatofitoz, tanımlanmamış
B36 Yüzeysel diğer mikozlar
B36.0 Pityriasis versicolor
B36.1 Tinea nigra
B36.2 Beyaz piedra
B36.3 Siyah piedra
B36.8 Yüzeysel mikozlar diğer, tanımlanmış
B36.9 Yüzeysel mikoz, tanımlanmamış
B37 Kandidiyaz
B37.0 Kandida stomatiti
B37.1 Akciğer kandidiyazı
B37.2 Deri ve tırnak kandidiyazı
B37.3 Vulva ve vajina kandidiyazı
B37.3T Vulva ve vajina kandidiyazı (N77.1*)
B37.4 Ürogenital bölgelerin kandidiyazı, diğer
B37.4T Ürogenital bölgelerin kandidiyazı, diğer
B37.5 Kandidal menenjit
B37.5T Kandidal menenjit (G02.1*)
B37.6 Kandidal endokardit
B37.6T Kandidal endokardit (I39.8*)
B37.7 Kandidal septisemi
B37.8 Kandidiyaz, başka bölgelerde
B37.9 Kandidiyaz, tanımlanmamış
B38 Koksidioidomikoz
B38.0 Akut akciğer koksidioidomikozu
B38.1 Kronik akciğer koksidioidomikozu
B38.2 Akciğer koksidioidomikozu, tanımlanmamış
B38.3 Deri koksidioidomikozu
B38.4 Koksidioidomikoz menenjiti
B38.4T Koksidioidomikoz menenjiti (G02.1*)
B38.7 Dissemine koksidioidomikoz
B38.8 Koksidioidomikoz türleri, diğer
B38.9 Koksidioidomikoz, tanımlanmamış
B39 Histoplazmoz
B39.0 Akut pulmoner histoplasmosis capsulati
B39.1 Kronik pulmoner histoplasmosis capsulati
B39.2 Pulmoner histoplasmosis capsulati, tanımlanmamış
B39.3 Dissemine histoplasmosis capsulati
B39.4 Histoplasmosis capsulati, tanımlanmamış
B39.5 Histoplasmosis duboisii
B39.9 Histoplazmoz, tanımlanmamış
B40 Blastomikoz
B40.0 Akut akciğer blastomikozu
B40.1 Kronik akciğer blastomikozu
B40.2 Akciğer blastomikozu, tanımlanmamış
B40.3 Deri blastomikozu
B40.7 Dissemine blastomikoz
B40.8 Blastomikoz, diğer formları
B40.9 Blastomikoz, tanımlanmamış
B41 Parakoksidioidomikoz
B41.0 Akciğer parakoksidioidomikozu
B41.7 Dissemine parakoksidioidomikoz
B41.8 Parakoksidioidomikoz, diğer formları
B41.9 Parakoksidioidomikoz, tanımlanmamış
B42 Sporotrikoz
B42.0 Akciğer sporotrikozu
B42.0T Akciğer sporotrikozu (J99.8*)
B42.1 Lenfokutanöz sporotrikoz
B42.7 Dissemine sporotrikoz
B42.8 Sporotrikoz, diğer formları
B42.9 Sporotrikoz, tanımlanmamış
B43 Kromomikoz ve faomikotik apse
B43.0 Deri kromomikozu
B43.1 Faomikotik beyin apsesi
B43.2 Deri altı faomikotik apse ve kisti
B43.8 Kromomikoz, diğer formları
B43.9 Kromomikoz, tanımlanmamış
B44 Aspergilloz
B44.0 İnvaziv pulmoner aspergilloz
B44.1 Pulmoner aspergillozlar, diğer
B44.2 Tonsiller aspergilloz
B44.7 Dissemine aspergilloz
B44.8 Aspergilloz, diğer formları
B44.9 Aspergilloz, tanımlanmamış
B45 Kriptokokoz
B45.0 Akciğer kriptokokozu
B45.1 Serebral kriptokokoz
B45.2 Deri kriptokokozu
B45.3 Kemik kriptokokozu
B45.7 Dissemine kriptokokoz
B45.8 Kriptokokoz, diğer formları
B45.9 Kriptokokoz, tanımlanmamış
B46 Zigomikoz
B46.0 Akciğer mukormikozu
B46.1 Rinoserebral mukormikoz
B46.2 Gastrointestinal mukormikoz
B46.3 Deri mukormikozu
B46.4 Dissemine mukormikoz
B46.5 Mukormikoz, tanımlanmamış
B46.8 Zigomikozlar, diğer
B46.9 Zigomikoz, tanımlanmamış
B47 Miçetoma
B47.0 Ömiçetoma
B47.1 Aktinomiçetoma
B47.9 Miçetoma, tanımlanmamış
B48 Mikozlar diğer, başka yerde sınıflanmamış
B48.0 Lobomikoz
B48.1 Rinosporidioz
B48.2 Alleşeriyazis
B48.3 Geotrikoz
B48.4 Penisilloz
B48.7 Fırsatçı mikozlar
B48.8 Mikozlar diğer, tanımlanmış
B49 Mikoz tanımlanmamış
B50 Plasmodium falciparum sıtması
B50-B64 Protozoal hastalıklar
B50.0 Plasmodium falciparum sıtması, serebral komplikasyon ile birlikte
B50.8 Plasmodium falciparum sıtması, diğer ağır ve komplikasyonlu
B50.9 Plasmodium falciparum sıtması, tanımlanmamış
B51 Plasmodium vivax sıtması
B51.0 Plasmodium vivax sıtması, dalak rütpürü ile beraber
B51.8 Plasmodium vivax sıtması, diğer komplikasyonlar ile beraber
B51.9 Plasmodium vivax sıtması, komplikasyonsuz
B52 Plasmodium malariae sıtması
B52.0 Plasmodium malariae sıtması, nefropati ile birlikte
B52.8 Plasmodium malariae sıtması, diğer komplikasyonlar ile birlikte
B52.9 Plasmodium malariae sıtması, komplikasyonsuz
B53 Sıtmalar, diğer, parazitolojik olarak kanıtlanmış
B53.0 Plasmodium ovale sıtması
B53.1 Simian plasmodia?ya bağlı malarya
B53.8 Parazitolojik olarak kanıtlanmış diğer malarya, başka yerde sınıflanmamış
B54 Sıtma, tanımlanmamış
B55 Leishmaniasis
B55.0 Viseral leishmaniasis
B55.1 Deri leishmaniasisi
B55.2 Mukokutanöz leishmaniasis
B55.9 Leishmaniasis, tanımlanmamış
B56 Afrika tripanozomiyazı
B56.0 Gambiense tripanozomiyazı
B56.1 Rodezya tripanozomiyazı
B56.9 Afrika tripanozomiyazı, tanımlanmamış
B57 Chagas hastalığı
B57.0 Akut Chagas hastalığı, kalp tutulumu ile birlikte
B57.0T Akut Chagas hastalığı, kalp tutulumu ile birlikte (I41.2*, I98.1*)
B57.1 Akut Chagas hastalığı, kalp tutulumu olmaksızın
B57.2 Chagas hastalığı (kronik), kalp tutulumu ile birlikte
B57.2T Chagas hastalığı (kronik), kalp tutulumu ile birlikte (I41.2*, I98.1*)
B57.3 Chagas hastalığı (kronik), sindirim sistemi tutulumu ile birlikte
B57.4 Chagas hastalığı (kronik), sinir sistemi tutulumu ile birlikte
B57.5 Chagas hastalığı (kronik), diğer organ tutulumu ile birlikte
B58 Toksoplazmoz
B58.0 Toksoplazma okülopatisi
B58.0T Toksoplazma okülopatisi
B58.1 Toksoplazma hepatiti
B58.1T Toksoplazma hepatiti (K77.0*)
B58.2 Toksoplazma meningoensefaliti
B58.2T Toksoplazma meningoensefaliti (G05.2*)
B58.3 Akciğer toksoplazmozu
B58.3T Akciğer toksoplazmozu (J17.3*)
B58.8 Toksoplazmoz, başka organ tutulumuyla birlikte
B58.9 Toksoplazmoz, tanımlanmamış
B59 Pnömosistoz
B59T Pnömosistoz
B60 Protozoal diğer hastalıklar, başka yerde sınıflanmamış
B60.0 Babesiyoz
B60.1 Akantamoebiyaz
B60.2 Naegleriyaz
B60.8 Protozoal diğer hastalıklar, tanımlanmış
B64 Protozoal hastalık, tanımlanmamış
B65 Siştozomiyaz [bilharziyaz]
B65-B83 Helmintiyazlar
B65.0 Schistosoma haematobium şiştozomiyazı [üriner siştozomiyaz]
B65.1 Schistosoma mansoni şiştozomiyazı [barsak şiştozomiyaz)
B65.2 Schistosoma japonicum şiştozomiyazı
B65.3 Serkaryal dermatit
B65.8 Şiştozomiyazlar, diğer
B65.9 Şiştozomiyaz, tanımlanmamış
B66 Yassı kurt enfeksiyonları, diğer
B66.0 Opistorkiyaz
B66.1 Klonorkiyaz
B66.1T Klonorkiyaz
B66.2 Dikrokoeliyaz
B66.3 Fasioliyaz
B66.4 Paragonimiyaz
B66.5 Fasiolopsiyaz
B66.8 Yassı kurt hastalıkları diğer, tanımlanmış
B66.9 Yassı kurt enfeksiyonu, tanımlanmamış
B67 Ekinokokoz
B67.0 Karaciğerde Echinococcus granulosus enfeksiyonu
B67.1 Akciğerde Echinococcus granulosus enfeksiyonu
B67.2 Kemikte Echinococcus granulosus enfeksiyonu
B67.3 Echinococcus granulosus enfeksiyonu, diğer ve birden fazla yerin
B67.4 Echinococcus granulosus enfeksiyonu, tanımlanmamış
B67.5 Karaciğerde Echinococcus multilocularis enfeksiyonu
B67.6 Echinococcus multilocularis enfeksiyonu, diğer ve birden fazla yerin
B67.7 Echinococcus multilocularis enfeksiyonu, tanımlanmamış
B67.8 Karaciğerde Ekinokokoz, tanımlanmamış
B67.9 Ekinokokoz, diğer ve tanımlanmamış
B68 Tenya
B68.0 Taenia solium tenyası
B68.1 Taenia saginata tenyası
B68.9 Tenya, tanımlanmamış
B69 Sistiserkoz
B69.0 Merkezi sinir sisteminde Sistiserkoz
B69.1 Gözde Sistiserkoz
B69.8 Sistiserkoz, diğer bölgelerde
B69.9 Sistiserkoz, tanımlanmamış
B70 Difillobotriyaz ve spargonoz
B70.0 Difillobotriyaz
B70.1 Sparganoz
B71 Sestod diğer enfeksiyonları
B71.0 Himenolepiyaz
B71.1 Dipilidiyaz
B71.8 Sestod enfeksiyonları diğer, tanımlanmış
B71.9 Sestod enfeksiyonu, tanımlanmamış
B72 Drakunkuliyaz
B73 Onkoserkiyaz
B74 Filaryaz
B74.0 Wuchereria bancrofti filaryazisi
B74.1 Brugia malayi filaryazisi
B74.2 Brugia timori filaryazisi
B74.3 Loiyaz
B74.4 Mansonelliyaz
B74.8 Filaryazlar, diğer
B74.9 Filaryaz, tanımlanmamış
B75 Trişinelloz
B76 Kancalı kurt hastalıkları
B76.0 Ankilostomiyaz
B76.1 Nekatoriyaz
B76.8 Kancalı kurt hastalıkları, diğer
B76.9 Kancalı kurt hastalığı, tanımlanmamış
B77 Askariyaz
B77.0 Askariyaz, barsak komplikasyonları ile birlikte
B77.8 Askariyaz, diğer komplikasyonlar ile birlikte
B77.9 Askariyaz, tanımlanmamış
B78 Strongiloidiyaz
B78.0 Barsak strongiloidiyazı
B78.1 Kutanöz strongiloidiyaz
B78.7 Dissemine strongiloidiyaz
B78.9 Strongiloidiyaz, tanımlanmamış
B79 Trikuriyaz
B80 Enterobiyaz
B81 Barsak helmintiyazları diğer, başka yerde sınıflanmamış
B81.0 Anisakiyaz
B81.1 Barsak kapillariyazı
B81.2 Trikostrongiliyaz
B81.3 Barsak angiostrongiliyazı
B81.4 Barsak helmintiyazları, karma
B81.8 Barsak diğer helmintiyazları, tanımlanmış
B82 Barsak parazitozu, tanımlanmamış
B82.0 Barsak helmintiyazı, tanımlanmamış
B82.9 Barsak parazitizmi, tanımlanmamış
B83 Helmintiyazlar, diğer
B83.0 Viseral larva migrans
B83.1 Gnatostomiyaz
B83.2 Parastrongylus cantonensis angiostrongiliyazi
B83.3 Singamiyazis
B83.4 İnternal hirudiniazis
B83.8 Helmintiyazlar diğer, tanımlanmış
B83.9 Helmintiyaz, tanımlanmamış
B85 Pediküloz ve pithiriyaz
B85-B89 Pediküloz, akariyaz ve diğer enfestasyonlar
B85.0 Pediculus humanus capitis?e bağlı Pediküloz
B85.1 Pediculus humanus corporis?e bağlı Pediküloz
B85.2 Pediküloz, tanımlanmamış
B85.3 Pithiriyaz
B85.4 Pediküloz ve pithiriyaz enfestasyonu birlikte
B86 Skabiyez
B87 Miyaz
B87.0 Kutanöz miyaz
B87.1 Yara miyazı
B87.2 Oküler miyaz
B87.3 Nazofaringiyal miyaz
B87.4 Kulak miyazı
B87.8 Miyaz, diğer bölgelerde
B87.9 Miyaz, tanımlanmamış
B88 Enfestasyonlar, diğer
B88.0 Akaryazlar, diğer
B88.1 Tungiyaz [kum güvesi enfestasyonu]
B88.2 Artropod enfestasyonları, diğer
B88.3 Dış hirudiniyaz
B88.8 Enfestasyonlar diğer, tanımlanmış
B88.9 Enfestasyon, tanımlanmamış
B89 Paraziter hastalıklar, tanımlanmamış
B90 Tüberküloz sekeli
B90-B94 Enfeksiyöz ve paraziter hastalıkların sekelleri
B90.0 Merkezi sinir sistemi tüberkülozu sekelleri
B90.1 Ürogenital sistem tüberkülozu sekelleri
B90.2 Kemik ve eklem tüberkülozu sekelleri
B90.8 Diğer organların tüberkülozunun sekelleri
B90.9 Solunum sistemi tüberkülozu ve tanımlanmamış tüberkülozların sekelleri
B91 Poliomyelit sekeli
B92 Lepra sekeli
B94 Enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar sekeli, diğer ve tanımlanmamış
B94.0 Trahom sekeli
B94.1 Viral ensefalit sekeli
B94.2 Viral hepatit sekeli
B94.8 Enfeksiyöz ve paraziter hastalıkların sekeli diğer, tanımlanmış
B94.9 Enfeksiyöz ve paraziter hastalıkların sekelleri, tanımlanmamış
B95 Streptokok ve stafilokoklar, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni olan
B95-B97 Bakteriyel, viral ve diğer enfeksiyöz ajanlar
B95.0 A grubu streptokok, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B95.1 B grubu streptokok, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B95.2 D grubu streptokok, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B95.3 Streptococcus pneumoniae, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B95.4 Streptokoklar diğer, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B95.5 Streptokoklar tanımlanmamış, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B95.6 Staphylococcus aureus, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B95.7 Stafilokoklar diğer, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B95.8 Stafilokoklar tanımlanmamış, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96 Bakteriyel diğer ajanlar, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni olan
B96.0 Mycoplasma pneumoniae [M.pneumoniae], diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96.1 Klebsiella pneumoniae [K. Pneumoniae], diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96.2 Escherichia coli [E.coli], diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96.3 Haemophilus influenza [H. İnfluenza], diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96.4 Proteus (mirabilis) (morganii), diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei), diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96.6 Bacillus fragilis [B.fragilis], diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96.7 Clostridium perfringens [C. Perfringens], diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96.8 Bakteriyel ajanlar diğer tanımlanmış, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97 Viral ajanlar, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni olan
B97.0 Adenovirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97.1 Enterovirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97.2 Coronavirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97.3 Retrovirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97.4 Respiratuvar sinsisyal virüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97.5 Reovirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97.6 Parvovirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97.7 Papillomavirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97.8 Viral diğer ajanlar, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B99 Enfeksiyöz diğer hastalıklar